Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor controllinga, Singidunum(20)

Más de Menadžment Centar Beograd(20)

Anzeige

1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor controllinga, Singidunum

 1. 1 ACTIVITY BASED COSTING Američki nasuprot nemačkom sistemu obračuna troškova na osnovu aktivnosti sa osvrtom na primenu u SAP-u Doc. dr Vojislav Marjanović Univerzitet Singidunum 1. ICV kongres Controllera Beograd, 17. maj 2013.
 2. 2 U fokusu Activity-Based Costing (često se prevodi u srpskom jeziku kao Sistem obračuna troškova po osnovu aktivnosti) Sistem obračuna troškova po osnovu procesa (Prozesskostenrechnung) 1. Etimologija sintagme Sistem obračuna troškova po osnovu aktivnosti 2. Razlozi za pojavljivanje sistema obračuna troškova po aktivnostima 3. Primer jednostepene dodatne kalkulacije 4. Primer višestepene dodatne kalkulacije 5. Elementi sistema obračuna troškova po procesima 6. Faze sistema obračuna troškova po procesima
 3. 3 Etimologija pojma Iako se sintagma Activity-Based Costing prevodi u srpskom jeziku kao Sistem obračuna troškova po osnovu aktivnosti, to nije sasvim tačno Activity-Based Costing predstavlja samo jedan od sistema u okviru obračuna troškova po aktivnostima, pa ga zbog toga ne treba prevoditi, već treba da ostane originalni naziv Pored Activity-Based Costinga, u sisteme obračuna troškova po osnovu aktivnosti spadaju između ostalog još: - Obračun troškova po operacijama (Operation Costing) - Obračun troškova po procesima (Prozesskostenrechnung)- nije isto što i procesni obračun troškova - Obračun troškova po transakcijama (Transaction Costing) - Cost-Driver Accounting Sistem obračuna troškova po osnovu aktivnosti je praktično nastao u kompanijama General Electric (USA) i Siemens i Schlafhorst (Nemačka) Sistem obračuna troškova po osnovu aktivnosti je prvi put teoretski pomenut u knjizi Accounting and Management: A Field Study Perspective od Kaplana i Brunsa (1. oktobar 1987.) Danas su najviše izučavane dve varijante sistema obračuna troškova po osnovu aktivnosti: Activity-Based Costing (američka varijanta) Prozesskostenrechnung (nemačka varijanta)
 4. 4 Razlozi za nastanak 1. Rast opštih troškova 2. Rast heterogenosti proizvoda 3. Automatizovanje proizvodnje 4. Porast sektora usluga 5. Pomeranje u strukturi lanca stvaranja vrednosti ka neproizvodnim aktivnostima 0% 5% 19% 15% 31% 24% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% <5% 5-10% 10-20% 20-35% 35-50% 50-75% >75% Procenatpreduzeća Udeo opštih u ukupnim troškovima Izvor: Friedl Gunther (2010) Kostenrechnung. Eine entscheidungsorientierte Einführung. München: Vahlen, str. 448
 5. 5 Elementi sistema obračuna troškova po procesima Osnovne karakteristike sistema obračuna troškova po procesima: 1. Obračun opštih troškova preko procesa 2. Utvrđivanje uzročnika troškova 3. Utvrđivanje procesne organizacione strukture preduzeća i odgovornosti za nastanak troškova 4. Ciljevi sistema obračuna troškova po procesima
 6. 6 Obračun opštih troškova preko procesa Osnovna ideja sistema obračuna troškova po osnovu procesa je da se opšti troškovi ne obračunavaju na osnovu dodataka na pojedinačne troškove, već preko osnovnih procesa u lancu stvaranja vrednosti. Sistem obračuna troškova po osnovu procesa se može sprovesti sa i bez obračuna po mestima troškova. Bez obračuna po mestima troškova ovaj sistem se obično sprovodi u SAD-u.
 7. 7 Obračun opštih troškova preko procesa Preračun troškova na procese
