Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
dijous 23 de febrer de 2012                                                ...
8   FORMACIÓ & TREBALL                                                 ...
dijous 23 de febrer de 2012                                           formació ...
10 FORMACIÓ & TREBALL                                                   ...
DIJOUS 23 DE FEBRER DE 2012                                            FORMACI...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Formació & Treball 2012

349 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pàgines especials sobre la fira que acull Lleida entre el 23 i el 25 de febrer de 2012

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Formació & Treball 2012

 1. 1. dijous 23 de febrer de 2012 formació & treball 7 La Fira F&T de Lleida aplega 28 empreses i 22 famílies de formació i organitza 54 activitats El certamen comptarà amb la presència de 290 professors de 39 centres escolars lleidatans sistema permet als joves con- tinuar formant-se tot accedint als estudis universitaris. Finalment, el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla, va dir que “el certamen F&T demos- tra l’alt nivell que té la forma- ció professional en el nostre territori i les oportunitats que hi ha per formar-se”. propostes Entre les activitats progra- mades a la 6a edició de la Fira de Formació Professional i Tre- ball, destaquen les conferènci- es dirigides a motivar i cercar solucions de futur en diferents sectors. Entre els ponents, cal esmentar la participació del president del Lleida Basquet- bol, Edu Torres; la directora de Relacions Institucionals de Google Espanya i Portugal, Bárbara Navarro, i el director postvenda de Noguera Piñol- BMV, Fernando Cortadellas. Imatge de l’acte de presentació del certamen que acull Fira de Lleida fins dissabte Destaca també la presència de redaccIó iniciatives relacionades amb la novetat s’ha organitzat la visita professional” i va recordar que GlobaLleida, entitat que en- lleida formació-, que es desenvolupa- d’alumnes de 6è de primària de “la formació en alternança, que globa tots els suports per al fo- La 6a edició de la F&T (Fira de ran en quatre sales de la prime- cinc centres educatius (Frederic permet als estudiants compa- ment de l’emprenedoria i l’ocu- Formació Professional i Tre- ra planta del Palau de Vidre, en Godàs, Riu Segre, Camps Elisis, ginar els estudis amb una feina pació, el suport a la innovació ball), saló que se celebra des un escenari situat en el Pavelló Joan Maragall i Maristes). de qualitat, és una bona recep- i la competitivitat, el suport a d’avui i fins dissabte al Pavelló 4 i en la zona exterior. L’alcalde de Lleida i presi- ta per crear llocs de treball i per la creació d’empreses, accions 4 de Fira de Lleida, comptarà En el decurs de la presen- dent del Patronat de Fira de ajudar a sortir de la crisi”. formatives, internacionalitza- amb la participació de 28 em- tació del certamen, el delegat Lleida, Àngel Ros, va dir que En aquest sentit també es ció de l’empresa i projecció ex- preses i entitats i tindrà 22 fa- del Govern de la Generalitat a “personalment crec que aques- va expressar el president de terior del territori. mílies de formació o disciplines Lleida, Ramon Farré, va anun- ta és la fira més important de la Cambra de Comerç, Joan H. També es presentarà el representades. El saló ocuparà ciar que la F&T tindrà enguany les que se celebren a Lleida en Simó, que va remarcar “la im- FP.CAT, xarxa de centres que una superfície bruta d’exposi- la presència de 290 professors l’aspecte social i, en el futur, ho portància que té per als estudi- ofereix cursos de formació pro- ció de 4.000 metres quadrats de 39 centres escolars de les serà també en l’econòmic”. Ros ants de FP fer les pràctiques a fessional integrada i