Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ERASMUS+ 2021-2027

Avrupa Komisyonu’ndan Claire Herrmann ve Gosia Kozak'ın hazırladığı yeni Erasmus + dönemi hakkındaki sunumu şirketimiz Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık personelince Türkçeye çevrilmiştir.

 • Als Erste(r) kommentieren

ERASMUS+ 2021-2027

 1. 1. Yeni Erasmus Programı 2021-2027 Temel Özellikler Claire Herrmann ve GosiaKozak Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü Birim: Okul ve Çok Dillilik, Erasmus + sektörü
 2. 2. Yeni program lansmanının durumu • 2021-2027 yılları için Mali Çerçeve Anlaşması birkaç hafta önce onaylandı. • Programın yasal dayanağına ilişkin müzakereler halen devam ediyor. • Planlanan zamanlama aynı kalacaktır. (Ocak 2021)
 3. 3. Ana Eylem 1 Öğrenici ve personel hareketliliği Ana Eylem 2 İşbirliği ve uygulama değişimi için ortaklıklar Ana Eylem 3 Politika geliştirme ve işbirliğine destek Gelecek Programın Yapısı
 4. 4. Erasmus (+) programı öncelikleri - I Çeşitlilik ve içerme Dijital dönüşüm • Yeterince temsil edilmeyen kuruluşlar ve katılımcılara eşit fırsatlar ve erişim • Daha az fırsat ve dezavantajlı olan katılımcılara daha iyi erişim • Engellerin kaldırılması (Engelliler, sosyo- ekonomik durum, ayrımcılık, coğrafi konum ile ilgili) • Yeniliği teşvik ederek ve Avrupa'nın bilgi, beceri ve yeterlilik boşluğunu dolduracak anlamlı katkı • Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında dijital teknolojileri, yenilikçi ve açık pedagojileri ele alma
 5. 5. Erasmus (+) programı öncelikleri - II Demografik hayata katılım Çevresel sürdürülebilirli k ve iklim hedefleri • Avrupa meseleleri hakkında bilgi ve farkındalık • Hayat boyu öğrenmede aktif vatandaşlık ve etik • Sosyal ve kültürlerarası yeterlilikler, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı • Çevre ve iklim değişikliği sorunları hakkında bilinçlendirme • Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerdeki yetkinlikler • Yeşil sektörel beceri stratejileri ve metodolojilerinin yanı sıra bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan geleceğe yönelik müfredatın geliştirilmesi
 6. 6. Ana Eylem 1 – MEÖ Öğrenici ve PersonelHareketliliği Kısa dönem projeleri Erasmus akreditasyonu Kurumlar tek başına Hareketlilik konsorsiyum koordinatörleri Nasıl Katılabilirim Hareketlilik konsorsiyumuna katılım Başvuru yapılmadan katılım Erasmus katılımcılarına ev sahipliği
 7. 7. Erasmus akreditasyonu – nedir? Yeni Programda Ana Eylem1 İlk çağrı 2020’de yapıldı. Her yıl tekrarlanacak! Akredite kuruluşlar şunları yapabilir: • Her yıl hibe için başvurabilir, • Basitleştirilmiş bir başvuru formu ve "hızlı" değerlendirme sürecinden faydalanabilir, • Akredite olmayan kuruluşlara göre daha yüksek hibe miktarı ve daha fazla katılımcı için başvurabilir. ttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
 8. 8. Erasmus akreditasyonu (II) Temel Özellikler Erasmus Planına göre: hedefler, faaliyetler, kalite standartları, yönetim Erasmus Planı güncellenmek sureti ile her yıl geçerlidir. Bir kuruluş, her alanda en fazla bir akreditasyona sahip olabilir. Proje deneyimi gerekli değildir. Kalite eşiği (70/100 puan) Amaç: Düzenli olarak personel ve öğrenci değişimi yapan kuruluşlar topluluğu oluşturmak; Kurumsal öğrenmeyi ve kapasiteyi kademeli geliştirmeyi teşvik eder.
