Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Отворено законодателство
Божидар Божанов
За мен
● Софтуерен инженер (абе...програмист)
● Бивш съветник за електронно управление
● Съавтор на няколко закона и наред...
Нормативни актове
● Закони, кодекси, наредби, правилници, инструкции, постановления,
решения...директиви, регламенти
○ Ще ...
Защо е важно законодателството да е достъпно?
● Ignorantia juris non excusat (незнанието на закона не е извинение)
● Позво...
„Законите са като надениците – по-добре е
човек да не знае как се правят”
Ото фон Бисмарк
Законодателен процес
● ...ох (и това важи за всички държави)
● Законодателна инициатива - МС, НС
● Обсъждане и гласуване -...
Законотворчеството е като програмирането
● Формализиран език
● Спецификация (ЗНА)
● Предефинирана структура (закони, секци...
ЗИД??
● “Закон за изменение и допълнение”
● Всяко изменение е нов закон
○ Първо появяване на закон (initial commit)
○ ЗИД-...
ЗИД
“§ 1. Създавава се нов чл. 31а със следното съдържание: ..”
“§ 2. В чл. 37, ал. 2, изречение второ след думите “...” с...
Отворени ли са законите?
● Не
● Държавен вестник е публичен
○ … в PDF
● Консолидираните версии - не
● Изменителните тексто...
Къде има консолидирани версии?
● Сиела, Апис, Дакси, Лакорда, Експертис
○ Има какво да се желае откъм функционалност
● Ръч...
Отворено законодателство по света
● UK https://www.legislation.gov.uk
● Естония https://www.riigiteataja.ee/en/
● Ню Йорк ...
Авторско право
● Няма авторско право върху нормативни актове
● … но има върху “бази данни” от нормативни актове
○ Съзнател...
Отначало...
● Как бихме направили процеса, ако можеше да го направим отначало?
● Компоненти:
○ Законодателен процес (работ...
Просто е, да ползваме git?
Source: Quora
“Rebase-ни си член 3-ти”
Не е толкова просто...
● Ползваемост
● Текст към даден момент vs текст в сила към даден момент
● Връзки между нормативните...
Предложение: проект OpenLex
https://github.com/Glamdring/OpenLex/
Първа стъпка
● Събиране на изменителни текстове (scraping)
○ По-лесно би било да ги получаваме в машинно-четим вид...
● Из...
Технически решения и стандарти
● Стандарти/формати:
○ LegalXML/LegalDocumentML
○ MetaLex http://www.metalex.eu/
○ RDF? htt...
Допълнителна функционалност
● Named entity recognition
○ Органи на власт (министри)
○ Институции
○ Други закони
● Анотиран...
Как би се движил OpenLex?
● Търсят се: координатори, програмисти (в свободното си време)
● Моята роля: консултации, контак...
Заключителни разпоредби
§ 1. Въпроси?
Gratias vobis ago!
(Благодаря!)
Отворено законодателство
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Отворено законодателство

1.150 Aufrufe

Veröffentlicht am

Как законодателството и законодателния процес в България да стане по-прозрачен и достъпен за гражданите

