Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

2.391 Aufrufe

Veröffentlicht am

RAPORT APLIKACJE SPORT& FITNESS jest największym aktualnym zestawieniem produktów mobilnych obejmujących niezwykle modny i efektywny w ostatnim okresie obszar życia i biznesu w Polsce i na świecie. Ranking aplikacji dla platform iOS, Google Play, Windows Phone. Ciekawe dane statystyczne.

Veröffentlicht in: Sport

SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

 1. 1. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 1 APLIKACJE MOBILNE SPORT & FITNESS RAPORT Lipiec 2013r. Partnerzy medialni:
 2. 2. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 2 Rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów mobilnego biznesu. Według agencji badawczej De- loitte, do końca 2014 roku na całym świecie zostanie pobranych ponad 70 mld aplikacji (prognoza zawiera dane dla: AppSto- re, Google Play, Windows Phone Marketplace). Jest cała masa spektakularnych przykładów, absolutny rekord pobiła aplikacja Line Pop. W ciągu 72 godzin wygenerowała 17,5 miliona pobrań (Distimo Publication Year 2012). W Polsce takiej wartości do tej pory nie zanotowano, ale jest już kilka aplikacji, które zostały po- brane w ilości ponad 1 milion. Aplikacje, jak powszechnie wiadomo, podzielone są na po- szczególne kategorie. Każda z nich ma swoich zwolenników, stopień zainteresowania przekłada się na liczbę pobrań danego tytułu. W przypadku aplikacji płatnych, także konkretne przy- chody finansowe dla developera. Jedną z najbardziej popular- nych kategorii aplikacji mobilnych jest Sport & Fitness. Global- na liczba instalacji aplikacji z obszaru Sport& Fitness wzrośnie o 63 proc. w latach 2012-2017. Liczba aplikacji wzrasta nie- zwykle dynamicznie: ze 156 milionów w 2012 roku wzro- śnie do 248 milionów w 2017 roku (IMSResearch: The World Market for Sports & Fitness Monitors—2013 Edition). Skąd takie zainteresowanie sektorem aplikacji w kategorii Sport & Fitness? Aplikacje z tej kategorii to nie tylko snobizm i moda. Kto nie zna takich tytułów, jak: Nike, Runtastic, Run- Keeper, Endomondo, czy polskie StreetQuest Run a Game? Aplikacje z tej kategorii to przykład praktycznego zastosowania i wykorzystania produktu z branży nowoczesnych technologii. Osobisty trener, licznik kalorii, licznik kilometrów, Trening z wy- korzystaniem geolokalizacji, wiele innych. Aplikacje z kategorii Sport& Fitness to temat bliski także auto- rom niniejszego Raportu. Z tym większą przyjemnością zapra- szamy do lektury i wykorzystania wiedzy w praktyce! Rys. 1: Perspektywy wzrostu globalnej liczby pobrań aplikacji z kategorii Sport& Fitness. Źródło: IHS Inc. Lipiec 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 120 160 180 200 220 235 248 Dariusz Adamczyk e-mail: dadamczyk@time4mobi.pl e-mail: tomasz.cieslak@mitmedia.pl Autorzy raportu Tomasz Cieślak
 3. 3. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 3
 4. 4. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 4 H istoria aplikacji mobilnych jest niedługa, ale inten- sywna. 10 lipca 2008 roku Apple otworzyło App- Store. Chwilę później, 23 października 2008 roku powstał Android Market (aktualna nazwa: Google Play). 7 października 2010 roku wystartował Windows Phone Marketplace. Rynek aplikacji mobilnych zaczął się roz- wijać wraz z rynkiem urządzeń typu smartphones (ich liczba w rękach użytkowników przekroczyła w 2013 roku 1 miliard). Szacowana globalna liczba aplikacji mobilnych dostępnych do pobrania przez użytkowników marketów (AppStore, Go- ogle Play, Windows Phone Marketplace) wyniosła na koniec 2012 roku 1,8 miliarda. I właśnie 2012 był przełomowym okresem w temacie instalacji aplikacji Sport& Fitness przez użytkowników na całym świecie. W podanej liczbie 1,8 mi- liarda około 50 tysięcy stanowią aplikacje z kategorii Sport& Fitness (według Ruder Finn mHealth Report). Z tego typu produktów korzysta aktywnie ponad 500 milionów użytkowników. W ramach podziału na systemy operacyj- ne, aplikacji sportowych używa średnio: • 45 proc. użytkowników Android • 33 proc. użytkowników iOS (iPhone) • 8 proc. użytkowników BlackBerry • 3 proc. użytkowników Windows Phone • 3 proc. użytkowników pozostałych systemów operacyjnych W zakresie preferencji, najbardziej pożądane przez użytkowników są aplikacje dotyczące: CHARAKTERYSTYKA RYNKU APLIKACJI SPORT& FITNESS Sposobu odżywiania i diety Personalnych planów treningowych Liczników kalorii Główne typy (rodzaje) aplikacji poszukiwane w App Store, Google