Urbanism

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Информационен бюлетин
2
3
4
1 4
►
Уважаеми арх. Дамянов,
Имаме удоволствието на Ви съобщим, че кандидатурата на
България за домакин на Европейската асамвлея на студенти
по архитектура за 2014 г. официално бе одобрена. България ще
посрещне 500 от най-талантливите студенти по архитектура и
професионалисти от цяла Европа за две седмици в периода юли-
август 2014 г.
Българският екип представи кандидатурата на международна
среща на координаторите на EASA във Виена, която се проведе
в края на октомври. Другата кандидатстваща страна бе
Португалия с град Порто и тема Rehab. Проектът ни за Велико
Търново и тема Symбиоза вдъхнови над 100 представители от 50
европейски държави, които след дълги дискусии стигнаха до консенсус в избирането на България за
домакин на EASA 2014.
Организационният екип на EASA в България изказва искрената си благодарност за оказаната от Вас
подкрепа, както и безусловно разчита на бъдещото Ви съдействие при организирането и провеждането
на събитието.
►
► Организационният екип на EASA България изказва благодарност
за оказаната от КАБ подкрепа
Велико Търново приема срещата на студентите по архитектура през
лятото на 2014 г.
► страница
► страница
страница
Брой 81 16 ноември 2012
Българският екип спечели домакинство с проекта Symбиоза 2
3
4
Специалност “Урбанизъм” към УАСГ навърши 10 години
В началото на ноември стартира сайтът на КАБ РК Пловдив
В броя:
Велико Търново ще посрещне 500 талантливи студенти по архитектура
от цяла Европа през лятото на 2014 г. Градът ще се превърне в сцена за
експериментални архитектурни намеси, културен и творчески обмен,
множестволекции,работилницииизложби.ASA(Европейскатаасамблея
на студенти по архитектура) е най-мащабното и влиятелно събитие за
студентипоархитектуравЕвропа.Всяколятоот1981г.насам,студентиот
над50държависесрещатзадвеседмицивразличнастранаотконтинента,
Продължава на стр. 2
European Architecture Students Assembly
С уважение: Екипът на EASA България
Добрин Петков, Димитър Рахов, Николай Митов
4
Информационен бюлетин
2
16 ноември 2012Брой 81
за да споделят знания и опит, да търсят отговори на въпросите,
които съвременното общество задава на архитектурата, както и да
повдигат въпроси за развитието й в бъдеще. Събитието остава ярък
отпечатък върху мястото, на което се провежда, а запознанствата
и културният обмен сред студентите оказват безценно влияние за
бъдещето им развитие като професионалисти.
За първи път в 31-годишната история на EASAБългария се пребори
запривилегиятадабъдедомакиннаасамблеята,коятощесепроведе
през 2014 г. Кандидатурата бе представена на международна среща
на координаторите от всички страни членки, която се проведе в
края на октомври във Виена. Другата кандидатстваща страна
бе Португалия, а предложеният от нея град Порто. След дълги
дискусии относно предложенията на двата екипа, представителите
- координатори на близо 50 държави, стигнаха до консенсус: България ще бъде домакин на EASA 2014.
Българският екип спечели домакинството с проекта Symбиоза
Нищо на света не е завършено само по себе си, тъй като е само
част от едно по-голямо цяло. Всичко на този свят е свързано. Всяко
действие е резултат от друго предходно, и е от своя страна причина
за всички последващи действия. Светът е паяжина, в която всяко
трептение в една точка кара цялата система да вибрира, в хармония,
завинаги. Symбиоза ще разглежда архитектурата като продукт
от трептенията и нуждите на множество различни организми.
Symбиоза е свят, в който архитектура и природа са телесно
свързани, различните исторически слоеве образуват непрекъснато
изречение, в което минало, настояще и бъдеще съществуват
едновременно, а различни култури се преплитат, всяка запазвайки
своята идентичност.
Целта на темата е да събуди в студентите по архитектура чувството
за свързаност на всички природни явления, равнопоставеността на всички хора и култури, както и не-
превъзходството на архитекта в изграждането на утрешния свят. Велико Търново е малък, но завършен
свят, в който природа, архитектура, култура и история съществуват в неразривна симбиоза. Това е град,
който има какво да покаже на европейските студенти по архитектура, както и да им даде пространство за
съвременни намеси, казват организаторите на проекта.
В рамките на двуседмичната асамблея във Велико Търново ще се проведат лекции на видни творци
от различни професионални сфери, които в открит диалог със студентите ще изследват бъдещето на
архитектурата и връзките й със съвременното общество. Ще се реализират и множество временни и
трайни архитектурни намеси в градската среда, които ще засилят връзката между местното общество и
съвременните тенденции на архитектурата.
Проектът Symбиоза ще бъде представен на Sofia Architecture Week
ЕАСА България ще представи проекта Symбиоза в рамките на Sofia
Architecture Week с изложба в сградата на НДК, както и с презентация
на 2 декември между 11:00 и 11:30 часа в НДК, ет. 5, фоайе.
Кандидатурата на Велико Търново за домакин на EASAсе осъществи
с подкрепата на Камарата на архитектите в България, както и на
община Велико Търново.
ЕАСА България ще представи проекта Symбиоза в рамките на Sofia
Architecture Week с изложба в сградата на НДК и с презентация на 2
декември между 11:00 и 11:30 часа в НДК, ет. 5, фоайе.
Видеото от презентацията на българския екип, която омагьоса
представителите на EASA от цяла Европа, можете да видите на:
https://vimeo.com/52650413
Продължение от стр. 1
►
►
4
Информационен бюлетин
16 ноември 2012Брой 81
3
►
На 8 ноември беше отпразнуван Световният ден на урбанизма с
официална програма в УАСГ и представяне на книгата “10 години
специалност “Урбанизъм” в България. Книгата е предназначена за всички
с интереси към устройственото планиране, които се чувстват отговорни
и се интересуват от бъдещото развитие на нашите градове и региони. На
16 ноември кръгла маса на тема “Бъдеще за урбанизма” дискутира теми,
свързани с образованието по урбанизъм, реализацията и бъдещето на
професията като цяло.
В началото на 80-те години на ХХ век в Архитектурния факултет на
УАСГ започва да се обсъжда разкриването на специалност “Урбанизъм”.
Специалността е създадена през 2002 г. чрез проект по програмата PHARE-
Tempus в сътрудничество с университета “Хериът Уот” в Единбург и
университетския колеж в Дъблин. Процесът по създаването на тази нова
програма е изпълнен с предизвикателства, но пет години по-късно УАСГ
отваря вратите си за първия випуск бакалаври урбанисти. Урбанизмът е
широкообхватна специалност, която предлага голям набор от разнообразни
познания на своите студенти. Поради тази причина в специалността
преподават много специалисти от различни сфери на науката и практиката.
Сега в УАСГ има бакалавърска програма по урбанизъм, която се състои от седем лекционни семестъра и
един дипломен семестър, както и магистърска програма.
В световен мащаб началото на образованието по урбанизъм се поставя през 1909 година в университета
“Харвард”, САЩ. Във Великобритания първите програми за преквалификация на архитекти и
инженери са от 1914 година. Това е и годината, в която се създава първото професионално сдружение,
институционализиращо дейността и образованието по урбанизъм - Кралският институт на урбанистите.
До 30-те години на ХХ век вече съществуват 6 програми по урбанизъм. Към 1945 година около 1000 души
са се преквалифицирали и работят като урбанисти, а до 1965 година техният брой е над 2000.
Специалност “Урбанизъм” към УАСГ навърши 10 години
Покана за събитията на КАБ в рамките на SAW
► На 19 ноември /понеделник/ от 11 часа във „Виваком Арт Хол“ на ул.
Генерал Гурко” № 4 (Телефонна палата) ще се проведе пресконференция,
на която ще бъде представена инициативата „А+ Качетво на живот“. Същия
ден от 19 часа е откриването на архитектурна изложба от Букурещ.
► На 21 ноември от 19 часа във „Виваком Арт Хол“ ще бъдат представени
проектите, участвали в конкурса на КАБ „Устойчива архитектура 2020-8“.
Ще се проведе дискусия за бъдещето на застроената среда.
► От 21 ноември 2012 г. от западната страна на НДК - изоложба „75 години
КАБ“
► От 19 ноември до 2 декември пред централния вход на НДК изложбата
“Детайли от живота на архитектурата” ще показва детайли от сгради в София
от различни периоди и архитектурни стилове. В последните дни на изложбата ще се проведе томбола с награди
между позналите вярно всички детайли.
► На 21 ноември от 17 часа в сградата на САБ SANO epc представя: Intra Lighting, Словения, Schneider Electric
България
► На 24 ноември, събота, в НДК ще се проведе Ден на отворените врати на архитектите, където всеки
желаещ ще може да се срещне с водещи архитекти и да получи съвет и насоки. От 17 часа същия ден ще се
проведе дискусия за ролята на архитекта и архитектурата в ежедневието ни и в съвременното общество.
► На 26 ноември от 18.30 часа ще е връчването на наградите от е-конкурса „Устойчива архитектура 2020-8”.
► 27 ноември 2012 г. от 18 часа на ул. „Гурко” № 4 - презентация на арх. Майкъл Стентън, награди на АИА 2012.
► Ще се проведе тристранна среща на ръководствата на РК София-град, Букурещ и Рим, както и още презентации
с подкрепата на Камара на архитектите в България.
Очакваме Ви:
Информационен бюлетин
4
16 ноември 2012Брой 81
4 4
Информационен бюлетин на Камара на архитектите в България
Наблюдаващ: арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на УС на КАБ
Отговорен редактор: Райна Ангелова, e-mail: kab_bulletin@abv.bg
За четвъртия рожден ден на Защитено жилище „Заедно”►
Драги приятели, отбелязахме четвъртия рожден ден на Защитено жилище
„Заедно”. Благодарим, че ни подкрепяхте през тези четири години.
Присъствието ви на отминалия празник за пореден път доказа, че когато
има съмишленици има и възход. Надяваме се и вбъдеще да продължите да
помагате на младежите...
Ето и конкретната ни молба: От месеци насам постъпленията в Защитено
жилище „ЗАЕДНО” намаляват, а общинският бюджет покрива само част от
издръжката. Месечно разходите за хляб в къщата в с. Гурмазово са около
200 лв. Считаме, че имаме достатъчно приятели, които биха отделили всеки
месец определена сума за младежите и девойките в Жилището. Ще бъдем
благодарни на всеки, който помогне според възможностите си със средства за
хляба в къщата. Парите можете превеждате по нашата сметка:
Банкова сметка на Фондация Защитено жилище „ЗАЕДНО”: ТБ Алианц България АД, клон Европа, офис
Дамян Груев; IBAN: BG 94BUIN74441095715513, BIC: BUINBGSF
Моля, пишете в платежното нареждане, на реда „основание за превода”: „за купуване на хляб”, за да е
ясна целта на дарението!
Защитено жилище “Заедно”
Да помогнем
От двумерност към тримерност е темата на конкурса на ЕТЕМ►
Отдвумерносткъмтримерностчрезизползваненавъзможноститенакомпозитнияматериал
etalbond. Това е темата на студентския конкурс Re/skin R/evolution, който ЕТЕМ организира
за поредна година. Припомняме, че крайният срок за предаване на работите e 19 ноември
до 14.00 ч. в зала 1106 на УАСГ, а 10-те най-добри работи и реален модел на макета на
победителя ще бъдат представени в рамките на SofiaArchitecture Week 2012. На 24 ноември
от 13.00 ч. в НДК ще бъде награждаването на победителите. Ще има и специално участие
на Детската архитектурна работилница.
В началото на ноември стартира сайтът на КАБ РК Пловдив►
На 1 ноември 2012 г. стартира сайтът на КАБ РК Пловдив. Пред създателите
му бе поставена задачата да изработят най-добрия образец в Камарата.
Налага се мнението, че тази цел е постигната! Сайтът http://www.kab-plovdiv.
com/ ще осигури бърза и всеобхватна информация за ставащото в Камарата
на архитектите, възможност за обратна връзка със Съвета на РК Пловдив,
форум за дискусии по обществено важни въпроси и анкети, постоянна
информация, профил, портфолио на членовете на камарата и проектантските
бюра, библиотека от актуални закони и нормативни документи, отнасящи се
до ежедневната ни практика. Сайтът предоставя възможност всеки проектант
сам да поддържа профила си с актуално портфолио, снимки и информация.
Колегите ще получават и безплатни консултации по правни въпроси от
юристката Мариана Бочева, с която имаме договор за оказване на правна помощ. Постепенно сайтът ще се
превърне в основен канал за комуникация между членовете на РК Пловдив. Тук ще се публикуват всички
съобщения, новини и обявления, ще качваме полезни документи, снимки и интересна информация, свързана
с нашата професия и с нашия град. УС на КАБ-Пловдив призовава всички свои членове да изпращат
предложения за статии, снимков материал, нормативни документи, интересни статии и обявления и друга
полезна информация, която да качваме в сайта. Новият email на КАБ-Пловдив е info@kab-plovdiv.com.
Urbanism
Urbanism
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)
УЧЕБНА ГОДИНА 2012–2013
ACADEMIC YEAR 2012–2013
INFORMATION PACKAGE
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)
Добре дошли в Университета по архитектура, строителство и геодезия!
Скъпи студенти,
Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и
сред най-престижните висши технически училища в България. През своето 70-
годишно съществуване нашият университет извървя с достойнство богат твор-
чески път и днес с гордост можем да заявим, че сме авторитетно и търсено
висше училище с модерно обзаведена база за учебна и научна работа, с високо-
квалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически
кадри. Тук са се подготвили над 6000 архитекти и 40000 инженери за нуждите на
един от най-важните отрасли на икономиката – строителството. През своята
повече от половинвековна история УАСГ последователно е отстоявал духа на
демократизъм и академична автономия и е развивал световните, европейските и
българските традиции в областта на висшето техническо образование. Днес
съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвмес-
тимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за
кандидати от всички страни без привилегии и ограничения заради пол, раса,
религия, възраст и социален статус. Нашият университет е не само източник на
висши технически знания и умения, но е и средище за ползотворно сътрудни-
чество между студенти, преподаватели и изследователи от целия свят. Между-
народната репутация на УАСГ е висока, тъй като при нас традиционно се обу-
чават голям брой студенти от различни страни на света. За времето на своето
70-годишно съществуване в УАСГ са се дипломирали над 1800 чуждестранни
граждани от 60 страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка и над 500
завършили чуждестранни студенти са продължили обучението си в следдип-
ломни индивидуални и докторски програми. В момента в университета се
обучават над 300 чуждестранни студенти. Днешният динамичен свят изисква
интернационализация на образованието и многостранно коопериране между
различните университети. Това е и една от приоритетните области в стратегията
за развитие на УАСГ. Надяваме се информацията в настоящия информационен
пакет по ECTS да спомогне за по-пълната Ви информираност по отношение на
възможностите, които предлага нашия университет за обучение по различните
специалности. Бих искал да поздравя всички чуждестранни студенти, които
избраха УАСГ да бъде част от тяхната образователна кариера и да им пожелая
успехи в учението и незабравими мигове в нашата прекрасна страна.
