Comparative European Planning

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО,
Великобритания
Системи за пространствено планиране
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Петър Дечев Дечев УРБ 10098
Владимир Петров Бахнев УРБ 10109
ръководител: доц. д-р арх. Елена Димитрова
УАСГ – София © 2008
Площ:
Население:
Столица:
Официален език:
Религия:
Официален празник:
Парична единица:
Държавно устройство:
224 820 кв. км.
59,5 млн. души (към 2000
г.)
Лондон
английски
англикани (57 %),
протестанти (15 %),
католици (13 %)
рожденният ден на
кралицата
британска лира
конституционна монархия
Държавно устройство
конституционна монархия, държавен глава - крал (кралица)
Законодателен орган - крал (кралица) и двукамарен
парламент (Камара на лордовете - през 1999 одобрява
реформа, която отнема наследственото право на местата в
нея, и Камара на общините)
Изпълнителен орган - правителство с министър-
председател, назначен от краля (кралицата)
От 1998 Северна Ирландия има полуавтономен парламент
и полуавтономно правителство
От 1999 се провеждат избори за местни автономни
парламенти на Шотландия и на Уелс
Население: англичани, шотландци, уелсци, ирландци и др.
География
Великобритания е
разположена на
Британските острови,
в североизточната
част на остров
Ирландия и на
прилежащите
Хебридски острови,
Шетландски острови
и др. в
Атлантическия океан
и Северно море
Природа
Силно разчленена брегова линия - фиорди на север, естуари на
юг, които образуват големите полуострови Уелс и Корнуол. На
север и запад преобладава планински релеф -
Северношотландското плато (връх Бен Невис в Грампианските
планини - най-висок във Великобритания, 1343 m),
Южношотландските възвишения, Пенинските планини,
Камбрийските планини
На юг и югоизток - хълмисти равнини (Лондонския басейн),
оградени от куести
Влажен, океански умерен климат с мека зима и прохладно лято
(средна януарска температура 3-7 оС, средна юлска температура
11-17 оС, валежи 600-750 mm годишно до 3000 mm годишно в
планините), чести мъгли
Гъста речна мрежа, пълноводни реки (Темза, Севърн), съединени
с канали, на север - много езера - Лох Нес, Лох Ломънд, Лох Ней
Торфища, хвойнова растителност, културен ландшафт. Над 180
национални природни резервата (142 000 ha), 95 местни резервата
(над 13 500 ha), 10 национални парка, горски и др. резервати
Стопанство Високоразвита промишлена страна,
на V място в света след САЩ,
Япония, Германия, Франция. Добив
на нефт, въглища, електрическа
енергия.
Черна и цветна металургия (внос на
желязна руда; стомана - Шефилд,
Южен Уелс), машиностроителна
(електротехническа,
радиоелектронна, авио- и
ракетостроителна,
корабостроителна, селскостопанска
и др.), нефтопреработваща,
химическа, текстилна, хранително-
вкусова, обувна, шивашка
промишленост.
Едро земевладение.
Главен отрасъл на селското
стопанство е животновъдството.
Едър рогат добитък, свине, овце,
птици. Зърнодобив, захарно цвекло,
картофи. Зеленчукопроизводство,
овощарство, цветарство.
Риболов.
Туризъм
БВП 1,36 трилиона USD (2000):
1,7%
24,9%
73,4%
селско стопанство
промишленост
услуги
Транспорт
16 878 km жп линии, 371 603 km шосета, 3926 km
петролопроводи, 12 800 km газопроводи, 3,934 млн. бр.р.т.
търговски флот, 489 летища (2000)
Главни пристанища: Абърдийн, Белфаст, Бристол, Кардиф,
Дувър, Глазгоу, Ливърпул, Манчестър, Плимът, Скапа Флоу,
Саутамптън, Тайн
Стокооборот
Износ: 282 млрд. USD (2000) - стоки за потребление,
промишлени масла, химикали, хранителни стоки,
напитки, тютюн (Германия, Франция, Нидерландия,
САЩ)
Внос: 342 млрд. USD (2000) - стоки за потребление,
машини, промишлени масла, хранителни стоки
(Германия, Франция, Нидерландия, Италия, САЩ)
История
Територията на Великобритания е обитавана от III хилядолетие пр.
Хр. I хилядолетие пр. Хр. - островът е завладян от келтски
племена (брити и др.). 43-83 - завладяване на Британския остров от
римляните. 5-7 в. - на острова се прехвърлят германски племена
(англи, сакси, юти, фризи), които образуват кралствата Кент,
Уесекс, Мерсия и др. 829 - създадена е единна държава под името
Англия. 1066 - завладяна от нормандския дук Уилям, който става
английски крал под името Уилям I Завоевател. Стреми се към
силна кралска власт и политическо обединение на страната. 12 в. -
основана династията Плантадженети. 1265 - създава се
Парламентът (от 14 в. става двукамарен). 1337 - започва
Стогодишната война. 1381 - селско въстание начело с Уот Тайлър.
1455 - Война между "Червената и Бялата роза" (между
Ланкастърите и Йорките ), завършва (1485) с установяване на
династията Тюдори. 15-16 в. - масово се извършват заграждания
на земи от новите земевладелци, развитие на манифактурата,
морската търговия
Историческа справка
1542 год. – Присъединяването на Англия и Уелс
1707 год. – Англия и Шотландия
1801 год. – Създаване на Обединено Кралство,
Великобритания и Ирландия
1922 год. – Създаване на свободна Ирландска
държава
1931 год. – Британска Общност на Народите
(Commonwealth)
1949 год. – Присъединяване към НАТО
06.02.1952 год. – Възкачване на Елизабет II
Втората половина на XX век
1973 год. – Присъединяване към Европейската Общност
(след гласуване от 1961 год.), потвърдено от референдум
през 1975 год.
Май 1979 год. – Маргарит Тачър става премиер
1980 год. – Приватизация в публичния сектор
Май/Юни 1982 год. – Фолклендска война
1990 год. – замяна на местни данъци с “poll tax” или
“community charge”
Ноември 1990 год. – Джон Мейджър става премиер
1992 год. – “Council tax”, отчасти базирана на стойност на
имота заменя “poll tax”; Обединеното Кралство нашуска
монетарна система на ЕС
01.11.1993 – Влиза в сила споразумение от Маастрихт
Май 1997 – Тони Блеър става премиер
Промяна на законова рамка
1835 год. – Закон за общинско самоуправление, Съвет на
общините
1963 год. – Закон за административна организация на Лондон
1972 год. – Закон за местно самоуправление (Local Government
Act), двустепенно в Англия и Уелс (county and district councils), 1973
– Северна Ирландия (орязване на правомощия), Шотландия
(реформиране и разширяване на правомощия)
1979 год. – Неуспешни референдуми за приемане на независими
парламенти по плана Калаган в Единбург и Кардиф
1985 год. – Прeмахване на райони (metropolitan counties) и съвета
на Голям Лондон
1991 год. – Създаване на комисия на местните власти (Local
Government Commission)
01.04.1996 год. – Замяна с едно-степенна система в Уелс и
Шотландия
Система на управление
Национално ниво
Монарх – Кралица Елизабет II; конституционни
връзки с Парламент; назначава:
Министър председател – Гордън Браун
Правителство, отговорно пред:
Парламент
• Камара на Лордовете (аристократична, около
1200 светски и духовни лордове)
• Камара на Общините (House of Commons,
chamber of representatives), мажоритарно пряко
гласуване
Регионално ниво, Междинно (развито в Англия, Уелс
и Шотландия) и Локално ниво
Система на управление
преди май 1997
Липсва регионално ниво
Министър председателя назначава:
Държавен секретар (Secretary of State) по
Околната среда, Транспорта и Регионите за
Англия
За Уелс
За Шотландия
За Северна Ирландия
които от своя страна надзирават и осъществяват
последващ контрол върху по-ниските нива, както
следва:
Англия
Междинно ниво:
6 Градски района (Metropolitan County Councils) и Голям
Лондон (Greater London Council), отменени през 1986
год. (Local Government Act, 1985)
39 Районни съвети (non-metropolitan) – мажоритарен
избор на съветници
Локално ниво:
296 Общински (District) съвета – броя жители, които ги
съставляват
36 Градски (Metropolitan) съвета – 10 хил., от които 8
хил. формират съвет (council)
Лондон – 32 Borough Councils + City
Директен мажоритарен избор, местни отговорности подобни
на тези в районите, с изключение на специални
стратегически функции за части на Лондон
ПОНЯТИЯ:
Council - съвет
County - графство (административна единица в Англия),
окръг (в САЩ)
Metropolitan - 1. столичен; METROPOLITAN borough
общински район (в Лондон)
Borough - 1. градче; (municipal) BOROUGH град/градеки
район с общинско самоуправление; 2. ам. една от
административните единици на гр. Ню Йорк
District - 1. област, район, околия, окръг, участък, енория,
квартал; 2. attr областен, районен, околийски, окръжен,
участъков, енорийски, квартален
Community - 1. община; 2. колония, землячество; 3.
църковна община; 4. общност
Local Community Councils – местни съвети
Уелс
8 Районни съвета (Community Councils) – директен
мажоритарен избор; специални (политически)
функции: бюджет, местни данъци и такси; функции
споделени с изпълнителна власт на други райони,
работа по комисии (committees)
37 Общински съвета (District Councils) – директен
мажоритарен избор; местни отговорности, подобни на
тези в районите
Местни съвети в рамките на общините (Community
Councils), отменени 1995
Шотландия
9 Регионални съвета (Regional Councils) – директен
мажоритарен избор; специални (политически)
функции: бюджет, местни данъци и такси; функции
споделени с изпълнителна власт на други райони,
работа по комисии (committees)
53 Общински съвета (District Councils) – директен
мажоритарен избор; местни отговорности, подобни на
тези в районите
3 Островни съвета (Island Councils) – Острови Orkney,
Shetland и Western
1 350 Местни съвета (Local Community Councils),
пропорционален избор, не са местни власти каквито
са тези в Англия и Уелс
Северна
Ирландия
26 Общински съвета (District Councils) – директен
мажоритарен избор; специални (политически)
функции: бюджет, местни данъци и такси; функции
споделени с изпълнителна власт на други райони,
работа по комисии (committees)
Роля на териториалните власти за европейскa
интеграционна политика и интернационално
сътрудничество
1979 – “Кооперация Север”, скъсяване на връзките
Север-Юг между търговски и индустриални компании
1980, Мадрид, Европейска Конвенция за
Сътрудничество на Местните Власти
1990 – EUROCORP, обмен на предложения и
информация по търговски въпроси между Белгия,
Холандия, Франция, Испания и Великобритания
1993 –Европейска Търговска Камара, подпомага
трансграничното сътрудничество между Сев.
Ирландия и Ирландия
Промените след май 1997
Засилване на Регионалното ниво на планиране
Формиране на девет региона в Англия -
хармонизация с административните и статистически
процедури на Европейския съюз
Местни автономни парламенти на Шотландия и на
Уелс
Полуавтономен парламент и полуавтономно
правителство на Северна Ирландия
Промяна на законова рамка
след май 1997
11.9.1997 – референдум за Шотландски парламент
18.9.1997 – референдум за Уелска Национална Асамблея
Април 1998 – конфликтни настроения, последвани от
споразумение и начало на реформи в местните институции в
Северна Ирландия
7.5.1998 – Закон за Северна Ирландия, полуавтономна асамблея;
Референдум за власти в Голям Лондон
22.5.1998 – референдум в подкрепа на постигнатото споразумение
за Северна Ирландия (Good Friday Agreement), първи избори
6.5.1999 – избори в Шотландия и Уелс
4.5.2000 – избори за кмет и асамблея на Лондон
28.7.2000 – Закон за местно самоуправление, Англия и Уелс
8.5.2003 – Закон за регионални асамблеи, 8-те без Лондон,
формирани по Закона за Агенции за Регионално Развитие от 1998
Великобритания
Национално ниво
От 2001 – Офис на представителите / заместниците
на министър председателя (Office of the Deputy Prime
minister, ODPM)
назначени от него
осъществяват контрол над регионите, областите,
общините, както и над Голям Лондон
Регионално ниво
Английски региони
Агенции по регионално развитие с членове назначени от
правителството – първа стъпка към регионални
правителства
Регионални камари
• Осъществяват контрол върху дейността на агенциите
• Подбрани от съветниците, от които повечето са
назначени от местните власти
Власти на Голям Лондон (Greater London Authority)
Основани на 4 май 2000
Кметът се избира, чрез мажоритарен вот
Асамблеята възлага на 25-ма членове да контролират
работата на кмета и да го разпитва за решенията, които
взема
Междинно ниво
34 Областни съвети (County Councils)
Съветниците се избират, чрез директен
мажоритарен вот
Административните области са съставени от
общини, с изключение на
• Единните администрации (Unitary Authorities)
• Градските общински райони (Metropolitan
Districts), преди общинските райони
(Metropolitan Counties), които нямат собствена
администрация, а нейните функции се
изпълняват от администрациите на
съставляващите градски райони (Metropolitan
Boroughs)
• както и организацията на Лондон
Локално ниво
238 Общински съвета
Съветниците се избират, чрез директен
мажоритарен вот
36 Градските общински съвети (Metropolitan District
Councils)
Съветниците се избират, чрез директен
мажоритарен вот
47 Единни администрации (English Shire Unitary
Authorities), включително остров Scilly
33 Района на Лондон (London Boroughs), включително
централната част – Сити (City of London)
Уелс
Национално ниво
Държавен секретар, посочен от правителството, който
осъществява контрол над териториалните единици от
локално ниво, за които все още е отговорен
Регионално ниво
Национална Асамблея (Wels National Assembly)
• Без главна законодателна власт
• 60 места (20+40)
• Правен и финансов контрол върху локално ниво
Първи секретар (One Leader, First Secretary), начело на
изпълнителен орган, чиито членове нямат титлата на
министри
Локално ниво
Унитарни, единни власти – 22 Съвета (Unitary Authorities
Councils), в процес на разработване от 1996
Шотландия
Национално ниво
Държавен секретар, посочен от правителството, който
осъществява контрол над териториалните единици от
локално ниво, за които все още е отговорен
Регионално ниво
Парламент
• Председателстван от “Първи (First) Министър”
• 129 члена, 73 с мажоритарен и 56 с пропорционален вот
• Главна и второстепенна законодателна власт, възможност
за промяна на размера на местни данъци и такси
• Правен и финансов контрол върху локално ниво
Изпълнителна власт, кабинет (Scottish Executive) –
правителство, водено от Първия Министър и
представляващо Шотландия в Съвета на Министрите на
ЕС
Локално ниво
Унитарни, единни власти – 32 Съвета (Unitary Authorities
Councils), в процес на разработване от 1996
Северна Ирландия
Национално ниво
Държавен секретар, посочен от правителството, който
осъществява контрол над териториалните единици от локално
ниво
Регионално ниво
Полуавтономна Асамблея, парламент (Semi-autonomous
Northern Ireland Assembly)
• Според споразумението Good Friday Agreement от 10 април 1998
• Законодателна и изпълнителна власт
• 108 члена, седалище в Белфаст, избира:
Изпълнителен орган, полуавтономен парламент (Executive)
• Еквивалент на Британския парламент на по-ниско ниво
• Излъчва Първи (First) министър (David Trimble от 1 юли 1998),
заместник и 10 министри за:
10 Департамента
Локално ниво
26 Общински съвета (District Councils), чиито членове са
избрани, чрез директен мажоритарен вот
Роля на териториалните власти за европейска
интеграционна политика и интернационално
сътрудничество
(след май 1997)
24.4.1998 – ратификация на Европейската харта за местно
самоуправление (в сила от 1 август)
Процеси в Северна Ирландия
Северен и южен съвет на министрите
• Институция включваща министри от Република
Ирландия и Северна Ирландия за по-добра съвместна
работа по въпроси засягащи околна среда, транспорт и
туризъм
Британско-Ирландска междуправителствена конференция
• Това административно тяло заменя
Междуправителствения съвет, създаден според Англо-
Ирландското споразумение от 1985
• Роля: подпомагане на кооперирането на всички нива, на
които се преплитат общи интереси за двете държави
ОТГОВОРНОСТИ
На различните нива на управление в системата за
пространствено планиране
Отговорности на централното законодателно
правителство
Парламента запазва абсолютен суверинитет , това го
поставя над всички административни институции и на
двете централно и локално ниво
Особени отговорности на централно ниво
Външна политика включително към Европа
Отбрана и национална сигурност
Данъчна стабилност
Икономическа и валутна система
Пазара на стоки и услуги
Политика по заетостта
Социално благосъстояние
Шотландски , Уелски и Северноирландски законодателни
и административни отговорности
Шотландският парламент има първична и вторична законодателна
власт
Като допълнение към възможностите прехвърлени отпреди на
Scottish Office в пространството на :
• Здравеопазване
• Образование
• Квалификация
Шотландския парламент също има право да се меси във
вътрешния размер на таксите с приблизително 3%
Уелското събрание няма основно законодателно право, но е
упълномощено да заобикаля вторичното законодателство в тези
райони което обикновено било отговорност на секретаря на Уелс
Уелското събрание има отговорността за тези обществени служби и
политики за които преди е отговарял секретаря на Уелс
И двете страни също уреждат обичайните отговорности на местното
правителство
жилищна политика, икономическо развитие, транспорт, вътрешни работи
околна среда, селско стопанство, риболов, лесовъдство спорт и изкуство
Шотландски , Уелски и Северноирландски
законодателни и административни
отговорности (продължение)
Отговорностите на секретаря
са свързани с:
Закон и ред
Управление на
националния план по
осигуряването (insurance
scheme)
Политиката за сигурността
Финанси
Наказателната система и
администрацията на
затворите
Телекомуникации
Международни връзки
Полуавтономното събрание
може да издава закони за
вътрешните работи особено в
следните области:
Правосъдие
Културно наследство
Образование
Жилищна политика
Култура
Здравеопазване
Местна администрация
Държавния секретар за Северна Ирландия има правото да спира
прехвърлените институции във всеки момент от февруари 2000
Отговорности на Властите на Голям Лондон (Greater
London Authorities, GLA)
Стратегическо планиране
Регионални аспекти на икономическо развитие
Транспорт
Планиране на дейности по противопожарна и
гражданска защита
Полицейски сили
Култура
Здравеопазване
Градския съвет (The Assembly) има властта да разглежда
други важни решения, касаещи населението, както и
да одобрява решенията на Кмета
Административни отговорности на областни
териториални единици (Counties)
Областните съвети (County Councils) отговарят за :
образование
трафик,транспорт и магистрали
обществено обслужване
отхвърля разпореждания (refuse disposal)
библиотеки
защита на потребителя
противопожарни служби, закон и ред
урбанистично планиране (споделени отговорности)
музеи, паркове и средства за рекреация
Административни отговорности на локално ниво
Общинските съвети (District Councils) отговарят за:
жилищна политика
здравеопазване
мерки за борба със замърсяването
граници на застрояване
сметосъбиране
урбанистично планиране (споделени отговорности)
музеи , паркове и средства за рекреация (споделени отговорности)
В 47-те единни администрации действат местни правителства, отговорни
за тази територия
Местни съвети (Parish Councils в Англия и Community Councils в Wales)
отговарят за:
разрешения за планиране на жилищни сгради и комплекси, обществени
сгради* и главни пътища*
урбанистично планиране *
планиране на съоръжения за спорт на открито*, други рекреационни
съоръжения*, гробища* и паркинги*
подпръжка на осветлението и пътната настилка *
като отбелязаните със * отговорности споделят със съветите на по-високо