Play i Windows Phone Marketplace w kategorii Sport& Fitness, to: • Aplikacje z motywatorem do działania (np. Nike+ Running; RunKeeper) • Produkty z funkcją licznika kilometrów/ dystansu (np. Endomondo; FitBit) • Spersonalizowane programy dietetyczne (np. MyFitnessPal; Meal Snap) • Aplikacje zawierające dedykowane zestawy ćwiczeń (np.Touch Fit; P90X) Perspektywy rozwoju dla aplikacji mobilnych w kategorii Sport & Fitness są więcej niż optymistyczne. Według Ra- portu ABI Research, rynek definiowany w tym sektorze bę- dzie wart około 400 milionów USD w 2016 roku. Pod uwagę wzięto nie tylko aplikacje typowo rozrywkowe, lifestylowe jak modne na całym świecie Endomondo czy Nike. Chodzi tak- że o portfolio mobilnych produktów stricte prozdrowotnych, aplikacji za pomocą których można nie tylko zmierzyć tętno, ale także pomóc sobie czy innym w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem. Jako przykład można podać polski produkt – aplikację Ratuj Życie. Jak podaje agencja IHS, zanotowana do lipca 2013 roku glo- balna liczba 231 milionów instalacji aplikacji z kategorii Sport& Fitness została wygenerowana przez następujące produkty (to aplikacje głównie dla biegaczy, chociaż łączą w sobie funkcjo- nalności przydatne także pasjonatom innych sportów): Runtastic Endomondo MapMyFitness Runkeeper
 5. 5. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 5 Rynek aplikacji mobilnych w kategorii Sport& Fitness będzie rozwijał się w niespotykanej dotąd skali, ich roczny wzrost liczby pobrań ma wynosić 42 proc. Analitycy z agencji Stan- Fy przewidują, że wartość globalna tego segmentu (przychody generowane przez developerów, wydawców, dystrybutorów) wyniesie 10,2 miliardy USD w 2018 roku. Aplikacje z tej kategorii traktowane są wręcz jako wyznacznik najnowszych i perspektywicznych trendów w rozwoju mobil- nego rynku. Produkty z kategorii Sport& Fitnesss, przeważają znacząco w produktach implementowanych w modnych aktu- alnie urządzeniach SmartWatch. Aplikacje Sport &Fitness sta- nowią w tym segmencie wartość 30 proc. Fitness 30% Komunikacja 21% Komunikacja 21% Zdrowie 18 % Social Media 16 % Kategorie aplikacji w urządzeniach SmartWatch z podziałem % Żródło: ON World Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych aplikacji, rankingi na całym świecie niespecjalnie się różnią. Wyjątkiem są aplika- cje wyprodukowane przez lokalnych developerów (opis polskich aplikacji znajduje się w następnym rozdziale Raportu). Najbardziej popularny i wiarygodny ranking aplikacji przygotowuje agencja badawcza Distimo. Kategorię znaną u nas jako Sport & Fitness, Calorie Counter & Diet Tracker Ab Workouts FreeNike+ Running Run with Map My Run - GPS Running, Jog, Walk, Workout Tracking and Calorie Count RunKeeper - GPS Track Running Walking Cycling Czytaj bezpłatnie nasze cyfrowe wydania magazynów http://cyfrowewydania.pl REKLAMA Distimo definiuje jako Healthcare& Fitness. Firma prezentuje dane globalne, prezentowane w niniejszym Raporcie dane dotyczą najbardziej reprezentatywnego rynku USA. W zestawieniu z lipca 2013 (dokładna liczba pobrań jest dostępna po okresie 1-2 mie- siąca) najpopularniejsze aplikacje dla platform AppStore, Google Play i Windows Phone Store to między innymi: APPSTORE aplikacje bezpłatne:
 6. 6. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 6 APPSTORE aplikacje płatne: Sleep Cycle alarm clock Full Fitness : Exercise Workout Trainer Couch-to-5K Fitness Buddy : 1700+ Exercise Workout Journal Zombies, Run! GOOGLE PLAY aplikacje bezpłatne: Calorie Counter – MyFitnessPal WebMD for Android Period Tracker RunKeeper Lose It! GOOGLE PLAY aplikacje płatne: Endomondo Sports Tracker PRO Couch-to-5K Runtastic PRO Zombies, Run! White Noise
 7. 7. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 7 Windows Phone Store aplikacje bezpłatne: MyFitnessPal Sleep Stopwatch Gym PocketGuide Period Tracker Windows Phone Store aplikacje płatne: Weight Story Runtastic PRO Calorie Tracker Sound Meditation Running Matew
 8. 8. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 8