 • Als Erste(r) kommentieren

Отворено законодателство

 1. 1. Отворено законодателство Божидар Божанов
 2. 2. За мен ● Софтуерен инженер (абе...програмист) ● Бивш съветник за електронно управление ● Съавтор на няколко закона и наредби ● Founder @ LogSentinel.com ● Twitter: @bozhobg ● https://techblog.bozho.net , https://blog.bozho.net
 3. 3. Нормативни актове ● Закони, кодекси, наредби, правилници, инструкции, постановления, решения...директиви, регламенти ○ Ще говорим основно за закони ● Законите уреждат обществените отношения в дадена сфера ● Над 300 действащи закона ● Чести изменения (2009-2016): ○ Министерски съвет: 661 законопроекта, 15,798,837 символа. ○ Народни представители: 178 законопроекта, 2,550,760 символа
 4. 4. Защо е важно законодателството да е достъпно? ● Ignorantia juris non excusat (незнанието на закона не е извинение) ● Позволява да си отстояваме правата ● Крайно време е законодателството да влезе в 21-ви век
 5. 5. „Законите са като надениците – по-добре е човек да не знае как се правят” Ото фон Бисмарк
 6. 6. Законодателен процес ● ...ох (и това важи за всички държави) ● Законодателна инициатива - МС, НС ● Обсъждане и гласуване - комисии, работни групи, пленарна зала ○ Предложения “на колянце” ○ “Колеги, да пуснем записа” ○ Доклади на комисии - track changes е само началото… ○ Предложения, параграфи, приети, оттеглени, отхвърлени ○ Кой какво е прочел, какво и как гласува... ● Edge cases ○ внасяш два закона, като втория зависи от изменения в първия. Кой ще мине първи?
 7. 7. Законотворчеството е като програмирането ● Формализиран език ● Спецификация (ЗНА) ● Предефинирана структура (закони, секции, членове, алинеи, изменителни разпоредби) ● Минимизиране на повторенията ● Описание на (правила за) поведение ● if’s and for’s - “Ако … то”. “За всеки … “ ● Версии и diff-ове ● Code reviews ● Legacy
 8. 8. ЗИД?? ● “Закон за изменение и допълнение” ● Всяко изменение е нов закон ○ Първо появяване на закон (initial commit) ○ ЗИД-ове (diffs) ● Изменителни vs консолидирани ○ Формално няма понятие “консолидирана версия”
 9. 9. ЗИД “§ 1. Създавава се нов чл. 31а със следното съдържание: ..” “§ 2. В чл. 37, ал. 2, изречение второ след думите “...” се добавят думите “...”” “§ 3. В чл. 41 се създава нова алинея 2 със следния текст ... , а настоящите алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4”” “§ 4. Навсякъде думите “..” се заменяет с думите “...”” “§ 5. В Закона за … се правят следните изменения и допълнения: ...” “§ 6. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му, освен параграф 2, който влиза в сила шест месеца след обнародването”
 10. 10. Отворени ли са законите? ● Не ● Държавен вестник е публичен ○ … в PDF ● Консолидираните версии - не ● Изменителните текстове са безполезни за гражданите ● Доклад на финландското министерство на правосъдието: ○ Само България, Гърция и Ирландия нямат публични консолидирани версии
 11. 11. Къде има консолидирани версии? ● Сиела, Апис, Дакси, Лакорда, Експертис ○ Има какво да се желае откъм функционалност ● Ръчен труд по консолидиране и описване на връзките ● Затворени, с платен достъп ● Lex.bg - безплатно ○ Без препратки, без историческа информация ● Редакция “Нормативни актове” ○ Закрита 2009-та
 12. 12. Отворено законодателство по света ● UK https://www.legislation.gov.uk ● Естония https://www.riigiteataja.ee/en/ ● Ню Йорк http://legislation.nysenate.gov/ ● Германия https://github.com/bundestag/gesetze
 13. 13. Авторско право ● Няма авторско право върху нормативни актове ● … но има върху “бази данни” от нормативни актове ○ Съзнателни грешки - маркери ○ Дело: “Апис с/у Лакорда” ● Може ли държавата да публикува всички консолидирани версии? ● FUBAR ○ (е, хората някак се оправят)
 14. 14. Отначало... ● Как бихме направили процеса, ако можеше да го направим отначало? ● Компоненти: ○ Законодателен процес (работна група, обществено обсъждане, МС, НС, комисии, зала) ○ Колаборативно нормотворчество (като Google docs) ○ Модел на данните ○ Автоматизирано генериране на консолидирани версии ○ Отворен достъп - търсене, API, връзки, исторически поглед ● Проект в пътната карта за е-управление. “Далечно бъдеще”
 15. 15. Просто е, да ползваме git?
 16. 16. Source: Quora
 17. 17. “Rebase-ни си член 3-ти”
 18. 18. Не е толкова просто... ● Ползваемост ● Текст към даден момент vs текст в сила към даден момент ● Връзки между нормативните актове ● Refactoring / ПЗР ● Отменени текстове от КС/ВАС ● => Само git не стига
 19. 19. Предложение: проект OpenLex https://github.com/Glamdring/OpenLex/
 20. 20. Първа стъпка ● Събиране на изменителни текстове (scraping) ○ По-лесно би било да ги получаваме в машинно-четим вид... ● Избор на модел за представяне на нормативните актове ○ Legislation.gov.uk? ● Трансформиране на изменителни параграфи в diff ○ Трудната част… ● Автоматично прилагане на diffs => консолидирани версии ● Достъп до законите: ○ Връзки ○ Търсене ○ Исторически поглед ○ API
 21. 21. Технически решения и стандарти ● Стандарти/формати: ○ LegalXML/LegalDocumentML ○ MetaLex http://www.metalex.eu/ ○ RDF? https://www.legislation.gov.uk/developer/formats/rdf ● Git? Graph database? ● Отворени интерфейси: ○ OpenLegislation http://openlegislation.readthedocs.io/en/latest/ ● Инструменети за колаборативно законотворчество: ○ LEOS https://ec.europa.eu/isa2/solutions/leos_en
 22. 22. Допълнителна функционалност ● Named entity recognition ○ Органи на власт (министри) ○ Институции ○ Други закони ● Анотиране или идентифициране на: ○ Основни елементи на правните норми (хипотеза, диспозиция, санкция) ○ Видове правни норми: регулиращи, охранителни, задължаващи и т.н. ● (не, Prolog няма да замени съда)
 23. 23. Как би се движил OpenLex? ● Търсят се: координатори, програмисти (в свободното си време) ● Моята роля: консултации, контакти, код ● Опции за получаване на данните: ○ Scraping ○ Изискване на архивите на редакция “Нормативни актове” по ЗДОИ ○ Контакт с правно-информационните системи ● Код, код, код, код, код, код… ● Прототип ● Даряване на Министерския съвет или Народното събрание ○ Ако пък нищо не излезе: документ с препоръки към бъдещ проект
 24. 24. Заключителни разпоредби § 1. Въпроси?
 25. 25. Gratias vobis ago! (Благодаря!)

×