Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Millores en la problemàtica de la violència en el lloc de treball

0

Teilen

1 von 42
1 von 42

Millores en la problemàtica de la violència en el lloc de treball

0

Teilen

Presentació del Director de l'Àrea de Praxi del COMB, Dr. Josep Arimany, a la jornada "La violència en el lloc de treball. Eines preventives", celebrada el 21 de març de 2013

Presentació del Director de l'Àrea de Praxi del COMB, Dr. Josep Arimany, a la jornada "La violència en el lloc de treball. Eines preventives", celebrada el 21 de març de 2013

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Millores en la problemàtica de la violència en el lloc de treball

 1. 1. Cita prèvia Dr. Josep Arimany Manso Director de l’Àrea de Praxi Barcelona, 21 de març de 2013 Millores en la problemàtica de la violència en el lloc de treball La violència en el lloc de treball Eines preventives
 2. 2. Cita prèvia 2 20
 3. 3. Cita prèvia 3 Incident en el qual la persona és objecte de maltractaments, amenaces o atacs en circumstàncies relacionades amb la seva feina, amb amenaça implícita o explícita de la seva seguretat, benestar o salut. OMS i Comissió Europea sobre la Violència al lloc de treball VIOLÈNCIA AL LLOC DE TREBALL Definició
 4. 4. Cita prèvia 4 Qualsevol atac físic, comportament amenaçador o abús verbal, adreçat al metge o les propietats d’aquest, produït pels pacients o els seus acompanyants i directament relacionat amb l’exercici de la professió CCMC 2004 VIOLÈNCIA CONTRA EL METGE Definició
 5. 5. Cita prèvia L’OMS i la OIT assenyalen que els professionals sanitaris pateixen un nivell elevat d’estrès i un alt risc de violència en el lloc de treball 5 OMS. Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud [consultado 18 Ene 2012]. Disponible en: http://www.who.int/violence injury prevention/violence/interpersonal/en/WVguidelinesSP.pdf OMS
 6. 6. Cita prèvia TIPUS DE VIOLÈNCIA TIPUS DE VIOLÈNCIA DEFINICIÓ A LA FEINA Tipus I Sense relació amb la feina. Delinqüència Tipus II Exercida per clients, usuaris, pacients, alumnes, etc. Tipus III Exercida per membres de la plantilla, caps, companys, subordinats Tipus IV Violència domèstica o problemes personals sense relació amb la feina Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 2004 6
 7. 7. Cita prèvia 7  2000-2002. Australian Patient Safety Foundation (APSF), registra 3.621 agressions físiques o verbals (2000-2002), 28% en les Unitats de Salut Mental i 16% Serveis d’Urgències.  2005-2009. Bureau of Justice (EEUU) registra una taxa d’incidents en assistència sanitària de 6,5‰. En salut mental la taxa s’eleva al 20,5‰ treballadors  1999 - 2003 UK: Campanya pilot “Tolerància Zero” pòsters i CD.  2003 COMB: Creació de l’Observatori de Seguretat dels Metges.  2003 COMB: Enquesta als metges de Barcelona (1/3 experimentat un incident violent). HISTÒRIA (I)
 8. 8. Cita prèvia 8  2004 CCMC: Quadern de bona praxis i assegurança d’agressions  2005: Xarxa de notificació ICS  2005: Xarxa de notificació SCMT  2010 COMB: Creació de la UIVCM i de l’Observatori de Seguretat del Metges  2010 OMC: “Observatorio de Agresiones”  2011 COMB: Conveni amb la Fiscalia Superior de Catalunya  2012 COMB: Conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya HISTÒRIA (II)
 9. 9. Cita prèvia 9  Més metges estan preocupats.  Afecta sobre tot a metges en formació i GP.  1/3 han patit violència física.  La causa principal és la insatisfacció amb el servei.  Molts metges, després no fan res.  Acceptació dels incidents com a normals.  Afecta a la feina del metge.  La ”Tolerància Zero” realment, no s’aplica. Health Policy & Economic Research Unit 2008 2008: NOVA ENQUESTA UK
 10. 10. Cita prèvia UNITAT INTEGRAL VIOLÈNCIA CONTRA EL METGE (2010) A través de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM) el COMB presta especial atenció als metges que han estat agredits, insultats, amenaçats o intimidats mentre exercien la seva professió. 10
