Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Enric Banda(20)

Más de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

Anzeige

Enric Banda

 1. Enric Banda 16-17 març 2023 1 Transferir la recerca a la societat, per què i com Enric Banda, CACTI, BSC, LEITAT Jornades Ciutats de Ciència, 16-17 de març, 2023
 2. Enric Banda 16-17 març 2023 2 La Ciència, per què? • Com a font de coneixement • Per proporcionar respostes concretes a problemes específics • Per a la obtenció de beneficis. (poden coexistir) Rey, Muñoz i Muñoz, The Conversation, 19/02/2023
 3. Enric Banda 16-17 març 2023 3 (1) Information politics & monitoring of citizens (1989 →) (2) Raising Awareness of Science & Technology (late 1990s →) (3) Dialogue, participation & governance – Science and Society (from early 2000s →) (4) From Science and Society to Science in Society (2007→2013) (5) Innovation Union 2020: Responsible Research & Innovation 1989 Present Relació ciència i societat. Context europeu
 4. Enric Banda 16-17 març 2023 4 • Informació científica (una direcció) • Comprensió pública de la ciència • Increment de la sensibilització pública • Ciència i societat • Ciència en societat • Ciència amb i per a la societat Relació Ciència i Societat
 5. Enric Banda 16-17 març 2023 5 Universitats Empreses Hospitals Infraestructures Centres de Recerca Centres Tecnològics Agents finançadors ACTORS Parcs Científics- Tecnològics Sistema Ciència-Tecnologia-Innovació
 6. Enric Banda 16-17 març 2023 6 Recerca i Innovació. Qui l’ha de fer? Universitats Sector públic Centres de recerca Centres tecnològics Interna Sector privat Empreses Externalitzada Empreses RECERCA INNOVACIÓ
 7. Enric Banda 16-17 març 2023 7  Recerca → Generació de coneixement  Innovació → Generació de riquesa Recerca i Innovació
 8. Enric Banda 16-17 març 2023 8 Transferir la recerca a la societat, per què i com (I) • Transferir coneixement (i tecnologia) per millorar el benestar de la ciutadania • A les empreses per innovació. A l’administració per les polítiques públiques (incloent les ciències socials)
 9. Enric Banda 16-17 març 2023 9
 10. Enric Banda 16-17 març 2023 10
 11. Enric Banda 16-17 març 2023 11 Transferir la recerca a la societat, per què i com (II) • Instruments. PI, formació, col·laboració, consultoria, contractació de recerca, spin-offs, start-ups. • Ens manca un instrument sistemàtic per transferir coneixement a les administracions (governs) • Projectes amb objectius concrets
 12. Enric Banda 16-17 març 2023 12 Transferir la recerca a la societat, per què i com (III) • Societat. Imprescindible la complicitat. Ciència ciutadana. Transparència. Informació. Implicació. RRI • Una societat acientífica és més vulnerable
 13. Enric Banda 16-17 març 2023 13
 14. Enric Banda 16-17 març 2023 14
 15. Enric Banda 16-17 març 2023 15
 16. Enric Banda 16-17 març 2023 16 La iniciativa europea: funcionarà?
 17. Enric Banda 16-17 març 2023 17 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad
 18. Enric Banda 16-17 març 2023 18 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad Necesidad de fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación
 19. Enric Banda 16-17 març 2023 19 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad Insuficiente transferencia de conocimiento
 20. Enric Banda 16-17 març 2023 20 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad OBJETIVO Fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para aumentar el impacto socioeconómico de la inversión pública en investigación e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas Poner en práctica las recomendaciones de la OCDE en el trabajo realizado dentro del proyecto de la UE (Structural Reform Support Programme) https://community.oecd.org/community/cstp/roadmap-innova-es
 21. Enric Banda 16-17 març 2023 21 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad Estructura: 3 ejes, 15 medidas
 22. Enric Banda 16-17 març 2023 22 Plan de Transferencia y Colaboración La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad 1.200 millones de euros Presupuestos Generales del Estado 2023 + 4.000 millones de euros Fondos públicos de capital riesgo (previstos en los próximos años) + 30.000 millones de euros Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica - PERTE (2022-2025)
 23. Enric Banda 16-17 març 2023 23 Global Startup Ecosystem Index 2022 StartupBlink
 24. Enric Banda 16-17 març 2023 24
 25. Enric Banda 16-17 març 2023 25
 26. Enric Banda 16-17 març 2023 26
 27. Enric Banda 16-17 març 2023 27 Aigua per al consum humà a Barcelona: avaluació de la sostenibilitat i de l’impacte sobre la salut Explorant l’efecte de l’ambient en la salut mental als barris Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l’accessibilitat universal de persones amb discapacitat visual a la ciutat de Barcelona La situació de les persones grans amb dependència funcional i les persones cuidadores a Barcelona Efectes de la contaminació atmosfèrica de l’àrea de Barcelona en l’envelliment dels teixits
 28. Enric Banda 16-17 març 2023 28
 29. Enric Banda 16-17 març 2023 29 Gràcies
Anzeige