NIMHSMSMHS  TAHUNMSMHS  KDFAKMSMHS  KDJURMSMHS  NMMHSMSMHS111997015  2007     1      1      ARYA PRA...
131999113  2007  1  3  MOHAMAD BAKHTIAR (DEKI)121999143  2007  1  2  YUDISTIRA AJI KUMORO221999163  2007  2  2 ...
252000011  2007  2  5  IMAM LUQMANUL HAKIM332000036  2007  3  3  ANTON DHARMAWIRJA242000027  2007  2  4  AGUS ...
242001038  2007  2  4  BAMBANG SRIWIJAYA122001075  2007  1  2  WIDI RACHMARIHADI212001045  2007  2  1  I GUSTI...
122006035  2007  1  2  HAVIED122006057  2007  1  2  NICO SANDRO PARULIAN GAOL122006064  2007  1  2  YUDHISTIRA...
112007042  2007  1  1  MUHAMMAD UMAR ABDURRACHMAN112007043  2007  1  1  ILHAM MAULANA112007044  2007  1  1  DA...
122007020  2007  1  2  MARA RUSYADI122007021  2007  1  2  REVIANA SANTIKA DORA122007022  2007  1  2  SHENDY ZU...
122007077  2007  1  2  MIFTAH SIDIQ122007078  2007  1  2  ANDRI AKBAR SUSILO122007079  2007  1  2  ARIEF WIBAW...
132007037  2007  1  3  PAMOR WICAKSONO PRASETYO PUTRO132007038  2007  1  3  ARNINDYA DRIYAR MOESDEWANI132007039  ...
132007096  2007  1  3  DEA YULDAN HADIANSYAH132007097  2007  1  3  RENY WAHYUNI132007098  2007  1  3  RONY WAH...
132007153  2007  1  3  DIMAS KRESNADI MAHARDIKA132007154  2007  1  3  MUHAMAD SYAHRI RAMADAN132007156  2007  1 ...
142007008  2007  1  4  EFLIANA GABRIELA WEA JAWA142007010  2007  1  4  MUHAMAD FACHRI HADI142007011  2007  1  4...
152007025  2007  1  5  NOVANDRA ADHY PUTRA152007026  2007  1  5  TYAS AYU SULISTYARINI152007027  2007  1  5  L...
152007083  2007  1  5  MUHAMMAD YUSUF BAKHTIAR152007084  2007  1  5  FREDY FERDYAN OKTARIZKY WIJAYA152007085  200...
212007026  2007  2  1  DEDY SUPRIADI212007027  2007  2  1  LUTHER CARLOS AMANDUS USYOR212007028  2007  2  1  D...
212007082  2007  2  1  CHANDRA TRI ADIPUTRA212007083  2007  2  1  RADI MAULANA MUHAMAD212007084  2007  2  1  H...
222007009  2007  2  2  MARRILYN ARISMAWATI222007010  2007  2  2  MAYANG DITA ANGGRYANY YULIUS222007011  2007  2 ...
222007074  2007  2  2  ARIF GUMELAR222007075  2007  2  2  TEDDY SURYANDI222007076  2007  2  2  BISMAR SUSENO22...
242007002  2007  2  4  ERVIANTI SUKMADINATA242007003  2007  2  4  ACHMAD IRWANDI242007004  2007  2  4  DERRY P...
312007008  2007  3  1  DANAR DONO312007009  2007  3  1  MERISKA DEBITASARI312007010  2007  3  1  MOLIENA OKTRI...
322007002  2007  3  2  WISA HUDAYA322007003  2007  3  2  RUSTIANI ANGGIA PUTRI322007004  2007  3  2  CITRA MAY...
332007018  2007  3  3  AHMAD HASAN YUNIARDI332007019  2007  3  3  DARA NUR PRIMADINI332007020  2007  3  3  RAN...
332007076  2007  3  3  ADILA INTIFADA332007077  2007  3  3  ISAM SAMSUL MUHARAM332007078  2007  3  3  MUTHAHAR...
332007132  2007  3  3  RUDY PURNOMO ANUGRAH332007133  2007  3  3  VERA RIDZKA ARYANI332007134  2007  3  3  AMA...
312006071  2008  3  1  TANTRI LIZA PUTRI312006075  2008  3  1  ANGGARA SYARIF312006078  2008  3  1  FRIDA ANAN...
112008048  2008  1  1  ADITYA FITRIANSYAH112008049  2008  1  1  RIANA PRAMUKTI112008050  2008  1  1  TAUFIQ AG...
122008033  2008  1  2  ELVIS TANGALAYUK122008034  2008  1  2  ARIS SEPTO ARIAWAN YULIADI122008036  2008  1  2 ...
122008090  2008  1  2  RHEGA MANGIVERA INDICA122008091  2008  1  2  WAHYU SARIP HIDAYAT132008001  2008  1  3  ...
132008059  2008  1  3  EKO NUGROHO BUDIYANTO132008060  2008  1  3  DESTIAN HAFIZ HARDI132008061  2008  1  3  D...
132008112  2008  1  3  ADRIANSYAH WIJAYA PUTRA132008113  2008  1  3  SEPTIA DERRY SYAHERLI CHAN132008114  2008  ...
142008004  2008  1  4  FEBRI ARTANTO142008005  2008  1  4  WIDI TAOFIEK142008006  2008  1  4  ANDRE TAUFIK KUR...
152008024  2008  1  5  MOHAMAD IHSAN NURDIN152008025  2008  1  5  FANI ABDUL ROZAK RAMDHANI152008026  2008  1  ...
152008081  2008  1  5  WAHYU PUTRA152008082  2008  1  5  RADEN BAYU SATRIO WIBOWO152008083  2008  1  5  YANDRI...
212008028  2008  2  1  HELGA LARASATI212008029  2008  2  1  HERRU SUPRIYANTO212008030  2008  2  1  RIZKY DESPR...
212008085  2008  2  1  DIAN NUGRAHA212008086  2008  2  1  MUHAMMAD FADHILLAH212008087  2008  2  1  AREZA TANTI...
222008047  2008  2  2  DIDA KHRISNA222008048  2008  2  2  HERMAN TUA REONALDO SITUMEANG222008049  2008  2  2  ...
222008101  2008  2  2  MUKHAMMAD ABDUH AR RASYID A222008102  2008  2  2  ROBBY OKTANUGRAHA222008103  2008  2  2...
242008026  2008  2  4  JERRY ALFAJRI AMRIFA242008027  2008  2  4  MUHAMAD GALVA DERRY242008028  2008  2  4  ZA...
312008029  2008  3  1  MEILINDA AYU TRIANI (LINDA)312008030  2008  3  1  RATU ARFINA DEVILIANI312008031  2008  3...
322008011  2008  3  2  CAKRADONYA SESAR NUGROHO322008012  2008  3  2  AYODIA JULIANSYACH MALIOY322008013  2008  ...
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Data mahasiswa itenas 2007 2011
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Data mahasiswa itenas 2007 2011

58.724 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
1 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
58.724
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
70
Kommentare
0
Gefällt mir
1
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Data mahasiswa itenas 2007 2011

 1. 1. NIMHSMSMHS TAHUNMSMHS KDFAKMSMHS KDJURMSMHS NMMHSMSMHS111997015 2007 1 1 ARYA PRAFANTO131997045 2007 1 3 FAIZAL211997097 2007 2 1 RAKHMANTO YUDOPRAKASA S221997058 2007 2 2 LUKITO BAWONO241997016 2007 2 4 JOBBY SILPUTRA241997048 2007 2 4 SANDY PRATAMA R221998016 2007 2 2 BAMBANG HERMANSYAH241998007 2007 2 4 RIZA ARIF FACHRIADI231998005 2007 2 3 HIENCE YUSABIHU EBEN121998021 2007 1 2 HENDRA CAHYANA251998005 2007 2 5 TROY MOHAMAD PURTAMA131998044 2007 1 3 RENALDY MAHAPATRA121998037 2007 1 2 YUSFI BUDIWAN241998016 2007 2 4 MARWAN A BEY251998010 2007 2 5 ERDIANSAH HAFSYARI131998067 2007 1 3 I MADE DHARMA KUSUMA121998067 2007 1 2 HERLI MARLIANA131998136 2007 1 3 AHMAD ISLAMI231998022 2007 2 3 BUDI SUPRAPTO121998128 2007 1 2 ENDRO HADI SAPUTRO211998138 2007 2 1 NANDANG GUMELAR121999010 2007 1 2 FAISAL REZA241999003 2007 2 4 HENDRIYAMAN TRIKUSUMAH241999004 2007 2 4 DWI NOVIANA SARI111999008 2007 1 1 BIMA111999013 2007 1 1 HENDY HANAFI221999039 2007 2 2 AFRIYANTO321999019 2007 3 2 SENJI PRATAMAGATA121999066 2007 1 2 SUPRAYITNO241999015 2007 2 4 DANTE PURWADHANA111999022 2007 1 1 GRID WELLY ARTHA241999020 2007 2 4 MIKKI INDRA CANDRAPUTRA141999016 2007 1 4 AGUSTINUS FRANZ HARRISON K241999024 2007 2 4 JULIUSSABAR231999012 2007 2 3 FERDY CAHYADI121999086 2007 1 2 NUR HERDIANA251999012 2007 2 5 MOCHAMAD MUGI MULIAWAN131999062 2007 1 3 HILMAN ANDRI241999028 2007 2 4 ANNISYA SYAMSU241999033 2007 2 4 TRIHANDAYANI NURINDRADEWI251999013 2007 2 5 RAHMIATY UTAMI131999084 2007 1 3 FAJAR BUANA CERIA111999055 2007 1 1 ARIEF HERMAWAN131999088 2007 1 3 ANDAI WULANDARI251999015 2007 2 5 RADEN TETEN HERDIANA241999040 2007 2 4 MOCHAMAD DIKI WAHYUDI111999062 2007 1 1 R DEDDY HERMAWAN121999121 2007 1 2 DENY AGUSTIAN111999064 2007 1 1 MEIDIANTORO AGUNG SETIADI211999075 2007 2 1 WENDI KONAFI121999134 2007 1 2 FILE EKA DAMAYANA131999112 2007 1 3 IRWANSYAH AGUSTINO HARAHAP
 2. 2. 131999113 2007 1 3 MOHAMAD BAKHTIAR (DEKI)121999143 2007 1 2 YUDISTIRA AJI KUMORO221999163 2007 2 2 IVAN JUANDA221999167 2007 2 2 KRISNA FIRMANSYAH241999050 2007 2 4 TEUKU BIMMA PRASETYA121999156 2007 1 2 WINHASTOMO HADI PRAYOGA241999051 2007 2 4 IRVAN CAHYADI131999126 2007 1 3 MUHAMAD ARDANI131999128 2007 1 3 MARTHA NOVANDY111999084 2007 1 1 PERMADI SENDRA PURNAMA131999134 2007 1 3 I KADEK DWI MARYAWAN211999108 2007 2 1 HELMY AKBAR241999059 2007 2 4 SILVIA KUSTANTINAH251999026 2007 2 5 RIKO ROYNANDA311999066 2007 3 1 TUBAGUS CHANDERA GUMELAR231999043 2007 2 3 LUKMAN HAKIM HADIANSAH131999163 2007 1 3 YUDIE YULIAN NURDIANSYAH211999120 2007 2 1 YOSEF OKTOROZI111999102 2007 1 1 DEDDY BRAWIJAYA221999225 2007 2 2 MOHAMAD PARID ABDUH231999047 2007 2 3 RUBBY DWI APRIANY111999118 2007 1 1 MARTINUS PARDOMUAN SITUMEANG131999187 2007 1 3 NICO ADHITYA KOSYAFRUDIN211999129 2007 2 1 DODI AFRINALDI111999125 2007 1 1 BUDY MULYONO111999141 2007 1 1 ARGY RIGWAN111999142 2007 1 1 DADANG FIRMANSYAH222000004 2007 2 2 ROEBAYA122000005 2007 1 2 RUDI FADRIANSYAH222000006 2007 2 2 TRISFANI KURNIAWAN212000005 2007 2 1 RANGGA MALIK RAJASHA222000012 2007 2 2 HERRY IDHAM FIRMANSYAH222000015 2007 2 2 DINDIN MUHTADIN132000013 2007 1 3 CINTA LARANTIKA112000017 2007 1 1 M ADITYA WIHARJA122000026 2007 1 2 ERIK HENDRA ESMARA142000008 2007 1 4 RIEKA HANDAYANI122000034 2007 1 2 SYAMSUL ARIFIN222000032 2007 2 2 HERRY SOFYAN212000018 2007 2 1 EDI KURNIADI112000031 2007 1 1 DWI FAHNI DENNI212000021 2007 2 1 ANDIYANTO PURWONO332000020 2007 3 3 AID FAUZAN112000037 2007 1 1 NOVIE APRIANSYAH322000023 2007 3 2 BHOGA PATRIOT MAHAPUTRA212000028 2007 2 1 MOCHAMMAD FABIAN222000062 2007 2 2 RADEN BAGUS SAPTARI222000070 2007 2 2 KAMILA MERIANA112000057 2007 1 1 RAKHMAT SURYO ATMOJO242000024 2007 2 4 DIAN ADRIANI132000066 2007 1 3 DANI ADRIADI RINALDI132000069 2007 1 3 MUKTAMARUDIN132000074 2007 1 3 JATI WIRAHMA SAKTI
 3. 3. 252000011 2007 2 5 IMAM LUQMANUL HAKIM332000036 2007 3 3 ANTON DHARMAWIRJA242000027 2007 2 4 AGUS ANDRIANSYAH122000086 2007 1 2 ANDRES AGUNG PERDANA212000063 2007 2 1 REINALDY PARTOGITUA122000087 2007 1 2 BUDI SOMANTRI112000089 2007 1 1 AGUS NURDIANSYACH222000108 2007 2 2 IRMA RETYANA322000051 2007 3 2 TAUFIQ MANSUR132000112 2007 1 3 YURIKO FITRIA EKA PUTRI132000118 2007 1 3 IRMA SEPTIARINI122000117 2007 1 2 ANDRIANTO SUBROTO222000124 2007 2 2 HELEN MAULANA SUGIAWINATA132000129 2007 1 3 RIZKIA PUJIANA132000133 2007 1 3 HENDY KURNIAWAN132000144 2007 1 3 ALPHONSO HASUDUNGAN SINAGA112000122 2007 1 1 LINGGA AWANGGA HARDANA222000144 2007 2 2 M ARSYAD SIREGAR222000146 2007 2 2 LUCKY KURNIA FAIZAL112000131 2007 1 1 TEUKU HERIZAL112000132 2007 1 1 MUHAMAD RIZKI ILHAM222000149 2007 2 2 ARIEF FIRMANSYAH112000137 2007 1 1 MUHAMMAD ERIK SURMANA112000139 2007 1 1 HAIDIR DUCHAN222000156 2007 2 2 ARIES ISMANTO132000177 2007 1 3 SISKA SUKANDAR132000183 2007 1 3 RIDWAN HIDAYAT222000162 2007 2 2 EKA RACHMI TEJAWATI212000110 2007 2 1 OKI YOSIA ALFRET YOCOM222000169 2007 2 2 ALMEIDIANSYAH112000153 2007 1 1 SANDRI HERDIANSYAH112000155 2007 1 1 NAJIB242000054 2007 2 4 HERIANTO NAINGGOLAN122000170 2007 1 2 EKO GEORIAN122000172 2007 1 2 DHANYANTO MUJIB222000180 2007 2 2 YUSUP NUGRAHA122000175 2007 1 2 EKO PRASETYO312000086 2007 3 1 EBTA FIRNANDAR112000171 2007 1 1 FEBIYAN NUGRAHA132000222 2007 1 3 ALFIN YUAN OCTAVEDHA132000224 2007 1 3 CELDI SAPUTRA322000093 2007 3 2 ESTI RAHMADINI212000133 2007 2 1 PRAMANDA DWIPUTRA ACHMAD122000204 2007 1 2 MOEHAMAD FAISAL312000097 2007 3 1 RD MOCHAMAD DANDY SUKMADI222000217 2007 2 2 RIDHA SAPUTRA222000218 2007 2 2 YUDA PRAWIRANEGARA212000144 2007 2 1 IDDA ADHA ARAFIAH122000228 2007 1 2 OVI MOHAMAD FAISAL122000240 2007 1 2 WAHYU HIDAYAT312001026 2007 3 1 ANDRI HERIANTO122001034 2007 1 2 MONICHO AJI BAIO222001025 2007 2 2 MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN
