Globalni standardi za odgovornost OCD | Flajer

Catalyst Balkans
Catalyst BalkansCatalyst Balkans

Globalni standardi uključuju 12 obaveza za dinamičnu odgovornost koje organizacije civilnog društva (OCD) obećavaju da će ispuniti i ključne akcije za koje se mogu smatrati odgovornim. To je veoma praktičan okvir koji je prilagodljiv različitim kulturnim, geografskim i organizacionim potrebama, uz jednostavno tehničko uputstvo i upotrebavlja jednostavan jezik sa malo žargona. Svojim pojednostavljenim, ali sveobuhvatnim pristupom, Globalni standardi omogućavaju organizacijama civilnog društva bez obzira na veličinu ili doseg da poboljšaju svoju praksu odgovornosti, a time i svoju efikasnost.

csostandard.org @CSOStandard feedback@csostandard.org
OBAVEZA
ZA DINAMIČNU ODGOVORNOST
12
Pravda i
jednakost
Prava žena i rodna
ravnopravnost
Zdrava planeta
Rad u svojstvu
ljudi
Jaka partnerstva
Zagovaranje
fundamentalnih
promena
Otvorene
organizacije
Osnaženi i
efikasni zaposleni
i volonteri
Odgovorno
upravljanje
resursima
Responzivno
donošenje
odluka
Odgovorno
rukovođenje
Trajna pozitivna
promena
GLOBALNI
STANDARDI
ZA ODGOVORNOST
OCD
Globalni standardi su referentni
standardi koji obuhvataju globalno
podeljeno, dinamično razumevanje
odgovornosti OCD. Razvile su ih inicijative
za odgovornost iz Afrike, Azije, Australije,
Evrope, Severne Amerike, Latinske
Amerike i Kariba.
Globalni standardi uključuju 12 obaveza za
dinamičnu odgovornost koje organizacije civilnog
društva (OCD) obećavaju da će ispuniti i ključne
akcije za koje se mogu smatrati odgovornim.
To je veoma praktičan okvir koji je prilagodljiv
različitim kulturnim, geografskim i organizacionim
potrebama, uz jednostavno tehničko uputstvo i
upotrebavlja jednostavan jezik sa malo žargona.
Svojim pojednostavljenim, ali sveobuhvatnim
pristupom, Globalni standardi omogućavaju
organizacijama civilnog društva bez obzira na
veličinu ili doseg da poboljšaju svoju praksu
odgovornosti, a time i svoju efikasnost.
ŠTA SU GLOBALNI STANDARDI?
Termin dinamična odgovornost je sastavila
organizacija Restless Development. On opisuje
koncept odgovornog i transparentnog rada OCD
sa zainteresovanim stranama i učenje od njih kako
bi se povećao uticaj i efikasnost. Ovo dinamično
razumevanje odgovornosti stavlja ljude u centar
donošenja odluka i u srcu je Globalnih standarda.
Svrha Globalnih standarda je da budu polazna
tačka za globalni pokret za dinamičnu odgovornost,
nudeći okvir za realizaciju zajedničkih ciljeva
i vrednosti koje ujedinjuju OCD širom sveta.
Ako hiljade OCD praktikuju dinamičan pristup
odgovornosti, on ima potencijal da transformiše
sektor civilnog društva u aktere koji imaju visok
stepen učešća i reagovanja, koji stvaraju poverenje
na terenu i uvažavaju doprinose zainteresovanih
strana radi većeg uticaja.
KOME SU NAMENJENI?
Globalne standarde mogu da koristi Inicijative
širom sveta za usklađivanje postojećih ili za razvoj
novih standarda odgovornosti u okviru svojih orga-
nizacija. Nije predviđeno da ih zameni. Ako kodeksi
odgovornosti širom sveta budu bolje usklađeni jedni
sa drugima, biće više uporedivi što će dovesti do
smanjena transakcionih troškova.
Takođe se može koristiti na dobrovoljnoj osnovi kao
merilo od strane:
• OCD, mreže OCD i grupe za zagovaranje da bi
poboljšali svoje standarde odgovornosti i praksu
• Vlade i donatori da kreiraju odgovarajuće propise
i politike finansiranja za OCD
• Zainteresovane strane OCD da pozivaju OCD na
odgovornost
• OCD da omoguće efikasna partnerstva
#DINAMIČNAODGOVORNOST
Željni smo da učimo i poboljšamo naš rad, i pozivamo vas da pošaljete svoje komentare
i povratne informacije. Za više informacija i potpunu listu organizacija koje su razvile
Globalni standard, kao i srodne resurse i dokumente u razvoju,
posetite www.csostandard.org i neprofitne.rs.