Проф. д-р инж. Красимир ПЕТРОВ
Ректор
Welcome to the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy!
Dear Students,
The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) in Sofia is the
oldest and among the most prestigious higher technical schools in Bulgaria. 70 years
after the University’s foundation we are proud to declare that our university is a
preferrable higher school, with modern equipment for training and research, and
highly-qualified lecturers, researchers and specialists. More than 6000 architects and
40000 engineers have been trained so far for the needs of one of the most important
economic branches – construction. During its more than a half-century existence
UACEG has been standing up for democracy and academic independence and has
been developing European and Bulgarian traditions in higher technical education.
Today, the contemporary mission of the University is to provide training which is
compatible with the European educational and qualification standards, accessible for
candidates all over the world with no privileges and restrictions because of sex, race,
religion, age or social status. Our university is not only a source of higher technical
knowledge and skills, but also a center of fruitful cooperation among students,
teachers and researchers from all over the world. The UACEG enjoys a high
international reputation and many foreign students have been trained here. For the 70
years of existence of the University more than 1800 foreign citizens from 60 countries
in Europe, Asia, Africa and Latin America have graduated from UACEG, and over 500
postgraduate foreign students have attended individual training or doctoral degree
courses. At present, the total number of international students is about 300. Today the
dynamic world requires diverse international cooperation between universities and it is
a priority trend in our development strategy. I hope that this ECTS Guide will give you
enough information about the possibilities and degree programmes offered by the
University. I would like to extend a warm welcome to the international students who
wish to have our university as a step in their academic career. I wish you success in all
your studies and enjoyable time in our beautiful country.
Prof. Dr. Eng. Krasimir PETROV
Rector
1
1
1
AI-1
AI-1
AI-1
AI-3
AI-5
AI-6
GPI-1
GPI-1
GPI-1
GPI-2
GPI-2
GPI-3
GPI-3
GPI-3
GPI-4
СЪДЪРЖАНИЕ
ECTS – ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА
КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ
ECTS – Общият език на академичното признаване
Основни елементи на ECTS
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ
Наименование и адрес
Академичен календар
Университетскеи ECTS-координатори
Обща характеристика на висшето училище
Процедури за приемане
ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Формалности за влизане в България
Пристигане в София
Разноски за живеене
Квартира
Здравно обслужване и застраховки
Условия за обучение в УАСГ
Друга практическа информация
Извънучебна дейност и свободно време
CONTENTS
ECTS – EUROPE CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – A Common Language of Academic recognition
ECTS Main Elements
THE ACADEMIC INSTITUTION
Name and Address
Academic Calendar
University ECTS-Co-ordinator
General Information on the High School
Application Procedures
GENERAL PRACTICAL INFORMATION
Visa Requirements
Arrival in Sofia
Living Expenses
Accommodation
Medical Services and Insurance
Academic Facilities at UACEG
Other Useful Information
Out-of Univer sity Activities and Free Time
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
ECTS – ОБЩИЯТ ЕЗИК НА АКАДЕМИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ ECTS – A COMMON OF ACADEMIC RECOGNITION
1
ECTS – ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР
НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ
ECTS – Общият език на академичното признаване
Европейската система за трансфер на кредитни единици е създадена от
Комисията на Европейския съюз в резултат на пилотен проект в рамките на
програма Сократ/Еразмус (1989–1995 год.) и нейното официално въвеждане е
през 1995 год. Основната цел на ECTS е взаимното академично признаване на
резултатите от проведеното обучение на студенти в чужбина. Европейската
Комисия популяризира кредитната система и междууниверситетското коопери-
ране с цел да повиши качеството на образованието в полза както на студентите,
така и на самото висше образование. В тази връзка обменът на студенти е воде-
щият елемент при кооперирането на университетите. Признаването на обуче-
нието и дипломите е необходимо условие за създаване на отворено общоевро-
пейско образователно пространство за обучение, в което студенти и преподава-
тели могат да се “придвижват” свободно, без ограничения и препятствия. Кре-
дитната система създава прозрачност при обмена в процеса на обучение и чрез
нея се обогатяват многократно възможностите за избор от страна на студентите.
Чрез кредитната система се улеснява процеса на признаване на академичните
степени, защото се използват общи, ясни и разбираеми мерни единици (кредит-
ни точки и скали за оценяване), които се вписват и в националните системи за
оценяване на различните страни. ECTS се основава на един основен принцип –
взаимното доверие между партниращите институции. Това означава, че перио-
дът на обучение в чужбина (включително положените изпити и други форми на
оценка) замества изцяло учебното натоварване в собствения университет, като
при това се допуска известна разлика в учебните програми на партниращите
университети, договорена предварително.
Основни елементи на ECTS
Европейската кредитна система е изградена от следните три основни елемента:
 информация за учебните програми и степента на натовареност на студентите;
 споразумения между партниращите университети и обучаваните в тях студенти;
 кредити, които посочват натовареността на студентите при изучаване на оп-
ределена дисциплина или курс.
ECTS – EUROPE CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – A Common Language of Academic Recognition
ECTS, The European Community Course Credit Transfer System, was developed by
the Commission of the European Communities as a result of a pilot project of
Socrates/Erasmus programme and was tested as a pilot scheme between 1989 and
1995. ECTS was officially introduced in 1995. It guarantees academic recognition of
studies abroad. The European Commission promotes the system and the international
cooperation between universities as a means of improving the quality of education
bringing benefits both to students and the higher education itself. In this respect,
students’ exchange is the basic element in university cooperation. Recognition of
education and diplomas is the necessary condition for establishing an open European
higher education space where students and lecturers can “move” with no restriction.
ECTS creates transparency of education processes and enriches students’ choices
and possibilities. The process of recognition of academic degrees is facilitated by
common, explicit and comprehensive values (ECTS credits and ECTS grading scale),
compatible with the local grading scales. The ECTS system is based on the principle
of mutual trust and confidence between the participating higher education institutions.
This means that the study period abroad (together with all taken exams and other
assessment methods) fully replaces the study period at the home university. Moreover,
a certain difference in the educational programmes of the partner universities is
allowed if preliminarily agreed.
ECTS Main Elements
The ECTS system is based upon three main elements, as follows:
 information about study programmes and student workload;
 prior agreement between students and their home and host universities;
 ECTS credits which describe the student workload allocated to course unit or
certain discipline.
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
ECTS – ОБЩИЯТ ЕЗИК НА АКАДЕМИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ ECTS – A COMMON OF ACADEMIC RECOGNITION
2
ECTS кредити
ECTS кредитите са числови стойности, които се дават на всяка учебна дисцип-
лина (проект, специализираща практика, дипломна работа), която студените изу-
чават в даден курс. Кредитите отразяват натоварването и работата на студенти-
те в рамките на една учебна година (лекции, практически и семинарни упражне-
ния, самостоятелна работа) и показват каква част от целогодишното натоварва-
не се пада на конкретната дисциплина според учебните планове на съответната
академична институция. При ECTS 60 точки представляват натоварването за
една година, като в най-честият случай 30 точки се присъждат на един семестър.
Кредитните точки се присъждат на студента тогава, когато са изпълнени всички
негови задължения по конкретната дисциплина (посещение на съответните лек-
ции или упражнения; извършено проектиране; успешно положен изпит), т.е. кога-
то е достигната образователната цел. Подробна информация за това се дава в
съответните информационни пакети по различните специалности, където са опи-
сани целите на дисциплините, какви изпити е необходимо да се положат преди
това, методите на преподаване и начина на оценяване, съдържанието на препо-
давания материал.
ECTS документи
Информационен пакет – всеки университет подготвя информационен пакет
като ръководство за потенциално партньорство, което служи както на студен-
тите, така и на преподавателите. Чрез информационните пакети се осигурява
прозрачността на учебните програми и се подпомагат студентите при избор на
подходящ учебен план при обучението им в чужбина. Допълнително се предо-
ставя и полезна практическа информация за университета – местонахождение,
процедури за приемане, квартирни условия, академичен календар и др.
Двустранен договор за сътрудничество – сключва се между двете партни-
ращи институции, които се осъществяват обмен на студенти и преподаватели. В
него се уточняват всички подробности по отношение на областта на обучение,
броят на студенти/преподаватели, продължителността на обучението/препода-
ването и др.
ECTS студенти
Студентите, които участват по линия на програмата Сократ/Еразмус получават
всички кредити при успешно завършване на даден курс на обучение в чужбина.
Тези кредити се прехвърлят в собствения университет, като се замества изцяло
учебното натоварване за съответната година/семестър (включително изпити и
други форми на оценка). По този начин студентите могат да се обучават за
известен период в чужди университети и след завръщането си в своя, да про-
дължат обучението си без да губят семестри и изпити. По линия на ECTS
студентите могат и да се дипломират в приемащия чужд университет, като реше-
нието за това се извършва от съответните академични власти въз основа на
“кредитното” досие и успеваемостта на студента в неговия собствен университет.
За повече информация:
http:/europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html
ECTS Credits
ECTS credits are a value allocated to course units to describe the student workload
required to complete them. They reflect the quantity of work each course requires in
relation to the total quantity of work required to complete a full year of academic study
at the institution, i.e. lectures, practical training, seminars, individual preparatory work
– in the library or at home – and examinations or other assessment activities. Thus,
credits express a relative value. In ECTS, 60 credits represent the workload of one
year of study and usually 30 credits are given for a semester. Credits are awarded only
when the course has been completed and all required examinations or other
assessments activities have been successfully passed. Detailed information about
disciplines (short description of course contents, teaching methods, types of
assessment, etc.) is given in the information package of each degree programme.
ECTS Key Documents
The information package. Universities which want to use ECTS produce an
information package as a guide for potential partnership both for students and
teachers. The ECTS guide provides transparency of the syllabi and in this way helps
students to choose the most appropriate module for studying abroad. General
information about the host institution – its location, student accommodation facilities,
application procedure and academic calendar is also provided.
The bilateral cooperation agreement. It is drawn up by the partner universities which
are going to exchange students and lecturers, and includes details about programmes
of study, number of students/lecturers, types of cooperation, number and duration of
study/teaching, etc.
ECTS Students
Students participating in ECTS receive full credit for all academic work successfully
carried out at any of the ECTS partner institutions. These credits are transferred to the
home university and fully replace the annual/semester workload including exams and
other assessments. In this way students can study abroad for a certain period of time
and when they come back, they are able to continue their education without any loss
of semesters and exams. Some students may also decide to graduate from the host
university, and permission for that is given by the academic authorities based upon
student’s transcript of credit points and his/her performance at the home university.
Further information is available at:
http:/europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-1
АКАДЕМИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ
Наименование и адрес
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ)
София 1046
бул. "Христо Смирненски" 1
тел. (+359 2) 865 68 63
факс: (+359 2) 865 68 63
е-mail: aceadm@uacg.bg
Център за международна дейност и мобилност
намира се в сградата на Ректората
бул. “Христо Смирненски” 1
каб. Р 206
тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 866 67 70; (+359 2) 963 52 45/326, 538
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg;
aceint@uacg.bg
Академичен календар
Академичната учебна година започва през есента, като обучението се провежда
в 2 учебни семестъра – зимен и летен. Всеки семестър се състои от:
 15 учебни седмици;
 2 седмици (за Архитектурен факултет) без лекционни занятия за окончателно
довършване, подготовка на проектите и защити; 1 седмица без лекционни
занятия (за инженерните факултети) за заверка на проекти, курсови задачи и
защити;
 3 седмици (за Архитектурен факултет) и 4 седмици (за инженерните факул-
тети) изпитна сесия;
 за зимен семестър – 1 седмица поправителна сесия и 1 седмица ваканция;
 учебни практики след лятната изпитна сесия (от 2 до 5 седмици при различ-
ните специалности).
Лятната ваканция започва след приключването на летните практики и продъл-
жава до началото на есенната поправителна годишна сесия. В зависимост от от-
делните специалности и курсове варира от 4 до 8 седмици.
Графикът на дипломния семестър за Архитектурен факултет включва:
 2 седмици предварителни проучвания и предварителна дипломна клаузура;
THE ACADEMIC INSTITUTION
Name and Address
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY (UACEG)
Sofia 1046, BULGARIA
1, Hristo Smirnenski Blvd.
Phone: (+359 2) 865 68 63
Fax: (+359 2) 865 68 63
е-mail: aceadm@uacg.bg
The International Relations and mobility Centre
is located at the Rector’s Office Building
1, Hristo Smirnenski Blvd.
Room R 206
Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 866 67 70; (+359 2) 963 52 45/326, 538
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg;
aceint@uacg.bg
Academic Calendar
The academic year at UACEG starts in September/October and is divided into two
semesters – Fall and Spring. Each semester consists of:
 15 weeks classes;
 2 weeks (Faculty of Architecture) for finalising, preparation of project assignments
and project presentation; 1 week (faculties of Engineering) for assessment of
individual tasks and project assignments.
 3 weeks (Faculty of Architecture) and 4 weeks (faculties of Engineering) for regular
examination session;
 1 week for supplementary examination and 1 vacation week after the fall semester;
 practical training after spring semester (2 to 5 weeks depending on the
programme);
Summer holidays (4–8 weeks) start after the end of practical training and last till the
beginning of the new academic year or till the beginning of the annual supplementary
examination session in September for those students who have to sit for exams left
from the previous year.
The Diploma semester in the Faculty of Architecture includes:
 2 weeks collection of information and design examination;
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-2
 100 дни дипломно проектиране, през времето на което се провежда и едно-
дневна държавна дипломна клаузура;
 предаване на дипломните проекти, рецензиране и дипломни.
Графикът на дипломния семестър за инженерните факултети включва:
 1–3 седмици предварителни проучвания и получаване на дипломно задание;
 15 седмици разработване на дипломния проект;
 предаване на дипломните проекти, рецензиране и дипломни защити.
Организацията на учебния процес се реализира в рамките на График за учебния
процес в УАСГ, който се приема ежегодно от Академичния съвет. Подробна ин-
формация за отделните графици са представени в раздела на всяка специалност.
Програма СОКРАТ/ЕРАЗМУС в УАСГ
Университетът има много европейски партньори, с които извършва съвместни
дейности по подпрограма ЕРАЗМУС на програма СОКРАТ въз основа на дву-
странни договори. Информация за сключените през текущата учебна година до-
говори можете да намерите на интернет адрес:
http://www.uacg.bg/ UACEG_site/proj/socrat_e.html
Допълнителна информация за програма СОКРАТ и участието на българските
висши училища в нея можете да откриете на страницата на Национална агенция
СОКРАТ в интернет: http://www.socrates.bg.