 4. 4. 242001038 2007 2 4 BAMBANG SRIWIJAYA122001075 2007 1 2 WIDI RACHMARIHADI212001045 2007 2 1 I GUSTI NGURAH AGUNG INDRA L122001162 2007 1 2 KIROMI222001146 2007 2 2 BOBBY BUDIMAN132001199 2007 1 3 NUNI RUKMINI PRAWIRAATMAJA222001160 2007 2 2 ANTON TIMUR JAELANI ACHMAD122001209 2007 1 2 YAYAN HERDIAN112002087 2007 1 1 OGI PRASETYO112003149 2007 1 1 MARIYANTI RAHAYU112003160 2007 1 1 RADEN ADIL SEPTANO122003109 2007 1 2 RADEN ARI SULISTYO142003066 2007 1 4 ANDREZA212003123 2007 2 1 ABDURROHIM ARDIANSYAH242003057 2007 2 4 YONI MULNIAWAN SOFYAN112003183 2007 1 1 TEDY GUNAWAN222003121 2007 2 2 NENDI ROHAENDI112004009 2007 1 1 RIZKIA RAMDHANY112004055 2007 1 1 TOPAN TAOPEQ122004117 2007 1 2 SUGIANTO212004021 2007 2 1 BONNY ADHIKARA SUHARTO212004063 2007 2 1 LAODE INARTO222004054 2007 2 2 IRMA IRAWAN WAILISSA222004055 2007 2 2 RADEN HENDY LOLY242004036 2007 2 4 SYAFRIANSYAH242004037 2007 2 4 DANANG ARIBHAWA PUTRANTO252004002 2007 2 5 ANGGIT EKA PUTRA332004044 2007 3 3 ANDI ABDUL MUGHNIY322004085 2007 3 2 SYAZIRWAN HAKIM312004205 2007 3 1 BONNY MAZHAN312004214 2007 3 1 MANSEN MICHAEL PURBA112005049 2007 1 1 MOCHAMAD ILHAM RAMDHANI112005085 2007 1 1 MUHAMMAD FAESAL112005102 2007 1 1 SILVYANER GUMELA122005017 2007 1 2 FANDY AHMAD122005094 2007 1 2 ARIEF HIDAYAT152005008 2007 1 5 DEDY IRAWAN HASIBUAN152005059 2007 1 5 NARENDRA PIKATAN212005086 2007 2 1 EKA ARIA SAPUTRA212005100 2007 2 1 IRENG FAUZI FUAD252005018 2007 2 5 NANDA BATHARA312005022 2007 3 1 KOMANG EPPATIE YURISKA J312005064 2007 3 1 ROBY FITAGO CHASPY322005034 2007 3 2 HENDRA RAHTOMO332005030 2007 3 3 HERY JUHERI112006021 2007 1 1 MOHAMAD HIZBUDDIN112006035 2007 1 1 YULIUS MANDOWEN112006039 2007 1 1 VICKYE FRANSIUS GINTING212006075 2007 2 1 RAMLI ANANDHIKA212006105 2007 2 1 FAHMI ADHITYA SABRINO312006056 2007 3 1 VINA ANYA312006082 2007 3 1 PUTRI AMBARANI ARIEF312006083 2007 3 1 ARIE FIRMAN PUTRA
 5. 5. 122006035 2007 1 2 HAVIED122006057 2007 1 2 NICO SANDRO PARULIAN GAOL122006064 2007 1 2 YUDHISTIRA PRASETYA152006026 2007 1 5 NIKKO RIADI152006028 2007 1 5 AFIS RINALDI FARITZH ATAPUKAN152006084 2007 1 5 DHAMAR RAMADHANI222006071 2007 2 2 REZKI MUSTAFA242006019 2007 2 4 IMMAMUDDIN AYUB322006017 2007 3 2 GERRY JULIANSYAH PUTRA322006021 2007 3 2 ADI SURADILAGA322006026 2007 3 2 DARYL LANDEUH322006027 2007 3 2 ROMY GEYS ALI322006033 2007 3 2 MUHAMMAD LUTFI332006071 2007 3 3 REZA ZAINAL332006121 2007 3 3 AHMAD RIYADI112007001 2007 1 1 DWI DHARMA SENATRIYA112007002 2007 1 1 SUKMA NURZAMAN112007003 2007 1 1 CRESTA PERMANA112007004 2007 1 1 TRI WAHYU RUBIANTO112007005 2007 1 1 ARDHIANSYAH PRATAMA112007006 2007 1 1 DIMAS PRIYAMBODHO112007007 2007 1 1 TEGAR AVRILLA KHARISMAWAN112007008 2007 1 1 SAKA PUTRA HERLISTIANTO112007009 2007 1 1 BILLI DEKAR GUSTIAN112007010 2007 1 1 JANUAR LUKIAWAN112007011 2007 1 1 HADIAN SEFTIANA112007012 2007 1 1 RISMAN FAUZI112007013 2007 1 1 ANDI FAJRIN112007014 2007 1 1 IWAN SEPTHIADY112007015 2007 1 1 DEVI SLAMET112007016 2007 1 1 DEPPI MURDANI112007017 2007 1 1 GUNADIE RAHARJA112007018 2007 1 1 BAYU PRIASA112007019 2007 1 1 ABDUL ROCHMAT SUPRIYANTO112007020 2007 1 1 DIYAN JUNIARTO112007021 2007 1 1 AJIE TEGUH RACHMANTO112007022 2007 1 1 INDRA YUSUF SUPRIYANA112007023 2007 1 1 RENDRA WIGENA112007024 2007 1 1 FRISA NUGRAHA SETIADI112007025 2007 1 1 BUDHI TAUFIQ SULISTYO112007026 2007 1 1 LEO RENANTO112007028 2007 1 1 RIDA112007029 2007 1 1 TEGUH NOVIRIARDI MUTARI112007030 2007 1 1 ELIYA PANJI TRIPUSA112007031 2007 1 1 SUBANDI112007032 2007 1 1 FERDIAN DWIPA ROSADA112007033 2007 1 1 JUNIUS ALFONSUS SIMALANGO112007034 2007 1 1 R TEGUH ADHIANTO112007036 2007 1 1 YUSUF SUBAGJA112007037 2007 1 1 FAHRUL RAHADI112007038 2007 1 1 ADITYA DARMAWAN112007040 2007 1 1 ALLEN GERRY112007041 2007 1 1 MUSVIRATU ALVITA BAHRUM
 6. 6. 112007042 2007 1 1 MUHAMMAD UMAR ABDURRACHMAN112007043 2007 1 1 ILHAM MAULANA112007044 2007 1 1 DANDI ERLANGGA112007045 2007 1 1 CRISCA ANGELIA YUDA112007046 2007 1 1 PRA FAJAR RAMANDA112007048 2007 1 1 APRIANTO SETIAWAN112007049 2007 1 1 YOGI IMAM FEBRIANSYAH112007050 2007 1 1 FAZLUR RAHMAN AHMADI112007051 2007 1 1 JHONI WALIADI112007052 2007 1 1 AGUSTINUS SIREGAR112007053 2007 1 1 MUTIARA NURDIANTI112007054 2007 1 1 LEONARD TAMPUBOLON112007055 2007 1 1 TRISWAN RAMDHANI112007056 2007 1 1 AINUN MARDIAH HARAHAP112007057 2007 1 1 RIFA RAMADHITA112007058 2007 1 1 DANI HAMDANI112007059 2007 1 1 IRFAN ARIF BUDIMAN112007060 2007 1 1 ARINA PRAMUDITA112007061 2007 1 1 RACHMAD JESIMAN PUTRA112007062 2007 1 1 MUHAMMAD NAQIIB ALHADAR112007063 2007 1 1 IYAMA RIZKA PADANG112007064 2007 1 1 MUHAMAD RANDI YUNESA112007065 2007 1 1 JULIANDO ADITIA GIRSANG112007066 2007 1 1 DAVE EMMANUEL112007067 2007 1 1 ANDRIANTO112007068 2007 1 1 FALIQ GHARIZI112007069 2007 1 1 WIDYA YOGA PRATAMA112007070 2007 1 1 GIAN NUGRAHA112007071 2007 1 1 GERALDI PEBRIANDY112007072 2007 1 1 MUHAMMAD ARTA LAZUARDI112007073 2007 1 1 RANI MAYA DEWANTI112007074 2007 1 1 RISMA NURLIANI DEWI SOMANTRI112007075 2007 1 1 AKBAR WILDAN LAILI112007076 2007 1 1 SUGENG SANTOSO112007078 2007 1 1 FARIDZ SYACHRIDZAL112007080 2007 1 1 AJI SANTOSO MARYANTO122007002 2007 1 2 MAULANA122007003 2007 1 2 ARIEF AZWAR LESMANA122007004 2007 1 2 MOCHAMAD TAUFIK122007005 2007 1 2 NALENDRA PRADANA122007006 2007 1 2 FAJRI JAYA KELANA122007007 2007 1 2 JOKO SUKARMAN122007009 2007 1 2 ALGI JULIAR122007010 2007 1 2 MARCO HENDRIANO122007011 2007 1 2 YOSEF SUCIYADI122007012 2007 1 2 GHIYATS ASYADILLAH122007013 2007 1 2 YUSAK122007014 2007 1 2 HARY CIPTA PRATAMA122007015 2007 1 2 KRISNA WIBAWA122007016 2007 1 2 RIKI122007017 2007 1 2 ANDI AGUNG TRIANTO122007018 2007 1 2 RIZALDI AGUSTA RASHAD122007019 2007 1 2 RIZKY INDRA DWI K W
 7. 7. 122007020 2007 1 2 MARA RUSYADI122007021 2007 1 2 REVIANA SANTIKA DORA122007022 2007 1 2 SHENDY ZULFA PRATAMA122007023 2007 1 2 ASEP KURNIAWAN122007024 2007 1 2 MIKHAEL MITEM PURAP122007025 2007 1 2 FIRMAN DWI SUBAGJA122007027 2007 1 2 EDUARDUS JAGA122007028 2007 1 2 AURORIAL AZHAR122007029 2007 1 2 AGUS DERMAWAN122007030 2007 1 2 BUDI PRASETYA DJAJA122007031 2007 1 2 RANKHY MARFIANDA122007032 2007 1 2 IPAN KURNIA122007034 2007 1 2 MICHAEL STEPHANO LUKARDI122007035 2007 1 2 KAROL CHRISTOVEL TARIGAN122007036 2007 1 2 DWI PURWANTO N122007037 2007 1 2 HIKAM SABELLA122007039 2007 1 2 IBRAHIM PAPUTUNGAN122007040 2007 1 2 KAN KAN YUDISTIRA122007041 2007 1 2 STEVAN SUSANTO122007042 2007 1 2 RENDY AGDYANSYAH122007043 2007 1 2 YEHEZKIEL SYEBATINUS KURNIAWAN122007044 2007 1 2 AULIA DESKY122007045 2007 1 2 RIDZKY ARLY BUSTAMAN122007046 2007 1 2 TANTAN SUMIRAT122007047 2007 1 2 EKO NOVIANTO122007048 2007 1 2 RANGGA GUMILANG WIGANJAR122007049 2007 1 2 SYAHREZA AKBAR122007050 2007 1 2 ASEP MARTIN122007051 2007 1 2 RONI ROMADANI122007052 2007 1 2 RIYAN YULYANTONO122007053 2007 1 2 IRFAN RIYADI122007054 2007 1 2 WARDI KUSDINAR122007055 2007 1 2 MOCHAMMAD NAFI KHUMASI122007056 2007 1 2 JAFAR MUNIR122007058 2007 1 2 CHANDRA GUMILAR122007059 2007 1 2 SENDI AZHARY122007060 2007 1 2 ABDUL HADI KAMILSYAH122007061 2007 1 2 YUDA RAKSANATA122007062 2007 1 2 DANDY SETIAWAN122007063 2007 1 2 ANTONIUS FAJAR TRIRAHARJO122007064 2007 1 2 DANDY ELFA RIONALDO122007065 2007 1 2 FERNANDO PUTRA ALVONSO122007066 2007 1 2 IVAN RAHMAT KRISTIAN122007067 2007 1 2 IMNO JUMPARKO122007068 2007 1 2 RAHMAT122007069 2007 1 2 AGUNG DWI JULIANSYAH122007070 2007 1 2 JULIUS LINNEAUS MUNDA N122007071 2007 1 2 ANGGA ROSWAN NUGRAHA122007072 2007 1 2 HENDRA PERMANA122007073 2007 1 2 HAIKAL122007074 2007 1 2 BENNY ELPIAN SIMAMORA122007075 2007 1 2 FEBRIYADI122007076 2007 1 2 MOHAMMAD RUDIANSAH
 8. 8. 122007077 2007 1 2 MIFTAH SIDIQ122007078 2007 1 2 ANDRI AKBAR SUSILO122007079 2007 1 2 ARIEF WIBAWA122007080 2007 1 2 IRVAN VIRMANSYAH122007081 2007 1 2 ADE KIKI ZAENAL122007082 2007 1 2 HARRY RAHMADDIAN122007083 2007 1 2 DADAN MUTAQIN122007084 2007 1 2 JAJANG SUDIRMAN122007085 2007 1 2 GANDA RONI UPA SIMANULLANG122007086 2007 1 2 FAUZI NUR ROKHMAN122007087 2007 1 2 JEFFI HERIYUS122007088 2007 1 2 RIDUAN SAGALA122007089 2007 1 2 ASDAR ASKAR122007091 2007 1 2 SUHARJONO122007092 2007 1 2 FIRMAN SUBHAN NUGRAHA122007093 2007 1 2 ANGGI GINANJAR122007094 2007 1 2 YUSUF FATHONY PUTRASANDI122007095 2007 1 2 GUGUN GUNAWAN122007096 2007 1 2 JEKI WIDJANARKO122007097 2007 1 2 SUWONO122007098 2007 1 2 EGHA SULISTRIEAWAN122007099 2007 1 2 DIN RUMADAI122007100 2007 1 2 SUKARMAN NUR HADI122007101 2007 1 2 WENDY AUGUSTA122007102 2007 1 2 YOGI TAOFIQ132007002 2007 1 3 DIMAS HENDRA RAMDANY132007003 2007 1 3 YONGKI DARYOTO132007004 2007 1 3 ROSARITA AUDITA SARI SIREGAR132007005 2007 1 3 ASTERINA FEBRIANTI132007006 2007 1 3 RISTANDY HADIANSYAH132007007 2007 1 3 BEN NUGRAHA PUTRA132007008 2007 1 3 ABDURRAHMAN HIDAYATULLAH132007009 2007 1 3 JAKARIA132007011 2007 1 3 REZA STEFLYANDO132007013 2007 1 3 RYAN RAMADHAN SANJAYA132007014 2007 1 3 ACHMAD HILMAN FAWZY ZAKARIA132007015 2007 1 3 ANGGA NURDIANSYAH132007016 2007 1 3 ZEFFY JUNIARTO132007017 2007 1 3 REZA FAUZI132007019 2007 1 3 DENA HERLINA132007020 2007 1 3 TRISNAWAN HARTANTO132007021 2007 1 3 MARETA KESUMA132007023 2007 1 3 ANDHANTA PUTRA132007024 2007 1 3 AGUNG NUGRAHA132007025 2007 1 3 ARIF MADYA ARMANTO132007026 2007 1 3 WINDA NURANDITA SARI132007029 2007 1 3 DYSSA GRESINANTHYA RAZIEF132007030 2007 1 3 ANDI AGUNG PRAWITA132007031 2007 1 3 YONA VIDYA PRESTIWI132007032 2007 1 3 FAUZY SURYA ATMOKO132007033 2007 1 3 INDAH AYU PUJIARTI132007034 2007 1 3 MAYA SARI SASTIA OKTAMA132007035 2007 1 3 ARYA IRSAN PRADANA
