SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 35
EBSI i educació: valor d'EBSI i
nou paradigma en l'entorn
educatiu
Com EBSI pot ajudar a transformar el sector educatiu facilitant la sobirania digital dels
ciutadans, utilitzant credencials verificables, carteres digitals i la descentralització
1
EBSI 15
Valor d’EBSI 25
Agenda
Reptes 12
Forces i tendències 03
Forces i tendències
Una Europa apta per a l'era digital
• La tecnologia digital està canviant la vida de les persones. L'estratègia
digital de la UE té com a objectiu que aquesta transformació funcioni
per a les persones i les empreses, alhora que ajuda a assolir el seu
objectiu d'una Europa climàticament neutra el 2050.
• La Comissió està decidida a fer d'aquesta la "Dècada Digital"
d'Europa. Europa ha de reforçar ara la seva sobirania digital i establir
estàndards, en lloc de seguir els dels altres, amb un enfocament clar
en les dades, la tecnologia i les infraestructures..
El futur de la identitat europea
La Comissió Europea també ha reconegut la importància de la identitat digital i tenir el control de les dades
State of the Union address, 16 September 2020
The European Council calls for the
development of an EU-wide framework for
secure public electronic identification (e-ID),
including interoperable digital signatures, to
provide people with control over their online
identity and data as well as to enable access to
public, private and cross-border digital
services. - European Council Conclusions, 2 October
2020
“
European Skills Agenda: les habilitats/competències son
clau
• La Comissió Europea proposa un Pacte per a les
habilitats/competències com un nou model de compromís per a les
competències que ajudarà a afrontar els reptes de la COVID-19 i a
complir les ambicions de la via de recuperació, l'Estratègia Industrial
de la UE i les transicions verda i digital.
• Les habilitats/competències són clau per al futur. Hi ha una
necessitat creixent d'aprendre i continuar aprenent per prosperar
Reptes per a les institucions educatives (i els ciutadans)
• Educació
• EU Digital Strategy
• EU Data Strategy
• EU Digital action plan
• EU Digital credentials action plan
• Europass decision
• Europass Digital Credentials
• European Education Area
• European Research Area
• European universities initiative
• European skills agenda
• Ciutadans
• State of the Union address (091620)
• European Council Conclusions (100220)
• eIDas 2
• European Declaration on Digital Rights
and Principles for the Digital Decade
Ciutadans en ple control de tots dos,
llur identitat(s) i dades
Un ecosistema educatiu més flexible
Adoptant LLL, PLP, 21st Century Skills
(Up+Re)skilling de la força laboral
Empoderar i protegir els ciutadans
Què significa "Control"?
• El control de l'usuari ha d'estar en els dispositius del ciutadà, no en els proveïdors de serveis (no n'hi ha prou amb donar
consentiment perquè altres puguin intercanviar les teves pròpies dades)
• Els usuaris han de ser custodis de les seves pròpies dades (tant d'identitat com de credencials educatives)
Privacitat i elaboració de perfils (evitar l'efecte GAMAM: no només dels proveïdors de serveis, sinó també dels emissors)
• S'ha de protegir la identitat real, s'han d'utilitzar identificadors, però s'han de proporcionar mecanismes per
enllaçar/proporcionar identificadors amb identitat confiable si es requereix
• El ciutadà, a través d'identificadors, ha de tenir el control de quina informació d'identitat o credencials educatives es comparteix
amb els proveïdors de serveis de manera selectiva
• Els emissors no han de rebre cap informació sobre l'ús de les credencials emeses
Vinculació d'identitat i credencials
• Credencials com ara el diploma educatiu, les acreditacions professionals, el permís de conduir podrien estar vinculades a la
identitat de l'usuari
Posant els aprenents i els ciutadans en el control de les
seves dades!
• L'usuari no té el control
• L'experiència d'usuari es basa en el context de cada domini
(sovint també diferent dins d'un mateix domini)
• Hi ha pocs intercanvis d'informació entre dominis
• La verificació és costosa
• L'usuari té el control total
• L'experiència d'usuari continua sent la mateixa en tots els
dominis i dins del mateix domini
• Hi ha múltiples intercanvis d'informació entre dominis
• La verificació és fàcil i ràpida
Education
Utilities
Bank
Health
Employer
Government Education
Utilities
Bank
Health
Employer
Government
Centralized & Federated models Sovereign decentralized model
Source: Lluís Ariño and Alex Grech EBSI/2021
Tendències de descentralització
Educació
Reptes
La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible
• Un sistema centrat en el ciutadà per
disseny
• Educació més orientada a les
habilitats/competències
• Facilitar la formació al llarg de la vida
(LLL)
• Facilitar itineraris d'aprenentatge
personal (PLP)
• Amb models de dades i ontologies
comunes
• Suport a la governança educativa