ниво
Ограничени възможности в Северно Ирландските
областни съвети
Почти всички отговорности на областните съвети са
прехвърлени към бордовете на деветте зони, чиито
членове са посочени от Държавния секретар за
Северна Ирландия
Изводи и основни тенденции:
В Англия, Уелс и Шотландия е силно изразено
утвърждаването и засилването на влиянието на
регионалните нива –
Агенции и Камари (Англия)
органи съответни на Парламент и Правителство
Забележка: Представената система е актуална към
септември 2003
Използвана литература:
Devolution in the United Kingdom – предоставени материали
по модула и записки от лекции
An introduction to devolution in the UK, Matthew Leeke, Chris Sear
and Oonagh Gay, PARLIAMENT AND CONSTITUTION CENTRE, HOUSE OF
COMMONS LIBRARY, RESEARCH PAPER 03/84, 17 NOVEMBER 2003
Features - Devolution in the United Kingdom: A Revolution on
Online Legal Research by Stephen Young, Published on May 31,
2001, www.llrx.com/features/devolution.htm
British Regionalism and Devolution, The Challenges of State
Reform and European Integration, Edit by Johnatan Brandbury and
John Mawson, Regional Policy and Development Series 16, 1997
© Jessica Kingsley Publishers, UK
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС, Станислав Стефанов
Димитров, 1998 © София,
www.referatite.com/Regionalna_politika_na-320.html
(продължава)
Използвана литература
(продължение):
Информация за Великобритания, Административно делене,
Парламент, Правителство и Кралица Елизабет II от
www.encyclopedia.bg, www.wikipedia.org, bg.wikipedia.org, royal.gov.uk
Статии на доц. д-р Валентин Георгиев - "Конституционализмът на ХХ
век“, www.legaltheory.org
Европейски практики в областта на регионалното планиране,
Европейски практики в областта на териториалното устройство
(Германия и Великобритания), Министерство на Регионалното
Развитие и Благоустройството, Презентация “ОТ А ДО Я ЗА ЕВРОПА
И МЛАДЕЖТА”, www.mrrb.government.bg
Забележка:
Използвани са илюстративни материали от вече посочените
източници, както и от www.london.gov.uk, www.sights-and-culture.com,
www.map-of-uk.com, www.maps-of-britain.co.uk и изображения
генерирани със софтуер Google Earth
Благодаря за вниманието!
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
Практика Practice
Сигнатура EUPPbCBU
Наименование на дисциплината по учебен план
Европейска урбанистична практика
Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6
ECTS 4.0
СтатутЗадължителен
CodeEUPPbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Comparative European Planning
Starts in semester 6 Ends in semester 6
ECTS4.0
Type Compulsory
30
0
60
60
Анотация
Модулът има за цел да представи обзорно и да осъществи сравнителен анализ
на системите за планиране в различните европейски страни и техния
специфичен национален контекст, като синтезира знанията, придобити в
предходните модули.
Очакваните образователни резултати включват придобиване на познания за
тенденциите в развитието на пространственото планиране в Европа,
изграждане на умения за провеждане на сравнителен анализ на различни
градоустройствени политики и практики, изграждане на отношение към
пространственото структуриране на съвременна Европа.
Annotation
This module is aimed to present an overview and to provide a comparative analysis of
the planning systems in different European countries, their specific national context,
while summarizing the knowledge gained in the previous modules. The anticipated
training results include gaining knowledge on the development trends in the spatial
planning in Europe, acquiring skills for making comparative analysis of different urban
planning policies and practices, cultivating an attitude towards the spatial structuring in
contemporary Europe.
30
30
0
60
60
Катедра
Градоустройство
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Dimitrova
Водещ преподавател
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Самостоятелна
подготовка
Аудиторни часове (общо) Academic hours(total )
Individual
independant study
LecturesЛекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars
Форма на оценяване
Изпит
Form of assessment
Exam
URBEUPPbCBU6U.pdf
- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages
Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2444
EUPPbCBUUrbanism - bachelor*
УАСГ, Архитектурен факултет, Бакалавърска програма по урбанизъм
Учебен модул “Системи за пространствено планиране в Европа”
Извънредна поправителна сесия
Февруари 2009
ПИСМЕН ИЗПИТ:
Моля, като спазвате обявените изисквания за представяне на писмените работи,
отговорете аргументирано на следния въпрос:
1. Позволяват ли действащите днес национални системи за пространствено
планиране в Европа реално участие на гражданското общество в процеса
на планиране?
Краен срок за предаване на писмените изпитни работи:
06 февруари 2009 – разпечатка и в електронен вид – при явяване на изпита
Изпит (докладване на разработките в PPT формат):
06 февруари 2009, петък, зала 211
Часът на провеждане на изпита (докладването) ще бъде допълнително определен
и оповестен в зависимост от графика на заседанията на дипломните комисии.
Има ли бъдеще стратегическото
пространствено планиране в
Европа?
Има ли бъдеще стратегическото
пространствено планиране в
Европа?
СИСТЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ В ЕВРОПА
Благой Петков УРБ 10047 © 2008
TheEuropeanUnion
Sweden
Finland
United
Kingdom
Republic
of
Ireland
Germany
Denmark
Netherlands
Belgium
France
Luxembourg
Austria
Italy
Greece
Portugal
Spain
Poland
Estonia
Latvia
Lithuania
Czech
Republic
Slovakia
Hungary
Slovenia
Romania
Bulgaria
Turkey
Cyprus
Malta
Joined in 1957
Joined in 1973
Joined in 1981
Joined in 1986
Joined in 1990 with the
reunification of Germany
Joined in 1995
Joined in 2004
Countries negotiating
for accession in 2007
Candidate country
TheEuropeanUnion
ТЕЗА: стратегическо планиране –
основно в СПП
ТЕЗА: стратегическо планиране –
основно в СПП
Качествено нов подход
Проблеми – територия на повече от една
държава
Развитие на стратегия по нива на планиране
Не конкретни решения, а насоки за следващо
ниво
Динамични процеси
Социално икономически промени
Процес на пространствено
планиране
Процес на пространствено
планиране
процес, който се развива във времето;
решения сега, които ще повлияят в бъдещето, предвиждане;
промяна на дадена ситуация, външни фактори;
анализ на дадена ситуация;
цел, формулиране с плана или предварително зададена;
мерки;
инструменти: планове, проекти, стратегии, закони;
контрол;
ревизия на плана – промени във външни фактори, дори и в
целите;
Трите ‘ П ‘ в планирането:Трите ‘ П ‘ в планирането:
Политика – формулиране на цели, какво
искаме да постигнем, широк времеви
интервал;
Програма – разкъсване на подцели по време;
какво се прави, в какъв срок;
Проект (план) – инструмент, конкретни
мерки, ресурси.
Основни проблеми на
традиционното планиране
Основни проблеми на
традиционното планиране
1) кой: специалисти, власт, бизнес, обществени
движения и отделния гражданин – само 2 са
съставители; без широк консенсус
2) обвързане с други сектори
3) няма гъвкавост - нов план за нова ситуация
4) няма предвиден ресурс
Слаба координация между
сектори
Слаба координация между
сектори
ХАРАКТЕРИСТИКА:ХАРАКТЕРИСТИКА:
широк екип от тесни специалисти (към
фокусирани цели)
връзки между сектори
обхватът може и да варира
лимитирано време; кратко- / средно- / и дългосрочни
възможност за ревизия (недостатък – не може
всяка година да меним „цвета на петното”); не
свършва с изготвяне на плана
занимава се с ресурса – как да се постигне
СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННО СТРАТЕГИЧЕСКО
между планиране планиране
ИНСТРУМЕНТИ:ИНСТРУМЕНТИ:
Стратегии, програми и планове
може да има и графична част
Формиране на ПЧП
фирма за проблема с програма и бюджет
Екшънпланове
Могат да се разработват на всякакво ниво
България - задължителни традиционни планове
възможно стратегическо планиране
Доразвиване в следващо ниво –
Екшънплан:
Доразвиване в следващо ниво –
Екшънплан:
- конкретни дейности
- ясни, точни проблеми
- фиксирана от стратегията обща цел
- обозрим хоризонт – 0,5–1 година
- стъпки:
формулиране на проблема (пример – задръствания) и
ясна цел (да ги намалим)
SWOT-анализ
анализ (дърво) на проблема, какво го причинява
анализ (дърво) на проблемаанализ (дърво) на проблема
достигаме до дъното на проблема и как това
кореспондира със SWOT-анализа
ЦЕЛ
няколко стратег.
плана спешни екшънпланове,
по наболели проблеми
ПЧП
последно ниво, което се
справя с даден проблем
* може конкретното решение да
бъде заложено в стратег. план
няколко екшънплана, с
които се постига
целта
Трудно бихме могли да имаме стратегически план
за София (само стратегия), но може да имаме
стратегически план за метрото.
Социално-икономически
предизвикателства пред Европа
Социално-икономически
предизвикателства пред Европа
Демография, влияние върху икономика
Безработица и миграционни процеси
Различия център-периферия
за Европа като цяло
отделните страни и за регионите
град с контактната му територия
Опазване и използване на околната среда и
КИН
Нива на планиране в ЕСНива на планиране в ЕС
ЕС, региони в територията на Европа:
Обща политика, трансгранично сътрудничество
Национални СПП: големи различия, държ.устр.,
историческото, соц.-иконом. и полит.развитие
Междинно ниво, региони в страните от ЕС
Ниво област
Локално ниво – община, населено място и / или
неговите райони: стратег.пл.най-трудно си
пробиват път
Зони на програма INTERREG IIIcЗони на програма INTERREG IIIc
Ниво областНиво област
Избира се в предимно големите по държави
Интерпретира решенията на високото ниво:
обобщени цели, основни посоки, стратегии
нива и източници на разпределение на ресурсите
обвързва градско развитие с други цели и
политики
широко времево разписание
Основни задачи за всяко нивоОсновни задачи за всяко ниво
1) По-нецентрализирано и балансирано
развитие на територията
2) Достъп до инфраструктура и преотдоляване
на негативното влияние на силната
зависимост център / периферия
3) Разумно управление на природното
богатство и културно-историческото
наследство
Devolution in the United Kingdom
(Post May 1997)
Devolution in the United Kingdom
(Post May 1997)
Devolution in the United Kingdom (before May 1997)
Devolution process
1963
Legislation on
the administrative
organisation of London
(London
Government Act)
1835
Municipal
Corporations Act
establishing
municipal
councils
1972
Local Government Act
in England and Wales:
two-tier system based
on county councils
and district councils
1973
Local Government Act
restructuring local
government
administration in
Northern Ireland,
cutting back
local powers
1973
Local Government Act
in Scotland,
reforming and
extending powers
1979
Scottish and Welsh
referendums fail to
adopt the Callaghan plan
for semi-autonomous
parliaments in
Edinburgh and
Cardiff
1985
Local Government Act
abolishing
metropolitan counties
and the
Greater London
Council
1991
Establishment of the
Local Government
Commission
1.4.1996
Two-tier system
is replaced by
single-tier system
in Wales and
Scotland
Parliament
House of Lords House of Commons
(chamber of representatives)
elected by direct universal suffrage,
by a majority vote in a single ballot
Monarch
Secretary of State for the Environment,
Transport and the Regions
Secretary of State
for Wales
Secretary of State
for Scotland
Secretary of State
for Northern Ireland
Government
Prime Minister
England
39 (non-metropolitan) County
Councils6 Metropolitan
County
Councils
abolished in 1986
under the 1985
Local
Government Act
296 District
Councils
Members elected
by direct
universal
suffrage, by a
majority vote in
a single ballot.
Local duties
similar to County
Councils
London:
32 Borough Councils
+ City of London
Local duties similar
to County Councils
except for certain
strategic functions
Members elected by
direct universal suffrage,
by a majority vote in
a single ballot
36 Metropolitan
Councils
Members elected
by direct universal
suffrage, by a
majority vote in
a single ballot.
Local duties
similar to County
Councils
A number
of parishes in
the metropolitan
areas
10,000 parishes
of which 8,000
have Councils
Wales Scotland Northern
Ireland
8 County Councils
Members elected by direct
universal suffrage, by a
majority vote in a single ballot.
“Exclusive” (political) functions:
preparing the budget and setting
local tax rates; functions shared
with the Chief executive in the
other areas;
work in committees
37 District Councils
Members elected by direct
universal suffrage, by a
majority vote in a single
ballot.
Local duties similar
to County Councils
Within the districts:
Community Councils
(abolished in 1995)
1,350 Local Community Councils,
bodies elected by popular vote
which are not local authorities
unlike in England and Wales
26 District
Councils
Members elected by
direct universal
suffrage, by a majority
vote in a single ballot.
“Exclusive” (political)
functions: preparing
the budget and setting
local tax rates;
functions shared with
the Chief executive in
other areas;
work in committees
9 Regional Councils
Members elected by direct
universal suffrage,
by a majority vote in a
single ballot.
“Exclusive”
(political functions):
preparing the budget
and setting local tax rates;
functions shared with the
Chief executive in other
areas; work in committees
3IslandCouncils(Orkney,
ShetlandandWesternIsles)
53 District Councils
Members elected by direct
universal suffrage, by a
majority vote in a single
ballot. Local duties similar
to County Councils
1979
“Cooperation North”,
responsible for forging
closer North-South links
between commercial and
industrial enterprises
1980
Madrid European Outline
Convention on Transfrontier
Cooperation between Territorial
Communities or Authorities
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
supervises
and
subsequently
monitors
appoints the Prime MinisterConstitutional link
Government answerable to the Parliament
appoints
appoints
appoints
Councillors elected by direct
universal suffrage, by a
majority vote in a single ballot
1 Greater
London
Council
abolished
in 1986
under the 1985
Local
Government Act
Intermediate
level
Regional
level
Local
level
National
level
Role played by territorial authorities
in promoting European integration
and cross-border relations (for information)
appoints
Historical
Background
May 1997
Tony Blair
becomes Prime Minister
1801
Act of Union between Great Britain and
Ireland establishing the United Kingdom
1949
UK joins NATO
6.2.1952
Queen Elizabeth II
accedes to the throne
1961
De Gaulle vetoes the UK
application to join the EEC
1973
UK joins the EEC
1975
Referendum confirming
UK membership of EEC
May 1979
Margaret Thatcher
becomes Prime Minister
May/June 1982
Falklands conflict
1990
"Poll tax", or "community charge" -
a local tax replacing rates (property tax)
November 1990
John Major
becomes Prime Minister
1992
"Council tax", partly based on
property value, replacing the poll tax
1992
UK leaves the
European Monetary System
1993
ECOM (European Chamber
of Commerce)
European economic
interest group involved
in promoting cross-border
cooperation between Northern
Ireland and the Republic
1990
EUROCORP
European economic interest group
(exchanging proposals
and information on trade)
between Belgium, the Netherlands,
France, Spain
and the United Kingdom
1.11.1993
The EU (Maastricht) Treaty
enters into force
1542
Act of Union between
England and Wales
1931
Commonwealth
1922
Establishment of
the Irish Free State
1909-1910
Dominion status granted to the provinces
of the British Indies and the South African Union
1707
Act of Union between
England and Scotland
1980s
Privatisation of public services, such as gas,
telecommunications, water, electricity and rail
Devolution in the United Kingdom (Post May 1997)
Devolution process
11.9.1997
Scottish referendum
establishing the
Scottish Parliament
18.9.1997
Welsh referendum
establishing a
Welsh National
Assembly
7.5.1998
Northern Ireland Act
establishing the
semi-autonomous
Northern Ireland
Assembly
April 1998
Moves towards
settling the conflict
in Northern Ireland,
(Good Friday Agreement),
start of the reform of
local institutions
7.5.1998
Referendum
in London establishing
the Greater London
Authority
22.5.1998
Referendum on the
Good Friday Agreement
in Northern Ireland
25.5.1998
First elections in
Northern Ireland of
the members of the
semi-autonomous
assembly (MLAs)
6.5.1999
Elections to
the Scottish
parliament and the
Welsh assembly
4.5.2000
Elections for the
Mayor of London
and to the
London Assembly
28.7.2000
Local
Government Act
(England and
Wales)
8.5.2003
Regional Assemblies
Act providing for elected
regional assemblies in
the eight English regions
specified in the Regional
Development Agencies
Act of 1998 (excluding
London)
Parliament
House of Lords House of Commons
(chamber of representatives)
elected by direct universal suffrage,
by a majority vote in a single ballot
Monarch
Office of the Deputy Prime Minister
(ODPM) since 2001
Secretary of State
for Wales
Secretary of State
for Scotland
Government
Prime Minister
England Wales Scotland Northern Ireland
English regions
Regional
Development Agencies:
(members of the Agencies
are appointed by the
Government):
a first step towards English
regional government
Regional Chambers -
monitoring regional development
agencies' operations - made up
of councillors most of whom are
appointed by local authorities
Welsh
National Assembly
no primary
legislative power;
60 members (20 + 40)
One Leader
(First Secretary)
chairing the
executive, whose
members do not
have the title
of minister
UNITARY
AUTHORITY
per constituency,
planned since 1996;
22 Unitary
Authority Councils
UNITARY
AUTHORITY
per constituency,
planned since 1996;
32 Unitary
Authority Councils
Scottish Parliament
chaired by a Scottish “First Minister”
129 members of the Scottish
Parliament (MSPs), 73 of which are
elected by a majority vote in a
single ballot and 56 by proportional
representation; primary and
secondary legislative power and
power to vary local tax rates
Scottish Executive
(or cabinet)
- Scottish Government -
led by the Scottish
First Minister: able to
represent Scotland in the
European Union’s
Council of Ministers
appoints the Prime Minister
Government answerable to the Parliament
appoints appoints
appoints
appoints
monitors
monitors monitors
legislative
and financial
monitoring
legislative
and financial
monitoring
only monitors
those areas
for which
it still has
responsibility
only monitors
those areas for
which it still has
responsibility
Intermediate
level
Regional
level
Local
level
National
level
monitors
Secretary of State
for Northern Ireland
Semi-autonomous
Northern Ireland Assembly
established under the Good Friday Agreement
of 10 April 1998, the Assembly is a legislative
and executive authority comprising
108 members. It sits in Belfast
Executive
equivalent to the British Cabinet at a
lower level, the Executive comprises
a first minister, a deputy first minister and
10 ministers, one for each of the departments.
David Trimble waselected First Minister
on 1 July 1998
10 Departments
