Doar 7 zile

SI APOI… TOTUL VINE DE LA … SINE
Dupa atatea veniri si plecari, dupa atatea jocuri, ai aflat ca exista doar un singur JOC demn de a fi jucat. Şi …Ai inceput să te cauti pe tine insuti.
Singura frumusete care dainuie este frumusetea Inimii  -Rumi-
 
TABARA HRIDAYA DE MEDITATIE PENTRU REVELAREA INIMII SPIRITUALE Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA Va invita sa participati la
Uneori, pentru a-ţi aminti de potentialul tau infinit, viata te-a pus in situaţii exceptionale. Ai curaj acum si alege tu cum sa traiesti in aceste …7 zile. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
In Inima ta este o lumanare gata sa fie aprinsa. Este un vid in sufletul tau, gata sa fie umplut. Simti asta, nu-i asa? Simti separarea de Cel mult iubit. Cheama-l sa te umple, Imbratiseaza focul; Aminteste-le celor care iti spun altceva Ca Iubirea vine la tine din propria ei dorinta, Si dorul de ea Nu se poate invata in nici o scoala. -Rumi-
Care sunt scopurile acestei tabere:   1.veţi învăţa o cale (care cuprinde o viziune, o înţelegere spirituală şi o metodă) de transformare interioară. Sper ca mulţi dintre voi să înceapă să iubească meditaţia şi să descopere adevărata ei forţă în revelarea naturii noastre divine şi a Realităţii Ultime, Dumnezeu.   2. veţi învăţa metode directe de liniştire a minţii şi chiar de transcendere a acesteia. Când mintea noastră este cu adevărat liniştită nu mai suntem influentaţi de identitatea personală, de nume, trecut, viitor, apartenenţă socială; nu mai există nici ambiţii şi nici neîmpliniri spirituale. Ramâne doar o prezenţă pură a ceea ce suntem cu adevărat. În acest fel viaţa noastră se impregnează de sacralitate.   3. veţi întelege necesitatea acordării unei mai mari importanţe Inimii Spirituale în viaţa voastră (nu numai prin intermediul lectiilor teoretice, ci trăind în intimitatea Inimii Spirituale). Calea către Inima Spirituala trece prin sufletul nostru.
Poate cel mai important aspect în această tabără va fi faptul că începem să ne obişnuim cu cen trarea în Inima Spirituală. Aceasta înseamnă că vom învăţa să fim  conştienţi de acel Substrat  profund, fundamentul esential al propriei noastre fiinţe. E l este acea inefabilă vibraţie tăcută, eternă, aducătoare de pace şi beatitudine, ce nu poate fi percepută de mintea raţională, dar care  este sursa oricărei inspiraţii divine, a iubirii, a frumuseţii, sursa întregii vieţi spirituale de fapt. M ulţi înţelepti  au afirmat că I nima Spirituală este adevărata noastră casă. Prin urmare, această tabără de meditaţie este o invitaţie de a vă abandona conştiinţa individuală limitată,  de a fi încrezători în bucuria centrării în Inima Spirituală. Ea este axul întregii noastre vieţi. De aceea,  în perioada taberei, căutaţi pur şi simplu să fiţi Acasă, să fiţi Aici, în Inima vieţii. (Sahajananda).
Ce este Inima Spirituală? Perspective şi întrebări frecvente   “ În tradiţiile spirituale din India, ca şi în alte părţi,  “Inima” se referă nu atât la organul fizic cât l a  structura psiho - spirituală corespunzând muşchiului inimii în plan fizic . Această Inimă Spirituală este celebrată de yoghini şi mistici ca  Sălaşul S inelui t rans - cendent.  Este numită hṛd,  hṛdaya, Sau hṛt-padma (lotusul Inimii). Deseori e ste  denumită „peştera” secretă (guhā) în c are yoghinul trebuie să îşi menţină mintea.  În unele şcoli, cum ar fi  śaivismul kaşmirian, cuvântul hṛdaya se referă totodată şi la Realitatea ultimă.” Georg Feurstein  
Simplitatea absolută este natura Inimii !    Orientaţi-vă atenţia asupra pieptului. Acea vibraţie fină şi discretă care este trezită acolo, în absenţa oricăror gânduri, când mintea este tăcută, acea vibraţie este începutul freamă - t ului  sacru, cea mai directă experienţă a Inimii Spirituale. Relaxaţi-vă, închideţi ochii pentru câteva secunde şi  lăsaţi să apară vibraţia... O simţiţi?   Această chemare directă a infinitului radiind din zona pieptului este cea mai elocventă şi intimă semnificaţie a Inimii şi totodată mărturie a existenţei acesteia. În simplitatea acestei vibraţii se găseşte prospeţimea revelaţiei. Cufundaţi-vă în această intimitate, în acest freamăt sacru al Inimii pentru că acolo este revelat Adevărul. Realitatea a CINE SUNTETI in esenta. Fără această trăire, tot ceea ce urmează în această prezentare nu ar fi decât “hrană pentru minte”, informaţie fără viaţă.  
Semnificatia Inimii Spirituale Calatoria noastra spirituala poarta amprenta semnificației simbolice pe care o atribuim fiecare dintre noi Inimii Spirituale 1. P rincipala semnificaţie a Inimii Spirituale : Ea este natura noastră esenţială şi cea mai profundă; dimensiunea inefabilă a fiinţei noastre. Este un alt nume pentru Sinele suprem, ātman , cum este numit în tradiţia  yoghină. Inima Spirituală este Conştiinţa Supremă , Subiectul suprem al  Cunoaşterii , purul Eu .  Este C onştiinţa martor , observatorul ultim al tuturor gândurilor , emoţiilor, senzaţiilor, minţii, a tot ceea ce e interior şi a ceea ce este universul exterior.  
2) Inima Spirituală este Realitatea ultimă, realitate atât transcendentă, cât şi imanentă a oricărui aspect al macrocosmosului. Este esenţa ultimă a tot. Este o trăire dincolo de dualitate. “Inima omului şi Inima cosmosului sunt una”.  Prin maturizarea spirituală, Inima se revelează a fi mult mai mult decât  dimensiunea individuală a fiinţei. Ea nu poate fi exprimată în termenii dualităţii.  Reprezintă totalitatea în care Subiectul şi obiectul, martorul care observă şi ceea ce este observat sunt una.  
3) Înţeleasă ca şi conştiinţă supremă, Inima este nelimitată. Este Lumina infinită . Este de asemenea libertatea absolută şi  spontaneitatea acestei Lumini a  conştiinţei, ce ne apare în diferitele forme ale manifestării. Inima, ca şi conştiinţă supremă, este precum oceanul care ia diferitele forme ale  valurilor sale. De aceea, conştientizarea Inimii S pirituale este ea însăşi o cale completă. Ea poate să conducă spre c unoaşterea directă, integrând toate energiile, întreaga manifestare, dar în acelaşi t imp este o cale a revelării Transcendenţei Supreme .  
