Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie en sensoren

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie en sensoren

Presentatie op het GreenCHAINge seminar 'Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens' van ons protype van IQ-Flora, een innovatief systeem voor real-time bewaken en voorspellen van productkwaliteit in rozenketens. Het systeem moet het mogelijk maken om condities die van invloed zijn op de kwaliteit van rozen te bewaken gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer.

Zie voor meer informatie over het pilotproject:
http://tuinbouwdigitaal.net/nl-nl/Projecten/Tuinbouw-Digitaal-projecten/ArtMID/6272/ArticleID/160/Kwaliteitgestuurde-Rozenketen

Presentatie op het GreenCHAINge seminar 'Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens' van ons protype van IQ-Flora, een innovatief systeem voor real-time bewaken en voorspellen van productkwaliteit in rozenketens. Het systeem moet het mogelijk maken om condities die van invloed zijn op de kwaliteit van rozen te bewaken gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer.

Zie voor meer informatie over het pilotproject:
http://tuinbouwdigitaal.net/nl-nl/Projecten/Tuinbouw-Digitaal-projecten/ArtMID/6272/ArticleID/160/Kwaliteitgestuurde-Rozenketen

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Cor Verdouw (18)

Anzeige

IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie en sensoren

 1. 1. IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie en sensoren Cor Verdouw, Robbert Robbemond, Wageningen UR Gitta ten Hoope, Royal Flora Holland GreenCHAINge seminar, 18 januari 2017, Sassenheim 1
 2. 2. 2 Projectcontext Vermindering uitval Betere kwaliteit voor consumenten Kwaliteit monitorings -technologie (sensoren, dataloggers) Real-time Kwaliteits- gestuurde Bloemen- keten Tracking & tracing technologie (barcodes, RFID, wireless) Internet Techno- logie Meer efficiency en duurzaamheid Behoud / uitbouw concurrentiepositie
 3. 3. 3 Projectcontext Vermindering uitval Betere kwaliteit voor consumenten Kwaliteit monitorings -technologie (sensoren, dataloggers) Real-time Kwaliteits- gestuurde Bloemen- keten Tracking & tracing technologie (barcodes, RFID, wireless) Internet Techno- logie Meer efficiency en duurzaamheid Behoud / uitbouw concurrentiepositie
 4. 4. Ontwikkeling naar real-time monitoring barcode Passieve RFID Actieve RFID / geïntegreerde sensors Draadloze sensor netwerken datalogger s WIFI, Bluetooth, 4G, GPS, LoraNet, etc.
 5. 5. Doel en werkwijze Doel  Ontwikkelen innovatief prototype ● bewaken en voorspellen kwaliteit in rozenketens  Toepassen in een praktijkpilot Werkwijze  Pilotproject: innovatief/experimenteel én praktisch  Fasering: workshops / expert model, prototype, praktijktest 5
 6. 6. Opzet van het prototype 6 Module kwaliteitsvoorspelling (Bayesiaans netwerk) Webservice Kwaliteitsvoorspelling Kwaliteitsapp (smartphone) Webservice kwaliteitsapp Commerciële sensor data platform(s) LoRa WAN sensor Bluetooth Smart sensor Sensor data webservice Via smartphone Via LoRa Network Rapportage module web applicatie Rapportage webservice Systeem backbone
 7. 7. Module kwaliteitsvoorspelling (1)  Gebaseerd op methode uit de kunstmatige intelligentie ● Bayesiaans netwerk  Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van bloemen? ● Causaliteitendiagram  Hoe groot is de impact? ● Tabellen met kansen  Voor verschillende ketenrollen 7 Teler Transport Handling Opslag Ziekte en plagen
 8. 8. Module kwaliteitsvoorspelling (2) 8
 9. 9. Module kwaliteitsvoorspelling (3) 9
 10. 10. Voordelen expert systeem 10 Maakt expertkennis expliciet en transparant Accepteert kwalitatieve en kwantitatieve data Houdt rekening met onzekerheid Werkt ook als er geen of onvolledige data zijn Maakt gebruik van operationele data Kan zelflerend zijn
 11. 11. Module sensordata  Temperatuur ● www.babbler.io  Prototype uitbreidbaar naar andere sensoren 11 5-50m 1000-15000m
 12. 12. Babbler App 12
 13. 13. Kwaliteitsapp 13
 14. 14. Rapportage module – Overzicht Shipments 14 Fictieve data!
 15. 15. Rapportage module – Voortgang Shipment 15 Fictieve data!
 16. 16. Scenario’s IQ- Flora simulatie A.Hoge kwaliteit B.Regenseizoen Tanzania C.Te warm vliegveld 16 Op basis van fictieve data!
 17. 17. Scenario A: Hoge kwaliteit  Startdatum: 14 februari 2018 17
 18. 18. Scenario A: Hoge kwaliteit  Screen shot lead times 18
 19. 19. Scenario A: Hoge kwaliteit  Screen shot temperatuur 19
 20. 20. Scenario A: Hoge kwaliteit  Screen shot gemiddeld verwacht vaasleven 20
 21. 21. Scenario A: Hoge kwaliteit  Screen shot Houdbaarheid in detail 21
 22. 22. Scenario B: Regenseizoen Tanzania  Startdatum: 22 maart 2018 22
 23. 23. Scenario B: Regenseizoen Tanzania  Screen shot temperatuur 23 Mar Mar Mar Mar Mar Mar
 24. 24. Scenario B: Regenseizoen Tanzania  Screen shot gemiddeld verwacht vaasleven 24 Mar Mar Mar Mar Mar Mar
 25. 25. Scenario C: Te warm vliegveld  Startdatum: 14 augustus 2018 25
 26. 26. Scenario C: Te warm vliegveld  Screen shot temperatuur 26
 27. 27. Scenario C: Te warm vliegveld  Screen shot gemiddeld verwacht vaasleven 27
 28. 28. Conclusies 28 Nieuwe ICT biedt veel nieuwe mogelijkheden voor management van kwaliteit in bloemenketens • Denk groot, start klein! Belangrijk voordeel is vastleggen kwaliteitskennis en leren van data • Softwareontwikkeling complexer/tijdrovender dan verwacht Tracking & tracing belangrijk om voordelen optimaal te benutten • Test en afronding pilot in februari/maart Mogelijkheden voor vervolg worden onderzocht • Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
 29. 29. Discussie! Cor.Verdouw@wur.nl Robbert.Robbemond@wur.nl GittaTenHoope@royalfloraholland.com 29

Hinweis der Redaktion

 • Effecten concurrentiepositie
 • Effecten concurrentiepositie
 • What are the mainMain differences?
 • Mensen noemen!
 • een datastructuur die gebruikt wordt om probabilistische redeneringen (of abstracter gezien kansverdelingen) te modelleren
  Voorbeeld: luchtvochtigheid  botrytusgroei  bladkwaliteit  visuele kwaliteit  vaasleven.
 • een datastructuur die gebruikt wordt om probabilistische redeneringen (of abstracter gezien kansverdelingen) te modelleren
 • een datastructuur die gebruikt wordt om probabilistische redeneringen (of abstracter gezien kansverdelingen) te modelleren
 • LoRa - Long Range Radio en heeft een bereik van tussen 2,5km en 15km per mast.
  Long Range Low Power
  Praktisch Voor eenvoudige, incidentele data- uitwisseling. Zoals aan/uit, bezet/vrij, vol/leeg.
  Energiezuinig Een LoRa accu kan tot 15 jaar lang data verzenden en ontvangen op 2 penlite-batterijen.
  Kostenefficiënt Lage connectivity-kosten.

×