26 District Councils
Councillors elected by
direct universal suffrage,
by a majority vote in
a single ballot
24.4.1998
Ratification of the European Charter
of Local Self-Government
(which came into force on 1 August 1998)
Powers
Powers
Powers
Powers
Role played by territorial authorities
in promoting European integration
and cross-border relations (for information)
Evolution
of powers
Historical
Background
June 2000
Reinstatement of the semi-autonomous
Northern Ireland Assembly
1.5.1999
Amsterdam Treaty
enters into force
11.11.1999
Bill on the reform
of the House of Lords
20.1.2000
Report on the reform
of the House of Lords
10.2.2000
Suspension of the semi-autonomous
Northern Ireland Assembly
4.5.2000
Ken Livingstone
becomes Mayor of London
electstheExecutive
47
English
Shire
Unitary
Councils
(including
Isles of
Scilly)
36 Metropolitan
District
Councils
Councillors elected
by direct universal
suffrage, by a
majority vote in
a single ballot
Current situation as of September 2003
238 District
Councils
Councillors elected
by direct universal
suffrage, by a
majority vote in
a single ballot
34 County Councils
Councillors elected by direct
universal suffrage, by a
majority vote in a single ballot
Greater London
Authority
established on
4 May 2000;
the mayor elected by
direct universal suffrage;
assembly comprising
25 members who
monitor the work of the
mayor and question him
about the decisions
which he takes
33 London
Boroughs
(including City
of London)
May 2001
Blair Government re-elected
14.10.2002
Further suspension of devolved
government in Northern Ireland
1.5.2003
Second elections to
the Scottish Parliament
7.11.2001
White Paper entitled
"The House of Lords – completing the reform"
1.2.2003
Treaty of Nice comes into force
Northern Ireland
• North/South Ministerial Council: institution bringing together Ministers
from the Republic and from Northern Ireland to deal with issues such as
the environment, transport and tourism
• British-Irish Intergovernmental Conference: this body replaces the
Intergovernmental Council established under the 1985 Anglo-Irish
Agreement. Its role is to promote cooperation at all levels involving
interests common to the two countries
constitutional link
Central government legislative responsibilities
Parliament retains absolute sovereignty; this places it above all the administrative institutions at both central and local level
Legislative power lies solely with the Westminster Parliament, except for the legislative power allocated to the Scottish Parliament
Responsibilities
Exclusive responsibilities at central level on
• foreign policy, including relations with Europe
• defence and national security
• tax stability
• economic and monetary system
• market in goods and services
• employment policy
• social welfare
County administrative responsibilities
The County Councils are responsible for:
• education
• traffic, transport and highways
• social services
• refuse disposal
• libraries
• consumer protection
• fire services and law and order
• urban planning*
• museums, parks and recreation facilities*
* shared responsibilities
District administrative responsibilities
District Councils are responsible for:
• housing • refuse collection
• health protection • urban planning*
• measures to combat pollution • museums, parks and recreation facilities*
• building regulations * shared responsibilities
In certain areas, urban areas especially, a single "unitary" level of local government is responsible for these areas.
Parish Councils (England) and Community Councils (Wales) are responsible for:
• planning permission for housing estates, public buildings* and major roads*
• urban planning*
• planning of open-air sports facilities*, other recreational facilities*, cemeteries*, and car parks*
• lighting and pavement maintenance*
* responsibilities shared with district councils
Limited responsibilities in Northern Ireland District Councils
Almost all District Council responsibilities were transferred to the nine area boards whose members are appointed by the Secretary of State for Northern Ireland
Scottish ,Welsh and Northern Irish legislative and administrative responsibilities
Greater London Authority (GLA)
The main areas of responsibility of the GLA are as follows:
• strategic planning
• regional aspects of economic development
• transport
• planning of the fire and civil protection services
• police forces
• the environment
• culture
• health
The Assembly also has the power to consider other issues of key importance
to the population of London and to submit proposals to the Mayor.
1. The Scottish Parliament has primary and secondary legislative power, in
addition to the powers previously devolved to the Scottish Office, in the
fields of:
• health • education • training
The Scottish Parliament also has the power to influence internal tax rates (by
approx. 3 pence in the pound)
2. The Welsh Assembly has no primary legislative powers, but is authorised to
pass secondary legislation in those areas which usually were the responsibili-
ty of the Secretary of State for Wales. The Welsh Assembly has responsibili-
ty for those public services and policies previously dealt with by the
Secretary of State for Wales.
Both these countries also deal with the usual local government responsibilities:
housing, economic development, transport, internal affairs, environment, agri-
culture, fisheries, forestries, sport and the arts.
3. The Secretary of State for Northern Ireland has the power to suspend the
devolved institutions at any moment (c.f. February 2000). The Secretary of
State’s responsibilities cover:
• law and order
• management of the national insurance scheme
• security policy
• finance
• the penal system and prison administration
• telecommunications
• international relations
The semi-autonomous Assembly can legislate on internal affairs, notably in the
following areas:
• justice • cultural affairs
• heritage • health
• education • local administration
• housing
Казусът ЛанкширКазусът Ланкшир
Крайъгълен камък
Участие на общественост,
NGO, бизнес
Агенция – финансиране и
контрол
0 20 40 60 80 100 km
0 20 40 60 miles
Channel
Tunnel
Motorways
Other major roads
Ferry routes from
Great Britain to
Northern Ireland
F R A N C E
A9
A9
A9
A9
A96
A96
A90
A90
A90
A92
A92
A90
A92
A9
A9
A9
A9
A82
A82
A82
A82
A87 A887
A87
A82
A830
A828
A85
A83
A78
A76
A77
A702
A702
A7
A697
A1
A1
A1(M)
A1
A1
A1
A1
A1
A1(M)
A1(M)
A69
A69
A66A66 A66
A75 A75
A75
A590
A65
A65
A55
A470
A55
A5
A5
A5
A487
A44
A44 A44
A44
A44
A483
A483
A49
A483
A40A40
A40
A40A40
A477
A483
A470
A470
A470
A465
A465
A4042 A449
A40
A470
A470
A303
A303
A35
A35
A34
A361
A39
A39
A39
A30
A30
A38
A38
A30
A30
A27 A27
A3
A3
A23
A21
A21
A2
A2
A259
A46
A43
A43
A41
A6
A6
A6
A38
A38
A42
A46
A46
A15
A50
A5
A5
A41
A64
A63
A19
A19
A19
A696
A7
A7
A16
A16
A16
A47
A10
A47 A47
A17
A11
A11
A140
A12
A12
A12
A12
A835
A9
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A5
A5
A26
A1
A4A4
A32
M2
M2
M1
M90
M9
M8
M8 M80
M80
M74
M74
M74
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M65
M55
M58
M62
M56
M53
M62
M62
M62
M6
M6
M54
M42
M42
M40
M5
M5
M5
M5
M4
M4
M50
M40
M4
M4
M3
M3
M27
M1
M1
M1
M1
M62
M180
M11
M2
M20M23
M25
M25
M25
A86
A99
A99
A939
A85
A487
A494
A84
A52
M42
M69
A40
A120
A14
A14
A14 A14 A14
A83
A87
A87
A470
A77
M9
A31A31
A31
A1(M)
A1079A59
A59
A947
A98
A95
A917
A93
A93
A827
A816
A841
A815
M77 A721
A595 A591
A686
A684
A68
A68
A68
A897
A836
A836A838
A838
A837
A839
A837
A836
A832
A832
A832
A890
A814
A811
A846
A846
A846
A848
A849
A884
A857
A858
A859
A966
A961
A967
A968
A970
A970
A970
A971
A713
A714
A712
A702
A708
A701
A170
A171
A165
A165
A19
A688
A61
M60
M61
M66
A623
A617
A158
A15
A15
A1031
A52
A17
A17
A494
A456
A429
A487
A48
A4103
A449
A417
A149
A149
A140
A5
A5
A24
M20
M26
A299
A272 A272
A265
A229
A22
A3(M)
A33
A4
A4
A303
A30
A30
A30
A30
A338
A338
A354
A37
A37
A37 A350
A429
A34
A339
A3055
A351
A39
A39
A386
A386
A379
A377
A358
A130
A127
A54
A515
A515
A596
A697
A850
A505
A31
A29
A29
A29
A28
A28 A27
A25
A24
A6
A42
A94
A3
A74
A595
A595
M18
M18
M181
A148
A28
A28
A376
A847
A866
M6
toll
road
Thurso
Wick
Ullapool
Inverness
Aberdeen
Kyle of
Lochalsh
Mallaig
Fort William
Oban
DundeePerth
Stirling
Edinburgh
Glasgow
Hawick
Prestwick
Stranraer
Workington
Carlisle
Penrith
Newcastle upon Tyne
Sunderland
Middlesbrough
Darlington
Scarborough
Hull
Grimsby
Berwick upon Tweed
York
Leeds
Bradford
Barrow-
in-Furness
Blackpool
Preston
Liverpool
Manchester
Sheffield
Doncaster
Chester
Holyhead
Bangor
Shrewsbury
Aberystwyth
Fishguard
Milford Haven
Pembroke Swansea
Cardiff
Newport
Hereford
Gloucester
Swindon
Oxford
Reading
Bristol
Bath
Taunton
Salisbury
Gatwick
Stoke on Trent
Derby
Nottingham
Leicester
Birmingham Coventry
Rugby
Northampton
King’s Lynn
Norwich
Great
Yarmouth
Ipswich
Felixstowe
Harwich
ColchesterLuton
London
Dover
Folkestone
Hastings
Brighton
Portsmouth
Southampton
Exeter
Plymouth
Penzance
Coleraine
Londonderry
Ballymena Larne
Antrim
Belfast
Dungannon
Armagh
Newry
Enniskillen
Burnley
Cambridge
Dumfries
Sheerness
Truro
Campbeltown
Troon
Cairnryan
Heysham
Fleetwood
Isle
of Man
Ballycastle
Kirkwall
Lerwick
Skegness
Exmouth
Partly based on Ordnance Survey mapping, with the permission of Ordnance Survey
on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office
Crown Copyright, Office for National Statistics GD272183©
REPUBLIC OF
IRELAND
Orkney
Islands
Shetland
Islands
Motorways and major roads
0 40 80 120 km
0 20 40 60 80 miles
Channel
Tunnel
Passenger railway network
S C O T L A N D
N O R T H E R N
I R E L A N D
E N G L A N D
W A L E S
F R A N C E
REPUBLIC OF
IRELAND
Shetland
Islands
Orkney
Islands
Wick
Inverness
Kyle of Lochalsh
Mallaig
Fort William
Aberdeen
Dundee
Stirling
Perth
Oban
Edinburgh
Glasgow
Stranraer
Carlisle
Newcastle uponTyne
Sunderland
Hartlepool
MiddlesbroughDarlington
Scarborough
Harrogate
York
Hull
Grimsby
Leeds
BradfordBlackpool
Liverpool
Preston
Bolton
Manchester Doncaster
Retford Lincoln
Newark
Grantham
Nottingham
Chester
Crewe Stoke onTrent
Shrewsbury
Wolverhampton
Birmingham
Leicester Peterborough
KetteringRugby
Coventry
Worcester
Hereford
Gloucester
Cheltenham
Northampton
Milton
Keynes
Cambridge
King’s Lynn
Norwich
Harwich
Colchester
Southend
Reading Margate
Canterbury
Dover
Folkestone
Ashford
Gatwick
Stansted
Hastings
EastbourneBrightonPortsmouth
Southampton
Oxford
Swindon
Bristol
Taunton
Bath
Salisbury
Bournemouth
Weymouth
Exeter
Newton Abbot
Plymouth
Penzance
Fishguard
Swansea
Cardiff
Newport
Holyhead
Belfast
Londonderry
London
Sheffield
Passenger railway network
Physical features
Shetland
Islands
Orkney
Islands
0 40 80 120 km
0 20 40 60 80 miles
Speyside
Way
West Highland
Way
Southern
Upland
Way
Cleveland
Way
Pennine
Way
Pennine
Way
Pennine
Bridleway
Yorkshire
Wolds
Way
Offa’s Dyke
Path
Peddars Way and
Norfolk Coast Path
Ridgeway
Thames Path
North Downs
Way
South Downs Way
South Downs
South West
Coast Path
South West
Coast Path
Pembrokeshire
Coast Path
Cotswold Way
Hadrian’s
Wall Path
Northumberland
North York
Moors
Yorkshire
Dales
Peak
District
Snowdonia
Pembrokeshire
Coast
Brecon
Beacons
Exmoor
Dartmoor
The
Broads
Lake
District
S C O T L A N D
E N G L A N DW A L E S
NORTHERN
IRELAND
(Equivalent
to
National Park)
Major conservation
and recreation areas
Loch
Lomond
andTrossachs
Clyde
Muirshiel
Pentland
Hills
Fife
New Forest
Proposed
Great
Glen
Way
Isles
of Scilly
Cairngorms
National Parks1
Regional Parks (Scotland)
Forest Parks
and Forest Recreation Areas
Community Forests (England)
Areas of
Outstanding Natural Beauty
(National Scenic Areas in Scotland)
Heritage Coasts
(England and Wales)
National Trails
(Long Distance Routes in Scotland)
World Heritage Sites
✦
1 The New Forest National Park was confirmed in June 2004;
the South Downs National Park is awaiting confirmation.
✦
✦
✦✦✦
✦
✦
✦✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
1
2
4 3
5
9
8
7
7
6
6
10
11
12
12
12 12
16
17
18
18
19
21
22
23
14
13
14
15
20
World Heritage Sites
Canterbury Cathedral, etc.
Maritime Greenwich
Tower of London
Palace of Westminster, etc.
Royal Botanic Gardens, Kew
Dorset and East Devon Coast
Stonehenge and Avebury
City of Bath
Blenheim Palace
Blaenavon Industrial Landscape
Ironbridge Gorge
Castles of Edward I
Liverpool – Maritime Mercantile City
Derwent Valley Mills
Saltaire
Studley Royal Gardens
and Fountains Abbey
Durham Cathedral
and Castle
Hadrian’s Wall
Edinburgh Old and New Towns
New Lanark
Giant’s Causeway
St Kilda
The Heart
of Neolithic Orkney
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Major conservation and recreation areas
Регионалното развитие в
България, тенденции
Регионалното развитие в
България, тенденции
засилване на местна власт, натиск над
областните администрации
опити за интегриране на секторните политики
от страна на Правителството
допитване до бизнеса:
професионални и
икономически организации
Регионално делене на Република БългарияРегионално делене на Република България
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ
НСРРНСРР
НОПРРНОПРР
РЕГИОНАЛНИРЕГИОНАЛНИ
ПЛАНОВЕПЛАНОВЕ
ОБЛАСТНИОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ
ОБЩИНСКИОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕПЛАНОВЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ЛИСАБОНСКА
СТРАТЕГИЯ
НПР
НСРРНОПРР
РПР ОСР
ОПР
цели, приоритети
индикатори
методика
координация
мерки, хоризонтални
приоритети,
финансова рамка,
оценка
цели приоритети,
Индикатори,
методики за ОСР,
оценка
предложения на
проекти за регионално
и общинско развитие
областна рамка за
Общинските цели и
приоритети
икономически цели
приоритети, макро-
рамка, индикатори
съгласуване на секторни
с регионалната ОП,
финансиране, изпълнение,
мониторинг,
оценка
ПЛАНИРАНЕ
Програмно
допълнение
Схема 1: Планови и програмни документи – съдържание, закони
Планиране и програмиране Стратегическо планиране
Отдолу на горе Отгоре на долу
Финансиране и изпълнение Хоризонтални връзки
Ex-ante, mid-term и ex-post оценки Ex-ante оценка
Регионална политика на ЕС Национална регионална политика
Национален План за Развитие:
Проект за ЗРР, ПМС 171, ЗДБ
Национална Стратегия
за Регионално Развитие:
ЗРР+ Наредби, Уст.
Правилник МРРБ
Национална Оперативна
Програма за
Регионално Развитие
1260/99, 438/01, 1059/03
ФАР, ЗРР, ЗДБ, ЗДП
Областна Стратегия за
Развитие: ЗРР, ЗУТ,
ЗДърж. Собств.
Регионален План за
Развитие: 1260/99,
438/01, 1059/03, ЗРР,
ЗДБ,ЗДП + др. закони
Общински План
за Развитие: ЗРР, ЗУТ,
ЗОбщинска Соб., ЗМСМА
Цели,
приоритети,
индикатори
Методика,
координация на
ОСР в Района за
планиране
Цели, приоритети,
Ex-ante оценка, мето-
дики за ОСР и
Общински планове
Областна рамка за
общините – цели,
приоритети
Мерки, хоризонтални
приоритети,
индикатори,
определяне РЦВ,
определяне проекти,
финансова рамка, ex-
ante оценка
Съгласуване секторни с
регионални Оперативни
Програми, финанси-
ране, изпълнение,
мониторинг, ex-ante,
mid-term и ex-post
оценки, отчети
Предложения за
проекти за регио-
нално развитие и за
местно развитие
Икономически цели,
приоритети, макро-
рамка, индикатори
Схема 2: Планиращи и програмиращи звена – функции
Планиране и програмиране Стратегическо планиране
Отдолу на горе Отгоре на долу
Финансиране и изпълнение Хоризонтални връзки
Ex-ante, mid-term и ex-post оценки Ex-ante оценка
Регионална политика на ЕС Национална регионална политика
МФ (АИАП), Министерства
с Оперативни Програми
МРРБ – Д”СПРПКПП”
МРРБ – ГД”ПРР”,
Д”ИАФАР”,
териториални звена
МРРБ –
Д”СПРПКПП”,
Областна адм. РР,
Териториални звена
МРРБ – Д”СПРПКПП”,
Д”ТСКУРПП” (NUTS 2)
Териториални звена
МРРБ – Д”СПРПКПП”,
Общинска администрация
Участва в
разработването,
наблюдава
Разработва указания,
координира, обучава,
консултира, осигурява
публичност на процеса на
планиране
МРРБ
Д”УТ”
Разработва
методически указания,
обучава, консултира
Разработва
методически указания,
обучава, консултира
Подготвя и избира
проекти, съгласува,
управлява, отчита се
Провежда търгове,
договорира,
управлява, прилага,
контролира, оценява,
плаща, докладва
Възлага, контролира,
консултира
Изводи:Изводи:
По-добра координация
Вертикална
Хоризонтална
Между отделни сектори
Приложение на добри практики
Бъдеще – изработване на обща схема
Благодаря за вниманието!
Забележка: Използвани са графични материали от приложенията и лекционния курс
ESPON ATLAS
Mapping the structure of the European territory
October 2006
Information on the ESPON
programme and projects can be
found on www.espon.eu
The web side provides the possibility to
download and examine the most recent
documents produced by finalised and
ongoing ESPON projects.
ISBN 3 - 87994 - 024 - X
© The ESPON Monitoring Committee
and the partners of the projects
mentioned.
Reproduction is authorised provided
the source is acknowledged and a
copy is sent to the ESPON coordination
unit.
Printed in Germany
October 2006
Printed on white chlorine-free paper.
Disclaimer
The content of this document is based
on the results of applied research
provided by the transnational teams of
researchers taking part in the ESPON
programme. As such, the maps and
their texts do not necessarily reflect
the opinion of the members of the
Monitoring Committee.
ESPON ATLAS
Mapping the structure of the European territory
October 2006
ESPON Project 3.1 – ESPON Atlas
Editor: Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung
Bonn, Germany
Conception and Editing:
Volker Schmidt-Seiwert, Lars Porsche,
Peter Schön
Conceptual Design and Cartography:
Dirk Gebhardt, Ingo Heidbrink,
Kai Pflanz
Language Editing:
Cliff Hague
Layout and Graphic Design:
Brinkschulte & Partner
This present ESPON Atlas provides
a synoptic and comprehensive
overview of findings from the
projects. The results have been
compiled thematically and arranged
in the form of synthesis maps
which combine results of different
projects. These synthetic maps are
prefaced by original project maps
to provide users with more in-depth
background information.
The Atlas is one publication in
a series of ESPON documents.
Together they provide new insights
into European spatial development,
trends and possible policy inter-
ventions. In particular the Atlas
has been designed to accompany
the final ESPON synthesis report by
deepening the thematic and project-
related information provided there
and giving more space to visual
presentations of project results. It is
based on information provided by
the ESPON projects.
INTRODUCTION
The ESPON 2006 programme had
its origins in the European Spatial
Development Perspective (ESDP). The
aim was to develop an observatory
able to undertake continuous spatial
monitoring. ESPON’s research has
broadened the knowledge basis
about territorial structures and trends
that influence spatial development.
It has filled a big gap by making
available comparable data, indicators
and analyses across Europe.
Altogether there were 34 projects.
Some dealt with themes, such as
transport or demography. Others
analysed the territorial impacts of
policies in a variety of sectors such
as agriculture or R&D. A third group
of projects were cross-thematic.
These included work to develop
