Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Наставник: проф. Дајана Бороја
Да се подсјетимо ...
1. Од којих елемената се састоје угљени хидрати?
2. Како су угљени хидрати добили назив?
Како настају угљени хидрати?
Угљени хидрати настају у процесу фотосинтезе
из угљен-диоксида и воде у присуству сунчеве
ене...
ФОТОСИНТЕЗА
Како настају угљени хидрати ?
Подјела угљених хидрата
Према сложености молекула, угљени хидрати се дијеле на:
 МОНОСАХАРИДЕ (глукоза и фруктоза)
 ОЛИГ...
Шта су моносахариди?
Моносахариди су угљени хидрати који се
дејством воде у присуству разблажених
раствора киселина или у ...
Подјела моносахарида
• Моносахариди који садрже једну алдехидну групу
су АЛДОЗЕ, а они који садрже кето групу су
КЕТОЗЕ.
•...
Најједноставније триозе
АЛДОТРИОЗА КЕТОТРИОЗА
глицералдехид дихидроксиацетон
Најважнији представници
моносахарида
Најважнија алдохексоза je
глукоза
Најважнија кетохексоза
je
фруктоза
Гдје се налазе глукоза и
фруктоза?
Физичке особине моносахарида
 чврсте кристалне супстанце
 бијеле боје
 слатког укуса
 веома растворљиви у води
 полар...
Хемијске особине моносахарида
Пошто поред хидроксилне групе
моносахариди садрже у молекулу и алдехидну
групу – алдозе одн...
Реакције моносахарида
Оксидација моносахарида
Реакције моносахарида са јонима метала –
којима се доказују редукујуће особи...
Реакција моносхарида са
јонима метала
1. Фелингова реакција (редукција Cu2+ u Cu+)
Ова реакција спада у реакције оксидоред...
Фелингова реакција
Експериментални део
упутство за рад
2. оглед: Фелингова реакција (редукција Сu2⁺ у Сu+)
Потребне супстанце:
1% раствор глу...
Реакција моносхарида са
јонима метала
2. Толенсова реакција (редукција Ag+ до
елементарног сребра)
Реакција моносхарида са
јонима метала
2. Толенсова реакција (редукција Ag+ до
елементарног сребра)
Глукоза се у овом оглед...
Експериментални део
упутство за рад
3.оглед:Толенсова реакција (редукција Ag+ до
елемент. сребра)
Потребне супстанце:
2% р...
Monosaharidi - glukoza i fruktoza.
Monosaharidi - glukoza i fruktoza.
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Monosaharidi - glukoza i fruktoza.

3.947 Aufrufe

Veröffentlicht am

Monosaharidi - glukoza i fruktoza. Prezentacija za IX razred osnovne škole.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Monosaharidi - glukoza i fruktoza.