en el qual i acollirà 54 activitats profes- comarques lleidatanes i la col- va afegir que “volem engrescar les empreses” i va apuntar que els professors col·laboren amb sionals -entre conferències, laboració de sis empreses de els nois i les noies que orientin un cop finalitzats els estudis de les empreses per desenvolupar tallers, demostracions i altres primer nivell. A més, com a el seus estudis cap a la formació formació professional, aquest projectes, productes, etc... BD_FiraFiT.pdf 1 06/02/12 11:43 GRAUS ARTS I HUMANITATS CIéNCIES DE LA SALUT ENGINYERIA I Comunicaci— i Periodisme Audiovisuals Ciència i Salut Animal ARQUITECTURA Estudis Anglesos Ciències Biomèdiques i— Enginyeria Agrˆria i Alimentˆria mac als Estudis Catalans i Occitans Ciències de lÕActivitat F’sica i de lÕEsport For citaci— labor C Enginyeria de lÕEdificaci—* + Estudis Hispˆnics: Llengua i Literatura Fisioterˆpia pa ves Enginyeria en Electr˜nica + Ca rspecti M Geografia i Ordenaci— del Territori Infermeria Industrial i Automˆtica + Pe Hist˜ria Medicina Enginyeria Forestal Y Hist˜ria de lÕArt Nutrici— Humana i Dietètica Enginyeria Informˆtica s Psicologia u-noCM Enginyeria Mecˆnica Vi site and CIéNCIES st CIéNCIES SOCIALSMY a lÕe UdL Biotecnologia a Ciència i Tecnologia dÕAliments I JURêDIQUES * Denominaci— pendent de modificaci— de lCYCMY Administraci— i Direcci— dÕEmpreses Dret K Educaci— Infantil Educaci— Primˆria www.udl.cat Educaci— Social Relacions Laborals i Recursos Humans pdi@seu.udl.cat Treball Social Tel. 902 507 205 Turisme universitatdelleida
 2. 2. 8 FORMACIÓ & TREBALL DIJOUS 23 DE FEBRER DE 2012Els estudiantsd’FP a Lleidaaugmenten un8% en un cursMés de 6.300 alumnes optenaquest curs per aquest tipus deformació a les nostres comarques REDACCIÓ obtenir informació del progra- LLEIDA ma Qualifica’t, de validació deEl nombre d’alumnes de For- l’aprenentatge acumulat mit-mació Professional (FP) ha cres- jançant l’experiència laboral;cut a la demarcació de Lleida el projecte Acredita’t, de qua-un 7,86% en un any. El curs lificació de competències enpassat 5.867 joves van optar l’àmbit professional; la forma-per estudiar un cicle formatiu ció en alternança, experiènciad’FP mentre que enguany han que permet als estudiants deescollit aquesta opció 6.367, formació professional compa-en front els aproximadament ginar els estudis amb una feina Un jove soldador treballant4.600 que han optat per cursar de qualitat i relacionada amb laBatxillerat. seva especialitat; Mobilitat, els per a estudiants de Batxillerat, també impulsar l’aprenentat- que fa als centres públics com Un dels objectius de la Fira programes d’intercanvi inter- cicles formatius de grau supe- ge dins l’empresa, informar als privats; explicar al públicde Formació Professional i Tre- nacional que permeten fer esta- rior i públic en general. instantàniament de totes les en general què és la formacióball F&T és precisament donar des de pràctiques a l’estranger L’objectiu del saló F&T és inquietuds sectorials tant en contínua bonificada, l’ocupaci-a conèixer entre els joves les alhora que es millora l’idioma, potenciar la formació profes- matèria de treball com de for- onal, la subvencionada, el reci-sortides laborals que oferei- o sobre l’accés a la universitat sional i les seves sortides, com mació professional, tant pel clatge, etc., i com i on estudiarxen els estudis d’FP. Enguany idiomes, oposicions, assesso-la Fira F&T arriba a la sise- rament per crear una empresa,na edició i com a novetat s’ha > Una de les fites del saló és > Enguany s’ha convidat a etc., i orientar els joves, apor-convidat a alumnes de 12 anys tant informació sobre totes lesde cinc centres d’Educació Pri- informar els joves de les sortides assistir-hi escolars de 12 anys de famílies d’oficis dins dels ciclesmària perquè es vagin famili- formatius, pràctiques