Дейностите по програмата се осъществяват в съответствие с основните ú доку-
менти, получени от Комисията на Европейския съюз (респективно упълномо-
щената агенция ТАО), както и от Правилника за провеждането на програма
СОКРАТ в УАСГ и приложенията към него.
Полезни адреси:
РЕКТОР
проф. д-р инж. КРАСИМИР ПЕТРОВ
каб. Р 219
тел. (+359 2) 866 19 67, (+359 2) 963 52 45/436
факс: (+359 2) 865 68 63
е-mail: k_petrov_fhe@uacg.bg
aceadm@uacg.bg
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР учебна работа
доц. д-р арх. НЕДЯЛКО БОНЧЕВ
каб. Р 217
тел. (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331
факс: (+359 2) 866 63 85
е-mail: nedialko_far@uacg.bg
 100 days for diploma project. During that time a state design examination is carried
out;
 Submission of diploma projects, review and presentation of diploma projects.
The Diploma semester in the faculties of Engineering includes:
 1 to 3 weeks collection of information and diploma assignment;
 15 weeks for diploma project development;
 Submission of diploma projects, review and presentation of diploma projects.
The organisation of the training process is realised in the framework of the Academic
Calendar, which is adopted each year with a resolution of the University’s Academic
Council. Details about the academic calendars are given in the section related to the
corresponding degree programme.
The SOCRATES/ERASMUS Programme in UACEG
The University has many European partners, with which it has entered into bilateral
agreements for co-operation under the SOCRATES/ERASMUS scheme. Information
about the bilateral agreements for the current academic year can be found at:
http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/socrat_e.html
Additional information about the SOCRATES scheme and the participation of
Bulgarian higher schools in it can be found in the Web page of the National
SOCRATES Agency: http://www.socrates.bg
The activities under the programme are carried out in accordance with the principal
documents issued by the Commission of the EU, respectively authorised agency TAO
(Technical Assistance Office), with the Rules on the Implementation of the
SOCRATES Programme at UACEG.
Useful Addresses:
RECTOR
Prof. Dr. Eng. KRASIMIR PETROV
Room R 219
Phone: (+359 2) 866 19 67, (+359 2) 963 52 45/436
Fax: (+359 2) 865 68 63
е-mail: k_petrov_fhe@uacg.bg
aceadm@uacg.bg
VICE RECTOR, Academic Affairs
Assoc. Prof. Dr. Arch. NEDYALKO BONCHEV
Room R 217
Phone: (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331
Fax: (+359 2) 866 63 85
е-mail: nedialko_far@uacg.bg
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-3
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР международно сътрудничество
доц. д-р инж. ПЛАМЕН МАЛДЖАНСКИ
каб. Р 213
тел. (+359 2) 866 58 10; (+359 2) 963 52 45/638
факс: (+359 2) 963 17 96
е-mail: maljanp_fgs@uacg.bg
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР научноизследователска и проектантска работа
доц. д-р инж. БОГОМИЛ ПЕТРОВ
каб. Р 215
тел. (+359 2) 865 67 36; (+359 2) 963 52 45/512
факс: (+359 2) 865 68 63
е-mail: bwp_fce@uacg.bg
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР по социално-битовата дейност и материална база
доц. д-р инж. МИЛЧО ЛЕПОЕВ
каб. Р 218
тел. (+359 2) 963 40 87; (+359 2) 963 52 45/677
факс: (+359 2) 865 68 63
е-mail: mlepoev_fte@uacg.bg
Център за международна дейност и мобилност
Ръководител – доц. д-р арх. БОЯН ГЕОРГИЕВ
каб. Р 236, 206
тел. (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
факс: (+359 2) 865 10 78
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg
Университетски ECTS координатор
доц. д-р арх. НЕДЯЛКО БОНЧЕВ – зам.-ректор по учебната работа
каб. Р 217
тел. (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331
факс: (+359 2) 866 63 85
е-mail: nedialko_far@uacg.bg
VICE RECTOR, International Cooperation
Assoc. Prof. Dr. Eng. PLAMEN MALJANSKI
Room R 213
Phone: (+359 2) 866 58 10; (+359 2) 963 52 45/638
Fax: (+359 2) 963 17 96
е-mail: maljanp_fgs@uacg.bg
VICE RECTOR, Research and Desigh Affairs
Assoc. Prof. Dr. Eng. BOGOMIL PETROV
Room R 215
Phone: (+359 2) 865 67 36; (+359 2) 963 52 45/512
Fax: (+359 2) 865 68 63
е-mail: bwp_fce@uacg.bg
VICE RECTOR, Social Affairs and university’s Facilities
Assoc. Prof. Dr. Eng. MILCHO LEPOEV
Room R 218
Phone: (+359 2) 963 40 87; (+359 2) 963 52 45/677
Fax: (+359 2) 865 68 63
е-mail: mlepoev_fte@uacg.bg
International Relations and Mobility Centre
Head – Assoc. Prof. Dr. Arch. BOYAN GEORGIEV
Room R 236, 206
Phone: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
Fax: (+359 2) 865 10 78
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg
University ECTS Co-ordinator
Assoc. Prof. Dr. Arch. NEDYALKO BONCHEV – Vice Rector for Academic Affairs
Room R 217
Phone: (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331
Fax: (+359 2) 866 63 85
е-mail: nedialko_far@uacg.bg
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-4
ФАКУЛТЕТСКИ ECTS/ЕРАЗМУС КООРДИНАТОРИ
Архитектурен факултет
доц. д-р арх. МИЛЕНА МЕТАЛКОВА
каб. А 209
тел. (+359 2) 963 52 45/789
факс: (+359 2) 865 50 90
е-mail: metalkova_far@uacg.bg
Геодезически факултет
доц. д-р инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ
каб. Р 207
тел. (+359 2) 963 52 45/275
факс: (+359 2) 963 17 96
е-mail: ppavlov_fgs@uacg.bg
Строителен факултет
проф. д-р инж. СТЕФАН ЦАЧЕВ
каб. Б 314
тел. (+359 2) 963 52 45/372
факс: (+359 2) 963 17 96
е-mail: stzachev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА
каб. Б 314
тел. (+359 2) 963 52 45/372
факс: (+359 2) 963 17 96
е-mail: fantina_fce@uacg.bg
Факултет по транспортно строителство
доц. д-р инж. ЛЕНА МИХОВА
каб. Р 327
тел. (+359 2) 963 52 45/330
факс: (+359 2) 963 17 96
е-mail: lmihova_fte@uacg.bg
Хидротехнически факултет
доц. д-р инж. ВЕСЕЛА ЗАХАРИЕВА
каб. А 203
тел. (+359 2) 865 48 92; (+359 2) 963 52 45/772
факс: (+359 2) 865 66 48
е-mail: vesela_fhe@uacg.bg
FACULTY SOCRATES CO-ORDINATORS
Faculty of Architecture
Assoc. Prof. Dr. Arch. MILENA METALKOVA
Room А 209
Phone: (+359 2) 963 52 45/789
Fax: (+359 2) 865 50 90
е-mail: metalkova_far@uacg.bg
Faculty of Geodesy
Assoc. Prof. Dr. Eng. PAVEL PAVLOV
Room R 207
Phone: (+359 2) 963 52 45/275
Fax: (+359 2) 963 17 96
е-mail: ppavlov_fgs@uacg.bg
Faculty of Structural Engineering
Prof. Dr. Eng. STEFAN TZACHEV
Room B 314
Phone: (+359 2) 963 52 45/372
Fax: (+359 2) 963 17 96
е-mail: stzachev_fce@uacg.bg
Assoc. Prof. Dr. Eng. FANTINA RANGELOVA
Room B 314
Phone: (+359 2) 963 52 45/372
Fax: (+359 2) 963 17 96
е-mail: fantina_fce@uacg.bg
Faculty of Transportation Engineering
Assoc. Prof. Dr. Eng. LENA MIHOVA
Room R 327
Phone: (+359 2) 963 52 45/330
Fax: (+359 2) 963 17 96
е-mail: lmihova_fte@uacg.bg
Faculty of Hydrotechnics
Assos. Prof. Dr. Eng. VESELA ZAHARIEVA
Room А 203
Phone: (+359 2) 865 48 92; (+359 2) 963 52 45/772
Fax: (+359 2) 865 66 48
е-mail: vesela@mbox.contact.bg
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-5
Обща характеристика на висшето училище
Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ),
което по-късно – 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се
отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преиме-
нуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш
институт по архитектура, строителство и геодезия (ВИАС). През 1990 г. ВИАС е
преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по
решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преоб-
разуван в университет с решение на Народното събрание.
УАСГ е държавно висше учебно заведение за подготовка на архитекти, строител-
ни инженери и геодезисти с висше образование и образователно-квалифика-
ционна степен “магистър” и урбанисти с образователно-квалификационна степен
“бакалавър” и “магистър”, както и бакалаври по нова за страната специалност
“Устройство и управление на земи и имоти”. УАСГ заема първо място в
националния рейтинг за обучение в своето професионално направление.
Образователен капацитет: 1200 студенти и докторанти по специалност
“Архитектура” и 6150 студенти и докторанти по останалите специалности.
Академичен персонал (редовни преподаватели): 400 (вкл. 65 професори, 125
доценти, 190 асистенти, 20 преподаватели); от тях 250 са с докторска степен.
Академичен персонал (хонорувани преподаватели): 160; от тях с докторска
степен – 60.
За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 6000 архитекти
и 40000 инженери.
В пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически,
Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности:
Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно
строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидротехническо строителство,
Хидромелиоративно строителство, Геодезия и Устройство и управление на земи
и имоти. Продължителността на обучението, включва и времето за подготовка
на дипломна работа е 10 семестъра за инженерните специалности, 11 семес-
търа за специалността "Архитектура" и 8 семестъра за бакалавърските специал-
ности. Освен това, Центърът за продължаващо обучение предлага много и
разнообразни възможности за допълнителна квалификация както на студентите,
така и на завършилите специалисти. Предлага се както дългосрочно обучение в
рамките на 4–5 семестъра във вечерните часове по специалностите Управление
на земи и имоти, Международни икономически отношения, Компютърна обра-
General Information on the Higher School
The University was founded in 1942 as a Higher Technical School. In 1945 it was
transformed into a State Polytechnic. In 1953 the Polytechnic was divided into several
institutes one of them being the Institute of Civil Engineering, which was renamed to
Higher Institute of Civil Engineering in 1963 and to Higher Institute of Architecture and
Civil Engineering in 1977. In 1990 by decision of its General Assembly the Institute
was renamed to University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG),
the official accreditation being voted by the Parliament on the 21st of July 1995.
UACEG is a state university offering Master’s degree for architects, civil engineers and
surveyors, Bachelor’s and Master’s degree in Urbanism and Bachelor’s degree in a
Land and Real Estate Planning and Management – new programme for Bulgaria.
UACEG is the university which ranks first in the National rating of the higher
schools teaching Architecture, Civil Engineering and Geodesy.
Educational Capacity: 1200 students and doctoral students in Architecture and 6150
students and doctoral students in the other degree programmes.
Academic staff (full-time): 400 (including 65 professors, 125 associate professors,
190 teaching assistants, 20 lecturers); holding doctorate – 250.
Academic staff (part-time): 160; holding doctorate – 60.
For the time of its existence UACEG has trained more than 6000 architects and 40000
engineers.
The 5 faculties (Faculties of Architecture, Structural Engineering, Hydrotechnics,
Geodesy and Transportation Engineering) including 33 departments offer the
following degree programmes: Architecture, Urbanism, Structural Engineering,
Transportation Engineering, Water Supply and Sewerage, Hydraulic Engineering,
Irrigation and Drainage Engineering, Geodesy and Land and Real Estate Planning and
Management. The duration of study, including the time for preparation and
presentation of diploma thesis, is 10 semesters for the engineering programmes, 11
semesters for Architecture and 8 semesters for the Bachalor’s programmes.
Furthermore, the Centre for Continuing Education offers various possibilities for
additional qualification both for students and graduates. For those who prefer long-
term training (4–5 semesters), courses in Land and Property Management,
International Business Relations, Computer Systems in Informatics, and Computer-
Aided Design are offered in evening courses. Short courses (2–4 weeks) are offered in
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-6
ботка на информацията, Компютърни технологии в проектирането; така и
краткосрочни курсове в рамките на 2–4 седмици като Оценка на недвижими
имоти, Оценка на земеделски земи, Оценка на въздействието върху околната
среда, Реконструкция и модернизация на сгради, Планиране, предприемачество и
управление в строителния бизнес, Мениджмънт на строителната фирма,
Компютърни системи – MS Windows (Word, Excel), AutoCad 2006, ArchiCAD 6.0,
SAP 2000, ANSYS 5.5, Географски информационни системи (ГИС) и др.
Провеждат се и групови и индивидуални специализации (3–18 месеца) по
индивидуална програма.
УАСГ разполага със солиден и добре обзаведен сграден фонд, разположен в
централната градска част на София. В 7 корпуса се помещават 90 учебни зали и
36 лаборатории, 3 спортни зали, модерно съоръжен възстановителен център и
съвременно обзаведена Аула Максима с 800 места. Общежитията в Студентския
град в кв. Дървеница разполагат с 2675 легла. В планината Рила и край Черно
море университетът разполага с почивни домове за преподаватели и студенти.
Процедури за приемане
Условия и документи за прием на чужди граждани (извън ЕС)
на общо основание
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УАСГ чрез
конкурс по документи, в редовна форма на обучение при следните условия:
Общият среден успех от дипломата за завършено средно образование и успехът
по математика и физика да не е по-нисък от 62% от максималната стойност на
оценките. Допълнително, за специалност Архитектура кандидатът трябва да се
яви на приемен изпит по рисуване.
Подготвително обучение
През първата година от следването си чуждестранните студенти изучават бъл-
гарски език в 10-месечен интензивен курс – организиран по специален Учебен
план за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти и док-
торанти.
През този период за тях се осигуряват и допълнителни курсове: по рисуване (за
студентите желаещи да следват Архитектура), инженерна графика, въведение в
строителното инженерство и др. Така те по-лесно се адаптират към условията на
обучение в УАСГ, което се извършва на български език.
such fields as Property Valuation, Land Valuation, Environmental Impact Assessment,
Reconstruction and Rehabilitation of Buildings, Planning, Entrepreneurship and
Management of Construction Business, Management of Construction Company,
Computer Applications (MS Windows, Word, Excel, AutoCad 2006, ArchiCAD 6.0,
SAP 2000, ANSYS 5.5), Geographical Information Systems (GIS), etc. Group and
individual training for 3–18 months can also be provided.
