Ang Paglinang ng Kurikulum

Charmaine Madrona
Charmaine MadronaStudent at Palawan State University
ARALIN 3:
Ang Paglinang ng Kurikulum
Upang mapaunlad ang mamamayan sa tulong ng
edukasyon, kinakailangang mahusay na maihanda ang
kalipunan ng kurso at gawaing pampagkatuto. Ito ngayon
ang tinatawag na kurikulum.
Ang kurikulum ayon kina Ragan at Shepherd, ay isang
daluyang magpapadali kung saan ang paaralan ay may
responsibilidad sa paghahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng
mga karanasang pampagkatuto. Sa pamamagitan ng
kurikulum, ang mga mag-aaral naisasama sa karanasang
pang-edukasyonal at tunay na makatutulong sa
pagpapaunlad ng sitwasyon ng lipunan.
Ang kurikulum ay isang plano ng gawaing pampaaralan at
kasama rito ang sumusunod:
1. Ang mga dapat matutunan ng mga mag-aaral,
2. Ang paraan kung paano tayahin ang pagkatuto,
3. Ang katangian ng mga mag-aaral kung paano sila
matatanggap sa programa, at
4. Ang mga kagamitang panturo.
Mga salik na isinasaalang-alang upang mapaunlad ang
kurikulum:
Pamahalaan
Kultura
Pagpapahalaga
Relasyong pang-internasyunal
Ang pag-unlad ng kurikulum sa Pilipinas
Ang bawat panahon sa kasaysayan ng Pilipinas ay
kakikitaan ng iba’t ibang tuon ng kurikulum.
1. Panahon bago dumating sa Pilipinas
2. Panahon ng Kastila
3. Panahon g mga Amerikano
4. Panahon ng Hapon
5. Panahon ng Martial Law at ng 1996 Reboulusyon
6. Kasalukuyang Panahon
Mga batayang Legal at Opisyal na Paggamit ng Filipino
bilang Wika ng Edukasyon
Legal ang batayan ng paggamit ng wikang Filipino bilang wika
ng edukasyon. Isinasaad ng artikulo XIV, Sek. 7 ng 1987 konstitusyon
na …. “ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga
wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, at hangga’t walang
itinatadhana ang batas, Ingles…”
Nagsilbi namang opisyal na batayan ang mga kautusan at
memoranda na ipinalalabas ng Kagawaran ng Edukasyon.
1.1 DECS Order 25, s. 1974
“Panuntunan sa Pagpapatupad ng Patakarang Edukasyong
Bilinguwal.”
Ang patakaran na naglalayong linangin ang magkatimbang na
kasanayan sa Ingles at Pilipino, ay para sa lahat ng mga paaralan,
elementarya, sekondarya, at tersyarya.
1.2 DECS Order No. 50, s. 1975
“Supplemental Implementing Guidelines for the policy on Billingual
Instruction at Tertiary institutions.”
Sa DECS Order 25, binigyan ng opsyon ang mga institusyon sa antas
tersyarya na magdebelop ng kanilang sariling iskedyul ng pag-implementa
sa programa.
1.3 MEC Order No. 22, s. 1978
“Pilipino as Curricular Requirement in the Tertiary Level”
Bilang pag-alinsunod sa patakarang bilingguwal at sa iniaatas ng DECS
Order 50, s. 1975, nagtakda ng tiyak na programa ng pagtuturo ng Pilipino sa
antas tersyarya.
1.4 DECS Order 52, s. 1987
Bilang pagtugon sa mga probisyong pangwika ng konstitusyon ng 1987,
nirebisa ang patakarang bilingguwal at ipinagkalat ang impormasyon tungkol
dito sa pamamagitan ng dalawang kautusan.
o“Filipino and English shall be used as media instruction, the use allocated to
specific subjects in the curriculum as indicated in DECS Order No. 25, s
1974.”
o“…Tertiary level institutions shall lead in the continuing intellectualization
of Filipino. The program ofintellectualization, however, shall also be
pursued in both the elementary and secondary levels…”
1.5 CHED Memo Order 59, s. 1996
“New General Education Curriculum (GEC).”