scenarios about what Europe might
look like in 2030 depending on what
priority it gives to cohesion or to
competitiveness. Hundreds of maps
have been created that give a visual
impression of the spatial structures
and trends.
A unique feature of ESPON has
been that its study area encompassed
29 countries. These are the 25 states
that were EU members by 2005, plus
Bulgaria and Rumania who were on
the path to joining the EU, and the
neighbouring countries of Norway
and Switzerland.
INTRODUCTION
I INTEGRATED APPROACH AND TERRITORIAL DIMENSION
II TERRITORIAL CHALLENGES FOR THE UNION
II.1 The territorial aspects of demographic change
II.2 Economic concentration and balanced growth
II.3 European labour market
II.4 Regional European specialisation
II.5 European cluster of competitiveness and innovation
III METROPOLITAN REGIONS, URBAN AREAS AND THE DIVERSITY OF RURAL AREAS
III.1 Functional urban areas and the European urban system
III.2 Metropolitan regions and their competitiveness
III.3 Rural Areas and their regional diversification
IV ACCESSING THE TERRITORY – EUROPEAN ACCESSIBILITY CONTEXT
IV.1 The core and the periphery
IV.2 Polycentric accessibility in the European regions
IV.3 Transport gateways and overloaded corridors
IV.4 Telecommunication connecting the territory
V THE CULTURAL AND NATURAL ASSETS – OPPORTUNITIES AND HAZARDS
V.1 The cultural heritage of the territory
V.2 The natural assets of the territory
V.3 Natural and technological hazards
VI GEOGRAPHIC DETERMINATION – THE TERRITORIAL CONDITIONS
VI.1 Costal regions and islands
VI.2 Mountain Regions
VI.3 Outermost areas
TABLE OF CONTENT
Theme Page
8
10
14
18
22
24
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
VII BRIDGING THE TERRITORY – TERRITORIAL CO-OPERATION AND SIMILARITIES
VII.1 Acting together – cross border and transnational co-operation
VII.2 Homogeneous territories – talking the same spatial language
VII.3 From government to governance in European spatial development
VIII EUROPE IN THE WORLD
VIII.1 The neighbourhood perspective
VIII.2 The global view
IX THE FUTURE OF THE CONTINENT – THE TERRITORIAL IMAGE OF EUROPE BY 2030
IX.1 Baseline scenario
IX.2 Cohesion oriented scenario
IX.3 Competitiveness oriented scenario
ANNEX
THE REGIONAL SETTING AND THE DATA BASED REPRESENTATION
CONTRIBUTIONS AND REFERENCES
ABBREVIATIONS
Theme Page
56
58
60
62
64
66
68
70
74
84
88
8 ESPON ATLAS
NAFTA countries (25,000 Euros) also
exceed the average ESPON figure.
Cities and urban regions concentrate
Europe’s population. In the 29 countries
of the ESPON programme, some 34 %
of the population, 173 million people,
live in cities and urban regions of more
than 100,000 inhabitants. Cities with
more than 250,000 inhabitants have
125.5 million people living there,
while the 27 city regions of over a
million inhabitants have a population
of around 65 million, or 13 % of the
total number of people. 1
The development path that Europe
has followed has been long, but marked
by decisive breaks and discontinuities.
This history is imprinted in the European
territory and reflected in the diversity
of the countries that make up the
ESPON space. Today these countries
are embedded in global networks and
competition, but they have to manage
their own internal disparities too,
whilst also working to re-integrate
Europe after the political developments
of the 1990s.
The continent is on the move in
ways not matched in other area of the
world. New countries came into being
after the opening of the “Iron Curtain”.
New economic opportunities and links
opened amongst many countries
that were previously isolated from
one another. The process of political
convergence that was achieved by the
enlargement of the European Union
2004, increased the importance of the
territorial dimension of the “European
project”, particularly because of the
challenges posed by inherited terri-
torial imbalances.
The countries participating in the
ESPON programme mirror this “new
Europe”. They are at different points
along the road towards European
integration and collaboration, and
are moving at different speeds. Some
have been EU member states for a
long time; others did not regain their
statehood until after the disintegration
of the Soviet Union. Then there
I INTEGRATED APPROACH AND TERRITORIAL DIMENSION
are also candidate countries and
neighbouring countries of the Union
which are members of the European
Economic Area (EEA), like Norway, or
the European Free Trade Association
(EFTA), like Switzerland.
Between them, the ESPON countries
have differing orientations towards
European integration. Some share the
Euro as their common currency, and
others are on the cusp of this group,
like Slovenia. Some belong to the
Schengen group which has no internal
border checkpoints and controls.
Norway and Iceland for example are
part of this group, but not members
of the European Union. Ten countries
in total are simultaneously members of
the European Union, the Euro countries
and the Schengen Group. 2
The ESPON space stretches 4,100 km
from the north of Norway to Cyprus
and 4,300 km to the south of Spain.
The distance from West Portugal to
Cyprus is 3,000 km. The 29 countries
participating in the programme cover a
total area of 4.7 million km² and have
502 million inhabitants. The area is
almost half of the size of the United
States, but is home to 200 million
more people.
The average economic strength as
measured by GDP per capita of the
ESPON countries was 22,000 Euro in
2004, about two-thirds of the level in
the United States, which was 32,000
Euro. Japan (29,000 Euros) and the
INTEGRATEDAPPROACHANDTERRITORIALDIMENSION
ESPON ATLAS 9
INTEGRATEDAPPROACHANDTERRITORIALDIMENSION
10 ESPON ATLAS
II TERRITORIAL CHALLENGES FOR THE UNION
Births and deaths, ageing and the
balance of inward- and outward-
migration shape the demographic
structure of a territory. Their complex
combination is further influenced
by external factors like economic
conditions, changes in life styles,
cultures and aspirations.
The interplay of all these interrelated
components ultimately is manifested
in the total number of inhabitants and
in population trends within and
between territories. In 2005, the
countries of the ESPON space
were home to about 502 million
inhabitants. This was an increase of
almost 4 % on the figure for 1990.
In the member states of the European
Union the growth over the period was
4.6 %.
There are distinct national as
well as regional differences hidden
within these overall figures. Some
countries experienced significant in-
creases in population. For growth in
Cyprus amounted to 30 %, while in
Luxembourgitwas20%,inIreland17%
and around 10 % in Switzerland,
the Netherlands, Greece and Spain.
In contrast, there were population
decreases of almost 14 % in Estonia
and Latvia, while population levels
changed little or fell by between 1.5
and 3 % in the larger countries that
joined the EU in 2004, like Poland,
the Czech Republic and Hungary. 3
At regional level, differences in
population development are getting
greater. Around 40 % of NUTS 3
regions experienced a decline in their
population numbers between the
beginning and end of the 1990s. No
less than 14 countries are represented
in the list of the ten percent of NUTS 3
regions registering the largest
population losses. Eighty of the 133
“most declining regions” regions are
in Germany, Eighteen are in Bulgaria,
11 in Spain, 10 in Romania, 7 in
Estonia, 5 in Portugal and 4 each are
in the United Kingdom and Latvia. 5
Many of the regions losing population
are relatively rural, and often are
sparsely populated and geographically
remote. However, old industrial areas
and regions in the central space of the
territory are also affected.
Over any given period, a region’s
population change is the sum of the
region’s natural population change
(excess of births over deaths) and
net migration. The general trend in
Europe is that the natural change
component has gradually turned
from being a positive contributor to
regional population change to being
a negative one. This is a consequence
of fertility decline and population
ageing, which combine to alter the
“rules” of the regional-demographic
“game”; migration - both inward
and outward - becomes increasingly
important.
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
II.1 The territorial aspects of demographic change
ESPON ATLAS 11
from less developed countries also
have grown to a level never reached
before.
Allmigratoryflows,whetherexternal
or internal in relation to the EU, as
well as in inter- and intra-regional
movements, are regionally targeted
andage-specific.Aredistributionofthe
population from less favoured to more
favoured areas occurs, for example
from rural, sparsely populated areas,
geographically remote regions and old
industrial areas to more attractive local
and regional centres and especially to
metropolitan areas. 4
Migration flows are also age-specific.
Younger people are the most mobile.
Above all, they move to large urban
areas and to some very attractive
central parts of Europe such as a large
part of Germany, Switzerland, Paris
and southern England. They mainly
leave peripheral and less prosperous
regions in the south of Italy, eastern
France, or northern Scandinavia. Areas
which combine pleasant surroundings
and regional attractiveness can attract
middle- and high-age groups and so
achieve a positive migratory balance,
though their age profiles get older.
Such regions are in western and
southern France, northern Portugal,
northern Scotland and in the south-
west of England, for example. 4
Demographic structures and
trends in Europe highlight the
potential for a further increase in
A negative natural change signals the
possibility of a long-term weakening
of a region’s growth potential. It can
trigger a spiral where there are fewer
young people, and then a further
round of low or declining fertility
rates, so that demographic decline
becomes structural and the region’s
population ages and dwindles. The
risk of problematic depopulation
processes is high among regions
where this type of situation is not
compensated by in-migration. The
danger is even greater where decline
is reinforced by out-migration
over longer periods of time. 1
Regions, which show both a negative
natural population change and
net losses due to migration can
be characterised as depopulation
areas. This combination marks the
worst case, and these regions face a
significant challenge to sustain their
existing population levels.
In sharp contrast are the growing
regions which combine natural
increase with a migratory surplus.
Around 30 % of all NUTS 3 regions
belong to this group. There are other
regions which are able to compensate
for or even turn around low fertility
and falling numbers in the child-
bearing age groups by selective in-
migration, e.g. of younger people.
Some 20 % of regions belong to
this second type of growth region.
A further 10 % of regions show an
overall deficit in terms of migration,
but a positive natural balance.
So in total, 60 % of NUTS regions
experienced a population increase
in the 1990s, whereas 40 % were
characterised by a declining number of
inhabitants. The “at risk” regions with
a negative natural change and further
losses through net out-migration, were
17 % of the NUTS 3 regions.
Fertility rates and the age structure
are interrelated. The total fertility rate
has declined in every part of Europe
since the 1960s and is now below
the reproduction rate of 2.1 in every
country. 2 Sincethe1960s,adramatic
change has occurred; countries
with traditionally high fertility rates
became low-fertility countries. There
are still regions with relatively high
total fertility rates, but in some cases
the overall age structure means that
even this does not prevent natural
population decrease, for example in
northern Finland and Central France.
Other regions, for example in northern
Spain and the south of Italy, still have
a natural population increase despite
low total fertility rates today. 5
Migration is the prime driver behind
population changes both with regard
to size and structure. Since the 1990s,
Europe has become one of the major
destinations for migrants from all
over the world and thus has become
a continent of net immigration. In
this period, east-west migration has
developed as a result of the opening
of the “Iron Curtain” and ongoing
integration processes. Migratory flows
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
12 ESPON ATLAS
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
regional polarisation, with declining
and growing areas existing side by
side. Urban areas and metropolitan
agglomerations are the main winners
from current demographic trends.
They are the regions in which positive
migratory balances reinforce positive
natural increases or compensate for
natural population losses in this era
when families have fewer children.
The south of Germany, central England
and southern and western France, as
well as Ireland, are representatives of
this kind of region. 1
The situation is very different in
regions at risk of depopulation.
Negative natural balances and overall
out-migration, especially of the
younger generation, pose challenges
to these regions, both in terms of
economic regeneration and to sustain
services of general interest to underpin
future living conditions.
ESPON ATLAS 13
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
14 ESPON ATLAS
II.2 Economic concentration and balanced growth
There are national and regional
disparities in economic strength and
growth within the European territory.
The reduction of such disparities is
one of the main focuses in European
spatial policy. Balanced overall growth
of the territory is considered to be
a precondition for equity in living
conditions across the whole of the EU.
The economic success of a region can
be assessed in many ways. A measure
that is often used is Gross Domestic
Product (GDP), which is calculated by
adding up all the economic activities of
a national or regional economy. As well
as the absolute figure, it is helpful to
measure economic growth, the rate of
change in GDP. There are also a number
of indicators of performance according
to the Lisbon Agenda, which aims at a
competitive and dynamic knowledge-
driven economy for the European
territory. The territorial picture sketched
in this section concentrates on the first
aspect, the differences and trends in
economic production.
The process of convergence in the
European territory is still characterised
by different strengths and speeds
in economic development and
considerable differences in national
and regional GDP. Disparities have
increased after the 2004 enlargement
of the Union and will probably deepen
in the upcoming accession rounds.
The economic size of European
countries differs independently
from their population size. This is
especially so when making East-West
comparisons. Thus Spain and Poland
are similar in population, but in 2003
Spain contributed 7.5 % to the total
economic output of ESPON countries
whereas Poland only accounted for
1.8 %. Altogether the states that
joined the Union in 2004 make up
4.3 % of the GDP in euros of ESPON
countries. 1 Almost 64 % of the
GDP in euros of ESPON countries is
produced by Germany, the United
Kingdom, France and Italy, a strong
indication of the current extent of
economic concentration.
At regional level in 2003, there
was a strong concentration of both
regional shares in the total ESPON
GDP, and above-average GDP per
capita values, in the central area of
the European territory, stretching from
Ireland, Scotland and the Scandinavian
countries, through large parts of
France and Western Germany, to
central Spain in the west and to Austria
in the east. A closer look reveals that
the highest GDP per capita values are
generally in urban agglomerations.
In the west of Spain and Portugal as
well as in the eastern and southern
part of the European territory, the
regions in general have values below
the EU 25 average. Exceptions in these
areas are mainly important urban
agglomerations like Budapest, Prague
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
ESPON ATLAS 15
TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
and Bratislava. 2 Only two regions in
the countries that joined in 2004, are
represented amongst those regions
which contribute 50 % of the ESPON
GDP in total (in a list starting at the
highest regional share). These are
Warsaw and the Budapest region. 5
The scale of a regional economy
substantially reflects the legacy from
the past. If we look at economic
growth rates a different territorial
picture emerges. Regions in Ireland,
Estonia, Latvia and Lithuania now
have the highest GDP growth rates
in Purchasing Power Standards (PPS),
with over 8 % per year between 1995
and 2003 on average. Many regions
in Slovakia, Slovenia, Poland, Greece,
Hungary, Spain, Romania and Portugal
also achieved growth rates rarely seen
in the core of Europe. Thus, one might
argue that these regions are catching
up and that this points towards more
cohesion. However, these comparably
high percentages in growth rates
should be treated with caution. Annual
growth measured by PPS per capita
is still comparably low in these areas
compared to the core of Northern
Europe. The most competitive regions
are those which are able to respond to
competition on a European and global
scale.
Regional disparities within the
ESPON space are visible, especially
the continuing economic differences
between the old member states and
the rest, along with, Bulgaria and
Romania. The GDP per inhabitant
in PPS in 2003 shows the huge
difference between the pre-2004
member states and the rest of the
Union. Prague and Bratislava are
the only regions with values above
the EU 25 average, and while the
figures for the Budapest region and
Slovenia are between 75 % and
100 % of this threshold, all other
region have less than 75 %. The
highest regional per capita income
levels are concentrated in regions
of the central “core” of Europe and
major metropolitan regions outside
it, like Madrid and the Scandinavian
capitals. The are not necessarily the
main political or financial centres as
well, as the examples of Germany
and Italy show. 2
The richest regions in terms of
GDP per capita in PPS compared to
the EU 25 average are the capital
regions in most of the countries along
with dominant economic centres in
countries like Italy, Switzerland and
Germany. Strong disparities between
the capital regions and selected
neighbouring areas characterise for
example the Scandinavian capitals, but
also Paris stands out from the rest of
France and in Germany the regions
of Oberbayern and Darmstadt with
Munich and Frankfurt distinguish
clearly. Luxemburg is visible in sharp
difference to the surrounding regions.
In 2003 some countries had quite
homogenousincomepatternsamongst
their NUTS 3 regions. Spain, Finland,
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
Comparative European Planning
1 von 165

