Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Brand / Business / Design
Podle jakých kritérií si lidé
vybírají svého zaměstnavatele?
ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU PŘINÁŠÍ TEOR...
Co vám to přinese?
Brand / Business / Design
• Ujasníte si, co obecně lidi motivuje
a na co je vždycky dobré v náborové ko...
Trocha teorie, která vám možná otevře oči
Pohled na práci a motivaci člověka se v čase vyvíjí
Brand / Business / Design
F....
Clayton Alderfer výrazně modifikoval Maslowovu teorii
S uspokojením určité úrovně potřeb její význam neklesá. Působí dál, ...
Čím více jdeme od potřeb existenčních k potřebám růstovým, tím více klesá u kandidátů schopnost vnímat je vědomě
a tím i s...
Motivujte
přesvědčivě
vztahovými
aspekty práce.
Vždy lidi zapojujte
a motivujte
i smyslem práce.
Důležité jsou: dobrý šéf,...
Podle čeho se lidé rozhodují?
Brand / Business / Design
Na tuto otázku se snaží přinést odpovědi řada studií. Většina z ni...
Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit
BrandBakers, s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2
www.brandbakers.cz
Petr Ho...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?

Podle jakých kritérií si lidé vybírají svého zaměstnavatele?
Odpověď na tuto otázku přináší teorie i data z našeho výzkumu v ČR.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?