dins dearitzant amb el seu futur. De laborals d’aquests estudis sis centres educatius de Lleida les empreses en alternança ila mateixa manera, s’hi podrà formació complementària. ESCOLA DE Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural CAPACITACIÓ AGRÀRIA ACADÈMIA MARTÍNEZ DE TÀRREGA CFGS EDUCACIÓ INFANTIL T’interessa el Medi Ambient? Amb els CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE centres Preinscripció Curs 2012-13 educatius 1.400 HORES (1 curs acadèmic) QUÍMICA AMBIENTAL Del 28 de maig al 8 de juny de 2012 • Informa’t per les dates de preinscripció • Passatge Santa Isabel, 7 - 25007 Lleida Av. de Tarragona, s/n - Tàrrega - Tel. 973 31 07 15 www.gencat.cat/dar/ecas - A/e: aecatar.dar@gencat.cat BONDIA cat Tel. 973 24 10 72
 3. 3. dijous 23 de febrer de 2012 formació & treball 9Necessitem 1.500 mestres quese supliran amb més dedicació Redacció les mesures organitzatives de barcelona les plantilles docents per alLes escoles i instituts de curs 2012-2013.Catalunya necessitaran el prò- Segons la consellera, nixim curs uns 1.500 professors l’horari laboral dels docentsper atendre l’increment de catalans, que és de 37,5 hores15.000 alumnes, que no seran a la setmana, ni el nombre decontractats, sinó que se supli- mestres, que és 63.054, es to-ran amb una major dedicació caran el pròxim curs. Per feren els centres dels docents ca- front a l’increment de 15.000talans que realitzen funcions alumnes, el govern català re-de coordinació. La consellera distribuirà les hores que mésd’Ensenyament de la Genera- de 21.000 docents dedicaven a La salut i la docència són alguns dels camps amb nous cursos de formaciólitat, Irene Rigau, va explicar activitats complementàries. Els cursos que tenen més futur Potenciar la FP és un dels objectius de la reforma educativa Redacció dels joves. De forma paral·lela més futur tenen a veure amb la madrid s’estan ampliant els títols de FP salut, el màrqueting, el disseny La Formació Professional és un per adaptar-los a les necessitats o la docència. dels eixos principals en la re- del mercat laboral. De fet, a la fi Alguns dels cursos amb més forma educativa que impulsa de 2011 es van aprovar 23 nous opcions de futur són: Auxiliar el govern central. El ministre títols relacionats amb l’àmbit en Infermeria Geriàtrica, Au- d’Educació, José Ignacio Wert, empresarial, el sector comerci- xiliar de Farmàcia, Tècnic en ha detallat que la intenció del al i industrial, l’atenció a perso- Emergències Sanitàries, Grau Govern és potenciar la FP i nes en situació de dependència Superior Oficial en Dietètica, transformar-la de forma gra- o animació digital, entre unes Tècnic Superior en Dietètica i dual en un sistema dual com altres. Nutrició, Tècnic Superior en l’alemany (que combina teoria Amb totes les mirades posa- Administració i Finances, Grau i pràctica), amb la finalitat de des en la Formació Professio- Superior en Gestió Comercial reduir l’atur juvenil i millorar nal, i en el potencial d’aquests i Màrqueting, Tècnic SuperiorL’any vinent hi haurà 15.000 alumnes més les oportunitats d’ocupació estudis, els programes amb en Educació Infantil...La taxa d’ocupació dels graduats en FP generalitates manté malgrat la crisi econòmica Redacció minvat malgrat la crisi. L’estu- jans que cerquen feina van barcelona di analitza quina és la situació representar el 13,8%, mentreL’estudi d’Inserció Laboral laboral dels graduats en ense- que els graduats superiorsdels Ensenyaments Profes- nyaments professionals entre van passar a ser el 12,53%. Ensionals del 2011, un informe sis i nou mesos després d’ha- relació a l’any passat l’incre-elaborat pel Departament ver acabat els seus estudis. El ment dels graduats mitjansd’Ensenyament i el Consell de treball es basa en una mostra que busquen feina va ser deCambres de Comerç, posa de de 23.281 persones graduades l’1,19%, mentre que en el casmanifest que la taxa d’ocupa- el curs 2009-2010. dels graduats superiors és deció dels graduats en FP no ha Al 2011, els graduats mit- l’1,49% respecte el 2010. La consellera Rigau va presentar l’estudi a finals d’any
