Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mediehåndtering når journalistene "lukter blod".

146 Aufrufe

Veröffentlicht am

PP fra et medieseminar hos Gambit Hill & Knowlton mai 2017.

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Mediehåndtering når journalistene "lukter blod".

 1. 1. Når forbrukermediene ringer - presseetikk og juss Ved advokat Carl Bore (H) Partner i DALAN advokatfirma DA
 2. 2. www.dalan.no Bakgrunn  Partner i DALAN advokatfirma DA  Praktisert i 16 år.  Møterett for Høyesterett  Prosedert de tre siste høyesterettssakene om ærekrenkende medieomtale: >Ambulansesaken (Schjenkensaken) >Kirurgisaken (Nordlandssykehussaken) >Morgan Andersen mot Aftenposten  Klagesaker til Pressens Faglige Utvalg (PFU)  Preventiv mediehåndtering – hindre skadelig medieomtale før det skjer – DAGENS TEMA.
 3. 3. www.dalan.no Hvem tar kontakt? Worst case scenario:  Forutinntatt (forbruker-)journalist.  Offer- og skurkerollen er allerede delt ut.  ”Skylapper” - ”tunnelsyn”.  Vil ikke ”ødelegge en god sak med faktum”  Omdømmerisiko for virksomheten => økonomisk tap
 4. 4. www.dalan.no Vårt hovedfokus  Få frem sannheten.  Verne kunden mot omdømmetap ved usann mediekritikk.  Sentrale verktøy: Vær Varsom-plakaten: Etiske regler for pressearbeid Brudd: Klage og fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Rettsregler: Brudd: Mediet dømmes til å betale erstatning.
 5. 5. www.dalan.no PRESSEETIKK - VÆR VARSOM-PLAKATEN
 6. 6. www.dalan.no Vær Varsom-plakaten
 7. 7. www.dalan.no Vær Varsom-plakaten Fellelser i PFU:  får offentlig omtale  kan skade mediets/journalistens omdømme  øker risikoen for at mediet blir saksøkt (rettssaker, erstatningsansvar, advokatkostnader)  kan stoppe «forfølgelse» mot den uthengte
 8. 8. www.dalan.no Vær Varsom-plakaten PFU-sak 071/15. Q-Park mot TV 2 PFU-sak 071/15. Q-Park mot TV 2
 9. 9. www.dalan.no Vær Varsom-plakaten Sentralt ved mediehåndtering:  VVP punkt 4.14 om «samtidig imøtegåelse»  VVP punkt 3.2 – plikt til å faktasjekke påstander og til kildekritikk
 10. 10. www.dalan.no VVP punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.”
 11. 11. www.dalan.no VVP punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.”  Gir en obligatorisk prosedyre for god og objektiv journalistikk.  Prosedyren er definert i PFUs klagesaker/praksis.  Den mest brutte VVP-bestemmelse (30-40 prosent).
 12. 12. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (1) Den angrepne har rett til å imøtegå kritikk i samme innslag / oppslag  Retten til å imøtegå kritikk samtidig er essensen.  En plikt for mediet = en rett for den angrepne.  Hovedformål: Seeren får et balansert og riktigere inntrykk av saken.  Mange får ikke med seg den etterfølgende episoden/artikkelen. Eksempel: Neste episode av FBI eller TV 2 Hjelper deg
 13. 13. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (2) Mediet plikter å kontakte den angrepne før publisering
 14. 14. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (3) Den angrepne har rett til å se alle beskyldninger før publisering  Ikke nok: ”Kunden NN har kontaktet oss etter en klage mot dere. Har du en kommentar til saken?”  Veileder for samtidig imøtegåelse: Ikke nok at ”[d]en angrepne blir forelagt et omtrentlig referat av kritikken, og ikke de faktiske påstandene, eller i beste fall bare noen av påstandene. Det holder ikke, sier PFU”.  Vi ber alltid om å få lese artikkelutkast i sin helhet.
 15. 15. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? PFU-sak 105/09. Haglund mot NRK Sami Radio:  Popartist anklaget en plateprodusent (Haglund) for å mangle tillit, for grådighet, useriøsitet, mv.  Kun deler av kritikken ble gjort kjent for produsenten.  Prinsipputtalelse fra PFU: Det er ”nødvendig at man klart og tydelig fremlegger for den angrepne part innholdet i beskyldningene”. Konklusjon: Brudd