 9. 9. 132007037 2007 1 3 PAMOR WICAKSONO PRASETYO PUTRO132007038 2007 1 3 ARNINDYA DRIYAR MOESDEWANI132007039 2007 1 3 EKA WIDYA APRIANTO132007041 2007 1 3 GANDES BIMAPORO132007042 2007 1 3 NADIA DINIE ARINDA132007043 2007 1 3 ABDUL RACHMAN SAIMA132007044 2007 1 3 RENDY SEPTYADI132007045 2007 1 3 AGUNG TRIATMAJA YUWONO132007046 2007 1 3 DELIA VAJAR CAHYANI HAJI S132007047 2007 1 3 MICHAEL DANIEL SIPAYUNG132007048 2007 1 3 ALFA OMEGA132007049 2007 1 3 MOCHAMMAD DEWANTORO132007050 2007 1 3 JOGI OSCAR SINAGA132007051 2007 1 3 YOGI AGASY ARNOLD132007053 2007 1 3 RIFI NURUL AULIA132007054 2007 1 3 RHAZI ADITYA PRATAMA132007055 2007 1 3 TAUFIK SEPTIAN KRISTIANTO132007056 2007 1 3 RIZALDI YUDHA AULIA132007057 2007 1 3 FICKY ADITYA PUTRA132007058 2007 1 3 FIADI DJAJADIREDJA132007059 2007 1 3 LUQMAN ZULKAEDIN132007060 2007 1 3 GAGAT RAINA132007061 2007 1 3 VIDDYA AURORA132007062 2007 1 3 KHAIRUL UMAM132007063 2007 1 3 MUHAMMAD CHARISMA MAGHRIBI132007064 2007 1 3 MIRANTI SITI ASTUTY132007065 2007 1 3 JULIAN HADZAMI132007066 2007 1 3 ADHISTIE ISNAMURTIE132007067 2007 1 3 RANGGA RADHITYA ADIKARA132007068 2007 1 3 RIRIN TRIANAWATI132007070 2007 1 3 MUHAMMAD RAHADI PRASETYA132007071 2007 1 3 GANESHA SURYAGUNA DWIRAMA132007072 2007 1 3 RAEZHA MOCHAMMAD RIDZKI132007073 2007 1 3 SRI MARYATI132007074 2007 1 3 ADHIE NURDIANSYAH PAMUNGKAS132007075 2007 1 3 FATIMAH ERYANTI132007076 2007 1 3 BAGUS DWICAHYO DEWANTORO132007077 2007 1 3 TINODWIKA WIRAHADI132007079 2007 1 3 NURUL ANGGIYASNI132007080 2007 1 3 ANGGA PRAMADI KUSUMA132007081 2007 1 3 MARIZKA ANDINI PRATIWI132007082 2007 1 3 AYUDYA DWI HANDAYANI132007083 2007 1 3 WINNY NURSYIFA132007084 2007 1 3 INDAH LESTARI MIANGKLARA132007086 2007 1 3 RAKHMI MUSFIRAH KHAIRANI132007087 2007 1 3 GERI GINANJAR132007088 2007 1 3 SELLY FATMA132007089 2007 1 3 RIMA JUNITASARI132007090 2007 1 3 NISA AFINA GHASSANI132007091 2007 1 3 NANDA HERLINA132007093 2007 1 3 IHSAN KARTIKHA132007094 2007 1 3 NAZENDRA SAM132007095 2007 1 3 MELA ARDELINE
 10. 10. 132007096 2007 1 3 DEA YULDAN HADIANSYAH132007097 2007 1 3 RENY WAHYUNI132007098 2007 1 3 RONY WAHYUDI132007099 2007 1 3 REZA ADRIANTO FIRMANSYAH R132007100 2007 1 3 PRIO SUKMADI ZULKARNAEN132007102 2007 1 3 JAMES SAPRIAN LADOU132007103 2007 1 3 SANDY DWIPUTRA132007104 2007 1 3 RIZKI NOVRIANDA132007106 2007 1 3 ERNAN RENANDA132007107 2007 1 3 ROMIE KISTARAGA132007108 2007 1 3 BUKHARI IMRON132007110 2007 1 3 ANGGA AR RAZAK132007111 2007 1 3 KOMANG RICKY CHANDRA132007112 2007 1 3 IRSAL KARIM132007113 2007 1 3 RADEN SELLY SISWULAN132007114 2007 1 3 RIZKI RAINY FITRIE132007115 2007 1 3 ANDINA RATNA SARI JUNIAR132007117 2007 1 3 ADHIGUNA PRAJNA RESTYANANDA132007118 2007 1 3 WICAKSONO ANGGI PRABOWO132007119 2007 1 3 NASA AL AKBAR132007120 2007 1 3 ASEP PERMANA132007121 2007 1 3 DUMA WULAN SARI132007122 2007 1 3 NOVA NOOR KAMALA SARI132007123 2007 1 3 HANDRY HIDAYAT132007124 2007 1 3 VERRA WIDYANI132007125 2007 1 3 BOBY GUNAWAN HASIBUAN132007126 2007 1 3 FEBBY RIZKI SETIAWAN132007127 2007 1 3 ERWIN GUNAWAN132007128 2007 1 3 WISNU NOVRIANTO132007129 2007 1 3 LUKMAN ANDRIANSYAH132007130 2007 1 3 MUHAMAD IHSAN SANTOSA132007131 2007 1 3 WAHYU TRI SAPUTRA132007132 2007 1 3 IRVAN HERDIANA132007133 2007 1 3 ERLISAFITRI132007134 2007 1 3 EDWIN FATHURRAHMAN132007135 2007 1 3 YUGISTRY ALBERTY132007136 2007 1 3 DINI MULYANI132007137 2007 1 3 BOBY SETIAWAN132007138 2007 1 3 LISA132007139 2007 1 3 FAZLURRAHMAN132007140 2007 1 3 TAZUL FAUZY132007141 2007 1 3 INDRA SETIAWAN132007142 2007 1 3 SANDY DARMAWAN132007143 2007 1 3 RYANDA SAPUTRA132007144 2007 1 3 RADEN DANI TRISNADI SIDHARTA132007145 2007 1 3 YULIUS SUMARATAMA132007146 2007 1 3 ARISKO SAPUTRA132007147 2007 1 3 MUHAMAD RIZKI MAULANA132007148 2007 1 3 MOCHAMAD FALDY RIALDY132007149 2007 1 3 MEYDHI NIRWAN PRAHASTO132007150 2007 1 3 MUHAMMAD FAUZI132007151 2007 1 3 SAID FAUZAN MAULANA132007152 2007 1 3 IRMA NOVITASARI
 11. 11. 132007153 2007 1 3 DIMAS KRESNADI MAHARDIKA132007154 2007 1 3 MUHAMAD SYAHRI RAMADAN132007156 2007 1 3 PRAMA CHRISTIANTHA132007157 2007 1 3 ERSYAD MAHENDRA PUTRA132007158 2007 1 3 ANJAR BOY GARDIA SINAGA132007159 2007 1 3 IKHSAN NUR SIDDIQ132007160 2007 1 3 RIA DESRIANI SARI132007161 2007 1 3 RENI KUSTINI132007162 2007 1 3 RADEN PRIYA TRIARIOPANJI S132007163 2007 1 3 FAKHRU RAZI132007165 2007 1 3 JAISA RANDY132007166 2007 1 3 ILHAMI MUGIA132007167 2007 1 3 AULIA WULANDARI132007168 2007 1 3 RIDHO ARIK PRAJA132007169 2007 1 3 REZA RAHADIAN132007170 2007 1 3 GUSTI RYANDA FAZRIN132007171 2007 1 3 ARI KURNIAWAN132007172 2007 1 3 IMAM ARIF RAHMAN132007173 2007 1 3 RADINAL MUCHTAR132007174 2007 1 3 INDRIA KURNIATI132007175 2007 1 3 ARSENDO ADITYO ARIBOWO132007176 2007 1 3 FAJRI MUTTAQIEN132007177 2007 1 3 LUTHFI RUFRIAJI132007178 2007 1 3 ANDRI ADHIANTO132007179 2007 1 3 HANDROW132007180 2007 1 3 LENDRA SUNANDAR132007181 2007 1 3 BAGUS PRAMADIA132007182 2007 1 3 ADITYA RAMDHANI132007183 2007 1 3 ERLANGGA PRAHARSA132007184 2007 1 3 ANDRY MULYANTO132007185 2007 1 3 BARKAH AJI KURNIAWAN132007186 2007 1 3 NURDIN RAMDHANI132007187 2007 1 3 HARRY SUBAGJA132007188 2007 1 3 M ZAKI HIDAYAT132007189 2007 1 3 TRIO FIRMANSYAH D132007190 2007 1 3 MARTIN AIRLANGGA132007191 2007 1 3 OLOAN DJESREEL PARDAMEAN132007192 2007 1 3 PANDU HARI RESPATI132007193 2007 1 3 SUJATMIKA132007194 2007 1 3 YUDHA PERMANA132007195 2007 1 3 RANDY ARDIANSYAH132007196 2007 1 3 MAREKSO MUKHLYS PRAVIRA N132007197 2007 1 3 LUKMAN132007198 2007 1 3 RIZAL FATHUROHMAN132007199 2007 1 3 HELBY FEBRIANTI132007200 2007 1 3 ANDIKA LESTANTYO132007201 2007 1 3 ALDEHIDAR ALAM142007001 2007 1 4 FLENTI AYUINA PUTRI142007002 2007 1 4 KURNIA RAHAYUNINGSIH142007003 2007 1 4 MELATI SEPTIYANTI142007004 2007 1 4 HARRY LUTHFI142007006 2007 1 4 AMALIA142007007 2007 1 4 GITHA NOVITASARI HARYANTO
 12. 12. 142007008 2007 1 4 EFLIANA GABRIELA WEA JAWA142007010 2007 1 4 MUHAMAD FACHRI HADI142007011 2007 1 4 DWI HARI ADHITYA142007012 2007 1 4 RUSYAD SYAMSUDIN142007014 2007 1 4 ASEP KUSNANDAR142007015 2007 1 4 RENDI ALI SETIABUDY142007016 2007 1 4 TOMMY YOSUA SAUHLIM142007017 2007 1 4 ARIANI MUHTAROMAH142007018 2007 1 4 FIRMAN YUSTIANA142007019 2007 1 4 YUDITHA RESGIATY142007020 2007 1 4 GIFFI ABDURRAHMAN142007021 2007 1 4 ASHAVI ERSAD142007022 2007 1 4 PUTRI CHITRA NURDINI142007023 2007 1 4 RENDI NOVIANTO NUGRAHA142007024 2007 1 4 M FAHLESA FATAHILAH142007025 2007 1 4 TINA TRESNAWATI142007026 2007 1 4 NABILLA WULANDARI142007027 2007 1 4 ADITYA SUFTANDAR142007028 2007 1 4 KUSUMO RETNOWATI142007029 2007 1 4 YUONO142007030 2007 1 4 ESTI SUSANTI SUKARSA142007031 2007 1 4 MUTIA SARI NUR APRIANTY142007032 2007 1 4 MUHAMMAD RIDWAN ADAM142007033 2007 1 4 RINJANI RATIH RAKASIWI142007034 2007 1 4 ANTI DEWI PRATIWI142007035 2007 1 4 GALIH SATYA NUGRAHA142007036 2007 1 4 HUSEN142007037 2007 1 4 PAMUKTI ADHI WICAKSONO142007038 2007 1 4 HENDRA WIJAYA152007001 2007 1 5 ARIEF HANDOKO152007002 2007 1 5 BAYU WASKITA152007003 2007 1 5 ADITYA SATRIO WIBOWO152007004 2007 1 5 LISTYA NURINA152007005 2007 1 5 RESTU ADI PRASETYA152007006 2007 1 5 GIFNY DWI PUTRA152007007 2007 1 5 HERRIANA RAIS152007008 2007 1 5 WILLI PRATAMA152007009 2007 1 5 MUHAMMAD FADH RAHMAN152007010 2007 1 5 MUHAMMAD FAUZAN ROSYADI152007011 2007 1 5 MIFTAH MAULANA152007012 2007 1 5 ARIA RILLADI PRATAMA152007013 2007 1 5 WAHYU CHANDRA EKA PUTRA152007014 2007 1 5 RIZQI RIVANI SYAFEI152007015 2007 1 5 INTISHA HAFNI YUNINGTYAS152007016 2007 1 5 MUHAMMAD HABIB152007017 2007 1 5 MEGA NURPITRI YANTI ROYANI152007018 2007 1 5 WANDA SWANDANA RAHARJA152007019 2007 1 5 RULLY KUSUMAJAYA152007020 2007 1 5 OKY PERDANA PUTRA152007021 2007 1 5 MIFTAH FADLI152007022 2007 1 5 AFFRINA PUSPITA SARI152007023 2007 1 5 YUDHIKI SAKTI ADITYA152007024 2007 1 5 FRENDKY SATRIA YAKUP
 13. 13. 152007025 2007 1 5 NOVANDRA ADHY PUTRA152007026 2007 1 5 TYAS AYU SULISTYARINI152007027 2007 1 5 LISDA MUSLIMAH152007028 2007 1 5 HERLY PAHLAWAN PUTRA152007029 2007 1 5 PANJI ACHMAD152007030 2007 1 5 REZA SEPTIAN FAJRI152007031 2007 1 5 M QARNI PANDUTAMA152007032 2007 1 5 ARIEF PRATAMA152007033 2007 1 5 RONALS APRIANDI152007034 2007 1 5 AHSANI TAQWIM KUSNANDI152007035 2007 1 5 AFRIZAL152007036 2007 1 5 GALUH PURNAMA152007037 2007 1 5 ALEXANDER FEBRIANO152007038 2007 1 5 BUDI SETIAWAN152007039 2007 1 5 HANIF WIBOWO152007040 2007 1 5 RENDANI AGI FEBRIYASA152007041 2007 1 5 JANAN SABRANG PRASETYO152007042 2007 1 5 MAINAR SWARI MAHARDIKA152007043 2007 1 5 RIKI APRIAN152007044 2007 1 5 GILANG KRESNA DESPRIAN152007045 2007 1 5 LINGGA SATRIYA YUDHA152007046 2007 1 5 REZA ADITYA PRATAMA152007047 2007 1 5 MOCHAMMAD WIRA ACHMADY152007048 2007 1 5 RIDHO TRISTIAN MUHARAM152007049 2007 1 5 EKO YUNIDARMA152007050 2007 1 5 TIO NOURAEIZA LOUPIAS152007051 2007 1 5 MUHAMMAD YAHYA152007053 2007 1 5 SHUHUFIL ULA152007055 2007 1 5 FACHMI ERNAWAN152007056 2007 1 5 SANTANA NUGRAHA152007058 2007 1 5 RAMDHANI SAPUTRA152007059 2007 1 5 ATUR BUDI SANTOSO152007061 2007 1 5 RIA INDHRYANI152007062 2007 1 5 MHD RIJANI FIRMANSYAH152007063 2007 1 5 WIDYA152007064 2007 1 5 MUHAMMAD IQBAL HURRAHMAN152007065 2007 1 5 MUHAMMAD NAJIB SAEFUL HAQ152007066 2007 1 5 RYAN MAULANA PAKAR152007067 2007 1 5 AKBAR RAMADHAN152007068 2007 1 5 RIONI AVEYOSIA152007069 2007 1 5 ANGGA ERLANGGA152007070 2007 1 5 ERICZA MERDIANA152007071 2007 1 5 ARDI SYAWALDIPA152007072 2007 1 5 NURI MIRA KURNIATI152007073 2007 1 5 NOOR AULIYA RUHILLAH152007074 2007 1 5 ACHMAD FERNAS152007076 2007 1 5 MAHARDHIKA MAWARDI PUTRA152007077 2007 1 5 VICHY SINAR RINANTO152007078 2007 1 5 ADE GUNAWAN152007079 2007 1 5 MUHAMAD TARDI RIATNO152007080 2007 1 5 REZA RIZCKY ADHITYA152007081 2007 1 5 MOHAMMAD FADHIEL AKBAR152007082 2007 1 5 BONNY DERMAWAN
 14. 14. 152007083 2007 1 5 MUHAMMAD YUSUF BAKHTIAR152007084 2007 1 5 FREDY FERDYAN OKTARIZKY WIJAYA152007085 2007 1 5 YOGI NURDIANA GUMILANG152007086 2007 1 5 EKI NOER FAJARDWIANTORO P152007088 2007 1 5 ADE SETIYANTO152007089 2007 1 5 DWITHA FEBRIANI152007090 2007 1 5 ENDA GUNAWAN152007091 2007 1 5 ERWIN PRASETYA DHARMA SAPUTRA152007092 2007 1 5 FITRIA VITADINI152007093 2007 1 5 DWI MOHAMAD PAMUNGKAS152007094 2007 1 5 M HADIANSYAH152007095 2007 1 5 NANDA PRAMANA152007096 2007 1 5 TENDIYUS AFRIAWAN152007097 2007 1 5 JEFFRY HENDRIC NAINGGOLAN152007098 2007 1 5 DANI NURDIANA152007099 2007 1 5 BAEHAQI152007100 2007 1 5 RISAD SYAM TAUFIK HIDAYAT152007101 2007 1 5 MUTIARA SEPTIANA152007102 2007 1 5 AGUSTINAWATI M A152007103 2007 1 5 ARRY FEBRIANDI152007104 2007 1 5 HERRY SYAHRIAL152007105 2007 1 5 DHERRY SASONO HANDHITO152007106 2007 1 5 SEPTIAWAN DWIARYO BIMANTORO152007107 2007 1 5 MARTA ROMI ARMANDO152007108 2007 1 5 ADITYA FITRA HERMAWAN152007109 2007 1 5 GERI DWI JANUARSYAH152007110 2007 1 5 ADITYA WIRA PERKASA152007111 2007 1 5 SYAHRUL GHANI152007112 2007 1 5 NUR FITRIA NINGSIH152007113 2007 1 5 JHON MAYEDI SARAGIH152007114 2007 1 5 RAMADHANI152007115 2007 1 5 GERRY ASRILLIN SANDY SIREGAR212007002 2007 2 1 WULAN HERDIANI212007004 2007 2 1 GEMA WIDYANUR212007005 2007 2 1 ADITYASTRI BUDI PRASTITI212007006 2007 2 1 VINIKE IRANDRA212007007 2007 2 1 FADHILAH212007008 2007 2 1 BARR BARANI NATAADININGRAT212007009 2007 2 1 NADIA PRAMITA SARI212007010 2007 2 1 RIZQI KHAIRUL FUADY212007011 2007 2 1 TEDDY RAHADIANTO212007012 2007 2 1 YUDI ANDIANA212007013 2007 2 1 RANDI RAHMAWANDI212007014 2007 2 1 YOSA GUNAWAN OCTAYUMAS212007016 2007 2 1 LINDA LIDWINA212007017 2007 2 1 ANDREA FATORO PRABANDARU HULU212007018 2007 2 1 DADAN MUHAMMAD DANIAL212007019 2007 2 1 NISSA AULIA ARDIANI212007020 2007 2 1 AKHMAD FARISAN212007021 2007 2 1 RENDI OKTORA212007022 2007 2 1 FERA PURNAMASARI212007024 2007 2 1 RAHMAT INDRANI212007025 2007 2 1 AKBAR INSANI
