Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a o La gestió de dades de recerca (RDM) a CORA, la Catalan Open Research Area(20)

Anzeige

Más de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya(20)

Anzeige

o La gestió de dades de recerca (RDM) a CORA, la Catalan Open Research Area

 1. La gestió de dades de recerca (RDM) a CORA, la Catalan Open Research Area UIC (11.07.22)
 2. SUMARI  1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca  2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca • Altres  3. Qui ofereix aquest tipus de serveis a les institucions?
 3. 1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca  Existeix una sensació generalitzada de que estem vivint grans canvis i que calen grans reaccions  Aquestes reaccions venen motivades per: • De les agències de finançament: – Per facilitar el canvi de model econòmic – Per donar resposta als reptes social – Perquè el coneixement científic és un bé públic • Dels investigadors – La ciència oberta millora la ciència – Més ràpida + Per a tothom + Reutilitzable – La ciència ha de ser un bé públic obert – Gestionat per la comunitat científica
 4. Què és la ciència oberta? Nou enfocament del procés de recerca basat en el treball cooperatiu i les noves formes de difondre el coneixement utilitzant les tecnologies digitals i les noves eines de col·laboració. Els resultats de la recerca (publicacions i dades) han de ser accessibles a la societat de manera lliure i gratuïta, per tal d'aconseguir estendre els principis d'obertura a tot el cicle de vida de recerca i fomentar que es contribueixi a la difusió i reutilització d'aquests. Disponibilitat en accés obert de publicacions i dades Obertura del procés de recerca, reforçant la recerca i innovació responsable Transferència del coneixement científic a la societat
 5. Quines àrees inclou?  Segons l’Open Science Policy Platform Recommendations: • Rewards and incentives • Research indicators and Next-Generation Metrics • Future of Scholarly Communication (= OA) • European Open Science Cloud • FAIR Data • Research Integrity • Skills and Education • Citizen Science
 6. El cicle de la investigació no canvia, però sí els instruments usats  Les noves eines tecnològiques han canviat de forma substancial com es fa i es dissemina la ciència
 7. La ciencia oberta a diferents nivells…  A nivell europeu: • Horizon Europe. Art 17: COMMUNICATION, DISSEMINATION, OPEN SCIENCE AND VISIBILITY – Immediate open access through trusted repository (at the latest at the time of publication); licensed under CC BY (or equivalent); CC BY- NC/ND (or equivalent) allowed for long-text formats; information provided via the repository about any research output, tool, or instrument needed to validate the conclusions of a publication; beneficiaries/authors must retain sufficient IPR to comply with their OA requirements; metadata licensed under CC0 or equivalent, in line with FAIR principles (particularly machineactionable); PIDs (publication, authors, if possible their organizations and the grant), only publication fees (if any) in full open access venues for peer-reviewed scientific publications are eligible for reimbursement. – Emphasis shifts from open research data to RDM, no opting out of RDM. Projects generating research data MUST manage their data responsibly and in line with FAIR principles, Open access to research data ‘as open as possible as closed as necessary’, i.e. there can be exceptions to open access to research data.  A nivell estatal: • Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Art 37: CIENCIA ABIERTA – 1. Obligación de depósito de las publicaciones académica en repositorios de acceso abierto – 2. Que los resultados depositados en acceso abierto podrán ser empleados en los procesos de evaluación del mérito investigador – Se reconocen los datos, códigos y metodologías como resultados de investigación. – Desaparecen los embargos: el depósito será inmediato. – Se introducen los atributos FAIR para la gestión de datos de investigación.  A nivell català: • Projecte de Llei de la Ciència de Catalunya – IMPLEMENTACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA CATALANA DE CIÈNCIA OBERTA. OBJECTIUS I MESURES
 8. La importància de les dades  DADES: qualsevol informació recopilada, observada, generada o creada per validar els resultats d’una investigació • OPEN (RESEARCH) DATA: en línia, sense cost, accessible per qui la vulgui reutilitzar i distribuir sempre que s’atribueixi la font  Des de 2014… • La Comissió Europea requereix: – Crear plans de gestió de dades – Obrir les dades de recerca • Seguint els principis FAIR  Les dades han de ser cercables, accesibles, interoperables i reutilitzables
 9. Planificació del projecte Adquisició de dades Anàlisis de les dades Publicació El cicle de vida de la recerca i de les dades Tradicional Planificació del projecte i de la gestió de les dades Adquisició de dades Anàlisis de les dades Publicació; Compartició i preservació de les dades Actual Polítiques de dades d'agències de finançament i revistes de dades Reproductibilitat Reutilització Gràfic de M.Crosas
 10. L’Àrea de Ciència Oberta del CSUC Impuls ciència oberta Accés obert Gestió de dades de recerca Repositoris Portal de la Recerca de Catalunya
 11. 2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca 11  Les agències de finançament demanen: • Fer plans de gestió de dades • Publicar les dades de recerca en obert
 12. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… Què és CORA.eiNa DMP? Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 13. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles Què és CORA.eiNa DMP?