4) E un sui-generis organ spiritual de cunoaştere directă.   Uneori Inima este înţeleasă ca fiind un mijloc de obţinere a revelaţiei. Ea este totodată un organ de purificare, de reintegrare şi transfigurare a fiinţei noastre. De exemplu, pentru un adept al sistemului Hridaya-Yoga  tot ceea ce îi provoacă plăcere îi face Inima să cânte, Inima fiind înţeleasă în acest caz ca un instrument cosmic al conştiinţei. Prin detaşarea de orice aspect individual se ajunge la o spontană sublimare în Inimă a acestor energii. În felul acesta, fiecare senzaţie este purificată şi oferită apoi spaţiului infinit al Inimii.  
5 ) Un punct de inflexiune.   Inima este puntea dintre finit şi infinit, dintre personal şi transpersonal, dintre prezent şi eternitate. Este deschiderea către totalitate. În acest aspect, Inima este principala noastră şansă de a ne transcende limitele individualităţii. Această calitate a Inimii face din ea un tărâm de graniţă pentru c ă ea participă în acelaşi timp atât la caracteristicile realităţii ultime, cât şi la  cele ale realităţilor finite. Inima interioară este un portal către trăirea directă a ceea  ce numim „spirit”, conştiinţă, concepte  ce transcend orice definiţie.   ffffffff
6 ) Inima Spirituala este G hid ul interior ce revelează Adevărul U ltim.   A urma impulsuril e sale este o cale de eliberare.  
7 ) Sursa întregii creaţii şi punctul final al tuturor energiilor.   Inima a fost de multe ori văzută ca fântâna nemuririi. Preaplinul Inimii, exprimat ca Iubire pură şi Existenţă pură este el însuşi un semn al realizăr i i spirituale.
8 ) Inima este s ălaşul tuturor misterelor profunde.   Inima iradiază o taină a suveranităţii sale mistice. Ea este sursa unei spontane minunări generată de intuirea existenţei lui Dumnezeu.
gggg 9) Vidul absolut:   “ Nu există un alt Buddha decât Inima. Toate fenomenele nu sunt altceva decât Inima.” Tao-sin   René Guénon a spus că acea “ Pace a vidului”, acea “Mare pace” (Es-Sakînah) a esoterismului islamic, privită ca prezenţă divină a Centrului fiinţei, este reprezentată simbolic, în toate tradiţiile, de Inimă. În tradiţia yoghină este exprimată de hṛd ākāṣā, spaţiul infinit al Inimii.  
10) Freamătul sacru, expresia u nei pure, absolute aspiraţii.   Sufiţii, vedanticii, isihaştii, a depţii  tradiţiei śaiva etc. răspund toţi chemării Inimii şi exprimă acelaşi pur impetuos dor de Dumnezeu, dincolo de orice formă de adoraţie, dincolo de concepte şi numele atribuite Realităţii. Toţi o percep ca pe un freamăt sacru, vibrând în ei Şi  pretutindeni.   Din Inimă emană un sentiment al Adevărului, al purei Existenţe. Făcând din Inimă simbolul sacralităţii, religiile au e xprimat chiar această idee.  
Inima Spirituala este sursa, obiectul cunoasterii, cunoscatorul si cunoasterea insasi In meditatia de revelare a Sinelui (Inimii Spirituale) sunt implinite conditiile unei perfecte si simultane identificari între ”Subiect” (cel ce mediteaza), ” Obiect” (inima spirituala) şi ”Cunoasterea” revelatoare.
Importanta ”vegherii Inimii” Pentru părinţii deşertului, nipsis, „ vegherea Inimii” reprezintă claritatea spirituală, vigilenţa. Ea semnifică o atitudine plină de atenţie în care suntem continuu conştienţi de Inima Spirituală. Tratatul principal al acestei tradiţii este Filocalia (“iubirea Frumuseţii”). Frumuseţea înţeleasă ca sursă transcendentă a vieţii şi revelaţie a Adevărului. (Filocalia este o colecţie de texte referitoare la rugăciunea creştină şi la viaţa consacrată lui Dumnezeu). Numele grec al Filocaliei este “ Philokalia părinţilor niptici”, adică a părinţilor care practică virtutea vigilenţei.   Aceasta arată că, pentru ei, conştientizarea Inimii Spirituale ocupa un loc central.  
Ochiul Inimii   Expresia “ochiul Inimii” apare de asemenea şi în tradiţia sufită. Aici reprezintă deschiderea faţă de divin, ochiul prin care profunzimea Inimii poate fi văzută şi prin care Inima poate recunoaşte Suprema Realitate divină. Conform acestor descrieri, ne putem imagina acest ochi al Inimii ca privind în două direcţii:   a) o privire orientată în „interior ”, prin care cel care meditează poate Vedea Infinitul profunzimilor Inimii.   b) o alta orientată spre “ exterior”. Acesta este ochiul prin care Subiectul Suprem, conştiinţa martor, Cunoscă - torul ultim, Dumnezeu priveşte Lumea, este martorul atotcuprinzător al acesteia. Pentru aceste tradiţii, acest loc din adâncul Inimii este simbolul punctului de contact cu Dumnezeu.  
Conştientizarea Inimii Spirituale – o cerinţă spirituală fundamentală Orice şcoală spirituală autentică induce şi predă principiile şi atributele sacre ale regatului Inimii: iubirea pură, dorul, ardoarea, elanul, entuziasmul, însufleţirea, înflăcărarea, fervoarea, freamătul sacru, aspiraţia spre Dumnezeu.   O retragere pentru revelarea Inimii spirituale se poate compara în unele aspecte cu un ritual de iniţiere. Rolul celor mai importante ritualuri din tradiţiile antice era să elimine tendinţele reflexive şi discursive ale minţii şi să dizolve forţa identificării ce ţine vie citadela individualităţii. În astfel de momente e necesară o tăcere deplină a minţii înainte de a intra în sanctuar (care corespunde spaţiului sacru al Inimii). De aceea iniţiaţii erau capabili să se înalţe deasupra propriului ego, a existenţei personale, spre ceea ce ei numeau Fiinţa Fiinţei, spre Esenţa Supremă.    
  Inima este un organ subtil al înţelepciunii, a ceea ce se numeşte “ intelectul transcendent”.  Se spune că: „Mintea raţională nu poate înţelege raţiunea Inimii”. Pentru că nu poate fi înţeles de mintea raţională, rolul Inimii Spirituale este ignorat şi chiar denigrat. Din cauza respingerii intuiţiei spirituale, care provine de la Inimă, şi a focalizării numai asupra raţiunii, rolul iluminator al Inimii este abolit. Gândirea raţională este numită reflectare deoarece este de fapt o re-flectare a energiei Inimii. De aceea, tradiţiile străvechi consideră raţiunea a fi doar o capacitate mediată, o cunoaştere reflectată.   Mintea cunoaşte printr-un proces de acumulare de informaţii. Inima cunoaşte prin abandon, credinţă şi bucurie.   Cunoaşterea minţii e secvenţială; cunoaşterea Inimii e instantanee şi nedivizată. Ea este revelaţie. Este holistică. Ea revelează advaita, non-dualitatea.   Intuiţie şi re-flectare
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Metode şi activităţi ale Taberei Hridaya
Echipa Centrului de Yoga si Meditatie KAMALA va ureaza bine ati venit si se afla alaturi de dumneavoastra in perioada celor 7 ZILE de retragere spirituala!
PRELEGERI
 