existent
• Donar suport i capacitar els emissors i
proveïdors de serveis públics i privats
• Per donar suport al ciutadà com a
propietari / proveïdor de dades
• Per donar suport a tot el cicle de vida
de les credencials educatives
• Alinear/simplificar complexitat
tècnica i semàntica/solucions
existents
EBSI
Una xarxa blockchain sòlida
i energèticament eficient
amb més de 42 nodes a tot
Europa, impulsada pel
sector públic i regida
segons els valors i les lleis
de la UE.
NO
BE
FR
IT
CZ
AU
HR
NL
SW
FI
SL
DE
BG
SI
DK
ES
EE
EL
IE
PT
PL
RO
SK
HU
LI
CY
LI
MT
LV
Què és EBSI?
Una iniciativa intersectorial enfocada a aprofitar el poder del blockchain per al servei públic i la confiança
EBSI Ledger, Smart Contracts and APIs
ESSIF Education Social Security
Document
traceability
SMEs Financing
Asylum
Management
Track and Trace
Trusted Data
Exchange
Trusted Data Exchange IP Management
…
…
…
Sovereign, pan-European network of Nodes
Wallet applications … … …
TAO
Issuer
Holder
Verifier
TAO
Issuer
Holder
Verifier
TAO
Issuer
Holder
Verifier
… … …
Business Capabilities Technical Services
Verifiable Credentials
Infrastructure and network
Actor
UC
Domain
UC
Family
Applications
El canvi de paradigma – Credencials verificables
Tres components per beneficiar-se de la propera evolució que proporciona sobirania digital dels ciutadans.
Blockchain / ledger
Una nova infraestructura
descentralitzada i un registre de
confiança per intervenir en la creació i
verificació de dades
Verifiable Credentials
Un mitjà perquè les
credencials es comparteixin
a la web d'una manera
criptogràficament segura,
respectant la privacitat,
fiable i verificable per
màquina
Digital Wallet
Carteres digitals perquè els
ciutadans sol·licitin, emetin,
emmagatzemin, gestionin,
comparteixin les credencials de
manera fàcil i ràpida
La tecnologia està impulsant la sobirania de l'usuari
sobre la seva identitat/dades
El model
centralitzat
El model federat El model
descentralitzat
Puc triar el meu mètode de verificació
Puc triar el meu proveïdor d'identitat
Puc triar les dades que vull comunicar
S'ha millorat la privadesa en la verificació
Issuer Verifier
User
Company
(e.g. job
application)
University
(e.g. Master
enrollment)
Government
EBSI Services
APIs
University
A
Blockchain
D
B
C E
F
A
B
C
Request verifiable credential
Issue (validate) verifiable credential
Onboard on the DID registry (a must for entities)
Store evidences* of issuance ó Optional
D
E
Present verifiable credential
Check attributes of verifiable credential,
enhancing privacy, without letting the issuer to
know about usage
EBSI
Conformant
Wallet
EBSI Trusted registries
F
Interact with EBSI services
SIOP over
HTTPS
SIOP over
HTTPS
HTTPS
EBSI Smart contracts Trusted Accreditation Organisations
Trusted Issuers
Trusted peudonyms (DIDs)
Trusted status for issued data
Verifiable Attestation (VA) Verifiable Presentation (VP)
Verify
MS A MS B
La imatge complerta
0 eID identity proofing
Accreditation of Issuer
Identity of issuer
Status of the credential
Especificacions funcionals i tècniques basades en
estàndards realitzats per experts en domini educatiu, i
recomanacions de CE, W3C, DIF, OpenID
W3C standards and
recommendations
OpenID Connect
eIDAS
• Decentralized Identifiers v1
• Verifiable Credentials Data Model v1.1
• Presentation Exchange v2
• OpenID Connect SIOP v2
• OpenID Connect for Verifiable Presentations
• OpenID Connect for Verifiable Credentials Issuance
• JAdES
• eID authentication and identification
• IETF RFC 7515-7520
Centralized
E.g., National IDs, Unique
central database
User centric
E.g., applications containing
different
identities/passwords to
access different services
Federated
E.g., Identity federations,
distributed non-replicated
databases
Decentralized and
sovereign
E.g., Verifiable IDs defined
in eSSIF framework,
distributed ledger
technologies
Hi ha 4 enfocaments diferents per a l'intercanvi de dades / identitat
digital
European SSI
Authentication (Verifiable ID -
based on the eIDAS common
data set)
Verifiable Credentials
exchange
A local application for storing
and managing access data for
different services enables
users to access different
services with a single
password (or authentication
step)
eID means
• National
• Sectorial
Eliminate intermediaries
Share credentials and authenticate to services that
trust Trusted Issuers
Data/identity stored in centralized silos Data/identity stored in non-replicated silos
Authenticate to services that trust your IDP
Federation within a country
Cross-border authentication
such as eIDAS (high LoA use
cases)
Social Network login (low LoA
use cases)
Local container for identity(es)/data to share
with different services
Les credencials formen part del nostre dia a dia
Cada moment del viatge d'aprenentatge desencadena l'adjudicació i l'intercanvi d'una credencial. Les credencials
formen part de la nostra vida quotidiana: s'utilitzen per afirmar qui som i les habilitats i coneixements que tenim