 15. 15. 212007026 2007 2 1 DEDY SUPRIADI212007027 2007 2 1 LUTHER CARLOS AMANDUS USYOR212007028 2007 2 1 DESTA ANGGIR PRATISTA212007029 2007 2 1 ROMI APRIANDA212007030 2007 2 1 FAJAR NADIA PUTRI212007031 2007 2 1 PUTERI ANDAM DEWI212007032 2007 2 1 JERRY ANDIKA AS212007033 2007 2 1 SOERYO DIPO ALAM212007034 2007 2 1 AGUNG SETYO BUDI NUR CAHYO212007035 2007 2 1 NADIA ROSMAWATI DENDY212007036 2007 2 1 RARASATI INTAN WIDURI212007037 2007 2 1 ERWIN SUDIRMAN212007038 2007 2 1 PRATYA APRILANA212007039 2007 2 1 RAJA ASYURO IDI212007040 2007 2 1 FADLI WAHAB212007041 2007 2 1 OKKY SULASTIO212007042 2007 2 1 FERIYANTO212007043 2007 2 1 AJENG SEKAR PAWENING212007044 2007 2 1 DENWIN RAMDA PUTRA212007045 2007 2 1 WILFRID AHA WASA212007046 2007 2 1 GIAN WAHANA RAHMADI212007047 2007 2 1 FANNYASTO PRADIPTA212007048 2007 2 1 AINUL YAKIN212007049 2007 2 1 PUPU NANANG PURAWAN212007050 2007 2 1 HENDRIK SYAPUTRA212007051 2007 2 1 ARINA SARININGSIH212007052 2007 2 1 ASRI GITARANI212007053 2007 2 1 REZA PHALEVI SIHOMBING212007054 2007 2 1 FENDY GUSTYA SUWARDANA PRATAMA212007055 2007 2 1 HENDRI DEVIKO PUTRA212007056 2007 2 1 YOVI RACHMADI212007057 2007 2 1 MOHAMMAD ISRA PARULIAN A212007058 2007 2 1 FEBHI FAMLY GUNAWAN212007060 2007 2 1 SYAHNAZ KHAIRUNISA212007061 2007 2 1 NOBLE MUHAMMAD212007062 2007 2 1 RIZKI FAJAR MUHIDIN212007064 2007 2 1 INDRA YUNUS SAMBIRA212007066 2007 2 1 IMAN TAUFIQ212007067 2007 2 1 ISMAN HERMANSYAH212007068 2007 2 1 HAEDAR NASHIR212007069 2007 2 1 BINTANG SENJA PRATAMA212007070 2007 2 1 INDRA FIRMANSYAH AKBAR212007071 2007 2 1 JOEY PAKSI DIRGANTARA212007072 2007 2 1 BANY CHAERWANSYAH212007073 2007 2 1 DIEGO VERNANDO WINATA212007074 2007 2 1 AEP SAEPUDIN212007075 2007 2 1 NURDELIA DJAFAR212007076 2007 2 1 DYAN PRA NUGRAHA212007077 2007 2 1 AZHARI MUKTI212007078 2007 2 1 AHMAD RAHMADI MAULANA212007079 2007 2 1 FAJAR ADIWIBOWO212007080 2007 2 1 PRITA NOVIA HAERANI212007081 2007 2 1 RISSA ROSMALINA LESTARI
 16. 16. 212007082 2007 2 1 CHANDRA TRI ADIPUTRA212007083 2007 2 1 RADI MAULANA MUHAMAD212007084 2007 2 1 HERA HERDAYANTI212007085 2007 2 1 ARGA PUTRA RACHMAN212007086 2007 2 1 RISANDY WIBOWO212007087 2007 2 1 AULIA HUSEN SUBAGDJA212007088 2007 2 1 FIKRI SALAHUDDIN212007089 2007 2 1 R ARIEF NIRWAN MAULANA212007090 2007 2 1 ADHIATMAJI PARAMAYUDHA AHMAD212007091 2007 2 1 SITI SUHAEBAH212007092 2007 2 1 ASEP SETIAWAN212007093 2007 2 1 INTAN DWIANA AMRA212007094 2007 2 1 ABDUL ALIMUL HAKIM212007095 2007 2 1 SUHARTONO WAHYU NUGROHO212007096 2007 2 1 CHANDRA KURNIAWAN212007097 2007 2 1 SRI NURHASANAH212007098 2007 2 1 DICKA PASETYA SEPTANINGSIH212007099 2007 2 1 ANNAS JUSUF212007100 2007 2 1 HANHAN SUBHAN HILMI212007101 2007 2 1 RICKY ERHAN RINALDI212007102 2007 2 1 ACEP TOMI MUHARAM212007103 2007 2 1 NURWAI RAMANDEY212007104 2007 2 1 ARIP BUDIMAN212007105 2007 2 1 PUTRI SARAH HIRANTI212007106 2007 2 1 HERU NURSEHA212007107 2007 2 1 LUTHFI ZULKIFLI212007108 2007 2 1 LUKMANUL HAKIM212007109 2007 2 1 AGUS NURDIAWAN212007110 2007 2 1 RAHMATTIKA212007111 2007 2 1 YOGI GINANJAR212007112 2007 2 1 PRADITA CANDRAWATI212007113 2007 2 1 ACHMAD FAUZAN212007114 2007 2 1 YUSUP RAHAYU BAHTIAR212007115 2007 2 1 AMALIA NOVA SUSANTI212007116 2007 2 1 ANTHONI MULYANA212007117 2007 2 1 HARIYADI GUNAWAN212007118 2007 2 1 ASMARANI AKTUALINA PUTRI212007119 2007 2 1 AMELIA SYAFITRI212007120 2007 2 1 RYAN PRIMADWIKA LESTYANTO212007121 2007 2 1 SYLVANIA CLAUDYA ANGELINA H212007122 2007 2 1 ANGGER ANOM WANGI212007123 2007 2 1 BONY ANEZA212007124 2007 2 1 REGGY ADINUGRAHA212007125 2007 2 1 CAHYAHADI212007126 2007 2 1 RONNY BONARDO222007001 2007 2 2 RIFKI NUR RACHMAN222007002 2007 2 2 NIA ELISA LARASATI222007003 2007 2 2 FANIE EQWINA222007004 2007 2 2 SHOLIHIEN222007005 2007 2 2 ANNISA DORIA222007006 2007 2 2 MOHAMAD ALFI FAZRI222007007 2007 2 2 CHAIRUNNISSA KANIA DEWI222007008 2007 2 2 ALDYNO AS
 17. 17. 222007009 2007 2 2 MARRILYN ARISMAWATI222007010 2007 2 2 MAYANG DITA ANGGRYANY YULIUS222007011 2007 2 2 SUBANDI SIHOTANG222007012 2007 2 2 OKI MUHAMMAD WASIL222007013 2007 2 2 ETNA RAHMAWATI FASTIANA AK222007014 2007 2 2 VALDI MUHAMAD HAIKAL222007015 2007 2 2 GALIH REZA YUDHISTIRA222007016 2007 2 2 RYAN EFFENDI222007017 2007 2 2 SRI KUSWANTI PRAYITNO222007019 2007 2 2 FIKY MAHENDRA222007020 2007 2 2 ARDIKA PRAMUDYA222007022 2007 2 2 CANGGIH DWI WIBOWO222007025 2007 2 2 FIRMAN TRIADI222007026 2007 2 2 MAHISA YOGA ERLANGGA222007027 2007 2 2 MOCHAMMAD RIZKY OKTAVIAN222007028 2007 2 2 GAGAN GANTINA222007029 2007 2 2 KIROMI SYABHAN222007033 2007 2 2 UCOK222007035 2007 2 2 ANGGI PRATAMA222007036 2007 2 2 CEVIE VALEO BAMBANG UTAMA222007037 2007 2 2 SYAHIDAN RIZALDI EKAYASHA222007038 2007 2 2 JAKA GIRIJATI222007039 2007 2 2 SURYA MANTA NIAGA222007040 2007 2 2 MOHAMMAD FAHMIE HERAWAN222007041 2007 2 2 GINA NOVIA LESTARI222007042 2007 2 2 BANGBANG RESPATY YULIANTARA222007043 2007 2 2 PASCHAL PARULIAN NAINGGOLAN222007044 2007 2 2 AGAM AHMAD RUSMAWAN222007045 2007 2 2 YUDITHIA NUGRAHA222007046 2007 2 2 GIGA NOVAGUSNI222007047 2007 2 2 ANTON HENDARMAN222007048 2007 2 2 YOSEP ANDRI HUTAJULU222007049 2007 2 2 RYAN TRI RESMI AZHARI222007050 2007 2 2 RISTOW TOM AFFANDY222007052 2007 2 2 RAFI AZAM NUR222007053 2007 2 2 ERICK NOVYANSYAH222007055 2007 2 2 RIZKY FAIRUS222007057 2007 2 2 HERI SURYAMAN222007058 2007 2 2 RIZAL JANUARI222007059 2007 2 2 SUKAMDANI222007060 2007 2 2 IRWANSYAH222007061 2007 2 2 FAUZAN HAMDANY222007062 2007 2 2 FRENDY PRATAMA222007063 2007 2 2 MOCHAMMAD RIZKI UTOMO222007064 2007 2 2 KHALIL GIBRAN222007065 2007 2 2 TEGUH NURTRI FAJAR PUTRA222007066 2007 2 2 MOCH RIFKI HIDAYAT222007068 2007 2 2 WINA ADITYA DEWI222007069 2007 2 2 GILANG GANJARNEGARA222007070 2007 2 2 IQBAL MAULANI222007071 2007 2 2 FALDERIKA222007072 2007 2 2 AGIT EVI VABELLA222007073 2007 2 2 AGUNG ANUGRAH
 18. 18. 222007074 2007 2 2 ARIF GUMELAR222007075 2007 2 2 TEDDY SURYANDI222007076 2007 2 2 BISMAR SUSENO222007077 2007 2 2 ASEP GUNAWAN TIRTOUTOMO222007078 2007 2 2 TRI ARIBOWO222007079 2007 2 2 DINDIN SYAHRUDIN222007080 2007 2 2 RIZKY NOEGRAHA222007081 2007 2 2 NANANG REDA RADIANSYAH222007082 2007 2 2 FREDY ARDIANSYAH222007083 2007 2 2 YOSEBA DANI WIDYASIH222007084 2007 2 2 MAULANA FAJAR FAHRIZAL222007085 2007 2 2 YOGA HARDI NUGRAHA222007089 2007 2 2 ZAKARIAS THESIA222007090 2007 2 2 MARYANDI222007091 2007 2 2 DENI EKA PERMANA222007093 2007 2 2 KRISTIANTA222007094 2007 2 2 ARGA RESTU PAMUNGKAS222007095 2007 2 2 KHALIF222007096 2007 2 2 REZA IHSAN ASYARY222007097 2007 2 2 KARUNIA JUNIAR SPARTAN222007098 2007 2 2 MASHURI HARDHY PUTRA222007099 2007 2 2 TITO PANDU SETYOLAKSONO222007100 2007 2 2 MOHAMAD MUGNI TAUFIK222007101 2007 2 2 ZAWIL AZKA222007102 2007 2 2 RIZKY AKBAR FAZENI222007104 2007 2 2 MUHAMAD ZAENUDDIN222007105 2007 2 2 ANDREW BONIFASIUS HERO LIMBONG222007106 2007 2 2 JEHAN HABI PURNAMA222007107 2007 2 2 RAHMAT YULIARDI222007108 2007 2 2 RIZAL MUHAMMAD ANSHORI222007109 2007 2 2 DENDY SETYADI222007110 2007 2 2 ANGGIAT HUMINSA F S TAMBUNAN222007111 2007 2 2 INDRA PURNAMA R222007112 2007 2 2 RONI FAJRI222007113 2007 2 2 INDRIYADI ANUGRAH IBRAHIM222007114 2007 2 2 YADDI NUGRAHA KUSNADI222007115 2007 2 2 ALBERT AUGUSTIN SIMANJUNTAK222007117 2007 2 2 MUHAMMAD FAISAL MEURAKSA222007118 2007 2 2 MUHAMMAD ICHSAN NURCHOIRI232007001 2007 2 3 TENDI FEBRIAN232007003 2007 2 3 NURUL AFNAWIYATI232007004 2007 2 3 HAMDAN FATHUROKHMAN232007005 2007 2 3 MASTER JIMMY DEKHA SYAPUTRA232007007 2007 2 3 BENEDIKTUS BAGASI LEMAKING232007008 2007 2 3 MOCH CIPTA PRATAMA232007009 2007 2 3 YUDI GUNTARA SUMANTRI232007010 2007 2 3 RADITIA ISAWISUDA232007011 2007 2 3 DWI SUSANTI MUSTARI232007012 2007 2 3 SULISTYA SASTRA NUGRAHA232007013 2007 2 3 DEDY SYAIFULLAH232007014 2007 2 3 HENDRIK AFFERY232007015 2007 2 3 AGUNG MOCHAMAD RUM232007016 2007 2 3 BAYU JULIANA
 19. 19. 242007002 2007 2 4 ERVIANTI SUKMADINATA242007003 2007 2 4 ACHMAD IRWANDI242007004 2007 2 4 DERRY PRATAMA SIDDIQ242007005 2007 2 4 AHADI SURYA GHOZALI242007006 2007 2 4 ADITYA GALIH DHARMAWAN242007007 2007 2 4 AGATHA MAHARDHIKA242007008 2007 2 4 TARI PERMATASARI242007009 2007 2 4 TEGUH FRINGGODIGDO242007010 2007 2 4 HARIS SETIAWAN242007011 2007 2 4 TIAVANI ANGGIANA NOVANDA242007012 2007 2 4 KRISTOFORUS JUWA DOBE NGOLE242007013 2007 2 4 APRIYANTO242007014 2007 2 4 YUSTI SHARA242007015 2007 2 4 FANDI NOVAL ABUKASIM242007016 2007 2 4 IKLIMA ALIMAH242007017 2007 2 4 MUHAMMAD RIZKI SATRIA242007018 2007 2 4 SYAH REZA VAHLEVI TANDJUNG242007019 2007 2 4 MUHAMMAD FAJRIN242007020 2007 2 4 R NOORIEN ANNISHA FITRYA R242007021 2007 2 4 ANDRE REZA242007022 2007 2 4 ROSA RAHMATULLOH242007023 2007 2 4 MUHAMMAD ZULFIKAR ABD MUIS242007025 2007 2 4 PANJI HARJASA242007026 2007 2 4 TRIANI OCTAVIA242007027 2007 2 4 LINDA RISTANTI SIRKEN242007028 2007 2 4 STELAMIA ARISKA NOORIAH242007029 2007 2 4 M TYAS AUNUR ROHMAN242007030 2007 2 4 ABDULLAH242007031 2007 2 4 HERDI PIRMANSYAH242007032 2007 2 4 DINAR OKTARIA SUPARDI KUSUMAH242007033 2007 2 4 RATU SONIA GARDENIA242007034 2007 2 4 ADLY AWTAYUDA242007035 2007 2 4 RIZKY AZHARI242007036 2007 2 4 AFRIADI242007038 2007 2 4 NOVAN DAMIRI252007001 2007 2 5 MUHAMMAD HASBI SAMHAN252007003 2007 2 5 DEBORA FRANSISKA252007004 2007 2 5 DADAN MARDHANI252007005 2007 2 5 KHARY SOFANY MUHINDRA252007006 2007 2 5 RAUDA RITA SEPRIDA252007008 2007 2 5 GOBERT ATTO SARUNGGALLO252007009 2007 2 5 RISKA MAULIDIANA252007010 2007 2 5 BIMA OKY PRADHITA252007011 2007 2 5 ANINDIATI DIANANDRA252007013 2007 2 5 PUTRI REGITA BAHAGIASTI JULIAN252007014 2007 2 5 FADLEL NERIZKI312007001 2007 3 1 ARIF NURRACHMAN312007002 2007 3 1 KESHIA ENGLEE YOCHA312007003 2007 3 1 DEBIE AMBARIA312007004 2007 3 1 NINDYA NURAINI312007005 2007 3 1 OMAR SHASTRI RIFFANDIE312007006 2007 3 1 RULLY RIVANO312007007 2007 3 1 WIRZA RAHMAN
