Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Creuna Sverige(20)

Anzeige

Webbdagarna 2012 gothenburg

 1. VAR BRA!
 2. M a r t in D e ino ff martin.deinoff@creuna.se linkedin/martindeinoff slideshare/martindeinoff twitter/martindeinoff @martindeinoff
 3. Helsingfors Oslo Stockholm Göteborg Århus Helsingborg Köpenhamn
 4. Det är viktigare att vara bra än att säga att man är bra!
 5. Men är det inte nog bra då?
 6. Men är det inte nog bra då? Det är i som nte des bris s ter a
 7. PERHAPS WE SHOULD LEARN THIS DIGITAL THING
 8. YES! OR WE COULD PLAY SOME GOLF? YES! YEAH! YES GOLF!
 9. Var bra!
 10. Var bra!
 11. En modell Produkt över att vara bra! Var bra! Marknadsföring Nätverk
 12. Produkt En modell att vara bra! Var bra! Marknadsföring Nätverk
 13. Pr o d uk t Hur bra kan 1 det bli?
 14. Pr o d uk t Inlärnings- kurva Utveckling Tid
 15. Pr o d uk t Inlärnings- kurva Utveckling Tid
 16. Pr o d uk t Inlärnings- kurva Utveckling Tid
 17. Pr o d uk t Inlärnings- kurva Utveckling Tid
 18. Pr o d uk t Kilobyte väger alltid tyngre än kilogram
 19. Pr o d uk t 1. Digitalisera
 20. Pr o d uk t
 21. Pr o d uk t Pri 167 s 50 :-
 22. Pr o d uk t
 23. Pr o d uk t Pri 699 s :-
 24. Pr o d uk t
 25. Pr o d uk t t ka r u c ski a Som dat Ett ku lla ge r
 26. Pr o d uk t
 27. Pr o d uk t 1. Digitalisera 2. Addera värde online
 28. Pr o d uk t
 29. Pr o d uk t Kap. 3 That was a memorable day to me, for it made great changes in me. But, it is the same with any life. Imagine one selected day struck out of it, and think how different its course would have been. Pause you who read this, and think for a moment of the long chain of iron or gold, of thorns or f lowers, that would never have bound you, but for the formation of the first link on one memorable day.
 30. Pr o d uk t Kap. 3 That was a memorable day to me, for it made great changes in me. But, it is the same with any life. Imagine one selected day struck out of it, and think how different its course would have been. Pause you who read this, and think for a moment of the long chain of iron or gold, of thorns or f lowers, that would never have bound you, but for the formation of the first link on one memorable day.
 31. Pr o d uk t
 32. Pr o d uk t Manual
 33. Pr o d uk t Manual
 34. Pr o d uk t
 35. Pr o d uk t MP3
 36. Pr o d uk t Dela Texter Min lista
 37. Pr o d uk t Biljett 16:20 Gate 03 18:20
 38. Pr o d uk t Biljett 16:20 Gate 03 18:20
 39. Pr o d uk t Hitta gate Tider Biljett 16:20 Gate 03 18:20
 40. Var bra! Marknadsföring
 41. Var bra! Marknadsföring
 42. M a r k na d sfö r i ng Best price, I promise! "Good evening. Today is Good Friday. There is no news today."
 43. M a r k na d sfö r i ng
 44. M a r k na d sfö r i ng
 45. M a r k na d sfö r i ng
 46. M a r k na d sfö r i ng
 47. M a r k na d sfö r i ng • Ljug inte Gör • Visa priser marknadsförin • Var relevant g som • Be om tillstånd människor vill • Avbryt inte ha • Inkludera användarna
 48. M a r k na d sfö r i ng Om du alltid hjälper användarna Gör effektiv - även när du inte marknadsförin förstår hur du kommer g att tjäna på det - så kommer du att tjäna på det
 49. M a r k na d sfö r i ng Gör marknadsföringen transparant Vad kostar Vi är ganska det... dyra...
 50. M a r k na d sfö r i ng
 51. M a r k na d sfö r i ng Uppmuntra till Social is not a type of dialog i media - marknadsföringe it’s a mindset n
 52. M a r k na d sfö r i ng “Our best branding tool, as unsexy and Do what you low-tech as it say you’re may sound, is going to do, promptly. actually the telephone”
 53. M a r k na d sfö r i ng “Our best branding tool, as unsexy and Do what you low-tech as it say you’re may sound, is going to do, promptly. actually the telephone” To ny 21 H fol 30 sieh low 840 Tw ers itt er on