 
 
 
 
PRACTICA MEDITATIEI
 
 
 
 
 
PRACTICA POSTURALA
 
 
 
 
 
MEDITATIA MERGAND
 
 
 
 
 
IMPARTASIRI
 
 
 
 
LA MASA
 
 
Marturii ” Suntem aici împreuna în lume şi aşa este firesc. Suntem în acelaşi timp Lumina a tot. De aici aspirăm spre lumină, iar Lumina creează continuu jocul lumii. Din lume către Lumină, din Lumină către lume. Şi tot venind una către cealaltă şi tot întorcându-se etern, ochiul de Lumina născând totul şi totul devenind Lumină, rămâne o eternă şi nesfârşită frumuseţe ce le cuprinde pe toate: Lumina, Lumea, misterul… şi pe mine. Aşa că frumuseţea este totul! ”   ” Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi d izolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. ”   Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine.  Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine.
Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine.  Marturii   ” În timpul meditaţiei în mers mi-a fost imposibil să vizualizez flori de lotus. Apoi brusc mi-am amintit cât de mult iubesc macii; asa că, în urma p a şilor mei a rămas un câmp de maci… ”   ” Deşi începusem să casc şi mă gândeam că voi moţăi la meditaţie , în momentul în care “ Eu sunt” a ajuns în inima mea, un far luminos s-a aprins în spaţiul interior al inimii mele. Am uitat de toate. Sunt un copil care există în bucurie şi lumină. Eventualele gânduri care mai apar la orizont le privesc cu curiozitate. Ce legatură ar putea avea cu mine ? Nu le cunosc, niciodată nu le-am cunoscut. Nu am nici o preocupare, nimic nu ma presează. Doar exist şi acest lucru mă umple de o fericire vie. ”  (relatare scrisă după meditaţia de resorbţie a sentimentului Eu-lui în Sursa Sa).   ” Mă aşez cuminte în meditaţie , ca un râu în albia sa. Firesc, fără efort, fără î ncrâncenări. Îi spun minţii mele să tacă şi ea, docilă, mă ascultă. Pentru mine, meditaţia fără a avea un scop anume înseamna evadarea din zbuciumul zilnic, întoarcerea ACASĂ, un timp doar al meu, pentru mine. Nu am aşteptări în meditatie, nu pun întrebări şi totuşi primesc răspunsuri. Fiecare meditaţie îmi aduce altceva. Primesc cu bucurie şi surpriză tot ce vine spre mine; mă abandonez pur şi simplu la marginea lumii, în liniştea timpului şi totul în jurul meu parcă încremeneşte. Nu am trăit încă starea de samadhi şi nici nu s-a trezit în mine Kundalini – nici nu ştiu dacă vreau asta. Mă mulţumesc cu pacea adâncă şi totală care mă cuprinde şi cu senzaţia de zbor pe care o simt atât de vie. ”  
FIE CA FREAMATUL SACRU AL INIMII SPIRITUALE SA NE LUMINEZE VIATA !
Informatii de contact: Telefon: +40 268 360 424;   +40 731 32 42 41;   +40 731 32 42 39   E-mail: contact@kamala.ro   Website: www.kamala.ro , www.hridaya-yoga.com Blog: liviugheorghe.wordpress.com  @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA   Va asteptam cu drag sa participati la Tabara –Retragere de meditatie pentru revelarea Inimii Spirituale !
1 von 64