 1. 1. Наставник: проф. Дајана Бороја
 2. 2. Да се подсјетимо ... 1. Од којих елемената се састоје угљени хидрати? 2. Како су угљени хидрати добили назив?
 3. 3. Како настају угљени хидрати? Угљени хидрати настају у процесу фотосинтезе из угљен-диоксида и воде у присуству сунчеве енергије у зеленим дијеловима биљака, уз учешће зеленог пигмента биљака (хлорофила): сунчева енергија nCO2 + nН2О Сn (Н2О)n + nO2 хлорофил угљени хидрати
 4. 4. ФОТОСИНТЕЗА Како настају угљени хидрати ?
 5. 5. Подјела угљених хидрата Према сложености молекула, угљени хидрати се дијеле на:  МОНОСАХАРИДЕ (глукоза и фруктоза)  ОЛИГОСАХАРИДЕ (ДИСАХАРИДИ – сахароза)  ПОЛИСАХАРИДИ (скроб и целулоза)
 6. 6. Шта су моносахариди? Моносахариди су угљени хидрати који се дејством воде у присуству разблажених раствора киселина или у присуству ензима не могу разложити на једноставнија једињења. По хемијском саставу моносахариди су полихидроксилни алдехиди и полихидроксилни кетони.
 7. 7. Подјела моносахарида • Моносахариди који садрже једну алдехидну групу су АЛДОЗЕ, а они који садрже кето групу су КЕТОЗЕ. • Према броју угљеникових атома у молекулу моносахариди се могу класификовати у следеће групе: триозе (3 С – атома) тетрозе (4 С – атома) пентозе (5 С - атома) хексозе (6 С – атома)
 8. 8. Најједноставније триозе АЛДОТРИОЗА КЕТОТРИОЗА глицералдехид дихидроксиацетон
 9. 9. Најважнији представници моносахарида Најважнија алдохексоза je глукоза Најважнија кетохексоза je фруктоза
 10. 10. Гдје се налазе глукоза и фруктоза?
 11. 11. Физичке особине моносахарида  чврсте кристалне супстанце  бијеле боје  слатког укуса  веома растворљиви у води  поларни молекули због постојања карбонилне и хидроксилних група
 12. 12. Хемијске особине моносахарида Пошто поред хидроксилне групе моносахариди садрже у молекулу и алдехидну групу – алдозе односно кето групу - кетозе, они спадају у реактивне супстанце.  Као двофункционална једињења моносахариди показују реакције карактеристичне за алдехиде, кетоне и алкохоле.
 13. 13. Реакције моносахарида Оксидација моносахарида Реакције моносахарида са јонима метала – којима се доказују редукујуће особине 1. Фелингова реакција (редукција Cu2+ у Cu+) 2. Толенсова реакција (редукција Ag+ до елементарног сребра)
 14. 14. Реакција моносхарида са јонима метала 1. Фелингова реакција (редукција Cu2+ u Cu+) Ова реакција спада у реакције оксидоредукције. Фелингов раствор је оксидационо средство и из њега се позитивно двовалентан јон бакра Cu2+ редукује у бакар(I)-оксид. На сличан начин као и код алдехида долази до оксидације и гради се одговарајућа киселина.
 15. 15. Фелингова реакција
 16. 16. Експериментални део упутство за рад 2. оглед: Фелингова реакција (редукција Сu2⁺ у Сu+) Потребне супстанце: 1% раствор глукозе, 1% раствор фруктозе, Фелингов раствор: Фелинг I : водени раствор бакар(II)- сулфата Фелинг II: алкални раствор калијум- натријум-тартарата Мешањем Фелинг I i Фелинг II (1:1) добија де бакар(II)- калијум-натријум- тартарат – интензивно плавое боје. Потребан прибор: епрувете, чаша од 200cm³, пламеник, троножац са мрежицом од азбеста. Поступак: У једну епрувету сипати по 2cm3 раствора Фелинг I и Фелинг II. Протрести епрувету и садржај епрувете поделити у две епрувете на два дела. У прву епрувету сипати 2cm3 раствора глукозе a у другу 2cm3 раствора фруктозе. Садржај обе епрувете промућкати и ставити чашу са топлом водом (водено купатило) да се загрева до појаве црвеног талога бакар(I)- оксида.
 17. 17. Реакција моносхарида са јонима метала 2. Толенсова реакција (редукција Ag+ до елементарног сребра)
 18. 18. Реакција моносхарида са јонима метала 2. Толенсова реакција (редукција Ag+ до елементарног сребра) Глукоза се у овом огледу оксидује до глуконске киселине, a истовремено се сребро редукује из Ag⁺ у сребродиамин- хидроксиду у елементарно сребро. Аg
 19. 19. Експериментални део упутство за рад 3.оглед:Толенсова реакција (редукција Ag+ до елемент. сребра) Потребне супстанце: 2% раствор глукозе, 2% раствор фруктозе, Толенсов реагенс: 1g сребро-нитрата AgNO3 растворити у 10cm3 воде, 1g натријум- хидроксида NaOH растворити у10cm3 воде. Пред извођење саме реакције измешати пo 1cm3 oбa раствора и додавати амонијак све док се створени талог не раствори. Потребан прибор: епрувете, чаша од 200cm³, пламеник, троножац са мрежицом од азбеста. Поступак: У две епрувете сипати по 1cm3 Толенсовог реагенса, свеже припремљеног У прву епрувету сипати 1cm3 раствора глукозе a у другу 1cm3 раствора фруктозе. Садржај обе епрувете промућкати и ставити у чашу са топлом водом (водено купатило) и полако загревати до појаве елементарног сребра Ag. Глукоза се у овом огледу оксидује до глуконске киселине, a истовремено се сребро редукује помоћу сребродиамин- хидроксида у елементарно сребро.

×