İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf

B

Büşra Shbat No :21317271042

٢٣
،‫آذار‬
٢٠٢٣
١٢:٢١
‫م‬
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETMAN : AĞAH TUĞRUL KORUCU
ÖĞRENCİ : BÜŞRA SHBAT
İhtiyaç analizi
ʲ
”
İHTİYAÇ ANALİZİ
Mevcut durum ile olması gereken veya
istenilen durum arasındaki farklılıktır.Bir bakıma,
"Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki farktır.Okulun
gelişimi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak
kaynaklar ayrılmadan önce, okulda hangi
alanlarda gelişime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi
gereklidir. Bu amaçla gelişim sürecinin II.
Basamağı, "İhtiyaç Analizi" olarak belirlenmiştir
.
Bir eğitim ihtiyaç analizi daima belirli bir nedenle
gerçekleşir ve bir amaca hizmet eder. Bu tür bir
analize duyulan ihtiyaç genellikle şirket için bir
sorundan kaynaklanır. Beklenenden daha düşük
satış oranları, değişen teknoloji veya düşük
müşteri memnuniyeti gibi durumlar olabilir. Tüm
bu yaşanan sorunlarda, problemler eğitim yoluyla
çözülebilir. Eğitim ihtiyaç analizinin işe
yarayabileceği nokta da budur. Bu analiz; bilgi,
beceri ve tutumlar arasındaki boşluğun
belirlendiği bir süreçtir
.
Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir
?
Eğitim ihtiyaç analizi, şirketin çalışanlarının işlerini
etkin bir şekilde yapabilmeleri için eğitim ve
gelişim ihtiyaçlarını belirlediği bir süreçtir. Şirketin
farklı seviyelerinde gerekli olan eğitim
ihtiyaçlarının eksiksiz bir analizini içerir
.
Eğitim ihtiyaç analizi, her sorunun bir eğitim
ihtiyaç analizi ile çözülebileceği anlamına
gelmiyor. Çoğu sorun diğer organizasyonel
sorunlardan kaynaklanır. Yaşanılan soruna bilgi,
beceri veya tutum eksikliği neden olduğu zaman
eğitim ihtiyaç analizi uygulanabilir bir çözüm
olabilir
.
İK’nın İhtiyaç Duyabileceği Eğitim İhtiyaç Analizi
Türleri Nelerdir
?
Analiz türleri şirketin ihtiyaçlarına göre farklılık
gösterebilir. İK’nın hangisine ihtiyaç duyduğuna
karar vermesi gerekir. Kişi analizi, kişinin
kendisine odaklanır. Her pozisyonun ihtiyaç
duyduğu kişi özellikleri ve seviyesi farklıdır.
Deneyimlere ve kişinin özelliklerine göre
pozisyona uygunluğu belirlenir. Örneğin yönetici
olmak, insan yönetiminde de yetkin olmayı
gerektirir. Bu nedenle kişinin deneyimlerinin
yanında kişisel özellikleri de ön plana çıkar. Kişi
analizi ile kişinin özellikleri analiz edilir ve
pozisyon ile uygunluğuna bakılır
.
Görev analizi, bir pozisyonun ihtiyaç duyduğu
göreve odaklanır. Her pozisyonun farklı bir görevi
ve sorumluluğu vardır. Görev analizi sayesinde
her pozisyon ihtiyaç duyulan beceri hakkında bilgi
sahibi olmak için analiz edilir. Gerekli becerilerin
belirlenmesinin ardından İK, çalışanın ihtiyaç
duyacağı eğitime karar verir. Bu eğitim, pozisyon
özelinde olacağı için kişilere değil pozisyonun
görevlerine odaklanır. Organizasyonel analiz,
gelecek iş stratejileri hakkında öngörülere
yardımcı olur. Kurumsal stratejiler ve değerler
olmak üzere iki yönlüdür. Eğitim, şirketin amacına
odaklanır. Bu amaç doğrultusunda çalışanlar
eğitilir
.
Eğitim İhtiyaç Analizi Adımları Nelerdir
?
Eğitim ihtiyaçları analizi, her zaman çalışanın
performansına ve iş özelinde iyileştirmeye
yardımcı olmanın ilk adımı olarak kabul edilir.
Eğitim ihtiyaç analizi için doğru şekilde yapılması
için öncelikli adımlar vardır. Öncelikle kuruluşun
ihtiyaç duyduğu performans iyileştirmesi
anlaşılmalıdır. Bu performans iyileştirmesini
gerekli beceriler, yetenekler ve yetkinliklerle
ilişkilendirmek gereklidir. Eğitim çalışmalarına
çalışanların katılması gerekmektedir. Amaç,
şirketin mevcut üretkenliği ile istenen çıktı
arasındaki boşluğu kapatmak için uygun eğitim
programını tasarlamak olmalıdır
Çalışanların Eğitim İhtiyaçları Analizi Nasıl
Yapılmalıdır
?
Şirketler, nereden başlayacaklarını bilmedikleri
için analizlerden kaçınıyor. Analiz öncesinde
adımlar belirlendiğinde hedef doğrultusunda
ilerlemek de kolaylaşacaktır
.
1
.
Hedef Belirleyin
Hedef belirlemeden önce çalışanların temel
bilgilerini değerlendirmek için verileri toplayın.
Daha sonra şirket için hedef ve amaçları