Más contenido relacionado

Más de Catalyst Balkans(20)

BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
Catalyst Balkans209 views
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Catalyst Balkans222 views
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Catalyst Balkans132 views
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans135 views

Último(13)

ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 views
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 views
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptx
AleksandarSpasic59 views
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 views
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptx
AleksandarSpasic58 views
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic58 views
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic57 views

Globalni standardi za odgovornost OCD | Flajer

  • 1. csostandard.org @CSOStandard feedback@csostandard.org OBAVEZA ZA DINAMIČNU ODGOVORNOST 12 Pravda i jednakost Prava žena i rodna ravnopravnost Zdrava planeta Rad u svojstvu ljudi Jaka partnerstva Zagovaranje fundamentalnih promena Otvorene organizacije Osnaženi i efikasni zaposleni i volonteri Odgovorno upravljanje resursima Responzivno donošenje odluka Odgovorno rukovođenje Trajna pozitivna promena GLOBALNI STANDARDI ZA ODGOVORNOST OCD
  • 2. Globalni standardi su referentni standardi koji obuhvataju globalno podeljeno, dinamično razumevanje odgovornosti OCD. Razvile su ih inicijative za odgovornost iz Afrike, Azije, Australije, Evrope, Severne Amerike, Latinske Amerike i Kariba. Globalni standardi uključuju 12 obaveza za dinamičnu odgovornost koje organizacije civilnog društva (OCD) obećavaju da će ispuniti i ključne akcije za koje se mogu smatrati odgovornim. To je veoma praktičan okvir koji je prilagodljiv različitim kulturnim, geografskim i organizacionim potrebama, uz jednostavno tehničko uputstvo i upotrebavlja jednostavan jezik sa malo žargona. Svojim pojednostavljenim, ali sveobuhvatnim pristupom, Globalni standardi omogućavaju organizacijama civilnog društva bez obzira na veličinu ili doseg da poboljšaju svoju praksu odgovornosti, a time i svoju efikasnost. ŠTA SU GLOBALNI STANDARDI? Termin dinamična odgovornost je sastavila organizacija Restless Development. On opisuje koncept odgovornog i transparentnog rada OCD sa zainteresovanim stranama i učenje od njih kako bi se povećao uticaj i efikasnost. Ovo dinamično razumevanje odgovornosti stavlja ljude u centar donošenja odluka i u srcu je Globalnih standarda. Svrha Globalnih standarda je da budu polazna tačka za globalni pokret za dinamičnu odgovornost, nudeći okvir za realizaciju zajedničkih ciljeva i vrednosti koje ujedinjuju OCD širom sveta. Ako hiljade OCD praktikuju dinamičan pristup odgovornosti, on ima potencijal da transformiše sektor civilnog društva u aktere koji imaju visok stepen učešća i reagovanja, koji stvaraju poverenje na terenu i uvažavaju doprinose zainteresovanih strana radi većeg uticaja. KOME SU NAMENJENI? Globalne standarde mogu da koristi Inicijative širom sveta za usklađivanje postojećih ili za razvoj novih standarda odgovornosti u okviru svojih orga- nizacija. Nije predviđeno da ih zameni. Ako kodeksi odgovornosti širom sveta budu bolje usklađeni jedni sa drugima, biće više uporedivi što će dovesti do smanjena transakcionih troškova. Takođe se može koristiti na dobrovoljnoj osnovi kao merilo od strane: • OCD, mreže OCD i grupe za zagovaranje da bi poboljšali svoje standarde odgovornosti i praksu • Vlade i donatori da kreiraju odgovarajuće propise i politike finansiranja za OCD • Zainteresovane strane OCD da pozivaju OCD na odgovornost • OCD da omoguće efikasna partnerstva #DINAMIČNAODGOVORNOST Željni smo da učimo i poboljšamo naš rad, i pozivamo vas da pošaljete svoje komentare i povratne informacije. Za više informacija i potpunu listu organizacija koje su razvile Globalni standard, kao i srodne resurse i dokumente u razvoju, posetite www.csostandard.org i neprofitne.rs.