UACEG is located in the central part of Sofia in a substantial and well-equipped
Campus. As many as 90 auditoriums, 36 laboratories, 3 sports halls, a modern
recreation centre and a Ceremonial Hall of 800 seats are located in 7 buildings. The
dormitories in Darvenitza residential area provide 2675 beds for UACEG students.
There are leisure facilities for staff and students at the Black Sea side and in the Rila
Mountains.
Application Procedures
General Conditions and Documents for Admission of Foreign Students
(outside EU Countries)
Foreign citizens may apply to UACEG after a document competition for full time
studies under the following conditions:
The total average mark from the secondary education certificate and the marks in
Mathematics and Physics to be not less than 62% of the highest possible marks. In
additions, applicants for the degree programme in Architecture should pass an
entrance examination in Drawing.
Preparatory Training
During the first year of their studies foreign students study Bulgarian in a 10-month
intensive course. The course is organised following a special academic curriculum for
language and specialised training of foreign graduate and doctoral students.
During this period additional courses are provided to students: in Drawing (for students
wishing to pursue the degree programme of Architecture), Engineering Design,
Introduction to Structural Engineering, etc. This helps students to adapt more easily to
the conditions of training at UACEG, which is carried out in Bulgarian.
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION
AI-7
Учебни такси
Чуждите граждани обучавани в УАСГ заплащат учебни такси. Те се заплащат на
две вноски: в началото на учебната година и в началото на втория (летния)
семестър.
За изпращане на документи за кандидатстване, както и за получаване на по-под-
робна информация, чуждестранните кандидат-студенти могат да се обръщат към:
УАСГ – Център за междунаровна дейност и мобилност
Ректорат – каб. Р 224
бул. “Христо Смирненски” 1
1046 София, България
тел. (+359 2) 963 52 45/326, 538
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg
aceint@uacg.bg
Условия и документи за прием на чуждестранни студенти
по програми на Европейския съюз
Кандидатстването, приема и формите за обучение на чуждестранни студенти по
различни програми на Европейския съюз се урежда според конкретните дву-
странни или международни споразумения. За изпращане на документи за кан-
дидатстване, както и за получаване на по-подробна информация, се обръщайте
към Център Сократ:
УАСГ – Център за международна дейност и мобилност
бул. “Христо Смирненски” 1, каб. Р 206
тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
е-mail: boyangeo_far@uacg.bg
aceint@uacg.bg
Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет:
http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/application-form.doc
Tuition Fees
Foreign citizens, studying at UACEG, pay tuition fees. The fees are paid in two
instalments: at the beginning of the academic year and at the beginning of the second
(Spring) semester.
For sending applications and for more detailed information foreign applicants can
address:
UACEG – International Relations and Mobility Centre
Rector's Office Building, Room R 224
1 Hristo Smirnenski Blvd.
1046 Sofia, Bulgaria
Phone: (+359 2) 963 52 45/326, 538
e-mail: boyangeo_far@uacg.bg
aceint@uacg.bg
Conditions and documents for admission of foreign students under
Programmes of the European Union
Application, admission and forms of training of foreign students under different
programmes of the European Union are settled in compliance with the individual
bilateral or international agreements. For sending application forms under
SOCRATES/ERASMUS and for more detailed information foreign applicants can
address the SOCRATES Centre:
UACEG – International Relations and Mobility Centre
1 Hristo Smirnenski Blvd., Room R 206
Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
e-mail: boyangeo_far@uacg.bg
aceint@uacg.bg
The Application form can be obtained at:
http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/application-form.doc
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION
GPI-1
ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Формалности за влизане в България
В съответствие със законовите изисквания за пребиваване на чужденци в Репуб-
лика България, всеки чуждестранен кандидат може да влезе в страната с вали-
ден паспорт (или друг ID документ) и с входна виза за България. Входни визи се
издават във всички български посолства или консулски служби по света. Не се
изискват визи от гражданите на страните от Европейската общност и на опреде-
лен брой други страни.
При пристигането си в България всеки чужденец – ако не е настанен в хотел,
трябва в рамките на 24 часа да регистрира своя адрес в Паспортната служба за
чуждестранни граждани – София, бул. “Мария Луиза” 48. Приетите за различен
срок на обучение в УАСГ студенти трябва да представят документ за приемането
им, издаден от УАСГ. Това ще им позволи да кандидатстват за разрешение за
удължен престой в страната след изтичането на срока на входната им виза.
Пристигане в София
София е най-големият транспортен център в България. През нейната територия
преминават международни железопътни линии и автомагистрали от Западна
Европа в посока Истанбул и Близкия изток.
При пътуване със самолет може да се използва информацията от офисите на
българските авиолинии Балкан в повече от 60 страни, отнасящи се до необхо-
димите документи за престой: паспорт, виза, здравни документи и т.н. От Аеро-
гарата на София до центъра на града пътуването е с автобус № 84 до спирка
“Орлов мост”, след което с автобуси №№ 94, 76, 204, 604 се пътува до спирка ул.
“Граф Игнатиев”, намираща се на около 50 м. от УАСГ.
При пристигане на Централна Софийска жп гара – с трамваи №№ 12, 18 в на-
правление площад Журналист, се пътува за около 20 минути до спирка “УАСГ”
(Университет по архитектура, строителство и геодезия), намираща се в близост
до сградата на Ректората на УАСГ, както и с метро до метростанция “Стадион
Васил Левски”.
При пристигане на терминала на международните автобусни линии в близост до
Централна Софийска гара – се пътува с трамваи №№ 12, 18 в направление
площад Журналист.
При пристигане в София с личен транспорт – обикновено по бул. “Цар Борис ІІІ”
или по бул. “Цариградско шосе” в посока на центъра на град София – пътят към
УАСГ се намира по приложения фрагмент от пътна карта.
GENERAL PRACTICAL INFORMATION
Visa Requirements
According to the Law on Foreigners Stay in the Republic of Bulgaria, each foreigner
may enter the country with a valid passport (or other ID document) and an entry visa
for Bulgaria. Entry visas are issued in all Embassies or Consulates of Bulgaria abroad.
No visas are required from citizens of the countries of the European Union and of a
number of other countries as well.
On arrival in Bulgaria every foreigner, if not accommodated in a hotel, should within 24
hours register his/her address in the Passport Service for Foreigners (Sofia, 48 Maria
Louisa Blvd.). Foreigners who are admitted as students at UACEG should present
their documents for admission issued by the University. This will allow them to get
permission for longer stay in the country after their entry visas expire.
Arrival in Sofia
Sofia is the biggest transport centre of Bulgaria. International railways and highways
from Western Europe to Istanbul and the Near East run through its territory.
If you travel by air, Balkan Bulgarian Airlines has over 60 offices abroad where you can
get detailed information regarding the required documents for your stay: passport,
visa, health certificates, etc. You can get from Sofia Airport to the centre of the city by
bus No 84 to bus stop Orlov Most (Eagle's Bridge), where you can transfer to buses
Nos. 94, 76, 204, 604 and get off at the next stop Graf Ignatiev Street, 50 m far from
the University.
If you arrive at the Central Railway Station, you should travel for approximately 20
minutes by Trams Nos. 12, 18 (direction Journalist Square) to tram stop UACEG
(University of architecture, civil engineering and geodesy), which is close to the
Rector’s Office Building of UACEG, as well as with underground to Stadium Vasil
Levski Station.
If you arrive on the terminal of the international bus lines close to the Central Railway
Station, you should travel by Trams Nos. 12, 18 (bound to Journalist Square).
If you travel by car you enter Sofia usually through Tzar Boris III Blvd. or Tzarigradsko
Shausse Blvd. that lead downtown. Then you may find your way to the University
using the enclosed map.
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION
GPI-2
След пристигането си в Университета сте поканени да осъществите контакт с
Офиса на Директора на Центъра за международна дейност и мобилност:
Център МДМ
бул. “Хисто. Смирненски” 1, каб. Р 236, 206
тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
доц. д-р арх. БОЯН ГЕОРГИЕВ – Директор
Разноски за живеене
Оптималният размер на разноските за живеене е свързан с балансиран бюджет,
включващ дневни разходи, разходи за квартира, разходи за медицинско обслуж-
ване, разходи за обществен транспорт, разходи за храна и обществени услуги,
разходи за обучение и други разходи.
Минималните разноски за живеене се реализират при хранене в студентски
столове и умерени разходи за транспорт и други обществени услуги.
При горните условия средните разноски за живеене са в рамките на 250–400
Eвро на месец.
Квартира
Настаняването на квартира може да се осъществи в няколко сектора:
В рамките на големия брой хотели в София. Ориентировъчните цени за
наемане на единична стая е както следва: Хотел “Принцес” – 120 Евро; Парк-
Хотел “Москва” – 70 Евро; “Космос” – 75 Евро, “Дева Спартак” – 65 Евро;
“България” – 65 Евро;
В рамките на по-евтини хотели. С по-нисък комфорт на обитаване или единич-
ни стаи към хотелски вериги с цени около 15–35 Евро/нощ. Тези възможности са
предвидени в информационни бюлетини на съответните агенции;
В квартири под наем. Наемът за подобна квартира (1–3 стаи) е в интервала 60–
250 Евро на месец в зависимост от комфорта, обзавеждането и мястото в града.
Наемите изключват разходите за електрически ток, топла вода, централно отоп-
ление и телефон, които са в рамките на допълнителни 20–60 Евро на месец;
В рамките на студентски общежития (на УАСГ или други). С минимален ком-
форт при цени от около 40 Евро на месец.
On arriving at the University you are welcome to contact the office of the Head of the
International Relations and Mobility Centre:
IRM Centre
1 Hristo Smirnenski Blvd, Room R 236, 206
Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538
Assoc. Prof. Dr. Arch. BOYAN GEORGIEV – Head
Living Expenses
The optimum amount of living expenses is connected with a balanced budget,
including subsistence costs, accommodation costs, medical services, public transport,
food and public services, tuition costs and other expenses.
Minimum living costs are achieved if the students’ canteen is visited, and modest
expenses are incurred for transport and other public services.
Under these conditions the average living expenses amount to 250–400 Euro per
month.
Accommodation
Accommodation can be found in several sectors:
In one of the many hotels in Sofia. The approximate prices for a single room are as
follows: Princess Hotel – 120 Euro; Park Hotel Moscow – 70 Euro; Cosmos – 75 Euro;
Deva Spartak – 65 Euro; Bulgaria – 65 Euro.
In one of the cheaper hotels. Offering less comfort, or in single rooms in hotel chains at
prices about 15–35 Euro per night. These possibilities are mentioned in the information
bulletins of relevant agencies.
Renting a flat. The rent for such a flat (1 to 3 rooms) varies from 60 to 250 Euro per
month depending on the degree of comfort, furniture and location. Rents excludes
expenses for electricity, hot water, central heating and telephone, which may cost
about 20–60 Euro per month.
In students’ hostels (of UACEG or other). With minimum comfort at rents of about 40
Euro per month.
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE
ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION
GPI-3
Здравно обслужване и застраховки
Съществуват многобройни клиники, болници и частни медицински кабинети, от
които може да се получи квалифицирана медицинска помощ на разумна цена.
Съществува и специализирана болница за чужденци “Света Ана” със следния
адрес: ул. “Евгени Павловски” 1, тел. 75-361. Възможно е да се получи медицин-
ска застраховка в една от многобройните застрахователни компании в България.
Условия за обучение в УАСГ
Библиотеки
Университетската библиотека е основата през 1942 година като първата в стра-
ната техническа библиотека. Днес тя се е утвърдила като водеща научно-техни-
ческа библиотека с богат профилиран фонд с повече от 600 000 тома книги,
периодични издания, както и специални издания – ръкописи, дисертации, микро-
филми, колекции и дарения, енциклопедични издания на български, английски,
немски, френски, руски, италиански, испански и др. езици. Обхватът е архитек-
тура, технология, геодезия, изкуства, икономика, математика, физика, агрикул-
тура, философия, политически и социални науки, науки за околната среда. Пове-
че от 120 000 библиографски единици са в компютърен каталог на книги и перио-
дични издания.
Възможности за специализирано обучение
Обучението по различните специалността се осъществява при използуването на
специализирани лаборатории. Подробности за тях са дадени към съответните
факултети.
Друга практическа информация
Обществен транспорт. Основният обществен транспорт в София включва
метро, трамваи, тролейбуси и автобуси. Билети се продават на спирки, в пави-
лиони за вестници и в някои случаи от водачите на превозните средства.
Билетите се перфорират в превозното средство. Предлагат се билети и карти с
валидност от един ден, една седмица или един месец. Цената на билет в
градския транспорт е 1.00 лв. (около 0.50 Евро).
Таксиметров превоз. В града съществуват многобройни таксиметрови линии –
предимно на частни дружества. нформацията за фирмата-превозвач, както и
тарифите (дневна и нощна) са на стикери на челните или задните стъкла на
колите. Тарифите на километър са между 0.60 и 0.80 лв. за километър (около
0.30–0.40 Евро).
Обмяна на пари. Популярни валути в България са американският долар и
еврото. Работното време на банките е обикновено от 9.00 до 15.00 часа.
Съществуват и многобройни валутни бюра за обмяна.
Medical Services and Insurance
There are many clinics, hospitals and private medical offices where you may ask for
qualified medical help paying cash at quite reasonable rates. There is also a special
hospital for foreigners "St. Anna" at the following address: 1, Evgeni Pavlovski Street,
tel. 75-361. You may also get medical insurance in one of the numerous insurance
companies in Bulgaria.
Academic Facilities at UACEG
Libraries
The University Library was founded in 1942 as the first technical library in Bulgaria. At
present it is a leading scientific and technical library with a rich specialised collection of
more than 600 thousand volumes – books, periodicals, as well as specialised issues
(manuscripts, dissertations, microfilms, collections and donations, encyclopaedias in
Bulgarian, English, German, French, Russian, Italian, Spanish). The collection covers
topics in architecture, technology, geodesy, surveying, arts, economics, mathematics,
physics, agriculture, philosophy, political and social sciences, environmental sciences.
There are about 120 thousand entries in the computer catalogues of books and
periodicals.
Opportunities for Specialised Studies
Training in different degree programmes is carried out using specialised laboratories.
Details about them can be found in the sections related to individual faculties.
Other Useful Information
Public Transport. Underground, trams, buses and trolley buses are the main public
transport in Sofia. Tickets are sold at stations (stops), at newspaper stands or in some
cases by drivers. Tickets should be perforated in the vehicle. There are also season
tickets for one day, one week or one month. The price of a ticket for public transport is
1.00 Lv. (about 0.50 Euro).
Taxi. There are many taxis in Sofia, provided mostly by private firms. Information
about the firm and charge rates (day and night) can be seen on stickers on the front or
rear windows of the car. Charge rates for 1 kilometre are between 0.60 and 0.80 Lv.
