Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Музиката и аз

  • Als Erste(r) kommentieren

Музиката и аз

  1. 1. Музиката и аз Музиката в нашия живот
  2. 2. ИСКАМ ДА ПЕЯ Искам да пея, но не умея. Нот и на зная, Пет льо да смая. Пея фалшиво, грозно и диво. Всички се смяха, но ... онемяха. Искам да пея, вече умея. Нот ите зная, Пет льо да смая.
  3. 3. Ще бъде музика и т екст: Галина Иванова
  4. 4. Пр. Здравей от ново, мое лят о! Здравейт е волни лет ни дни, безгрижнот о ни дет ско ят о пак лет и. Здравей от ново, мое лят о! Здравейт е волни лет ни дни, безгрижнот о ни дет ско ят о пак лет и. 1. И пак е лят о, пак е лят о игриво слънцет о блест и и пак с надежда към морет о път уват дет скит е мечт и. Извива шарен гръб дъга и пак лудува т ам деца. 2. И пак е лят о, смях се носи над паркове и над гори, немирнит е крачет а боси започват танци и игри. Извива шарен гръб дъга и пак лудуват там деца.
  5. 5. Кое е музикалното произведение и кой е неговият композитор?
  6. 6. Кое е музикалното произведение и кой е неговият композитор?
  7. 7. Кое е музикалното произведение и кой е неговият композитор?
  8. 8. Припев: Дано, дано, дано, дано, /2/ до всяко добро същест во заст ане поне още едно. Тогава, /2/ предвиждам т акъв живот ,че само си викам "Дано". 1.Ако до всяко добро същест во заст ане поне още едно, ех, ще започне т акъв живот , че само си викам "Дано". Ако към т ия две същест ва, прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко хиляда и две. 2. Тогава прест ава да т е е ст рах и от ст раха т е е срам, щом има някой с т еб, с мен и с т ях, щом няма никой сам. Щом т и е т рудно не се колебай, не ст радай т оку-т ака, ела прият ел и лапат а дай, аз ще т и дам ръка. Музикална пауза

×