Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Corellia vakuuta esimiehesi_a4

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Osaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminen
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Corellia vakuuta esimiehesi_a4 (20)

Anzeige
Anzeige

Corellia vakuuta esimiehesi_a4

  1. 1. Hyvää syytä ylläpitää & kehittää työntekijäsi ammattitaitoa 7 21 3 4 65 7 Onko yritykselläsi varaa vanhentuneeseen osaamiseen? Muutokselta ei millään alalla voi välttyä. Osaaminen vanhenee, ellei sitä pidä jatku- vasti ja tietoisesti ajan tasalla. Vanhentu- nut osaaminen ei ole työntekijän itsensä eikä hänen työnantajansa etu. Osaamisen ylläpito ja kehittäminen muuttuneiden vaatimusten tasolle on paitsi jokaisen itsensä, myös työnantajan vastuulla. Vaatimukset muuttuvat – ja kiihtyvällä nopeudella Jos koulutamme työntekijämme ja ne vaihtavatkin työpaikkaa? ” Entä jos emme kouluta, ja ne jäävät meille? ” Henkilöstön pitää olla paremmassa iskussa kuin kilpailijalla! Asiakkaat osaavat vaatia yhteistyökump- paniltaan ajantasaista tietoa, taitoa, pal- velua ja osaamista. Uskaltaako yrityksesi todella jäädä odottamaan sitä päivää, jolloin henkilöstönne osaaminen ei enää vastaa asiakkaiden odotuksia? Säännölli- nen koulutus on ennakointia, varautumis- ta ja kilpailijan kampittamista! Asiakas päättää, mikä sen kumppaneista on iskussa Henkilöstö = yritys. Henkilöstösi osaaminen = yrityksesi osaaminen. Osaava, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö vaikuttaa suoraan asiakas- kokemukseen – ilman henkilöstöä ei ole mitään! Henkilöstö on yrityksesi kasvot, käyntikortti, kilpailuvaltti ja henkilöitymä – millaisen kuvan yrityksestäsi antaa osaamisellaan ja tehokkuudellaan peräs- sähiihtävä työntekijä? Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara Henkilöstön osaamisen panostaminen ei ole kulu, vaan tuottava sijoitus. Koulutukseen satsattu aika ja raha tulee takaisin moninkertaisesti: työ hoituu jat- kossa nopeammin ja fiksummin. Vaativia ohjelmistoja työssään käyttävillä tämä korostuu: työ, mihin aiemmin kului useita tunteja, on muutoksen myötä mahdollis- ta tehdä vartissa – mutta vain, jos henki- löstösi tietää uusista mahdollisuuksista. Työn tehokkuus lisääntyy kouluttamalla Mistä yritys voi tietää, mikä potenti- aali työntekijässä on saavuttamatta? Henkilöstön osaamisen kehittämiseen satsaaminen lisää paitsi päivittäistä työtehokkuutta, se myös tarjoaa eväät innovointiin ja olemassa olevien proses- sien kehittämiseen. Työntekijäsi saavat koulutuksesta ideoita, oivalluksia ja työkaluja, jotka voivat saada heidät mul- listamaan oman tai koko tiiminsä tekemi- sen. Uskallatko jättää tämän potentiaalin hyödyntämättä? Suoriutumisesta prosessien kehittämiseen Tehokkaiden koulutusten voima löytyy ihmisistä. Kun yhteen huoneeseen kerätään useita samankaltaisissa rooleissa toimivia ammattilaisia, on oppiminen väistämä- töntä – ja tehokasta. Koulutuksessa paitsi opitaan kouluttajalta, siellä myös jaetaan kokemuksia, omia toimivia käytäntöjä, havaittuja pulmia ja työssä onnistumisia. Ja luodaan tietysti samalla verkostoa, josta apua ja inspiraatiota voi löytyä koulutuk- sen päätyttyäkin. Verkostossa oppiminen lisää tehokkuutta Kouluttajan valinnalla on ratkaiseva merkitys Ammattilainen oppii ammattilaiselta – ja nimenomaan sellaiselta, joka tuntee kou- lutettavansa työn ja tehtävät. Sopimaton koulutus ei motivoi, vaan harmittaa ja saa työntekijäsi tuntemaan, ettei hänen osaa- mistaan ymmärretä ja arvosteta. Me tunnemme markkinoinnin, viestin- nän ja graafisen alan ammattilaisten työn – meillä työntekijäsi on oikeasti osaavissa käsissä! Koulutus on yritykselle vähennyskelpoista Yritys voi vähentää henkilöstönsä koulutuskulut verotuksessaan. Henkilöstösi osaamiseen panostaminen on kaikkien edellä mainittujen hyötyjen lisäksi vieläpä vähennyskelpoista. Yritys voi saada verovähennyksen kalenteri- vuosittain kolmelta koulutuspäivältä per työntekijä. Lisätietoa: vero.fi ! corellia.fi Corellia Helsinki Oy | Vilhonkatu 5 A (2. krs), 00100 Helsinki Juha Laamanen, puh. 040 171 3360 | juha@corellia.fi

×