 54. Var bra! Nätverk
 55. Var bra! Nätverk
 56. Nätverk
 57. Nätverk Värde Antal användare
 58. Nätverk Content is king. Context is president.
 59. Nätverk Vanl i ga medborgare Resultatet kan vara större än S oc i a l a nät v erk summan av delarna
 60. Nätverk
 61. Nätverk Data
 62. Nätverk xml json http Data get api
 63. Nätverk www.stockholm.se xml json http Data get api
 64. Nätverk www.stockholm.se xml json http Data get api
 65. Var bra!
 66. En modell Produkt över att vara bra! Var bra! Marknadsföring Nätverk
 67. Var bra! Var generösa! Var nördiga! Var snälla! Och ha kul :-)
 68. VAR BRA! VAR BRA! Välkommen till den nya affärslogiken! Den digitala tekniken har på kort tid förändrat spelreglerna för framgångsrik marknadsföring och produktutveck- ling. Den nya världens konsumenter – uppkopplade, informerade och krävande – ställer nya krav. Den nya världens företag – flexibla, öppna och snabbrörliga – skapar en helt ny konkurrenssituation. Dessutom måste alla företag lära sig att leva i ständig förändring – produkter och affärsmodeller som fungerade igår kan snabbt bli en återvändsgränd. VAR BRA! är en bok för dig som vägrar att bli omsprungen, som vill lyfta blicken och utmana det gamla, för dig som är beredd att anamma förändringen Hur du lyckas i den digitala ekonomin och dra nytta av det nya. Den ger inblick i teorier och förhållningssätt som be- LÄS MER » digitala ekonomin Hur du lyckas i den hövs för att förstå den digitala utvecklingen. Den beskriver vägen till framgångs- rik marknadsföring och produktutveckling i det nya affärslandskapet. Och den visar att kunderna kommer att belöna de företag som förmår leverera äkta värde – vara bra! Martin Deinoff är, civ.ing. i industriell ekonomi, visio- när och rådgivare inom digital kommunikation och affärs- utveckling. Med en bakgrund som entreprenör och seder- mera från Spray och Razorfish arbetar han nu som Senior Vice President med ansvar för marknadsföring och affärs- utveckling på Creuna AB, Nordens största digitala byrå, där han varit med från starten 2002. Martin är en efterfrå- gad talare/föreläsare både i Sverige och internationellt. Ta gärna del av bokens digitala stöd som du hittar på www.martindeinoff.com M ART I N D E I NOF F ”Äntligen skriver han boken! Tänker jag och ”Det är mycket ovanligt med böcker som vilar alla som fått äran att höra Martins föredrag, på kombinationen av djup praktisk erfarenhet arbetat med honom som strategirådgivare och solid analytisk grund. Det här är dock just och fått lära sig saker som förändrat bilden av en sådan bok. Jag vet att den speglar Martins framtiden för evigt. Martins bok försöker inte person.” vara bra, den är bra!” – Ass. professor Henrik Blomgren, – Ola Ahlvarsson, serieentreprenör, doktor i Industriell Ekonomi, KTH grundare SIME och teknologijurymedlem i World Economic Forum Best.nr 47-09839-2 Tryck.nr 47-09839-2-00 MARTIN DEINOFF
 69. M a r t in D e ino ff martin.deinoff@creuna.se linkedin/martindeinoff slideshare/martindeinoff twitter/martindeinoff @martindeinoff

Hinweis der Redaktion

 1. 0.\nTack Magnus. \n\nHej. Fantastiskt roligt att vara här på webbdagarna, speciellt i år när temat är “Gör skillnad”. Vi ska öppna med en föreläsning som heter “Var bra!” - en uppmaning som ligger i linje med det här övergripande temat och som vi tänkte kunde slå an tonen för de här två dagarna vi har framför oss.\n\nMen först kanske vi ska presentera oss...\n\n\n
 2. 0.\nTack Magnus. \n\nHej. Fantastiskt roligt att vara här på webbdagarna, speciellt i år när temat är “Gör skillnad”. Vi ska öppna med en föreläsning som heter “Var bra!” - en uppmaning som ligger i linje med det här övergripande temat och som vi tänkte kunde slå an tonen för de här två dagarna vi har framför oss.\n\nMen först kanske vi ska presentera oss...\n\n\n
 3. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 4. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 5. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 6. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 7. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 8. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 9. 0. \nOch vi kommer från Creuna, Sveriges och Nordens största digitala byrå. Vi är runt 350 man som finns i de fyra nordiska länderna och här i Stockholm sitter vi 110 personer ett stenkast härifrån - på Kungsholmsgatan 23.\n\nMen tillbaka nu till vår föreläsning och ämnet för de närmaste 25 minuterna...\n