belirleyin. Hedefler çok somut veya soyut olabilir.
Bir hedef belirlediğiniz zaman sonuçları
ölçümleyebilir ve yarar sağlayabilirsiniz
.
2
.
Hedeflerinize Ulaşmak İçin Gereken Bilgi,
Beceri ve Yetenekleri Belirleyin
Şirketler büyüdükçe ve değiştikçe çalışanların
bilgi, beceri ve yetenek ihtiyaçları değişebilir
.
Bu adım, belirtilen hedeflere ulaşmak için eğitimin
sonunda çalışanların öğrenmesi ve yapması
gerekenleri belirler. Bireylere yönelik bu öğrenme
hedefleri, eğitimini daha fazla yönlendirilmesine
ve odaklanmaya yardımcı olur
.
3
.
Çalışanların Ne Bildiğini Öğrenin
Öğrenim programları tasarlanmadan önce
çalışanların bildiklerini öğrenin ve eğitimleri buna
uygun şekilde tasarlayın. Anket, gözlem, resmi
değerlendirme gibi yollar ile çalışanları bilgilerini
değerlendirebilirsiniz
.
4
.
Çalışanlar ile Konuşun
Çalışanlara işlerini daha iyi yapmak için neye
ihtiyaçları olduğunu sorun. İşlerinde mutlular mı,
onları ne daha mutlu edebilir? Çalışan
ihtiyaçlarına yönelik eğitimler için hedefleri
belirleyin. Bu şekilde farkında olunmayan
eksiklikler bulunabilir ve eksikliklerin giderilmesi
mümkün hale gelir. 5. Yöneticiler ile Konuşun
Yöneticiler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki
köprüdür. Bu nedenle, nelerin geliştirilebileceğini
ve arka plana nelerin eklenebileceğini görmek için
yöneticilerin de bakış açısından
yararlanabilirsiniz
.
6
.
Ekibiniz İçin Değerli Veri Noktalarına Karar
Verin
Toplanan verilerde neye odaklanmak istediğinize
karar verin. Aldığınız geri bildirimleri sürecin
başında belirlediğiniz hedeflerle eşleştirin.
Hedeflerin uyumlu olması doğru adımları atmanız
konusunda size güven verecektir. 7. Mevcut
Eğitim Kaynaklarınızı Değerlendirin
Hedeflerinize yönelik ilerlemeyi desteklemek için
hangi eğitim kaynaklarının mevcut olduğunu
belirleyin. Eğitimleri etkin ve verimli hale getirmek
için teknolojiden yararlanabilirsiniz. Deneyimsel
öğrenme, mikro öğrenme modülleri vb. çalışmalar
eğitimleri daha verimli hale getirecektir
.
8
.
Eğitiminizi İhtiyaçlarınıza Göre Eşleştirin
Eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda ilerlemesi için
çalışanların neye ihtiyaç duyduğuna odaklanmak
gerekir. Çalışanların eğitim için çok az zamanları
olduğundan ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç
duydukları anda aldıklarından emin olmanız
önemlidir. Sonuç olarak, eğitim ihtiyaçları analizi
sorunlar karşısında ne yapılması gerektiğine yanıt
vererek eğitim hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
Eğitim her zaman en iyi çözüm olmasa da doğru
şekilde ve ihtiyaç duyulduğunda uygulandığında
çözüme götürecektir. Ayrıca eğitim, çalışanları ve
şirketi yeni performans seviyelerine taşımak için
de gereklidir. Hedeflerin doğru belirlenmesi her
zaman doğru adımın başlangıcıdır. İhtiyaç
Analizinin Amacı
:
Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli
hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan
sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim
ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm
önerilerini sunmaktır
…
İhtiyaç Analizinin Yararları
:
*
Okul gelişiminde izlenecek yolların
belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler
olacağının-ortaya konmasına yardımcı olur
,
*
Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine
yardımcı olacak bilgileri sağlar
,
*
Alınan kararların kabul görme oranını artırır
.
*
Okulda koordinasyonu geliştirir
,
*
Planlamada karşılaşılabilecek sorunların
çözümünü kolaylaştırır
.
İhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta Okul
Gelişim Planı'nın temelidir ve Okul Gelişimi
Yönetim Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir
.
İhtiyaç Analizi Süreci
:
İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkiler tespit
edilir, ihtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve
etkilerinin neler olduğu üzerine çalışılır, bilgiler
toplanır , ihtiyaç analizine dayalı özgün eğitim
programalarının tasarlanması , tasarıdan sonra
eğitim programlarında uygulanması, uygulanan
programların değerlendirmesi ve geliştirilmesi
gibi genel basamaklar bulunur
.

