Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

action plan filipin 22.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie action plan filipin 22.docx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

action plan filipin 22.docx

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” ACTION PLAN IN FILIPINO SY: 2022-2023 PROJECT/PROGRAMS/ ACTIVITIES OBJECTIVES ACTIVITIES PARTICIPANTS TIME FRAME RESOURCES/ SOURCE OF FUND BUDGETARY REQUIREMENTS REMARKS Reading Remediation/ Brigada Pagbasa Nakikilahok sa pagdaraos at pagsasagawa ng pagbasa sa mga mag-aaral na kinakailangan ng interbinsyon, Tasahin ang lebel ng mga kalahok sa pagbasa gamit ang mga inihandang materyales. Uriin ang mga mag-aaral na natasa ayon sa lebel na kinabibilangan. Pagsasagawa ng interbinsyon sa pagbasa Mga mag-aaral na kailangan ng interbinsyon at mga guro sa Filipino at English , Tagapag-ugnay sa Pagbasa sa Filipino July 2022- June 2023 MOOE and PTA 1000 (nakadepende po ito sa request ng reading coordinator sa Filipino, para ito sa mga materyales na gagamitin sa remediation) Maturuan at matulungan ang mga mag-aaral na hirap makabasa na matutong magbasa upang lubusang maunawaan ang kanilang mga aralin. Selebrasyon ng Buwan ng Wika Nakadadalo ng selebrasyon sa pagbubukas ng Buwan ng Wika sa dibisyon ng Koronadal Nakalalahok ng pansangay na Pagbubukas ng Buwan ng wika sa SNHS Pagsasanay tungkol sa Mga Tagapag- ugnay sa Filipino sa mga Paaralan sa lungsod Mga Guro sa Filipino sa Buong buwan ng Agosto MOOE and PTA Php 250 (sa bawat kalahok at tagapagsanay kung mayroong patimpalak ang dibisyon. Gagamitin ito sa pamasahe at iba pa),Php 3,500 Makapagdiri wang ng Buwan ng Wika bilang pagpapahala ga sa ating wikang pambansa.
  2. 2. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” seminar sa wika bilang parte ng selebrasyon. Nakasasali sa mga patimpalak ng buwan ng wika sa dibisyon Naipagdiriwang ang Buwan ng Wika Ortograpiyang Pambansa Patimpalak ng dibisyon sa Buwan ng wika sa iba’t ibang paaralan sa Koronadal Pagsasagawa ng patimpalak kasabay ng kulminasyon ng buwan ng wika sa mga mag-aaral dibisyon ng Koronadal Mga piling mag- aaral bilang kalahok, mga guro sa Filipino bilang tagapagsanay, Tagapag-ugnay sa Filipino Mga mag-aaral at mga guro sa Filipino (mga kakailanganing materyales at iba pa sa pagdiriwang sa paaralan) Pagbuo ng Organisasyon sa Filipino sa Paaralan Nakabubuo ng samahan sa Filipino Aktibong nasasangkot ang mga mag-aaral sa pagbuo at pagsasakatupar Eleksiyon ng mga opisyales ng mga mag-aaral sa samahan ng Filipino Pagpupulong ng mga nahalal na opisyales, at mga kasamahan na guro sa Filipino Lahat ng guro sa Filipino at mga mag-aaral Mga Guro sa Filipino at mga halal na opisyales. August - September August - September MOOE and PTA Walang kinakailangang pondo Aktibong Opisyales sa samahan ng Filipino
  3. 3. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” an ng mga aktibidades at programa ng samahan sa Filipino Pagtuturo at mga materyales sa pagtuturo Nagagamit ang mga SLM at LAS na nakahanda at nabubuo ng mga makabuluhang materyales bilang pantulong na Gawain at epektibong daluyan ng pagkatuto sa mga mag-aaral Nakatutulong sa mga kapwa guro sa paghanda ng banghay-aralin at mga gawaing pagkatuto upang mapaunlad pa lalo ang pagtuturo. Tingnan ang imbentaryo ng mga nakalap at nasauling SLM sa lahat ng antas. Peer observation ng mga klase Antabayanan ang mga Pagganap ng mga mag-aaral Lahat ng guro sa Filipino Buong taon Php 1,000 (gagamitin sa pagbili o pagreproduce ng mga kakailanganing materyales na gagamitin ng mga guro sa pagtuturo) Listahan ng imbentaryo ng SLM sa lahat ng antas Mataas na marka sa COT Lahat ng mag-aaral sa lahat ng
  4. 4. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” Maiangat ang kahusayan ng lebel ng mag- aaral sa Filipino. Natitiyak na ang lahat ng mga kapwa guro sa Filipino ay may sariling kopya ng mga kompetensi na pinagbabasehan sa pagtuturo. Pagkakaroon ng mga guro ng kopya ng kompetensi Bago magsimula ang klase antas ay makapasa sa asignaturan g Filipino Ring-bound LC Araw ng Pagbasa Nakikiisa sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Pagbasa Magkakaroon ng palaro sa pagbasa na naisasama sa pagtuturo Mga mag-aaral at mga guro Nobyembre 27, 2022 Walang kakailanganing pondo Nabibigyang importansiya ang pagbasa
  5. 5. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” Prepared by: CRISTY LYN B. TIANCHON Department Head – FILIPINO Noted: ARNOLD A. EDROSO SANNY P. PAMA, HT VI JOEVER P. GOMEZ RICHARD P. MORAL JR.,Ph.D. Assistant Principal for School Principal PSDS – District X EPS – Science Academics Recommending Approval: LEVI B. BUTIHIN Assistant Schools Division Superintendent Approved: CRISPIN A. SOLIVEN JR., CESE Schools Division Superintendent
  6. 6. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” NAME OF PROGRAM/COORDINATORSHIP/SUBJECT – NON ACADEMICS SY: 2022-2023
  7. 7. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” Prepared by: PROJECT/PROGRAMS/ ACTIVITIES OBJECTIVES ACTIVITIES PARTICIPANTS PERSONS INVOLVED TIME FRAME RESOURCES/ SOURCE OF FUND REMARKS
  8. 8. Republic of the Philippines Department of Education Region XII CITY SCHOOLS DIVISION OF KORONADAL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL MARBEL 7 NATIONAL HIGH SCHOOL Barangay Topland, City of Koronadal School ID: 304672 DEPED Koronadal Marbel 7 National High School 228 – 1554 “M7NHS: Baskog!” ____________________________________ (Program) Coordinator Noted: ___________________________________ Assistant Principal for Operations and Learner Support Approved: _________________________________ School Principal

×