 10. 1. \nDet är mycket viktigare att vara bra än att säga att man är bra. Det är både självklart och naturligt.\n\nSaken är den att det inte alls har varit självklart fram tills ganska nyligen. En investerad krona i marknadsföring har ofta varit ett betydligt bättre drag än en krona investerad i att göra bättre saker - på grund av en utplanad produktutveckling och lättlurade konsumenter.\n\nIdag finns det för de flesta företag en stor outnyttjad potential att bli bättre, med hjälp av den nya digitala tekniken, att koncentrera sina resurser på att addera äkta värde till sina kunder snarare än att försöka övertyga dem om hur bra man är med mördande reklam. \n\nBåde kommunikation kring en produkt eller tjänst och själva produkten eller tjänsten går oftast att förbättra med enkla medel. För företag är det viktigt. Idag finns en konkurrenssituation som är både stenhård och global, och kunder som är pålästa och insatta och kräver det senaste, snyggaste, smartaste och bästa. Ska man lyckas i den här miljön så räcker det sannerligen inte att säga att man är bra - man måste vara bra.\n
 11. 2. \nMen är företag och organisationer inte bra nog?\n\nNej, generellt sett så måste vi nog säga att så inte är fallet. Om man undantar ett litet antal företag som gått i bräschen för utvecklingen så är de flesta företag inte alls så bra som man hade kunnat hoppas på, givet de nya möjligheter den digitala tekniken fört med sig.\n\nVisst är Amazon, Twitter, Facebook och Google fantastiska att prata om och beundras av - men de flesta företag är ju inte som de. \n\nDe flesta företag är för rädda eller för långsamma att förändra sin verksamhet. Förflytta aktiviteter eller hela produkten online, modernisera allt från affärsmodeller till produktionsprocesser till anställningsförhållanden. Man förlitar sig fortfarande i hög grad på en avbrytande, skrikig och gammaldags reklam. Och kanske det viktigaste, man ser alltför ofta företaget som en autonom enhet som man inte vill öppna upp för samarbeten med andra företag eller ens sina egna kunder.\n\n
 12. 3.\n\n\n
 13. 3.\n\n\n
 14. 3.\n\n\n
 15. 3.\n\n\n
 16. 3. \nOm man verkligen vill vara bra så bör man som företag arbeta strukturerat och målmedvetet inom ett antal olika områden som starkt påverkas av den digitala tekniken.\n
 17. 3.\nMan måste naturligtvis se till att den grundläggande produkt eller tjänst man erbjuder marknaden är bra - dra nytta av ny teknik och nya möjligheter att addera värde. \n\nMan måste arbeta med sin marknadsföring för kunna nå fram till en insatt, kräsen och mycket upptagen publik, som styr sin mediakonsumtion med järnhand.\n\nOch inte minst måste man se till att utnyttja det ekosystem av användare, kunder, partners och konkurrenter som tillsammans skapar värde i dagens nätverkssamhälle.\n\nVi ska nu gå igenom de här tre områdena ett i taget och ge vår syn, tips och exempel på vad företag och organisationer kan göra för att vara bra...\n
 18. 3.\nMan måste naturligtvis se till att den grundläggande produkt eller tjänst man erbjuder marknaden är bra - dra nytta av ny teknik och nya möjligheter att addera värde. \n\nMan måste arbeta med sin marknadsföring för kunna nå fram till en insatt, kräsen och mycket upptagen publik, som styr sin mediakonsumtion med järnhand.\n\nOch inte minst måste man se till att utnyttja det ekosystem av användare, kunder, partners och konkurrenter som tillsammans skapar värde i dagens nätverkssamhälle.\n\nVi ska nu gå igenom de här tre områdena ett i taget och ge vår syn, tips och exempel på vad företag och organisationer kan göra för att vara bra...\n
 19. 3.\nMan måste naturligtvis se till att den grundläggande produkt eller tjänst man erbjuder marknaden är bra - dra nytta av ny teknik och nya möjligheter att addera värde. \n\nMan måste arbeta med sin marknadsföring för kunna nå fram till en insatt, kräsen och mycket upptagen publik, som styr sin mediakonsumtion med järnhand.\n\nOch inte minst måste man se till att utnyttja det ekosystem av användare, kunder, partners och konkurrenter som tillsammans skapar värde i dagens nätverkssamhälle.\n\nVi ska nu gå igenom de här tre områdena ett i taget och ge vår syn, tips och exempel på vad företag och organisationer kan göra för att vara bra...\n