Recomendados

İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme von
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve GeliştirmeOsman Nar
52.6K views103 Folien
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx von
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxKBRANURBAYRAKDAR
13 views12 Folien
ihtiyaç analizi von
ihtiyaç analiziihtiyaç analizi
ihtiyaç analiziBilalTilki
8 views9 Folien
Eğitim i̇htiyacı analizi von
Eğitim i̇htiyacı analiziEğitim i̇htiyacı analizi
Eğitim i̇htiyacı analiziBilal Peynirci
2.3K views21 Folien
Ibcg akademi-katalog von
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-kataloghasanatilgan
72 views69 Folien
Eğitim İhityaç Analizi von
Eğitim İhityaç AnaliziEğitim İhityaç Analizi
Eğitim İhityaç AnaliziIndense Training & Outsourcing
885 views36 Folien

Más contenido relacionado

Similar a İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf

Eğtim ihtiyaç analizi von
Eğtim ihtiyaç analizi Eğtim ihtiyaç analizi
Eğtim ihtiyaç analizi İK Atölyesi
2.7K views21 Folien
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı von
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıKariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıHakan Kılıç
1.3K views7 Folien
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi von
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-EğitimiUniverist
796 views8 Folien
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa von
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saİnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saGökhan Coşkun
537 views80 Folien
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız von
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy
126 views40 Folien
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması von
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulamasıİKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulamasıŞəhriyar Ərzimanli
537 views14 Folien

Similar a İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf(20)

Eğtim ihtiyaç analizi von İK Atölyesi
Eğtim ihtiyaç analizi Eğtim ihtiyaç analizi
Eğtim ihtiyaç analizi
İK Atölyesi2.7K views
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı von Hakan Kılıç
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıKariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Hakan Kılıç1.3K views
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi von Univerist
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
Univerist796 views
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa von Gökhan Coşkun
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saİnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
Gökhan Coşkun537 views
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız von Visio Academy
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy126 views
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptx von ErsinKarata1
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptxKariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
ErsinKarata1362 views
Visio academygenelhizmettanıtımı von Visio Academy
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımı
Visio Academy118 views
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi von Tugba Ozen
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna EtkisiPerformansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi
Tugba Ozen707 views
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi von Tugba Ozen
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna EtkisiPerformansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi
Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi
Tugba Ozen5.4K views
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig von mtunalier
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigIşletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
mtunalier1.3K views

Último

Risk Yonetimi.ppsx von
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 views11 Folien
huni von
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 views11 Folien
AGO-şiir-kitabı.pdf von
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 views48 Folien
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf von
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 views10 Folien
Bir Boyutta Hareket.pdf von
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
5 views20 Folien
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) von
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 views105 Folien

İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf

  • 1. ٢٣ ،‫آذار‬ ٢٠٢٣ ١٢:٢١ ‫م‬ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMAN : AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ : BÜŞRA SHBAT İhtiyaç analizi ʲ ” İHTİYAÇ ANALİZİ Mevcut durum ile olması gereken veya istenilen durum arasındaki farklılıktır.Bir bakıma, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki farktır.Okulun gelişimi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak kaynaklar ayrılmadan önce, okulda hangi alanlarda gelişime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla gelişim sürecinin II. Basamağı, "İhtiyaç Analizi" olarak belirlenmiştir . Bir eğitim ihtiyaç analizi daima belirli bir nedenle gerçekleşir ve bir amaca hizmet eder. Bu tür bir analize duyulan ihtiyaç genellikle şirket için bir sorundan kaynaklanır. Beklenenden daha düşük satış oranları, değişen teknoloji veya düşük müşteri memnuniyeti gibi durumlar olabilir. Tüm
  • 2. bu yaşanan sorunlarda, problemler eğitim yoluyla çözülebilir. Eğitim ihtiyaç analizinin işe yarayabileceği nokta da budur. Bu analiz; bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki boşluğun belirlendiği bir süreçtir . Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir ? Eğitim ihtiyaç analizi, şirketin çalışanlarının işlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlediği bir süreçtir. Şirketin farklı seviyelerinde gerekli olan eğitim ihtiyaçlarının eksiksiz bir analizini içerir . Eğitim ihtiyaç analizi, her sorunun bir eğitim ihtiyaç analizi ile çözülebileceği anlamına gelmiyor. Çoğu sorun diğer organizasyonel sorunlardan kaynaklanır. Yaşanılan soruna bilgi, beceri veya tutum eksikliği neden olduğu zaman eğitim ihtiyaç analizi uygulanabilir bir çözüm olabilir . İK’nın İhtiyaç Duyabileceği Eğitim İhtiyaç Analizi Türleri Nelerdir ? Analiz türleri şirketin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. İK’nın hangisine ihtiyaç duyduğuna karar vermesi gerekir. Kişi analizi, kişinin kendisine odaklanır. Her pozisyonun ihtiyaç duyduğu kişi özellikleri ve seviyesi farklıdır.
  • 3. Deneyimlere ve kişinin özelliklerine göre pozisyona uygunluğu belirlenir. Örneğin yönetici olmak, insan yönetiminde de yetkin olmayı gerektirir. Bu nedenle kişinin deneyimlerinin yanında kişisel özellikleri de ön plana çıkar. Kişi analizi ile kişinin özellikleri analiz edilir ve pozisyon ile uygunluğuna bakılır . Görev analizi, bir pozisyonun ihtiyaç duyduğu göreve odaklanır. Her pozisyonun farklı bir görevi ve sorumluluğu vardır. Görev analizi sayesinde her pozisyon ihtiyaç duyulan beceri hakkında bilgi sahibi olmak için analiz edilir. Gerekli becerilerin belirlenmesinin ardından İK, çalışanın ihtiyaç duyacağı eğitime karar verir. Bu eğitim, pozisyon özelinde olacağı için kişilere değil pozisyonun görevlerine odaklanır. Organizasyonel analiz, gelecek iş stratejileri hakkında öngörülere yardımcı olur. Kurumsal stratejiler ve değerler olmak üzere iki yönlüdür. Eğitim, şirketin amacına odaklanır. Bu amaç doğrultusunda çalışanlar eğitilir . Eğitim İhtiyaç Analizi Adımları Nelerdir ? Eğitim ihtiyaçları analizi, her zaman çalışanın performansına ve iş özelinde iyileştirmeye yardımcı olmanın ilk adımı olarak kabul edilir.
  • 4. Eğitim ihtiyaç analizi için doğru şekilde yapılması için öncelikli adımlar vardır. Öncelikle kuruluşun ihtiyaç duyduğu performans iyileştirmesi anlaşılmalıdır. Bu performans iyileştirmesini gerekli beceriler, yetenekler ve yetkinliklerle ilişkilendirmek gereklidir. Eğitim çalışmalarına çalışanların katılması gerekmektedir. Amaç, şirketin mevcut üretkenliği ile istenen çıktı arasındaki boşluğu kapatmak için uygun eğitim programını tasarlamak olmalıdır Çalışanların Eğitim İhtiyaçları Analizi Nasıl Yapılmalıdır ? Şirketler, nereden başlayacaklarını bilmedikleri için analizlerden kaçınıyor. Analiz öncesinde adımlar belirlendiğinde hedef doğrultusunda ilerlemek de kolaylaşacaktır . 1 . Hedef Belirleyin Hedef belirlemeden önce çalışanların temel bilgilerini değerlendirmek için verileri toplayın. Daha sonra şirket için hedef ve amaçları belirleyin. Hedefler çok somut veya soyut olabilir. Bir hedef belirlediğiniz zaman sonuçları ölçümleyebilir ve yarar sağlayabilirsiniz .
