Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 13
1 von 13

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

0

Teilen

La junta de la Delegació Comarcal d’Osona del COMB ha impulsat un estudi de demografia mèdica a la comarca. Segons els resultats de l’enquesta realitzada als metges que hi treballen, en els propers 5-15 anys s’observarà un impacte pel gran nombre de jubilacions, degut a l’envelliment dels professionals. El recanvi generacional és una de les grans preocupacions.

L’estudi compara la demografia osonenca amb les dades de tota la població COMB. Dos dels trets característics a Osona són la poca feminització, degut al major envelliment dels professionals, i la menor presència de metges estrangers a la comarca. Aquestes dades fan pensar en la dificultat pel relleu generacional tenint en compte que hi haurà un gran nombre de jubilacions en la propera dècada no només a la comarca, també a Barcelona, la seva zona metropolitana i Madrid. Així doncs, Osona haurà de competir per captar els professionals més joves.

La junta de la Delegació Comarcal d’Osona del COMB ha impulsat un estudi de demografia mèdica a la comarca. Segons els resultats de l’enquesta realitzada als metges que hi treballen, en els propers 5-15 anys s’observarà un impacte pel gran nombre de jubilacions, degut a l’envelliment dels professionals. El recanvi generacional és una de les grans preocupacions.

L’estudi compara la demografia osonenca amb les dades de tota la població COMB. Dos dels trets característics a Osona són la poca feminització, degut al major envelliment dels professionals, i la menor presència de metges estrangers a la comarca. Aquestes dades fan pensar en la dificultat pel relleu generacional tenint en compte que hi haurà un gran nombre de jubilacions en la propera dècada no només a la comarca, també a Barcelona, la seva zona metropolitana i Madrid. Així doncs, Osona haurà de competir per captar els professionals més joves.

