Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pasti

671 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen, Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pasti

  1. 1. SFINTELE PASTI Pregatirea pentru Sfanta Sarbatoare a Invierii Domnului Cuprins
  2. 2. Cuprins <ul><li>Dumineca Floriilor </li></ul><ul><li>Joia Mare - Cina Cea de Taina </li></ul><ul><li>Rugaciunea din Gradina Ghetsimani </li></ul><ul><li>Vinerea Mare - Rastignirea Domnului </li></ul><ul><li>Pogor ârea la iad </li></ul><ul><li>Dumineca - In vierea Domnului </li></ul>
  3. 3. Dumineca Floriilor Intrarea triumfal ă a M â ntuitorului în Ierusalim “ Osana! Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul lui Israel” (Ioan, XII, 13) “ Iar cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţi tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale … Şi intrând Hristos în Ierusalim s-a cutremurat toată cetatea” (Matei, XXI, 8-10) 1
  4. 4. JOI- Cina cea de Taină La Cina de Taina, Domnul cu Apostolii S ă i erau în casa mamei Sf. Evanghelist Marcu, unde instituie Sfânta Euharestie , astfel: „...Iisus luând pâine ş i binecuvântând, a frânt ş i, dând ucenicilor, a zis: „Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu ...&quot;. Ş i luând paharul ş i mul ţ um â nd le-a dat, zicând: „Be ţ i dintru acesta to ţ i, acesta este Sângele Meu, a Legii celei noi, care pentru mul ţ i se v ă rsa spre iertarea p ă catelor&quot; (Matei 26,26-28). Iisus spal ă picioarele ucenicilor S ă i la Cina cea de Taina, Arat ă pe Iuda vânzatorul, Prezint ă porunca Iubirii ca cea mai mare, Vorbe ş te de lep ă darea lui Petru (Ioan13,1-38). Iisus instituie Taina Sfintei Euharestii 2
  5. 5. JOI - Rugaciunea din Gradina Ghetsimani De la Cina Cea de Tain ă , Domnul ş i Mântuitorul lumii întregi, Iisus Hristos, împreun ă cu Apostolii S ă i, în puterea nop ţ ii, merge spre suferin ţ ele din gr ă dina Ghetsimani (Matei 26,36). Domnul se roag ă de trei ori Tat ă lui Ceresc s ă treac ă de la El paharul acesta, dac ă este cu putin ţă , dar nu cum voie ş te El, ci precum Tat ă l voie ş te (Matei 26, 39-44). Rug ă ciunea Mântuitorului a ajuns pâna la sudori de sânge cu pic ă turi mari pe pamânt! (Luca 22, 42-44). Apoi urmeaz ă prinderea ş i arestarea Domnului, în gr ă dina Ghetsimani, prin s ă rutarea de tr ă dare a lui Iuda vânzatorul (Luca 22, 39-48). 3
  6. 6. VINERI-RĂSTIGNIREA DOMNULUI Î n diminea ţ a zilei de Vineri, arhiereii ş i b ă trânii poporului l-au dus pe Iisus de la ei, la Tribunalul de Judecat ă Roman, unde guvernatorul Pilat, a început a doua faz ă de Judecat ă a Procesului nedrept al Domnului. (Ioan 18,28-4) si Ioan 19,1-16). Iisus este condamnat la moarte prin răstingire pe cruce. Dup ă ce toate s-au savâr ş it, adic ă Opera de mântuire a neamului omenec, Iisus a strigat cu glas mare, din înaltul Crucii ultimele cuvinte, din cele ş apte. „P ă rinte, în mâinile Tale încredintez duhul Meu. Ş i acestea zicând ş i-a dat Duhul&quot; (Luca 23,46). 4
  7. 7. Pogorarea la iad Cuprins 5 ,, Desi trupul este mort şi asezat în mormant, sufletul Mântuitorului se pogoara la iad , dar nu ca un osândit ci ca un Dumnezeu ducând în acel adânc al despartirii de Dumnezeu viaţa şi lumina învierii, sfarâmând încuietorile iodolesti şi scotându-i de acolo pe toţi cei ce au crezut în El ” (I Pt 3, 19-20)
  8. 8. Dumineca - In vierea Domnului “ După ce a trecut sâmbăta, când se lumina în întâia zi a săptămânii (Duminica) a venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Şi, iată, s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer, şi venind, a prăvălit piatra şi şederea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era cu fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat străjerii şi s-au făcut ca morţi.” (Matei, 28, 1-40) ,,HRISTOS A INVIAT DIN MORTI CU MOARTEA PE MOARTE CALCAND SI CELOR DIN MORMINTE VIATA DARUINDU-LE “ 6

×