Recomendados

Transport Planning von
Transport PlanningTransport Planning
Transport PlanningBlagoy Petkov
3.7K views20 Folien
development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
Environmental Impact Assessment von
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentBlagoy Petkov
628 views40 Folien
Professional Ethics von
Professional EthicsProfessional Ethics
Professional EthicsBlagoy Petkov
1.1K views17 Folien
Technical Infrastructure von
Technical InfrastructureTechnical Infrastructure
Technical InfrastructureBlagoy Petkov
629 views58 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

EU Urban Policy and Programmes von
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesBlagoy Petkov
465 views64 Folien
Planning Administration von
Planning AdministrationPlanning Administration
Planning AdministrationBlagoy Petkov
2K views133 Folien
Environmental Policy and Sustainability 2 von
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Blagoy Petkov
545 views62 Folien
Finances and Urban Development von
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentBlagoy Petkov
696 views21 Folien
Statistical Methods 2 von
Statistical Methods 2Statistical Methods 2
Statistical Methods 2Blagoy Petkov
637 views16 Folien
Urban Regeneration von
Urban RegenerationUrban Regeneration
Urban RegenerationBlagoy Petkov
520 views145 Folien

Similar a Comparative European Planning

The history and political system of the United Kingdom von
The history and political system of the United KingdomThe history and political system of the United Kingdom
The history and political system of the United KingdomKarine Grigoryan
11.5K views77 Folien
England mert dinçer von
England mert dinçerEngland mert dinçer
England mert dinçerMrt Dnçr
832 views19 Folien
The UK von
The UKThe UK
The UKbellellen
187 views7 Folien
Anglais von
AnglaisAnglais
Anglaischristine262812
432 views19 Folien
Lecture 8 introduction of the uk von
Lecture 8 introduction of the ukLecture 8 introduction of the uk
Lecture 8 introduction of the ukbatsaikhan_mm
1.3K views25 Folien
England ahmad haris von
England  ahmad harisEngland  ahmad haris
England ahmad harisNUR LAILA
606 views10 Folien

Similar a Comparative European Planning(20)