  • 5. 2 . Hedeflerinize Ulaşmak İçin Gereken Bilgi, Beceri ve Yetenekleri Belirleyin Şirketler büyüdükçe ve değiştikçe çalışanların bilgi, beceri ve yetenek ihtiyaçları değişebilir . Bu adım, belirtilen hedeflere ulaşmak için eğitimin sonunda çalışanların öğrenmesi ve yapması gerekenleri belirler. Bireylere yönelik bu öğrenme hedefleri, eğitimini daha fazla yönlendirilmesine ve odaklanmaya yardımcı olur . 3 . Çalışanların Ne Bildiğini Öğrenin Öğrenim programları tasarlanmadan önce çalışanların bildiklerini öğrenin ve eğitimleri buna uygun şekilde tasarlayın. Anket, gözlem, resmi değerlendirme gibi yollar ile çalışanları bilgilerini değerlendirebilirsiniz . 4 . Çalışanlar ile Konuşun Çalışanlara işlerini daha iyi yapmak için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. İşlerinde mutlular mı, onları ne daha mutlu edebilir? Çalışan ihtiyaçlarına yönelik eğitimler için hedefleri belirleyin. Bu şekilde farkında olunmayan
  • 6. eksiklikler bulunabilir ve eksikliklerin giderilmesi mümkün hale gelir. 5. Yöneticiler ile Konuşun Yöneticiler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki köprüdür. Bu nedenle, nelerin geliştirilebileceğini ve arka plana nelerin eklenebileceğini görmek için yöneticilerin de bakış açısından yararlanabilirsiniz . 6 . Ekibiniz İçin Değerli Veri Noktalarına Karar Verin Toplanan verilerde neye odaklanmak istediğinize karar verin. Aldığınız geri bildirimleri sürecin başında belirlediğiniz hedeflerle eşleştirin. Hedeflerin uyumlu olması doğru adımları atmanız konusunda size güven verecektir. 7. Mevcut Eğitim Kaynaklarınızı Değerlendirin Hedeflerinize yönelik ilerlemeyi desteklemek için hangi eğitim kaynaklarının mevcut olduğunu belirleyin. Eğitimleri etkin ve verimli hale getirmek için teknolojiden yararlanabilirsiniz. Deneyimsel öğrenme, mikro öğrenme modülleri vb. çalışmalar eğitimleri daha verimli hale getirecektir .
  • 7. 8 . Eğitiminizi İhtiyaçlarınıza Göre Eşleştirin Eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda ilerlemesi için çalışanların neye ihtiyaç duyduğuna odaklanmak gerekir. Çalışanların eğitim için çok az zamanları olduğundan ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç duydukları anda aldıklarından emin olmanız önemlidir. Sonuç olarak, eğitim ihtiyaçları analizi sorunlar karşısında ne yapılması gerektiğine yanıt vererek eğitim hedeflerinin belirlenmesini sağlar. Eğitim her zaman en iyi çözüm olmasa da doğru şekilde ve ihtiyaç duyulduğunda uygulandığında çözüme götürecektir. Ayrıca eğitim, çalışanları ve şirketi yeni performans seviyelerine taşımak için de gereklidir. Hedeflerin doğru belirlenmesi her zaman doğru adımın başlangıcıdır. İhtiyaç Analizinin Amacı : Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır … İhtiyaç Analizinin Yararları :
  • 8. * Okul gelişiminde izlenecek yolların belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler olacağının-ortaya konmasına yardımcı olur , * Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlar , * Alınan kararların kabul görme oranını artırır . * Okulda koordinasyonu geliştirir , * Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırır . İhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta Okul Gelişim Planı'nın temelidir ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir . İhtiyaç Analizi Süreci : İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkiler tespit edilir, ihtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve etkilerinin neler olduğu üzerine çalışılır, bilgiler toplanır , ihtiyaç analizine dayalı özgün eğitim programalarının tasarlanması , tasarıdan sonra eğitim programlarında uygulanması, uygulanan programların değerlendirmesi ve geliştirilmesi gibi genel basamaklar bulunur .