Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben, különös tekintettel az oktatói feltételekre Kés...
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről <ul><li>II. rész A FELNŐTTKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE </li></ul><u...
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált sz...
<ul><li>Kt. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról III. fejezet 17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelé...
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 1. <ul><li>1. szám...
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2. <ul><li>2. Csop...
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 3. <ul><li>Nyelvi ...
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 4. <ul><li>Általán...
2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész I. <ul><li>Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése </li></ul><ul>...
2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész  II. <ul><li>86. § (4) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörbe...
2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész III.  <ul><li>88. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és f...
2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész IV. <ul><li>90. § (1) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyete...
2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész V. <ul><li>91. § (1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató , aki a m...
<ul><li>Köszönjük a figyelmet! </li></ul>
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben

 1. 1. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben, különös tekintettel az oktatói feltételekre Készítette: Strublik Ágnes – Kiss Csilla 2011.
 2. 2. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről <ul><li>II. rész A FELNŐTTKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE </li></ul><ul><li>A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei. </li></ul><ul><li>8. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell </li></ul>
 3. 3. 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről <ul><li>A SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI </li></ul><ul><li>4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki a Kt. -ben, felsőoktatási intézményben folyó felsőfokú szakképzés tekintetében az Ftv. -ben, valamint az Szt. -ben előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. </li></ul><ul><li>(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatóként csak olyan személy foglalkoztatható, aki az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kt. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról III. fejezet 17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik…… </li></ul><ul><li>Ftv. 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról N EGYEDIK RÉSZ </li></ul><ul><li> 81. § </li></ul><ul><li>80. § </li></ul><ul><li>Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése </li></ul><ul><li> 86. § - 91. § </li></ul><ul><li>Szt. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről </li></ul><ul><li> 17. § - 20. § </li></ul>
 5. 5. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 1. <ul><li>1. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez </li></ul><ul><li>Képesítési előírások és tárgyi feltételek I. </li></ul><ul><li>1. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló képzésért felelős vezető végzettsége: </li></ul><ul><li>- felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy </li></ul><ul><li>- felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói, pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat, </li></ul><ul><li>vagy </li></ul><ul><li>- oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat és legalább 5 éves felnőttképzési gyakorlat. </li></ul><ul><li>Nyelvi képzés esetén: </li></ul><ul><li>- a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói </li></ul><ul><li>gyakorlat. </li></ul>
 6. 6. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2. <ul><li>2. Csoportlétszámok, oktatók végzettsége: </li></ul><ul><li>Szakmai képzés esetén: </li></ul><ul><li>- csoportlétszám (kivéve a távoktatás, e-learning) irányszáma: </li></ul><ul><li>25 fő (elméleti képzés esetén) </li></ul><ul><li>12 fő (gyakorlati képzés esetén) </li></ul><ul><li>- oktatói végzettség: </li></ul><ul><li>elméleti oktatás: </li></ul><ul><li>= a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy </li></ul><ul><li>= a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 5 éves oktatói gyakorlat; </li></ul><ul><li>gyakorlati képzés: </li></ul><ul><li>= a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai </li></ul><ul><li>gyakorlat, vagy </li></ul><ul><li>= legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai </li></ul><ul><li>gyakorlat. </li></ul>
 7. 7. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 3. <ul><li>Nyelvi képzés esetén: </li></ul><ul><li>- csoportlétszám irányszáma: 12 fő </li></ul><ul><li>- oktatói végzettség általános nyelvi képzés esetén: </li></ul><ul><li>az oktatott órák legalább 80%-a esetében az oktatónak rendelkeznie kell: </li></ul><ul><li>= felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diploma), és </li></ul><ul><li>= a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség (1), és </li></ul><ul><li>= magas szintű nyelvtudással (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK </li></ul><ul><li>- C2 szintű nyelvtudás); </li></ul><ul><li>- oktatói végzettség szaknyelvi képzés esetén: </li></ul><ul><li>= felsőfokú iskolai végzettség és a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség, és </li></ul><ul><li>= magas szintű nyelvtudás (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK - </li></ul><ul><li>C2 szintű nyelvtudás). </li></ul>
 8. 8. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 4. <ul><li>Általános képzés esetén: </li></ul><ul><li>- csoportlétszám irányszáma: 25 fő </li></ul><ul><li>- oktatói végzettség: </li></ul><ul><li>felsőfokú iskolai végzettség és a képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség. </li></ul><ul><li>Hátrányos helyzetűek képzése esetén: </li></ul><ul><li>- csoportlétszám irányszáma: 15 fő </li></ul><ul><li>- oktatói végzettség: </li></ul><ul><li>elméleti oktatás: </li></ul><ul><li>= felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség vagy andragógiai szakképzettség, vagy </li></ul><ul><li>= pszichológia szakképesítés; </li></ul><ul><li>gyakorlati képzés: </li></ul><ul><li>= felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy </li></ul><ul><li>= pszichológiai szakképzettség, továbbá </li></ul><ul><li>= legalább 5 év szakmai/felnőttképzési gyakorlat. </li></ul>
 9. 9. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész I. <ul><li>Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése </li></ul><ul><li>86. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők: </li></ul><ul><li>a) tanársegéd, </li></ul><ul><li>b) adjunktus, </li></ul><ul><li>c) főiskolai, illetve egyetemi docens, </li></ul><ul><li>d) főiskolai, illetve egyetemi tanár. </li></ul>
 10. 10. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész II. <ul><li>86. § (4) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a miniszterelnök főiskolai tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze. </li></ul><ul><li>87. § a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, </li></ul><ul><li>b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése. </li></ul><ul><li>(2) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő szakmai gyakorlat </li></ul><ul><li>(3) A főiskolai tanári és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal. </li></ul><ul><li>(4) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert képviselője. Tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, jogosult a professzori cím használatára. </li></ul>
 11. 11. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész III. <ul><li>88. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári munkaköröket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni. </li></ul><ul><li>A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el. </li></ul><ul><li>A szenátus az e bekezdésben szabályozott döntését tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával hozza. </li></ul>
 12. 12. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész IV. <ul><li>90. § (1) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyetemi tanári cím használatára, másik munkáltatónál is létesíthet oktatói munkakört újabb kinevezés nélkül. </li></ul><ul><li>(2) Ha az oktató munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja. </li></ul><ul><li>Főiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az oktató, illetve a kutató közalkalmazotti jogviszonyban a hatvanötödik életéve után is foglalkoztatható, legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig. </li></ul>
 13. 13. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész V. <ul><li>91. § (1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató , aki a munkába állásának napjától számított </li></ul><ul><li>a) harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör, </li></ul><ul><li>b) nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör </li></ul><ul><li>betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette. </li></ul><ul><li>aki a munkába állásának napjától számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot. </li></ul><ul><li>nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, </li></ul><ul><li>részére a tanítási időre eső munkavégzést - két félév átlagában - legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani, </li></ul><ul><li>nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató a munkaszerződésben, illetve a kinevezési okmányban előírt </li></ul><ul><li>ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt felmentette. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Köszönjük a figyelmet! </li></ul>

×