 14. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles Què és CORA.eiNa DMP?
 15. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles Què és CORA.eiNa DMP?
 16. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles Què és CORA.eiNa DMP?
 17. Plantilles disponibles  Les plantilles que actualment hi ha són: • Horizon Europe (European Commission) • Horizon 2020 (European Commission) • European Research Council (European Commission) • Plan Estatal (Agencia Estatal de Investigación) • Software Management Plan • Doctorand Que recullen els requisits de les agències de finançament i: – Segueixen els principis FAIR – Inclouen ajudes, recomanacions i exemples seleccionats de DMPs reals per a cada apartat  Aquestes plantilles es van ampliant segons les necessitats de les institucions!
 18. Plantilles disponibles Inclouen ajudes, recomanacions i exemples seleccionats de DMPs reals per a cada apartat
 19. Especificacions individuals per a cada institució
 20. Elements visibles de la institució sense iniciar sessió  Logotip a la pàgina principal (A)  Institució cercable dins l’apartat “Organisations” a l’hora de registrar-se (B)  Correu electrònic institucional a l’apartat de “Contact” (C) A B A
 21. Elements visibles de la institució sense iniciar sessió C
 22.  Els usuaris associats a la Institució: • Veuran un menú personalitzat amb el logotip (A) • Tindran el recull de plans creats a l’apartat “My dashboard” (B) • Podran personalitzar-se el seu perfil (C) – Com més informació inclogui el perfil, més dades s’auto-afegiran a posteriori – Es poden activar/desactivar les notificacions de correus electrònics • Podran crear un pla (D) Pàgina principal: amb la sessió iniciada
 23. Pàgina principal: amb la sessió iniciada A B C D
 24. Opcions de l’administrador de la institució  L’administrador de la institució disposarà del menú “Admin” amb: • Plans ofereix accés als DMPs associats a la institució. Es poden visualitzar els plans i descarregar les metadades • Templates permet crear plantilles pròpies de la institució i personalitzar les dels funders • Guidance permet afegir guies a les plantilles • Organisational details és un espai per configurar i personalitzar la barra de la institució i activar/desactivar la opció de feedback/revisar • Users mostra els detalls dels usuaris associats a la institució • Usage ofereix estadístiques sobre el nombre d’usuaris i els plans creats per mes a la institució
 25.  Repositori federat per a dades de recerca (datasets)  Multidisciplinar  En obert  Per a PDI i doctorands  Tan obert com sigui possible però tan tancat com sigui necessari  10GB per fitxer i 100GB màxim per dataset  Sense límit de datasets Permet la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC Què és CORA.RDR?
 26. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament
 27. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat
 28. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat
 29. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés
 30. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades
 31. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències
 32. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències  Transformació dels formats de fitxers
 33. Que ofereix CORA.RDR?  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències  Transformació dels formats de fitxers  Curació de les dades
 34. Com s’organitza CORA.RDR?  El repositori està dividit en instàncies • Cada universitat o centre de recerca disposa d’una instància pròpia • Es pot crear subinstàncies per separar el contingut per facultats o disciplines però no està obligada a fer-ho Instància o comunitat = Dataverse
 35. Com s’organitza CORA.RDR? Instància (o comunitat) Subinstància (o subcomunitat) Dataset
 36. FAIR a CORA.RDR Citació de les dades amb identificador persistent (DOI) Accés als fitxers Oberts Tancats Metadades Condicions d’ús i llicències Versioning F A I R R
 37. El procés de dipòsit i publicació L'investigador... DIPOSITA El curador... REVISA EL DATASET ENVIA A REVISIÓ Si és correcte... PUBLICA EL DATASET! Si no és correcte... EL RETORNA A L’INVESTIGADOR! Dataset en esborrany Dataset en revisió i sense publicar Dataset públic o restringit
 38. Altres serveis del CSUC: la gestió de dades de recerca també inclou…
 39. 3. Qui ofereix aquest tipus de serveis a les institucions?  Generalment, el servei de suport a la gestió i publicació de dades de recerca recau a l’Àrea de Biblioteques:  UB: Suport i assessorament en la gestió de les dades de recerca  UPC: Dades de recerca FAIR  UPF: Gestió de dades de recerca: Suport en la planificació i difusió  En diferents universitats han creat grups transversals:  Biblioteca, Oficina de Recerca, Àrea TIC, Delegat Protecció de Dades, ...  Com arribar als investigadors?  Jornades d’RDM (a doctorands, a grups de recerca, generals...)  Cafès amb dades  Notícies al butlletí  Més informació:  López-Borrull, Alexandre. "Serveis i nodes de dades de recerca operatius a Europa". Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 2022. http://hdl.handle.net/2072/521726  Llebot Lorente, Clara. "Serveis per als investigadors en dades de recerca als USA". Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 2022. http://hdl.handle.net/2072/521699
 40. Més informació https://dataverse.csuc.cat rdr-contacte@csuc.cat https://confluence.csuc.cat/display/RDM (manual per administradors i usuaris) https://dmp.csuc.cat/ dmp-contacte@csuc.cat https://www.csuc.cat/ca/serveis/ gestio-de-dades-de-recerca Gestió de dades de recerca
 41. Gràcies! Laia Garcia laia.garcia@csuc.cat Mireia Alcalá mireia.alcala@csuc.cat