The history and political system of the United Kingdom von Karine Grigoryan
The history and political system of the United KingdomThe history and political system of the United Kingdom
The history and political system of the United Kingdom
Karine Grigoryan11.5K views
England mert dinçer von Mrt Dnçr
England mert dinçerEngland mert dinçer
England mert dinçer
Mrt Dnçr832 views
Lecture 8 introduction of the uk von batsaikhan_mm
Lecture 8 introduction of the ukLecture 8 introduction of the uk
Lecture 8 introduction of the uk
batsaikhan_mm1.3K views
England ahmad haris von NUR LAILA
England  ahmad harisEngland  ahmad haris
England ahmad haris
NUR LAILA606 views
Great Britain von Iryna P.
Great BritainGreat Britain
Great Britain
Iryna P.1.3K views
United Kingdom von paolina70
United KingdomUnited Kingdom
United Kingdom
paolina701.4K views
British Democracy & Parliament - how the United Kingdom is governed von Laurence T
British Democracy & Parliament - how the United Kingdom is governedBritish Democracy & Parliament - how the United Kingdom is governed
British Democracy & Parliament - how the United Kingdom is governed
Laurence T8.5K views
3. geography of great britian von John Folstrom
3. geography of great britian3. geography of great britian
3. geography of great britian
John Folstrom3.5K views
United kingdom -updated- von crimsonfire3
United kingdom -updated-United kingdom -updated-
United kingdom -updated-
crimsonfire3175 views
Great britain von Nick535
Great britainGreat britain
Great britain
Nick535565 views
United kingdom History, Economy,Culture ,Religion, Education,Government and S... von Jatin_123
United kingdom History, Economy,Culture ,Religion, Education,Government and S...United kingdom History, Economy,Culture ,Religion, Education,Government and S...
United kingdom History, Economy,Culture ,Religion, Education,Government and S...
Jatin_123185 views

Más de Blagoy Petkov

development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien
5 Budapeshta Street von
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta StreetBlagoy Petkov
175 views12 Folien
assist von
assistassist
assistBlagoy Petkov
454 views25 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von Blagoy Petkov
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
Blagoy Petkov618 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Blagoy Petkov250 views

Último

UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx von
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptxUNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptxMadhuri Bhande
59 views33 Folien
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx von
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxPeripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxgarvitnanecha
147 views48 Folien
NodeJS and ExpressJS.pdf von
NodeJS and ExpressJS.pdfNodeJS and ExpressJS.pdf
NodeJS and ExpressJS.pdfArthyR3
60 views17 Folien
STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdf von
STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdfSTRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdf
STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdfDr Vijay Vishwakarma
144 views68 Folien
Women From 1850 To 1950 Essay von
Women From 1850 To 1950 EssayWomen From 1850 To 1950 Essay
Women From 1850 To 1950 EssayAmy Williams
41 views77 Folien
StudioX.pptx von
StudioX.pptxStudioX.pptx
StudioX.pptxNikhileshSathyavarap
121 views18 Folien

Último(20)

UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx von Madhuri Bhande
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptxUNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx
Madhuri Bhande59 views
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx von garvitnanecha
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxPeripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
garvitnanecha147 views
NodeJS and ExpressJS.pdf von ArthyR3
NodeJS and ExpressJS.pdfNodeJS and ExpressJS.pdf
NodeJS and ExpressJS.pdf
ArthyR360 views
Women From 1850 To 1950 Essay von Amy Williams
Women From 1850 To 1950 EssayWomen From 1850 To 1950 Essay
Women From 1850 To 1950 Essay
Amy Williams41 views
Introduction to Physiotherapy and Electrotherapy von Sreeraj S R
Introduction to Physiotherapy and ElectrotherapyIntroduction to Physiotherapy and Electrotherapy
Introduction to Physiotherapy and Electrotherapy
Sreeraj S R82 views
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption... von BC Chew
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...
BC Chew55 views
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab... von RAHUL PAL
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
RAHUL PAL53 views
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) von yakshpharmacy009
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
yakshpharmacy009121 views
What is Digital Transformation? von Mark Brown
What is Digital Transformation?What is Digital Transformation?
What is Digital Transformation?
Mark Brown56 views
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities von WebStackAcademy
Career Building in AI - Technologies, Trends and OpportunitiesCareer Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
WebStackAcademy56 views
From social media to generative media (3).pptx von Mark Carrigan
From social media to generative media (3).pptxFrom social media to generative media (3).pptx
From social media to generative media (3).pptx
Mark Carrigan88 views
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx von MicrobiologyMicro
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptxInteraction of microorganisms with vascular plants.pptx
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx
ANGULARJS.pdf von ArthyR3
ANGULARJS.pdfANGULARJS.pdf
ANGULARJS.pdf
ArthyR354 views