 20. 20. 312007008 2007 3 1 DANAR DONO312007009 2007 3 1 MERISKA DEBITASARI312007010 2007 3 1 MOLIENA OKTRIVIANI312007012 2007 3 1 RIZKI WANDA PRATAMA312007013 2007 3 1 DONI EKA PUTRA312007015 2007 3 1 REGA ADI PRATAMA312007016 2007 3 1 CINANTYA DWI HARSI312007017 2007 3 1 KHAERUNNISA312007018 2007 3 1 FERI SAFRIYANTO312007019 2007 3 1 TINA ROSEMAYANTI SUHENDY312007020 2007 3 1 ANNA ZORAYA ASHAB312007021 2007 3 1 KARTIKA RAHMA GATIPATRIA312007023 2007 3 1 ACHMAD YAGI PRATAMA312007024 2007 3 1 ANISAH NUR PERMATA SARI312007025 2007 3 1 DINI PEBRIANI312007026 2007 3 1 GABY MUTIARA PUTRI312007027 2007 3 1 ANDI SANDY AUSTIN312007028 2007 3 1 VINITA OCTA SILVIANA RINALDI312007029 2007 3 1 MELATI ANDALUSIA312007030 2007 3 1 MUHAMAD BUKHORI312007032 2007 3 1 FAJRI AZIZ NAVARY312007034 2007 3 1 POPI OKTAPIANA312007035 2007 3 1 DIMA UJIANA BAGJA312007036 2007 3 1 ALOYSIUS BERKAHADI PANDU P312007038 2007 3 1 RESA WISMELIA312007039 2007 3 1 PRAMESWARI WIDYANINGRUM312007040 2007 3 1 RIZALY NUR SOLICHIN312007041 2007 3 1 RATIH HANDAYANI312007044 2007 3 1 MARIETHA TRESNO312007045 2007 3 1 FAUZIAH DWI SULISTIYANI312007046 2007 3 1 INDRI WINDY WIJAYANTI312007047 2007 3 1 FAHMI FAUZI312007048 2007 3 1 SATRIA NUGRAHA312007049 2007 3 1 YAHYA MAHENDRA312007050 2007 3 1 TAUFIK GINANDJAR312007051 2007 3 1 RENIE ARFIANTI312007052 2007 3 1 RIZMA RACHMA DHANI312007053 2007 3 1 RIZKA RACHMA DHANI312007054 2007 3 1 AGYA PRADIKA312007055 2007 3 1 ZAKARIA PANCA SAPUTRA312007056 2007 3 1 ADNAN FAUZI312007057 2007 3 1 RISKA YOLANDA RAMSOF312007058 2007 3 1 MELLI EFRIYANI312007059 2007 3 1 ILMITANOVA RUCHYAT MARIOEN312007060 2007 3 1 LUKIE WIDYA HARTONO312007061 2007 3 1 RUTH PANJAITAN312007062 2007 3 1 PUTRI ATILLA ASHRALIKA312007063 2007 3 1 INTAN CAHAYA ZULMI312007064 2007 3 1 TAUFIK MULYAMAN312007065 2007 3 1 ANGGA DZULKIFLI312007066 2007 3 1 NISHA ASTRIN ATHINA312007067 2007 3 1 BILLY PUJIANTO322007001 2007 3 2 R DARTANTO KUSUMONAGORO
 21. 21. 322007002 2007 3 2 WISA HUDAYA322007003 2007 3 2 RUSTIANI ANGGIA PUTRI322007004 2007 3 2 CITRA MAYANGSARI322007005 2007 3 2 AGI PUTERA WISNUYADI322007006 2007 3 2 GLEN MAKTI CAHYA BRATA SURYA322007007 2007 3 2 IDHAM RASID322007008 2007 3 2 REZA PHALEVI SIHOMBING322007009 2007 3 2 DAN DANIEL PANDAPOTAN322007010 2007 3 2 AGUS SUPRIATNA322007011 2007 3 2 SISKA SRI JAMILAH322007012 2007 3 2 GIANJAR BAGJA PAMUNGKAS322007013 2007 3 2 MOCHAMAD IQBAL MEGAHANDOKO322007014 2007 3 2 A SEPTI MUHARAMSYAH322007015 2007 3 2 GHERA NUGRAHA RUHIMAT322007016 2007 3 2 DISAN PERDIANSYAH322007017 2007 3 2 RASULLINO RIZA IRAWAN322007018 2007 3 2 HIDAYAT JATI322007019 2007 3 2 INDRA KOMALA322007020 2007 3 2 TEGUH ARIF LAKSONO MUTTAQQIN322007021 2007 3 2 M FALDI YUDAWASTUKUSUMAH322007022 2007 3 2 YUSUF SYAIFULRAHMAN322007023 2007 3 2 RIDLO SETIA IKHWANDIA322007024 2007 3 2 ARDY WIRAWAN322007025 2007 3 2 AMANDA MITSURI MAMBOR322007026 2007 3 2 ALWIN FEBRIANDANI RUHIYAT322007027 2007 3 2 ELAN BUDIKUSUMAH322007028 2007 3 2 ENDRA SEPWOKO322007029 2007 3 2 VILDA SINTADELA SUDISMAN322007030 2007 3 2 RANDHY ILMAN SIHOTANG322007031 2007 3 2 KENNY REYHANSYAH322007032 2007 3 2 LUKMAN NULHAKIM322007033 2007 3 2 INDAH KARINA322007034 2007 3 2 NOHA FAISAL ALMADANI322007035 2007 3 2 ALDIN MEIDANI ALGATIA322007036 2007 3 2 FAIZ KAMAL FAZA LBS322007037 2007 3 2 MUHAMMAD AHDA UDRAFI332007001 2007 3 3 MOCHAMAD RIO HIDAYAT332007002 2007 3 3 ADIKARA PUTERA PERKASA332007003 2007 3 3 SEPTYANINGSIH ANGGUN PUTRI332007004 2007 3 3 MUHAMMAD HILLAL ROSYIDIN332007005 2007 3 3 VIETA FITRIA DIANI332007006 2007 3 3 NIKKO SEBASTIAN KESAI332007007 2007 3 3 YORDAN ADHISWARA ADMIRAL332007008 2007 3 3 JEFRY EKO MULYA332007009 2007 3 3 REZA AGUSTA332007010 2007 3 3 MUHAMMAD NOER HIDAYAT332007011 2007 3 3 TRAYA ANANTA PURIANTORO332007012 2007 3 3 MARTINO TEGUH LAZUARDI332007013 2007 3 3 FIKRI SETIADI332007014 2007 3 3 YULIA FATIMAH332007015 2007 3 3 ANHARRY FAJRINSYAH332007016 2007 3 3 ETIKA MUSLIM332007017 2007 3 3 ALUYSIUS NOVENDY GALUH SATRYO
 22. 22. 332007018 2007 3 3 AHMAD HASAN YUNIARDI332007019 2007 3 3 DARA NUR PRIMADINI332007020 2007 3 3 RANI ARIEFANTI332007021 2007 3 3 BIMA DZAKA AZMAN RAZAQA332007023 2007 3 3 LEONARDO GILANG SURYA RAMADHAN332007024 2007 3 3 YOSAPHAT RYANDINO RACHMAN S332007025 2007 3 3 MUHAMMAD LUQMAN PRAYITNO332007026 2007 3 3 ANDY HADINATA332007027 2007 3 3 ISHAQ HARIS YOGASWARA332007028 2007 3 3 FINESYA MAHLIGA WIJAYANTY P332007029 2007 3 3 HELQI SIDDIQ332007031 2007 3 3 ENRYCO PRAYOGO WIDONO SLAMET332007032 2007 3 3 YANRI SONJAYA332007033 2007 3 3 REZA RENALDI332007034 2007 3 3 DINE AYU KEMBARAN332007035 2007 3 3 LUKMANUL HAKIM332007036 2007 3 3 IFNI ISAURIA332007037 2007 3 3 FITRIANI RAHMAWATI332007038 2007 3 3 NUR HIKMAH SURYANI332007039 2007 3 3 REIHAN PARAMESTI332007040 2007 3 3 ASRI YULIANA332007041 2007 3 3 BOBBY SATRIA NUGRAHA332007042 2007 3 3 JERRY MELVIN FREDERIK W332007043 2007 3 3 RAMA PRIHANDANA332007044 2007 3 3 ARIEF SATRIA ANUGRAH332007045 2007 3 3 ARMANDA FIRDAUS332007046 2007 3 3 ARUM WIDYANINGTYAS332007047 2007 3 3 MUHAMAD IRSYAD332007048 2007 3 3 INDRIANINGSIH332007049 2007 3 3 ADITYA HADI KENCANA332007050 2007 3 3 WELLY HERNANDO332007051 2007 3 3 HERO CHANDRA NOFIYATMA332007052 2007 3 3 RIAYU PUTRI NARINDRA332007053 2007 3 3 THAUFIK HIDAYAH SUTIA332007054 2007 3 3 AMANDRA KHUMAIDILLAH332007055 2007 3 3 MUHAMAD ALI SYUKRI332007056 2007 3 3 MARTIAN CENTURO MAGNAMESIA332007057 2007 3 3 RIA RIZKI AZIB332007058 2007 3 3 RUDY PRATAMA AGNEL332007059 2007 3 3 RIKARSA VIDIANTA DHARMAWAN332007060 2007 3 3 GILLANG GRATIANAPUTRA332007061 2007 3 3 RIZKI ALAM KATAMSI332007062 2007 3 3 MOHAMMAD ARDHIGRAHA PRABASWARA332007063 2007 3 3 ROY KARYA SAPUTRA332007064 2007 3 3 RAHMI RESTU FELIANTO332007065 2007 3 3 RYANTO WIDIASTONO332007067 2007 3 3 FERNANDES332007068 2007 3 3 PANJI BUDIMAN332007069 2007 3 3 IWA KARTIWA332007071 2007 3 3 STELLA ARFINA332007072 2007 3 3 SYLVIA KUSUMADEWI332007073 2007 3 3 YOSSIE RIESTU PRADHIFTA332007074 2007 3 3 FIRMAN HARDIANSYAH
 23. 23. 332007076 2007 3 3 ADILA INTIFADA332007077 2007 3 3 ISAM SAMSUL MUHARAM332007078 2007 3 3 MUTHAHARI INSANI332007079 2007 3 3 LUCKY FIRDAUS332007080 2007 3 3 GILANG ADHIPRATAMA332007081 2007 3 3 GLEEV ARTHUR SENAWAS BARDANY332007083 2007 3 3 HUSADHA WIDHA BAHANA332007084 2007 3 3 HESTIA RACHMAT NUNCIATA332007085 2007 3 3 FRISKA AYUNDA SUFRIJADY332007086 2007 3 3 KUNTARTI NIASARI332007087 2007 3 3 ARI SUKMA ADJI332007088 2007 3 3 CHARLES GEOFREY CRISTOBALI SW332007089 2007 3 3 WARYONO332007090 2007 3 3 OKTOVIANUS JULIUS332007091 2007 3 3 KUSUMA AYU DYAH TUNJUNG SEKAR332007092 2007 3 3 DIONYSIUS ADYA GIRARDI (DION)332007093 2007 3 3 HAYU ANINDYA KRESNA332007094 2007 3 3 FITRA GHIFARI332007095 2007 3 3 PRIYANTO PUJI PRASTIYO332007096 2007 3 3 DIAH VALENTIN332007097 2007 3 3 ADITYA EKO SAPUTRO332007098 2007 3 3 MAULANA YOGIARTO332007099 2007 3 3 REZA MUTTAQIN332007100 2007 3 3 YOGANTARA WIBAWA332007102 2007 3 3 REGHA PRADIPTHAKUSUMAH332007103 2007 3 3 MUHAMMAD CHAIDIR ROMDHONI332007104 2007 3 3 TRIYANTO BUDI WIBISONO332007105 2007 3 3 M FAIZAL SETIAWAN332007106 2007 3 3 ISYA NUR KAHFI332007107 2007 3 3 PUTRI JANNATIN GHARIZA332007108 2007 3 3 MUHAMAD DARMADI SETIAWAN332007109 2007 3 3 HERLANDI PUTRANTO332007110 2007 3 3 GILAR CANDRAJIWANGGA332007111 2007 3 3 YUNANI YUSUP332007112 2007 3 3 ERIKSON SIHOTANG332007113 2007 3 3 RIKI DWI SAPTO WIBOWO332007114 2007 3 3 HASBI ERLANGGA332007116 2007 3 3 ABDUH RIDHO SYAIFULLAH332007117 2007 3 3 ARSYI HAWARISMY TAMSIL332007118 2007 3 3 DIONISIUS NGAO332007119 2007 3 3 BRIGITTA ARUM SETYORINI332007120 2007 3 3 ADRIAN TAUFIK RACHMAN332007121 2007 3 3 ULLIL AZMI332007122 2007 3 3 AYU AULIYAH RAHMA MAKARAU332007123 2007 3 3 DELLA ADHI SATRIO332007124 2007 3 3 NASHTYA HERDIKA332007125 2007 3 3 EGI RIZKY ZULFIKAR332007126 2007 3 3 MARIO MAULANA332007127 2007 3 3 ASSYIFA SEKAR ARUM332007128 2007 3 3 WAHYU DWI UTOMO332007129 2007 3 3 GARRY SEPTIAN KEMBAREN332007130 2007 3 3 HERNI NIRMALASARI332007131 2007 3 3 RANNA MULYETTY HARTATY
 24. 24. 332007132 2007 3 3 RUDY PURNOMO ANUGRAH332007133 2007 3 3 VERA RIDZKA ARYANI332007134 2007 3 3 AMANTA NATHANIA PUTRI332007135 2007 3 3 RYAN WITSQO MUSTASHIM332007136 2007 3 3 RIZKY MAYA ANDIRA332007137 2007 3 3 PITRA SETIAWAN332007138 2007 3 3 ROMY HERNADI332007139 2007 3 3 RIZAL ARSYAD332007140 2007 3 3 TEGUH SAFARIZAL332007141 2007 3 3 AMBAR RAISSA ISLAMY332007142 2007 3 3 RICHARD YABES SOEDARNO332007143 2007 3 3 AKHMAD IQBAL HADI332007144 2007 3 3 YUDHISTIRA IRJA WIGUNA332007145 2007 3 3 TRI DASTRIA JULYETHA PURBA332007146 2007 3 3 SENI APRIANI152007116 2007 1 5 MUHAMMAD TAUFAN ROLLAND M232007017 2007 2 3 ADHY RIZAL NUARY131998116 2008 1 3 SILVY ARIYANTI111998079 2008 1 1 HERRY ARDIANSYAH251998025 2008 2 5 PAHALA TUA SIHAR241998054 2008 2 4 TOBRI YESTA111999001 2008 1 1 WILLY ISMAIL241999014 2008 2 4 NELSON SAMUEL PARTOMUAN M111999083 2008 1 1 BUDI SATRIAWAN241999052 2008 2 4 YOGI AMIARSA232000023 2008 2 3 ARIF DWI BUDIARSO112000150 2008 1 1 RAY SAPTHA PRATAMA232000026 2008 2 3 ELGA FAIZAL GANJARAN122000169 2008 1 2 DEDE IRWANTO232000030 2008 2 3 GESSA ARRANIRY122000208 2008 1 2 PUTRA GUNAWAN222000224 2008 2 2 ANTON ZOHARI112004039 2008 1 1 FERNANDA EKA PRATAMA112004126 2008 1 1 WISNU SEMBADA132004159 2008 1 3 WISNU AJIE PRABOWO242004045 2008 2 4 ANDHY BATO RAYA112005057 2008 1 1 BUDI PRATAMA112005081 2008 1 1 TEDDY NATAATMAJA122005044 2008 1 2 LUKMAN KUSWANDONO122005070 2008 1 2 UGIH PERMANA122005108 2008 1 2 ANDI JUHAERI132005136 2008 1 3 TATANG ABDUL HOLIK152005023 2008 1 5 LOKANTARA SENABHARATA212005026 2008 2 1 RYAN AZIS ZAKY WIRAATMADJA222005036 2008 2 2 ELLY FAJAR PURNAMA PUTRA232005003 2008 2 3 MULYA JATNIKA CAESAR312005012 2008 3 1 AGUSTANIA RAHMA322005012 2008 3 2 TAZKIA AZHARI322005053 2008 3 2 HAMDAN H S242005027 2008 2 4 HARISAKTI GIRI PRATAMA212006020 2008 2 1 GARRY GERHARD JOHN LAMEKY212006099 2008 2 1 LA ODE ABDULLAH AL SYAFAAT212006116 2008 2 1 RUDY STIABHUDY