 4. 4. 10 FORMACIÓ & TREBALL DIJOUS 23 DE FEBRER DE 2012 AGENDA màtica’. A càrrec de tècnics motor de la recuperació eco- professionals en empreses i 17.00 h. ‘Signem: taller de tra- DIJOUS 23 propis del servei. Lloc: Saló nòmica’. A càrrec de Bárbara entitats de països europeus. ducció llenguatge de signes’. Lleida Navarro, directora de relaci- Els programes EURODISSEA Lloc: Escenari 09.30 h. ‘Noves demandes 11.00 h. ‘Àmbits professi- ons institucionals de Google i LEONARDO DA VINCI. A 18.00 h. Iniciació a la salsa i educatives, nous professio- onalitzadors de la Regido- Espanya i Portugal. Lloc: Saló càrrec d’Esther Estany, res- el txa-txa-txa, a càrrec dels nals’. A càrrec de Pilar Nus, ria d’Educació i Infància de Veurat ponsable d’intercanvis inter- alumnes del CFGS d’Anima- assessora tècnica docent de l’Ajuntament de Lleida’. A 12.00 h. ‘Present i futur de les nacionals del SOC. Lloc: Saló ció d’Activitats Físiques i Es- la família de Serveis Sociocul- càrrec de tècnics propis del titulacions esportives, dins el Segrià portives. Lloc: Escenari turals i a la Comunitat. Lloc: servei. Lloc: Saló Veyrat marc de la llei de les profes- 13.00 h. Taller de reanimació Saló de Congressos 11.00 h. Taula Rodona: ‘La sions en l’àmbit de l’activitat cardiovascular. Lloc: Escenari DIVENDRES 24 09.30 h. ‘Dinàmiques anima- Coordinadora d’Animació física’. A càrrec de Meritxell 16.00 h. ‘La nova ordenació de ció sociocultural’. Lloc: Esce- Sociocultural de Catalunya Arderiu. Lloc: Saló Segrià la FP en la família de Serveis 10.00 h. ‘Recursos de l’Ajunta- nari (CAS_CAT)’. A càrrec de 12.00 h. ‘La FP com a eina Socioculturals i a la Comu- ment per a joves’. A càrrec de 10.00 h. ‘La cultura de l’es- Xavier Úcar, president; Pi- d’inserció laboral’. A càrrec de nitat’. A càrrec de Pilar Nus, tècnics propis del servei. Lloc: forç i l’esport’. A càrrec d’Edu lar Figueres, sotspresidenta; tècnics propis del servei. Lloc: assessora tècnica docent de la Saló Veyrat Torres, president Basketball Elena Rojo, TAS; Víctor Saló, Saló de Congressos Família de Serveis Sociocul- 09.30 h. ‘Dibuix en 3D, Lleida. Lloc: Saló Veyrat tècnic de joventut. Lloc: Saló 12.30 h. ‘Prevenció de riscos turals i a la Comunitat. Lloc: SketchUp de Google’. A càrrec 10.00 h. Taller fruita all i oli. de Congressos laborals en l’agricultura i in- Saló Veyrat de Lluís Sanmartín, INS Mi- Lloc: Escenari 11.00 h. ‘Prevenció del risc dústria alimentària. Famílies 16.00 h. ‘Operatiu d’emer- quel Martí i Pol de Cornellà. 10.00 h. Competició d’electro- elèctric. Família professional: professionals: Activitats agrà- gències sanitàries a Lleida i Lloc: Saló de Congressos mecànica entre alumnes dels Electricitat i electrònica’. A ries i Indústries alimentàries’. suport psicològic.’ A càrrec 09.30 h. ‘Signem: taller de tra- diferents IES. Lloc: estand Fa- càrrec de tècnics propis del A càrrec de tècnics propis del d’Elena Castro, coordinadora ducció llenguatge de signes’. mília servei. Lloc: Saló Lleida servei. Lloc: Saló Lleida territorial SEM Lleida; Alfons Lloc: Escenari 10.00 h. Pràctica amb retro- 11.00 h. Taller cures habituals 13.00 h. FEINA ACTIVA — Lòpez, director territorial 10.00 h. ‘Accés a la Universitat excavadora i carretons eleva- Instituts. Lloc: Escenari Busques feina? T’ajudem. El SEM Lleida; Pilar Ribes, psi- per a estudiants de batxille- dors 11.45 h. ‘Prevenció de riscos portal online de la Generalitat còloga emergencista i membre rat i CFGS’. A càrrec de Joan 10.00 h. Maneig d’un tractor laborals en construcció. Famí- de