Comparative European Planning

 • 1. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО, Великобритания Системи за пространствено планиране Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Петър Дечев Дечев УРБ 10098 Владимир Петров Бахнев УРБ 10109 ръководител: доц. д-р арх. Елена Димитрова УАСГ – София © 2008
 • 2. Площ: Население: Столица: Официален език: Религия: Официален празник: Парична единица: Държавно устройство: 224 820 кв. км. 59,5 млн. души (към 2000 г.) Лондон английски англикани (57 %), протестанти (15 %), католици (13 %) рожденният ден на кралицата британска лира конституционна монархия
 • 3. Държавно устройство конституционна монархия, държавен глава - крал (кралица) Законодателен орган - крал (кралица) и двукамарен парламент (Камара на лордовете - през 1999 одобрява реформа, която отнема наследственото право на местата в нея, и Камара на общините) Изпълнителен орган - правителство с министър- председател, назначен от краля (кралицата) От 1998 Северна Ирландия има полуавтономен парламент и полуавтономно правителство От 1999 се провеждат избори за местни автономни парламенти на Шотландия и на Уелс Население: англичани, шотландци, уелсци, ирландци и др.
 • 4. География Великобритания е разположена на Британските острови, в североизточната част на остров Ирландия и на прилежащите Хебридски острови, Шетландски острови и др. в Атлантическия океан и Северно море
 • 5. Природа Силно разчленена брегова линия - фиорди на север, естуари на юг, които образуват големите полуострови Уелс и Корнуол. На север и запад преобладава планински релеф - Северношотландското плато (връх Бен Невис в Грампианските планини - най-висок във Великобритания, 1343 m), Южношотландските възвишения, Пенинските планини, Камбрийските планини На юг и югоизток - хълмисти равнини (Лондонския басейн), оградени от куести Влажен, океански умерен климат с мека зима и прохладно лято (средна януарска температура 3-7 оС, средна юлска температура 11-17 оС, валежи 600-750 mm годишно до 3000 mm годишно в планините), чести мъгли Гъста речна мрежа, пълноводни реки (Темза, Севърн), съединени с канали, на север - много езера - Лох Нес, Лох Ломънд, Лох Ней Торфища, хвойнова растителност, културен ландшафт. Над 180 национални природни резервата (142 000 ha), 95 местни резервата (над 13 500 ha), 10 национални парка, горски и др. резервати
 • 6. Стопанство Високоразвита промишлена страна, на V място в света след САЩ, Япония, Германия, Франция. Добив на нефт, въглища, електрическа енергия. Черна и цветна металургия (внос на желязна руда; стомана - Шефилд, Южен Уелс), машиностроителна (електротехническа, радиоелектронна, авио- и ракетостроителна, корабостроителна, селскостопанска и др.), нефтопреработваща, химическа, текстилна, хранително- вкусова, обувна, шивашка промишленост. Едро земевладение. Главен отрасъл на селското стопанство е животновъдството. Едър рогат добитък, свине, овце, птици. Зърнодобив, захарно цвекло, картофи. Зеленчукопроизводство, овощарство, цветарство. Риболов. Туризъм БВП 1,36 трилиона USD (2000): 1,7% 24,9% 73,4% селско стопанство промишленост услуги
 • 7. Транспорт 16 878 km жп линии, 371 603 km шосета, 3926 km петролопроводи, 12 800 km газопроводи, 3,934 млн. бр.р.т. търговски флот, 489 летища (2000) Главни пристанища: Абърдийн, Белфаст, Бристол, Кардиф, Дувър, Глазгоу, Ливърпул, Манчестър, Плимът, Скапа Флоу, Саутамптън, Тайн Стокооборот Износ: 282 млрд. USD (2000) - стоки за потребление, промишлени масла, химикали, хранителни стоки, напитки, тютюн (Германия, Франция, Нидерландия, САЩ) Внос: 342 млрд. USD (2000) - стоки за потребление, машини, промишлени масла, хранителни стоки (Германия, Франция, Нидерландия, Италия, САЩ)
 • 8. История Територията на Великобритания е обитавана от III хилядолетие пр. Хр. I хилядолетие пр. Хр. - островът е завладян от келтски племена (брити и др.). 43-83 - завладяване на Британския остров от римляните. 5-7 в. - на острова се прехвърлят германски племена (англи, сакси, юти, фризи), които образуват кралствата Кент, Уесекс, Мерсия и др. 829 - създадена е единна държава под името Англия. 1066 - завладяна от нормандския дук Уилям, който става английски крал под името Уилям I Завоевател. Стреми се към силна кралска власт и политическо обединение на страната. 12 в. - основана династията Плантадженети. 1265 - създава се Парламентът (от 14 в. става двукамарен). 1337 - започва Стогодишната война. 1381 - селско въстание начело с Уот Тайлър. 1455 - Война между "Червената и Бялата роза" (между Ланкастърите и Йорките ), завършва (1485) с установяване на династията Тюдори. 15-16 в. - масово се извършват заграждания на земи от новите земевладелци, развитие на манифактурата, морската търговия
 • 9. Историческа справка 1542 год. – Присъединяването на Англия и Уелс 1707 год. – Англия и Шотландия 1801 год. – Създаване на Обединено Кралство, Великобритания и Ирландия 1922 год. – Създаване на свободна Ирландска държава 1931 год. – Британска Общност на Народите (Commonwealth) 1949 год. – Присъединяване към НАТО 06.02.1952 год. – Възкачване на Елизабет II
 • 10. Втората половина на XX век 1973 год. – Присъединяване към Европейската Общност (след гласуване от 1961 год.), потвърдено от референдум през 1975 год. Май 1979 год. – Маргарит Тачър става премиер 1980 год. – Приватизация в публичния сектор Май/Юни 1982 год. – Фолклендска война 1990 год. – замяна на местни данъци с “poll tax” или “community charge” Ноември 1990 год. – Джон Мейджър става премиер 1992 год. – “Council tax”, отчасти базирана на стойност на имота заменя “poll tax”; Обединеното Кралство нашуска монетарна система на ЕС 01.11.1993 – Влиза в сила споразумение от Маастрихт Май 1997 – Тони Блеър става премиер
 • 11. Промяна на законова рамка 1835 год. – Закон за общинско самоуправление, Съвет на общините 1963 год. – Закон за административна организация на Лондон 1972 год. – Закон за местно самоуправление (Local Government Act), двустепенно в Англия и Уелс (county and district councils), 1973 – Северна Ирландия (орязване на правомощия), Шотландия (реформиране и разширяване на правомощия) 1979 год. – Неуспешни референдуми за приемане на независими парламенти по плана Калаган в Единбург и Кардиф 1985 год. – Прeмахване на райони (metropolitan counties) и съвета на Голям Лондон 1991 год. – Създаване на комисия на местните власти (Local Government Commission) 01.04.1996 год. – Замяна с едно-степенна система в Уелс и Шотландия
 • 12. Система на управление Национално ниво Монарх – Кралица Елизабет II; конституционни връзки с Парламент; назначава: Министър председател – Гордън Браун Правителство, отговорно пред: Парламент • Камара на Лордовете (аристократична, около 1200 светски и духовни лордове) • Камара на Общините (House of Commons, chamber of representatives), мажоритарно пряко гласуване Регионално ниво, Междинно (развито в Англия, Уелс и Шотландия) и Локално ниво
 • 13. Система на управление преди май 1997 Липсва регионално ниво Министър председателя назначава: Държавен секретар (Secretary of State) по Околната среда, Транспорта и Регионите за Англия За Уелс За Шотландия За Северна Ирландия които от своя страна надзирават и осъществяват последващ контрол върху по-ниските нива, както следва:
 • 14. Англия Междинно ниво: 6 Градски района (Metropolitan County Councils) и Голям Лондон (Greater London Council), отменени през 1986 год. (Local Government Act, 1985) 39 Районни съвети (non-metropolitan) – мажоритарен избор на съветници Локално ниво: 296 Общински (District) съвета – броя жители, които ги съставляват 36 Градски (Metropolitan) съвета – 10 хил., от които 8 хил. формират съвет (council) Лондон – 32 Borough Councils + City Директен мажоритарен избор, местни отговорности подобни на тези в районите, с изключение на специални стратегически функции за части на Лондон
 • 15. ПОНЯТИЯ: Council - съвет County - графство (административна единица в Англия), окръг (в САЩ) Metropolitan - 1. столичен; METROPOLITAN borough общински район (в Лондон) Borough - 1. градче; (municipal) BOROUGH град/градеки район с общинско самоуправление; 2. ам. една от административните единици на гр. Ню Йорк District - 1. област, район, околия, окръг, участък, енория, квартал; 2. attr областен, районен, околийски, окръжен, участъков, енорийски, квартален Community - 1. община; 2. колония, землячество; 3. църковна община; 4. общност Local Community Councils – местни съвети
 • 16. Уелс 8 Районни съвета (Community Councils) – директен мажоритарен избор; специални (политически) функции: бюджет, местни данъци и такси; функции споделени с изпълнителна власт на други райони, работа по комисии (committees) 37 Общински съвета (District Councils) – директен мажоритарен избор; местни отговорности, подобни на тези в районите Местни съвети в рамките на общините (Community Councils), отменени 1995
 • 17. Шотландия 9 Регионални съвета (Regional Councils) – директен мажоритарен избор; специални (политически) функции: бюджет, местни данъци и такси; функции споделени с изпълнителна власт на други райони, работа по комисии (committees) 53 Общински съвета (District Councils) – директен мажоритарен избор; местни отговорности, подобни на тези в районите 3 Островни съвета (Island Councils) – Острови Orkney, Shetland и Western 1 350 Местни съвета (Local Community Councils), пропорционален избор, не са местни власти каквито са тези в Англия и Уелс
 • 18. Северна Ирландия 26 Общински съвета (District Councils) – директен мажоритарен избор; специални (политически) функции: бюджет, местни данъци и такси; функции споделени с изпълнителна власт на други райони, работа по комисии (committees)
 • 19. Роля на териториалните власти за европейскa интеграционна политика и интернационално сътрудничество 1979 – “Кооперация Север”, скъсяване на връзките Север-Юг между търговски и индустриални компании 1980, Мадрид, Европейска Конвенция за Сътрудничество на Местните Власти 1990 – EUROCORP, обмен на предложения и информация по търговски въпроси между Белгия, Холандия, Франция, Испания и Великобритания 1993 –Европейска Търговска Камара, подпомага трансграничното сътрудничество между Сев. Ирландия и Ирландия
 • 20. Промените след май 1997 Засилване на Регионалното ниво на планиране Формиране на девет региона в Англия - хармонизация с административните и статистически процедури на Европейския съюз Местни автономни парламенти на Шотландия и на Уелс Полуавтономен парламент и полуавтономно правителство на Северна Ирландия
 • 21. Промяна на законова рамка след май 1997 11.9.1997 – референдум за Шотландски парламент 18.9.1997 – референдум за Уелска Национална Асамблея Април 1998 – конфликтни настроения, последвани от споразумение и начало на реформи в местните институции в Северна Ирландия 7.5.1998 – Закон за Северна Ирландия, полуавтономна асамблея; Референдум за власти в Голям Лондон 22.5.1998 – референдум в подкрепа на постигнатото споразумение за Северна Ирландия (Good Friday Agreement), първи избори 6.5.1999 – избори в Шотландия и Уелс 4.5.2000 – избори за кмет и асамблея на Лондон 28.7.2000 – Закон за местно самоуправление, Англия и Уелс 8.5.2003 – Закон за регионални асамблеи, 8-те без Лондон, формирани по Закона за Агенции за Регионално Развитие от 1998
 • 22. Великобритания Национално ниво От 2001 – Офис на представителите / заместниците на министър председателя (Office of the Deputy Prime minister, ODPM) назначени от него осъществяват контрол над регионите, областите, общините, както и над Голям Лондон
 • 23. Регионално ниво Английски региони Агенции по регионално развитие с членове назначени от правителството – първа стъпка към регионални правителства Регионални камари • Осъществяват контрол върху дейността на агенциите • Подбрани от съветниците, от които повечето са назначени от местните власти Власти на Голям Лондон (Greater London Authority) Основани на 4 май 2000 Кметът се избира, чрез мажоритарен вот Асамблеята възлага на 25-ма членове да контролират работата на кмета и да го разпитва за решенията, които взема
 • 24. Междинно ниво 34 Областни съвети (County Councils) Съветниците се избират, чрез директен мажоритарен вот Административните области са съставени от общини, с изключение на • Единните администрации (Unitary Authorities) • Градските общински райони (Metropolitan Districts), преди общинските райони (Metropolitan Counties), които нямат собствена администрация, а нейните функции се изпълняват от администрациите на съставляващите градски райони (Metropolitan Boroughs) • както и организацията на Лондон
 • 25. Локално ниво 238 Общински съвета Съветниците се избират, чрез директен мажоритарен вот 36 Градските общински съвети (Metropolitan District Councils) Съветниците се избират, чрез директен мажоритарен вот 47 Единни администрации (English Shire Unitary Authorities), включително остров Scilly 33 Района на Лондон (London Boroughs), включително централната част – Сити (City of London)
 • 26. Уелс Национално ниво Държавен секретар, посочен от правителството, който осъществява контрол над териториалните единици от локално ниво, за които все още е отговорен Регионално ниво Национална Асамблея (Wels National Assembly) • Без главна законодателна власт • 60 места (20+40) • Правен и финансов контрол върху локално ниво Първи секретар (One Leader, First Secretary), начело на изпълнителен орган, чиито членове нямат титлата на министри Локално ниво Унитарни, единни власти – 22 Съвета (Unitary Authorities Councils), в процес на разработване от 1996
 • 27. Шотландия Национално ниво Държавен секретар, посочен от правителството, който осъществява контрол над териториалните единици от локално ниво, за които все още е отговорен Регионално ниво Парламент • Председателстван от “Първи (First) Министър” • 129 члена, 73 с мажоритарен и 56 с пропорционален вот • Главна и второстепенна законодателна власт, възможност за промяна на размера на местни данъци и такси • Правен и финансов контрол върху локално ниво Изпълнителна власт, кабинет (Scottish Executive) – правителство, водено от Първия Министър и представляващо Шотландия в Съвета на Министрите на ЕС Локално ниво Унитарни, единни власти – 32 Съвета (Unitary Authorities Councils), в процес на разработване от 1996
 • 28. Северна Ирландия Национално ниво Държавен секретар, посочен от правителството, който осъществява контрол над териториалните единици от локално ниво Регионално ниво Полуавтономна Асамблея, парламент (Semi-autonomous Northern Ireland Assembly) • Според споразумението Good Friday Agreement от 10 април 1998 • Законодателна и изпълнителна власт • 108 члена, седалище в Белфаст, избира: Изпълнителен орган, полуавтономен парламент (Executive) • Еквивалент на Британския парламент на по-ниско ниво • Излъчва Първи (First) министър (David Trimble от 1 юли 1998), заместник и 10 министри за: 10 Департамента Локално ниво 26 Общински съвета (District Councils), чиито членове са избрани, чрез директен мажоритарен вот
 • 29. Роля на териториалните власти за европейска интеграционна политика и интернационално сътрудничество (след май 1997) 24.4.1998 – ратификация на Европейската харта за местно самоуправление (в сила от 1 август) Процеси в Северна Ирландия Северен и южен съвет на министрите • Институция включваща министри от Република Ирландия и Северна Ирландия за по-добра съвместна работа по въпроси засягащи околна среда, транспорт и туризъм Британско-Ирландска междуправителствена конференция • Това административно тяло заменя Междуправителствения съвет, създаден според Англо- Ирландското споразумение от 1985 • Роля: подпомагане на кооперирането на всички нива, на които се преплитат общи интереси за двете държави
 • 30. ОТГОВОРНОСТИ На различните нива на управление в системата за пространствено планиране Отговорности на централното законодателно правителство Парламента запазва абсолютен суверинитет , това го поставя над всички административни институции и на двете централно и локално ниво Особени отговорности на централно ниво Външна политика включително към Европа Отбрана и национална сигурност Данъчна стабилност Икономическа и валутна система Пазара на стоки и услуги Политика по заетостта Социално благосъстояние
 • 31. Шотландски , Уелски и Северноирландски законодателни и административни отговорности Шотландският парламент има първична и вторична законодателна власт Като допълнение към възможностите прехвърлени отпреди на Scottish Office в пространството на : • Здравеопазване • Образование • Квалификация Шотландския парламент също има право да се меси във вътрешния размер на таксите с приблизително 3% Уелското събрание няма основно законодателно право, но е упълномощено да заобикаля вторичното законодателство в тези райони което обикновено било отговорност на секретаря на Уелс Уелското събрание има отговорността за тези обществени служби и политики за които преди е отговарял секретаря на Уелс И двете страни също уреждат обичайните отговорности на местното правителство жилищна политика, икономическо развитие, транспорт, вътрешни работи околна среда, селско стопанство, риболов, лесовъдство спорт и изкуство
 • 32. Шотландски , Уелски и Северноирландски законодателни и административни отговорности (продължение) Отговорностите на секретаря са свързани с: Закон и ред Управление на националния план по осигуряването (insurance scheme) Политиката за сигурността Финанси Наказателната система и администрацията на затворите Телекомуникации Международни връзки Полуавтономното събрание може да издава закони за вътрешните работи особено в следните области: Правосъдие Културно наследство Образование Жилищна политика Култура Здравеопазване Местна администрация Държавния секретар за Северна Ирландия има правото да спира прехвърлените институции във всеки момент от февруари 2000
 • 33. Отговорности на Властите на Голям Лондон (Greater London Authorities, GLA) Стратегическо планиране Регионални аспекти на икономическо развитие Транспорт Планиране на дейности по противопожарна и гражданска защита Полицейски сили Култура Здравеопазване Градския съвет (The Assembly) има властта да разглежда други важни решения, касаещи населението, както и да одобрява решенията на Кмета
 • 34. Административни отговорности на областни териториални единици (Counties) Областните съвети (County Councils) отговарят за : образование трафик,транспорт и магистрали обществено обслужване отхвърля разпореждания (refuse disposal) библиотеки защита на потребителя противопожарни служби, закон и ред урбанистично планиране (споделени отговорности) музеи, паркове и средства за рекреация
 • 35. Административни отговорности на локално ниво Общинските съвети (District Councils) отговарят за: жилищна политика здравеопазване мерки за борба със замърсяването граници на застрояване сметосъбиране урбанистично планиране (споделени отговорности) музеи , паркове и средства за рекреация (споделени отговорности) В 47-те единни администрации действат местни правителства, отговорни за тази територия Местни съвети (Parish Councils в Англия и Community Councils в Wales) отговарят за: разрешения за планиране на жилищни сгради и комплекси, обществени сгради* и главни пътища* урбанистично планиране * планиране на съоръжения за спорт на открито*, други рекреационни съоръжения*, гробища* и паркинги* подпръжка на осветлението и пътната настилка * като отбелязаните със * отговорности споделят със съветите на по-високо ниво
 • 36. Ограничени възможности в Северно Ирландските областни съвети Почти всички отговорности на областните съвети са прехвърлени към бордовете на деветте зони, чиито членове са посочени от Държавния секретар за Северна Ирландия Изводи и основни тенденции: В Англия, Уелс и Шотландия е силно изразено утвърждаването и засилването на влиянието на регионалните нива – Агенции и Камари (Англия) органи съответни на Парламент и Правителство Забележка: Представената система е актуална към септември 2003
 • 37. Използвана литература: Devolution in the United Kingdom – предоставени материали по модула и записки от лекции An introduction to devolution in the UK, Matthew Leeke, Chris Sear and Oonagh Gay, PARLIAMENT AND CONSTITUTION CENTRE, HOUSE OF COMMONS LIBRARY, RESEARCH PAPER 03/84, 17 NOVEMBER 2003 Features - Devolution in the United Kingdom: A Revolution on Online Legal Research by Stephen Young, Published on May 31, 2001, www.llrx.com/features/devolution.htm British Regionalism and Devolution, The Challenges of State Reform and European Integration, Edit by Johnatan Brandbury and John Mawson, Regional Policy and Development Series 16, 1997 © Jessica Kingsley Publishers, UK РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС, Станислав Стефанов Димитров, 1998 © София, www.referatite.com/Regionalna_politika_na-320.html (продължава)
 • 38. Използвана литература (продължение): Информация за Великобритания, Административно делене, Парламент, Правителство и Кралица Елизабет II от www.encyclopedia.bg, www.wikipedia.org, bg.wikipedia.org, royal.gov.uk Статии на доц. д-р Валентин Георгиев - "Конституционализмът на ХХ век“, www.legaltheory.org Европейски практики в областта на регионалното планиране, Европейски практики в областта на териториалното устройство (Германия и Великобритания), Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, Презентация “ОТ А ДО Я ЗА ЕВРОПА И МЛАДЕЖТА”, www.mrrb.government.bg Забележка: Използвани са илюстративни материали от вече посочените източници, както и от www.london.gov.uk, www.sights-and-culture.com, www.map-of-uk.com, www.maps-of-britain.co.uk и изображения генерирани със софтуер Google Earth Благодаря за вниманието!
 • 39. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура EUPPbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Европейска урбанистична практика Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6 ECTS 4.0 СтатутЗадължителен CodeEUPPbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Comparative European Planning Starts in semester 6 Ends in semester 6 ECTS4.0 Type Compulsory 30 0 60 60 Анотация Модулът има за цел да представи обзорно и да осъществи сравнителен анализ на системите за планиране в различните европейски страни и техния специфичен национален контекст, като синтезира знанията, придобити в предходните модули. Очакваните образователни резултати включват придобиване на познания за тенденциите в развитието на пространственото планиране в Европа, изграждане на умения за провеждане на сравнителен анализ на различни градоустройствени политики и практики, изграждане на отношение към пространственото структуриране на съвременна Европа. Annotation This module is aimed to present an overview and to provide a comparative analysis of the planning systems in different European countries, their specific national context, while summarizing the knowledge gained in the previous modules. The anticipated training results include gaining knowledge on the development trends in the spatial planning in Europe, acquiring skills for making comparative analysis of different urban planning policies and practices, cultivating an attitude towards the spatial structuring in contemporary Europe. 30 30 0 60 60 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Dimitrova Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Димитрова Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBEUPPbCBU6U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2444 EUPPbCBUUrbanism - bachelor*