Recomendados

Inima spirituala - Slide Kamala von
Inima spirituala - Slide KamalaInima spirituala - Slide Kamala
Inima spirituala - Slide Kamalaliviumg
2.3K views28 Folien
Calendarul sufletului von
Calendarul sufletuluiCalendarul sufletului
Calendarul sufletuluiAndrei O.
149 views29 Folien
Micul ghid in instruire ezoterica von
Micul ghid in instruire ezotericaMicul ghid in instruire ezoterica
Micul ghid in instruire ezotericaAndrei O.
2.6K views43 Folien
Cartea mortilor von
Cartea mortilorCartea mortilor
Cartea mortilorLiviu Vilcea
3K views17 Folien
Tugui, Ion - Sapte ani apocaliptici von
Tugui, Ion - Sapte ani apocalipticiTugui, Ion - Sapte ani apocaliptici
Tugui, Ion - Sapte ani apocalipticiGeorge Cazan
1.4K views151 Folien
Alexandra mosneaga secretele magiei albe von
Alexandra mosneaga  secretele magiei albeAlexandra mosneaga  secretele magiei albe
Alexandra mosneaga secretele magiei albeTapi Sorin Adrian
3K views152 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi von
46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi
46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishiCristina MB
813 views49 Folien
Dictionar simboluri reiki von
Dictionar simboluri reikiDictionar simboluri reiki
Dictionar simboluri reikiLucian Cernat
2.4K views227 Folien
Alexandra mosneaga von
Alexandra mosneagaAlexandra mosneaga
Alexandra mosneagaTapi Sorin Adrian
1.8K views121 Folien
Zamolxiana practica-nemuririi-octavian-sarbatoare-pdf von
Zamolxiana practica-nemuririi-octavian-sarbatoare-pdfZamolxiana practica-nemuririi-octavian-sarbatoare-pdf
Zamolxiana practica-nemuririi-octavian-sarbatoare-pdfLOREDANA CRISTIANA ALEXANDRESCU
1.5K views82 Folien
Allan kardec-cartea-mediumilor von
Allan kardec-cartea-mediumilorAllan kardec-cartea-mediumilor
Allan kardec-cartea-mediumiloriuliana militaru
1.3K views190 Folien
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo von
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoCele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoLiviu-George Saizescu
8.4K views99 Folien

Was ist angesagt?(19)

46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi von Cristina MB
46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi
46973904 in-cautarea-sinelui-ramana-maharishi
Cristina MB813 views
Dictionar simboluri reiki von Lucian Cernat
Dictionar simboluri reikiDictionar simboluri reiki
Dictionar simboluri reiki
Lucian Cernat2.4K views
Aura umana-swami-panchadasi von Laurentiu Decu
Aura umana-swami-panchadasiAura umana-swami-panchadasi
Aura umana-swami-panchadasi
Laurentiu Decu1.6K views
Aivanhov, omraam mikhael calea tacerii von Laurentiu Decu
Aivanhov, omraam mikhael  calea taceriiAivanhov, omraam mikhael  calea tacerii
Aivanhov, omraam mikhael calea tacerii
Laurentiu Decu285 views
Vocea tacerii helena petrovna blavatsky von Doar Avon
Vocea tacerii  helena petrovna blavatskyVocea tacerii  helena petrovna blavatsky
Vocea tacerii helena petrovna blavatsky
Doar Avon7.1K views
Cele sapte legi spirituale ale succesului deepak chopra von lecca vera
Cele sapte legi spirituale ale succesului deepak chopraCele sapte legi spirituale ale succesului deepak chopra
Cele sapte legi spirituale ale succesului deepak chopra
lecca vera782 views
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului von Nastase Ecaterina
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
Nastase Ecaterina1.8K views
Cele sapte-legi-spirituale-ale-succesului von Georgeta Sultan
Cele sapte-legi-spirituale-ale-succesuluiCele sapte-legi-spirituale-ale-succesului
Cele sapte-legi-spirituale-ale-succesului
Georgeta Sultan219 views
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala von Sorina Iacob
Omraam mikhael-aivanhov forta sexualaOmraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Sorina Iacob6.7K views
Aurel popescu-balcesti-sufletul-in-timpul-vietii-si-dupa-moarte von Cristina Chiriac
Aurel popescu-balcesti-sufletul-in-timpul-vietii-si-dupa-moarteAurel popescu-balcesti-sufletul-in-timpul-vietii-si-dupa-moarte
Aurel popescu-balcesti-sufletul-in-timpul-vietii-si-dupa-moarte
Cristina Chiriac1.7K views
Lectia 3 - ACI 1 von Dharmakaya
Lectia 3 - ACI 1Lectia 3 - ACI 1
Lectia 3 - ACI 1
Dharmakaya869 views

Destacado

Yoga din prima zi! von
Yoga din prima zi!Yoga din prima zi!
Yoga din prima zi!Ruben Darius Moldovan
620 views35 Folien
Raport Symantec Malware 2010 von
Raport Symantec Malware 2010Raport Symantec Malware 2010
Raport Symantec Malware 2010Transmix Romania
511 views12 Folien
50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata von
50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata
50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viataIulian Dana
963 views117 Folien
Octavio ocampo von
Octavio ocampoOctavio ocampo
Octavio ocampoTransmix Romania
340 views43 Folien
Alcoolismul și yoga von
Alcoolismul și yogaAlcoolismul și yoga
Alcoolismul și yogaTransmix Romania
354 views12 Folien
Ce bei si ce mananci ant von
Ce bei si ce mananci  antCe bei si ce mananci  ant
Ce bei si ce mananci antAnca Rogoz
706 views95 Folien

