Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu

Phương pháp xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu!

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu

 1. 1. Xác định mục tiêuvàLập kế hoạchChuongMN – 05/2013
 2. 2. Nội dung• Mục tiêu• Lập kế hoạch để đạt mục tiêu
 3. 3. Mục tiêu• Khái niệmo Cái mình mong muốn• Phân loạio Theo cấp độ: cá nhân, tổ chứco Theo thời gian: ngắn, trung, dài hạn
 4. 4. Xác định Mục tiêu• Điều kiện: S.M.A.R.T• Specific: rõ ràng• Measurable: đo lường được• Achievable: vừa sức• Realistic: thực tế• Timely: có thời hạn
 5. 5. Lập kế hoạch• Lập kế hoạch (hoạch định) công việc:o Xác định mục tiêuo Xác định cách thức thực hiện mục tiêu• Ai cần lập kế hoạch?
 6. 6. Ý nghĩa• Tư duy có hệ thống• Tập trung vào mục tiêu• Chủ động ứng phó với thay đổi
 7. 7. Cách xác định công việc• Quy trình 5W 1H 2C 5M
 8. 8. 5W• Why?oYêu cầu công việc là gì?oTại sao bạn phải làm công việc này?
 9. 9. 5W• What?o Cần làm gì?
 10. 10. 5W• Where/When/Who?oThực hiện ở đâuoKhi nào, độ ưu tiên?oAi làm?
 11. 11. 1H• How?o Làm thế nào?
 12. 12. 2C• Controlo Giám sát thực hiện• Checko Kiểm tra công việc
 13. 13. 5M• Man: nguồn lực• Money: kinh phí• Material: nguyên liệu• Machine: công cụ• Method: phương pháp
 14. 14. Thank you!

×