Catalunya per a la recerca del SAPE Lleida. Lloc: Saló de Cecília. Lloc: Saló Segrià agrícola d’última generació lia professional: Edificació i de feina. A càrrec de Joan Prat, Congressos 10.00 h. Jocs educatius i riso- 10.15 h. ‘Prevenció de riscos obra civil’. A càrrec de tècnics responsable de l’equip de Fei- 16.00 h. Competició d’electro- teràpia. Lloc: Escenari laborals en oficines. Famílies propis del servei. Lloc: Saló na Activa. Lloc: Saló Segrià mecànica entre alumnes dels 10.00 h. Competició d’electro- professionals: Administració, Lleida 13.00 h. Programes Internaci- diferents IES. Lloc: estand Fa- mecànica entre els alumnes Comerç i màrqueting i Infor- 12.00 h. ‘La innovació com a onals — Estada de pràctiques mília dels IES. Lloc: estand Família Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS Alfons Costafreda Tàrrega INS ESO · Educació Secundària Obligatòria BATXILLERAT · Científic - Tecnològic · Humanitats i Ciències Socials ET DÓNA UN FUTUR! CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CF DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR · Gestió Administrativa Matins · Sistemes Microinformàtics i Xarxes Matins Electrònica · Construcció i Muntatge d’Equips Industrials Tardes (matins Electricitat (en alternança amb Ros Roca Group SL)* formació a Informàtica l’empresa) Telecomunicacions JORNADA CURS PPAS Administració DE Comerç Internacional · Curs de preparació Prova d’Accés als Cicles Tardes de PORTES Formatius de Grau Superior dilluns a dijous Mecànica OBERTES CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I SI NO TENS l’ESO (PAQPI’s) de DISSABTE · Administració i Finances (Orientat al comerç Tardes Mecànica 14 D’ABRIL internacional)* · Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions Tardes (Matins, Electricitat Industrials (en alternança amb Corporació formació a i Administratiu Alimentària de Guissona)* l’empresa) * Possibilitat d’accés a persones treballadores de les empreses signants del conveni de col·laboració amb l’INS Alfons Costafreda Programa Qualifica’t i si no pots venir, contacta per la pàgina web: www.mollerussa.lasalle.cat Matriculació per crèdits solts o al telèfon: 973 600 270 Tel. 973 312 204 Fax 973 313 309 Web: www.iescostafreda.cat correu electrònic: c5006781@xtec.cat
 5. 5. DIJOUS 23 DE FEBRER DE 2012 FORMACIÓ & TREBALL 11 AGENDA GLOBALleida debuta en el món10.00 h. Pràctica amb retro- laborals en treballs de repa- propis del servei. Lloc: Sala de les fires amb un estand a la 6a Formació & Treballexcavadora i carretons eleva- ració i manteniment. Famí- Lleidadors. Lloc: Exterior lies professionals: Fabrica- 12.00 h. Joc de rol. Lloc: Saló10.00 h. Maneig d’un tractor Veyrat ció mecànica, Mantenimentagrícola d’última generació. 12.00 h. Joc de rol. Lloc: Saló REDACCIÓ Lleida (PCiTAL). de vehicles autopropulsats LLEIDALloc: Exterior Veyrat La 6a edició de la F&T comp- i Manteniment i serveis de10.15 h. ‘Prevenció de riscos 12.00 h. Activitats infantils. GLOBALleida participarà amb tarà amb la participació de 28 producció’. A càrrec de tèc- Lloc: Escenarilaborals en oficines. Famílies un estand de 64 metres qua- empreses i entitats, i tindrà 22 nics propis del servei. Lloc: 12.30 h. ‘Prevenció de riscosprofessionals: Administració, drats a la Fira de Formació Pro- famílies de formació o disci- Sala Lleida en activitats sanitàries. Famí-Comerç i màrqueting i Infor- fessional i Treball (F&T), que se plines representades. El saló 11.00 h. ‘Esports, arts i idio- lia professional: Sanitat’. Amàtica’. A càrrec de tècnics celebra al Pavelló 4 de Fira de ocuparà una superfície bruta mes en la FP’. A càrrec d’Olga càrrec de tècnics propis delpropis del servei. Lloc: Sala Lleida. d’exposició de 4.000 metres Adroher, cap de servei Ense- servei. Lloc: Sala LleidaLleida En la instal·lació s’hi podran