 25. 25. 312006071 2008 3 1 TANTRI LIZA PUTRI312006075 2008 3 1 ANGGARA SYARIF312006078 2008 3 1 FRIDA ANANTYA KUSUMAWARDANI122006036 2008 1 2 ACKBAR222006016 2008 2 2 GEUSAN HAULA HERIYADI222006042 2008 2 2 SOFWATILLAH322006003 2008 3 2 RADEN MUHAMMAD ARYADILLAH332006029 2008 3 3 BOBBY HENDRAYANTO112008001 2008 1 1 FAHMI FIRMANSYAH112008002 2008 1 1 MUHAMAD YEGA RIFALDI112008003 2008 1 1 FARIEZKY RAMA SATRIO ILHAMY112008004 2008 1 1 PERMADANI INDRA SURYA112008005 2008 1 1 HARRYS SUDARMAJI112008006 2008 1 1 ELLYA SUKMA NINGRATRI112008007 2008 1 1 NASARI GANDUNG AYOEDO112008008 2008 1 1 BOBBY BERGY112008009 2008 1 1 ROSA AMELIA112008010 2008 1 1 NICKY ILHAM TRIADHY112008011 2008 1 1 DEDEN NUR ROKHMAN112008012 2008 1 1 FREEON ALKAPON IMBIRY112008013 2008 1 1 YAYU TRIWULAN112008014 2008 1 1 REZA WIBISANA112008015 2008 1 1 GANJAR FEBRIANTO112008016 2008 1 1 RADEN BOBBY KENDI GUNTARA112008017 2008 1 1 BAYU AGUNG PRANATA112008018 2008 1 1 MUHIBUL FADLI112008019 2008 1 1 WILDAN FAUZAN112008021 2008 1 1 RIZKI AL AKHSAN112008023 2008 1 1 SENDI SULAEMAN SAPARI112008024 2008 1 1 GEMA ALFARISI DERI112008025 2008 1 1 YUSUF DENNY KURNIAWAN112008026 2008 1 1 HARI WASKITO112008027 2008 1 1 MUHAMMAD SHEEN AL CAUTZAR112008028 2008 1 1 AHMAD ZAKKY RIAYATULLAH112008029 2008 1 1 FAKHRYIMAN PRAWIRA112008030 2008 1 1 AGITA SYAIMI PUTRI UTAMI112008031 2008 1 1 REGINA RIYANTIKA112008032 2008 1 1 ATTHUR MUZZAMI112008033 2008 1 1 YUDHO RAGIL ADHIYANTO112008034 2008 1 1 ISMAIL SYAHABUDDIN CUMENTAS112008035 2008 1 1 GALIH RAMADHAN S112008036 2008 1 1 FEBRIAN HADIATNA112008037 2008 1 1 DUKE MARGANA112008038 2008 1 1 MURISA FARINA ZUHRO112008039 2008 1 1 ADRIANO SANTO VALENTE112008040 2008 1 1 ABDUL ROHIM112008041 2008 1 1 FAISAL NURRAHMAN112008042 2008 1 1 VALENTINUS SILALAHI112008043 2008 1 1 RIZKI EKAPUTRA SUTISNA112008044 2008 1 1 VALDO SIHOMBING112008045 2008 1 1 ZAELANI SIDIK112008046 2008 1 1 TIRZA NOVA112008047 2008 1 1 SHEGA PRIYANDA
 26. 26. 112008048 2008 1 1 ADITYA FITRIANSYAH112008049 2008 1 1 RIANA PRAMUKTI112008050 2008 1 1 TAUFIQ AGUNG PRIYADI112008051 2008 1 1 ICHSAN MUTTAQIEN SATRIA PUTRA112008052 2008 1 1 GILANG HARDAYA FIRMANSYAH112008053 2008 1 1 TRI CAHYO NIRWHONO KURNIANTO112008054 2008 1 1 EDI YUSUF112008055 2008 1 1 BAKRI PUTRA ALAM112008056 2008 1 1 HERLANDO CRISTIAN112008057 2008 1 1 PRENGKI PERDANI112008058 2008 1 1 MARJANUDDIN HILMY112008059 2008 1 1 FURQON SYAHBUGAR112008060 2008 1 1 MUHAMMAD KHAFID MASYKUR112008061 2008 1 1 ZULAIMA ZELLA THOMAS112008062 2008 1 1 LIRA RESMI HENDRATNA112008063 2008 1 1 M LUTFI SYAAR112008064 2008 1 1 ANDIKA MUSBAR N112008065 2008 1 1 PRIYAMBODO WINDY PRAMONO112008066 2008 1 1 RD GINANJAR KRISNAJATI112008067 2008 1 1 MUHAMAD SYAHRUL AKBAR112008068 2008 1 1 ASEP ROSID SARIPUDIN112008069 2008 1 1 HARISTINA122008001 2008 1 2 REZKY TRI SANDHYA122008002 2008 1 2 FEBRYAN PRATAMA PUTRA122008003 2008 1 2 EDWIN MALIK RAZIKIN122008004 2008 1 2 LULU122008005 2008 1 2 ING JOKO SETIAWAN122008006 2008 1 2 ANTONY122008008 2008 1 2 ROBIYANSYAH122008009 2008 1 2 PUGUH PRASTYOUTOMO122008010 2008 1 2 RAHMAN FIRDHAUS122008011 2008 1 2 FIRMAN SIRAIT122008012 2008 1 2 ICHWAN MUCHSY122008013 2008 1 2 CHANDRA PRASETYA WIGUNA122008014 2008 1 2 IQBAL ZAKI AL FAROBI122008015 2008 1 2 HARRY TRI SWARA PUTRA122008016 2008 1 2 DEKI PRATANA122008017 2008 1 2 RIDWAN RAHMAN122008018 2008 1 2 FADLY HAERUDIN122008019 2008 1 2 JUJUN122008020 2008 1 2 JUSEP NURINDRA122008021 2008 1 2 DONA MUHAMMAD PERMANA122008022 2008 1 2 ANDRI YADI122008023 2008 1 2 DODY SETIAWAN122008024 2008 1 2 KURNIA ARIPIN122008025 2008 1 2 RANDI RIFALDA122008026 2008 1 2 RIZKI NAZARULLAH122008027 2008 1 2 DANIEL SATRIA GESANG122008028 2008 1 2 MUHAMMAD SYABANI ALANDONIE122008029 2008 1 2 SEPTIANA122008030 2008 1 2 RAMDANI YUSUP122008031 2008 1 2 ERAWAN122008032 2008 1 2 YUSUF SYAEFULLAH
 27. 27. 122008033 2008 1 2 ELVIS TANGALAYUK122008034 2008 1 2 ARIS SEPTO ARIAWAN YULIADI122008036 2008 1 2 MOCHAMAD DIMAS CAHYADINI122008037 2008 1 2 FATKHI122008038 2008 1 2 ENJANG WAHAB122008039 2008 1 2 FATHURRAHMAN122008040 2008 1 2 BURHANUDDIN HAMZAH122008041 2008 1 2 RESA MUHAMAD RAMDHANI122008042 2008 1 2 I MADE YOGA DARMAWAN122008043 2008 1 2 RIZAN SYAHRIAR BADARY122008044 2008 1 2 HARIS MUTAQIN122008045 2008 1 2 DHARMA PUTRA SINAGA122008046 2008 1 2 FAKHRUROJI122008047 2008 1 2 DIKDIK NURDIANSYAH122008048 2008 1 2 MUHAMAD USEP NURHAYAT122008049 2008 1 2 IMAM MUTAQIN122008050 2008 1 2 DEDI SATIBI122008051 2008 1 2 ASEP GUN GUN GUMIRA122008052 2008 1 2 NUNU NURIANA122008053 2008 1 2 WIDDY SANTOSO122008054 2008 1 2 AGUS HIDAYAT122008055 2008 1 2 MIRZA FEBIANTO SYAM122008056 2008 1 2 NALENDRA AGUNG SANGGA LASMANA122008057 2008 1 2 MEIRUL FADLI LUBIS122008058 2008 1 2 DONNY FERO SAVANDRY SEMBIRING122008059 2008 1 2 TRI SUTRISNO122008060 2008 1 2 SUPARNO122008061 2008 1 2 SEPTIAN122008063 2008 1 2 MUFADDA122008064 2008 1 2 FAUZI HIDAYAT122008065 2008 1 2 SANTANA PERDANA LUMBAN TOBING122008068 2008 1 2 RIZKY ADITYA NUGRAHA122008069 2008 1 2 YOGI SAPUTRA122008070 2008 1 2 AGUS AMINUDIN122008071 2008 1 2 TRI TEGUH ADIPRABOWO122008072 2008 1 2 ARIEF RAMADHAN122008073 2008 1 2 FRENGKY ELOPERE122008074 2008 1 2 BERRY ROBERT ASABO122008075 2008 1 2 RINALDI ARIFIN122008076 2008 1 2 MUHAMMAD ILHAM FAUZI122008077 2008 1 2 JEFRI GELARDI GANTARA RUBEN M122008078 2008 1 2 ARZALDI OKRIZA122008079 2008 1 2 MAHRIFAN GUSTIANDI RUCHIYAT122008080 2008 1 2 AFRIANDI SAHPUTRA122008081 2008 1 2 MUHAMAD SODIKIN122008082 2008 1 2 IRVANSYAH IBNU KHAIR122008083 2008 1 2 RAMDHAN ISMANTO122008084 2008 1 2 DANIAR TEGUH PERMADI122008085 2008 1 2 ALDY RIDWAN122008086 2008 1 2 RIZKI BANGUN SONI122008087 2008 1 2 FERRARIANDY TERRYEGATARUNO122008088 2008 1 2 ANDRI YASMAN ENDARMIN122008089 2008 1 2 ILHAM CHOLID
 28. 28. 122008090 2008 1 2 RHEGA MANGIVERA INDICA122008091 2008 1 2 WAHYU SARIP HIDAYAT132008001 2008 1 3 RHEZA EKA NUGRAHA132008002 2008 1 3 YOGA PRATAMA PUTRA132008003 2008 1 3 ADHI SRIHERLAMBANG132008004 2008 1 3 RENI AMARWATI ROMLI132008005 2008 1 3 MUHAMMAD DWI YANUARDI132008006 2008 1 3 INDRI PRASTIANI132008007 2008 1 3 HAMDI EKO PUTRANTO132008008 2008 1 3 ERSA RISNAWATI132008009 2008 1 3 HELDA RISNANDA ZEN132008010 2008 1 3 AJI SETYO PRAWITO132008011 2008 1 3 IQBAL RASYID RIDHA132008014 2008 1 3 DWI YULIA PUTERA132008015 2008 1 3 FEBRI TRIYANTO132008016 2008 1 3 FITRA KRISTIYONO132008017 2008 1 3 HARIZ FAUZAN132008018 2008 1 3 GERALDINE FAKHMI AKBAR132008019 2008 1 3 KYAGUS ABDUL WAHID132008020 2008 1 3 GUMILANG ANUGRAH ERLANGGA132008021 2008 1 3 IMAM AHMAD MAULANA YUSUF132008022 2008 1 3 FATHARANI ARINALHAQ132008023 2008 1 3 CHAIRUL ABADI132008024 2008 1 3 INAYAH132008025 2008 1 3 AHMAD FAUZI RAMDHANI132008026 2008 1 3 MUCHAMMAD INSYA DZULKARNAIN132008027 2008 1 3 OKKY RAHMAD HIDAYAT132008029 2008 1 3 GITA DESTRIANA RAHMI132008030 2008 1 3 ALI MUKHSININ132008031 2008 1 3 GILANG RIZAL AKBAR132008032 2008 1 3 FAKRY FIRDAUS TEJA KUSUMAH132008033 2008 1 3 DIKA MUHDIYA HASSA132008034 2008 1 3 HERU CHRYSTIANTO132008035 2008 1 3 MUTIARA ANGGRAENI132008036 2008 1 3 ASEP GUNAWAN132008038 2008 1 3 TIKA PAMULARSIH132008039 2008 1 3 FERDIANSA132008040 2008 1 3 ADANG KURNIAWAN132008041 2008 1 3 ANTONIUS CHRISTIAN CHANDRA132008042 2008 1 3 DZIKRI ARBAWAN RAHMATULLAH132008043 2008 1 3 INDRA RUSNADI132008044 2008 1 3 CONSISTANIA DEMAWATI132008045 2008 1 3 VREV MUHAMMAD132008046 2008 1 3 RIZKY PASCA FATMAYANTI132008047 2008 1 3 REIZKY TAREG BAMATRAF132008048 2008 1 3 RIZAL WAHYU FADLILAH132008049 2008 1 3 FIKRI RAHMAN132008051 2008 1 3 VONNY FARIZKY132008052 2008 1 3 RENALDY DWITYO ADIPUTRA132008053 2008 1 3 MUHAMMAD FADHLIL HADI132008054 2008 1 3 RENITA YUNIAR132008055 2008 1 3 AHMAD ILMAN132008058 2008 1 3 FARIEZA QORIYANA
 29. 29. 132008059 2008 1 3 EKO NUGROHO BUDIYANTO132008060 2008 1 3 DESTIAN HAFIZ HARDI132008061 2008 1 3 DEA AVIANDA EKA PUTRA132008062 2008 1 3 DWITRA HARKINATA132008063 2008 1 3 MEYHARTI132008064 2008 1 3 HERDIANI GUSTARI132008065 2008 1 3 REZA FIQHI LAZUARDI132008066 2008 1 3 VALIANA NOVANI PRAYITNO132008067 2008 1 3 ERES RIYALDI132008068 2008 1 3 GUMILAR FAJAR NURGANA132008069 2008 1 3 ARYA SATYA NUGRAHA132008070 2008 1 3 MUHAMMAD ARIA PERMANA PUTRA132008071 2008 1 3 SANDI IRAWAN132008072 2008 1 3 PRAM JOHAN RENALDY BENKARY132008073 2008 1 3 SOELASTRI132008074 2008 1 3 BRUNNER NI MADE DEVINA TATIA132008075 2008 1 3 ANRIUS132008076 2008 1 3 DEBY PUJA ADMINI132008077 2008 1 3 FIRDA UTAMI INTANIA132008078 2008 1 3 RIAN HIDAYAT132008079 2008 1 3 GINA NURFITRIANI132008080 2008 1 3 HILMAYANI SIREGAR132008081 2008 1 3 HARTIKA YOZA132008082 2008 1 3 REZI FIRMASARI132008083 2008 1 3 HADI SOENARYO132008084 2008 1 3 TIKA AGUSTIN132008085 2008 1 3 FEBRI NUGRAHA132008086 2008 1 3 FERRY AZI PRABOWO132008087 2008 1 3 RIFKI ABDUL RACHMAN132008088 2008 1 3 ARIF DWI IRAWAN132008089 2008 1 3 ELFIRA NATALIA SEBAYANG132008090 2008 1 3 ILHAM ADI NUGROHO132008091 2008 1 3 FIRDHANI FAUJIYAH132008092 2008 1 3 YUNI TRIANI132008093 2008 1 3 GALIH EKA DEYOLA132008094 2008 1 3 MUHAMMAD BARIED YULIAR132008095 2008 1 3 IMAM RACHMATULLAH132008096 2008 1 3 GIGIH DWI LIS UTOMO132008097 2008 1 3 ARIO TEGUH PRASETYA132008098 2008 1 3 SURURIN NURITNA UKI132008099 2008 1 3 IRMA YOLANDA132008100 2008 1 3 RAHMAD AFANDI132008101 2008 1 3 ANGGI SENDI ADITYA132008102 2008 1 3 SUHENDAR NURDIYANSAH132008103 2008 1 3 REVINA ASTRIYANTI RAHMI132008104 2008 1 3 SESAR TRIWIBOWO132008105 2008 1 3 HAFIDZ HANDOKO PUTRO132008106 2008 1 3 AGUNG YUDISTIRA132008107 2008 1 3 MUHAMMAD REZA UTAMA132008108 2008 1 3 ARFAN MULYAWAN132008109 2008 1 3 CITRA DWI CANIA132008110 2008 1 3 PUTRI INDAH PERMATA SARI132008111 2008 1 3 JEMBAR PRASETIA