Destacado(20)

50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata von Iulian Dana
50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata
50879305 john-piper-nu-ti-risipi-viata
Iulian Dana963 views
Ce bei si ce mananci ant von Anca Rogoz
Ce bei si ce mananci  antCe bei si ce mananci  ant
Ce bei si ce mananci ant
Anca Rogoz706 views
Medicina traditionala indiana von Codrut Tutu
Medicina traditionala indianaMedicina traditionala indiana
Medicina traditionala indiana
Codrut Tutu294 views
afacere superonline von Minea Clean
afacere superonlineafacere superonline
afacere superonline
Minea Clean269 views
Stima de sine von Xbook
Stima de sineStima de sine
Stima de sine
Xbook400 views
Cheia Succesului von kubifox
Cheia SuccesuluiCheia Succesului
Cheia Succesului
kubifox700 views

Similar a Doar 7 zile

Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__ von
Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__
Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__dalina_claudia
616 views139 Folien
Calea surasului interior michael winn von
Calea surasului interior  michael winnCalea surasului interior  michael winn
Calea surasului interior michael winnTudorache Liviu
696 views64 Folien
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.doc von
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.docCele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.doc
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.docContBogus
3 views25 Folien
Ilie cioara eternitatea-clipei von
Ilie cioara eternitatea-clipeiIlie cioara eternitatea-clipei
Ilie cioara eternitatea-clipeiLumi Alice
2.6K views223 Folien
Fundatia focul sacru prezentare von
Fundatia focul sacru prezentare Fundatia focul sacru prezentare
Fundatia focul sacru prezentare Munteanu Andrei
537 views35 Folien
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1] von
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]Koziol Eugen
1.6K views8 Folien

Similar a Doar 7 zile(20)

Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__ von dalina_claudia
Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__
Paul ferrini linistea-inimii_v2_07__
dalina_claudia616 views
Calea surasului interior michael winn von Tudorache Liviu
Calea surasului interior  michael winnCalea surasului interior  michael winn
Calea surasului interior michael winn
Tudorache Liviu696 views
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.doc von ContBogus
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.docCele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.doc
Cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului.doc
ContBogus3 views
Ilie cioara eternitatea-clipei von Lumi Alice
Ilie cioara eternitatea-clipeiIlie cioara eternitatea-clipei
Ilie cioara eternitatea-clipei
Lumi Alice2.6K views
Fundatia focul sacru prezentare von Munteanu Andrei
Fundatia focul sacru prezentare Fundatia focul sacru prezentare
Fundatia focul sacru prezentare
Munteanu Andrei537 views
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1] von Koziol Eugen
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]
17503837 meditatia-tehnici-pentru-a-incerca[1]
Koziol Eugen1.6K views
Gala Pachamama Romania editia 4 - 2014 von PachamamaRomania
Gala Pachamama Romania editia 4 - 2014Gala Pachamama Romania editia 4 - 2014
Gala Pachamama Romania editia 4 - 2014
PachamamaRomania408 views
Lectia 5 - ACI 1 von Dharmakaya
Lectia 5 - ACI 1Lectia 5 - ACI 1
Lectia 5 - ACI 1
Dharmakaya819 views
Voceatacerii helenapetrovnablavatsky-130607051027-phpapp01 von mariasun7771
Voceatacerii helenapetrovnablavatsky-130607051027-phpapp01Voceatacerii helenapetrovnablavatsky-130607051027-phpapp01
Voceatacerii helenapetrovnablavatsky-130607051027-phpapp01
mariasun7771583 views
Pshihoterapeutul de-buzunar adrian nuţă fb von Mihaela Popa
Pshihoterapeutul de-buzunar adrian nuţă fbPshihoterapeutul de-buzunar adrian nuţă fb
Pshihoterapeutul de-buzunar adrian nuţă fb
Mihaela Popa181 views
Adrian nuta psihoterapeutul de buzunar von Sterian Maria
Adrian nuta  psihoterapeutul de buzunarAdrian nuta  psihoterapeutul de buzunar
Adrian nuta psihoterapeutul de buzunar
Sterian Maria1.8K views
Elisabeth haich -_initierea von Anicca Anatta
Elisabeth haich -_initiereaElisabeth haich -_initierea
Elisabeth haich -_initierea
Anicca Anatta339 views
The higher life - Viata in Rai von ipmina09
The higher life - Viata in Rai The higher life - Viata in Rai
The higher life - Viata in Rai
ipmina09225 views
ARHETIPURI DUHOVNICEȘTI ÎN CREȘTINISMUL ORTODOX von Radu Teodorescu
ARHETIPURI DUHOVNICEȘTI ÎN CREȘTINISMUL ORTODOX ARHETIPURI DUHOVNICEȘTI ÎN CREȘTINISMUL ORTODOX
ARHETIPURI DUHOVNICEȘTI ÎN CREȘTINISMUL ORTODOX
Radu Teodorescu282 views
Calatoria sufletelor-151030215627-lva1-app6891 von Jenica1969
Calatoria sufletelor-151030215627-lva1-app6891Calatoria sufletelor-151030215627-lva1-app6891
Calatoria sufletelor-151030215627-lva1-app6891
Jenica1969171 views
Calatoria sufletelor von Camelia B
Calatoria sufletelorCalatoria sufletelor
Calatoria sufletelor
Camelia B1K views

