Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Marktwaarde waardevol?
Tips en vragen voor uw corporatie over
waardering van uw vastgoed
op marktwaarde
Januari 2015
© KPM...
1© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatsch...
2© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatsch...
3© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatsch...
4© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatsch...
© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland
onder nummer 33263682, is een dochtermaatscha...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Introductie Waarderen op Marktwaarde (KPMG)

1.232 Aufrufe

Veröffentlicht am

Op 18 mei 2015 vindt de bijeenkomst ‘Waarderen op Marktwaarde’ plaats georganiseerd door CorporatieNL en KPMG. U bent van harte welkom. Meer informatie? Mail info@CorporatieNL.nl

Veröffentlicht in: Immobilien
  • Als Erste(r) kommentieren

Introductie Waarderen op Marktwaarde (KPMG)

  1. 1. Marktwaarde waardevol? Tips en vragen voor uw corporatie over waardering van uw vastgoed op marktwaarde Januari 2015 © KPMG branchegroep Woningcorporaties
  2. 2. 1© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Veel woningcorporaties maken de komende jaren de overstap naar marktwaarde Rapporteren en sturen op marktwaarde Uit een inventarisatie van KPMG blijkt dat slechts een beperkt aantal woning- corporaties rapporteert op marktwaarde. Echter: steeds meer corporaties overwegen de overstap te maken naar deze waarderingssystematiek. Argumenten hiervoor zijn het vergroten van het inzicht in de waardeontwikkeling van de portefeuille en ondersteuning van te nemen beleidsbeslissingen. Hierbij kan een betere vergelijking met de markt en afweging worden gemaakt doordat o.a. kan worden gestuurd op basis van de marktwaarde. Daarnaast vormt de bepaling in de herziene Woningwet, zoals deze nu in de Eerste Kamer voorligt en waarin is opgenomen dat woningcorporaties hun vastgoed op basis van marktwaarde moeten gaan waarderen, aanleiding om waardering en sturing op marktwaarde in te richten. KPMG heeft veel ervaring in wijzigingen van waarderings- grondslagen, in diverse sectoren. In het overzicht op de volgende bladzijden zetten we een aantal aandachtspunten onder elkaar die u kunt meenemen in uw overweging bij de overgang naar waardering op marktwaarde. De volgende vier onderdelen komen daarbij aan de orde: Marktwaarde definitie en accounting Organisatie en medewerkersSturing op marktwaarde Proces en systemen
  3. 3. 2© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Heeft u onderstaande vragen omtrent het overgaan op marktwaarde al beantwoord? Marktwaarde definitie en accounting ■ Wat is de doelstelling van de marktwaarde waardering: voldoen aan de wet en/of een ander doel: transparantie en vastgoedsturing? ■ Is bepaald hoe de marktwaarde tot stand gaat komen: voert uw corporatie zelf taxaties uit, worden externe taxateurs ingehuurd en/of worden uw taxaties gevalideerd door externe taxateurs? ■ Met welke frequentie wordt de marktwaarde (her)berekend en op welke wijze? ■ Is er een handboek ‘marktwaardeberekening’ met daarin bepaling rekenregels en relevante parameters, zoals opnemen beleid uitponden, uitgangspunten beklemmingen, huurdefinities, mutaties en kosten die ten grondslag liggen aan de marktwaarde bepaling? ■ Hoe voorziet u in de vereiste data en kennis van drie boekjaren (aangezien het invoeren van marktwaarde dient te worden behandeld als stelselwijzing)? ■ Wat zijn de ingeschatte effecten op eigen vermogen en financiële positie van uw corporatie? Proces en systemen ■ Beschikt uw corporatie over voldoende en betrouwbare basis- en brongegevens voor het bepalen van de marktwaarde? Deze zijn cruciaal om de marktwaarde te bepalen, zoals actuele m2 eenheden en onderhoudsstaat. ■ Hoe zijn de marktwaardeberekening, de taxaties, data-collectie en -beheer ingericht in de processen en systemen? Dit kan bijvoorbeeld ondersteund worden met een taxatiemanagement systeem met daarin interfaces met de taxateur, eenduidige data-standaarden en koppelingen van bijv. interne waarderingsmodellen aan het huurbestand. ■ Met welke taxateurs