Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

YUNIT 1 Aralin 3.pptx

 1. YUNIT 1: YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
 2. Pagsipat sa mga Problema at Solusyon ng Panitikang
 3. Layunin 1. Matukoy ang mahahalagang kontribusyon sa Panitikang Filipino; 2. Makapagsuri ng mga problemang namamayani sa kalagayan ng panitikan.
 4. Salamin ng buhay ang panitikan at ito ay isang instrumento sa pagtataguyod ng bansa. Daan sa pag-unlad ng kabihasnan at pagbunga ng bagong salinlahi. Ang bawat isa ay may panlahat na hangaring mapaningas ang ating mga sarili at mapagmalasakitan ang sarili nating yaman ng panitikan.
 5. Sa bawat tibok ng pulso, pagpintig ng pulso ng buhay ay parang hibla ng sinulid na ating hinahabi upang tao ay makapagbigay ambag malaki man o maliit sa pagpapabuti ng uri ng buhay. Ang isang manunulat ay naggagalugad ng hiwaga at nagsasaysay buhat sa kanyang paligid at ng kalikasan na siya mismo ay nakakalikha ng tula, sanaysay, dula at kathang buhay na sumasalamin sa kanyang puso, mithiin at pamumuhay.
 6. Winika ng F.R. Leavis, sa kanyang aklat na Select Literary Criticism: Henry James: “ Ang kahalagahan ng ating hinahanap sa malikhaing panitikan ay isang sangkap na kaugnay ng pandama ng buhay, ang sangkap ng potensyalidad ng pantaong karanasan na ipinababatid nito.”Hindi tayo dapat na maging malayo sa lipunang ating kinabibilangan sapagkat tanging tayo mismo ang dapat na magtamo ng mga bagay na lilikha mula sa mga karanasang magbibigay buhay sa atin bilang tao.
 7. Ang mga taong nagnanais na ilayo ang kanyang sarili sa lipunan ay hindi lamang mahihiwalay na pangsikolohiko kundi bagkus isang potensyal na maykayang ipagkait ang kanyang pananagutang moral.
 8. Bilang indibidwal, mismong ikaw ang napapabagong sosyedad o lipunan. Ang sining ay hindi lamang nagpapasupling ng buhay kundi siya rin ang huhubog sa buhay na siyang maaaring huwaran ng mga tao ang mga disenyo ng mga piksyonal na mga bayani.
 9. Isang magandang palatandaan na sa mga panahong ito ang mga Pilipino ay nagbabasa na ng panitikang habi mula sa iba’t ibang bansa, mula sa Amerika, Espanya, Britanya, Pranses, Alemanya, Rusya, Tsina gayundin ang mga bansang silanganin tulad ng Hapon, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at iba pa.
 10. Hindi rin maikakait na may mga Pilipinong sumusulat at nakikila sa pagsulat ng wikang Ingles tulad ni F. Sionel at ng iba pa na nakikilala na rin sa ibang bansa dahil sa kakaiba niyang istilo sa pagsulat
 11. Kung sisipatin ng mabuti na sa mga akda ng kasalukuyan - tula, salaysay, nobela, dula --- masasabi nating gaya rin ng mga akda noong mga panahong una, sila’y nagsasalamin ng mga bagay-bahay na kayakap natin sa araw-araw. May mga paksang tungkol sa buhay at pamumuhay, mga bagay na nagsasaad ng mga pangyayaring bumubuo sa pag-ikot ng buhay mula sa pagsilang hanggang sa pagpanaw ng nilalang.
 12. Dala ng pag-usbong ng teknolohiya lalo na sa mga kabataan ngayon ay nauuso ang mga panulat sa Wattpad na kinagigiliwan ngayong basahin ng mga makabagong henerasyon.
 13. MGA SULIRANIN NG PANITIKANG PILIPINO NGAYON 1. Hindi tinatangkilik ang sarili nating panitikan bagkus ay sa mga panitikang banyaga. 2. May mga paaralang hindi ibinibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag- aaral ito. 3. Wala ng gaanong sumusulat para sa basahin ng kapwa Pilipino. 4. Umaasa na lamang ang mga kabataan ngayon sa mga pamumuna o pagsusuri ng ibang kritiko na nalalathala na sa magasin at internet
 14. MGA SULIRANIN NG PANITIKANG PILIPINO NGAYON 5. Malayo na sa pulso ng mga bagong henerasyon ngayon. 6.May gusot na namamayani sa mga wikang tinatangkilik. 7. Hindi na lubos na pinag- aaralan ang sariling gawa at mas bumababa ang antas ng kaalaman sa sariling panitikan. 8. Kawalang halaga sa mga isinulat ng mga dakilang manunulat.
 15. MGA SULIRANIN NG PANITIKANG PILIPINO NGAYON 9.Kulang na sa pagmamalasakit at papaunlad ng sariling wika at panitikan 10. Kawalang malay sa mga kaganapang namamayani ang mga namumuno para sa pagpapaunlad ng panitikang Pilipino.
 16. WAKAS!!!
 17. Pinaghanguan 1. Acopra, Jioffre atbp. (2020) Panitikang Panlipunan. Alinsunod sa OBE Kurikulum. MINDSHAPERS CO.,INC 2. Online Sources
Anzeige