assegurats. Per exemple, els títols universitaris s'utilitzen per afirmar un nivell d'educació terciari.
18 years
6 years 23 years
I attend Preschool /
Kindergarten
Education
I attend a
Primary School
12 years
I attend a Junior
Secondary
School
I attend a
Secondary VET
School
I attend Senior
High School
I attend a
Higher TVET
college
I follow
studies for
a Bachelors
degree
I follow
studies for
a Masters
degree
I follow an
ERASMUS
programme
I conduct
research
leading to a
Doctoral
degree (PhD)
I follow studies
leading to a
professional
degree
I apply for my
first job
I acquire
competences
I set-up my
business
I take online
courses
I secure micro
credentials as part
of CPD
Foundation – Entity managed
All levels – Self-managed
2 3 4 5
SECONDARY
PRIMARY TERTIARY LABOUR MARKET/PERSONAL
DEVELOPMENT
= Credentials
Advanced – Transition from
Entity managed to Self-
sovereign
Valor d’EBSI
NO
BE
FR
IT
CZ
AU
HR
NL
SW
FI
SL
DE
BG
SI
DK
ES
EE
EL
IE
PT
PL
RO
SK
HU
LI
LI
MT
LV
The European Blockchain Partnership
works together with the European
Commission
La nostra visió conjunta és ajudar Europa a
accelerar la creació de serveis digitals
transfronterers de confiança recolzats per
blockchain.
EBSI és la primera infraestructura blockchain a tota
la UE, impulsada pel sector públic, amb ple
respecte als valors i regulacions europees. EBSI té
el suport de 30 països (tots els estats membres de
la UE, Noruega, Lichtenstein i Ucraïna) i la CE que
forma el European Blockchain Partnership (EBP).
30
Countries and the EC
EBSI – educació: acord de MSs sobre l’adopció d’ESSIF
• On September’19 MS agreed to re-use the eSSIF framework as the underlaying capabilities to enable
a new paradigm for education
• Previous business journeys were reviewed to obtain the full potential of the new paradigm, and new
opportunities (new scenarios/journeys) enabled by it, were identified
• From that moment on, eSSIF went from being a vertical use case to being a transversal enabling
capacity where, in addition to the identity use case itself, it could be instantiated in other business
domains (e.g., European Social Security Pass led by Italy and DG-EMPL)
• From an educational institution perspective:
• eSSIF fully empowers citizens/students gaining real control over their identity(es) and data
• Verifiable credentials are the “containers” for the educational credentials (just like the containers
did for the shipping sector in early 60s)
• Thanks to it, most of us will be moving to a more just-in-time skilled education where stacking
credentials will be the normal, enabling new educational paradigms for real (Lifelong Learning &
Personal Learning Pathways)
EBSI – educació: acord dels MSs sobre semàntica
• On June’19 MS agreed to
• reuse the European Learning Model for achieved learning outcomes (formal qualifications)
• cooperation agreement in place between DG-CNECT (EBSI) and DG-EMPL to evolve European Learning Model serialization
in both, XML and JSON
• Early Adopters (MS) requested real live scenarios for HEIs. MS were interested on student’s international mobility:
• identity (adding substantial level of assurance to previous scenarios)
• data (adding the transcript to previous scenarios)
• On October’21 in the context of the MUP, MS agreed to
• reuse the ELMO data model for the transcript in alignment with international mobility projects (EWP, OLA, EDSSI,
Knowledge HUB, etc.). Efforts to align ELMO to ELM started together with EMREX board and DG-EMPL. First support for
ELMO v1.7 reusing ELM was provided
• reuse the European Student ID (European Student Card project) and MyAcademicID data model in alignment with
international mobility projects (EWP, aligned to eduGAIN)
eIDas: Cas d'ús 7 (educació) abast acordat per MSs i DGs (DG-
EMPL, DG-EAC)
• 1st priority HEI - Master/Bachelor (but keeping LifeLong Learning – LLL - in mind)
• Include Students cross-border mobility
• Identity (European Student ID)- Substantial Level of Assurance
• Transcript
• 4 interoperability dimensions (cross-border context) in place:
• Governance - in place: accreditation organizations, trusted issuers
• Legal - in place: Identity (eIDas) and Data (GDPR+MS national legislation for data as legal binding acts)
• Semantic - in place: common cross-border data model European Learning Model (ELM), ELMO, MyAcademicID-SCHAC
• Technological - Verifiable credentials as the common way to package and share educational credentials
• Competent end users in digital skills - in place
• Second priority: Vocational Education and Training (VET) - VET qualifications are accredited in many different ways across the
EU, including by government bodies and by chambers. In all MS vocational qualifications from the formal system are included
in national qualifications frameworks referenced to the European Qualifications Framework. Using VET as a pilot beyond HEI is