 20. 3.\nMan måste naturligtvis se till att den grundläggande produkt eller tjänst man erbjuder marknaden är bra - dra nytta av ny teknik och nya möjligheter att addera värde. \n\nMan måste arbeta med sin marknadsföring för kunna nå fram till en insatt, kräsen och mycket upptagen publik, som styr sin mediakonsumtion med järnhand.\n\nOch inte minst måste man se till att utnyttja det ekosystem av användare, kunder, partners och konkurrenter som tillsammans skapar värde i dagens nätverkssamhälle.\n\nVi ska nu gå igenom de här tre områdena ett i taget och ge vår syn, tips och exempel på vad företag och organisationer kan göra för att vara bra...\n
 21. 3.\noch vi ska börja med att titta lite närmare på själva produkten eller tjänsten som företaget erbjuder.\n\n
 22. 4. \nEn fråga vi måste ställa oss är: Hur bra kan det bli?\n\nVi ska vara medvetna om att mycket har helt vänts upp-och-ned jämfört med för bara femtio år sedan. Då var det företag med stora fysiska resurser, produktionsanläggningar eller gigantiska kontor och varor man kunde ta och känna på som var de stora vinnarna. Intellektuellt kapital, information eller tjänsteverksamheter ansågs ofta som flummigt och marginaliserat.\n
 23. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 24. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 25. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 26. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 27. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 28. 4. \nI en utvecklingskurva så har utvecklingen av öl för länge sedan planat ut och idag är endast mindre förbättreingar möjligt. Om ens det.\n\nFör en bil är situationen både lika och olika. Att göra förbättringar i hårdvaran är möjligt, men det är svårt att göra en bil som drar betydligt mindre bränsle eller är mycket mer krocksäker. Här ser vi att värdeökningen kommer ske online, men tjänster som kopplas till bilen och adderar värde som hör till åkandet eller ägandet. \n\nEn bank är ännu mer extrem. Här behöver man ju faktiskt inte alls någon fysisk produkt, även om det finns bankkontor så är det ju faktiskt inte nödvändiga. Det gör att banken är minst fjättrad vid den fysiska världens bojor och därmed har störst chans att lyckas. Förutsatt att de är tillräckligt snabbrörliga och flexibla så klart - vilket kanske inte är helt säkert i just bankernas fall.\n
 29. 5. \nI vår digitala verklighet är det så att det digitala alltid vinner över det fysiska om man kan uppnå samma sak på två olika sätt. Visst finns det produkter som aldrig kan bli digitala - som öl till exempel. Men dom produkterna kommer heller inte vara speciellt intressanta eftersom de inte utvecklas. \n\nDet är även så att vårt behova av information är omättligt, men detsamma gäller inte fysiska saker. Jag har redan min favoritfåtölj, även om andra var gratis så skulle jag inte vilja ha dem. Vad gäller musik så är det en helt annan sak, det är bättre med all världens musik än hälften av all världens musik.\n\nFör många företag är detta att svära i kyrkan. Man kan inte acceptera att ens fina fysiska produkt bara är en bisats i ett sammanhang där tjänster och information kommer spela en allt mer dominerande roll.\n
 30. 11.\nHello Siri...\n
 31. 6. \nDet fösta produktrådet är enklet. Digitalisera. Fråga dig hur du kan föra över din produkt eller information från din produkts användning i digitala media och sedan addera värde där.\n
 32. 6. \nEtt tydligt exempel på hur svårt detta är är garmin, raymarine och de andra som tillverkar navigationsutrustning för båtar. En finfin hårvara som denna kostar en stor slant - i det här fallet 16.750:- Sen kostar ju sjökortet ca 3500, ska man ha AIS kostar det 3000 till.\n
 33. 6.\nProgramvara till en surfplatta kostar dock bara 699:- men den har förutom min subjektiva åsikt om bättre interface och finare upplösning även funktioner få av de traditionella produkterna har - exempelvis AIS, den tar emot information om förtygs data och position. Visst måste man ha en surfplatta för att detta ska funka, men en sån är inte så dyr och det är stor chans att man redan har en. \n\nDet är inte omöjligt att det sitter någon från de här företagen i publiken, som har argument som att deras lösningar är vattentäta eller något annat smart. Saken är den att det är nog lättare för mig att köpa ett vattentätt fodral till min ipad än det är för de företagen att helt förändra sina fabriker, säljprocesser och inte minst intäkten från 16.750 till 699.\n