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

 1. 1. La demografia mèdica a Osona. Claus per al futur de la sanitat comarcal Anàlisi de les dades obtingudes Vic, 14 de novembre de 2013 Cita prèvia 1
 2. 2. Metodologia  Qüestionari on line al conjunt dels professionals registrats per la delegació comarcal d’Osona (496) com a exercents a la comarca (69), és a dir un total de 565 metges.  Qüestionari dissenyat per consens de la Junta Comarcal.  Eina on line de Google inserida en una pàgina del COMB creada ad hoc per Meditecnologia.  Enviament del qüestionari de part de la delegació del COMB a Osona  188 respostes vàlides, és a dir un 33,3% de l’univers  Anàlisi de dades bivariant, explotació amb excel. Cita prèvia 2
 3. 3. Objectius  Conèixer la realitat sociodemogràfica i laboral dels metges de la comarca d’Osona  Esbrinar les expectatives i necessitats dels metges que treballen a la comarca  Aportar propostes de mesures que puguin donar resposta a algunes de les claus del futur de la sanitat comarcal. Cita prèvia 3
 4. 4. Distribució per sexe Osona i conjunt COMB 70% 60% 59,9% 51,4% 48,6% 50% 40,1% 40% 30% 20% 10% 0% Osona Conjunt COMB Home Cita prèvia Dona 4
 5. 5. Distribució per edat Osona i conjunt COMB 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 65 i més anys 60-64 anys 55-59 anys 50-54 anys Enquesta Osona 45-49 anys Conjunt COMB 40-44 anys 35-39 anys Menors de 35 anys Conjunt Osona  Major concentració en les franges d’edat entre 50 i 59 anys  Baixa resposta dels menors de 35 anys Cita prèvia 5
 6. 6. Jubilació per especialitats i sector de treball. % d’estrangers  Alta concentració de jubilacions en els propers 10 anys, especialment en algunes especialitats Especialitats més representades Entre 55 i 65 anys Especialitat MFiC 21,3% Ginecologia i Obstetrícia 11,5% Pediatria 11,5% Medicina Interna 9,8% Cirurgia Gnal 8,2% Total 31,4% 8,0% 6,4% 5,3% 3,2% Metges entre els 55 i 65 anys per sector de treball Sector % Públic 47,7 Públic i privat 40,0 Privat 9,2 Concertat 3,1 Total 100  Ha contestat una baixa proporció de metges estrangers (2,9%) per comparació amb els col·legiats estrangers registrats a la comarca (12,4%).  Aquesta proporció, a més, és inferior a la del conjunt del COMB (17,4%). Cita prèvia 6
 7. 7. Anys d’exercici a la comarca 3,5% 22,8% 17,0% 18,1% 38,6% 0-9 anys Cita prèvia 20-29 anys 10-19 anys 30-39 anys 40 anys i més 7
 8. 8. Sector de treball 9,1% 1,7% 30,9% 58,3% Públic Privat, Públic Privat Concertat  Majoria de treball en sector públic  Gran presència de treball al sector privat (40%), combinat amb públic o no.  Biaix per la baixa resposta dels metges joves Cita prèvia 8
 9. 9. Àmbit de treball 50% 45% 44,6% 40% 37,3% 35% 30% 25% 20% 15% 11,4% 10% 3,6% 5% 3,0% Consulta privada Altres 0% Atenció Primària Hospital AP i Hospital  Preponderància de l’AP (44,6%) en relació al conjunt del COMB (30,3%, Enquesta 2009)  Coherent per la poca concentració d’hospitals a la comarca Cita prèvia 9
 10. 10. Exercici futur a la comarca Perspectiva de seguir exercint a la comarca en els pròxims 5 anys (Escala de 1 a 10) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45,8% 19,3% 14,5% 4,8% 1,8% 5,4% 2,4% 0,6% 0,6% 4,8%  Tant sols el 8,4% dels metges d’Osona puntua per sota del 5 la possibilitat de continuar exercint a la comarca en els propers 5 anys. Cita prèvia 10
 11. 11. Valor afegit de fer de metge a Osona? Quin creus que és el valor afegit de fer de metge a Osona? Característiques i possibilitat de coneixement de la població, inclosa multiculturalitat Característiques de la comarca (natura, definició, grandària, rural-semi-urbana, qualitat de vida, comunicacions) Coneixença, relació i comunicació entre professionals Connexió i coordinació entre àmbits assistencials. Atenció integrada. Proximitat al lloc de treball No veig cap o gaire valor afegit Condicions de treball més amables Implicació i qualitat del servei assistencial (inclou mitjans mèdic i competència dels professionals i organització del sistema) Major possibilitat d'oferir una atenció integral i personalitzada Efectivitat en l'impacte de les actuacions Disposar d'un hospital de referència com l'HGV Possibilitat d'exercir la medicina rural Coneixement dels i accessibilitat als serveis assistencials Possibilitat d'innovar i fer recerca Motius purament personals Cultura i tradició professional d'excel·lència NS/NC Bona impressió que encara es té del metge Qualitat del SEM Cita prèvia 34 32 27 21 12 12 11 11 9 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 11
 12. 12. Aspectes a millorar? Quins aspectes creus que han de millorar de la sanitat a Osona? Relació, coordinació i compliment de pactes entre assistencials i entre professionals Finançament i càpita Professionalisme, implicació i presència dels professionals en órgans de gestió, inclou l'autonomia de gestió i capacitat d'influir en el sistema Formació dels professionals,sovint amb estratègia compartida entre àmbits i politiques de reciclatge Accesibilitat i llistes d'espera Coresponsabilització dels pacients, gestió hiperfreqüentació, educació sanitària Visió territorial solidària i compromesa, objectius compartits increment de recursos i retorn de la centralitat a l'atenció primària Estratègia de recerca (basada en línies, de caire multicentric) Condicions retributives dels metges Relacio pública i privada Millorar TIC sanitàries Estil de gestió de l'HGV Organització interna de la primària Incrementde plantilles Politització Promoció de ll'activitat privada a la comarca Ampliació de la xarxa d'escialitats cobertes Renovació quadres directius Desburacratització activitat a les consultes Orientació a multimorbiditat i croncitat complexa Pressió assistencial Fidelització, motivació i promoció professionals Modernització de l' ICS Pràctiques compartides entre prfoessionals Cita prèvia 41 13 12 12 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 12
 13. 13. Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Cita prèvia 13

×