quadrats i acollirà 54 activitats nyaments Règim Especial. Ins 13.00 h. ‘Cartera de serveis11.00 h. ‘Prevenció de riscos del SOC — Polítiques actives trobar els serveis i la infor- professionals. La Pobla: Ramon Jordana; Inslaborals en treballs de repa- dirigides a la millora de l’ocu- mació de l’Institut Municipal L’objectiu de la Fira F&T és po- Mollerussa: Antoni Reig; Insració i manteniment. Famí- pabilitat de les persones en d’Ocupació (IMO), el Consor- tenciar la formació professio- Joan Oró: Emma Carreras;lies profes- situació d’atur’. ci de Promoció Econòmica de nal i les seves sortides, així comsionals: A càrrec d’Oriol l’Ajuntament de Lleida, el Pa- impulsar l’aprenentatge dinsFabricació Salvia, Cap del tronat de Promoció Econòmica, l’empresa i informar instantà-mecànica, Servei Territorial el Centre Europeu d’Empreses niament de totes les inquietudsManteni- del SOC a Lleida. i Innovació de Lleida (CEEI- sectorials tant en matèria dement de ve- Lloc: Saló Segrià Lleida), i el Parc Científic i treball com de formació profes-hicles auto- 13.00 h. Programa Tecnològic Agroalimentari de sional.propulsats Eures — Treballari Manteni- en un altre país: oberts al mónment i serveis amb el programade produc-ció. Tècnics EURES. A càrrec de Sílvia Esteve, Col.legi Sant Josep | Vedruna Tàrregapropis del Euroconselleraservei. Or- del programa Eu-ganitza: Ge- res a Lleidaneralitat de 13.00 h. Taller deCatalunya, reanimació cardi-Departament ovascular. Lloc:d’Empresa i EscenariOcupació. 14.00 h. Taller Ondara: Ramon Bordes; EOI: fruita decorativa. Lloc: Esce-11.00 h. ‘Esports, arts i idio- Soledad Sebastiá; Aula de narimes en la FP’. A càrrec d’Olga Música de Cervera: Estefania 16.00 h. ‘El món de l’automò-Adroher, cap de servei Ense- Balcells. Lloc: Saló Veyrat bil i les seves sortides profes-nyaments Règim Especial. Ins 11.00 h. ‘Orientació Profes- sionals’. A càrrec de Fernan-La Pobla: Ramon Jordana; Ins sional: L’entrevista de selec- do Cortadellas, Director postMollerussa: Antoni Reig; Ins ció’. A càrrec de Luis Pizarro. venda Noguera Piñol. Lloc:Joan Oró: Emma Carreras; Lloc: Saló de Congressos Saló VeyratOndara: Ramon Bordes; EOI:Soledad Sebastiá; Aula de 11.00 h. Taller cures habituals Instituts. Lloc: Escenari 16.00 h. ‘Curro o professió: tria!’. Lloc: Saló Segrià CONSTRUÏM EL FUTUR...Música de Cervera: Estefania 11.30 h. ‘La Sanitat pot ser el 17.00 h. ‘Signem: taller de tra- CFGM gestió administrativa. Llar d’infantsBalcells. Lloc: Saló Veyrat teu futur’. A càrrec d’Àngels ducció llenguatge de signes’.11.00 h. Reunió dels repre- Vallejo i Sílvia Porté. Lloc: Lloc: Escenari · Ampliat amb continguts de comerç. E. Infantilsentants del Fòrum de les Saló Segrià 18.00 h. Iniciació a la salsa i · Relació amb empreses de pràctiques. E. PrimàriaCiutats amb el Consell de la 11.45 h. ‘Prevenció de riscos el txa-txa-txa, a càrrec dels laborals en processos quí- alumnes del CFGS d’Anima- · Horari matinal.FP, i posterior visita a la fira. ESOLloc: Sala de Juntes mics. Família professional: ció d’Activitats Físiques i Es- · Anglès i francès. Química’. A càrrec de tècnics portives. Lloc: Escenari Batxillerat CFGM11.00 h. ‘Prevenció de riscos · + k paper, La botiga de cicle. Gest. Adm. Més informació: 973310116. www.stjosep.cat Departament de Territori i Sostenibilitat Escola de Sobreestants d’Obres Públiques escola de SOBREESTANTS c/Salvador Espriu, 2 - 25300 Tàrrega - Tel. 973 31 23 03 - Fax 973 31 23 06 www.gencat.cat/ptop/sobreest - c5006215@xtec.cat Obres de formigó Obres de formigó Sobreestant d‛edificació Sobreestant d‛edificació Sobreestant d‛obra civil Sobreestant d‛obra civil Cicle formatiu de grau mitjà Cicle formatiu de grau mitjà Cicle formatiu de grau superior Cicle formatiu de grau superior Cicle formatiu de grau superior Cicle formatiu de grau superior

×