Doar 7 zile

 • 1. SI APOI… TOTUL VINE DE LA … SINE
 • 2. Dupa atatea veniri si plecari, dupa atatea jocuri, ai aflat ca exista doar un singur JOC demn de a fi jucat. Şi …Ai inceput să te cauti pe tine insuti.
 • 3. Singura frumusete care dainuie este frumusetea Inimii -Rumi-
 • 4.  
 • 5. TABARA HRIDAYA DE MEDITATIE PENTRU REVELAREA INIMII SPIRITUALE Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA Va invita sa participati la
 • 6.
 • 7. In Inima ta este o lumanare gata sa fie aprinsa. Este un vid in sufletul tau, gata sa fie umplut. Simti asta, nu-i asa? Simti separarea de Cel mult iubit. Cheama-l sa te umple, Imbratiseaza focul; Aminteste-le celor care iti spun altceva Ca Iubirea vine la tine din propria ei dorinta, Si dorul de ea Nu se poate invata in nici o scoala. -Rumi-
 • 8. Care sunt scopurile acestei tabere:   1.veţi învăţa o cale (care cuprinde o viziune, o înţelegere spirituală şi o metodă) de transformare interioară. Sper ca mulţi dintre voi să înceapă să iubească meditaţia şi să descopere adevărata ei forţă în revelarea naturii noastre divine şi a Realităţii Ultime, Dumnezeu.   2. veţi învăţa metode directe de liniştire a minţii şi chiar de transcendere a acesteia. Când mintea noastră este cu adevărat liniştită nu mai suntem influentaţi de identitatea personală, de nume, trecut, viitor, apartenenţă socială; nu mai există nici ambiţii şi nici neîmpliniri spirituale. Ramâne doar o prezenţă pură a ceea ce suntem cu adevărat. În acest fel viaţa noastră se impregnează de sacralitate.   3. veţi întelege necesitatea acordării unei mai mari importanţe Inimii Spirituale în viaţa voastră (nu numai prin intermediul lectiilor teoretice, ci trăind în intimitatea Inimii Spirituale). Calea către Inima Spirituala trece prin sufletul nostru.
 • 9. Poate cel mai important aspect în această tabără va fi faptul că începem să ne obişnuim cu cen trarea în Inima Spirituală. Aceasta înseamnă că vom învăţa să fim conştienţi de acel Substrat profund, fundamentul esential al propriei noastre fiinţe. E l este acea inefabilă vibraţie tăcută, eternă, aducătoare de pace şi beatitudine, ce nu poate fi percepută de mintea raţională, dar care este sursa oricărei inspiraţii divine, a iubirii, a frumuseţii, sursa întregii vieţi spirituale de fapt. M ulţi înţelepti au afirmat că I nima Spirituală este adevărata noastră casă. Prin urmare, această tabără de meditaţie este o invitaţie de a vă abandona conştiinţa individuală limitată, de a fi încrezători în bucuria centrării în Inima Spirituală. Ea este axul întregii noastre vieţi. De aceea, în perioada taberei, căutaţi pur şi simplu să fiţi Acasă, să fiţi Aici, în Inima vieţii. (Sahajananda).
 • 10. Ce este Inima Spirituală? Perspective şi întrebări frecvente   “ În tradiţiile spirituale din India, ca şi în alte părţi, “Inima” se referă nu atât la organul fizic cât l a structura psiho - spirituală corespunzând muşchiului inimii în plan fizic . Această Inimă Spirituală este celebrată de yoghini şi mistici ca Sălaşul S inelui t rans - cendent. Este numită hṛd, hṛdaya, Sau hṛt-padma (lotusul Inimii). Deseori e ste denumită „peştera” secretă (guhā) în c are yoghinul trebuie să îşi menţină mintea. În unele şcoli, cum ar fi śaivismul kaşmirian, cuvântul hṛdaya se referă totodată şi la Realitatea ultimă.” Georg Feurstein  
 • 11. Simplitatea absolută este natura Inimii !   Orientaţi-vă atenţia asupra pieptului. Acea vibraţie fină şi discretă care este trezită acolo, în absenţa oricăror gânduri, când mintea este tăcută, acea vibraţie este începutul freamă - t ului sacru, cea mai directă experienţă a Inimii Spirituale. Relaxaţi-vă, închideţi ochii pentru câteva secunde şi lăsaţi să apară vibraţia... O simţiţi?   Această chemare directă a infinitului radiind din zona pieptului este cea mai elocventă şi intimă semnificaţie a Inimii şi totodată mărturie a existenţei acesteia. În simplitatea acestei vibraţii se găseşte prospeţimea revelaţiei. Cufundaţi-vă în această intimitate, în acest freamăt sacru al Inimii pentru că acolo este revelat Adevărul. Realitatea a CINE SUNTETI in esenta. Fără această trăire, tot ceea ce urmează în această prezentare nu ar fi decât “hrană pentru minte”, informaţie fără viaţă.  
 • 12. Semnificatia Inimii Spirituale Calatoria noastra spirituala poarta amprenta semnificației simbolice pe care o atribuim fiecare dintre noi Inimii Spirituale 1. P rincipala semnificaţie a Inimii Spirituale : Ea este natura noastră esenţială şi cea mai profundă; dimensiunea inefabilă a fiinţei noastre. Este un alt nume pentru Sinele suprem, ātman , cum este numit în tradiţia yoghină. Inima Spirituală este Conştiinţa Supremă , Subiectul suprem al Cunoaşterii , purul Eu .  Este C onştiinţa martor , observatorul ultim al tuturor gândurilor , emoţiilor, senzaţiilor, minţii, a tot ceea ce e interior şi a ceea ce este universul exterior.  
 • 13. 2) Inima Spirituală este Realitatea ultimă, realitate atât transcendentă, cât şi imanentă a oricărui aspect al macrocosmosului. Este esenţa ultimă a tot. Este o trăire dincolo de dualitate. “Inima omului şi Inima cosmosului sunt una”. Prin maturizarea spirituală, Inima se revelează a fi mult mai mult decât dimensiunea individuală a fiinţei. Ea nu poate fi exprimată în termenii dualităţii. Reprezintă totalitatea în care Subiectul şi obiectul, martorul care observă şi ceea ce este observat sunt una.  