 16. 16. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (4) Den angrepne har krav på rimelig frist til å kommentere/besvare beskyldningene  Svarfristens lengde avhenger av sakens kompleksitet.  Ikke overrumpling.
 17. 17. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? PFU-sak 046/08. Arne Fredly mot DN:  DN mistenkte Fredly for innsidehandel: «Enslig vinner: Arne Fredly tjente 130 millioner kroner da Ericsson- aksjen stupte 30 prosent (…). Alle andre tapte store summer på kursraset. (…) ikke første gang investoren har oppsiktsvekkende god timing».
 18. 18. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? PFU-sak 046/08. Arne Fredly mot DN:  Fredly mottok en e-post fra DN ved 15.30-tiden, med frist til kl 10.00 neste dag for å redegjøre for ni kompliserte transaksjoner. Fredly var på reise.  Ikke ”rimelig tid”, mente PFU. Konklusjon: Brudd Rettslig etterspill: DN ble saksøkt og betalte over 1 mill i forlikssum.
 19. 19. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (5) Alle den angrepnes kommentarer til beskyldningene, må gjengis i publiseringen  Alle relevante poenger må gjengis med tilstrekkelig nyansering (dog ikke alltid ”ordrett”).
 20. 20. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? PFU-sak 216/013. Dencker mot Strilen  Bussjåfør beskyldt for vold mot en 10-årig gutt.  Saken senere henlagt av politiet.  Sjåførens versjon bare gjengitt som at: «sjåføren hadde ein annan versjon». Konklusjon: Brudd
 21. 21. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 4.14? (6) Hvem har bevisbyrden?  Har mediet virkelig forelagt alle beskyldninger på forhånd?  Har mediet gjengitt hele svaret fra den angrepne? (Eksempel: Journalisten benekter at den angrepne sa X da de snakket sammen på telefon.) PFUs praksis:  Sprikende. Noen ganger blir mediet trodd, andre ganger den angrepne. Konklusjon: Den angrepne bør selv sikre bevis.
 22. 22. www.dalan.no
 23. 23. www.dalan.no VVP punkt 3.2 om faktasjekk av påstander og kildekontroll ”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»  Også en av de mest brutte bestemmelser i VVP.
 24. 24. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? Hvor sterke bevis må mediet ha for å kunne rette beskyldninger om kritikkverdige forhold?  Vurderes case-by-case.  Prinsipp: Jo grovere beskyldning, desto sikrere bevis må mediet har før publisering.  Mediet må også være kildekritisk, f eks forsiktig med å vektlegge anonyme kilder (vanskelig å etterprøve).
 25. 25. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2
 26. 26. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2  Ford Focus 2001.  Ulike feil og mangler og høy km-stand.  Anslått verdi 30.000,-.  TV 2 leverer den hos fem verksteder.  Test: Journalist ga seg ut for å være potensiell kjøper av bilen, og bad verkstedene om fornuftige råd.
 27. 27. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV2 Innslag + nettoppslag 3. mai 2012:  ”Vi leverte bilen inn (…) for kostnadsoverslag på utbedring, og spurte om hva som var mest prekært.”  Snap Drive leverte en lang reparasjonsliste på kr 21.000,- . Snap Drive sa at alt var prekært (ifølge TV 2).  Reporter: ”Også forrige gang vi testa verksteder, ville Snap Drive fikse mye på gammel bil. (…) ”nok en gang så har Snap Drive klint til og lagt på alt for mye.”  Inntrykk: Snap Drive lurer/svindler folk til å kjøpe dyre reparasjoner de ikke trenger.
