Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Imatges portada:Llibre de Determinacions del Consell 1512-1513 i Llibre de Determinacions del Consell 1571-1572Arxiu Histò...
SALUDA Alcaldessa de Eivissa / Alcaldesa de EivissaEivissa se submergeix, un any mes, a l’Edat Mitjana. Els carrers del nu...
(LYLVVD VH VXPHUJH XQ DxR PiV HQ OD (GDG 0HGLD /DV FDOOHV GHO Q~FOHR DQWLJXR YLDMDQ GXUDQWH XQRV GLDV D OD pSRFDde las jus...
18.30 h 2EHUWXUD GH OD ;,9 )HVWD (LYLVVD 0HGLHYDO HUYDYLOD GH EHQYLQJXGD SHU WRW HO PHUFDW$SHUWXUD GH OD ;,9 )HVWD (LYLVVD...
13.00 h Danses Sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)13.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)14.00 h 0~VLFV L ED...
ZONA 2 SA CARROSSA11.30 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)12.45 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQW...
18.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)18.50 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)19....
20.10 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabarde...
CAVALLETS / TIOVIVO (PLAÇA DEL PARC)D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARD...
ZONA 3 NARCÍS PUGETPASSEJADES EN RUCS / PASEO EN BURROSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 ...
ZONA 3 BALUARD DE SANTA LLÚCIA11.00 h Pregó inaugural / Pregón inaugural (Xarop de Canya)11.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV ...
RACÓ INFANTIL / RINCÓN INFANTILD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 2 SA CARROSSA1...
13.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.30 h Còmics pelegrins / Cómicos peregrinos (Epa Juglares)18.00...
13.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.40 h Còmics pelegrins / Cómicos peregrinos (Epa Juglares)18.10...
18.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)18.30 h 4XDQ OHV ÁRUV YRODUHQ (el Xiringuito)19.00 h Danses sufís...
EXPOSICIÓ DE FALCONERIA / EXPOSICIÓN DE CETRERIAD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZO...
ZONA 4 CLAUSTRE DE L’AJUNTAMENTCLAUSTRO DEL AYUNTAMIENTO21.30 h El llibre de les bèsties (Teatre AMC Producciones)ZONA 3 B...
17.30 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)18.00 h Màgia medieval / Magia mediev...
17.45 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)19.00 h Cercavila musical / Pasacalle...
20.30 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.30 h Cercavila de foc / Pasacalles de fuego (Wyrdamu...
ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.00 h 4XDQ OHV ÁRUV YRODUHQ (El Xiringuito)11.50 h Animaci...
CAVALLETS / TIOVIVO (PLAÇA DEL PARC)D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARD...
ZONA 3 NARCÍS PUGETPASSEJADES EN RUCS / PASEO EN BURROS D’11 a 14 hores i de 17 a 21 horesZONA 1 PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ. ...