 • 14. 3) Înţeleasă ca şi conştiinţă supremă, Inima este nelimitată. Este Lumina infinită . Este de asemenea libertatea absolută şi spontaneitatea acestei Lumini a conştiinţei, ce ne apare în diferitele forme ale manifestării. Inima, ca şi conştiinţă supremă, este precum oceanul care ia diferitele forme ale valurilor sale. De aceea, conştientizarea Inimii S pirituale este ea însăşi o cale completă. Ea poate să conducă spre c unoaşterea directă, integrând toate energiile, întreaga manifestare, dar în acelaşi t imp este o cale a revelării Transcendenţei Supreme .  
 • 15. 4) E un sui-generis organ spiritual de cunoaştere directă.   Uneori Inima este înţeleasă ca fiind un mijloc de obţinere a revelaţiei. Ea este totodată un organ de purificare, de reintegrare şi transfigurare a fiinţei noastre. De exemplu, pentru un adept al sistemului Hridaya-Yoga tot ceea ce îi provoacă plăcere îi face Inima să cânte, Inima fiind înţeleasă în acest caz ca un instrument cosmic al conştiinţei. Prin detaşarea de orice aspect individual se ajunge la o spontană sublimare în Inimă a acestor energii. În felul acesta, fiecare senzaţie este purificată şi oferită apoi spaţiului infinit al Inimii.  
 • 16. 5 ) Un punct de inflexiune.   Inima este puntea dintre finit şi infinit, dintre personal şi transpersonal, dintre prezent şi eternitate. Este deschiderea către totalitate. În acest aspect, Inima este principala noastră şansă de a ne transcende limitele individualităţii. Această calitate a Inimii face din ea un tărâm de graniţă pentru c ă ea participă în acelaşi timp atât la caracteristicile realităţii ultime, cât şi la cele ale realităţilor finite. Inima interioară este un portal către trăirea directă a ceea ce numim „spirit”, conştiinţă, concepte ce transcend orice definiţie.   ffffffff
 • 17. 6 ) Inima Spirituala este G hid ul interior ce revelează Adevărul U ltim.   A urma impulsuril e sale este o cale de eliberare.  
 • 18. 7 ) Sursa întregii creaţii şi punctul final al tuturor energiilor.   Inima a fost de multe ori văzută ca fântâna nemuririi. Preaplinul Inimii, exprimat ca Iubire pură şi Existenţă pură este el însuşi un semn al realizăr i i spirituale.
 • 19. 8 ) Inima este s ălaşul tuturor misterelor profunde.   Inima iradiază o taină a suveranităţii sale mistice. Ea este sursa unei spontane minunări generată de intuirea existenţei lui Dumnezeu.
 • 20. gggg 9) Vidul absolut:   “ Nu există un alt Buddha decât Inima. Toate fenomenele nu sunt altceva decât Inima.” Tao-sin   René Guénon a spus că acea “ Pace a vidului”, acea “Mare pace” (Es-Sakînah) a esoterismului islamic, privită ca prezenţă divină a Centrului fiinţei, este reprezentată simbolic, în toate tradiţiile, de Inimă. În tradiţia yoghină este exprimată de hṛd ākāṣā, spaţiul infinit al Inimii.  
 • 21. 10) Freamătul sacru, expresia u nei pure, absolute aspiraţii.   Sufiţii, vedanticii, isihaştii, a depţii tradiţiei śaiva etc. răspund toţi chemării Inimii şi exprimă acelaşi pur impetuos dor de Dumnezeu, dincolo de orice formă de adoraţie, dincolo de concepte şi numele atribuite Realităţii. Toţi o percep ca pe un freamăt sacru, vibrând în ei Şi pretutindeni.   Din Inimă emană un sentiment al Adevărului, al purei Existenţe. Făcând din Inimă simbolul sacralităţii, religiile au e xprimat chiar această idee.  
 • 22. Inima Spirituala este sursa, obiectul cunoasterii, cunoscatorul si cunoasterea insasi In meditatia de revelare a Sinelui (Inimii Spirituale) sunt implinite conditiile unei perfecte si simultane identificari între ”Subiect” (cel ce mediteaza), ” Obiect” (inima spirituala) şi ”Cunoasterea” revelatoare.
 • 23. Importanta ”vegherii Inimii” Pentru părinţii deşertului, nipsis, „ vegherea Inimii” reprezintă claritatea spirituală, vigilenţa. Ea semnifică o atitudine plină de atenţie în care suntem continuu conştienţi de Inima Spirituală. Tratatul principal al acestei tradiţii este Filocalia (“iubirea Frumuseţii”). Frumuseţea înţeleasă ca sursă transcendentă a vieţii şi revelaţie a Adevărului. (Filocalia este o colecţie de texte referitoare la rugăciunea creştină şi la viaţa consacrată lui Dumnezeu). Numele grec al Filocaliei este “ Philokalia părinţilor niptici”, adică a părinţilor care practică virtutea vigilenţei.   Aceasta arată că, pentru ei, conştientizarea Inimii Spirituale ocupa un loc central.  
 • 24. Ochiul Inimii   Expresia “ochiul Inimii” apare de asemenea şi în tradiţia sufită. Aici reprezintă deschiderea faţă de divin, ochiul prin care profunzimea Inimii poate fi văzută şi prin care Inima poate recunoaşte Suprema Realitate divină. Conform acestor descrieri, ne putem imagina acest ochi al Inimii ca privind în două direcţii:   a) o privire orientată în „interior ”, prin care cel care meditează poate Vedea Infinitul profunzimilor Inimii.   b) o alta orientată spre “ exterior”. Acesta este ochiul prin care Subiectul Suprem, conştiinţa martor, Cunoscă - torul ultim, Dumnezeu priveşte Lumea, este martorul atotcuprinzător al acesteia. Pentru aceste tradiţii, acest loc din adâncul Inimii este simbolul punctului de contact cu Dumnezeu.  
