Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Agility computing itarc2011

Predrags presentation under ITARC 2011 den 6 april på Polstjärnan Konferens i Stockholm.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Agility computing itarc2011

 1. 1. Predrag MitrovicCloud Advisor 20+ år i IT-branschen •  ADB-tekniker •  Test- & Chefredaktör; Nätverk & Kommunikation (IDG) •  Eget konsultföretag •  Nordic Consulting Manager, Novell •  CSA/NTO, Microsoft •  General Manager, LabCenter •  Driver nu MyNethouse, medgrundare Cloud Sweden & talesperson Cloud Computing DFS Stockholmh"p://cloudadvisor.se  
 2. 2. “An  amazing  inven9on  –   but  who  would  ever  want   to  use  one?”*   *  Sagt  om  telefonen  av  den  19:e  presidenten  i   USA,  Rutheford  Hayes.  USA  hade  e"  väl   utbyggt  telegrafnät  vid  9dpunkten  för   kommentaren.  h"p://cloudadvisor.se  
 3. 3. NIST-definitionen Mätbar  tjänst   Elas9citet   Essentiell Karaktäristik Självservice  vid   Bred  nätverksåtkomst   Resurspooler   behov   Servicemodeller SoMware  as  a  Service   PlaQorm  as  a  Service   Infrastructure  as  a   (SaaS)   (PaaS)   Service  (IaaS)  Implementations- Publikt Privat Hybrid Community modellerh"p://cloudadvisor.se  
 4. 4. MolnlöMet  •  Låga it-barriärer till •  Hitta balansen:innovation •  Inga förlorade•  Förstärker organisationens möjligheter”agility” •  Ingen överkapacitet•  Verksamhetskraven •  Skala upp eller ner Driva  mot   Skala  eMer  driver it-utvecklingen nya  värden   behov   Time  to   Kapa   market   kostnader  •  Inga förhands-investeringar eller kapital- •  Betala efter användningbindning •  Opex vs Capex•  Direkt åtkomst tillkapacitet/resurserh"p://cloudadvisor.se  
 5. 5. Tradi9onell  it  vs.  “molnet”   Tradi9onell  it   Molnet   Konsum9on   Dedikerad Delad (“multi-tenancy”) HW & SW upphandlas Enkelhet   enligt tradition Självservice Nya tjänster planeras/ Skala efter behov Skalbarhet   läggs till manuellt Semiautomatiserad Automatiserad återställning Tillgänglighet   reparation av systemfel eftersträvas Provisionering   Månader Minuter Inkrementella inköp, Efter användning Kostnader   avskrivningarh"p://cloudadvisor.se  
 6. 6. SaaS"PaaS"IaaS" + 1k eller 1000k?h"p://cloudadvisor.se  
 7. 7. Marknadskrig  om  molnet  på   marken  h"p://cloudadvisor.se  
 8. 8. Authentication   Authorization   Enterprise   Appl.  (UI  +   Logging   Logic)   Data Encryption   Reporting   Incident   management   Integration  Services,  interoperability  schemas,  adapters   Infrastructure  &   Discovery   Trust  Management   Usage  Metering   Cloud  Provisioning   Management   Collaboration   Workload   Provisioning   Image  Management   Management   Management   services  h"p://cloudadvisor.se  
 9. 9. Innova9onsgrunder   •  Anslutningar   •  Kundvalmöjligheter   •  Kommunika9on   •  Förändringskontroll   •  Konversa9oner   •  Checkpoint   •  Samverkan   •  Chokepoint   •  Enhetsanslutning  utan   •  Kompetensbas   gränser   •  Kostnadskontroll   •  Migreringar   •  Sammanhang   •  Bekvämlighet   •  Och  många  mer…  h"p://cloudadvisor.se  
 10. 10. Roller  på  resan  h"p://cloudadvisor.se  
 11. 11. Kundkrav & “upp till bevis” (kom ihåg Hitler) Molntjänster - leveransmodellen Säkerhet & Leverans & Interoperabilitet Dataskydd Driftsättning & Integration Software as a Service (SaaS) Erbjuder Erbjuder Enas om differentierade sömlös standarder för •  Engagemangstjänster skyddsnivåer driftsättning av interopera- •  Produktivitetstjänster baserat på tjänster mellan bilitet. Söker •  Verksamhetstjänster •  Samverkanstjänster applikation och leverans- samverkan på nivån av modeller och data-, Platform as a Service (PaaS) leverans. molnforma- plattforms- och tioner (privat, applikations- Tydlig publikt, hybrid). nivå. •  Utvecklingsverktyg •  Testverktyg märkning •  Databashantering (klassning) av Uppföljningar i innehåll för leverans- respektive åtaganden, Infrastructure as a Service (IaaS) tjänst. oavsett modell. •  Processorkraft •  Lagring •  Applikationshostingh"p://cloudadvisor.se   17
