Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lrm p-mon in detail

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Lrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (16)

Ähnlich wie Lrm p-mon in detail (20)

Anzeige

Lrm p-mon in detail

 1. 1. Specialisten in MENSenWERK
 2. 2. LRM: focus op resource management • Resource Management = MENSenWERK • Mensen helpen groeien • Kijken naar verleden, heden en vooral toekomst • De Toverballenboom ? • LISA – LRM Interview en Selectie Aanpak – Mindset – Transactionele Analyse – Taken en rollen – Teamrollen – Praten over aspecten van vakgebieden
 3. 3. Mensen zijn als bomen. Ze groeien… Anderen in de breedte. Sommigen in de hoogte.
 4. 4. Mensen zijn als bomen. Ze groeien… Verleden Natuurlijk kijken we naar het verleden – naar opleiding, veelal HBO of academisch, en het CV Heden Maar we vinden waar iemand nú staat belangrijker Toekomst Maar het allerbelangrijkst zijn ambities en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
 5. 5. Mensen op de juiste plek Sommigen gedijen het beste… als fruitboom als heg of juist als solitair…
 6. 6. Stabiliteit door stevige roots… Als je voor eik in de wieg gelegd bent… Word je waarschijnlijk een grote eik...
 7. 7. …of veelkleurig als een toverbal ? IKKE We groeien met ieder laagje nieuwe ervaring...
 8. 8. Competenties en ontwikkelbaarheid Instrumenteel IKKE Normerend Basaal IKKE: ‘zijn’ en ‘willen’ is nauwelijks ontwikkelbaar Ook ‘normen’ en ‘waarden’ zijn slechts beperkt ontwikkelbaar Kennis en vaardigheden zijn bij uitstek ontwikkelbaar
 9. 9. Competenties en ontwikkelbaarheid Instrumenteel Intermediair IKKE Normerend Basaal Maar ‘hoe’ je je talenten benut is ten dele aanleg en ten dele ontwikkelbaar En in ieder geval een belangrijke succesfactor
 10. 10. Dus dan maar een Toverballenboom ?
 11. 11. Om te beginnen, wat zoek je ?
 12. 12. Om te beginnen, wat zoek je ? • Functie(benaming) • Aard en omvang bedrijf of organisatie • Niveau en verantwoordelijkheid • Invloed en zeggenschap • Werkomstandigheden • Ontwikkelmogelijkheden • Persoonlijke SWOT-analyse • Werk / privé - balans • Quanta costa?
 13. 13. MINDSET wat moet jouw baan jou vooral opleveren ? ZEKERHEID AVONTUUR BALANS UITDAGING en hoe denkt jouw partner daar over ?
 14. 14. ZEKERHEID • Een vast inkomen (CAO, Schaal, Marktcomform) • Een vaste werkplek voor meerdere jaren • Een duidelijke taakbeschrijving en rol • Een loyale organisatie, vaste collega’s • Controle hebben, projectmatig, planmatig werk Welke normen en waarden horen daarbij?
 15. 15. BALANS • Een manager die jou als persoon ook aanspreekt. • Fijne collega’s waar je op kunt bouwen • Goede voorzieningen op de werkplek • Een takenpakket waarbij jij je thuis voelt • Duidelijke informatielijnen en feedback • Een werkplek waar je aandacht krijgt De mogelijkheid privé op zakelijk af te stemmen?
 16. 16. UITDAGING • Meer zeggenschap • Een promotie maken, je verder ontwikkelen • Meer op de voorgrond treden • Resultaten halen door snel, correct, door volharding • Meer van mezelf laten zien namelijk… • Meer competitie en ambitie om me heen Waarop spreek jij mensen op het werk vooral aan?
 17. 17. AVONTUUR • Ben jij gewend om te reizen • Voel jij je snel ergens thuis • Kan jij in meerdere talen zaken doen of afhandelen • Ben jij gewend om ergens geheel alleen te werken • Past het bij jou om te pionieren, te bouwen • Ben jij bereid (financieel) te investeren Hoe ga jij om met risico’s en grote belangen?
 18. 18. TRANSACTIONELE ANALYSE • TA is model voor communicatiestijlen • Ieder mens ‘schakelt’ tussen de rollen • Oudertussen gelijke rollen Communicatie meest effectief • Sterk overheersende rol heeft consequenties voor – flexibiliteit in communicatie(stijl) – voorkeursgedrag – persoonlijkheid Volwassene Kind • TA is goed te vertalen naar functiegebieden