not complicated; e.g., Luxembourg has issued over 1,600 digital certificates to VET graduates since 2020 as part of the
implementation of the European Digital Credentials for learning
• Recognize and take advantage of the work and experience of the Member States in the field of education, in particular the
experience and business requirements identified and defined in the Diploma Use Case of the EBSI project during the last two
years.
Model de governança per habilitar el sector de negoci
Natural
Person
Legal
Entity
Source of trust (trusted registries)
DIDR
TAOR
TSR
EOSR
RER
TIR
Diploma Accreditation Governance
Actors/Roles
Student
Natural persons
onboarding service
Legal entities
onboarding service
Trusted issuer
(TI)
Trusted Accreditation
Organisation (TAO)
Accreditation
organisations
onboarding service
• Gràcies a un marc genèric
aplicable a qualsevol domini
empresarial, la governança i els
processos existents dels estats
membres són reutilitzables. No
cal definir nous actors o
processos.
• Els serveis d’onboarding
assignen una funció específica
al domini empresarial i omplen
els registres de confiança del
Ledger
• Per exemple, per a l'educació
terciària:
• TAO = Ministeri
d'Educació i/o Agència
Nacional/Regional de
Qualitat
• TI = Universitat
Un nou paradigma per a l'educació sí és possible
• Student mobility for both, identity and records, will be a reality (through Student’s Mobile wallet)
• Lifelong Learning will be a reality: credentials are owned, managed and controlled by the citizen
• Personal Learning Pathways: even easier thanks to the stacking credentials feature (as for micro-credentials)
Aligned to (EBSI VALUE FOR EDUCATION):
• EU Digital Strategy
• EU Data Strategy
• EU digital credentials action plan
• EU Digital action plan
• Europass decision
• Europass Digital Credentials
• European education area
• European research area
• European universities initiative
• European skills agenda
• Individual Learning Record
• eIDas trust framework
• GDPR
• Once only principle (enabling the citizens
perspective)
• State of the Union address (091620) and
European Council Conclusions (100220)
for both, identity and data
• European Declaration on Digital Rights
and Principles for the Digital Decade
Citizen owns, controls and manage his/her Individual Learning Record (ILR)
Focusing on citizen, breaking educational silos, enabling LLL, PLP , SC
6 pilots transfronterers amb èxit
Ajudar els ciutadans a estudiar, treballar i créixer des de tot Europa.
A student gets a diploma with a list of course units validated from
Erasmus (Transcript of Records Credential) (ES/BE/IT)
A graduated citizen applies for a job with a Degree from a foreign
country (License to Practice Credential) (GR/CY)
A student applies for a PhD with a Bachelor / Master degree from a
foreign country (Bachelor/Master Diploma Credential) (RO/GR/FR)
A PhD student applies for specific courses in a foreign country
(Cross-border Micro-credentials) (FI/LT)
RO
GR
CY
GR
BE
IT
FI
LT
A student gets access to local discounts using student credential
(European Student eCard) (BE/ES)
ES
FR
ES
A refugee presents an EQPR to a European Italian University to
apply for a Master (EQPR - CoE Refugee Passport) (IT/DE)
IT
BE
01
02
03
04
05
06
Nova forma (alternativa) d'interactuar amb tots els serveis des de la perspectiva del ciutadà
EUDI Wallet
La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible
Citizen-centric system by design
• Learners/citizens as the focus of any action/interaction
• Unify citizens' experience of data management (for both identity
and educational credentials)
More skill-oriented education
• Flexible enough to cover all type of learning achievements,
including common/standard skills and competence frameworks
Facilitates Lifelong Learning (LLL)
• Formal, non-formal, informal education
Facilitates Personal Learning pathways (PLP)
• Stacking of verifiable credentials
• Including micro-credentials
Common data models and ontologies
• Formal, non-formal, informal education: European Learning Model
• Non-foundational ID: MyAcademicID, European Student IDentifier
Supports governance
• eIDas governance
• Educational governance
• QA regimes
Empowers public and private issuers
• Educational credentials
• European Student eID credentials (SLoA)
Support citizen as data owner/provider
• Provide selective disclosure information from their Personal Learning
Record (owned and controlled by them)
• Consent and mandates must be supported
• The wallet is the real Individual Learning Record (ILR)
Supports entire educational credentials lifecycle
• Issue, share, verify, revoke, suspend, expire
Align/simplify technical and semantic complexity/existing solutions
• VCs are the standardize way to package and exchange information
• ELM is the common semantic ontology/data model for formal, non-
formal and informal learning
• An alternate way, a hybrid path, to existing services
•