 9. 9. MEÖ Sağlayıcıları için • Sertifikalı yüksek kaliteli uluslararası çalışma • Şirketler, kursiyerler ve personel için çekicilik • Gelecekteki Avrupa projeleri için planlama güvenilirliği • İlgili kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirme • Dünya çapında yeni ortakların edinilmesini destekleme • Kendi bölgelerinde Avrupa mesleki yetkinlikler merkezi haline gelme MEÖ Öğrencileri için • Gelişmiş yabancı dil yeterliliği (çevrimiçi hazırlık) + yurtdışında pratik kullanım. • Avrupalı ​​ev sahibi şirketlerde iş deneyimi. • Diğer kültürler ve ülkeler hakkında farkındalık yaratma. • Ağlar kurarak özgüven artışı • Yeterliliklerin tanınması: EUROPASS sertifikası Akreditasyonun faydaları:
 10. 10. Kısa DönemProjeler Ana Özellikler Proje Süresi: 6-18 ay Daha küçük kapsam: (örn. Sınırlı sayıda katılımcı ve / veya birkaç yıl boyunca projeler) Programa yeni katılanlara öncelik verilir. Akredite kuruluşlar başvuramaz. Yılda iki proje başvurusu yapılabilir. Amaç: İlk proje başvurusu için giriş noktası veya küçük ölçekli katılımla ilgilenen kuruluşlar için bir seçenek Uyarı: hala kesinleşmedi!
 11. 11. Mevcut hareketlilik faaliyetleri Personel hareketliliği Mesleki eğitim öğrenici hareketliliği Diğer desteklenen faaliyetler İş başı gözlem (2-365 gün) Eğitim Öğretim Görevlendirmesi (2-365 gün) Kurslar ve Öğrenme (2-30 gün) Kısa dönem öğrenme hareketliliği (10-89 gün) Uzun dönem öğrenme hareketliliği (90 ila 365 gün) Beceri yarışmasına katılım Personel ve öğrencilerin tüm hareketlilik faaliyetleri, "harmanlanmış etkinlikler" oluşturmak için sanal bileşenlerle birleştirilebilir Uzman davet edilmesi (2-60 gün) Hazırlık ziyaretleri Öğretmenleri ve eğitimcileri kurumda ağırlama (10 ila 365gün) Harmanlanmış Faaliyetler
 12. 12. Erasmus kalite standartları Temel ilkeler: Kapsayıcılık, dijital boyut, çevresel sürdürülebilirlik Hareketlilik faaliyetlerinin iyi yönetimi Katılımcılara kalite ve destek sağlamak Programla ilgili sonuçları ve bilgileri paylaşmak
 13. 13. Başvuranlar • Erasmus Program Ülkelerinde yer almalıdır • Erasmus Akreditasyon belgesine sahip MÖE Kuruluşlarından olmalıdır • Uluslararası hareketlilikler, bütçe tavanı dikkate alınarak Avrupa içi hareketliliklere paralel olacak şekilde yıllık bütçe taleplerine dahil edilmelidir. MEÖ öğrencileri ve personeli için uluslararası hareketlilik - Planlarımız Uyarı: 2021 program rehberi henüz sonuçlandırılmadı Avrupa içi kredilerle finanse edildi (Başlık 2) Genel olarak giden hareketlilikler, ancak karşılıklılık sağlamak için gelen hareketlilikler de mümkündür 2021 çağrısından itibaren Erasmus Ulusal Ajansları tarafından yönetiliyor
 14. 14. 2021'de Key Action 2'ye nasıl katılırım? İşbirliği için Ortaklıklar Küçük Ölçekli Ortaklıklar İşbirliği Ortaklıkları Erasmus Ulusal Ajansları Online platformlar: eTwinning, SEG, EPALE Mükemmellik için Ortaklıklar Yenilik için Ortaklıklar Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Erasmus Öğretmen Akademileri Ortaklıklar İleriye Dönük Projeler Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansları
 15. 15. • Mesleki eğitim ve öğretimi işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlamak • Esnek ve öğrenci merkezli MEÖ programları • Mesleki eğitim ve öğretimde yenilik • MÖE'nin çekiciliği • Mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesi • Kapsayıcı mükemmellik kavramlarını uygulamak • MEÖ sağlayıcıları için uluslararasılaştırma stratejileri • Sosyal içerme hakkında 1 dakika 45 saniyelik video https://www.youtube.com/watch?v=v_PljM3N148&t=45s Mesleki Mükemmellik eşittir …
 16. 16. Teşekkür ederiz © European Union 2020 Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders. Slide xx: element concerned, source: e.g. Fotolia.com; Slide xx: element concerned, source: e.g. iStock.com

×