 9. 9. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 9 APLIKACJE SPORT & FITNESS RYNEK POLSKA P olski sektor aplikacji mobilnych z katego- rii Sport& Fitness rozwija się równolegle do trendów globalnych. Wzrasta systematycznie z modą na fitness i zdrowy styl życia. Rynek cechuje się ogromnym potencjałem i wciąż daleko do nasyce- nia, w porównaniu do innych krajów. W Polsce 3 proc. osób regularnie korzysta z usług klubów fitness (średnia europejska to 14%). IHRSA szacuje, że roczne przy- chody z tego biznesu w Polsce to 430 miliony dolarów. Według szacunków firmy Star Fitness SA część dystry- bucyjna (dostawcy sprzętu do klubów fitness) warta była w 2012 roku około 80 mln złotych, a konsumencka (kluby fitness i ich członkowie) ponad 2,3 mld złotych. Euro- barometr Komisji Europejskiej wskazuje, że wartość branży rynku sport& fitness w Polsce wynosi ponad mi- liard złotych. Nie ma jeszcze niestety dokładnych nadań wskazujących precyzyjną wartość rynku aplikacji w ka- tegoriach Sport, Fitness, Zdrowy styl życia w Polsce, ale to kwestia czasu. Jak wygląda potencjał rynku aplikacji sportowych w Polsce? Dane nie są usystematyzowane, ale wystarczy przejrzeć profile znajomych w serwisach społecznościowych. Więk- szość osób uległa modzie na sport, aktywnie przy tym korzysta z aplikacji mobilnych. Zdecydowanymi dominan- tami w tej kategorii są aplikacje zagraniczne, dostępne w polskiej wersji językowej: Nike+, Endomondo, RunKe- eper, Reebok Fitness. Na pewno warto zwrócić uwagę na produkcje firmy Caynax, jeden z tytułów: Ab workout A6W zanotował w Polsce ponad 1 milion pobrań. Ale coraz bardziej odważnie miejsce na tym rynku zajmują pol- skie produkcje. Twórcy aplikacji reprezentują bardzo innowa- cyjne podejście do tematu. Jak wyróżnić się wśród aplikacji health & fitness, kiedy codziennie do sklepów dodawane są setki nowych? Na to pytanie odpowiada STREETQUEST – RUN A GAME, polska aplikacja dla miłośników sportu, która od listopada 2012 dostępna jest w Google Play i od kwietnia 2013 w Appstore. Dostępna jest już w 7 wersjach językowych. Twórcy STREETQUEST przełamali konwencję typowej aplikacji do biegania, łącząc trening z grą miejską, dzięki której użyt- kownik otrzymuje możliwość rywalizacji z przeciwnikami z każdego zakątka świata, w czasie rzeczywistym. Wystarczy wybrać event, w którym chce się wziąć udział. Dodatkowo dla posiadaczy telefonów z systemem Android dostępne są off- -line’owe questy, które pozwalają urozmaicić trening i zarobić dodatkowe punkty. W ostatnim czasie do gry została dodana funkcjonalność widoku 3D w mapach oraz powiadomienia od- nośnie zbliżających się eventów i gier, rozgrywanych przez znajomych. Twórcy stale pracują nad aplikacją w oparciu o feedback użytkowników.
 10. 10. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 10 Calorie Counter & Diet Tracker Moves Anti Mosquito - Sonic Repeller AppStore aplikacje bezpłatne: Durex Eksperyment Endomondo Sports Tracker AppStore aplikacje płatne: iBodybuilding Pro Perfekcyjny brzuch Smart Alarm Clock: sleep cycles & noise recording Endomondo Sports Tracker PRO Sleep Cycle alarm clock Ciekawym przykładem z sektora polskich aplikacji jest MOVE! Bike Computer (ponad 500 tys. pobrań z Google Play). Dosyć innowacyj- ne podejście zaprezentowali twórcy aplikacji Vitalia Starter – apli- kacja dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników serwisu Vitalia, w ramach uczestnictwa w programie, posiadacze aplikacji otrzy- mują spersonalizowane programy dietetyczne i treningowe. Spo- rą liczbę pobrań, jak na polskie warunki (prawie 80 tysięcy w Google Play), zanotowała aplikacja Moje Trasy. Widać tu wy- raźną inspirację produkcjami zagranicznymi, ale to dobre wzorce. Swoje aplikacje mobilne zaimplementowali w poszczególnych marketach najwięksi polscy wydawcy, ale te akurat aplika- cje pełnią rolę informacyjną. Brakuje tu opcji poradnikowych, planów treningowych czy dietetycznych. Do pobrania w AppStore, Google Play i Windows Phone Store są produkcje min. Ago- ry, Wirtualnej Polski, Ringier Axel Springer Polska. Zestawienie najbardziej popularnych aplikacji w Polsce jest, trzeba przyznać, nieco zaskakujące. Ranking popularności aplikacji z kategorii Sport & Fitness w lipcu 2013 przedsta- wia się następująco (dane: Distimo):
 11. 11. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 11 Google Play aplikacje płatne: Endomondo Sports Tracker PRO Just 6 Weeks JEFIT Pro - Workout & Fitness Runtastic PRO Zombies, Run! Windows Phone Store aplikacje bezpłatne: Endomondo Sports Tracker HardFox SixPack Runtastic Lite Przepisy.pl Test Wzroku Google Play aplikacje bezpłatne: Moje trasy Endomondo Sports Tracker Aerobiczna Szóstka Weidera A6W Durex Eksperyment Kalendarz Miesięczny
 12. 12. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS Windows Phone Store aplikacje płatne: A6W Licznik Kalorii Run.GPS Trainer Runtastic PRO Control Your Weight

×