Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nombres naturals
Nombres naturals
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

NOMBRESNAT.pptx

 1. 1. ELS NOMBRES NATURALS Els nombres naturals són el conjunt de nombres que en resulten de contar d’un en un , fins a l’infinit. Es representen amb la lletra N N = 0, 1, 2, 3, 4… Els nombres naturals es poden representar en una recta. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1<2 8>5 Costat estret el petit, costat obert el gran
 2. 2. 1. EL SISTEMA DE NUMERACIÓ Exemple: el nombre 132.936.591 està format per 9 xifres que ocupen les següents posicions: Milions Milers C (centenes) D (desenes) U (unitats ) C (centenes D (desenes) U (unitats ) C (centenes) D (desenes) U (unitats) 1 3 2 9 3 6 5 9 1
 3. 3. 2. LES OPERACIONS BÀSIQUES Les operacions bàsiques o també anomenades operacions aritmètiques són; Suma: Resta: 54 – 21 = 33 33 + 5 = 38 33 + 5 88 1r Sumand 2n Sumand Total o suma 54 – 21 33 Minuend Subtrahend Diferència Multiplicació: 32 x 41 32 128__ 1312 1r Factor 2n Factor Producte Divisió: Dividend Residu Divisor Quocient 32 · 41 = 1312 872 : 25 = 34 872 25 122 34 22 (Reparticions) (Repeticions)
 4. 4. 3. LES OPERACIONS BÀSIQUES Propietats de la multiplicació Propietat commutativa 8 · 4 · 2 = 32 · 2 = 6 · 3 = 18 3 · 6 = 18 Propietat associativa 8 · 4 · 2 = 8 · 8 = a.b=b.a a.(b.c)=(a.b).c 64 64 Element neutre: 13.1=13
 5. 5. 3. LES OPERACIONS BÀSIQUES Propietat distributiva de la suma respecte la multiplicació: 3 · (7 + 4) = 3 · 11 = 33 3 · (7 + 4) = 21 + 12 = 33 Càlcul habitual Càlcul aplicant la propietat distributiva
 6. 6. 4. LES POTÈNCIES 23 = 3 vegades Operació on un nombre (base) es multiplica per sí mateix unes quantes vegades (tantes com diu l’exponent) Càlcul: 23 Base Exponent 24 · 23 = 4 + 3 = 7 vegades 27 Propietats de les potències: - Multiplicació de potències amb la mateixa base = SUMA d’exponents
 7. 7. 4. LES POTÈNCIES 5 – 2 = 3 vegades 25 : 22 = 23 - Divisió de potències amb la mateixa base = RESTA d’exponents 2 · 3 = 6 vegades 36 (32)3 = - Potència d’una potència = MULTIPLICACIÓ d’exponents
 8. 8. 4. LES POTÈNCIES 63 23 · 33 = - Multiplicació de potències amb el mateix exponent 32 62 : 22 = - Divisió de potències amb el mateix exponent: Exemple: àrees de quadrats - Potència d’exponent 1 es igual a la base: a1 = a - Potència d’exponent 0 es igual a 1: a0 = 1
 9. 9. 4. LES POTÈNCIES Potències amb base 10: Són potències que tenen com a base el 10, per tant es calculen de forma immediata 2000000 = 2 · 106 Són expressions de nombres molt grans (o molt petits) on es fa servir la primera xifra i una potència amb base 10 Notació científica: 103 = 1000 3 zeros
 10. 10. 5. L’ARREL QUADRADA És l’operació inversa de la potència. Consisteix en trobar un nombre que elevat al quadrat doni com a resultat el primer √9 = 3 Radicand Quan l’arrel quadrada no té com a resultat un nombre natural, es pot aproximar per excés i per defecte. √70 = 8 < √70 < 9 Si un nombre té una arrel quadrada exacta s’anomena quadrat perfecte 8 és l’arrel quadrada sencera de 70
 11. 11. 5. LES OPERACIONS COMBINADES Les operacions combinades es calculen seguint un ORDRE DE PRIORITATS: 1) Calcular o eliminar els parèntesis 2) Calcular les potències i les arrels 3) Calcular les multiplicacions i divisions, d’esquerra a dreta 4) Calcular les sumes i restes, d’esquerra a dreta NOTA: És molt important que anotis tots els passos sense treure dades de l’enunciat.
 12. 12. 6. LES OPERACIONS COMBINADES 8 · (5 - 3) – 24 : (6 – 2) = 7 + 3 · (5 – 3) = 7+ 3 · 2 = 7+ 6 = 13 Eliminar els parèntesis Calcular les multiplicacions i divisions Calcular les sumes i restes 8 · 2 – 24 : 4 = 16 - 6 = 10
 13. 13. 6. LES OPERACIONS COMBINADES NOTA: Tenir en compte les propietats de les operacions (les restes i divisions no tenen propietat associativa, s’han de fer en l’ordre donat) 21 - 4 · 3 + 8 = 21 - 12 + 8 = 17 Eliminar els parèntesis Calcular les multiplicacions i divisions Calcular les sumes i restes 18 : 6 · 3 + 14 - (9 – 5) = 18 : 6 · 3 + 14 - 4 = 9 + 14 – 4 = 19
 14. 14. 6. LES OPERACIONS COMBINADES 3 + 7 · (42 -3) = =94 Quadrats Parèntesi Multiplicacions 144 : 42 − 22 = 19 =3 + 7 · (16 -3) = =3 + 7 · 13 = =3 + 91= 144 : 16 − 4 = 144 : 12 =
 15. 15. 7. APROXIMACIONS I ERRORS Aproximar es substituir per un numero proper aproximació truncament >=5 augmentem 1 <5 deixem igual Error: diferencia entre valor exacte i l’aproximat (major menys menor): 6.365.428 Mil.lió Miler Centenes Desenes Unitats Centenes Desenes Unitats Centenes Desenes Unitats 6 3 2 5 4 2 8 2 5 8 1 2 2 5 8 6.325.428 25.812.258 Truncament a les centenes de miler del 6.325.428 6.300.000 Truncament a les desenes del 25.812.258 25.812.250 Aproximació 6.400.000 error = 34532 Truncament 6.300.000 error= 65.428 En general és més exacte arrodonir que truncar

×