Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dividende distribuite in trim 4 2022 _ partial achitate_tratament fiscal.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Impozit dividende 2016
Impozit dividende 2016
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Dividende distribuite in trim 4 2022 _ partial achitate_tratament fiscal.pdf (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Dividende distribuite in trim 4 2022 _ partial achitate_tratament fiscal.pdf

  1. 1. Dividende distribuite in trim 4 2022 _ partial achitate_tratament fiscal Articol scris in data de: 5 Decembrie 2022 Autor: Cornel Grama Situatia de fapt: Societate comerciala cu asociat unic in luna noiembrie-15 decembrie 2022, doreste sa repartizeze ptr anii anteriori dividende in suma de 212400 lei. Dividendele sunt din soldul creditor al contului 1171. Mentionez ca societatea nu dispune de cash ptr a plati dividendele asociatului unic . Intrebare: 1.Impozitul este de 5%? Trebuie platit pana in 15 decembrie 2022? 2.Pentru dividendele neridicate asociatul unic este obligat sa declare si sa plateasca CASS, sa declare in 30 de zile de la producerea evenimentului si sa plateasca pana in 25 mai 2023? Sau va declara si va plati in anul in care se realizeaza venitul, adica in anul in care va ridica dividendele? 3.Daca realizeaza venituri din dividende in anul 2022 ,respectiv 201780, peste plafonul a 12 salarii minime pe economie, adica 30600 lei va plati CASS 3060 lei nu conteaza cu cat se depaseste suma? Raspuns
  2. 2. 1. Pentru repartizarea dividendelor din profiturile anilor anteriori sau an current (sold creditor 1171 sau sold creditor 121) se va intocmi o Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, in urma careia se va inregistra in contabilitate repartizarea si retinerea impozitului pe dividende. Acesta se va declara in Declaratia 100 a lunii decdembrie cu termen de declarare si plata 25.01.2023, indifferent ca dividendele sunt platite sau nu catre asociat. Cota de impozitare este cea stabilita de Codul Fiscal pentru anul 2022 (anul in care s-a distribuit si declarant impozitul), adica 5%. “ART. 97 – Reținerea impozitului din veniturile din investiții (7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat. “ 2. Pentru calculul CASS daca se va depasi plafonul stabilit de Codul fiscal, se iau in calcul dividendele INCASATE asa cum se mentioneaza si in textul legii: “ ART. 170 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) (2) Încadrarea în plafonul anual […] se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art.155 alin. (1) lit. b) – h), după cum urmează: a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente, stabilite potrivit art.68, 681și 69, după caz; b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art.72și 721, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73; c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art.125 alin. (8) – (9);
  3. 3. d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit art.84– 87; e) venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform art. 94 – 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018; f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit art.104– 106; g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art.114– 116.” Prin urmare, daca se vor achita asociatului in anul 2023, acestea vor intra la calculul plafonului in anul 2023 cand va depune si Declaratia unica in 30 zile de la depasirea acestuia astfel, asa cum s-a modificat Codul fiscal prin OG 16/2022: “ ART 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.(2). Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) . “ 3. Daca dividendele ridicate in anul 2022 depasesc plafonul de 12 salarii minime (12x 2550 lei = 30.600 lei) se va depune Declaratia unica in termen de 30 zile de la depasirea acestuia bifand corespunzator sectiunea CASS din Capitolul II al declaratiei si se va datora cota de 10% adica 3.060 lei pana la 25.05.2023, indiferent de valoarea dividendelor ridicate peste acest plafon. Reglementare: Legea 227/2015 – art 97, art 170; OG 16/2022 – pct 81

×