(about 0.30–0.40 Euro).
Money Exchange. Popular currencies in Bulgaria are the USD and EURO. Open
hours of the banks are usually between 9.00 a.m. and 3.00 p.m. There are also a lot of
foreign exchange offices.
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
Urbanism
1 von 464

Recomendados

Празници и обичаи на българските граждани von
Празници и обичаи на българските гражданиПразници и обичаи на българските граждани
Празници и обичаи на българските гражданиmarianadr
9.1K views17 Folien
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест von
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, БулвестОфициални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
22.6K views50 Folien
есенно зимни празници и обичаи von
есенно зимни празници и обичаиесенно зимни празници и обичаи
есенно зимни празници и обичаиbojiinuku19
14.2K views11 Folien
видове триъгълници според страните, математика 2 клас von
видове триъгълници според страните, математика 2 класвидове триъгълници според страните, математика 2 клас
видове триъгълници според страните, математика 2 класGesho13
14.8K views18 Folien
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест von
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестVeska Petrova
29.4K views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Urbanism

Broshura revised йм von
Broshura revised ймBroshura revised йм
Broshura revised ймDERBZ
134 views2 Folien
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectBlagoy Petkov
616 views86 Folien
Pokana БАТТ 2 von
Pokana БАТТ 2Pokana БАТТ 2
Pokana БАТТ 2YWPBulgaria
193 views3 Folien
Строителство Градът von
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство ГрадътCтроителен Инженер
667 views32 Folien
Cultural Anthropology von
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural AnthropologyBlagoy Petkov
803 views60 Folien
My green dream_for_bulgaria_plovdiv von
My green dream_for_bulgaria_plovdivMy green dream_for_bulgaria_plovdiv
My green dream_for_bulgaria_plovdivЕмилия Стоянова
3.7K views8 Folien

Más de Blagoy Petkov

projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views

Urbanism

 • 5. Информационен бюлетин 2 3 4 1 4 ► Уважаеми арх. Дамянов, Имаме удоволствието на Ви съобщим, че кандидатурата на България за домакин на Европейската асамвлея на студенти по архитектура за 2014 г. официално бе одобрена. България ще посрещне 500 от най-талантливите студенти по архитектура и професионалисти от цяла Европа за две седмици в периода юли- август 2014 г. Българският екип представи кандидатурата на международна среща на координаторите на EASA във Виена, която се проведе в края на октомври. Другата кандидатстваща страна бе Португалия с град Порто и тема Rehab. Проектът ни за Велико Търново и тема Symбиоза вдъхнови над 100 представители от 50 европейски държави, които след дълги дискусии стигнаха до консенсус в избирането на България за домакин на EASA 2014. Организационният екип на EASA в България изказва искрената си благодарност за оказаната от Вас подкрепа, както и безусловно разчита на бъдещото Ви съдействие при организирането и провеждането на събитието. ► ► Организационният екип на EASA България изказва благодарност за оказаната от КАБ подкрепа Велико Търново приема срещата на студентите по архитектура през лятото на 2014 г. ► страница ► страница страница Брой 81 16 ноември 2012 Българският екип спечели домакинство с проекта Symбиоза 2 3 4 Специалност “Урбанизъм” към УАСГ навърши 10 години В началото на ноември стартира сайтът на КАБ РК Пловдив В броя: Велико Търново ще посрещне 500 талантливи студенти по архитектура от цяла Европа през лятото на 2014 г. Градът ще се превърне в сцена за експериментални архитектурни намеси, културен и творчески обмен, множестволекции,работилницииизложби.ASA(Европейскатаасамблея на студенти по архитектура) е най-мащабното и влиятелно събитие за студентипоархитектуравЕвропа.Всяколятоот1981г.насам,студентиот над50държависесрещатзадвеседмицивразличнастранаотконтинента, Продължава на стр. 2 European Architecture Students Assembly С уважение: Екипът на EASA България Добрин Петков, Димитър Рахов, Николай Митов
 • 6. 4 Информационен бюлетин 2 16 ноември 2012Брой 81 за да споделят знания и опит, да търсят отговори на въпросите, които съвременното общество задава на архитектурата, както и да повдигат въпроси за развитието й в бъдеще. Събитието остава ярък отпечатък върху мястото, на което се провежда, а запознанствата и културният обмен сред студентите оказват безценно влияние за бъдещето им развитие като професионалисти. За първи път в 31-годишната история на EASAБългария се пребори запривилегиятадабъдедомакиннаасамблеята,коятощесепроведе през 2014 г. Кандидатурата бе представена на международна среща на координаторите от всички страни членки, която се проведе в края на октомври във Виена. Другата кандидатстваща страна бе Португалия, а предложеният от нея град Порто. След дълги дискусии относно предложенията на двата екипа, представителите - координатори на близо 50 държави, стигнаха до консенсус: България ще бъде домакин на EASA 2014. Българският екип спечели домакинството с проекта Symбиоза Нищо на света не е завършено само по себе си, тъй като е само част от едно по-голямо цяло. Всичко на този свят е свързано. Всяко действие е резултат от друго предходно, и е от своя страна причина за всички последващи действия. Светът е паяжина, в която всяко трептение в една точка кара цялата система да вибрира, в хармония, завинаги. Symбиоза ще разглежда архитектурата като продукт от трептенията и нуждите на множество различни организми. Symбиоза е свят, в който архитектура и природа са телесно свързани, различните исторически слоеве образуват непрекъснато изречение, в което минало, настояще и бъдеще съществуват едновременно, а различни култури се преплитат, всяка запазвайки своята идентичност. Целта на темата е да събуди в студентите по архитектура чувството за свързаност на всички природни явления, равнопоставеността на всички хора и култури, както и не- превъзходството на архитекта в изграждането на утрешния свят. Велико Търново е малък, но завършен свят, в който природа, архитектура, култура и история съществуват в неразривна симбиоза. Това е град, който има какво да покаже на европейските студенти по архитектура, както и да им даде пространство за съвременни намеси, казват организаторите на проекта. В рамките на двуседмичната асамблея във Велико Търново ще се проведат лекции на видни творци от различни професионални сфери, които в открит диалог със студентите ще изследват бъдещето на архитектурата и връзките й със съвременното общество. Ще се реализират и множество временни и трайни архитектурни намеси в градската среда, които ще засилят връзката между местното общество и съвременните тенденции на архитектурата. Проектът Symбиоза ще бъде представен на Sofia Architecture Week ЕАСА България ще представи проекта Symбиоза в рамките на Sofia Architecture Week с изложба в сградата на НДК, както и с презентация на 2 декември между 11:00 и 11:30 часа в НДК, ет. 5, фоайе. Кандидатурата на Велико Търново за домакин на EASAсе осъществи с подкрепата на Камарата на архитектите в България, както и на община Велико Търново. ЕАСА България ще представи проекта Symбиоза в рамките на Sofia Architecture Week с изложба в сградата на НДК и с презентация на 2 декември между 11:00 и 11:30 часа в НДК, ет. 5, фоайе. Видеото от презентацията на българския екип, която омагьоса представителите на EASA от цяла Европа, можете да видите на: https://vimeo.com/52650413 Продължение от стр. 1 ► ►
 • 7. 4 Информационен бюлетин 16 ноември 2012Брой 81 3 ► На 8 ноември беше отпразнуван Световният ден на урбанизма с официална програма в УАСГ и представяне на книгата “10 години специалност “Урбанизъм” в България. Книгата е предназначена за всички с интереси към устройственото планиране, които се чувстват отговорни и се интересуват от бъдещото развитие на нашите градове и региони. На 16 ноември кръгла маса на тема “Бъдеще за урбанизма” дискутира теми, свързани с образованието по урбанизъм, реализацията и бъдещето на професията като цяло. В началото на 80-те години на ХХ век в Архитектурния факултет на УАСГ започва да се обсъжда разкриването на специалност “Урбанизъм”. Специалността е създадена през 2002 г. чрез проект по програмата PHARE- Tempus в сътрудничество с университета “Хериът Уот” в Единбург и университетския колеж в Дъблин. Процесът по създаването на тази нова програма е изпълнен с предизвикателства, но пет години по-късно УАСГ отваря вратите си за първия випуск бакалаври урбанисти. Урбанизмът е широкообхватна специалност, която предлага голям набор от разнообразни познания на своите студенти. Поради тази причина в специалността преподават много специалисти от различни сфери на науката и практиката. Сега в УАСГ има бакалавърска програма по урбанизъм, която се състои от седем лекционни семестъра и един дипломен семестър, както и магистърска програма. В световен мащаб началото на образованието по урбанизъм се поставя през 1909 година в университета “Харвард”, САЩ. Във Великобритания първите програми за преквалификация на архитекти и инженери са от 1914 година. Това е и годината, в която се създава първото професионално сдружение, институционализиращо дейността и образованието по урбанизъм - Кралският институт на урбанистите. До 30-те години на ХХ век вече съществуват 6 програми по урбанизъм. Към 1945 година около 1000 души са се преквалифицирали и работят като урбанисти, а до 1965 година техният брой е над 2000. Специалност “Урбанизъм” към УАСГ навърши 10 години Покана за събитията на КАБ в рамките на SAW ► На 19 ноември /понеделник/ от 11 часа във „Виваком Арт Хол“ на ул. Генерал Гурко” № 4 (Телефонна палата) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена инициативата „А+ Качетво на живот“. Същия ден от 19 часа е откриването на архитектурна изложба от Букурещ. ► На 21 ноември от 19 часа във „Виваком Арт Хол“ ще бъдат представени проектите, участвали в конкурса на КАБ „Устойчива архитектура 2020-8“. Ще се проведе дискусия за бъдещето на застроената среда. ► От 21 ноември 2012 г. от западната страна на НДК - изоложба „75 години КАБ“ ► От 19 ноември до 2 декември пред централния вход на НДК изложбата “Детайли от живота на архитектурата” ще показва детайли от сгради в София от различни периоди и архитектурни стилове. В последните дни на изложбата ще се проведе томбола с награди между позналите вярно всички детайли. ► На 21 ноември от 17 часа в сградата на САБ SANO epc представя: Intra Lighting, Словения, Schneider Electric България ► На 24 ноември, събота, в НДК ще се проведе Ден на отворените врати на архитектите, където всеки желаещ ще може да се срещне с водещи архитекти и да получи съвет и насоки. От 17 часа същия ден ще се проведе дискусия за ролята на архитекта и архитектурата в ежедневието ни и в съвременното общество. ► На 26 ноември от 18.30 часа ще е връчването на наградите от е-конкурса „Устойчива архитектура 2020-8”. ► 27 ноември 2012 г. от 18 часа на ул. „Гурко” № 4 - презентация на арх. Майкъл Стентън, награди на АИА 2012. ► Ще се проведе тристранна среща на ръководствата на РК София-град, Букурещ и Рим, както и още презентации с подкрепата на Камара на архитектите в България. Очакваме Ви:
 • 8. Информационен бюлетин 4 16 ноември 2012Брой 81 4 4 Информационен бюлетин на Камара на архитектите в България Наблюдаващ: арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на УС на КАБ Отговорен редактор: Райна Ангелова, e-mail: kab_bulletin@abv.bg За четвъртия рожден ден на Защитено жилище „Заедно”► Драги приятели, отбелязахме четвъртия рожден ден на Защитено жилище „Заедно”. Благодарим, че ни подкрепяхте през тези четири години. Присъствието ви на отминалия празник за пореден път доказа, че когато има съмишленици има и възход. Надяваме се и вбъдеще да продължите да помагате на младежите... Ето и конкретната ни молба: От месеци насам постъпленията в Защитено жилище „ЗАЕДНО” намаляват, а общинският бюджет покрива само част от издръжката. Месечно разходите за хляб в къщата в с. Гурмазово са около 200 лв. Считаме, че имаме достатъчно приятели, които биха отделили всеки месец определена сума за младежите и девойките в Жилището. Ще бъдем благодарни на всеки, който помогне според възможностите си със средства за хляба в къщата. Парите можете превеждате по нашата сметка: Банкова сметка на Фондация Защитено жилище „ЗАЕДНО”: ТБ Алианц България АД, клон Европа, офис Дамян Груев; IBAN: BG 94BUIN74441095715513, BIC: BUINBGSF Моля, пишете в платежното нареждане, на реда „основание за превода”: „за купуване на хляб”, за да е ясна целта на дарението! Защитено жилище “Заедно” Да помогнем От двумерност към тримерност е темата на конкурса на ЕТЕМ► Отдвумерносткъмтримерностчрезизползваненавъзможноститенакомпозитнияматериал etalbond. Това е темата на студентския конкурс Re/skin R/evolution, който ЕТЕМ организира за поредна година. Припомняме, че крайният срок за предаване на работите e 19 ноември до 14.00 ч. в зала 1106 на УАСГ, а 10-те най-добри работи и реален модел на макета на победителя ще бъдат представени в рамките на SofiaArchitecture Week 2012. На 24 ноември от 13.00 ч. в НДК ще бъде награждаването на победителите. Ще има и специално участие на Детската архитектурна работилница. В началото на ноември стартира сайтът на КАБ РК Пловдив► На 1 ноември 2012 г. стартира сайтът на КАБ РК Пловдив. Пред създателите му бе поставена задачата да изработят най-добрия образец в Камарата. Налага се мнението, че тази цел е постигната! Сайтът http://www.kab-plovdiv. com/ ще осигури бърза и всеобхватна информация за ставащото в Камарата на архитектите, възможност за обратна връзка със Съвета на РК Пловдив, форум за дискусии по обществено важни въпроси и анкети, постоянна информация, профил, портфолио на членовете на камарата и проектантските бюра, библиотека от актуални закони и нормативни документи, отнасящи се до ежедневната ни практика. Сайтът предоставя възможност всеки проектант сам да поддържа профила си с актуално портфолио, снимки и информация. Колегите ще получават и безплатни консултации по правни въпроси от юристката Мариана Бочева, с която имаме договор за оказване на правна помощ. Постепенно сайтът ще се превърне в основен канал за комуникация между членовете на РК Пловдив. Тук ще се публикуват всички съобщения, новини и обявления, ще качваме полезни документи, снимки и интересна информация, свързана с нашата професия и с нашия град. УС на КАБ-Пловдив призовава всички свои членове да изпращат предложения за статии, снимков материал, нормативни документи, интересни статии и обявления и друга полезна информация, която да качваме в сайта. Новият email на КАБ-Пловдив е info@kab-plovdiv.com.