 8. 8 Utvrđivanje uzročnika troškova Uzročnik troškova = Kosteneinflussgröße (Kostentreiber) = Cost Driver Sistem obračuna troškova po procesima ne primenjuje samo uzročnike troškova koji se odnose isključivo na uposlenost, već i na veličinu serije i broj varijanti konačnog proizvoda. Tako na primer, troškovi procesa nabavke mogu delimično da zavise i od broja dobavljača i od broja delimičnih procesa u samoj nabavci Bankarske usluge Proces Uzročnik troškova Obrada uplatnica Broj uplatnica Pružanje šalterskih usluga Broj šalterskih transakcija Odgovor na zahteve klijenata Broj zahteva klijenata Razvoj novih usluga Broj novih usluga Sticanje novih klijenata Broj adresiranih potencijalnih klijenata Pružanje IT-podrške Broj časova pruženih u IT podršci Karakteristični procesi i uzročnici troškova pri pružanju bankarskih usluga
 9. 9 Activity-Based Costing se uglavnom tretira kao sistem obračuna potpunih troškova Sistem obračuna troškova po procesima može imati karakter obračuna po potpunim ali i nepotpunim (delimičnim) troškovima Organizaciona struktura i odgovornost za nastanak troškova
 10. 10 Ciljevi sistema obračuna troškova po procesima 1. Postizanje značajnije preglednosti troškova. Ovim ciljem se želi postizanje značajnijeg uvida u organizacionu strukturu preduzeća, zatim broj i učestalost određenih aktivnosti (procesa) 2. Planiranje i kontrola opštih troškova. Postizanje većeg stepena uzročnosti između visine obračunatih troškova i njihovih uzročnika 3. Poboljšanje postupka kalkulacije. Uključivanje područja koja ne pripadaju direktnoj proizvodnji (indirektna područja), čime se postiže značajnija informaciona osnova za donošenje operativnih i strategijskih odluka 4. Odlučivanje o prebacivanju pojedinih procesa na druga preduzeća, odnosno druge učesnike na tržištu (Outsourcing). Ovim se prebacuje odgovornost na druge proizvođače, čime se dobija značajan prostor za ulazak u nove ativnosti (npr. ulazak proizvođača automobila u bankarski sektor).
 11. 11 Faze sistema obračuna troškova po procesima 1. Analiza poslova i utvrđivanje delimičnih procesa 2. Utvrđivanje troškova za delimične procese 3. Sažimanje delimičnih procesa u glavne procese 4. Utvrđivanje troškova za glavne procese
 12. 12 Analiza poslova i utvrđivanje delimičnih procesa Poslovi u ovom kontekstu predstavljaju najmanje jedinice mesta troškova (operacije) čijim funkcionisanjem nastaju troškovi Ovi poslovi se mogu utvrditi na osnovu intervjua rukovodioca mesta troškova, statističkom analizom, ili analizom organizacione strukture preduzeća Sažimanjem poslova dobijaju se delimični procesi Postoje dve vrste delimičnih procesa: Inicirajući delimični procesi: Variraju u zavisnosti od proizvedenih učinaka (varijabilni troškovi procesa) Neutralni delimični procesi: Nezavisni su od proizvedenih učinaka (fiksni troškovi procesa)
 13. 13 Analiza poslova i utvrđivanje delimičnih procesa Utvrđivanje delimičnih procesa u preduzeću Easy Navigate GmbH
 14. 14 Efekat degresije troškova u sistemu obračuna troškova po procesima Troškovi radnih naloga u Easy Navigate GmbH Količina proizvodnje Dodatna kalkulacija Kalkulacija na bazi troškova procesa 1 9,67 € 80,00 € 2 9,67 € 40,00 € 5 9,67 € 16,00 € 10 9,67 € 8,00 € 25 9,67 € 3,20 € 50 9,67 € 1,60 € 100 9,67 € 0,80 € 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 1 2 5 10 25 50 100 Iznostroškova(€) Količina proizvodnje Dodatna kalkulacija (€) Kalkulacija na bazi troškova procesa (€)
 15. 15 Aktivacija obračuna troškova na osnovu aktivnosti u SAP-u (tcode: OKKP)
 16. 16 Standardna hijerarhija aktivnosti/procesa u SAP-u (tcode: CPH5N)
 17. 17 Izveštaj o rasporedu troškova po aktivnostima/procesima (tcode: S_ALR_87011762)
Anzeige