2013 programa medieval
2013 programa medieval
2013 programa medieval
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

2013 programa medieval

 • Als Erste(r) kommentieren

2013 programa medieval

 1. 1. Imatges portada:Llibre de Determinacions del Consell 1512-1513 i Llibre de Determinacions del Consell 1571-1572Arxiu Històric d’Eivissa (AHE)
 2. 2. SALUDA Alcaldessa de Eivissa / Alcaldesa de EivissaEivissa se submergeix, un any mes, a l’Edat Mitjana. Els carrers del nucli antic viatgen durant uns dies a l’època deles justes, els cavallers i les donzelles. El color dels estendards i l’alegria dels bufons animarà durant el segon capde setmana de maig el nucli històric. Tota aquesta alegria constribueix al fet que, residents i visitants, formin partd’un un període històric que marcà l’evolució de la nostra ciutat.8Q GHVHQYROXSDPHQW TXH FRQÀJXUj OD IHVRPLD XUEDQD GH DOW 9LOD FRP XQD ]RQD ~QLFD L LUUHSHWLEOH WDO FRP YDreconèixer el 1999 la Unesco amb la declaració de Patrimoni de la Humanitat. Ara, catorze anys després, seguimcommemorant aquesta declaració que ens recorda a tots el tresor que, amb el lent pas del temps, s’anà forjant sotaels peus dels eivissencs i eivissenques per al gaudi de tots els ciutadans del planeta.XUDQW DTXHVWV GLHV DOW 9LOD HV FRQYHUWHL[ HQ XQ IRUPLJXHU TXH DFXOO PpV GH YLVLWDQWV GLDULV 8Q SXQW GHWUREDGD HQWUH HO SDVVDW HO L SUHVHQW JHUPHQ VHQVH GXEWH GHOV PLOORU SURMHFWHV GH IXWXU 8V LQYLW D DSURÀWDU DTXHVWHVdates per caminar pels engalanats carrers del nucli antic, on descobrireu les mateixes meravelles de sempre, peròHQULTXLGHV DPE OD SjWLQD O~GLFD G·XQD IHVWD TXH DQ UHUH DQ FRQWULEXHL[ DO IHW TXH HO QRVWUH SDWULPRQL HQWUL DO FRUde tot qui el visita.Marienna Sánchez-JáureguiAlcaldessa de Eivissa
 3. 3. (LYLVVD VH VXPHUJH XQ DxR PiV HQ OD (GDG 0HGLD /DV FDOOHV GHO Q~FOHR DQWLJXR YLDMDQ GXUDQWH XQRV GLDV D OD pSRFDde las justas, los caballeros y las doncellas. El color de los estandartes y la alegría de los bufones animará duranteHO VHJXQGR ÀQ GH VHPDQD GH PDR HO Q~FOHR KLVWyULFR 7RGD HVWD DOHJUtD FRQWULEXH D TXH UHVLGHQWHV YLVLWDQWHVformen parte de un periodo histórico que marca la evolución de nuestra ciudad.8Q GHVDUUROOR TXH FRQÀJXUy OD ÀVRQRPtD XUEDQD GH DOW 9LOD FRPR XQD ]RQD ~QLFD H LUUHSHWLEOH WDO FRPR UHFRQR-ció en 1999 la Unesco con la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Ahora, catorce años después, seguimosconmemorando esta declaración que nos recuerda a todos el tesoro que, con el lento paso del tiempo, se ha idoforjando bajo los pies de los ibicencos e ibicencas para el disfrute de todos los ciudadanos del planeta.XUDQWH HVWRV GLDV DOW 9LOD VH FRQYLHUWH HQ XQ KRUPLJXHUR TXH DFRJH PiV GH YLVLWDQWHV GLDULRV 8Q SXQWRde encuentro entre el pasado y el presente, germen sin duda de los mejores proyectos de futuro. Os invito a aprove-FKDU HVWDV IHFKDV SDUD FDPLQDU SRU ODV HQJDODQDGDV FDOOHV GHO Q~FOHR DQWLJXR GRQGH GHVFXEULUpLV ODV PLVPDV PDUD-YLOODV GH VLHPSUH SHUR HQULTXHFLGDV FRQ OD SiWLQD O~GLFD GH XQD ÀHVWD TXH DxR WUDV DxR FRQWULEXH D TXH QXHVWURpatrimonio entre en el corazón del que lo visita.Marienna Sánchez-JáureguiAlcaldesa de Eivissa
 4. 4. 18.30 h 2EHUWXUD GH OD ;,9 )HVWD (LYLVVD 0HGLHYDO HUYDYLOD GH EHQYLQJXGD SHU WRW HO PHUFDW$SHUWXUD GH OD ;,9 )HVWD (LYLVVD 0HGLHYDO 3DVDFDOOHV GH ELHQYHQLGD SRU WRGR HO PHUFDGR21.30 h *UDQ HVSHFWDFOH LQDXJXUDO D FjUUHF GH /D RPSDQLD GHO )RF DO SDUF GH OD 5HLQD 6RItD*UDQ HVSHFWiFXOR LQDXJXUDO D FDUJR GH /D RPSDQLD GHO )RF HQ HO SDUTXH 5HLQD 6RItDZONA 3 BALUARD DE SANTA LLÚCIA I RONDA NARCÍS PUGET11.00 h Pregó del Bon dia / Pregón del Buen día (Epa Juglares)11.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)12.00 h Màgia medieval /Magia medieval (Troupe Malabo)12.30 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)
 5. 5. 13.00 h Danses Sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)13.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)14.00 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)17.00 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)17.30 h Capgrossos (Associació Vuit d’agost)18.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)18.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQDV iUDEHV (Al Folk)19.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)20.00 h A les croades / A las cruzadas (Epa Juglares)20.15 h Capgrossos (Associació Vuit d’agost)20.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)21.00 h Danses Sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)21.30 h 0~VLFD VHIDUGt Musica sefardí (Sefardic Project Trio)22.30 h Butlla del Pare Moisès / Bula del Padre Moisés (Epa Juglares)RACÓ INFANTIL / RINCÓN INFANTILD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas
 6. 6. ZONA 2 SA CARROSSA11.30 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)12.45 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)13.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.30 h Joglars medievals / Juglares medievals (Epa Juglares)17.45 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)19.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)20.15 h A les croades / A las cruzadas (Epa Juglares)21.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)ZONA 1 PLAÇA DE SA FONT, CARRER D’ANTONI PALAU, PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ11.30 h Animació musical / Animación musical (Xarop de Canya)12.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)12.30 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.00 h Concert de carrer / Concierto de calle (Jabardeus)13.30 h Torneig / Torneo (Xarop de Canya)
 7. 7. 18.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)18.50 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)19.30 h Concert de carrer / Concierto de calle (Jabardeus)20.00 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)22.00 h El conjur dels Bruixots /El conjuro de los Brujos (Xarop de Canya)EXPOSICIÓ DE TORTURA / EXPOSICIÓN DE TORTURA(BALUARD DE SANT JOAN)Dins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercadoZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.40 h Animació musical / Animación musical (Xarop de Canya)12.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)12.40 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)18.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)18.40 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)
 8. 8. 20.10 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.00 h Els trobadors medievals / Los trovadores medievales (Clownidoscopio)12.30 h Els trobadors medievals / Los trovadores medievales (Clownidoscopio)12.50 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)18.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical tv (Jabardeus)18.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)19.00 h Danses Sufís / Danzas Sufí (Emad Selim)20.20 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)GRANJA D’ANIMALS / GRANJA DE ANIMALESDins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercado
 9. 9. CAVALLETS / TIOVIVO (PLAÇA DEL PARC)D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)19.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)20.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)EXPOSICIÓ DE FALCONERIA / EXPOSICIÓN DE CETRERIA (BALUARD DE SANTA TECLA)D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)19.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)20.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)PASSEJADES EN DROMEDARIS / PASEO EN DROMEDARIOSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas
 10. 10. ZONA 3 NARCÍS PUGETPASSEJADES EN RUCS / PASEO EN BURROSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 7 CATEDRAL DE SANTA MARIA19.30 h Cor Ciutat d’Eivissa / Coro Ciutat d’EivissaZONA 4 ESGLÉSIA DE SANT DOMINGO / IGLESIA SANTO DOMINGO20.00 h /D SUHVqQFLD IHPHQLQD D OD P~VLFD GH O·(GDW 0LWMDQD /D SUHVHQFLD IHPHQLQD HQ OD P~VLFD GH ODEdad Media (Trobairitz)ZONA 4 CLAUSTRE DE L’AJUNTAMENT / CLAUSTRO DEL AYUNTAMIENTO21.30 h L’alcalde i la tavernera / El alcalde y la mesonera (Teatre GAT)
 11. 11. ZONA 3 BALUARD DE SANTA LLÚCIA11.00 h Pregó inaugural / Pregón inaugural (Xarop de Canya)11.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)12.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)12.30 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.00 h Danses sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)13.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)14.00 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)17.00 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)17.30 h Colla de dimonis Es Mals Esperits (Associcació Vuit d’agost)18.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)18.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)19.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)20.00 h Colla de dimonis Es Mals Esperits (Associcació Vuit d’agost)20.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)21.30 h Danses àrabs Leilat al Nour / Danzas árabes (Nur Banu i Layali)22.30 h El conjur dels Bruixots / El conjuro de los Brujos (Xarop de Canya)