1.6 CHED Memo 04, s. 1997
Nang sumunod na taon, muling nagpalabas ang CHED ng bagong
memorandum, ang CM No. 04, s 1997, na pumapaksa sa mga patnubay sa
Implementasyon ng CMO 59, 1996.
1.7 CHED Memo Order 11, s. 1998
Muli naming nagrebisa ng kurikulum ang mga HEI, particular an
Teacher Education Institutions ang ilabas ng CHED ang bagong kautusan
tungkol sa minimum na rekwayrment ng general education para sa
magiging guro.
Pananaw sa Wikang Filipino
“ Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansa
bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng
iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng
paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika ng
Pilipinas at mga di katutubong wika sa ebolusyon ng iba’t ibang
varayti ng wika para sa iba’t ibang sitwasyon sa mga nagsasalita
nito na may iba’t ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng
talakayan at iskolarling pagpapahayag.” (KWF Resolusyon Blg. 96-1,
Agosto 26, 1996).
Ang Kurikulum sa Edukasyong Elementarya
Upang maging makabuluhan ang pagtatalakay ng mga aralin sa
Filipino, nararapat na sundin ng mga guro ang tatlong prinsipyo na:
A. INTEGRATIBO
B. INTERAKTIBO
C. KOLABORATIB
Ang Filipino sa Antas Elementarya
Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa
pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino.
Mga Inaasahang Bunga
Mithiin: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan
(pasalita at pasulat); nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng
iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa
kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto
upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.
Ang Kurikulum sa edukasyong Sekondarya
Itinakda ng Batas Pambansa 232 na kilala rin sa tawag na Education Act of
1982 ang sumusunod na layunin ng Edukasyong Sekondarya:
1. Maipagpatuloy ang pangkalahatang edukasyon na sinimulan sa
elementarya.
2. Maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo.
3. Maihanda ang mgga mag-aaral sa daigdig ng pagtatrabaho.
Ang Layunin ng Filipino sa Kurikulum
1. Madebelop ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng mataas, kritikal at
masining na pag-iisip, at sa mas malawak na pagkaunawa at gawaing
pagpapahayag sa iba’t ibang tunay na sitwasyon.
2. Mapalawak ang siyentipiko at teknolohikal na kaalaman at kakayahan bilang
daan sa pagpapalago ng mga nakatagong kalakasan para sa sariling pag-unlad
at pagtataguyod ng kagalingang panlahat.
3. Madebelop at maliwanagan ang mga mag-aaral sa kanilang pangako sa
pambansang mithiin sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpapanatili, at
pagpapaunlad ng mga kaaya-ayang tradisyon at pagpapahalaga ng lahing
Pilipino.
4. Makapagtamo ng produktibo at entreprenyurial na kakayahan, kagandahang-
asal sa trabaho at kaalamang pangkabuhayan na mahalaga sa matalinong
pagpili at pagpapakadalubhasa sa magiging propesyon.
5. Magtamo ng mga kaalaman, makahubog ng mga kanais-nais na pag-
uugali at matutunan ang mga moral at ispiritwal na pagpapahalaga sa
pagkaunawa sa kalikasan at hangarin ng tao sa sarili, kapwa tao at sa iba
pa, kultura at lahi sa sariling bansa at maging sa komunidad ng mga nasyon.
6. Mapataas ang sariling kakayahan at pagpapahalaga sa sining at isports.
Mga Inaasahang Bunga:
Layunin:
Nakadebelop ng mga mag-aaral na nagtataglay ng sapat na
mga kaalaman, kakayahan at kasanayan sa paggamit ngg
akademikong wika sa pakikipagtalastasan upang masabing mahusay
at mabisang komyunikeytor sa Filipino.