 19. 19. TRANSACTIONELE ANALYSE verantwoordelijkheid planmatig (be)sturen Ouder Volwassene Kind bijdragen vrijheid en afwisseling normen en waarden plezier maken samenwerken IKKE
 20. 20. TRANSACTIONELE ANALYSE dominant Maar ook: overbezorgd Ouder Volwassene Kind rebels egocentrisch
 21. 21. TRANSACTIONELE ANALYSE Bij een 25% gemiddeld Ouder persoon: Volwassene Kind V-K redelijk in balans
 22. 22. TRANSACTIONELE ANALYSE • De gemiddelde mens – is graag nuttig en zinvol bezig – is een teamspeler Ouder – draagt graag bij aan de organisatie – wil weten wat er van hem/haar verwacht wordt – wil best ‘s iets nieuws proberen – vindt lachen (op het werk) leuk Volwassene verantwoordelijkheid – neemt zo nodig Kind • Maar niet iedere mens is gemiddeld…
 23. 23. TA vertaald naar functierol Bestuurder • KRITISCHE OUDER Leider • VERZORGENDE OUDER • VOLWASSENE • VOLWASSENE Professional • AANGEPAST KIND Pionier • NATUURLIJK KIND
 24. 24. Functies en rollen Bestuurder • Strategie bepalen Visie ontwikkelen (Deel van) organisatie aansturen Leider • Mensen aansturen en/of projecten leiden Managementtaken uitvoeren Coördineren Professional • Inhoudelijk vakmanschap Samenwerken Structuur en overleg Pionier • Zelfstandigheid Zelf doelen en taken bepalen Nieuwe zaken uitproberen
 25. 25. STRATEGIE, VISIE en BESTUUR • Missie en visie opstellen • Inschatten langere termijn kansen en bedreigingen • Keuzes maken en beslissingen nemen • Plannen maken en delegeren • Kaders uitzetten en bewaken • Tekenen voor de resultaten Organisatie (of deel van) representeren
 26. 26. LEIDER, MANAGER, COÖRDINATOR Behaalt resultaten door actief bezig te zijn met: • mensen motiveren, stimuleren, beoordelen • plannen en voortgang bewaken • processen inrichten en performance meten Meewerken aan omzet en marge verbetering
 27. 27. PROFESSIONAL • Nuttig bezig • Bekwaam en nauwkeurig • Gestructureerd • In overleg met anderen • Geconcentreerd en gefocust • Gericht op actiepunten • In teamverband werkzaam Gericht op de geldende normen en waarden
 28. 28. PIONIER • Af en toe gek doen • Nieuwe dingen kunnen ontdekken • De vrijheid krijgen iets anders te doen • Aandacht krijgen als je er om vraagt • Zelfbewust en nieuwsgierig tonen • Fouten mogen maken De kans om te groeien en te experimenteren
 29. 29. Richtinggevoel Bestuurder • Continuïteitgericht • Organisatiegericht Leider • Mensgericht • Commerciegericht Professional • Vakgericht Pionier • Veranderingsgericht
 30. 30. Managementrollen nader bekeken Daadkracht en (financieel) resultaat Vakmatige vaardigheden en groei Communicatie Analyseren Zelfstandigheid Problemen oplossen Zakelijke setting Geconcentreerd werken Extern optreden Denken en doen Onderhandelen Regelen en sturen Waardering en respect Dienstbaar zijn Beloning en bonus Kennis verbreding Motiveren en corrigeren Optimaliseren en verbeteren Organisatie sensitiviteit Eigenmachtig handelen Inlevend vermogen Krediet en vrijheid Luisteren, tactvol zijn Processen (in)richten Observeren Kritisch bekijken Stimuleren Zaken beschouwen Beoordelen Verbeteren
 31. 31. Managementrollen nader bekeken Daadkracht en (financieel) resultaat Vakmatige vaardigheden en groei Communicatie Analyseren Zelfstandigheid Problemen oplossen C U Zakelijke setting Geconcentreerd werken Extern optreden Denken en doen Onderhandelen Regelen en sturen Waardering en respect Dienstbaar zijn Beloning en bonus Kennis verbreding Motiveren en corrigeren Optimaliseren en verbeteren Organisatie sensitiviteit Eigenmachtig handelen Inlevend vermogen Krediet en vrijheid P S Luisteren, tactvol zijn Processen (in)richten Observeren Kritisch bekijken Stimuleren Zaken beschouwen Beoordelen Verbeteren