  1. 1. Brand / Business / Design Podle jakých kritérií si lidé vybírají svého zaměstnavatele? ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU PŘINÁŠÍ TEORIE I DATA Z NAŠEHO VYZKUMU V ČR Lucia Trézová
  2. 2. Co vám to přinese? Brand / Business / Design • Ujasníte si, co obecně lidi motivuje a na co je vždycky dobré v náborové komunikace myslet. • Získáte skutečně validní data o tom, podle čeho se rozhodují konkrétní cílové skupiny kandidátů v ČR. • Budete vědět, co vašim kandidátům nabídnout. Vaše náborová komunikace tak bude významně efektivnější.
  3. 3. Trocha teorie, která vám možná otevře oči Pohled na práci a motivaci člověka se v čase vyvíjí Brand / Business / Design F. W. Taylor „Když budeš fungovat, dostaneš peníze.“ (1911) • peníze jako cukr i jako bič • instrukce a dohled • žádná tvořivost či iniciativa E. Mayo „Akceptujeme, že jsi člověk – bytost sociální.“ • dobré vztahy na pracovišti důležitější než peníze a prostředí • s uznáním a respektem pracují lidé lépe • chovat se k zaměstnancům jako otec k dětem (jako Baťa) A. Maslow „Nechoďte na mne s nějakým smyslem, dokud mi nedáte dost peněz.“ (1943) • lidské potřeby hierarchicky uspořádány od nejnižších po nejvyšší • vyšší potřeba motivuje až tehdy, když je uspokojena ta nižší • k seberealizaci se dopracuje jen málokdo C. Alderfer „Máš plat, auto, 5 týdnů dovolené. Víme ale, že tě zajímá i něco víc.“ (1969) • jednotlivé potřeby jako motivátory působí a uplatňují se současně • různí lidé mají různé preference a různé úrovně potřeb mohou přeskakovat • pokud je bráněno uspokojení vyšší potřeby, nabývá na důležitosti ta nižší 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 F. Herzberg „Chápeme, že něco vnímáš jako standard a něco tě motivuje.“ (1959) • hygienické faktory nemotivují, ale když jsou špatné nebo chybí, vyvolávají nespokojenost a demotivaci • motivátory, týkající se především kontextu práce, přinášejí spokojenost a motivaci
  4. 4. Clayton Alderfer výrazně modifikoval Maslowovu teorii S uspokojením určité úrovně potřeb její význam neklesá. Působí dál, ale na její uspokojení je potřeba více: více peněz, více moci, více statutu, ale také více intelektuální seberealizace. Pokud je vyšší potřebě bráněno v jejím uspokojení (je frustrována), dochází ke zvýraznění důležitosti potřeby nižší (k regresu): chybí mi smysl práce – požaduji více peněz. Ale také opačně: vnímám smysl své práce – uspokojím se nižší/standardní finanční odměnou. Alderferova modifikace Maslowova pyramida potřeb Pokud nenajdu smysl své práce, půjdu tam, kde mi ho dají Brand / Business / Design Potřeba seberealizace Potřeba uznání a úcty Potřeba sounáležitosti Potřeba bezpečí a jistoty Biologické fyzické potřeby Růstové potřeby Existenční potřeby Vztahové potřeby
  5. 5. Čím více jdeme od potřeb existenčních k potřebám růstovým, tím více klesá u kandidátů schopnost vnímat je vědomě a tím i schopnost jasně je formulovat. To ale neznamená, že na kandidáty růstové potřeby nepůsobí. Právě naopak. Působí nevědomě „na pozadí“. Je úlohou HR přinést je na světlo, pojmenovat a tím kandidáty motivovat. ● Dostanu odpovídající plat? ● Budu pracovat ve vyhovujících fyzických podmínkách (absence horka, chladu, hluku, špíny, ohrožení zdraví? ● Dostanu adekvátní benefity (porovnatelné s konkurencí), nebudu cítit nespravedlivost? ● Nebudu nadměrně vyčerpán? ● Je odměňování celkově vyčerpáno? ● Je odměňování celkově spravedlivé? ● Budu mít dobrého šéfa, kterého budu respektovat, a který bude respektovat mě? ● Je předpoklad, že si v práci budu rozumět s kolegy? Jaka je atmosféra ve firmě? Její kultura? ● Zažiju pocit sounáležitosti s kolegy – pocit skupinové identity? ● Najdu si mezi kolegy kamarády? ● Je předpoklad zažít v této firmě pocit vlastni kompetence? ● Je šance dopracovat se k osobnímu mistrovstvi? ● Budu mít šanci samostatně řešit problémové situace? ● Budu mít smysl práce, tedy pocit, že činím dobro, že dělám dobré věci? Budu na sebe hrdý? ● Transedence. Budu mít pocit, že moje práce je součástí něčeho většího, co mně přesahuje? Kandidáti neumí všechny své potřeby formulovat Brand / Business / Design Růstové potřeby Existenční potřeby Vztahové potřeby
  6. 6. Motivujte přesvědčivě vztahovými aspekty práce. Vždy lidi zapojujte a motivujte i smyslem práce. Důležité jsou: dobrý šéf, příjemná atmosféra, pomoc v práci, dobré vztahy s kolegy a s vedením. Sledujte i další růstové aspekty: vzdělávání, samostatnost, mistrovství, kompetence. Pro každého jsou důležité již v okamžiku, kdy jsou ostatní potřeby alespoň minimálně saturovány. Motivujte, resp. nedemotivujte kandidáty úrovní hygienických faktorů. Slibte a naplňte existenční potřeby budoucích zaměstnanců minimálně na úroveň porovnatelnou s konkurencí. Co z teorie vyplývá pro vaši náborovou komunikaci? Brand / Business / Design
  7. 7. Podle čeho se lidé rozhodují? Brand / Business / Design Na tuto otázku se snaží přinést odpovědi řada studií. Většina z nich je bohužel ze zahraničí – a navíc, informace, které přinášejí, jsou dosti obecné. Rozhodli jsme se proto udělat vlastní lokální výzkum a zmapovat, podle čeho se při výběru zaměstnavatele rozhodují zástupci konkrétních, na českém trhu nejžádanějších, profesí. Udělali jsme s nimi rozhovory a zjištění jsme si kvantitativně ověřili on-line dotazníky. Pro každou z profesí jsme vytvořili personu zahrnující: socio-demografický popis, vzdělání, charakteristiky osobního a pracovního života, vyhledávané informace, komunikační kanály, na kterých hledají informace a zábavu, místa a akce, na kterých se koncentrují, typický jazyk komunikace, atd. Když pochopíte svoje kandidáty, dokážete vést daleko efektivnější náborovou komunikaci. Personu každé z uvedených profesí nyní můžete mít i vy, a to za 75 000 Kč. IT pracovník požaduje především technické a znalostní zázemí Technický inženýr požaduje především práci na atraktivních projektech Absolvent VŠ požaduje především možnosti osobního a profesního růstu Dělník požaduje především stabilitu a perspektivu zaměstnání Obchodník požaduje především férové a transparentní odměňování
  8. 8. Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit BrandBakers, s.r.o. Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2 www.brandbakers.cz Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz Jiří Landa +420 734 158 585 jiri.landa@brandbakers.cz Brand / Business / Design

×