Ang Kurikulum ng Edukasyon sa Antas Tersyarya
Alinsunod sa Republic Act No. 7722 o Higher Education Act of 1994, ang
komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ay naatasang ipatupad
ang sumusunod na katungkulan:
A. Itaguyod ang mahusay o de kalidad na edukasyon.
B. Gumawa ng hakbang upang masiguro na ang gayong edukasyon
ay matamo o para sa lahat (accessible to all); mapaunlad ang
responsible at epektibong pamamahala, patingkarin ang
karapatan ng mga guro sa pagsulong na propesyunal at
mayaman ang kasaysayan at kulturang minana.
Ang Kurikulum ng Edukasyon sa Antas Tersyarya Republic Act
(RA) No. 7722 (Higher Education Act of 1994)
CHED Memo Blg. 59, S. 1996
• Binuo ang “New General Education Curriculum”
CHED Memo Blg. 4, S. 1997
• Implementasyon ng CHED Memo Blg. 59
• Humanities, Social Sciences, communications – 9 na yunit sa Filipino at
9 na yunit sa Ingles
• Math, Science and Technology, Vocational – 6 yunit sa Filipino at 9
yunit sa Ingles
• Literatura 1 – ituturo sa Ingles at Filipino
• Literatura 2 – depende sa Higher Education Institute
Ang Filipino sa Binagong Kurikulum n General Education
(CHED Memo Blg. 30, S. 2004)
Filipino 1: Komunikasyon sa Akademikong Filipino
Filipino 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Filipino 3: Masining na Pagpapahayag
Literatura 1: Ang Panitikan ng Pilipinas
Literatura 2: World Literature
Iniulat ng ikalawang grupo:
Maribeth Docto
Michael Limos
Charmaine Madrona
1 von 21

Recomendados

Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon von
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonAng pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonMakati Science High School
67K views25 Folien
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010 von
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010MamWamar_SHS Teacher/College Instructor at ESTI
27.5K views35 Folien
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx von
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptxKASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptxAimieFeGutgutaoRamos
7.7K views11 Folien
Pagtuturo ng filipino (1) von
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Elvira Regidor
130.5K views60 Folien
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino von
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoTEACHER JHAJHA
22.8K views33 Folien
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMaJanellaTalucod
13.8K views47 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kasaysayan ng linggwistika (1) von
Kasaysayan ng linggwistika (1)Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)University of Rizal System
416.2K views186 Folien
Kagamitang panturo von
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturoshekainalea
75.5K views21 Folien
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinas von
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinasKasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinas
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinasHOME
87.7K views12 Folien
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo von
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoPaghahanda ng-mga-kagamitang-panturo
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoChristine Joy Abay
50.1K views43 Folien
Morpolohiya von
MorpolohiyaMorpolohiya
MorpolohiyaNathalie Lovitos
324.3K views47 Folien
Kabanata 4 von
Kabanata 4Kabanata 4
Kabanata 4Atty Infact
155.8K views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Kagamitang panturo von shekainalea
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturo
shekainalea75.5K views
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinas von HOME
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinasKasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinas
Kasaysayan ng pagsasaling wika sa pilipinas
HOME87.7K views
Kabanata 4 von Atty Infact
Kabanata 4Kabanata 4
Kabanata 4
Atty Infact155.8K views
Mga panuntunan ng pagtataya von Rovelyn133
Mga panuntunan ng pagtatayaMga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtataya
Rovelyn13328.8K views
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf von JosephRRafananGPC
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdfPRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf
JosephRRafananGPC2.8K views
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino von MARIA KATRINA MACAPAZ
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan von AraAuthor