 • 11. ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА 2012–2013 ACADEMIC YEAR 2012–2013 INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)
 • 12. Добре дошли в Университета по архитектура, строителство и геодезия! Скъпи студенти, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България. През своето 70- годишно съществуване нашият университет извървя с достойнство богат твор- чески път и днес с гордост можем да заявим, че сме авторитетно и търсено висше училище с модерно обзаведена база за учебна и научна работа, с високо- квалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри. Тук са се подготвили над 6000 архитекти и 40000 инженери за нуждите на един от най-важните отрасли на икономиката – строителството. През своята повече от половинвековна история УАСГ последователно е отстоявал духа на демократизъм и академична автономия и е развивал световните, европейските и българските традиции в областта на висшето техническо образование. Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвмес- тимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за кандидати от всички страни без привилегии и ограничения заради пол, раса, религия, възраст и социален статус. Нашият университет е не само източник на висши технически знания и умения, но е и средище за ползотворно сътрудни- чество между студенти, преподаватели и изследователи от целия свят. Между- народната репутация на УАСГ е висока, тъй като при нас традиционно се обу- чават голям брой студенти от различни страни на света. За времето на своето 70-годишно съществуване в УАСГ са се дипломирали над 1800 чуждестранни граждани от 60 страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка и над 500 завършили чуждестранни студенти са продължили обучението си в следдип- ломни индивидуални и докторски програми. В момента в университета се обучават над 300 чуждестранни студенти. Днешният динамичен свят изисква интернационализация на образованието и многостранно коопериране между различните университети. Това е и една от приоритетните области в стратегията за развитие на УАСГ. Надяваме се информацията в настоящия информационен пакет по ECTS да спомогне за по-пълната Ви информираност по отношение на възможностите, които предлага нашия университет за обучение по различните специалности. Бих искал да поздравя всички чуждестранни студенти, които избраха УАСГ да бъде част от тяхната образователна кариера и да им пожелая успехи в учението и незабравими мигове в нашата прекрасна страна. Проф. д-р инж. Красимир ПЕТРОВ Ректор Welcome to the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy! Dear Students, The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) in Sofia is the oldest and among the most prestigious higher technical schools in Bulgaria. 70 years after the University’s foundation we are proud to declare that our university is a preferrable higher school, with modern equipment for training and research, and highly-qualified lecturers, researchers and specialists. More than 6000 architects and 40000 engineers have been trained so far for the needs of one of the most important economic branches – construction. During its more than a half-century existence UACEG has been standing up for democracy and academic independence and has been developing European and Bulgarian traditions in higher technical education. Today, the contemporary mission of the University is to provide training which is compatible with the European educational and qualification standards, accessible for candidates all over the world with no privileges and restrictions because of sex, race, religion, age or social status. Our university is not only a source of higher technical knowledge and skills, but also a center of fruitful cooperation among students, teachers and researchers from all over the world. The UACEG enjoys a high international reputation and many foreign students have been trained here. For the 70 years of existence of the University more than 1800 foreign citizens from 60 countries in Europe, Asia, Africa and Latin America have graduated from UACEG, and over 500 postgraduate foreign students have attended individual training or doctoral degree courses. At present, the total number of international students is about 300. Today the dynamic world requires diverse international cooperation between universities and it is a priority trend in our development strategy. I hope that this ECTS Guide will give you enough information about the possibilities and degree programmes offered by the University. I would like to extend a warm welcome to the international students who wish to have our university as a step in their academic career. I wish you success in all your studies and enjoyable time in our beautiful country. Prof. Dr. Eng. Krasimir PETROV Rector
 • 13. 1 1 1 AI-1 AI-1 AI-1 AI-3 AI-5 AI-6 GPI-1 GPI-1 GPI-1 GPI-2 GPI-2 GPI-3 GPI-3 GPI-3 GPI-4 СЪДЪРЖАНИЕ ECTS – ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ ECTS – Общият език на академичното признаване Основни елементи на ECTS АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ Наименование и адрес Академичен календар Университетскеи ECTS-координатори Обща характеристика на висшето училище Процедури за приемане ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ Формалности за влизане в България Пристигане в София Разноски за живеене Квартира Здравно обслужване и застраховки Условия за обучение в УАСГ Друга практическа информация Извънучебна дейност и свободно време CONTENTS ECTS – EUROPE CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS – A Common Language of Academic recognition ECTS Main Elements THE ACADEMIC INSTITUTION Name and Address Academic Calendar University ECTS-Co-ordinator General Information on the High School Application Procedures GENERAL PRACTICAL INFORMATION Visa Requirements Arrival in Sofia Living Expenses Accommodation Medical Services and Insurance Academic Facilities at UACEG Other Useful Information Out-of Univer sity Activities and Free Time
 • 14. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE ECTS – ОБЩИЯТ ЕЗИК НА АКАДЕМИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ ECTS – A COMMON OF ACADEMIC RECOGNITION 1 ECTS – ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ ECTS – Общият език на академичното признаване Европейската система за трансфер на кредитни единици е създадена от Комисията на Европейския съюз в резултат на пилотен проект в рамките на програма Сократ/Еразмус (1989–1995 год.) и нейното официално въвеждане е през 1995 год. Основната цел на ECTS е взаимното академично признаване на резултатите от проведеното обучение на студенти в чужбина. Европейската Комисия популяризира кредитната система и междууниверситетското коопери- ране с цел да повиши качеството на образованието в полза както на студентите, така и на самото висше образование. В тази връзка обменът на студенти е воде- щият елемент при кооперирането на университетите. Признаването на обуче- нието и дипломите е необходимо условие за създаване на отворено общоевро- пейско образователно пространство за обучение, в което студенти и преподава- тели могат да се “придвижват” свободно, без ограничения и препятствия. Кре- дитната система създава прозрачност при обмена в процеса на обучение и чрез нея се обогатяват многократно възможностите за избор от страна на студентите. Чрез кредитната система се улеснява процеса на признаване на академичните степени, защото се използват общи, ясни и разбираеми мерни единици (кредит- ни точки и скали за оценяване), които се вписват и в националните системи за оценяване на различните страни. ECTS се основава на един основен принцип – взаимното доверие между партниращите институции. Това означава, че перио- дът на обучение в чужбина (включително положените изпити и други форми на оценка) замества изцяло учебното натоварване в собствения университет, като при това се допуска известна разлика в учебните програми на партниращите университети, договорена предварително. Основни елементи на ECTS Европейската кредитна система е изградена от следните три основни елемента:  информация за учебните програми и степента на натовареност на студентите;  споразумения между партниращите университети и обучаваните в тях студенти;  кредити, които посочват натовареността на студентите при изучаване на оп- ределена дисциплина или курс. ECTS – EUROPE CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS – A Common Language of Academic Recognition ECTS, The European Community Course Credit Transfer System, was developed by the Commission of the European Communities as a result of a pilot project of Socrates/Erasmus programme and was tested as a pilot scheme between 1989 and 1995. ECTS was officially introduced in 1995. It guarantees academic recognition of studies abroad. The European Commission promotes the system and the international cooperation between universities as a means of improving the quality of education bringing benefits both to students and the higher education itself. In this respect, students’ exchange is the basic element in university cooperation. Recognition of education and diplomas is the necessary condition for establishing an open European higher education space where students and lecturers can “move” with no restriction. ECTS creates transparency of education processes and enriches students’ choices and possibilities. The process of recognition of academic degrees is facilitated by common, explicit and comprehensive values (ECTS credits and ECTS grading scale), compatible with the local grading scales. The ECTS system is based on the principle of mutual trust and confidence between the participating higher education institutions. This means that the study period abroad (together with all taken exams and other assessment methods) fully replaces the study period at the home university. Moreover, a certain difference in the educational programmes of the partner universities is allowed if preliminarily agreed. ECTS Main Elements The ECTS system is based upon three main elements, as follows:  information about study programmes and student workload;  prior agreement between students and their home and host universities;  ECTS credits which describe the student workload allocated to course unit or certain discipline.
 • 15. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE ECTS – ОБЩИЯТ ЕЗИК НА АКАДЕМИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ ECTS – A COMMON OF ACADEMIC RECOGNITION 2 ECTS кредити ECTS кредитите са числови стойности, които се дават на всяка учебна дисцип- лина (проект, специализираща практика, дипломна работа), която студените изу- чават в даден курс. Кредитите отразяват натоварването и работата на студенти- те в рамките на една учебна година (лекции, практически и семинарни упражне- ния, самостоятелна работа) и показват каква част от целогодишното натоварва- не се пада на конкретната дисциплина според учебните планове на съответната академична институция. При ECTS 60 точки представляват натоварването за една година, като в най-честият случай 30 точки се присъждат на един семестър. Кредитните точки се присъждат на студента тогава, когато са изпълнени всички негови задължения по конкретната дисциплина (посещение на съответните лек- ции или упражнения; извършено проектиране; успешно положен изпит), т.е. кога- то е достигната образователната цел. Подробна информация за това се дава в съответните информационни пакети по различните специалности, където са опи- сани целите на дисциплините, какви изпити е необходимо да се положат преди това, методите на преподаване и начина на оценяване, съдържанието на препо- давания материал. ECTS документи Информационен пакет – всеки университет подготвя информационен пакет като ръководство за потенциално партньорство, което служи както на студен- тите, така и на преподавателите. Чрез информационните пакети се осигурява прозрачността на учебните програми и се подпомагат студентите при избор на подходящ учебен план при обучението им в чужбина. Допълнително се предо- ставя и полезна практическа информация за университета – местонахождение, процедури за приемане, квартирни условия, академичен календар и др. Двустранен договор за сътрудничество – сключва се между двете партни- ращи институции, които се осъществяват обмен на студенти и преподаватели. В него се уточняват всички подробности по отношение на областта на обучение, броят на студенти/преподаватели, продължителността на обучението/препода- ването и др. ECTS студенти Студентите, които участват по линия на програмата Сократ/Еразмус получават всички кредити при успешно завършване на даден курс на обучение в чужбина. Тези кредити се прехвърлят в собствения университет, като се замества изцяло учебното натоварване за съответната година/семестър (включително изпити и други форми на оценка). По този начин студентите могат да се обучават за известен период в чужди университети и след завръщането си в своя, да про- дължат обучението си без да губят семестри и изпити. По линия на ECTS студентите могат и да се дипломират в приемащия чужд университет, като реше- нието за това се извършва от съответните академични власти въз основа на “кредитното” досие и успеваемостта на студента в неговия собствен университет. За повече информация: http:/europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html ECTS Credits ECTS credits are a value allocated to course units to describe the student workload required to complete them. They reflect the quantity of work each course requires in relation to the total quantity of work required to complete a full year of academic study at the institution, i.e. lectures, practical training, seminars, individual preparatory work – in the library or at home – and examinations or other assessment activities. Thus, credits express a relative value. In ECTS, 60 credits represent the workload of one year of study and usually 30 credits are given for a semester. Credits are awarded only when the course has been completed and all required examinations or other assessments activities have been successfully passed. Detailed information about disciplines (short description of course contents, teaching methods, types of assessment, etc.) is given in the information package of each degree programme. ECTS Key Documents The information package. Universities which want to use ECTS produce an information package as a guide for potential partnership both for students and teachers. The ECTS guide provides transparency of the syllabi and in this way helps students to choose the most appropriate module for studying abroad. General information about the host institution – its location, student accommodation facilities, application procedure and academic calendar is also provided. The bilateral cooperation agreement. It is drawn up by the partner universities which are going to exchange students and lecturers, and includes details about programmes of study, number of students/lecturers, types of cooperation, number and duration of study/teaching, etc. ECTS Students Students participating in ECTS receive full credit for all academic work successfully carried out at any of the ECTS partner institutions. These credits are transferred to the home university and fully replace the annual/semester workload including exams and other assessments. In this way students can study abroad for a certain period of time and when they come back, they are able to continue their education without any loss of semesters and exams. Some students may also decide to graduate from the host university, and permission for that is given by the academic authorities based upon student’s transcript of credit points and his/her performance at the home university. Further information is available at: http:/europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html
 • 16. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-1 АКАДЕМИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ Наименование и адрес УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ) София 1046 бул. "Христо Смирненски" 1 тел. (+359 2) 865 68 63 факс: (+359 2) 865 68 63 е-mail: aceadm@uacg.bg Център за международна дейност и мобилност намира се в сградата на Ректората бул. “Христо Смирненски” 1 каб. Р 206 тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 866 67 70; (+359 2) 963 52 45/326, 538 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg; aceint@uacg.bg Академичен календар Академичната учебна година започва през есента, като обучението се провежда в 2 учебни семестъра – зимен и летен. Всеки семестър се състои от:  15 учебни седмици;  2 седмици (за Архитектурен факултет) без лекционни занятия за окончателно довършване, подготовка на проектите и защити; 1 седмица без лекционни занятия (за инженерните факултети) за заверка на проекти, курсови задачи и защити;  3 седмици (за Архитектурен факултет) и 4 седмици (за инженерните факул- тети) изпитна сесия;  за зимен семестър – 1 седмица поправителна сесия и 1 седмица ваканция;  учебни практики след лятната изпитна сесия (от 2 до 5 седмици при различ- ните специалности). Лятната ваканция започва след приключването на летните практики и продъл- жава до началото на есенната поправителна годишна сесия. В зависимост от от- делните специалности и курсове варира от 4 до 8 седмици. Графикът на дипломния семестър за Архитектурен факултет включва:  2 седмици предварителни проучвания и предварителна дипломна клаузура; THE ACADEMIC INSTITUTION Name and Address UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY (UACEG) Sofia 1046, BULGARIA 1, Hristo Smirnenski Blvd. Phone: (+359 2) 865 68 63 Fax: (+359 2) 865 68 63 е-mail: aceadm@uacg.bg The International Relations and mobility Centre is located at the Rector’s Office Building 1, Hristo Smirnenski Blvd. Room R 206 Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 866 67 70; (+359 2) 963 52 45/326, 538 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg; aceint@uacg.bg Academic Calendar The academic year at UACEG starts in September/October and is divided into two semesters – Fall and Spring. Each semester consists of:  15 weeks classes;  2 weeks (Faculty of Architecture) for finalising, preparation of project assignments and project presentation; 1 week (faculties of Engineering) for assessment of individual tasks and project assignments.  3 weeks (Faculty of Architecture) and 4 weeks (faculties of Engineering) for regular examination session;  1 week for supplementary examination and 1 vacation week after the fall semester;  practical training after spring semester (2 to 5 weeks depending on the programme); Summer holidays (4–8 weeks) start after the end of practical training and last till the beginning of the new academic year or till the beginning of the annual supplementary examination session in September for those students who have to sit for exams left from the previous year. The Diploma semester in the Faculty of Architecture includes:  2 weeks collection of information and design examination;