 12. 12. Inbyggda  utmaningar  (köparen)   •  Inlåsning   •  Kontroll   •  Tillgänglighet   •  Säkerhet   •  EMerlevnad  h"p://cloudadvisor.se  
 13. 13. IT-­‐landskapet  Befintliga  applika9oner   Nya  verksamhetsapplika9oner   SaaS-­‐applika9oner   Datacenter   Publika  molntjänster  h"p://cloudadvisor.se  
 14. 14. Övergripande  modell   Sourcingstrategi (in- /out- Designpraxis /cloudsourcing) Arkitekturlager definieras Hållbart Mät vinster & arkitekturbygge effekter Serviceteam Virtuell org. Investeringsmodell Förändringsledning Säkerställ & Bygg kompetens- (organisation, förankra (“alla ska Verksamhet – IT gemensamhet bas process, utveckling) med”) Ledarskaps- Virtuellt Gränslös support arkitektteam Kommunikationh"p://cloudadvisor.se  
 15. 15. h"p://cloudadvisor.se  
 16. 16. Verks.-­‐   chefer   •  Cloud  Compu9ng  Vision  /  Mission   •  Verksamhetsbehov   •  Inspira9on   Värdeskapande •  Kravställning   •  Marknadsanalyser  /  Prak9kfall   •  Intressen  &  återkoppling   •  Riktlinjer   •  Enterprise  Architecture   •  Upphandlingsstöd   •  RFI/RFP   •  Defini9oner   •  Säkerhetskrav   “Cloud   •  Standardkrav   •  Standardkrav   Maestro”   •  Säkerhetsprocesser   •  SLA   •  Kravställning  upphandling   •  Best  Prac9ces   •  DriM   •  Uppföljningar   Workshops   Leveran-­‐ Risk-­‐   törer   Experter   hantering   Konsult   •  Offerter  &  tjänster  med   •  Söker  riktning  och  insikter     Standarder   eMerlevnad   •  Engagemang   •  Input  9ll  standardisering   •  Hållbara  rela9onsbyggen   •  Samverkan  vid  framtagningen  av   Webinar   standarder  &  Best  Prac9ces   DriM   KPI   Seminarier   Analy9ker-­‐   Labb   tjänster   Ar9klar  h"p://cloudadvisor.se  
 17. 17. Slutligen…  h"p://cloudadvisor.se  
 18. 18. h"p://cloudadvisor.se  
 19. 19. Verksamhet   Intressenter   Checklista   Seminarium   Webinar   Whitepaper   Podcast  Kravställning (säkerhet,upphandling, processer) Infra-­‐ Affärsny"a   Säkerhet   struktur/ Juridik   Checklista   arkitektur   h"p://cloudadvisor.se  
 20. 20. Standardisering   •  IT-­‐standarder  för  distribuerade  plakormar,   applika9oner  och  tjänster  (DIPAT)  –  SIS/TK  542   •  Bidrar  ak9vt  9ll  IEC  ISO/JTC  1    SC  38   •  Cloud  Sweden  samarbetar,  ihop  med   EuroCloud  h"p://cloudadvisor.se  
 21. 21. h"p://cloudadvisor.se  
 22. 22. Källor   •  Cloud  Sweden  (LinkedIn:  sök  eMer  Cloud  Sweden)   •  Cloud  Advisor  –  cloudadvisor.se  (söker  fler  som  vill  bidra)   •  CloudTweaks  –  www.cloudtweaks.com   •  NIST  –  csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-­‐compu9ng/ index.html   •  CloudCamp  –  www.cloudcamp.com     •  Cloud  Security  Alliance  –  www.cloudsecurityalliance.com   •  Open  Cloud  Manifesto  –  www.opencloudmanifesto.org  h"p://cloudadvisor.se  
 23. 23. Källor  (forts.)   •  SIS:  h"p://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName= %40projekt&PROJID=2555&menuItemID=11266   •  Cloud  Standards  –  cloud-­‐standards.org   •  The  Open  Group  -­‐  www.opengroup.org/cloudcompu9ng/   •  IDG  Cloud  Magazine  –  cloud.idg.se/   •  Amazon,  MicrosoM,  Google,  IBM,  Oracle,  Salesforce,   RackSpace  och  “the  usual  suspects”…  h"p://cloudadvisor.se  
 24. 24. Predrag MitrovicCloud Advisor predrag@mynethouse.se 0709 – 200 350 Twitter/skype: write4joyh"p://cloudadvisor.se  
 25. 25. Inbyggda  utmaningar  (leverantör)   •  Osäkra  gränssni"  (API)   •  Sandboxfunk9oner   •  Insider  med  skumt  mjöl   •  Virtuella  zoner  med   i  påsen   applika9ons-­‐  &   •  Isoleringsprocesser   datamobilitet   (mul9tenancy)     •  Missbruk  av   •  Styrenheter  för  lagring   tjänstevillkor  (DDoS,   •  Tilltro  9ll   hacking,  P2P)   Hypervisorteknik   •  System-­‐  &   •  Processisolering   applika9onsupp-­‐ dateringar  h"p://cloudadvisor.se  

×