 34. 8.\nMen vissa saker går ju inte att göra digitala, kullager till exempel. Det innebär inte att man inte kan digitalisera. Till och med en så basal produkt som kullager kan idag ha sensorer inbyggda som håller reda på tryck, temperatur, utslitning och annat - information som kan vara av riktigt stor vikt om kullagren sitter i produkter som av säkerhets- eller ekonomiska skäl inte får gå sönder. Flygplan eller viktiga maskiner exempelvis.\n
 35. 8.\nMen vissa saker går ju inte att göra digitala, kullager till exempel. Det innebär inte att man inte kan digitalisera. Till och med en så basal produkt som kullager kan idag ha sensorer inbyggda som håller reda på tryck, temperatur, utslitning och annat - information som kan vara av riktigt stor vikt om kullagren sitter i produkter som av säkerhets- eller ekonomiska skäl inte får gå sönder. Flygplan eller viktiga maskiner exempelvis.\n
 36. 8.\nMen vissa saker går ju inte att göra digitala, kullager till exempel. Det innebär inte att man inte kan digitalisera. Till och med en så basal produkt som kullager kan idag ha sensorer inbyggda som håller reda på tryck, temperatur, utslitning och annat - information som kan vara av riktigt stor vikt om kullagren sitter i produkter som av säkerhets- eller ekonomiska skäl inte får gå sönder. Flygplan eller viktiga maskiner exempelvis.\n
 37. 8.\nMen vissa saker går ju inte att göra digitala, kullager till exempel. Det innebär inte att man inte kan digitalisera. Till och med en så basal produkt som kullager kan idag ha sensorer inbyggda som håller reda på tryck, temperatur, utslitning och annat - information som kan vara av riktigt stor vikt om kullagren sitter i produkter som av säkerhets- eller ekonomiska skäl inte får gå sönder. Flygplan eller viktiga maskiner exempelvis.\n
 38. 6. \nDet fösta produktrådet är enklet. Digitalisera. Fråga dig hur du kan föra över din produkt eller information från din produkts användning i digitala media och sedan addera värde där.\n
 39. 9. \nNär man väl har information online är det relativt enkelt att addera värde. Det finns hur många exempel som helst på det och det är omöjligt att ge generella råd.\n
 40. 9.\nEn bok kan digitaliseras och bli en digital bok, billigare att trycka och enklare att distribuera och ha med sig. Men man kan även addera värde som kommentarer, länkar, rik media och annat.\n
 41. 9.\nEn bok kan digitaliseras och bli en digital bok, billigare att trycka och enklare att distribuera och ha med sig. Men man kan även addera värde som kommentarer, länkar, rik media och annat.\n
 42. 9.\nEn bok kan digitaliseras och bli en digital bok, billigare att trycka och enklare att distribuera och ha med sig. Men man kan även addera värde som kommentarer, länkar, rik media och annat.\n
 43. 9.\nEn instruktionsmaual i en bil kan digitaliseras och läggas på nätet så att den varken tappas bort eller blir utsliten. Men man kan även addera värde som instruktionsvideos eller till och med crowdsourca lösningar på olika problem.\n
 44. 9.\nEn instruktionsmaual i en bil kan digitaliseras och läggas på nätet så att den varken tappas bort eller blir utsliten. Men man kan även addera värde som instruktionsvideos eller till och med crowdsourca lösningar på olika problem.\n
 45. 9.\nEn instruktionsmaual i en bil kan digitaliseras och läggas på nätet så att den varken tappas bort eller blir utsliten. Men man kan även addera värde som instruktionsvideos eller till och med crowdsourca lösningar på olika problem.\n
 46. 9.\nEn instruktionsmaual i en bil kan digitaliseras och läggas på nätet så att den varken tappas bort eller blir utsliten. Men man kan även addera värde som instruktionsvideos eller till och med crowdsourca lösningar på olika problem.\n
 47. 10.\nEn skiva kan bli en digital musikfil, åtkomlig överallt och i alla våra manicker. Men man kan även lägga till värde som spellistor, textning, rekommendationer och mycket mer.\n\n
 48. 10.\nEn skiva kan bli en digital musikfil, åtkomlig överallt och i alla våra manicker. Men man kan även lägga till värde som spellistor, textning, rekommendationer och mycket mer.\n\n
 49. 10.\nEn skiva kan bli en digital musikfil, åtkomlig överallt och i alla våra manicker. Men man kan även lägga till värde som spellistor, textning, rekommendationer och mycket mer.\n\n
 50. 10.\nEn skiva kan bli en digital musikfil, åtkomlig överallt och i alla våra manicker. Men man kan även lägga till värde som spellistor, textning, rekommendationer och mycket mer.\n\n
 51. 10.\nEn flygbiljett kan skickas ut till en telefon istället för att printas, så sparar man både tid och miljö. Men man kan även lägga till värde genom att skicka en notis om planet är försenat eller uppdateringar om vilken gate det går från.\n