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu

E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Interactuar A La Web
Interactuar A La WebInteractuar A La Web
Interactuar A La WebPedro Vilas
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...Congrés Govern Digital
 
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònic
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònicPresentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònic
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònicportegavazquez
 
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4grup4ecomerc
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaAjuntament de Viladecans
 
Magi Collboni
Magi CollboniMagi Collboni
Magi CollboniJSe
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetPablo Muiño Pardo
 
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"Congrés Govern Digital
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaAjuntament de Viladecans
 
Com fer una gestió amb l'administració electrònica
Com fer una gestió amb l'administració electrònicaCom fer una gestió amb l'administració electrònica
Com fer una gestió amb l'administració electrònicaFundació Bit
 
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Pep Budi
 
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...Associació Catalana d'Entitats de Salut
 
C1 pd2 conexions segures i certificades
C1 pd2 conexions segures i certificadesC1 pd2 conexions segures i certificades
C1 pd2 conexions segures i certificadesprofessorcompetic2
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...Congrés Govern Digital
 

Ähnlich wie EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu (20)

E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Interactuar A La Web
Interactuar A La WebInteractuar A La Web
Interactuar A La Web
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
 
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònic
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònicPresentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònic
Presentació -individu_i_societat_-_el_comerç_electrònic
 
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
 
Magi Collboni
Magi CollboniMagi Collboni
Magi Collboni
 
Diversity — Transformació digital UVic-UCC
Diversity — Transformació digital UVic-UCCDiversity — Transformació digital UVic-UCC
Diversity — Transformació digital UVic-UCC
 
Projecte alfadigital juny 2011
Projecte alfadigital juny 2011Projecte alfadigital juny 2011
Projecte alfadigital juny 2011
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
 
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
 
Presentació V Jornada Forumcis
Presentació V Jornada ForumcisPresentació V Jornada Forumcis
Presentació V Jornada Forumcis
 
Com fer una gestió amb l'administració electrònica
Com fer una gestió amb l'administració electrònicaCom fer una gestió amb l'administració electrònica
Com fer una gestió amb l'administració electrònica
 
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
 
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...
Jornada #ACESTIC2013 BBTech Solucions para protección datos pacientes Sr Jord...
 
C1 pd2 conexions segures i certificades
C1 pd2 conexions segures i certificadesC1 pd2 conexions segures i certificades
C1 pd2 conexions segures i certificades
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
 

Mehr von CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Mehr von CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (20)

Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
 
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de RecercaPublicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
 
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
 
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
 
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
 
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademySecurity Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
 
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
 
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
 
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolasLa gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
 
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
 
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
 
Enginyeria Informàtica: una cursa de fons
Enginyeria Informàtica: una cursa de fonsEnginyeria Informàtica: una cursa de fons
Enginyeria Informàtica: una cursa de fons
 
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IATransformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
 
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de BarcelonaDifusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 
Fons de discos perforats de cartró
Fons de discos perforats de cartróFons de discos perforats de cartró
Fons de discos perforats de cartró
 
Biblioteca Digital Gencat
Biblioteca Digital GencatBiblioteca Digital Gencat
Biblioteca Digital Gencat
 
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusióEl fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
 
El CIDMA: més enllà dels espais físics
El CIDMA: més enllà dels espais físicsEl CIDMA: més enllà dels espais físics
El CIDMA: més enllà dels espais físics
 
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUCEls serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
 
SIG-NOC Tools Survey
SIG-NOC Tools SurveySIG-NOC Tools Survey
SIG-NOC Tools Survey
 

EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu

 • 1. EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu Com EBSI pot ajudar a transformar el sector educatiu facilitant la sobirania digital dels ciutadans, utilitzant credencials verificables, carteres digitals i la descentralització 1
 • 2. EBSI 15 Valor d’EBSI 25 Agenda Reptes 12 Forces i tendències 03
 • 4. Una Europa apta per a l'era digital • La tecnologia digital està canviant la vida de les persones. L'estratègia digital de la UE té com a objectiu que aquesta transformació funcioni per a les persones i les empreses, alhora que ajuda a assolir el seu objectiu d'una Europa climàticament neutra el 2050. • La Comissió està decidida a fer d'aquesta la "Dècada Digital" d'Europa. Europa ha de reforçar ara la seva sobirania digital i establir estàndards, en lloc de seguir els dels altres, amb un enfocament clar en les dades, la tecnologia i les infraestructures..
 • 5. El futur de la identitat europea La Comissió Europea també ha reconegut la importància de la identitat digital i tenir el control de les dades State of the Union address, 16 September 2020
 • 6. The European Council calls for the development of an EU-wide framework for secure public electronic identification (e-ID), including interoperable digital signatures, to provide people with control over their online identity and data as well as to enable access to public, private and cross-border digital services. - European Council Conclusions, 2 October 2020 “
 • 7. European Skills Agenda: les habilitats/competències son clau • La Comissió Europea proposa un Pacte per a les habilitats/competències com un nou model de compromís per a les competències que ajudarà a afrontar els reptes de la COVID-19 i a complir les ambicions de la via de recuperació, l'Estratègia Industrial de la UE i les transicions verda i digital. • Les habilitats/competències són clau per al futur. Hi ha una necessitat creixent d'aprendre i continuar aprenent per prosperar
 • 8. Reptes per a les institucions educatives (i els ciutadans) • Educació • EU Digital Strategy • EU Data Strategy • EU Digital action plan • EU Digital credentials action plan • Europass decision • Europass Digital Credentials • European Education Area • European Research Area • European universities initiative • European skills agenda • Ciutadans • State of the Union address (091620) • European Council Conclusions (100220) • eIDas 2 • European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade Ciutadans en ple control de tots dos, llur identitat(s) i dades Un ecosistema educatiu més flexible Adoptant LLL, PLP, 21st Century Skills (Up+Re)skilling de la força laboral
 • 9. Empoderar i protegir els ciutadans Què significa "Control"? • El control de l'usuari ha d'estar en els dispositius del ciutadà, no en els proveïdors de serveis (no n'hi ha prou amb donar consentiment perquè altres puguin intercanviar les teves pròpies dades) • Els usuaris han de ser custodis de les seves pròpies dades (tant d'identitat com de credencials educatives) Privacitat i elaboració de perfils (evitar l'efecte GAMAM: no només dels proveïdors de serveis, sinó també dels emissors) • S'ha de protegir la identitat real, s'han d'utilitzar identificadors, però s'han de proporcionar mecanismes per enllaçar/proporcionar identificadors amb identitat confiable si es requereix • El ciutadà, a través d'identificadors, ha de tenir el control de quina informació d'identitat o credencials educatives es comparteix amb els proveïdors de serveis de manera selectiva • Els emissors no han de rebre cap informació sobre l'ús de les credencials emeses Vinculació d'identitat i credencials • Credencials com ara el diploma educatiu, les acreditacions professionals, el permís de conduir podrien estar vinculades a la identitat de l'usuari
 • 10. Posant els aprenents i els ciutadans en el control de les seves dades! • L'usuari no té el control • L'experiència d'usuari es basa en el context de cada domini (sovint també diferent dins d'un mateix domini) • Hi ha pocs intercanvis d'informació entre dominis • La verificació és costosa • L'usuari té el control total • L'experiència d'usuari continua sent la mateixa en tots els dominis i dins del mateix domini • Hi ha múltiples intercanvis d'informació entre dominis • La verificació és fàcil i ràpida Education Utilities Bank Health Employer Government Education Utilities Bank Health Employer Government Centralized & Federated models Sovereign decentralized model
 • 11. Source: Lluís Ariño and Alex Grech EBSI/2021 Tendències de descentralització
 • 13. La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible • Un sistema centrat en el ciutadà per disseny • Educació més orientada a les habilitats/competències • Facilitar la formació al llarg de la vida (LLL) • Facilitar itineraris d'aprenentatge personal (PLP) • Amb models de dades i ontologies comunes • Suport a la governança educativa existent • Donar suport i capacitar els emissors i proveïdors de serveis públics i privats • Per donar suport al ciutadà com a propietari / proveïdor de dades • Per donar suport a tot el cicle de vida de les credencials educatives • Alinear/simplificar complexitat tècnica i semàntica/solucions existents
 • 14.
 • 15. EBSI
 • 16. Una xarxa blockchain sòlida i energèticament eficient amb més de 42 nodes a tot Europa, impulsada pel sector públic i regida segons els valors i les lleis de la UE. NO BE FR IT CZ AU HR NL SW FI SL DE BG SI DK ES EE EL IE PT PL RO SK HU LI CY LI MT LV
 • 17. Què és EBSI? Una iniciativa intersectorial enfocada a aprofitar el poder del blockchain per al servei públic i la confiança EBSI Ledger, Smart Contracts and APIs ESSIF Education Social Security Document traceability SMEs Financing Asylum Management Track and Trace Trusted Data Exchange Trusted Data Exchange IP Management … … … Sovereign, pan-European network of Nodes Wallet applications … … … TAO Issuer Holder Verifier TAO Issuer Holder Verifier TAO Issuer Holder Verifier … … … Business Capabilities Technical Services Verifiable Credentials Infrastructure and network Actor UC Domain UC Family Applications
 • 18. El canvi de paradigma – Credencials verificables Tres components per beneficiar-se de la propera evolució que proporciona sobirania digital dels ciutadans. Blockchain / ledger Una nova infraestructura descentralitzada i un registre de confiança per intervenir en la creació i verificació de dades Verifiable Credentials Un mitjà perquè les credencials es comparteixin a la web d'una manera criptogràficament segura, respectant la privacitat, fiable i verificable per màquina Digital Wallet Carteres digitals perquè els ciutadans sol·licitin, emetin, emmagatzemin, gestionin, comparteixin les credencials de manera fàcil i ràpida