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanMga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
AraAuthor7.5K views
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik von Reggie Cruz
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Reggie Cruz46.1K views
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento von Sandy Suante
Ang Kasaysayan ng Maikling KuwentoAng Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Sandy Suante207.3K views
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika) von Antonnie Glorie Redilla
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria von Salvador Lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria75.1K views

Similar a Ang Paglinang ng Kurikulum

ang-paglinang-ng-kurikulum.pptx von
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptxang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptxJessireeFloresPantil
23 views28 Folien
Multidisiplinaryong ulat von
Multidisiplinaryong ulatMultidisiplinaryong ulat
Multidisiplinaryong ulatzendrexilagan
86 views36 Folien
Kurikulum ng filipino sa elementarya von
Kurikulum ng filipino sa elementaryaKurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementaryaar_yhelle
6.9K views17 Folien
Katangian ng Maayos na Kurikulum von
Katangian ng Maayos na KurikulumKatangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na KurikulumEldrian Louie Manuyag
243 views34 Folien
Katangian ng Maayos na Kurikulum von
Katangian ng Maayos na Kurikulum Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum Eldrian Louie Manuyag
2.9K views34 Folien
ARALIN 3 at 4-KKF.pptx von
ARALIN 3 at 4-KKF.pptxARALIN 3 at 4-KKF.pptx
ARALIN 3 at 4-KKF.pptxRochelleJabillo
38 views10 Folien

Similar a Ang Paglinang ng Kurikulum(20)

Kurikulum ng filipino sa elementarya von ar_yhelle
Kurikulum ng filipino sa elementaryaKurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementarya
ar_yhelle6.9K views
Thesis sa fil 2 von danbanilan
Thesis sa fil 2Thesis sa fil 2
Thesis sa fil 2
danbanilan8.9K views
Pagdalumat sa Pagpaplanong Pangwika ng Pamantasang Normal ng Cebu von AJHSSR Journal
Pagdalumat sa Pagpaplanong Pangwika ng Pamantasang Normal ng CebuPagdalumat sa Pagpaplanong Pangwika ng Pamantasang Normal ng Cebu
Pagdalumat sa Pagpaplanong Pangwika ng Pamantasang Normal ng Cebu
AJHSSR Journal5K views
YABUT_SYLLABUS_SINESOS_1st Sem.doc von YabutNorie
YABUT_SYLLABUS_SINESOS_1st Sem.docYABUT_SYLLABUS_SINESOS_1st Sem.doc
YABUT_SYLLABUS_SINESOS_1st Sem.doc
YabutNorie147 views
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf von SHARALYNMERIN1
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdfANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
SHARALYNMERIN12.1K views
Introduksyon sa Pag-aaral ng Wika Prelim von JerlieMaePanes
Introduksyon sa Pag-aaral ng Wika PrelimIntroduksyon sa Pag-aaral ng Wika Prelim
Introduksyon sa Pag-aaral ng Wika Prelim
JerlieMaePanes22 views
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdfKPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
JohnnyJrAbalos161 views
Araling Panlipunan 4 - MELC Updated von Chuckry Maunes
Araling Panlipunan 4 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 4 - MELC Updated
Araling Panlipunan 4 - MELC Updated
Chuckry Maunes6.4K views
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfKPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
JohnnyJrAbalos155 views
Araling Panlipunan 6 - MELC Updated von Chuckry Maunes
Araling Panlipunan 6 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 6 - MELC Updated
Araling Panlipunan 6 - MELC Updated
Chuckry Maunes6.8K views

Ang Paglinang ng Kurikulum

 • 1. ARALIN 3: Ang Paglinang ng Kurikulum
 • 2. Upang mapaunlad ang mamamayan sa tulong ng edukasyon, kinakailangang mahusay na maihanda ang kalipunan ng kurso at gawaing pampagkatuto. Ito ngayon ang tinatawag na kurikulum.
 • 3. Ang kurikulum ayon kina Ragan at Shepherd, ay isang daluyang magpapadali kung saan ang paaralan ay may responsibilidad sa paghahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng mga karanasang pampagkatuto. Sa pamamagitan ng kurikulum, ang mga mag-aaral naisasama sa karanasang pang-edukasyonal at tunay na makatutulong sa pagpapaunlad ng sitwasyon ng lipunan.
 • 4. Ang kurikulum ay isang plano ng gawaing pampaaralan at kasama rito ang sumusunod: 1. Ang mga dapat matutunan ng mga mag-aaral, 2. Ang paraan kung paano tayahin ang pagkatuto, 3. Ang katangian ng mga mag-aaral kung paano sila matatanggap sa programa, at 4. Ang mga kagamitang panturo.