 52. 10.\nEn flygbiljett kan skickas ut till en telefon istället för att printas, så sparar man både tid och miljö. Men man kan även lägga till värde genom att skicka en notis om planet är försenat eller uppdateringar om vilken gate det går från.\n
 53. 10.\nEn flygbiljett kan skickas ut till en telefon istället för att printas, så sparar man både tid och miljö. Men man kan även lägga till värde genom att skicka en notis om planet är försenat eller uppdateringar om vilken gate det går från.\n
 54. 10.\nEn flygbiljett kan skickas ut till en telefon istället för att printas, så sparar man både tid och miljö. Men man kan även lägga till värde genom att skicka en notis om planet är försenat eller uppdateringar om vilken gate det går från.\n
 55. 13.\nHello Siri...\n
 56. 13.\nHello Siri...\n
 57. 13.\nHello Siri...\n
 58. 13.\nHello Siri...\n
 59. 13.\nHello Siri...\n
 60. 13.\nHello Siri...\n
 61. 13.\nHello Siri...\n
 62. 13.\nNästa steg i att vara bra är kring marknadsföringen. Enormt mycket har hänt bara de senaste 15 åren som påverkar hur företag behöver arbeta med sin marknadsföring.\n\n
 63. 13.\n
 64. 14.\nDet är inte vansinigt länge sen som samhället var helt annourlunda mot idag. När BBC på 30 talet körade sitt omåttligt populära nyhetsprogram Good Friday var det ett tillfälle då det helt enkelt inte fanns några nyheter - så man fick 10 minuters musik. man skulle ju bli lite förvånad om det skulle hända på Aktuellt... Jag tror vi alla över 30 känner igen detta. man kollade Kalle-Anka på julafton för det var den enda teknade film man fick se. Man ville skynda sig till bion så man inte misade reklamen innan.\n\nLika avlägset känns det att inte ha full kontroll över kvalitet eller pris. Men för bara 15 år sedan var det i princip omöjligt att veta om det man köpte var vare sig bra eller prisvärt. Vi visste inte om hotellet vi bokade var omtyckt eller om den tv vi köpte rekommenderades av andra.\n\nTrots denna utveckling kör merparten av alla företag på i ullstrumporna. Man gör samma gamla skitreklam som man alltid har gjort - men man har börjat flytta över den i digitala media.\n\n
 65. 15.\nDär vi tidigare hade direktreklam har vi nu spam. Eller mobilspam för de som vill vara riktigt moderna. Där vi hade tv reklam har vi nu banners. Där vi hade olika event som jagar oss har vi nu kampanjwebbarna.\n\n
 66. 15.\nDär vi tidigare hade direktreklam har vi nu spam. Eller mobilspam för de som vill vara riktigt moderna. Där vi hade tv reklam har vi nu banners. Där vi hade olika event som jagar oss har vi nu kampanjwebbarna.\n\n
 67. 15.\nDär vi tidigare hade direktreklam har vi nu spam. Eller mobilspam för de som vill vara riktigt moderna. Där vi hade tv reklam har vi nu banners. Där vi hade olika event som jagar oss har vi nu kampanjwebbarna.\n\n
 68. 15.\nDär vi tidigare hade direktreklam har vi nu spam. Eller mobilspam för de som vill vara riktigt moderna. Där vi hade tv reklam har vi nu banners. Där vi hade olika event som jagar oss har vi nu kampanjwebbarna.\n\n
 69. 15.\nDär vi tidigare hade direktreklam har vi nu spam. Eller mobilspam för de som vill vara riktigt moderna. Där vi hade tv reklam har vi nu banners. Där vi hade olika event som jagar oss har vi nu kampanjwebbarna.\n\n
 70. 16.\nSka vi marknadsföra mot dagens användare måste vi göra marknadsföring som de vill ha. Det är faktiskt inte några konstigheter - ljug inte, visa priser, var relevant, få tillstånd, avbryt inte, inkludera... som några exempel.\n
 71. 17.\nEn viktig sak är att vara effektiv. Vi ska vara rädda om användarnas tid och hjälpa till på alla sätt vi kan. Om vi tar för vana att hjälpa våra användare - även om vi inte riktigt förstår hur vi ska tjäna på det - så kommer vi tjäna på det.\n\n\n
 72. 18.\nFriis & company är ett bra exempel på hur man kan göra om effektivitet inte är högst på agendan. Jag är helt säker på att deras reklambyrå är ytterst exalterade över det här fina introt, men jag är inte lika säker på att deras användare är det. Speciellt inte när navigationen består av: Love, Life, Here och Now.\n
 73. 18.\nFreitag har valt en helt annan approach. Här visar man väskorna rakt up och ned, med pris och bra mouse-over effekter som visar typ av väska. Det är snabbt, avskalat och i min mening ritkigt bra.\n
 74. 19.\nText\n