 • 25. Conştientizarea Inimii Spirituale – o cerinţă spirituală fundamentală Orice şcoală spirituală autentică induce şi predă principiile şi atributele sacre ale regatului Inimii: iubirea pură, dorul, ardoarea, elanul, entuziasmul, însufleţirea, înflăcărarea, fervoarea, freamătul sacru, aspiraţia spre Dumnezeu.   O retragere pentru revelarea Inimii spirituale se poate compara în unele aspecte cu un ritual de iniţiere. Rolul celor mai importante ritualuri din tradiţiile antice era să elimine tendinţele reflexive şi discursive ale minţii şi să dizolve forţa identificării ce ţine vie citadela individualităţii. În astfel de momente e necesară o tăcere deplină a minţii înainte de a intra în sanctuar (care corespunde spaţiului sacru al Inimii). De aceea iniţiaţii erau capabili să se înalţe deasupra propriului ego, a existenţei personale, spre ceea ce ei numeau Fiinţa Fiinţei, spre Esenţa Supremă.    
 • 26.   Inima este un organ subtil al înţelepciunii, a ceea ce se numeşte “ intelectul transcendent”.  Se spune că: „Mintea raţională nu poate înţelege raţiunea Inimii”. Pentru că nu poate fi înţeles de mintea raţională, rolul Inimii Spirituale este ignorat şi chiar denigrat. Din cauza respingerii intuiţiei spirituale, care provine de la Inimă, şi a focalizării numai asupra raţiunii, rolul iluminator al Inimii este abolit. Gândirea raţională este numită reflectare deoarece este de fapt o re-flectare a energiei Inimii. De aceea, tradiţiile străvechi consideră raţiunea a fi doar o capacitate mediată, o cunoaştere reflectată.   Mintea cunoaşte printr-un proces de acumulare de informaţii. Inima cunoaşte prin abandon, credinţă şi bucurie.   Cunoaşterea minţii e secvenţială; cunoaşterea Inimii e instantanee şi nedivizată. Ea este revelaţie. Este holistică. Ea revelează advaita, non-dualitatea.   Intuiţie şi re-flectare
 • 27.
 • 28. Echipa Centrului de Yoga si Meditatie KAMALA va ureaza bine ati venit si se afla alaturi de dumneavoastra in perioada celor 7 ZILE de retragere spirituala!
 • 30.  
 • 31.  
 • 32.  
 • 33.  
 • 34.  
 • 36.  
 • 37.  
 • 38.  
 • 39.  
 • 40.  
 • 42.  
 • 43.  
 • 44.  
 • 45.  
 • 46.  
 • 48.  
 • 49.  
 • 50.  
 • 51.  
 • 52.  
 • 54.  
 • 55.  
 • 56.  
 • 57.  
 • 59.  
 • 60.  
 • 61. Marturii ” Suntem aici împreuna în lume şi aşa este firesc. Suntem în acelaşi timp Lumina a tot. De aici aspirăm spre lumină, iar Lumina creează continuu jocul lumii. Din lume către Lumină, din Lumină către lume. Şi tot venind una către cealaltă şi tot întorcându-se etern, ochiul de Lumina născând totul şi totul devenind Lumină, rămâne o eternă şi nesfârşită frumuseţe ce le cuprinde pe toate: Lumina, Lumea, misterul… şi pe mine. Aşa că frumuseţea este totul! ”   ” Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi d izolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. ”   Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine.
 • 62. Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. Marturii   ” În timpul meditaţiei în mers mi-a fost imposibil să vizualizez flori de lotus. Apoi brusc mi-am amintit cât de mult iubesc macii; asa că, în urma p a şilor mei a rămas un câmp de maci… ”   ” Deşi începusem să casc şi mă gândeam că voi moţăi la meditaţie , în momentul în care “ Eu sunt” a ajuns în inima mea, un far luminos s-a aprins în spaţiul interior al inimii mele. Am uitat de toate. Sunt un copil care există în bucurie şi lumină. Eventualele gânduri care mai apar la orizont le privesc cu curiozitate. Ce legatură ar putea avea cu mine ? Nu le cunosc, niciodată nu le-am cunoscut. Nu am nici o preocupare, nimic nu ma presează. Doar exist şi acest lucru mă umple de o fericire vie. ” (relatare scrisă după meditaţia de resorbţie a sentimentului Eu-lui în Sursa Sa).   ” Mă aşez cuminte în meditaţie , ca un râu în albia sa. Firesc, fără efort, fără î ncrâncenări. Îi spun minţii mele să tacă şi ea, docilă, mă ascultă. Pentru mine, meditaţia fără a avea un scop anume înseamna evadarea din zbuciumul zilnic, întoarcerea ACASĂ, un timp doar al meu, pentru mine. Nu am aşteptări în meditatie, nu pun întrebări şi totuşi primesc răspunsuri. Fiecare meditaţie îmi aduce altceva. Primesc cu bucurie şi surpriză tot ce vine spre mine; mă abandonez pur şi simplu la marginea lumii, în liniştea timpului şi totul în jurul meu parcă încremeneşte. Nu am trăit încă starea de samadhi şi nici nu s-a trezit în mine Kundalini – nici nu ştiu dacă vreau asta. Mă mulţumesc cu pacea adâncă şi totală care mă cuprinde şi cu senzaţia de zbor pe care o simt atât de vie. ”  
 • 63. FIE CA FREAMATUL SACRU AL INIMII SPIRITUALE SA NE LUMINEZE VIATA !
 • 64. Informatii de contact: Telefon: +40 268 360 424;   +40 731 32 42 41;   +40 731 32 42 39   E-mail: contact@kamala.ro   Website: www.kamala.ro , www.hridaya-yoga.com Blog: liviugheorghe.wordpress.com @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA   Va asteptam cu drag sa participati la Tabara –Retragere de meditatie pentru revelarea Inimii Spirituale !