 • 19. La tecnologia està impulsant la sobirania de l'usuari sobre la seva identitat/dades El model centralitzat El model federat El model descentralitzat Puc triar el meu mètode de verificació Puc triar el meu proveïdor d'identitat Puc triar les dades que vull comunicar S'ha millorat la privadesa en la verificació
 • 20. Issuer Verifier User Company (e.g. job application) University (e.g. Master enrollment) Government EBSI Services APIs University A Blockchain D B C E F A B C Request verifiable credential Issue (validate) verifiable credential Onboard on the DID registry (a must for entities) Store evidences* of issuance ó Optional D E Present verifiable credential Check attributes of verifiable credential, enhancing privacy, without letting the issuer to know about usage EBSI Conformant Wallet EBSI Trusted registries F Interact with EBSI services SIOP over HTTPS SIOP over HTTPS HTTPS EBSI Smart contracts Trusted Accreditation Organisations Trusted Issuers Trusted peudonyms (DIDs) Trusted status for issued data Verifiable Attestation (VA) Verifiable Presentation (VP) Verify MS A MS B La imatge complerta 0 eID identity proofing Accreditation of Issuer Identity of issuer Status of the credential
 • 21. Especificacions funcionals i tècniques basades en estàndards realitzats per experts en domini educatiu, i recomanacions de CE, W3C, DIF, OpenID W3C standards and recommendations OpenID Connect eIDAS • Decentralized Identifiers v1 • Verifiable Credentials Data Model v1.1 • Presentation Exchange v2 • OpenID Connect SIOP v2 • OpenID Connect for Verifiable Presentations • OpenID Connect for Verifiable Credentials Issuance • JAdES • eID authentication and identification • IETF RFC 7515-7520
 • 22. Centralized E.g., National IDs, Unique central database User centric E.g., applications containing different identities/passwords to access different services Federated E.g., Identity federations, distributed non-replicated databases Decentralized and sovereign E.g., Verifiable IDs defined in eSSIF framework, distributed ledger technologies Hi ha 4 enfocaments diferents per a l'intercanvi de dades / identitat digital European SSI Authentication (Verifiable ID - based on the eIDAS common data set) Verifiable Credentials exchange A local application for storing and managing access data for different services enables users to access different services with a single password (or authentication step) eID means • National • Sectorial Eliminate intermediaries Share credentials and authenticate to services that trust Trusted Issuers Data/identity stored in centralized silos Data/identity stored in non-replicated silos Authenticate to services that trust your IDP Federation within a country Cross-border authentication such as eIDAS (high LoA use cases) Social Network login (low LoA use cases) Local container for identity(es)/data to share with different services
 • 23. Les credencials formen part del nostre dia a dia Cada moment del viatge d'aprenentatge desencadena l'adjudicació i l'intercanvi d'una credencial. Les credencials formen part de la nostra vida quotidiana: s'utilitzen per afirmar qui som i les habilitats i coneixements que tenim assegurats. Per exemple, els títols universitaris s'utilitzen per afirmar un nivell d'educació terciari. 18 years 6 years 23 years I attend Preschool / Kindergarten Education I attend a Primary School 12 years I attend a Junior Secondary School I attend a Secondary VET School I attend Senior High School I attend a Higher TVET college I follow studies for a Bachelors degree I follow studies for a Masters degree I follow an ERASMUS programme I conduct research leading to a Doctoral degree (PhD) I follow studies leading to a professional degree I apply for my first job I acquire competences I set-up my business I take online courses I secure micro credentials as part of CPD Foundation – Entity managed All levels – Self-managed 2 3 4 5 SECONDARY PRIMARY TERTIARY LABOUR MARKET/PERSONAL DEVELOPMENT = Credentials Advanced – Transition from Entity managed to Self- sovereign
 • 25. NO BE FR IT CZ AU HR NL SW FI SL DE BG SI DK ES EE EL IE PT PL RO SK HU LI LI MT LV The European Blockchain Partnership works together with the European Commission La nostra visió conjunta és ajudar Europa a accelerar la creació de serveis digitals transfronterers de confiança recolzats per blockchain. EBSI és la primera infraestructura blockchain a tota la UE, impulsada pel sector públic, amb ple respecte als valors i regulacions europees. EBSI té el suport de 30 països (tots els estats membres de la UE, Noruega, Lichtenstein i Ucraïna) i la CE que forma el European Blockchain Partnership (EBP). 30 Countries and the EC
 • 26. EBSI – educació: acord de MSs sobre l’adopció d’ESSIF • On September’19 MS agreed to re-use the eSSIF framework as the underlaying capabilities to enable a new paradigm for education • Previous business journeys were reviewed to obtain the full potential of the new paradigm, and new opportunities (new scenarios/journeys) enabled by it, were identified • From that moment on, eSSIF went from being a vertical use case to being a transversal enabling capacity where, in addition to the identity use case itself, it could be instantiated in other business domains (e.g., European Social Security Pass led by Italy and DG-EMPL) • From an educational institution perspective: • eSSIF fully empowers citizens/students gaining real control over their identity(es) and data • Verifiable credentials are the “containers” for the educational credentials (just like the containers did for the shipping sector in early 60s) • Thanks to it, most of us will be moving to a more just-in-time skilled education where stacking credentials will be the normal, enabling new educational paradigms for real (Lifelong Learning & Personal Learning Pathways)
 • 27. EBSI – educació: acord dels MSs sobre semàntica • On June’19 MS agreed to • reuse the European Learning Model for achieved learning outcomes (formal qualifications) • cooperation agreement in place between DG-CNECT (EBSI) and DG-EMPL to evolve European Learning Model serialization in both, XML and JSON • Early Adopters (MS) requested real live scenarios for HEIs. MS were interested on student’s international mobility: • identity (adding substantial level of assurance to previous scenarios) • data (adding the transcript to previous scenarios) • On October’21 in the context of the MUP, MS agreed to • reuse the ELMO data model for the transcript in alignment with international mobility projects (EWP, OLA, EDSSI, Knowledge HUB, etc.). Efforts to align ELMO to ELM started together with EMREX board and DG-EMPL. First support for ELMO v1.7 reusing ELM was provided • reuse the European Student ID (European Student Card project) and MyAcademicID data model in alignment with international mobility projects (EWP, aligned to eduGAIN)