 75. 20.\nTransparens är väl den senaste tidens absoluta modeord. Men med all rätt. Transparens har verkligen förändrat marknadsföringen i grunden. Idag vet vi ju allt om alla. Vi vet vem som är bra och vem som är dålig, vem som är dyr och vem som är billig, miljövänlig eller inte, bra kundtjänst eller inte, och så vidare.\n\nDet här gör att man aldrig någonsin kan ljuga, aldrig. Företag som vill vara bra på riktigt måste lära sig att tala sanning i alla lägen - eftersom det ändå är omöjligt att dölja en lögn. Men det är inte bara problem förknippat med transparens i marknadsföringssammanhang. \n\nEn viktig sak är ju att all den information vi har tillgång till visserligen gör att vi kan se igenom felaktig marknadsföring - men även att vi faktiskt vill ha sådan marknadsföring som visar vad folk tycker. Ju mer användarutlåtanden, topplistor och rankingar ett företag erbjuder - ju mer värde ger de mig som konsument genom sin marknadsföring.\n
 76. 16.\nText\n
 77. 21.\nText\n
 78. 22.\nSista tumregeln för moderna marknadsförare är dialog. Jag brukar säga att “Social is not a media, it´s a mindset” - företag måste på allvar vilja ha en dialog med sina olika användare, kunder och partners för att få en fungerande kommunikation.\n\nDen tidigare världens marknadsföring var inte bara avbrytande - den hade en ton som var väldigt auktoritär och tvåvägskommunikation var inte speciellt intressant och ofta inte ens möjligt.\n\nIdag ska företag kommunicera med användare som är vana att ha en personlig, öppen och ärlig dialog och förväntar sig det samma från företag. Vill man vara bra på riktigt så måste man skapa en tillräckligt öppen miljö och tillräckliga resurser för att ge sig in i dialog med sina användare - det är så den bästa marknadsföringen sker idag.\n
 79. 23.\n
 80. 24.\n- Kundtjänsten är det som gör skillnad\n- Not designed to make a quick sale\n- 5 veckors träning innan man börjar\n- Toppledningen är alla aktiva på Twitter\n\n
 81. 24.\nDet sista området att gå igenom är nätverket.\n\n
 82. \n
 83. 26.\nTidigare så var företaget var viktigast - nu är nätverket viktigast. Det är kanske en av de svåraste omställningar som företag och organisationer behöver handskas med. \n\nSka man vara lite teoretisk så växer företag på grund av något som kallas transaktionskostnader. Enkelt uttrykt handlar det om att man ofta får skalfördelar genom att göra vissa saker i stor skala. Det är bättre att ha någon som köper in kontorsmaterial och sköter kopieringsapparater än att var och en gör det. Men med digital teknik har transaktionskostnaderna sjunkit - och därmed kommer även företags storlek att minska.\n\nDet har även skett - snittföretaget har minskat ordentligt i storlek under en ganska lång period.\n
 84. 26.\nMindre företag gör att nätverkande blir viktgare - och värde växer som vi alla vet riktigt snabbt i nätverk om man gör saker rätt.\n\nFör att klara sig bra i den här miljön måste företag agera så att den som är mest effektiv på att skapa värde gör detta - även om det inte är företaget självt som skapar värdet. Det här är enormt svårt att acceptera, speciellt om man har gjort stora investeringar som man inte längre har bruk för.\n\nVi går mer och mer mot ett tjänstesamhälle och här är det allt mer oklart vem som är producent och konsument? Avsändare och mottagare? Köpare och säljare? \n
 85. 27. \nInformationen, det innehåll som vi förhoppningsvis skapat genom att digitalisera våra produkter eller dess användning är visserligen viktigt. Men sammanhanget är troligen än viktigare. Det gäller för företag att blanda in användare eller andra företag för att kunna skapa lösningar som förädlar detta innehåll till dess maximala värde.\n\nProducerande företag borde i många fall sluta säga: “det här är vad vi erbjuder, hoppas du gillar det” och i stället säga: “det här är vad vi kan tillverka, hur kan du uynyttja det i just ditt fall på bästa sätt”.\n
 86. 27.\nDet här med E-Demokrati eller vad man kallar det. Skulle inte lite mer kunna hända där. Stockholmsstad är ju duktiga med e-tjänster men på demokratisidan har inte mycket hänt. Titta på Tockholmsstad. Där har medborgarna en “Min Sida” där man kan rösta och besvara pollningar\n
 87. 28.\nStockholm stad är ett bra exempel på hur man verkligen kan utnyttja detta. \n\nStaden har ju via sina verksamheter tillgång till en enorm mängd data. Denna har man nu gjort tillgänglig via ett antal api:er som kan användas av vem som helst för att skapa nya spännande funktioner. Staden har själva byggt en hel mängd spännande tjänster, exempelvis jämför service där man kan jämföra mängder av stadens tjänster - skola, förskola, äldreboende och annat. Men man uppmuntrar nu även allmänheten och olika företag att bygga vidare på stadens öppna data. \n\nNätverket kan ge stockholmarna mycket mer värde än vad staden ensamt kan, men det gagnar fortfarande dess intressen.\n\n