 • 5. Mga salik na isinasaalang-alang upang mapaunlad ang kurikulum: Pamahalaan Kultura Pagpapahalaga Relasyong pang-internasyunal
 • 6. Ang pag-unlad ng kurikulum sa Pilipinas Ang bawat panahon sa kasaysayan ng Pilipinas ay kakikitaan ng iba’t ibang tuon ng kurikulum. 1. Panahon bago dumating sa Pilipinas 2. Panahon ng Kastila 3. Panahon g mga Amerikano 4. Panahon ng Hapon 5. Panahon ng Martial Law at ng 1996 Reboulusyon 6. Kasalukuyang Panahon
 • 7. Mga batayang Legal at Opisyal na Paggamit ng Filipino bilang Wika ng Edukasyon Legal ang batayan ng paggamit ng wikang Filipino bilang wika ng edukasyon. Isinasaad ng artikulo XIV, Sek. 7 ng 1987 konstitusyon na …. “ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, at hangga’t walang itinatadhana ang batas, Ingles…” Nagsilbi namang opisyal na batayan ang mga kautusan at memoranda na ipinalalabas ng Kagawaran ng Edukasyon.
 • 8. 1.1 DECS Order 25, s. 1974 “Panuntunan sa Pagpapatupad ng Patakarang Edukasyong Bilinguwal.” Ang patakaran na naglalayong linangin ang magkatimbang na kasanayan sa Ingles at Pilipino, ay para sa lahat ng mga paaralan, elementarya, sekondarya, at tersyarya. 1.2 DECS Order No. 50, s. 1975 “Supplemental Implementing Guidelines for the policy on Billingual Instruction at Tertiary institutions.” Sa DECS Order 25, binigyan ng opsyon ang mga institusyon sa antas tersyarya na magdebelop ng kanilang sariling iskedyul ng pag-implementa sa programa.
 • 9. 1.3 MEC Order No. 22, s. 1978 “Pilipino as Curricular Requirement in the Tertiary Level” Bilang pag-alinsunod sa patakarang bilingguwal at sa iniaatas ng DECS Order 50, s. 1975, nagtakda ng tiyak na programa ng pagtuturo ng Pilipino sa antas tersyarya. 1.4 DECS Order 52, s. 1987 Bilang pagtugon sa mga probisyong pangwika ng konstitusyon ng 1987, nirebisa ang patakarang bilingguwal at ipinagkalat ang impormasyon tungkol dito sa pamamagitan ng dalawang kautusan. o“Filipino and English shall be used as media instruction, the use allocated to specific subjects in the curriculum as indicated in DECS Order No. 25, s 1974.” o“…Tertiary level institutions shall lead in the continuing intellectualization of Filipino. The program ofintellectualization, however, shall also be pursued in both the elementary and secondary levels…”
 • 10. 1.5 CHED Memo Order 59, s. 1996 “New General Education Curriculum (GEC).” 1.6 CHED Memo 04, s. 1997 Nang sumunod na taon, muling nagpalabas ang CHED ng bagong memorandum, ang CM No. 04, s 1997, na pumapaksa sa mga patnubay sa Implementasyon ng CMO 59, 1996. 1.7 CHED Memo Order 11, s. 1998 Muli naming nagrebisa ng kurikulum ang mga HEI, particular an Teacher Education Institutions ang ilabas ng CHED ang bagong kautusan tungkol sa minimum na rekwayrment ng general education para sa magiging guro.
 • 11. Pananaw sa Wikang Filipino “ Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di katutubong wika sa ebolusyon ng iba’t ibang varayti ng wika para sa iba’t ibang sitwasyon sa mga nagsasalita nito na may iba’t ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at iskolarling pagpapahayag.” (KWF Resolusyon Blg. 96-1, Agosto 26, 1996).
 • 12. Ang Kurikulum sa Edukasyong Elementarya Upang maging makabuluhan ang pagtatalakay ng mga aralin sa Filipino, nararapat na sundin ng mga guro ang tatlong prinsipyo na: A. INTEGRATIBO B. INTERAKTIBO C. KOLABORATIB
 • 13. Ang Filipino sa Antas Elementarya Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino. Mga Inaasahang Bunga Mithiin: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat); nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.