 12. 12. RACÓ INFANTIL / RINCÓN INFANTILD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 2 SA CARROSSA11.30 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)12.15 h Concert de carrer / Concierto de calle (Wyrdamur)12.45 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)17.45 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)19.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)20.15 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)22.00 h Cercavila de foc / Pasacalles de fuego (Wyrdamur)ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.30 h Pregó del Bon Dia / Pregón del Buen día (Epa Juglares)12.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)12.30 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)
 13. 13. 13.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.30 h Còmics pelegrins / Cómicos peregrinos (Epa Juglares)18.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)18.50 h RPLWLYD 5HLQD (OLRQRU RPLWLYD 5HLQD (OLRQRU (Epa Juglares)19.30 h Trobadors i joglars occitans / Trovadores y juglares occitanos (Epa Juglares)20.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)20.50 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)21.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)22.00 h Aquelarre (Epa Juglares)EXPOSICIÓ DE TORTURA / EXPOSICIÓN DE TORTURA(BALUARD DE SANT JOAN)Dins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercadoZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.40 h Pregó del Bon Dia / Pregón del Buen día (Epa Juglares)12.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)12.40 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)
 14. 14. 13.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.40 h Còmics pelegrins / Cómicos peregrinos (Epa Juglares)18.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)18.40 h RPLWLYD 5HLQD (OLRQRU RPLWLYD 5HLQD /HRQRU (Epa Juglares)19.40 h Trobadors i joglars occitans / Tobadores y juglares occitanos (Epa Juglares)20.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)20.40 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)21.10 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)12.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)12.50 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)13.00 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)13.50 h Còmics pelegrins / Cómicos peregrinos (Epa Juglares)
 15. 15. 18.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)18.30 h 4XDQ OHV ÁRUV YRODUHQ (el Xiringuito)19.00 h Danses sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)19.50 h Trobadors i joglars occitans / Trovadores y juglares occitanos (Epa Juglares)20.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)20.30 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)21.20 h Animació musical / Animación musical (Gambuzinos)GRANJA D’ANIMALS / GRANJA DE ANIMALESDins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercadoCAVALLETS / CABALLITOSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)19.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)20.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)
 16. 16. EXPOSICIÓ DE FALCONERIA / EXPOSICIÓN DE CETRERIAD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)19.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)20.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)PASSEJADES EN DROMEDARIS / PASEO EN DROMEDARIOSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 3 NARCÍS PUGETPASSEJADES EN RUCS / PASEO EN BURROSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 7 CATEDRAL19.30 h Cor Ciutat d’Eivissa / K RUR LXWDW G·(LYLVVD
 17. 17. ZONA 4 CLAUSTRE DE L’AJUNTAMENTCLAUSTRO DEL AYUNTAMIENTO21.30 h El llibre de les bèsties (Teatre AMC Producciones)ZONA 3 BALUARD DE SANTA LLÚCIA11.00 h Pregó del Bon dia / Pregón del Buen día (Epa Juglares)11.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)12.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)12.30 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR(Epa Juglares)13.00 h Danses sufís / Danzas Sufís (Emad Selim)13.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)14.00 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)