 30. 30. 132008112 2008 1 3 ADRIANSYAH WIJAYA PUTRA132008113 2008 1 3 SEPTIA DERRY SYAHERLI CHAN132008114 2008 1 3 TSAMROTUL NURUL SHOLIHAH132008115 2008 1 3 DANANG AHMAD ROMADHONI132008116 2008 1 3 UJI PRAWIRA PUTRA PERMANA132008117 2008 1 3 SEPTA HARDINI132008118 2008 1 3 DENNY FADHILLAH SUDRAJAT132008119 2008 1 3 ANDRYZIO132008120 2008 1 3 NINDYA TRUSTIYANTI132008121 2008 1 3 ALBINUR132008122 2008 1 3 WENDI WAHYUDI132008123 2008 1 3 VIDRYAN132008124 2008 1 3 IRNANDO HANDIKO PUTRA132008125 2008 1 3 RETNO KUSTENDI132008126 2008 1 3 MOHAMMAD ROMY NANDA UTAMA132008127 2008 1 3 TEGUH ISKANDAR ZULKARNAIN132008128 2008 1 3 DEDEK ARIANTO132008129 2008 1 3 I KOMANG WASTRANU132008130 2008 1 3 ALCE ODA PATI132008131 2008 1 3 DERI HIDAYAT132008132 2008 1 3 RIZAL NUGRAHA132008133 2008 1 3 KHAIRAN ADI PUTRA132008134 2008 1 3 IMANDA YUSA132008135 2008 1 3 ARYADI SEPTERAWAN PRAWIRA132008136 2008 1 3 HASRUL HASYIM132008137 2008 1 3 ENDRIANTO CAHYO RAMDHANI132008138 2008 1 3 AGUS RIYANTO132008139 2008 1 3 ADRIAN NOVADA SYAILENDRA132008140 2008 1 3 PRAMADA SAPUTRA132008141 2008 1 3 PRAYITNO PANGESTU132008142 2008 1 3 DWI AYU SARTIKA ASRA132008143 2008 1 3 BASIR BAKHTIAR132008144 2008 1 3 RAFISKHA TIAFANI132008145 2008 1 3 MAICHSON LESIMANUAJA132008146 2008 1 3 FAJAR ULMA132008147 2008 1 3 GINA SYILVIA132008148 2008 1 3 AYYUBI FATRA QOMARA132008149 2008 1 3 ANGGA ARIESTA132008150 2008 1 3 ANGELO GASPAR GUTERRES132008151 2008 1 3 MUHAMAD REZA PRATAMA132008152 2008 1 3 PERDINAN LUMBANTORUAN132008153 2008 1 3 IMAM CAHYO PRIYADI132008154 2008 1 3 DANDY SETIAWAN132008155 2008 1 3 DENNY VEDRIAN132008156 2008 1 3 AFRIZAL ZULKARNAINI132008157 2008 1 3 SONI SUPRIATNA132008158 2008 1 3 HANDREY PRAMANA132008159 2008 1 3 SATRIA SARJANA132008160 2008 1 3 YUDI DARMAWAN132008161 2008 1 3 AGUNG PURNAMA142008001 2008 1 4 RIAN ARIYANA142008002 2008 1 4 RIDHO TAUFANA142008003 2008 1 4 LENDY SUPRIADI
 31. 31. 142008004 2008 1 4 FEBRI ARTANTO142008005 2008 1 4 WIDI TAOFIEK142008006 2008 1 4 ANDRE TAUFIK KURNIAWAN142008007 2008 1 4 VESSA FAUZIYYAH PRATIWI142008008 2008 1 4 ASEP MUSTOPA142008009 2008 1 4 ADHYTIA SETIA NUGRAHA142008010 2008 1 4 RADEN ANGGORO PUTRA DARMAYANA142008011 2008 1 4 MELDA MELISA MEGASARI142008012 2008 1 4 YUSUF BUNARDA142008013 2008 1 4 TRYADINATA ZUMAL142008014 2008 1 4 DWI ADI WIBOWO142008015 2008 1 4 ARLINDA INDRESWARI142008016 2008 1 4 ADITIA NUGRAHA142008017 2008 1 4 RAPILA FAJAR ARDIANINGSIH142008018 2008 1 4 TAMARA VIRGYNIA SIANIPAR142008019 2008 1 4 FERNANDO IHSAN142008020 2008 1 4 ADE CHRISTINE142008021 2008 1 4 DONI TRISUMANA142008022 2008 1 4 KARLINA MEGAPUTRI142008023 2008 1 4 TAN ARINI142008024 2008 1 4 ADE SYUKRIDINATA142008025 2008 1 4 DANIL PRASETIA142008026 2008 1 4 GURUH PURNA RAHAYU142008027 2008 1 4 FALENTINA KIRANASARI142008028 2008 1 4 MOCHAMMAD IRFAN JATNIKA142008029 2008 1 4 JAKA PERMANA142008030 2008 1 4 IRFAN FAUZI142008031 2008 1 4 ALDY EKA HERLIYANTO142008032 2008 1 4 HENRY142008033 2008 1 4 NOVITKA HESTI NORMALITA142008034 2008 1 4 EKO SAPUTRA152008001 2008 1 5 RACHMAT BASUKI152008002 2008 1 5 RIDWAN SYARIF SETIAWAN152008003 2008 1 5 MUHAMMAD KHARISMA152008004 2008 1 5 BENYAMIN RAMADHAN MARZUKI152008005 2008 1 5 RAMAS KURNIA PUTRA152008006 2008 1 5 GADYA DWIPA LAKSAMANA152008007 2008 1 5 I MADE SANTIKA PUTRA152008008 2008 1 5 ARYOBIMO PRABOWO ADHIPRADANA152008009 2008 1 5 HARRY TYSON152008010 2008 1 5 ROHIQUM NOBERTA152008011 2008 1 5 RIZANDI NUGRO LIBRANTO152008012 2008 1 5 ARDY MOCHAMAD RAMDHANIAL152008013 2008 1 5 MOCHAMMAD SATRIA PINANDITHA152008014 2008 1 5 CHANDRADITYA PARAMAGARJITA A152008015 2008 1 5 HAKIM ABDILAH152008016 2008 1 5 ABDURACHMAN ZUHAD152008017 2008 1 5 WIRDHAN GUNARSA152008018 2008 1 5 AGUS BRATA152008020 2008 1 5 ANGGI SUJUWONNO152008021 2008 1 5 MUHAMAD IQBAL CHOTOB152008022 2008 1 5 TEDI SETIADI152008023 2008 1 5 WARDIANSYAH
 32. 32. 152008024 2008 1 5 MOHAMAD IHSAN NURDIN152008025 2008 1 5 FANI ABDUL ROZAK RAMDHANI152008026 2008 1 5 RAMDANI KRISNADI152008027 2008 1 5 RAHMAT SETIADI152008028 2008 1 5 IRFAN MUSLIM SAPUTRA152008029 2008 1 5 DANIEL HERLAMBANG PRASTYO152008030 2008 1 5 HAIRUSYAH PUTRA152008031 2008 1 5 PUTRI ARMELIA152008032 2008 1 5 TRISNA CHAYUSMAN152008033 2008 1 5 YUAN KAHARAP152008034 2008 1 5 FITO ALFA APRILIO152008035 2008 1 5 MADE ARIANTA ARIEF ADITAMA152008036 2008 1 5 AGUNG BUDI PRASETYO152008037 2008 1 5 MOHAMAD IVAN KHADAFI152008038 2008 1 5 SUKMAWARDANI PRINGGA KOESWARA152008039 2008 1 5 ANDYKA PRATAMA KURNIA152008040 2008 1 5 ANDHARU WICAKSONO DARMO152008041 2008 1 5 ZULFIKAR MUHAMMAD RISYAD152008042 2008 1 5 DESTIRA PRATOMO PUTRA152008043 2008 1 5 FAJRI HILMUS152008044 2008 1 5 GESA SUNKAR SUMEIDY SEBAYANG152008045 2008 1 5 MUHAMMAD ALPINTHOR MUTHAHARI152008046 2008 1 5 FAHD152008047 2008 1 5 ADITYA PERMANA152008048 2008 1 5 ADIL KURNIA RAMDAN152008049 2008 1 5 ADHIT YANDI PRATOMO152008050 2008 1 5 INDAH SEPTIEM MERY152008051 2008 1 5 HENDRA DINATA152008052 2008 1 5 ALDI AKBAR152008054 2008 1 5 JEVAN SATYABUDI152008055 2008 1 5 AGUNG BAGUS WICAKSONO152008056 2008 1 5 ARIF PRIYO PRATOMO152008057 2008 1 5 IQBAL GERIANDA152008058 2008 1 5 IMAM MUNANDAR PUTERA152008059 2008 1 5 JULIESY TAMBUNAN152008062 2008 1 5 MUKTI MEDISKA DAMAYANTI MULYA152008063 2008 1 5 EXXON VALDEZ152008064 2008 1 5 ADITYA MIRWAN SETIAWAN152008065 2008 1 5 ADINDA RIA RUMONDANG VERANITA152008066 2008 1 5 AZHAR MUHAMMAD152008067 2008 1 5 NIKO WILLIANTO152008068 2008 1 5 DERET VIBONANCI152008069 2008 1 5 WILLY EDYA SUKMA152008070 2008 1 5 AI HARYANI152008071 2008 1 5 ARIE HUSAIN152008072 2008 1 5 RADITYO KINASTYANANDA152008073 2008 1 5 ARIF PRADANA152008074 2008 1 5 BUDIMAN JULIANTO152008075 2008 1 5 SENYELDA DESTYANY152008076 2008 1 5 FIZAL AJI PRATAMA152008077 2008 1 5 RIZKY RIANTO SALIM152008078 2008 1 5 ZAINAL ARIFIN DJALINUS152008080 2008 1 5 SONI SONJAYA
 33. 33. 152008081 2008 1 5 WAHYU PUTRA152008082 2008 1 5 RADEN BAYU SATRIO WIBOWO152008083 2008 1 5 YANDRI HARIANJA152008084 2008 1 5 ADE WAHYUNI152008085 2008 1 5 FIFIN HAKIKY152008086 2008 1 5 REZA RIANTO152008087 2008 1 5 MUHAMMAD HAFID152008088 2008 1 5 DEDEN DODIK GINANJAR152008090 2008 1 5 DENAR OKTA152008091 2008 1 5 MOCHAMMAD IQBAL AR RASYID152008092 2008 1 5 HERDI NOPRIZAL152008093 2008 1 5 MUHAMAD NURRODIN152008094 2008 1 5 RICKY ADITYA SUWARNA152008095 2008 1 5 YOGI HAMDANI152008096 2008 1 5 MEDINA ADHITYA152008097 2008 1 5 RIZKI SANDRA152008098 2008 1 5 RANDY ADITYAWARMAN TOHIR152008099 2008 1 5 HENDRIYANSAH152008100 2008 1 5 DENDY KURNIAWAN152008101 2008 1 5 WELIANSYAH152008102 2008 1 5 RYAN HIDAYAT152008103 2008 1 5 VIA ABDUL JAELANI152008104 2008 1 5 NOVAN RIZKY NURJAMAN152008105 2008 1 5 MUHAMMAD IKHLAS KADIR152008106 2008 1 5 MUHAMMAD IRZAN GANDALISHA152008107 2008 1 5 ADHYTIA EKAJATI152008108 2008 1 5 JERLY152008110 2008 1 5 PARDHOSI BAGUS PRASOJO152008111 2008 1 5 FERRY FIARDANI TAUFIK152008112 2008 1 5 MATTHEW KARJONO212008001 2008 2 1 RIDWAN FAJAR MAULANA212008002 2008 2 1 MUHAMAD ALPI GANDAMANAH212008003 2008 2 1 WIRYANA NATAKUSUMAH212008004 2008 2 1 HARRY PERDANA212008005 2008 2 1 RIZKY MUHAMMAD TAUFIK212008007 2008 2 1 IRFAN AFRIANDI212008008 2008 2 1 DERI ACHDAN DARMAWAN212008009 2008 2 1 RANGGA EKA NANTO212008010 2008 2 1 AVILA GENAJADE FAUSTINE TRISH212008011 2008 2 1 DAROJATUN AJIKUSUMAH212008012 2008 2 1 FAKHRYIAN PRAWIRA212008014 2008 2 1 QISTHI SHABRINA212008015 2008 2 1 PUSPITA AULIA212008018 2008 2 1 AGY BRAJA IZJRAIL212008019 2008 2 1 HANUNG NORENZA PUTRA212008020 2008 2 1 HAFIZ RAMADHAN HIBATULAZIZI FP212008021 2008 2 1 ADE SEPTIAN WAHYUDI212008022 2008 2 1 FAJAR PUTU HANDOKO212008023 2008 2 1 DIDI ISWANDI212008024 2008 2 1 RAHMAT PERMADI YOGO HARDIANTO212008025 2008 2 1 MOHD RIZKI GUSFARADILLAH212008026 2008 2 1 RIKA KOMARIAH212008027 2008 2 1 GALANG PUJA KHARISMA
 34. 34. 212008028 2008 2 1 HELGA LARASATI212008029 2008 2 1 HERRU SUPRIYANTO212008030 2008 2 1 RIZKY DESPRIANSYAH NUGRAHA212008031 2008 2 1 MUHAMMAD ISAMUDDIN212008032 2008 2 1 ARDHI KUSUMA RAHARDJO212008034 2008 2 1 GERRY IKHSAN AKBAR212008035 2008 2 1 YOACHIM KAREL MANIAGASI212008037 2008 2 1 DIECE AGHNIA FAZA212008039 2008 2 1 SYAMSUL BAHRI212008041 2008 2 1 GINAR RABY TRESNA212008042 2008 2 1 REGINA OVIANDARI212008043 2008 2 1 AGUNG PRASETYA212008044 2008 2 1 RIDWAN GUNAWAN212008045 2008 2 1 FALIQ GHARIZI212008046 2008 2 1 ASIFA ASRI212008047 2008 2 1 UWAESUL KHORONI212008048 2008 2 1 CHANDRA GUNAWAN212008049 2008 2 1 LUQMAN NULHAKIM212008050 2008 2 1 AZWAR AMIR212008051 2008 2 1 ABDUL JABBAR FARUK212008052 2008 2 1 ERVITA NUR DIAMANTY212008053 2008 2 1 TAUFIK MAJID MALIK212008054 2008 2 1 SRI WAHYUNI212008055 2008 2 1 ILMAM THONTHOWI212008056 2008 2 1 MUHAMMAD SADLI212008057 2008 2 1 ASRI TESTIANA MULIA212008058 2008 2 1 FINESYA MAHLIGA WIJAYANTY P212008059 2008 2 1 LUCY RAHAYU ERAWATI212008060 2008 2 1 NADIYA NURANISA RACHMANI212008061 2008 2 1 NILDA ARINA212008062 2008 2 1 MEGA DEWI SUKMA212008063 2008 2 1 FARID AMHAR212008064 2008 2 1 RISKA YUNITA212008065 2008 2 1 MUHAMMAD FIEKRI SYAFRUDIEN Z212008066 2008 2 1 DONI RAMADHAN212008067 2008 2 1 JEFFRY MARTIANUS212008068 2008 2 1 ANISA RAHMA212008069 2008 2 1 AGUNG YUDASWARA212008070 2008 2 1 RIDWAN SARAGIH212008071 2008 2 1 ADITYA TRICIPTA WAHANA212008072 2008 2 1 IAN BERNARD MALAHA212008073 2008 2 1 ICANG ABDUL HALIM212008074 2008 2 1 WILDAN WIDYA PUTRA212008075 2008 2 1 RIAN AKASAPUTRA212008076 2008 2 1 MARIO WIBOWO212008077 2008 2 1 FATA ALBANA212008078 2008 2 1 MITHA DEWI MUSTIKA212008079 2008 2 1 MELLY PURNAMAHILDHA TARMAN212008080 2008 2 1 OSWALD P M SIAHAAN212008081 2008 2 1 RIKAS DRIWARI212008082 2008 2 1 YAN CHANDRA RIVALDI212008083 2008 2 1 JANET DAMAR KUSUMO212008084 2008 2 1 RIZAL FAUZI
 35. 35. 212008085 2008 2 1 DIAN NUGRAHA212008086 2008 2 1 MUHAMMAD FADHILLAH212008087 2008 2 1 AREZA TANTIANA212008088 2008 2 1 CHANDRA AJI WIJAYANTO212008089 2008 2 1 WIWIN ABDI PERTIWI212008090 2008 2 1 REZA SYAWAL212008091 2008 2 1 IMRAN SIRAJUDDIN212008092 2008 2 1 DIDIN SAEPUDIN212008093 2008 2 1 REZA MUHAMAD IQBAL212008095 2008 2 1 RICO IKBAL KERTA ADIPURA222008001 2008 2 2 DEBBY JAYANTI222008002 2008 2 2 GILANG SEPTIANA PUTRA NAVIANA222008003 2008 2 2 YOGA GARNIDA222008004 2008 2 2 FAIZAL RIZALDY222008005 2008 2 2 YOGI KIANA222008006 2008 2 2 EVA YUWAFFA FAUZIAH222008007 2008 2 2 ALI HUSIN AL-HADDAD222008008 2008 2 2 AGAM NURIANSYAH222008009 2008 2 2 MAULANA TEGUH PAMUNGKAS222008010 2008 2 2 ALFONS TOMMY PRASETYO222008011 2008 2 2 MAIRA MARSHA222008012 2008 2 2 ATHIAN ANGGI FAUZAN222008013 2008 2 2 JUAN FAIZAL RIDWAN222008014 2008 2 2 RANDY NURSANDY ARDIYAN222008015 2008 2 2 RYAN ISKANDAR222008016 2008 2 2 PILAR GILANG RAMADHAN222008017 2008 2 2 DIANTO EFRIL LOGIANA222008018 2008 2 2 MUHAMMAD TEGUH SANTOSO222008020 2008 2 2 IRFAN GUNAWAN SETIAWIJAYA222008021 2008 2 2 FIRMANSYAH RAMDHANI SUKARYAN222008022 2008 2 2 RIKKO KHOHARUDIN222008023 2008 2 2 RINY ADRIANI222008024 2008 2 2 DEWI RIYA YULIARTI222008025 2008 2 2 HERU SUGIANTORO222008026 2008 2 2 MUHAMMAD222008027 2008 2 2 RESA SUSANTO222008028 2008 2 2 ADITYAWARMAN SANTOSA222008029 2008 2 2 JAKA MULYADI222008030 2008 2 2 PUDJI AYU LESTARI222008032 2008 2 2 IRVAN RAHMAT TRIANA222008033 2008 2 2 SYAIFUL FADLI222008034 2008 2 2 DANIS WORO HASTYORINI222008036 2008 2 2 GANJAR SURYA JATNIKA222008037 2008 2 2 TOFOCIDY RAMPRIATNA222008038 2008 2 2 ARFAN FATHURIZAL222008039 2008 2 2 SIGIT MARYANTO222008040 2008 2 2 GHEIZA RIZQIANSYAH222008041 2008 2 2 DIDIT IBRAHIM SERANG222008042 2008 2 2 SANDI DWIPUTRA ARJANGGI222008043 2008 2 2 BARGURI222008044 2008 2 2 HANDI RUSMIYADI222008045 2008 2 2 ANDRI WIJAYA222008046 2008 2 2 DITA RESTUFAUZI