Hinweis der Redaktion

 1. Una nova manera de fer ciència: Millor ciência, més rápida, a través de xarxes i de forma col·laborativa i ciència ciutadana El terme va emergir arrel de la consulta promoguda per la Comissió Europea l'any 2014: Science 2.0: Science in Transition i ha anat magnificant-se per a quedar-se, sobretot a través de l'impuls del programa marc Horitzó 2020 de la Comissió Europea i, del proper Horizon Europe que es posarà en marxa al 2020 i on un dels pilars és la ciència oberta.
 2. European Commission. Directorates-general for research and innovation (RTD) and communications networks, content and Technology / Public consultation. ‘Science 2.0’: science in transition: Background document. https://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf Altres : Amsterdam Call for Action on Open Science Open science Open science is about the way researchers work, collaborate, interact, share resources and disseminate results. A systemic change towards open science is driven by new technologies and data, the increasing demand in society to address the societal challenges of our times and the readiness of citizens to participate in research. Increased openness and rapid, convenient and high-quality scientific communication - not just among researchers themselves but between researchers and society at large - will bring huge benefits for science itself, as well as for its connection with society. Public Consultation: ‘Science 2.0’: Science in Transition  ‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus operandi of doing research and organising science. These changes in the dynamics of science and research are enabled by digital technologies and driven by the globalisation of the scientific community, as well as the need to address the Grand Challenges of our times. They have an impact on the entire research cycle, from the inception of research to its publication, as well as on the way in which this cycle is organised.
Anzeige