 • 17. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-2  100 дни дипломно проектиране, през времето на което се провежда и едно- дневна държавна дипломна клаузура;  предаване на дипломните проекти, рецензиране и дипломни. Графикът на дипломния семестър за инженерните факултети включва:  1–3 седмици предварителни проучвания и получаване на дипломно задание;  15 седмици разработване на дипломния проект;  предаване на дипломните проекти, рецензиране и дипломни защити. Организацията на учебния процес се реализира в рамките на График за учебния процес в УАСГ, който се приема ежегодно от Академичния съвет. Подробна ин- формация за отделните графици са представени в раздела на всяка специалност. Програма СОКРАТ/ЕРАЗМУС в УАСГ Университетът има много европейски партньори, с които извършва съвместни дейности по подпрограма ЕРАЗМУС на програма СОКРАТ въз основа на дву- странни договори. Информация за сключените през текущата учебна година до- говори можете да намерите на интернет адрес: http://www.uacg.bg/ UACEG_site/proj/socrat_e.html Допълнителна информация за програма СОКРАТ и участието на българските висши училища в нея можете да откриете на страницата на Национална агенция СОКРАТ в интернет: http://www.socrates.bg. Дейностите по програмата се осъществяват в съответствие с основните ú доку- менти, получени от Комисията на Европейския съюз (респективно упълномо- щената агенция ТАО), както и от Правилника за провеждането на програма СОКРАТ в УАСГ и приложенията към него. Полезни адреси: РЕКТОР проф. д-р инж. КРАСИМИР ПЕТРОВ каб. Р 219 тел. (+359 2) 866 19 67, (+359 2) 963 52 45/436 факс: (+359 2) 865 68 63 е-mail: k_petrov_fhe@uacg.bg aceadm@uacg.bg ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР учебна работа доц. д-р арх. НЕДЯЛКО БОНЧЕВ каб. Р 217 тел. (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331 факс: (+359 2) 866 63 85 е-mail: nedialko_far@uacg.bg  100 days for diploma project. During that time a state design examination is carried out;  Submission of diploma projects, review and presentation of diploma projects. The Diploma semester in the faculties of Engineering includes:  1 to 3 weeks collection of information and diploma assignment;  15 weeks for diploma project development;  Submission of diploma projects, review and presentation of diploma projects. The organisation of the training process is realised in the framework of the Academic Calendar, which is adopted each year with a resolution of the University’s Academic Council. Details about the academic calendars are given in the section related to the corresponding degree programme. The SOCRATES/ERASMUS Programme in UACEG The University has many European partners, with which it has entered into bilateral agreements for co-operation under the SOCRATES/ERASMUS scheme. Information about the bilateral agreements for the current academic year can be found at: http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/socrat_e.html Additional information about the SOCRATES scheme and the participation of Bulgarian higher schools in it can be found in the Web page of the National SOCRATES Agency: http://www.socrates.bg The activities under the programme are carried out in accordance with the principal documents issued by the Commission of the EU, respectively authorised agency TAO (Technical Assistance Office), with the Rules on the Implementation of the SOCRATES Programme at UACEG. Useful Addresses: RECTOR Prof. Dr. Eng. KRASIMIR PETROV Room R 219 Phone: (+359 2) 866 19 67, (+359 2) 963 52 45/436 Fax: (+359 2) 865 68 63 е-mail: k_petrov_fhe@uacg.bg aceadm@uacg.bg VICE RECTOR, Academic Affairs Assoc. Prof. Dr. Arch. NEDYALKO BONCHEV Room R 217 Phone: (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331 Fax: (+359 2) 866 63 85 е-mail: nedialko_far@uacg.bg
 • 18. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-3 ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР международно сътрудничество доц. д-р инж. ПЛАМЕН МАЛДЖАНСКИ каб. Р 213 тел. (+359 2) 866 58 10; (+359 2) 963 52 45/638 факс: (+359 2) 963 17 96 е-mail: maljanp_fgs@uacg.bg ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР научноизследователска и проектантска работа доц. д-р инж. БОГОМИЛ ПЕТРОВ каб. Р 215 тел. (+359 2) 865 67 36; (+359 2) 963 52 45/512 факс: (+359 2) 865 68 63 е-mail: bwp_fce@uacg.bg ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР по социално-битовата дейност и материална база доц. д-р инж. МИЛЧО ЛЕПОЕВ каб. Р 218 тел. (+359 2) 963 40 87; (+359 2) 963 52 45/677 факс: (+359 2) 865 68 63 е-mail: mlepoev_fte@uacg.bg Център за международна дейност и мобилност Ръководител – доц. д-р арх. БОЯН ГЕОРГИЕВ каб. Р 236, 206 тел. (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 факс: (+359 2) 865 10 78 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg Университетски ECTS координатор доц. д-р арх. НЕДЯЛКО БОНЧЕВ – зам.-ректор по учебната работа каб. Р 217 тел. (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331 факс: (+359 2) 866 63 85 е-mail: nedialko_far@uacg.bg VICE RECTOR, International Cooperation Assoc. Prof. Dr. Eng. PLAMEN MALJANSKI Room R 213 Phone: (+359 2) 866 58 10; (+359 2) 963 52 45/638 Fax: (+359 2) 963 17 96 е-mail: maljanp_fgs@uacg.bg VICE RECTOR, Research and Desigh Affairs Assoc. Prof. Dr. Eng. BOGOMIL PETROV Room R 215 Phone: (+359 2) 865 67 36; (+359 2) 963 52 45/512 Fax: (+359 2) 865 68 63 е-mail: bwp_fce@uacg.bg VICE RECTOR, Social Affairs and university’s Facilities Assoc. Prof. Dr. Eng. MILCHO LEPOEV Room R 218 Phone: (+359 2) 963 40 87; (+359 2) 963 52 45/677 Fax: (+359 2) 865 68 63 е-mail: mlepoev_fte@uacg.bg International Relations and Mobility Centre Head – Assoc. Prof. Dr. Arch. BOYAN GEORGIEV Room R 236, 206 Phone: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 Fax: (+359 2) 865 10 78 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg University ECTS Co-ordinator Assoc. Prof. Dr. Arch. NEDYALKO BONCHEV – Vice Rector for Academic Affairs Room R 217 Phone: (+359 2) 963 28 92; (+359 2) 963 52 45/331 Fax: (+359 2) 866 63 85 е-mail: nedialko_far@uacg.bg
 • 19. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-4 ФАКУЛТЕТСКИ ECTS/ЕРАЗМУС КООРДИНАТОРИ Архитектурен факултет доц. д-р арх. МИЛЕНА МЕТАЛКОВА каб. А 209 тел. (+359 2) 963 52 45/789 факс: (+359 2) 865 50 90 е-mail: metalkova_far@uacg.bg Геодезически факултет доц. д-р инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ каб. Р 207 тел. (+359 2) 963 52 45/275 факс: (+359 2) 963 17 96 е-mail: ppavlov_fgs@uacg.bg Строителен факултет проф. д-р инж. СТЕФАН ЦАЧЕВ каб. Б 314 тел. (+359 2) 963 52 45/372 факс: (+359 2) 963 17 96 е-mail: stzachev_fce@uacg.bg доц. д-р инж. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА каб. Б 314 тел. (+359 2) 963 52 45/372 факс: (+359 2) 963 17 96 е-mail: fantina_fce@uacg.bg Факултет по транспортно строителство доц. д-р инж. ЛЕНА МИХОВА каб. Р 327 тел. (+359 2) 963 52 45/330 факс: (+359 2) 963 17 96 е-mail: lmihova_fte@uacg.bg Хидротехнически факултет доц. д-р инж. ВЕСЕЛА ЗАХАРИЕВА каб. А 203 тел. (+359 2) 865 48 92; (+359 2) 963 52 45/772 факс: (+359 2) 865 66 48 е-mail: vesela_fhe@uacg.bg FACULTY SOCRATES CO-ORDINATORS Faculty of Architecture Assoc. Prof. Dr. Arch. MILENA METALKOVA Room А 209 Phone: (+359 2) 963 52 45/789 Fax: (+359 2) 865 50 90 е-mail: metalkova_far@uacg.bg Faculty of Geodesy Assoc. Prof. Dr. Eng. PAVEL PAVLOV Room R 207 Phone: (+359 2) 963 52 45/275 Fax: (+359 2) 963 17 96 е-mail: ppavlov_fgs@uacg.bg Faculty of Structural Engineering Prof. Dr. Eng. STEFAN TZACHEV Room B 314 Phone: (+359 2) 963 52 45/372 Fax: (+359 2) 963 17 96 е-mail: stzachev_fce@uacg.bg Assoc. Prof. Dr. Eng. FANTINA RANGELOVA Room B 314 Phone: (+359 2) 963 52 45/372 Fax: (+359 2) 963 17 96 е-mail: fantina_fce@uacg.bg Faculty of Transportation Engineering Assoc. Prof. Dr. Eng. LENA MIHOVA Room R 327 Phone: (+359 2) 963 52 45/330 Fax: (+359 2) 963 17 96 е-mail: lmihova_fte@uacg.bg Faculty of Hydrotechnics Assos. Prof. Dr. Eng. VESELA ZAHARIEVA Room А 203 Phone: (+359 2) 865 48 92; (+359 2) 963 52 45/772 Fax: (+359 2) 865 66 48 е-mail: vesela@mbox.contact.bg
 • 20. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-5 Обща характеристика на висшето училище Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно – 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преиме- нуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура, строителство и геодезия (ВИАС). През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преоб- разуван в университет с решение на Народното събрание. УАСГ е държавно висше учебно заведение за подготовка на архитекти, строител- ни инженери и геодезисти с висше образование и образователно-квалифика- ционна степен “магистър” и урбанисти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”, както и бакалаври по нова за страната специалност “Устройство и управление на земи и имоти”. УАСГ заема първо място в националния рейтинг за обучение в своето професионално направление. Образователен капацитет: 1200 студенти и докторанти по специалност “Архитектура” и 6150 студенти и докторанти по останалите специалности. Академичен персонал (редовни преподаватели): 400 (вкл. 65 професори, 125 доценти, 190 асистенти, 20 преподаватели); от тях 250 са с докторска степен. Академичен персонал (хонорувани преподаватели): 160; от тях с докторска степен – 60. За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 6000 архитекти и 40000 инженери. В пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти. Продължителността на обучението, включва и времето за подготовка на дипломна работа е 10 семестъра за инженерните специалности, 11 семес- търа за специалността "Архитектура" и 8 семестъра за бакалавърските специал- ности. Освен това, Центърът за продължаващо обучение предлага много и разнообразни възможности за допълнителна квалификация както на студентите, така и на завършилите специалисти. Предлага се както дългосрочно обучение в рамките на 4–5 семестъра във вечерните часове по специалностите Управление на земи и имоти, Международни икономически отношения, Компютърна обра- General Information on the Higher School The University was founded in 1942 as a Higher Technical School. In 1945 it was transformed into a State Polytechnic. In 1953 the Polytechnic was divided into several institutes one of them being the Institute of Civil Engineering, which was renamed to Higher Institute of Civil Engineering in 1963 and to Higher Institute of Architecture and Civil Engineering in 1977. In 1990 by decision of its General Assembly the Institute was renamed to University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), the official accreditation being voted by the Parliament on the 21st of July 1995. UACEG is a state university offering Master’s degree for architects, civil engineers and surveyors, Bachelor’s and Master’s degree in Urbanism and Bachelor’s degree in a Land and Real Estate Planning and Management – new programme for Bulgaria. UACEG is the university which ranks first in the National rating of the higher schools teaching Architecture, Civil Engineering and Geodesy. Educational Capacity: 1200 students and doctoral students in Architecture and 6150 students and doctoral students in the other degree programmes. Academic staff (full-time): 400 (including 65 professors, 125 associate professors, 190 teaching assistants, 20 lecturers); holding doctorate – 250. Academic staff (part-time): 160; holding doctorate – 60. For the time of its existence UACEG has trained more than 6000 architects and 40000 engineers. The 5 faculties (Faculties of Architecture, Structural Engineering, Hydrotechnics, Geodesy and Transportation Engineering) including 33 departments offer the following degree programmes: Architecture, Urbanism, Structural Engineering, Transportation Engineering, Water Supply and Sewerage, Hydraulic Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Geodesy and Land and Real Estate Planning and Management. The duration of study, including the time for preparation and presentation of diploma thesis, is 10 semesters for the engineering programmes, 11 semesters for Architecture and 8 semesters for the Bachalor’s programmes. Furthermore, the Centre for Continuing Education offers various possibilities for additional qualification both for students and graduates. For those who prefer long- term training (4–5 semesters), courses in Land and Property Management, International Business Relations, Computer Systems in Informatics, and Computer- Aided Design are offered in evening courses. Short courses (2–4 weeks) are offered in
 • 21. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-6 ботка на информацията, Компютърни технологии в проектирането; така и краткосрочни курсове в рамките на 2–4 седмици като Оценка на недвижими имоти, Оценка на земеделски земи, Оценка на въздействието върху околната среда, Реконструкция и модернизация на сгради, Планиране, предприемачество и управление в строителния бизнес, Мениджмънт на строителната фирма, Компютърни системи – MS Windows (Word, Excel), AutoCad 2006, ArchiCAD 6.0, SAP 2000, ANSYS 5.5, Географски информационни системи (ГИС) и др. Провеждат се и групови и индивидуални специализации (3–18 месеца) по индивидуална програма. УАСГ разполага със солиден и добре обзаведен сграден фонд, разположен в централната градска част на София. В 7 корпуса се помещават 90 учебни зали и 36 лаборатории, 3 спортни зали, модерно съоръжен възстановителен център и съвременно обзаведена Аула Максима с 800 места. Общежитията в Студентския град в кв. Дървеница разполагат с 2675 легла. В планината Рила и край Черно море университетът разполага с почивни домове за преподаватели и студенти. Процедури за приемане Условия и документи за прием на чужди граждани (извън ЕС) на общо основание Чуждестранни граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УАСГ чрез конкурс по документи, в редовна форма на обучение при следните условия: Общият среден успех от дипломата за завършено средно образование и успехът по математика и физика да не е по-нисък от 62% от максималната стойност на оценките. Допълнително, за специалност Архитектура кандидатът трябва да се яви на приемен изпит по рисуване. Подготвително обучение През първата година от следването си чуждестранните студенти изучават бъл- гарски език в 10-месечен интензивен курс – организиран по специален Учебен план за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти и док- торанти. През този период за тях се осигуряват и допълнителни курсове: по рисуване (за студентите желаещи да следват Архитектура), инженерна графика, въведение в строителното инженерство и др. Така те по-лесно се адаптират към условията на обучение в УАСГ, което се извършва на български език. such fields as Property Valuation, Land Valuation, Environmental Impact Assessment, Reconstruction and Rehabilitation of Buildings, Planning, Entrepreneurship and Management of Construction Business, Management of Construction Company, Computer Applications (MS Windows, Word, Excel, AutoCad 2006, ArchiCAD 6.0, SAP 2000, ANSYS 5.5), Geographical Information Systems (GIS), etc. Group and individual training for 3–18 months can also be provided. UACEG is located in the central part of Sofia in a substantial and well-equipped Campus. As many as 90 auditoriums, 36 laboratories, 3 sports halls, a modern recreation centre and a Ceremonial Hall of 800 seats are located in 7 buildings. The dormitories in Darvenitza residential area provide 2675 beds for UACEG students. There are leisure facilities for staff and students at the Black Sea side and in the Rila Mountains. Application Procedures General Conditions and Documents for Admission of Foreign Students (outside EU Countries) Foreign citizens may apply to UACEG after a document competition for full time studies under the following conditions: The total average mark from the secondary education certificate and the marks in Mathematics and Physics to be not less than 62% of the highest possible marks. In additions, applicants for the degree programme in Architecture should pass an entrance examination in Drawing. Preparatory Training During the first year of their studies foreign students study Bulgarian in a 10-month intensive course. The course is organised following a special academic curriculum for language and specialised training of foreign graduate and doctoral students. During this period additional courses are provided to students: in Drawing (for students wishing to pursue the degree programme of Architecture), Engineering Design, Introduction to Structural Engineering, etc. This helps students to adapt more easily to the conditions of training at UACEG, which is carried out in Bulgarian.