 • 28. eIDas: Cas d'ús 7 (educació) abast acordat per MSs i DGs (DG- EMPL, DG-EAC) • 1st priority HEI - Master/Bachelor (but keeping LifeLong Learning – LLL - in mind) • Include Students cross-border mobility • Identity (European Student ID)- Substantial Level of Assurance • Transcript • 4 interoperability dimensions (cross-border context) in place: • Governance - in place: accreditation organizations, trusted issuers • Legal - in place: Identity (eIDas) and Data (GDPR+MS national legislation for data as legal binding acts) • Semantic - in place: common cross-border data model European Learning Model (ELM), ELMO, MyAcademicID-SCHAC • Technological - Verifiable credentials as the common way to package and share educational credentials • Competent end users in digital skills - in place • Second priority: Vocational Education and Training (VET) - VET qualifications are accredited in many different ways across the EU, including by government bodies and by chambers. In all MS vocational qualifications from the formal system are included in national qualifications frameworks referenced to the European Qualifications Framework. Using VET as a pilot beyond HEI is not complicated; e.g., Luxembourg has issued over 1,600 digital certificates to VET graduates since 2020 as part of the implementation of the European Digital Credentials for learning • Recognize and take advantage of the work and experience of the Member States in the field of education, in particular the experience and business requirements identified and defined in the Diploma Use Case of the EBSI project during the last two years.
 • 29. Model de governança per habilitar el sector de negoci Natural Person Legal Entity Source of trust (trusted registries) DIDR TAOR TSR EOSR RER TIR Diploma Accreditation Governance Actors/Roles Student Natural persons onboarding service Legal entities onboarding service Trusted issuer (TI) Trusted Accreditation Organisation (TAO) Accreditation organisations onboarding service • Gràcies a un marc genèric aplicable a qualsevol domini empresarial, la governança i els processos existents dels estats membres són reutilitzables. No cal definir nous actors o processos. • Els serveis d’onboarding assignen una funció específica al domini empresarial i omplen els registres de confiança del Ledger • Per exemple, per a l'educació terciària: • TAO = Ministeri d'Educació i/o Agència Nacional/Regional de Qualitat • TI = Universitat
 • 30. Un nou paradigma per a l'educació sí és possible • Student mobility for both, identity and records, will be a reality (through Student’s Mobile wallet) • Lifelong Learning will be a reality: credentials are owned, managed and controlled by the citizen • Personal Learning Pathways: even easier thanks to the stacking credentials feature (as for micro-credentials) Aligned to (EBSI VALUE FOR EDUCATION): • EU Digital Strategy • EU Data Strategy • EU digital credentials action plan • EU Digital action plan • Europass decision • Europass Digital Credentials • European education area • European research area • European universities initiative • European skills agenda • Individual Learning Record • eIDas trust framework • GDPR • Once only principle (enabling the citizens perspective) • State of the Union address (091620) and European Council Conclusions (100220) for both, identity and data • European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade Citizen owns, controls and manage his/her Individual Learning Record (ILR) Focusing on citizen, breaking educational silos, enabling LLL, PLP , SC
 • 31. 6 pilots transfronterers amb èxit Ajudar els ciutadans a estudiar, treballar i créixer des de tot Europa. A student gets a diploma with a list of course units validated from Erasmus (Transcript of Records Credential) (ES/BE/IT) A graduated citizen applies for a job with a Degree from a foreign country (License to Practice Credential) (GR/CY) A student applies for a PhD with a Bachelor / Master degree from a foreign country (Bachelor/Master Diploma Credential) (RO/GR/FR) A PhD student applies for specific courses in a foreign country (Cross-border Micro-credentials) (FI/LT) RO GR CY GR BE IT FI LT A student gets access to local discounts using student credential (European Student eCard) (BE/ES) ES FR ES A refugee presents an EQPR to a European Italian University to apply for a Master (EQPR - CoE Refugee Passport) (IT/DE) IT BE 01 02 03 04 05 06
 • 32. Nova forma (alternativa) d'interactuar amb tots els serveis des de la perspectiva del ciutadà EUDI Wallet
 • 33. La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible Citizen-centric system by design • Learners/citizens as the focus of any action/interaction • Unify citizens' experience of data management (for both identity and educational credentials) More skill-oriented education • Flexible enough to cover all type of learning achievements, including common/standard skills and competence frameworks Facilitates Lifelong Learning (LLL) • Formal, non-formal, informal education Facilitates Personal Learning pathways (PLP) • Stacking of verifiable credentials • Including micro-credentials Common data models and ontologies • Formal, non-formal, informal education: European Learning Model • Non-foundational ID: MyAcademicID, European Student IDentifier Supports governance • eIDas governance • Educational governance • QA regimes Empowers public and private issuers • Educational credentials • European Student eID credentials (SLoA) Support citizen as data owner/provider • Provide selective disclosure information from their Personal Learning Record (owned and controlled by them) • Consent and mandates must be supported • The wallet is the real Individual Learning Record (ILR) Supports entire educational credentials lifecycle • Issue, share, verify, revoke, suspend, expire Align/simplify technical and semantic complexity/existing solutions • VCs are the standardize way to package and exchange information • ELM is the common semantic ontology/data model for formal, non- formal and informal learning • An alternate way, a hybrid path, to existing services
 • 34.
 • 35.