 32. 32. Teamrollen volgens BELBIN een teamrol is een gedragspatroon, kenmerkend voor de interactie tussen één teamlid en de andere leden van het team
 33. 33. Teamrol PLANT Komt met ideeën en heeft een grote verbeeldingskracht. Zienswijze is uniek of onorthodox Ziet of creëert nieuwe verbanden Lost moeilijke problemen op Hierbij let ik niet teveel op details Kan blij verrast worden door mijn eigen inzichten Anderen mensen verbaasd laten reageren
 34. 34. Teamrol BRONONDERZOEKER Onderhoudt veel contacten, netwerker Maakt anderen enthousiast (Onder)zoekt nieuwe kansen en mogelijkheden Ik kan erg enthousiast starten, maar na enige tijd kan mijn belangstelling vervagen Ik heb dan nieuwe impulsen nodig
 35. 35. Teamrol VOORZITTER Komt zelfbewust en volwassen over Straalt zelfvertrouwen uit Leidt vergaderingen op een professionele wijze Verheldert doelstellingen en versnelt de besluitvorming Zet mensen aan het werk Soms zal ik mensen naar mijn hand zetten Ik verdeel het werk opdat ik zelf het overzicht houd
 36. 36. Teamrol VORMER Zoekt uitdagend werk Is dynamisch en neemt actie Zet druk op de ketel voor snellere en betere resultaten Toont gedrevenheid en passie Doorpakken Gaat voor de resultaten en/of de winst Soms provoceer ik, maar dat moet kunnen, vind ik Mensen ook kwetsen? Het doel heiligt de middelen!
 37. 37. Teamrol MONITOR Nuchter naar zaken kijken Strategisch inzicht gebruiken Zaken goed onderscheiden Overziet meerdere opties en dimensies (Be)oordeelt scherp en zorgvuldig Ik doe dat liefst niet al te snel of onder druk Soms kom ik erg kritisch over en hou ik zaken tegen
 38. 38. Teamrol GROEPSWERKER Coöperatief Diplomatiek en opmerkzaam Goed luisteren en opbouwende woordkeuze Wrijving voorkomen Rust brengen en mensen op hun gemak stellen Ik kies voor consensus en democratie Bij een moeilijke beslissing zal ik lang wikken en wegen
 39. 39. Teamrol BEDRIJFSMAN Werkt gedisciplineerd Hanteert bekende patronen en methodes Rekent op de betrouwbaarheid van zijn tools Zal zaken efficiënt oppakken en inregelen Kan ideeën omzetten in praktische dingen Ik geloof in proven technology, in een duidelijk proces Niet alles wat nieuw is, is goed, je kunt beter wachten
 40. 40. Teamrol ZORGDRAGER Is nauwgezet en gewetensvol Houdt niet van vergissingen of grove fouten Heeft taken en zaken altijd op tijd af, want anders geeft me dat onrust en een vervelend gevoel Over sommige dingen kan ik me echt zorgen maken Ik wil dan ook precies weten waar ik aan toe ben Daarom wil ik graag alle details kennen
 41. 41. Teamrol SPECIALIST Is doelbewust en toegewijd Neemt initiatief op zijn vakgebied Voorziet in specifieke kennis en vaardigheden Ik kan soms te lang stil blijven staan bij details En verlies dan de grote lijn uit het oog
 42. 42. Kennisaspecten werkveld ICT I O 東京 K T O Het TOKIO-concept
 43. 43. Kennisaspecten werkveld ICT O Met altijd de Organisatie als uitgangspunt…
 44. 44. Kennisaspecten werkveld ICT I O en met kennis van de (on)mogelijkheden van ICT (informatica)…
 45. 45. Kennisaspecten werkveld ICT I O T en van de Techniek…
 46. 46. Kennisaspecten werkveld ICT I O K T en met Kwaliteit centraal…
 47. 47. Kennisaspecten werkveld ICT I O K O T wordt naar een Onderhoudbare oplossing gewerkt
 48. 48. Sales Cycle
 49. 49. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 50. 50. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 51. 51. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 52. 52. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 53. 53. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 54. 54. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 55. 55. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 56. 56. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid

×