 36. 36. 222008047 2008 2 2 DIDA KHRISNA222008048 2008 2 2 HERMAN TUA REONALDO SITUMEANG222008049 2008 2 2 RIAN SEPTIAN222008050 2008 2 2 IWAN GUNAWAN222008051 2008 2 2 MOHAMAD DIGIT DEWAYANDA222008052 2008 2 2 NANANG ADDRIANTO222008053 2008 2 2 SANDRILA MARSHELA222008054 2008 2 2 AHMAD MASYURI222008055 2008 2 2 DEDE SOMANTRI222008056 2008 2 2 ADITYA ISKANDAR222008057 2008 2 2 INDRA DICKY SAPUTRA222008058 2008 2 2 FARUK ZUHDI222008059 2008 2 2 LADY DINARTI DEWI222008060 2008 2 2 YUSUF WAHYONO222008061 2008 2 2 ANDHIKA MAULANA222008062 2008 2 2 TYANNISA SASTRINI222008063 2008 2 2 GRENITA DEWI GINTING222008064 2008 2 2 ASGAR HAMID222008065 2008 2 2 DANDY BASTANTRA222008067 2008 2 2 ANDY KUSUMAH222008068 2008 2 2 DIONY MAHARDHIKA222008069 2008 2 2 EDI KURNAEDI222008070 2008 2 2 INDRA NATA PRAHARA222008071 2008 2 2 JOKO FERDIAN SANTOSO222008072 2008 2 2 JOKO TRISUSANTO222008073 2008 2 2 GEMA DHARMA PUTRA222008074 2008 2 2 SYAFROYOGI F222008075 2008 2 2 MOHAMAD NUR AFRIZAL222008076 2008 2 2 ADITA FAHMI HANIF222008077 2008 2 2 GILANG NUSANTARA BENING222008078 2008 2 2 YUDRA MUHAMAD RAMADHAN222008079 2008 2 2 GHUFRAN FAUZAN222008080 2008 2 2 FALAAH NUGRAHA222008081 2008 2 2 ANGGITYA WIBAWANTO222008082 2008 2 2 ILHAM SALIM222008083 2008 2 2 MUHAMMAD IQBAL WINAHYU222008084 2008 2 2 ERMA DESMALIANA222008085 2008 2 2 BAGAS AJI BAWONO222008086 2008 2 2 EKA RAHMAN PRIANGAN222008087 2008 2 2 DZIKRY AULIA222008088 2008 2 2 ADRIANUS WILHELMUS DJAWA222008089 2008 2 2 YADI SUHARYADI222008090 2008 2 2 ARIEF ARIANTO222008091 2008 2 2 LUFI NURHAYATI ZAHRA222008092 2008 2 2 AHMAD SAMSUL MAARIF222008093 2008 2 2 RIFKI NUGRAHA222008094 2008 2 2 ANGGA BANON PRASASTI222008095 2008 2 2 RENDY YANUAR222008096 2008 2 2 SYARIEF ABDURRACHMAN222008097 2008 2 2 WISNU NUGRAHA222008098 2008 2 2 DIMAS TRI KUNCORO222008099 2008 2 2 ERIK MUSTIADI222008100 2008 2 2 APRIANSYAH
 37. 37. 222008101 2008 2 2 MUKHAMMAD ABDUH AR RASYID A222008102 2008 2 2 ROBBY OKTANUGRAHA222008103 2008 2 2 JOSE UJURY NATALINO DE SA222008104 2008 2 2 DONNY RICHARD YOTENI222008106 2008 2 2 NURHASANAH222008107 2008 2 2 MUHAMAD YADLI YULYANDI M222008108 2008 2 2 RIZKY AMALIA232008001 2008 2 3 JOKO SETIADY232008002 2008 2 3 FOUAD AHMAD GHAFUR232008003 2008 2 3 KRISNA YULIANA232008004 2008 2 3 ILHAM MUHAMMAD SYAHRONI232008005 2008 2 3 WINDI KUSMAYADI232008006 2008 2 3 JOHAN SETIAWAN232008007 2008 2 3 FERRY FEBRI JUMAYADI232008008 2008 2 3 MUHAMMAD ALGRIE ZURESHTA P232008009 2008 2 3 HARYADI SUBROTO232008010 2008 2 3 HARI ADRIANTO232008011 2008 2 3 RINA ROSTIKA RAHMAN232008012 2008 2 3 RENDY FAISAL AZWAR232008013 2008 2 3 RESTU MULYA232008014 2008 2 3 WAWAT SOPIYAN232008015 2008 2 3 ARY PRATAMA SUPRIADI232008016 2008 2 3 GIAN NUGRAHA PRAMUDITA232008018 2008 2 3 DEBORA EINZI PARISAH232008019 2008 2 3 BRAMASTO JANUARDI232008020 2008 2 3 REGI RIVALDI232008022 2008 2 3 ALKHAIRUDDIN MASHUR LUBIS232008023 2008 2 3 TAUFAN AKBAR UTAMA232008024 2008 2 3 TRIFONIA VERONIKA HAY242008001 2008 2 4 HAMZAH NAUFAL FADHILAH242008002 2008 2 4 MUHAMAD HARIS SOPIAN242008003 2008 2 4 SEKAR PANDANWANGI242008004 2008 2 4 ESHA MEYSANDI ERMAYA242008005 2008 2 4 FERDYKA MAROS LUMBAN TOBING242008006 2008 2 4 MUHAMMAD RIZKI AKBAR242008007 2008 2 4 BUNGA HAFITRIANE SABRINA242008008 2008 2 4 WITANTI NUR UTAMI242008009 2008 2 4 REY ELLY TARIGAN242008010 2008 2 4 RENKO HUTAMA PUTRA242008011 2008 2 4 MAILIA DWI ASTUTI242008012 2008 2 4 OSCAR SPENYEL BARY242008013 2008 2 4 ANNISA AYU ANGGRAENI242008015 2008 2 4 EVI SAIFIYAH JUWITA242008016 2008 2 4 DINI PURNADIANA242008017 2008 2 4 TASHA ADIZA242008018 2008 2 4 ASTRIANA M ASBANU242008019 2008 2 4 MIKAELA TIEN MUYAAN242008020 2008 2 4 NOVA MANDASARI242008021 2008 2 4 MARIANA IFTISAN242008022 2008 2 4 SADDAM SYIFULLAH EL BADAR242008023 2008 2 4 DIAN SULISTIAWATI242008024 2008 2 4 MOHD HAFIDZY242008025 2008 2 4 GAUNG MOHAMMAD IMPUN
 38. 38. 242008026 2008 2 4 JERRY ALFAJRI AMRIFA242008027 2008 2 4 MUHAMAD GALVA DERRY242008028 2008 2 4 ZAHRA NUR HASANAH242008029 2008 2 4 PUTRI FATMA LESTARI242008030 2008 2 4 ARIA ADRIAN242008031 2008 2 4 ABDUL HANIF252008001 2008 2 5 PAWITANIA AFIFAH SEKAR AZNI252008002 2008 2 5 RIZKA FAUZIAH252008003 2008 2 5 PUTRI PUJIASTUTI252008004 2008 2 5 AGUSTIYO252008005 2008 2 5 FIRMAN PRAHARA252008006 2008 2 5 ANITA NURFITRIYANI252008007 2008 2 5 DYAS RISMA PUTRI252008008 2008 2 5 FITRIA ISTI HAULA252008009 2008 2 5 NURHAYATI NINGSIH252008010 2008 2 5 KARINA PUTRI VALYANA252008011 2008 2 5 JUVINIA FATIMA DO NLC252008012 2008 2 5 ENDANG HASRIATI KARTASASMITA252008013 2008 2 5 ARGAPATI SELA252008014 2008 2 5 HENRY YOSUA252008015 2008 2 5 ANTON ZACHARIA SUHERDY252008016 2008 2 5 TOMY HARTANTYO252008017 2008 2 5 IRINE PRAPTININGTYAS252008018 2008 2 5 ADITYA WICAKSONO SAPARJI252008019 2008 2 5 TUNING LEINAWATI252008020 2008 2 5 IMA FAUZIA ALVINA312008001 2008 3 1 RADEN MUHAMAD LUDWIE ARIVIANTO312008002 2008 3 1 ADE FEBRIAN312008003 2008 3 1 AKBAR PANGESTU WICAKSANA312008004 2008 3 1 MISAEL DESRIO312008005 2008 3 1 BETHA ASTRIA312008006 2008 3 1 GINA APRILIA312008008 2008 3 1 KEN GUNADI312008009 2008 3 1 ELWANTYASA PERKASA312008010 2008 3 1 ARIEF RACHMAN312008011 2008 3 1 AIKO NASERU312008012 2008 3 1 YUNDA PRAMEIDITA312008013 2008 3 1 AGUNG WIDODO312008014 2008 3 1 NIKEN HARDIANE312008015 2008 3 1 ELEAZAR SONJAYA312008016 2008 3 1 MUHAMMAD GINANJAR ILHAM P312008017 2008 3 1 TRY SETIADI ASMORO312008018 2008 3 1 YENOVI MERISA SIMONE312008019 2008 3 1 MOTAN MOTANA MAULANA312008020 2008 3 1 NUNUY IRA PERTIWI312008021 2008 3 1 FINDRATAMA PUJATIRIESDA312008022 2008 3 1 HELIO FERNANDES DE LIMA312008023 2008 3 1 LEO PRATAMA312008024 2008 3 1 YANDI MOCHAMMAD RIZKY SANTOSA312008025 2008 3 1 YURITSA WAROTSATUL HAQ312008026 2008 3 1 NURHIZKY RINALDY312008027 2008 3 1 IRVAN ZAENAL ABIDIN312008028 2008 3 1 MARDIKA
 39. 39. 312008029 2008 3 1 MEILINDA AYU TRIANI (LINDA)312008030 2008 3 1 RATU ARFINA DEVILIANI312008031 2008 3 1 REKSA DONGGALA312008032 2008 3 1 MIA ARYATI BURHAN312008033 2008 3 1 IRSALINA ADANI312008034 2008 3 1 FAUZAN SATIANA312008035 2008 3 1 KINTAN PRESTANIA MULYATAMI312008036 2008 3 1 GITA ADITYA PRASAPTI312008037 2008 3 1 ATIKA PERTIWI SUMARSONO312008038 2008 3 1 ETHER PERMATA PUJA PERMANA312008039 2008 3 1 ARIE SULAEMAN312008040 2008 3 1 VHILMY RAEDAYU312008041 2008 3 1 SHEILA ANDITA PUTRI312008042 2008 3 1 ALDIRAHMAN312008043 2008 3 1 DELLY AFRIADY312008044 2008 3 1 YULIA NUR ROHMI312008045 2008 3 1 NINIES LISTIYANI312008046 2008 3 1 TIFANI INDRIAN312008047 2008 3 1 DIAN SUSILAWATI312008048 2008 3 1 MUHAMMAD FIRDAUS NOVRIYANDI312008049 2008 3 1 FEBRIYANTO IKHSAN312008050 2008 3 1 FAISAL RAHMAN AGUSTANU312008051 2008 3 1 WIDYATMA312008052 2008 3 1 SHAFIRA MAEMANAH312008053 2008 3 1 IQBAL BANI MUHAMMAD312008054 2008 3 1 AJENG SEKAR PRAMUDITA312008055 2008 3 1 KURNIA SUHERMAWATI312008056 2008 3 1 MUHARRAM AMBIYA312008057 2008 3 1 ADNAN RASYID MUNTHE312008059 2008 3 1 YOSEP SAYOGO TATANG SETIYAWAN312008060 2008 3 1 YOGA CAESAR ADIPRATAMA312008061 2008 3 1 MUHAMMAD CANGGIH KHARISMA312008062 2008 3 1 LARASATI PUJIANTO312008063 2008 3 1 ALMY ASTRIANDINI312008064 2008 3 1 FADILLAH NOUR312008065 2008 3 1 ANNISA RAMALIS312008066 2008 3 1 MAYA RAMADIYANI NURSANTI312008067 2008 3 1 NURAINY KURNIATIN312008068 2008 3 1 EKA NUR FITRIANA312008069 2008 3 1 HANNY IRMAYANI312008070 2008 3 1 ANISSA FITRIA WARDHANI312008071 2008 3 1 ANDRIAN HAMDI HASIBUAN312008072 2008 3 1 MUHAMMAD SYAFAAT RAMADHANI312008073 2008 3 1 NOVITA DWI PUTRI322008001 2008 3 2 BAGUS PRAKOSO322008002 2008 3 2 HENDRA PRASETIA322008003 2008 3 2 LESTARI UTAMI PUSPITADEWI322008005 2008 3 2 RIONO AULIA ABDULLAH322008006 2008 3 2 IKHSAN NOOR ERLANGGA322008007 2008 3 2 RIZKY RACHMADI RANGKUTI322008008 2008 3 2 KUSTRI HIDAYATI WARDANINGSIH322008009 2008 3 2 BIONDI ARFIDIANTONO322008010 2008 3 2 HASTUTI LOKITASARI
 40. 40. 322008011 2008 3 2 CAKRADONYA SESAR NUGROHO322008012 2008 3 2 AYODIA JULIANSYACH MALIOY322008013 2008 3 2 ALDY WIJAYA322008014 2008 3 2 WAHYU PERDANA SAPUTRA322008015 2008 3 2 GALIH EKA WIBAWA322008016 2008 3 2 DENNIS322008017 2008 3 2 PUTRI PUSPITASARI322008018 2008 3 2 DITYA RARAS NANDWIRANI322008019 2008 3 2 BAMBANG PUJI TRIYANTO322008020 2008 3 2 RESTU IRWANSYAH SETIAWAN322008021 2008 3 2 SENI SONARI322008022 2008 3 2 MUHAMMAD FAIDHAN NAZAR NOEMAN322008023 2008 3 2 ARIFPERMANA RATUM322008024 2008 3 2 LINGGA BATHARAKUSUMA322008025 2008 3 2 EDO FERNANDO322008026 2008 3 2 DICKY TAUFIK ISMAIL322008027 2008 3 2 DANIEL ARISMAN322008028 2008 3 2 MUHAMMAD FARHAN322008029 2008 3 2 LUKMAN ABDUL MALIK322008030 2008 3 2 RIAN FATHUROCHMAN322008031 2008 3 2 IRWAN RIYADI322008032 2008 3 2 DIYO LINERI322008033 2008 3 2 ILHAM GILANG UTAMA322008034 2008 3 2 MUHAMMAD322008035 2008 3 2 RIZMA NURHANA322008036 2008 3 2 ENGGAL LUGAINA322008037 2008 3 2 AISYA ARYANI NABILA322008038 2008 3 2 MOHAMAD GUNAWAN322008039 2008 3 2 MUHAMMAD SOFYAN SYAHID322008040 2008 3 2 MUHAMMAD AFIF ABDULLOH322008041 2008 3 2 TEMMA RAMDHANI NOEGRAHA322008042 2008 3 2 ALDI PRADANA PUTRA322008043 2008 3 2 FEBRYAN TRICAHYO322008044 2008 3 2 MUHAMMAD IFALDI HANIF332008002 2008 3 3 HEDY WIDYANI332008003 2008 3 3 DITA DESTIRA SURYADI332008004 2008 3 3 ATIN SUNARTI332008005 2008 3 3 APRIANDI RAHMAT332008006 2008 3 3 RESPATI RIRIT POHACI332008007 2008 3 3 MOHAMMAD RIFAN332008008 2008 3 3 ADINDA PRAHENINGTYAS332008009 2008 3 3 AGI PUTERA WISNUYADI332008010 2008 3 3 RENDRA JATNIKA332008011 2008 3 3 REZA BAGJA WIBAWA332008012 2008 3 3 MARSHELY RINDA PRATIWI332008013 2008 3 3 ADIN NUGROHO PRATAMA332008014 2008 3 3 ARYO WISMOYO332008015 2008 3 3 ALDY AGUNG RINALDY332008016 2008 3 3 MARGARETHA MELATI332008017 2008 3 3 DIAN NURDIANSYAH332008018 2008 3 3 LUCKY YUDHISTIRA PRAYOGA332008019 2008 3 3 ANTON RIJAL FIKAR332008021 2008 3 3 FRISKA ARISTYA HENDRA

×