 11. 11. Cita prèvia 1. Assessorament i suport personal, jurídic i de seguretat al metge que ha estat víctima d'alguna actitud que comporti un dany físic o psicològic en la seva persona o propietats mentre exerceix la seva professió, per part d'un pacient o persona relacionada. 2. Coordinació amb els centre de treball (CAP's, centres hospitalaris i XHUP) on es produeixin els incidents o existeixi probabilitat de risc. 3. Anàlisi dels incidents ocorreguts, de les situacions de risc i de l'evolució del problema. 4. Relacionar-se amb totes aquelles autoritats (judicials, policials, administratives, etc) que li permetin desenvolupar les seves funcions amb la màxima eficàcia. Igualment amb altres organismes contra violències similars. 5. Elaboració de mesures preventives per als professionals i/o centres i la recomanació per a la seva implantació. 6. Impulsar i participar en l'elaboració d'informes i publicacions que recullin mesures pràctiques i experiències per afrontar el problema de la violència cap els metges. FUNCIONS DE LA UIVCM 11
 12. 12. Cita prèvia  L’administració Sanitària: amb els centres de l’ICS i altres, on el metge exerceix la seva tasca.  La Fiscalia Superior de Catalunya: 16 de febrer de 2011, signatura del conveni de col·laboració per agilitzar i centralitzar les denúncies dels metges agredits.  El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 30 de maig de 2012, signatura del Conveni de col·laboració.  Relació amb altres organismes que estudien aquesta problemàtica: com per exemple, la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball COL·LABORACIONS UIVCM 12
 13. 13. Cita prèvia 13 CIRCUITS D’ACTUACIÓ Incident o agressió Notificació a UIVCM-COMB Assessorament jurídic Assessorament seguretat Coordinar el centre de treball Comunicació a Fiscalia Comunicació DGP-CME Denuncia a Mossos Jutjat d’instrucció Judici de faltes Delicte / J. penal Mesures a aplicar Protecció al metge Allunyament de l’agressor ENTREVISTA Registre d’agressions
 14. 14. Cita prèvia CONVENI AMB LA FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 14
 15. 15. Cita prèvia 15 CONVENI AMB LA FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA
 16. 16. Cita prèvia  Consulta 2/2008, de 25 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo. 16
 17. 17. Cita prèvia CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENCAT
 18. 18. Cita prèvia 18 CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENCAT
 19. 19. Cita prèvia DADES ESTATALS 2012 (OMC)  Nombre Total d’ agressions a Espanya 2012: 416  Nombre Total d’ agressions a Espanya 2010-2012: 1.363  Comparativa: 2010 (451), 2011 (496), 2012 (416)  54% dones – 46% homes  89% de les agressions en el Sistema Públic Sanitari- 11% privat  Àmbit de l’agressió Primària 68%, hospitalària 19%, altres àmbits 13%  Tipologia de l’agressor: pacient no programat 28%; pacient programat 25%; familiar 28%, usuari del centre 19%  Principals motius de l’agressió: Discrepància amb l’atenció mèdica, temps d’espera, no receptar el medicament proposat pel pacient  18% de casos hi ha lesions físiques
 20. 20. Cita prèvia DADES ESTATALS 2012 (OMC)
 21. 21. Cita prèvia 21 DADES ESTATALS 2012 (OMC)
 22. 22. Cita prèvia JORNADA AGRESSIONS CONTRA ELS METGES 25.05.11
 23. 23. Cita prèvia  El 25 de maig de 2011 va tenir lloc al COMB la I Jornada sobre la violència contra el metge en el lloc de treball: prevenció, maneig i actuació post- incident, amb l’objectiu d’abordar i debatre la problemàtica de les agressions als metges durant l’exercici de la seva pràctica mèdica, des de diferents perspectives.  Es va debatre sobre: per què hi ha agressions i com prevenir-les; la tasca de la UIVCM, que dona suport al metge que ha patit una agressió, a través d’assessorament jurídic, psicològic i de seguretat; també es va aprofundir, per un Jutge i per una Fiscal sobre els aspectes jurídics i legals. JORNADA AGRESSIONS CONTRA ELS METGES 25.05.11