 • 14. Ang Kurikulum sa edukasyong Sekondarya Itinakda ng Batas Pambansa 232 na kilala rin sa tawag na Education Act of 1982 ang sumusunod na layunin ng Edukasyong Sekondarya: 1. Maipagpatuloy ang pangkalahatang edukasyon na sinimulan sa elementarya. 2. Maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo. 3. Maihanda ang mgga mag-aaral sa daigdig ng pagtatrabaho.
 • 15. Ang Layunin ng Filipino sa Kurikulum 1. Madebelop ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng mataas, kritikal at masining na pag-iisip, at sa mas malawak na pagkaunawa at gawaing pagpapahayag sa iba’t ibang tunay na sitwasyon. 2. Mapalawak ang siyentipiko at teknolohikal na kaalaman at kakayahan bilang daan sa pagpapalago ng mga nakatagong kalakasan para sa sariling pag-unlad at pagtataguyod ng kagalingang panlahat. 3. Madebelop at maliwanagan ang mga mag-aaral sa kanilang pangako sa pambansang mithiin sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpapanatili, at pagpapaunlad ng mga kaaya-ayang tradisyon at pagpapahalaga ng lahing Pilipino. 4. Makapagtamo ng produktibo at entreprenyurial na kakayahan, kagandahang- asal sa trabaho at kaalamang pangkabuhayan na mahalaga sa matalinong pagpili at pagpapakadalubhasa sa magiging propesyon.
 • 16. 5. Magtamo ng mga kaalaman, makahubog ng mga kanais-nais na pag- uugali at matutunan ang mga moral at ispiritwal na pagpapahalaga sa pagkaunawa sa kalikasan at hangarin ng tao sa sarili, kapwa tao at sa iba pa, kultura at lahi sa sariling bansa at maging sa komunidad ng mga nasyon. 6. Mapataas ang sariling kakayahan at pagpapahalaga sa sining at isports.
 • 17. Mga Inaasahang Bunga: Layunin: Nakadebelop ng mga mag-aaral na nagtataglay ng sapat na mga kaalaman, kakayahan at kasanayan sa paggamit ngg akademikong wika sa pakikipagtalastasan upang masabing mahusay at mabisang komyunikeytor sa Filipino.
 • 18. Ang Kurikulum ng Edukasyon sa Antas Tersyarya Alinsunod sa Republic Act No. 7722 o Higher Education Act of 1994, ang komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ay naatasang ipatupad ang sumusunod na katungkulan: A. Itaguyod ang mahusay o de kalidad na edukasyon. B. Gumawa ng hakbang upang masiguro na ang gayong edukasyon ay matamo o para sa lahat (accessible to all); mapaunlad ang responsible at epektibong pamamahala, patingkarin ang karapatan ng mga guro sa pagsulong na propesyunal at mayaman ang kasaysayan at kulturang minana.
 • 19. Ang Kurikulum ng Edukasyon sa Antas Tersyarya Republic Act (RA) No. 7722 (Higher Education Act of 1994) CHED Memo Blg. 59, S. 1996 • Binuo ang “New General Education Curriculum” CHED Memo Blg. 4, S. 1997 • Implementasyon ng CHED Memo Blg. 59 • Humanities, Social Sciences, communications – 9 na yunit sa Filipino at 9 na yunit sa Ingles • Math, Science and Technology, Vocational – 6 yunit sa Filipino at 9 yunit sa Ingles • Literatura 1 – ituturo sa Ingles at Filipino • Literatura 2 – depende sa Higher Education Institute
 • 20. Ang Filipino sa Binagong Kurikulum n General Education (CHED Memo Blg. 30, S. 2004) Filipino 1: Komunikasyon sa Akademikong Filipino Filipino 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Filipino 3: Masining na Pagpapahayag Literatura 1: Ang Panitikan ng Pilipinas Literatura 2: World Literature
 • 21. Iniulat ng ikalawang grupo: Maribeth Docto Michael Limos Charmaine Madrona