 • 22. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ THE ACADEMIC INSTITUTION AI-7 Учебни такси Чуждите граждани обучавани в УАСГ заплащат учебни такси. Те се заплащат на две вноски: в началото на учебната година и в началото на втория (летния) семестър. За изпращане на документи за кандидатстване, както и за получаване на по-под- робна информация, чуждестранните кандидат-студенти могат да се обръщат към: УАСГ – Център за междунаровна дейност и мобилност Ректорат – каб. Р 224 бул. “Христо Смирненски” 1 1046 София, България тел. (+359 2) 963 52 45/326, 538 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg aceint@uacg.bg Условия и документи за прием на чуждестранни студенти по програми на Европейския съюз Кандидатстването, приема и формите за обучение на чуждестранни студенти по различни програми на Европейския съюз се урежда според конкретните дву- странни или международни споразумения. За изпращане на документи за кан- дидатстване, както и за получаване на по-подробна информация, се обръщайте към Център Сократ: УАСГ – Център за международна дейност и мобилност бул. “Христо Смирненски” 1, каб. Р 206 тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 е-mail: boyangeo_far@uacg.bg aceint@uacg.bg Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет: http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/application-form.doc Tuition Fees Foreign citizens, studying at UACEG, pay tuition fees. The fees are paid in two instalments: at the beginning of the academic year and at the beginning of the second (Spring) semester. For sending applications and for more detailed information foreign applicants can address: UACEG – International Relations and Mobility Centre Rector's Office Building, Room R 224 1 Hristo Smirnenski Blvd. 1046 Sofia, Bulgaria Phone: (+359 2) 963 52 45/326, 538 e-mail: boyangeo_far@uacg.bg aceint@uacg.bg Conditions and documents for admission of foreign students under Programmes of the European Union Application, admission and forms of training of foreign students under different programmes of the European Union are settled in compliance with the individual bilateral or international agreements. For sending application forms under SOCRATES/ERASMUS and for more detailed information foreign applicants can address the SOCRATES Centre: UACEG – International Relations and Mobility Centre 1 Hristo Smirnenski Blvd., Room R 206 Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 e-mail: boyangeo_far@uacg.bg aceint@uacg.bg The Application form can be obtained at: http://www.uacg.bg/UACEG_site/proj/application-form.doc
 • 23. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION GPI-1 ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ Формалности за влизане в България В съответствие със законовите изисквания за пребиваване на чужденци в Репуб- лика България, всеки чуждестранен кандидат може да влезе в страната с вали- ден паспорт (или друг ID документ) и с входна виза за България. Входни визи се издават във всички български посолства или консулски служби по света. Не се изискват визи от гражданите на страните от Европейската общност и на опреде- лен брой други страни. При пристигането си в България всеки чужденец – ако не е настанен в хотел, трябва в рамките на 24 часа да регистрира своя адрес в Паспортната служба за чуждестранни граждани – София, бул. “Мария Луиза” 48. Приетите за различен срок на обучение в УАСГ студенти трябва да представят документ за приемането им, издаден от УАСГ. Това ще им позволи да кандидатстват за разрешение за удължен престой в страната след изтичането на срока на входната им виза. Пристигане в София София е най-големият транспортен център в България. През нейната територия преминават международни железопътни линии и автомагистрали от Западна Европа в посока Истанбул и Близкия изток. При пътуване със самолет може да се използва информацията от офисите на българските авиолинии Балкан в повече от 60 страни, отнасящи се до необхо- димите документи за престой: паспорт, виза, здравни документи и т.н. От Аеро- гарата на София до центъра на града пътуването е с автобус № 84 до спирка “Орлов мост”, след което с автобуси №№ 94, 76, 204, 604 се пътува до спирка ул. “Граф Игнатиев”, намираща се на около 50 м. от УАСГ. При пристигане на Централна Софийска жп гара – с трамваи №№ 12, 18 в на- правление площад Журналист, се пътува за около 20 минути до спирка “УАСГ” (Университет по архитектура, строителство и геодезия), намираща се в близост до сградата на Ректората на УАСГ, както и с метро до метростанция “Стадион Васил Левски”. При пристигане на терминала на международните автобусни линии в близост до Централна Софийска гара – се пътува с трамваи №№ 12, 18 в направление площад Журналист. При пристигане в София с личен транспорт – обикновено по бул. “Цар Борис ІІІ” или по бул. “Цариградско шосе” в посока на центъра на град София – пътят към УАСГ се намира по приложения фрагмент от пътна карта. GENERAL PRACTICAL INFORMATION Visa Requirements According to the Law on Foreigners Stay in the Republic of Bulgaria, each foreigner may enter the country with a valid passport (or other ID document) and an entry visa for Bulgaria. Entry visas are issued in all Embassies or Consulates of Bulgaria abroad. No visas are required from citizens of the countries of the European Union and of a number of other countries as well. On arrival in Bulgaria every foreigner, if not accommodated in a hotel, should within 24 hours register his/her address in the Passport Service for Foreigners (Sofia, 48 Maria Louisa Blvd.). Foreigners who are admitted as students at UACEG should present their documents for admission issued by the University. This will allow them to get permission for longer stay in the country after their entry visas expire. Arrival in Sofia Sofia is the biggest transport centre of Bulgaria. International railways and highways from Western Europe to Istanbul and the Near East run through its territory. If you travel by air, Balkan Bulgarian Airlines has over 60 offices abroad where you can get detailed information regarding the required documents for your stay: passport, visa, health certificates, etc. You can get from Sofia Airport to the centre of the city by bus No 84 to bus stop Orlov Most (Eagle's Bridge), where you can transfer to buses Nos. 94, 76, 204, 604 and get off at the next stop Graf Ignatiev Street, 50 m far from the University. If you arrive at the Central Railway Station, you should travel for approximately 20 minutes by Trams Nos. 12, 18 (direction Journalist Square) to tram stop UACEG (University of architecture, civil engineering and geodesy), which is close to the Rector’s Office Building of UACEG, as well as with underground to Stadium Vasil Levski Station. If you arrive on the terminal of the international bus lines close to the Central Railway Station, you should travel by Trams Nos. 12, 18 (bound to Journalist Square). If you travel by car you enter Sofia usually through Tzar Boris III Blvd. or Tzarigradsko Shausse Blvd. that lead downtown. Then you may find your way to the University using the enclosed map.
 • 24. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION GPI-2 След пристигането си в Университета сте поканени да осъществите контакт с Офиса на Директора на Центъра за международна дейност и мобилност: Център МДМ бул. “Хисто. Смирненски” 1, каб. Р 236, 206 тел./факс: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 доц. д-р арх. БОЯН ГЕОРГИЕВ – Директор Разноски за живеене Оптималният размер на разноските за живеене е свързан с балансиран бюджет, включващ дневни разходи, разходи за квартира, разходи за медицинско обслуж- ване, разходи за обществен транспорт, разходи за храна и обществени услуги, разходи за обучение и други разходи. Минималните разноски за живеене се реализират при хранене в студентски столове и умерени разходи за транспорт и други обществени услуги. При горните условия средните разноски за живеене са в рамките на 250–400 Eвро на месец. Квартира Настаняването на квартира може да се осъществи в няколко сектора: В рамките на големия брой хотели в София. Ориентировъчните цени за наемане на единична стая е както следва: Хотел “Принцес” – 120 Евро; Парк- Хотел “Москва” – 70 Евро; “Космос” – 75 Евро, “Дева Спартак” – 65 Евро; “България” – 65 Евро; В рамките на по-евтини хотели. С по-нисък комфорт на обитаване или единич- ни стаи към хотелски вериги с цени около 15–35 Евро/нощ. Тези възможности са предвидени в информационни бюлетини на съответните агенции; В квартири под наем. Наемът за подобна квартира (1–3 стаи) е в интервала 60– 250 Евро на месец в зависимост от комфорта, обзавеждането и мястото в града. Наемите изключват разходите за електрически ток, топла вода, централно отоп- ление и телефон, които са в рамките на допълнителни 20–60 Евро на месец; В рамките на студентски общежития (на УАСГ или други). С минимален ком- форт при цени от около 40 Евро на месец. On arriving at the University you are welcome to contact the office of the Head of the International Relations and Mobility Centre: IRM Centre 1 Hristo Smirnenski Blvd, Room R 236, 206 Phone/Fax: (+359 2) 865 10 78; (+359 2) 963 52 45/326, 538 Assoc. Prof. Dr. Arch. BOYAN GEORGIEV – Head Living Expenses The optimum amount of living expenses is connected with a balanced budget, including subsistence costs, accommodation costs, medical services, public transport, food and public services, tuition costs and other expenses. Minimum living costs are achieved if the students’ canteen is visited, and modest expenses are incurred for transport and other public services. Under these conditions the average living expenses amount to 250–400 Euro per month. Accommodation Accommodation can be found in several sectors: In one of the many hotels in Sofia. The approximate prices for a single room are as follows: Princess Hotel – 120 Euro; Park Hotel Moscow – 70 Euro; Cosmos – 75 Euro; Deva Spartak – 65 Euro; Bulgaria – 65 Euro. In one of the cheaper hotels. Offering less comfort, or in single rooms in hotel chains at prices about 15–35 Euro per night. These possibilities are mentioned in the information bulletins of relevant agencies. Renting a flat. The rent for such a flat (1 to 3 rooms) varies from 60 to 250 Euro per month depending on the degree of comfort, furniture and location. Rents excludes expenses for electricity, hot water, central heating and telephone, which may cost about 20–60 Euro per month. In students’ hostels (of UACEG or other). With minimum comfort at rents of about 40 Euro per month.
 • 25. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ GENERAL PRACTICAL INFORMATION GPI-3 Здравно обслужване и застраховки Съществуват многобройни клиники, болници и частни медицински кабинети, от които може да се получи квалифицирана медицинска помощ на разумна цена. Съществува и специализирана болница за чужденци “Света Ана” със следния адрес: ул. “Евгени Павловски” 1, тел. 75-361. Възможно е да се получи медицин- ска застраховка в една от многобройните застрахователни компании в България. Условия за обучение в УАСГ Библиотеки Университетската библиотека е основата през 1942 година като първата в стра- ната техническа библиотека. Днес тя се е утвърдила като водеща научно-техни- ческа библиотека с богат профилиран фонд с повече от 600 000 тома книги, периодични издания, както и специални издания – ръкописи, дисертации, микро- филми, колекции и дарения, енциклопедични издания на български, английски, немски, френски, руски, италиански, испански и др. езици. Обхватът е архитек- тура, технология, геодезия, изкуства, икономика, математика, физика, агрикул- тура, философия, политически и социални науки, науки за околната среда. Пове- че от 120 000 библиографски единици са в компютърен каталог на книги и перио- дични издания. Възможности за специализирано обучение Обучението по различните специалността се осъществява при използуването на специализирани лаборатории. Подробности за тях са дадени към съответните факултети. Друга практическа информация Обществен транспорт. Основният обществен транспорт в София включва метро, трамваи, тролейбуси и автобуси. Билети се продават на спирки, в пави- лиони за вестници и в някои случаи от водачите на превозните средства. Билетите се перфорират в превозното средство. Предлагат се билети и карти с валидност от един ден, една седмица или един месец. Цената на билет в градския транспорт е 1.00 лв. (около 0.50 Евро). Таксиметров превоз. В града съществуват многобройни таксиметрови линии – предимно на частни дружества. нформацията за фирмата-превозвач, както и тарифите (дневна и нощна) са на стикери на челните или задните стъкла на колите. Тарифите на километър са между 0.60 и 0.80 лв. за километър (около 0.30–0.40 Евро). Обмяна на пари. Популярни валути в България са американският долар и еврото. Работното време на банките е обикновено от 9.00 до 15.00 часа. Съществуват и многобройни валутни бюра за обмяна. Medical Services and Insurance There are many clinics, hospitals and private medical offices where you may ask for qualified medical help paying cash at quite reasonable rates. There is also a special hospital for foreigners "St. Anna" at the following address: 1, Evgeni Pavlovski Street, tel. 75-361. You may also get medical insurance in one of the numerous insurance companies in Bulgaria. Academic Facilities at UACEG Libraries The University Library was founded in 1942 as the first technical library in Bulgaria. At present it is a leading scientific and technical library with a rich specialised collection of more than 600 thousand volumes – books, periodicals, as well as specialised issues (manuscripts, dissertations, microfilms, collections and donations, encyclopaedias in Bulgarian, English, German, French, Russian, Italian, Spanish). The collection covers topics in architecture, technology, geodesy, surveying, arts, economics, mathematics, physics, agriculture, philosophy, political and social sciences, environmental sciences. There are about 120 thousand entries in the computer catalogues of books and periodicals. Opportunities for Specialised Studies Training in different degree programmes is carried out using specialised laboratories. Details about them can be found in the sections related to individual faculties. Other Useful Information Public Transport. Underground, trams, buses and trolley buses are the main public transport in Sofia. Tickets are sold at stations (stops), at newspaper stands or in some cases by drivers. Tickets should be perforated in the vehicle. There are also season tickets for one day, one week or one month. The price of a ticket for public transport is 1.00 Lv. (about 0.50 Euro). Taxi. There are many taxis in Sofia, provided mostly by private firms. Information about the firm and charge rates (day and night) can be seen on stickers on the front or rear windows of the car. Charge rates for 1 kilometre are between 0.60 and 0.80 Lv. (about 0.30–0.40 Euro). Money Exchange. Popular currencies in Bulgaria are the USD and EURO. Open hours of the banks are usually between 9.00 a.m. and 3.00 p.m. There are also a lot of foreign exchange offices.