 24. 24. Cita prèvia L’OBSERVATORI DE LA VIOLÈNCIA CONTRA EL METGES  Creació de l’Observatori de la Seguretat dels metges, integrat a la UIVCM. Juliol 2010.  Composició: grup de metges en actiu, experts en la problemàtica del maltractament al personal sanitari.  Finalitat: sumar experiències, coneixement i idees que ajudin a complir els objectius assignats a la UIVCM.
 25. 25. Cita prèvia  Anàlisi estadístic.  Recerca.  Publicacions.  Jornada anual violència contra el metge.  Difusió de la UIVCM. POLITIQUES DE PREVENCIÓ UIVCM-Obsevatori 25
 26. 26. Cita prèvia 26  Pòlissa col·lectiva  Cobertura de la defensa jurídica  Assessorament legal i en seguretat  Suport psicològic PÒLISSA AGRESSIONS DEL COMB-CCMC
 27. 27. Cita prèvia 27  Compliment dels plans de prevenció.  Comissions de Seguretat Laboral en els centres.  Informació institucional i coordinada.  Evitar la massificació i la sobrecàrrega  Evitar interrupcions en les consultes.  Preveure la informació de males notícies.  Entrenament en gestió de conflictes (habilitats).  Notificar els incidents o les agressions.  Suport al professional.  Detectar els indicadors de risc. RECOMANACIONS PER AL CENTRE DE TREBALL
 28. 28. Cita prèvia 28  Habilitats de comunicació  Empatia – Evitar intolerància, prepotència. – Raonar les negatives. – Evidenciar que s’escolta el pacient.  Evitar interferències personals.  Coordinar-se amb la resta de l’equip. RECOMANACIONS PER ALS PROFESSIONALS
 29. 29. Cita prèvia 29  Ciutadà amb comportament heteroagressiu: – Impulsiu – Violent – Poc tolerant a la frustració – Angoixat – Poc receptiu  Ciutadà amb una reacció agressiva contextualitzada en una situació concreta  Psiquiàtric  Toxicòman PERFIL BASE DE L’AGRESSOR
 30. 30. Cita prèvia Total expedients des de 2004 a 2012: 451 UIVCM AGRESSIONS CONTRA ELS METGES 30
 31. 31. Cita prèvia UIVCM DADES SOBRE AGRESSIONS A METGES Extra- judicials; 23 (52%) Judicials; 15 (34%) Assessora- ments; 6 (14%) Expedients oberts l’any 2012 : 44 31
 32. 32. Cita prèvia Pendents ; 15 (34%) Tancats ; 29 (66%) Expedients oberts l’any 2012 : 44 UIVCM DADES SOBRE AGRESSIONS A METGES 32
 33. 33. Cita prèvia 33 QUADERNS DE LA BONA PRAXI
 34. 34. Cita prèvia 34 DIFUSSIÓ al Web del COMB Vídeoblog del President
 35. 35. Cita prèvia 35 PREMSA
 36. 36. Cita prèvia 36 PREMSA
 37. 37. Cita prèvia 37 PUBLICACIONS
 38. 38. Cita prèvia 38 Med Clin (Barc). 2007;128(8):307-10 PUBLICACIONS
 39. 39. Cita prèvia 39 PUBLICACIONS
 40. 40. Cita prèvia  La creació de la UIVCM, es converteix en una eina de suport al metge en cas d'una agressió o incident.  Comptar amb experts advocats i de seguretat, aporta tranquil·litat i assessorament als metges que ho necessiten.  Qualsevol iniciativa, en relació a la protecció del metge en l’àmbit de violència, ha de tenir el seu reflex en tots els professionals sanitaris.  La coordinació amb els estaments judicials (Fiscalia) i amb la Direcció General de Policia - Cos de Mossos d’Esquadra, és necessària i ha de estar protocol·litzada  Buscar eines de prevenció per dissuadir als possibles agressors (denuncia, sanció administrativa, mesures de seguretat, col·laboració amb les institucions sanitàries, suport del COMB-UVICM). 40 CONCLUSIONS (I)
 41. 41. Cita prèvia  Si es precisa, cal oferir un suport psicològic (síndrome d’estrès posttraumàtic)  Cal potenciar des d’un punt de vista jurídic la qualificació d’atemptat a l’autoritat en l'agressió al metge (també als mestres)  Considerem convenient donar difusió de la realitat diària d’aquestes situacions mitjançant publicacions científiques.  És necessari compartir l’experiència i el coneixement de la casuística de les agressions als professionals sanitaris, amb tots els interlocutors (metges, infermeres, administratius, advocats, policies)  Cada centre o establiment sanitari ha de disposar d’un protocol específic de detecció i d’atenció a la violència als professionals sanitaris 41 CONCLUSIONS (II)
 42. 42. Cita prèvia 42 Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona Moltes Gràcies Dr. Josep Arimany josep.arimany@comb.cat

×