Anzeige

OneNote

20. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

OneNote

  1. OneNote Modul: 10
  2. Hva er hensikten? • OneNote gir utrolig mange gode muligheter. Både til deling mellom kollegaer, og i undervisning. • Hensikten er at blant annet deling, sammenskriving og veiledende skriving vil gå mye enklere. • Det gjør det enklere å tilpasse til hvert enkelt barn. • Tverrfaglige prosjekter, og samarbeid uten at man trenger å møte hverandre.
  3. Hvordan virker dette? • OneNote kan lastes ned som en app, eller man kan velge å bruke skrivebordsprogrammet. • Bilde over viser hvordan OneNote ser ut når man åpner den i app funksjon.
  4. Notatblokk • Videre ser man at det kan lages ulike notatblokker. • Det er disse notatblokkene man kan velge å synkronisere med elever, kolleger eller ledelse. • Her kan det være lurt å dele inn i fag.
  5. Inndeling av fag • Her ser dere eksempler på inndeling. • Inndelingen kan enkelt lages ved å trykke på + nederst til venstre.
  6. Hvilke pedagogisk bruk åpner dette for? • Mulighetene er mange, men mulighetene for raske og personlige tilbakemeldinger er veldig bra. • Elevene kan lese inn lydfiler. • Hvis elevene skriver tekster på skolen, kan man veilede underveis.
  7. Hvilke læringssyn passer det for? • Denne måten å undervise på passer til det sosiokulturelle læringssynet. • Hvor elevene lærer best ved å føle det sosiale samspillet. • Gjennom OneNote kan elevene få direkte tilbakemeldinger til det de gjør.
  8. Undervisningsopplegg • Her har vi valgt å legge ved en oppgave vi brukte som lekse. • Denne slags oppgaver kan også fint benyttes i selve undervisningen.
Anzeige