 18. 18. 17.30 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)18.00 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)18.30 h 0~VLFV L EDOODULQD jUDEV 0~VLFRV EDLODULQD iUDEHV (Al Folk)19.30 h Màgia medieval / Magia medieval (Troupe Malabo)20.00 h A les croades / A las cruzadas (Epa Juglares)20.30 h Màgia medieva / Magia medieval (Troupe Malabo)21.00 h El secret de les bruixes / El secreto de las brujas (Zorah Leduc i grupo Zinue)22.30 h Butlla del Pare Moisès / Bula del Padre Moisés (Epa Juglares)RACÓ INFANTIL / RINCÓN INFANTILD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 2 SA CARROSSA11.30 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)12.45 h 0~VLTXHV L FDQWV GHO FDPt 0~VLFD FDQWRV GHO FDPLQR (Epa Juglares)13.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)13.30 h Joglars medievals / Juglares medievals (Epa Juglares)
 19. 19. 17.45 h La peregrinació dels tolits / La peregrinación de los tullidos (Epa Juglares)19.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)20.15 h A les croades / A las cruzadas (Epa Juglares)21.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Jabardeus)ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)11.30 h Animació musical / Animación musical (Xarop de Canya)12.00 h Concert de carrer / Concierto de calle (Wyrdamur)12.30 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)13.30 h Torneig / Torneo (Xarop de Canya)14.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.50 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)19.00 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)20.00 h Concert musical / Concierto musical (Wyrdamur)
 20. 20. 20.30 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.30 h Cercavila de foc / Pasacalles de fuego (Wyrdamur)22.00 h El conjur dels Bruixots / El conjuro de los Brujos (Xarop de Canya)EXPOSICIÓ DE TORTURA (BALUARD DE SANT JOAN)Dins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercadoZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN I SANT PERE11.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)11.40 h Animació musical / Animación musical (Xarop de Canya)12.40 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.40 h Danses medievals / Danzas medievales (Xarop de Canya)19.10 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)20.40 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.40 h Cercavila de foc / Pasacalles de fuego (Wyrdamur)
 21. 21. ZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA11.00 h 4XDQ OHV ÁRUV YRODUHQ (El Xiringuito)11.50 h Animació musical / Animación musical (Xarop de Canya)12.50 h Cercavila participatiu / Pasacalles participativo (Xarop de Canya)13.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)14.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)18.30 h Històries d’aquí i d’allà / Historias de aquí y de allá (Improibiza)19.00 h Danses sufís / Danzas sufís (Emad Selim)19.20 h Cercavila musical / Pasacalles musical (Wyrdamur)20.50 h La venda d’esclaves / La venta de esclavas (Xarop de Canya)21.50 h Cercavila de foc / Pasacalles de fuego (Wyrdamur)GRANJA D’ANIMALS / GRANJA DE ANIMALESDins dels horaris del mercat / Durante el horario del mercado
 22. 22. CAVALLETS / TIOVIVO (PLAÇA DEL PARC)D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)19.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)20.00 h Exhibició de vol de falconeria / Exhibición de vuelo de cetreria (Francisco Miranda)EXPOSICIÓ DE FALCONERIA / EXPOSICIÓN DE CETRERIAD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horasZONA 8 BALUARDS DE SANT JOAN, SANT PERE I RONDA D’ANTONI COSTA18.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)19.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)20.30 h Passeig d’oques / Paseo de ocas (Centauro)PASSEJADES EN DROMEDARIS / PASEO EN DROMEDARIOSD’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores / De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas
 23. 23. ZONA 3 NARCÍS PUGETPASSEJADES EN RUCS / PASEO EN BURROS D’11 a 14 hores i de 17 a 21 horesZONA 1 PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ. MERCAT VELL12.00 h Concert Banda Municipal d’Eivissa / Concierto de la Banda municipal de EivissaZONA 4 ESGLÈSIA DE SANT DOMINGO / IGLESIA DE SANTO DOMINGO18.30 h Cor de cambra Petit Cor / Coro de cámara Petit CorZONA 4 CLAUSTRE DE L’AJUNTAMENT / CLAUSTRO DEL AYUNTAMIENTO21.30 h La fablilla del secret ben guardat / La fablilla del secreto bien guardado (Teatre TEAO)III Travessia de natació Patrimoni de la Humanitat. Platja de Talamanca a les 12 hores.III Travesía de natación Patrimonio de la Humanidad. Playa de Talamanca a las 12 horas.Exposició d’armadures i equipacions de l’antiguitat / Exposición de armaduras y equipacionesde la antigüedad (Col·legi Ntra. Senyora de la Conssolació) (Asociación Ibosim)

×