 88. 28.\nStockholm stad är ett bra exempel på hur man verkligen kan utnyttja detta. \n\nStaden har ju via sina verksamheter tillgång till en enorm mängd data. Denna har man nu gjort tillgänglig via ett antal api:er som kan användas av vem som helst för att skapa nya spännande funktioner. Staden har själva byggt en hel mängd spännande tjänster, exempelvis jämför service där man kan jämföra mängder av stadens tjänster - skola, förskola, äldreboende och annat. Men man uppmuntrar nu även allmänheten och olika företag att bygga vidare på stadens öppna data. \n\nNätverket kan ge stockholmarna mycket mer värde än vad staden ensamt kan, men det gagnar fortfarande dess intressen.\n\n
 89. 28.\nStockholm stad är ett bra exempel på hur man verkligen kan utnyttja detta. \n\nStaden har ju via sina verksamheter tillgång till en enorm mängd data. Denna har man nu gjort tillgänglig via ett antal api:er som kan användas av vem som helst för att skapa nya spännande funktioner. Staden har själva byggt en hel mängd spännande tjänster, exempelvis jämför service där man kan jämföra mängder av stadens tjänster - skola, förskola, äldreboende och annat. Men man uppmuntrar nu även allmänheten och olika företag att bygga vidare på stadens öppna data. \n\nNätverket kan ge stockholmarna mycket mer värde än vad staden ensamt kan, men det gagnar fortfarande dess intressen.\n\n
 90. 28.\nStockholm stad är ett bra exempel på hur man verkligen kan utnyttja detta. \n\nStaden har ju via sina verksamheter tillgång till en enorm mängd data. Denna har man nu gjort tillgänglig via ett antal api:er som kan användas av vem som helst för att skapa nya spännande funktioner. Staden har själva byggt en hel mängd spännande tjänster, exempelvis jämför service där man kan jämföra mängder av stadens tjänster - skola, förskola, äldreboende och annat. Men man uppmuntrar nu även allmänheten och olika företag att bygga vidare på stadens öppna data. \n\nNätverket kan ge stockholmarna mycket mer värde än vad staden ensamt kan, men det gagnar fortfarande dess intressen.\n\n
 91. \n
 92. 29.\nNu har vi gått igenom tre olika områden där företag kan verka för att vara bra. Tre områden där digitala media i många fall har vänt upp och ned på affärslogiken och gett helt nya möjligheter att vara just bra.\n\n
 93. 29.\nNu har vi gått igenom tre olika områden där företag kan verka för att vara bra. Tre områden där digitala media i många fall har vänt upp och ned på affärslogiken och gett helt nya möjligheter att vara just bra.\n\n
 94. 29.\nNu har vi gått igenom tre olika områden där företag kan verka för att vara bra. Tre områden där digitala media i många fall har vänt upp och ned på affärslogiken och gett helt nya möjligheter att vara just bra.\n\n
 95. 29.\nNu har vi gått igenom tre olika områden där företag kan verka för att vara bra. Tre områden där digitala media i många fall har vänt upp och ned på affärslogiken och gett helt nya möjligheter att vara just bra.\n\n
 96. 30.\nSom avsluting vill jag rikta mig till er som är här och lyssnar. Ni är en viktig del av den digitala utvecklingen, representanter för en fortfarande liten bransch.\n\nVad bra. Var snälla mot varandra och ge varandra snarare beröm och uppmuntran än snäsighet och konflikt. Var generösa med er kunskap speciellt på den här typen av konferenser. Var nördiga, våga älska det digitala. Och ha kul - det blir oftast bäst så.\n\n\n
 97. 30.\nTack Magnus. \n\nHej. Fantastiskt roligt att vara här på webbdagarna, speciellt i år när temat är “Gör skillnad”. Vi ska öppna med en föreläsning som heter “Var bra!” - en uppmaning som ligger i linje med det här övergripande temat och som vi tänkte kunde slå an tonen för de här två dagarna vi har framför oss.\n\nMen först kanske vi ska presentera oss...\n\n\n
 98. 0.\nTack Magnus. \n\nHej. Fantastiskt roligt att vara här på webbdagarna, speciellt i år när temat är “Gör skillnad”. Vi ska öppna med en föreläsning som heter “Var bra!” - en uppmaning som ligger i linje med det här övergripande temat och som vi tänkte kunde slå an tonen för de här två dagarna vi har framför oss.\n\nMen först kanske vi ska presentera oss...\n\n\n
Anzeige