 28. 28. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 De faktiske forhold:  Snap Drive hadde aldri sagt at alt var prekær (reparasjonslisten på 21.000,-).  TV 2 HD hadde nemlig ikke spurt Snap Drive om hva som var mest prekært.  Snap Drive hadde frarådet ”kjøperen” å kjøpe bilen.  Snap Drives reparasjonsliste gav riktigst bilde av bilens tilstand (sammenliknet med øvrige verksteder). Journalisten underslo alt dette i reportasjen.
 29. 29. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 Snap Drive var ikke fornøyd…  Uthengt som ”dyrt og uærlig” verksted/kjede også i to tidligere TV 2 hjelper deg-tester.  "Forfulgt” av TV 2 hjelper deg (Mastiff TV).  Omdømmetap – økonomisk skade.  Konsernledelsen kontaktet DALAN advokatfirma for hjelp.
 30. 30. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2  TV 2 hjelper deg ble klaget inn for brudd på VVP 3.2 (faktakontroll) og VVP 4.14 (samtidig imøtegåelse).  TV 2 satte konsernadvokat på saken.
 31. 31. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 Den 25.9.2012 uttalte PFU bl a:  ”TV 2 [har] ikke sannsynliggjort at spørsmålet om hva som var mest prekært eller viktig ble stilt Snap Drive (…).
 32. 32. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 Den 25.9.2012 uttalte PFU bl a:  ”TV 2 [har] ikke sannsynliggjort at spørsmålet om hva som var mest prekært eller viktig ble stilt Snap Drive (…). Når TV 2 i tv-innslaget likevel fremhever mangelen på prioriteringer som et sentralt moment i testen, mener utvalget at TV 2 ikke har opptrådt presseetisk akseptabelt. Utvalget viser til Vær Varsom- plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «[K]ontroller at opplysninger som gis er korrekte. »” Konklusjon: Brudd
 33. 33. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 Etterfølgende utvikling:
 34. 34. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 192/12. Snap Drive mot TV 2 Etterfølgende utvikling:  TV 2 hjelper deg hadde en tilsvarende verkstedstest i februar 2016:  Snap Drive har aldri mer vært med i TV 2 Hjelper deg.  2010: Resultatet sank fra 17 til 11 mill.  2013 og senere: Resultatet stabilt opp på 13 mill.
 35. 35. www.dalan.no
 36. 36. www.dalan.no Hva innebærer VVP punkt 3.2? PFU-sak 071/15. Q-Park mot TV 2 hjelper deg  En tidligere parkeringsvakt beskyldte Q-Park for å trakassere ham med falske ”hevnbøter”.  PFU: ”eneste synlige kilde er en tidligere ansatt som ifølge eget utsagn ble uønsket på arbeidsplassen for flere år siden. (…) [N]år TV 2 lar denne mistanken dominere (…), er det rimelig å kreve at uttalelsene sannsynliggjøres ut over denne kilden, jf. punkt 3.2”. Konklusjon: Brudd.
 37. 37. www.dalan.no RETTSREGLER - PERSONVERN
 38. 38. www.dalan.no Skadeserstatningsloven § 3-6a: § 3-6a, første ledd: ”Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens (…) omdømme, skal yte erstatning”.  Helhetsvurdering.
 39. 39. www.dalan.no Skadeserstatningsloven § 3-6a: § 3-6a, andre ledd – momenter i helhetsvurderingen: ”Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på  om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag,  på ytringens grad av krenkelse, og  om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse  (…) og om ytreren har vært i aktsom god tro”.
 40. 40. www.dalan.no
 41. 41. www.dalan.no Vurder profesjonell hjelp  Profesjonell hjelp bør vurderes, særlig hvis mediet har forhåndsdømt deg/virksomheten. Ofte tilfellet ved forbrukerjournalistikk. Formål:  Sikre optimal imøtegåelsesprosess som tar ”brodden” av angrepene.  Dokumentere journalistens arbeid. Preventivt – tvinger journalisten til å jobbe etisk riktig.  Formulere gode og hensiktsmessige svar.  Sannsynliggjøre risiko for etterspill hvis mediet «jukser».
 42. 42. www.dalan.no The End
 43. 43. TAKK FOR MEG! Advokat Carl Bore Partner – Møterett for Høyesterett • www.dalan.no • facebook.com/advokatbore • carlbore.blogg.no • Twitter: @carlbore

×