Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Privacy voor Webwinkels - ecommerce essentials

2.055 Aufrufe

Veröffentlicht am

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet, van kracht worden. Webwinkels en overige websites en online ondernemers moeten daar goed op voorbereid zijn.

Veröffentlicht in: Recht
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Privacy voor Webwinkels - ecommerce essentials

 1. 1. tekst PRIVACY VOOR
 WEBWINKELS mr. charlotte meindersma
 2. 2. AVG AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR = General Data Protection Regulation is al in werking getreden vanaf 25 mei 2018 direct van toepassing wetswijziging in Nederland nodig (Wbp)
 3. 3. NIEUW • Boetes tot €20.000.000,- of 4% jaaromzet • Meer bewerkersovereenkomsten • Meldplicht Datalekken • PIA (soms) • Privacy Officer (soms) • Zelf registers bijhouden en verwerking documenteren • Nieuwe privacyverklaring! • en meer
 4. 4. BEWERKERSOVK verplicht bij verwerking door derden (e-commerce platform, logistiek, hosting etc.) • Doel • Soort persoonsgegevens • Categorieën van betrokkenen (soort personen) • Passende beveiliging • Melding datalekken • Uitvoeren van audits • Bij beëindiging: vernietiging of teruggave gegevens
 5. 5. DATALEKKEN IN AVG meldplicht datalekken nu ook in AVG dus voor heel EU datalek: elke onrechtmatige verwerking die niet kan worden uitgesloten • verwerker moet melden aan verantwoordelijke • <72 uur melden aan autoriteit (tenzij geen risico) • bij hoog risico ook aan betrokkene melden • ALLE inbreuken administreren
 6. 6. PIA Privacy Impact Assessment (PIA) vóór verwerking, indien aard, omvang, context en doeleinde een hoog risico vormen voor rechten en vrijheden van natuurlijke personen - risico beoordelen • systematische beoordeling persoonlijke aspecten (profiling) • verwerking bijzondere gegevens op grote schaal • systematische monitoring publiek op grote schaal
 7. 7. UITGEBREIDE PRIVACY VERKLARING
 8. 8. NIEUWE PRIVACYVERKLARING Elke website zal een nieuwe privacyverklaring nodig hebben “beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal” Transparantie = meer informatie verstrekken Maar: zo eenvoudig en compact mogelijk
 9. 9. NIEUWE PRIVACYVERKLARING • identiteit + contactgegevens organisatie • contactgegevens privacy officer, indien aangesteld • doel van verwerking • rechtsgrond verwerking (bijvoorbeeld: toestemming gegeven of uitvoering ovk) • aan wie gegevens worden doorgegeven • gegevens opgeslagen/doorgegeven buiten EU? + getroffen waarborgen • bewaartermijn of criteria • rechten betrokkene • dat toestemming kan worden ingetrokken, maar geen terugwerkende kracht heeft • mogelijkheid klachten indienen bij toezichthouder • of verstrekken gegevens verplicht is + gevolgen niet verstrekking • of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming + gevolgen • bij meerdere verantwoordelijken: rolverdeling lijst is niet limitatief. valt er meer te vertellen, dan moet er meer verteld worden
 10. 10. REGISTRATIEPLICHT Registratieplicht bij >250 medewerkers, of gevoelige gegevens Register waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Zowel verantwoordelijke als verwerker moeten een register bijhouden • schriftelijk (digitaal) • contactgegevens • doeleinde verwerking • beschrijving categorie betrokkenen • ontvangers van de gegevens • beschrijving beveiligingsmaatregelen • bewaartermijnen
 11. 11. DOCUMENTATIEPLICHT Nu: gegevensverwerking melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) AVG: accountability Aantonen dat er organisatorische en technische maatregelen zijn getroffen om aan AVG te voldoen. AP kan om deze documenten vragen t.b.v. controle. Bijvoorbeeld: • welke gegevens worden verzameld • waar ze worden opgeslagen • hoe lang ze worden opgeslagen • hoe ze worden beveiligd • wie toegang heeft tot de gegevens
 12. 12. EN OOK • vraag zoveel mogelijk eenduidige toestemming voor verwerking gegevens • consumenten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en moeten dit digitaal kunnen verzoeken • consumenten moeten hun data kunnen ontvangen en overdragen aan andere partijen (dataportabiliteit)
 13. 13. NOG ONZEKER • EU Uitvoeringswet AVG • Nederlandse wet + invulling ‘open’ bepalingen • Nieuw beleid AP
 14. 14. CHARLOTTE MEINDERSMA | CHARLOTTE@CHARLOTTESLAW.NL | 06 28 917 463 twitter @charlotteslaw | facebook.com/charlotteslaw | instagram @charlotteslaw

×