Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

EPEKTO NG KOLONYALISMO.pptx

  1. Ang Paghahangad ng Spain ng Kayaman sa Silangan
  2.  Naging daan upang ang Spain ay maghangad din ng mga kayamanan sa Silangan ang pagpapakasal nina Haring Ferdinand V ng Aragon at Reyna Isabella I ng Castille noong 1469.  Naging daan ang pinagsanib na lakas ng kanilang kaharian sa pagpapadala ng mga ekspedisyon sa Silangan na ang una ay pinamunuan ni Christopher Columbus.  Noong 1492, namuno siya sa unang ekspedisyon patungong India na dumaan pakanluran ng Atlantiko ngunit nakarating sila sa isla ng Bahamas, Hispaniola (kasalukuyan ay ang mga bansang Haiti at Dominican Republic) at Cuba.  Ang mga tao dito ay tinatawag nilang Indians dahil sa magkapareho ang kulay nila sa mga taga India. Narating din niya ang Caribbean at South America. Nakatagpo ng bagong Mundo
  3. Paghahati ng Mundo  Dahil sa lumalalang paligsahan ng pagpapadala ng mga ekspedisyon ng Portugal at Spain, humingi ang mga bansang ito ng tulong sa Papa sa Rome na si Pope Alexander VI upang mamagitan sa kanilang mga paglalabanan. Noong 1493 ay gumuhit ng line of demarcation ang Papa, isang hindi nakikitang linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Polar hanggang sa Timogang Polar. Para sa Spain ang kanlurang bahagi ng linya at sa Portugal naman ang sa silangang bahagi ng linya. Si Pope Alexander VI ang naglabas ng papa
  4. Ang Paglalakbay ni Ferdinand Magellan
  5.  Nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuges na ang paglalakbay ay pinondohan ng Spain sa taong 1519 kung saan nilakbay ng kanyang ekspedisyon ang rutang pakanluran tungong silangan at dito, natagpuan nila ang silangang baybayin ng South America. Ito ang bansang Brazil sa kasalukuyan. Naglakbay sila sa isang makitid na daanan ng tubig, ang Strait of Magellan ngayon, at pinasok ang malawak na Karagatang Pasipiko hanggang marating nila ang Pilipinas. Nakaranas sila ng pag-aalsa ng mga miyembro at taggutom dahil sa haba ng paglalakbay.
  6.  Ang lahat ng ito ay kanilang nalagpasan at nakatagpo ng malaking kayamanang ginto at mga pampalasa. Matagumpay naman nilang nakumbersyon sa Katolisismo ang mga katutubo. Ang ekspedisyon ay nagpatunay na maaaring ikutin ang mundo at muling bumalik sa pinanggalingan nang ang barkong Victoria ay nakabalik sa Spain kahit pa napatay si Magellan ng isa sa mga tauhan ng katutubong si Lapu- lapu. Ang nasabing ekspedisyon ang unang circumnavigation o pag-ikot sa mundo na nagtama sa lumang kaalaman ng mga Europeo na ang mundo ay patag. Dahil dito, naitala din sa mapa ang iba pang kalupaan sa Silangan at lalong nakilala ang mga yaman nito.
  7. Epekto ng Unang Yugto ng Kolonisasyon
  8.  1. Nagbigaydaan ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Español at Portuguese sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad pati na ngpagkatuklas ng mga sibilisasyong. Ang ugnayan ng Silangan at Kanluran ay lalong lumakas.  2. Ang mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag ay nakapukaw rin ng interes sa eksplorasyon.  3. Ang kolonisasyon ang nagpasigla sa paglaganap ng sibilisasyong Kanluranin
  9.  4. Maraming suliranin ang idinulot ng kolonisasyon sa mga bansang nasakop nito gaya ng pagkawala ng kasarinlan ng mga ito, paninikil ng mananakop at pagsasamantala sa likas na yaman ng mga bansa.  5. May pagbabago sa ecosystem sa daigdig na nagresulta sa pagpapalitan ng hayop at halaman at mga sakit sa pagitan ng Old World at New World.
Anzeige