gaat u aan de slag én wat wordt de rol van de taxateur: taxatie of validatie? ■ Zijn interne regels rondom verplichte aanbesteding van toepassing op het selectieproces van de (externe) taxateurs? ■ Hoe wordt het taxatieproces onafhankelijk georganiseerd binnen uw corporatie? ■ Hoe kan het taxatieproces worden gestandaardiseerd en kan afhankelijkheid van (één) externe taxateurs worden voorkomen? ■ Hoe neemt u de richtlijnen en aanbevelingen, zoals aanbevelingen PTA (Platform Taxateurs en Accountants) – ‘Goed gewaardeerd vastgoed’ mee in het proces? Marktwaarde definitie en accounting Organisatie en medewerkersSturing op marktwaarde Proces en systemen
  4. 4. 3© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Heeft u onderstaande vragen omtrent het overgaan op marktwaarde al beantwoord? Organisatie en medewerkers ■ Waar wordt in uw corporatie de verantwoordelijkheid voor de marktwaardeberekeningen belegd? ■ Hebben medewerkers van uw corporatie voldoende kennis van marktwaardeberekening en beschikt uw corporatie over voldoende ‘countervailing power’ om de taxateur te ‘challengen’? ■ Hoe organiseert u dat uw medewerkers voldoende discipline hebben om alle data die benodigd is te verzamelen en actueel te houden? ■ Hoe borgt u dat alle data gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld door uw assetmanagers, voorafgaand aan de aanlevering aan de externe taxateur? ■ Hoe wordt het marktwaarde en taxatieproces onafhankelijk in uw corporatie geborgd, met heldere scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Sturing op marktwaarde ■ Op welke wijze wordt marktwaarde binnen uw organisatie gehanteerd voor de vastgoedsturing? ■ Op welk niveau binnen uw corporatie wordt gebruik gemaakt van de sturing: strategisch, tactisch of operationeel? ■ Hoe vindt in uw corporatie besluitvorming plaats door het combineren van historische kostprijs, bedrijfswaarde maar ook marktwaarde? Wordt dit meegenomen in ‘economische/rationele rendementbeslissingen’, om zowel maatschappelijke als financiële keuzes te kunnen onderbouwen? ■ Heeft uw corporatie een duidelijk plan voor vastgoedsturing o.b.v. marktwaarde? Kortom meer dan alleen een accounting issue, maar focus, transparantie en sturing? ■ Hoe gaat uw corporatie de templates voor rapportages. complexplannen en investeringsbeslissingen op basis van marktwaarde (asset management) vormgegeven? Marktwaarde definitie en accounting Organisatie en medewerkersSturing op marktwaarde Proces en systemen
  5. 5. 4© 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Een voorbeeld van een uitgewerkt taxatieproces Waarbij de taxateur een taxatie uitvoert of een validatie op de eigen taxatie Interne/externe rapportage Jaarrekening Maatschappelijke waardebepaling Vastgoedsturing W O N I N G C O R P O R A T I E T A X A T E U R Bevestiging Taxatie/ validatie Eindrapport Opdrachtbrief Informatie Concept Taxatierapport en/of bevindingen Eindrapport Interne analyse Leg duidelijke instructies vast voor communicatie, dossiervorming en proces/werkwijze. Stel een duidelijke opdrachtbrief op voor de taxateur en laat die accorderen door management en taxateur Stel voldoende en juiste kwalificaties en kundigheid van taxateur vast. Management bevestigt volledigheid data (zowel voor taxatie en/of validatie) Leg duidelijke en accurate uitkomsten van de taxaties en/of validaties vast Vergelijk eigen waardebepaling met de waardebepaling en/of validatie parameters door de taxateur. Organiseer ‘counter- vailing power’ en challenge de taxateurs op aannames, parameter, volledigheid data, etc.. Taxatie: vergelijk de uitkomsten in het taxatierapport met eerdere taxaties en markttransacties. Validatie: toets of de validatiewaarden afwijken van de eigen taxaties en bepaal in overleg met taxateur hoe waarden aan te passen
  6. 6. © 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. KPMG heeft een multidisciplinair team klaarstaan om te adviseren bij uw marktwaarde vraagstukken. Uw aanspreekpunt: Johan van Hoof Segmentleider Woningcorporaties Vanhoof.johan@kpmg.nl 06-533 09111 Sander Grunewald Real Estate Advisory praktijk Grunewald.sander@kpmg.nl 06-506 92013

×