 • 40. УАСГ, Архитектурен факултет, Бакалавърска програма по урбанизъм Учебен модул “Системи за пространствено планиране в Европа” Извънредна поправителна сесия Февруари 2009 ПИСМЕН ИЗПИТ: Моля, като спазвате обявените изисквания за представяне на писмените работи, отговорете аргументирано на следния въпрос: 1. Позволяват ли действащите днес национални системи за пространствено планиране в Европа реално участие на гражданското общество в процеса на планиране? Краен срок за предаване на писмените изпитни работи: 06 февруари 2009 – разпечатка и в електронен вид – при явяване на изпита Изпит (докладване на разработките в PPT формат): 06 февруари 2009, петък, зала 211 Часът на провеждане на изпита (докладването) ще бъде допълнително определен и оповестен в зависимост от графика на заседанията на дипломните комисии.
 • 41. Има ли бъдеще стратегическото пространствено планиране в Европа? Има ли бъдеще стратегическото пространствено планиране в Европа? СИСТЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В ЕВРОПА Благой Петков УРБ 10047 © 2008
 • 42. TheEuropeanUnion Sweden Finland United Kingdom Republic of Ireland Germany Denmark Netherlands Belgium France Luxembourg Austria Italy Greece Portugal Spain Poland Estonia Latvia Lithuania Czech Republic Slovakia Hungary Slovenia Romania Bulgaria Turkey Cyprus Malta Joined in 1957 Joined in 1973 Joined in 1981 Joined in 1986 Joined in 1990 with the reunification of Germany Joined in 1995 Joined in 2004 Countries negotiating for accession in 2007 Candidate country TheEuropeanUnion
 • 43. ТЕЗА: стратегическо планиране – основно в СПП ТЕЗА: стратегическо планиране – основно в СПП Качествено нов подход Проблеми – територия на повече от една държава Развитие на стратегия по нива на планиране Не конкретни решения, а насоки за следващо ниво Динамични процеси Социално икономически промени
 • 44. Процес на пространствено планиране Процес на пространствено планиране процес, който се развива във времето; решения сега, които ще повлияят в бъдещето, предвиждане; промяна на дадена ситуация, външни фактори; анализ на дадена ситуация; цел, формулиране с плана или предварително зададена; мерки; инструменти: планове, проекти, стратегии, закони; контрол; ревизия на плана – промени във външни фактори, дори и в целите;
 • 45. Трите ‘ П ‘ в планирането:Трите ‘ П ‘ в планирането: Политика – формулиране на цели, какво искаме да постигнем, широк времеви интервал; Програма – разкъсване на подцели по време; какво се прави, в какъв срок; Проект (план) – инструмент, конкретни мерки, ресурси.
 • 46. Основни проблеми на традиционното планиране Основни проблеми на традиционното планиране 1) кой: специалисти, власт, бизнес, обществени движения и отделния гражданин – само 2 са съставители; без широк консенсус 2) обвързане с други сектори 3) няма гъвкавост - нов план за нова ситуация 4) няма предвиден ресурс
 • 47. Слаба координация между сектори Слаба координация между сектори
 • 48. ХАРАКТЕРИСТИКА:ХАРАКТЕРИСТИКА: широк екип от тесни специалисти (към фокусирани цели) връзки между сектори обхватът може и да варира лимитирано време; кратко- / средно- / и дългосрочни възможност за ревизия (недостатък – не може всяка година да меним „цвета на петното”); не свършва с изготвяне на плана занимава се с ресурса – как да се постигне
 • 50. ИНСТРУМЕНТИ:ИНСТРУМЕНТИ: Стратегии, програми и планове може да има и графична част Формиране на ПЧП фирма за проблема с програма и бюджет Екшънпланове Могат да се разработват на всякакво ниво България - задължителни традиционни планове възможно стратегическо планиране
 • 51. Доразвиване в следващо ниво – Екшънплан: Доразвиване в следващо ниво – Екшънплан: - конкретни дейности - ясни, точни проблеми - фиксирана от стратегията обща цел - обозрим хоризонт – 0,5–1 година - стъпки: формулиране на проблема (пример – задръствания) и ясна цел (да ги намалим) SWOT-анализ анализ (дърво) на проблема, какво го причинява
 • 52. анализ (дърво) на проблемаанализ (дърво) на проблема достигаме до дъното на проблема и как това кореспондира със SWOT-анализа
 • 53. ЦЕЛ няколко стратег. плана спешни екшънпланове, по наболели проблеми ПЧП последно ниво, което се справя с даден проблем * може конкретното решение да бъде заложено в стратег. план няколко екшънплана, с които се постига целта Трудно бихме могли да имаме стратегически план за София (само стратегия), но може да имаме стратегически план за метрото.
 • 54. Социално-икономически предизвикателства пред Европа Социално-икономически предизвикателства пред Европа Демография, влияние върху икономика Безработица и миграционни процеси Различия център-периферия за Европа като цяло отделните страни и за регионите град с контактната му територия Опазване и използване на околната среда и КИН
 • 55. Нива на планиране в ЕСНива на планиране в ЕС ЕС, региони в територията на Европа: Обща политика, трансгранично сътрудничество Национални СПП: големи различия, държ.устр., историческото, соц.-иконом. и полит.развитие Междинно ниво, региони в страните от ЕС Ниво област Локално ниво – община, населено място и / или неговите райони: стратег.пл.най-трудно си пробиват път
 • 56. Зони на програма INTERREG IIIcЗони на програма INTERREG IIIc
 • 57. Ниво областНиво област Избира се в предимно големите по държави Интерпретира решенията на високото ниво: обобщени цели, основни посоки, стратегии нива и източници на разпределение на ресурсите обвързва градско развитие с други цели и политики широко времево разписание
 • 58. Основни задачи за всяко нивоОсновни задачи за всяко ниво 1) По-нецентрализирано и балансирано развитие на територията 2) Достъп до инфраструктура и преотдоляване на негативното влияние на силната зависимост център / периферия 3) Разумно управление на природното богатство и културно-историческото наследство
 • 59. Devolution in the United Kingdom (Post May 1997) Devolution in the United Kingdom (Post May 1997)
 • 60. Devolution in the United Kingdom (before May 1997) Devolution process 1963 Legislation on the administrative organisation of London (London Government Act) 1835 Municipal Corporations Act establishing municipal councils 1972 Local Government Act in England and Wales: two-tier system based on county councils and district councils 1973 Local Government Act restructuring local government administration in Northern Ireland, cutting back local powers 1973 Local Government Act in Scotland, reforming and extending powers 1979 Scottish and Welsh referendums fail to adopt the Callaghan plan for semi-autonomous parliaments in Edinburgh and Cardiff 1985 Local Government Act abolishing metropolitan counties and the Greater London Council 1991 Establishment of the Local Government Commission 1.4.1996 Two-tier system is replaced by single-tier system in Wales and Scotland Parliament House of Lords House of Commons (chamber of representatives) elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot Monarch Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions Secretary of State for Wales Secretary of State for Scotland Secretary of State for Northern Ireland Government Prime Minister England 39 (non-metropolitan) County Councils6 Metropolitan County Councils abolished in 1986 under the 1985 Local Government Act 296 District Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. Local duties similar to County Councils London: 32 Borough Councils + City of London Local duties similar to County Councils except for certain strategic functions Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot 36 Metropolitan Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. Local duties similar to County Councils A number of parishes in the metropolitan areas 10,000 parishes of which 8,000 have Councils Wales Scotland Northern Ireland 8 County Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. “Exclusive” (political) functions: preparing the budget and setting local tax rates; functions shared with the Chief executive in the other areas; work in committees 37 District Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. Local duties similar to County Councils Within the districts: Community Councils (abolished in 1995) 1,350 Local Community Councils, bodies elected by popular vote which are not local authorities unlike in England and Wales 26 District Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. “Exclusive” (political) functions: preparing the budget and setting local tax rates; functions shared with the Chief executive in other areas; work in committees 9 Regional Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. “Exclusive” (political functions): preparing the budget and setting local tax rates; functions shared with the Chief executive in other areas; work in committees 3IslandCouncils(Orkney, ShetlandandWesternIsles) 53 District Councils Members elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot. Local duties similar to County Councils 1979 “Cooperation North”, responsible for forging closer North-South links between commercial and industrial enterprises 1980 Madrid European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors supervises and subsequently monitors appoints the Prime MinisterConstitutional link Government answerable to the Parliament appoints appoints appoints Councillors elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot 1 Greater London Council abolished in 1986 under the 1985 Local Government Act Intermediate level Regional level Local level National level Role played by territorial authorities in promoting European integration and cross-border relations (for information) appoints Historical Background May 1997 Tony Blair becomes Prime Minister 1801 Act of Union between Great Britain and Ireland establishing the United Kingdom 1949 UK joins NATO 6.2.1952 Queen Elizabeth II accedes to the throne 1961 De Gaulle vetoes the UK application to join the EEC 1973 UK joins the EEC 1975 Referendum confirming UK membership of EEC May 1979 Margaret Thatcher becomes Prime Minister May/June 1982 Falklands conflict 1990 "Poll tax", or "community charge" - a local tax replacing rates (property tax) November 1990 John Major becomes Prime Minister 1992 "Council tax", partly based on property value, replacing the poll tax 1992 UK leaves the European Monetary System 1993 ECOM (European Chamber of Commerce) European economic interest group involved in promoting cross-border cooperation between Northern Ireland and the Republic 1990 EUROCORP European economic interest group (exchanging proposals and information on trade) between Belgium, the Netherlands, France, Spain and the United Kingdom 1.11.1993 The EU (Maastricht) Treaty enters into force 1542 Act of Union between England and Wales 1931 Commonwealth 1922 Establishment of the Irish Free State 1909-1910 Dominion status granted to the provinces of the British Indies and the South African Union 1707 Act of Union between England and Scotland 1980s Privatisation of public services, such as gas, telecommunications, water, electricity and rail
 • 61. Devolution in the United Kingdom (Post May 1997) Devolution process 11.9.1997 Scottish referendum establishing the Scottish Parliament 18.9.1997 Welsh referendum establishing a Welsh National Assembly 7.5.1998 Northern Ireland Act establishing the semi-autonomous Northern Ireland Assembly April 1998 Moves towards settling the conflict in Northern Ireland, (Good Friday Agreement), start of the reform of local institutions 7.5.1998 Referendum in London establishing the Greater London Authority 22.5.1998 Referendum on the Good Friday Agreement in Northern Ireland 25.5.1998 First elections in Northern Ireland of the members of the semi-autonomous assembly (MLAs) 6.5.1999 Elections to the Scottish parliament and the Welsh assembly 4.5.2000 Elections for the Mayor of London and to the London Assembly 28.7.2000 Local Government Act (England and Wales) 8.5.2003 Regional Assemblies Act providing for elected regional assemblies in the eight English regions specified in the Regional Development Agencies Act of 1998 (excluding London) Parliament House of Lords House of Commons (chamber of representatives) elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot Monarch Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) since 2001 Secretary of State for Wales Secretary of State for Scotland Government Prime Minister England Wales Scotland Northern Ireland English regions Regional Development Agencies: (members of the Agencies are appointed by the Government): a first step towards English regional government Regional Chambers - monitoring regional development agencies' operations - made up of councillors most of whom are appointed by local authorities Welsh National Assembly no primary legislative power; 60 members (20 + 40) One Leader (First Secretary) chairing the executive, whose members do not have the title of minister UNITARY AUTHORITY per constituency, planned since 1996; 22 Unitary Authority Councils UNITARY AUTHORITY per constituency, planned since 1996; 32 Unitary Authority Councils Scottish Parliament chaired by a Scottish “First Minister” 129 members of the Scottish Parliament (MSPs), 73 of which are elected by a majority vote in a single ballot and 56 by proportional representation; primary and secondary legislative power and power to vary local tax rates Scottish Executive (or cabinet) - Scottish Government - led by the Scottish First Minister: able to represent Scotland in the European Union’s Council of Ministers appoints the Prime Minister Government answerable to the Parliament appoints appoints appoints appoints monitors monitors monitors legislative and financial monitoring legislative and financial monitoring only monitors those areas for which it still has responsibility only monitors those areas for which it still has responsibility Intermediate level Regional level Local level National level monitors Secretary of State for Northern Ireland Semi-autonomous Northern Ireland Assembly established under the Good Friday Agreement of 10 April 1998, the Assembly is a legislative and executive authority comprising 108 members. It sits in Belfast Executive equivalent to the British Cabinet at a lower level, the Executive comprises a first minister, a deputy first minister and 10 ministers, one for each of the departments. David Trimble waselected First Minister on 1 July 1998 10 Departments 26 District Councils Councillors elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot 24.4.1998 Ratification of the European Charter of Local Self-Government (which came into force on 1 August 1998) Powers Powers Powers Powers Role played by territorial authorities in promoting European integration and cross-border relations (for information) Evolution of powers Historical Background June 2000 Reinstatement of the semi-autonomous Northern Ireland Assembly 1.5.1999 Amsterdam Treaty enters into force 11.11.1999 Bill on the reform of the House of Lords 20.1.2000 Report on the reform of the House of Lords 10.2.2000 Suspension of the semi-autonomous Northern Ireland Assembly 4.5.2000 Ken Livingstone becomes Mayor of London electstheExecutive 47 English Shire Unitary Councils (including Isles of Scilly) 36 Metropolitan District Councils Councillors elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot Current situation as of September 2003 238 District Councils Councillors elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot 34 County Councils Councillors elected by direct universal suffrage, by a majority vote in a single ballot Greater London Authority established on 4 May 2000; the mayor elected by direct universal suffrage; assembly comprising 25 members who monitor the work of the mayor and question him about the decisions which he takes 33 London Boroughs (including City of London) May 2001 Blair Government re-elected 14.10.2002 Further suspension of devolved government in Northern Ireland 1.5.2003 Second elections to the Scottish Parliament 7.11.2001 White Paper entitled "The House of Lords – completing the reform" 1.2.2003 Treaty of Nice comes into force Northern Ireland • North/South Ministerial Council: institution bringing together Ministers from the Republic and from Northern Ireland to deal with issues such as the environment, transport and tourism • British-Irish Intergovernmental Conference: this body replaces the Intergovernmental Council established under the 1985 Anglo-Irish Agreement. Its role is to promote cooperation at all levels involving interests common to the two countries constitutional link Central government legislative responsibilities Parliament retains absolute sovereignty; this places it above all the administrative institutions at both central and local level Legislative power lies solely with the Westminster Parliament, except for the legislative power allocated to the Scottish Parliament Responsibilities Exclusive responsibilities at central level on • foreign policy, including relations with Europe • defence and national security • tax stability • economic and monetary system • market in goods and services • employment policy • social welfare County administrative responsibilities The County Councils are responsible for: • education • traffic, transport and highways • social services • refuse disposal • libraries • consumer protection • fire services and law and order • urban planning* • museums, parks and recreation facilities* * shared responsibilities District administrative responsibilities District Councils are responsible for: • housing • refuse collection • health protection • urban planning* • measures to combat pollution • museums, parks and recreation facilities* • building regulations * shared responsibilities In certain areas, urban areas especially, a single "unitary" level of local government is responsible for these areas. Parish Councils (England) and Community Councils (Wales) are responsible for: • planning permission for housing estates, public buildings* and major roads* • urban planning* • planning of open-air sports facilities*, other recreational facilities*, cemeteries*, and car parks* • lighting and pavement maintenance* * responsibilities shared with district councils Limited responsibilities in Northern Ireland District Councils Almost all District Council responsibilities were transferred to the nine area boards whose members are appointed by the Secretary of State for Northern Ireland Scottish ,Welsh and Northern Irish legislative and administrative responsibilities Greater London Authority (GLA) The main areas of responsibility of the GLA are as follows: • strategic planning • regional aspects of economic development • transport • planning of the fire and civil protection services • police forces • the environment • culture • health The Assembly also has the power to consider other issues of key importance to the population of London and to submit proposals to the Mayor. 1. The Scottish Parliament has primary and secondary legislative power, in addition to the powers previously devolved to the Scottish Office, in the fields of: • health • education • training The Scottish Parliament also has the power to influence internal tax rates (by approx. 3 pence in the pound) 2. The Welsh Assembly has no primary legislative powers, but is authorised to pass secondary legislation in those areas which usually were the responsibili- ty of the Secretary of State for Wales. The Welsh Assembly has responsibili- ty for those public services and policies previously dealt with by the Secretary of State for Wales. Both these countries also deal with the usual local government responsibilities: housing, economic development, transport, internal affairs, environment, agri- culture, fisheries, forestries, sport and the arts. 3. The Secretary of State for Northern Ireland has the power to suspend the devolved institutions at any moment (c.f. February 2000). The Secretary of State’s responsibilities cover: • law and order • management of the national insurance scheme • security policy • finance • the penal system and prison administration • telecommunications • international relations The semi-autonomous Assembly can legislate on internal affairs, notably in the following areas: • justice • cultural affairs • heritage • health • education • local administration • housing
 • 62. Казусът ЛанкширКазусът Ланкшир Крайъгълен камък Участие на общественост, NGO, бизнес Агенция – финансиране и контрол
 • 63. 0 20 40 60 80 100 km 0 20 40 60 miles Channel Tunnel Motorways Other major roads Ferry routes from Great Britain to Northern Ireland F R A N C E A9 A9 A9 A9 A96 A96 A90 A90 A90 A92 A92 A90 A92 A9 A9 A9 A9 A82 A82 A82 A82 A87 A887 A87 A82 A830 A828 A85 A83 A78 A76 A77 A702 A702 A7 A697 A1 A1 A1(M) A1 A1 A1 A1 A1 A1(M) A1(M) A69 A69 A66A66 A66 A75 A75 A75 A590 A65 A65 A55 A470 A55 A5 A5 A5 A487 A44 A44 A44 A44 A44 A483 A483 A49 A483 A40A40 A40 A40A40 A477 A483 A470 A470 A470 A465 A465 A4042 A449 A40 A470 A470 A303 A303 A35 A35 A34 A361 A39 A39 A39 A30 A30 A38 A38 A30 A30 A27 A27 A3 A3 A23 A21 A21 A2 A2 A259 A46 A43 A43 A41 A6 A6 A6 A38 A38 A42 A46 A46 A15 A50 A5 A5 A41 A64 A63 A19 A19 A19 A696 A7 A7 A16 A16 A16 A47 A10 A47 A47 A17 A11 A11 A140 A12 A12 A12 A12 A835 A9 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A5 A5 A26 A1 A4A4 A32 M2 M2 M1 M90 M9 M8 M8 M80 M80 M74 M74 M74 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M65 M55 M58 M62 M56 M53 M62 M62 M62 M6 M6 M54 M42 M42 M40 M5 M5 M5 M5 M4 M4 M50 M40 M4 M4 M3 M3 M27 M1 M1 M1 M1 M62 M180 M11 M2 M20M23 M25 M25 M25 A86 A99 A99 A939 A85 A487 A494 A84 A52 M42 M69 A40 A120 A14 A14 A14 A14 A14 A83 A87 A87 A470 A77 M9 A31A31 A31 A1(M) A1079A59 A59 A947 A98 A95 A917 A93 A93 A827 A816 A841 A815 M77 A721 A595 A591 A686 A684 A68 A68 A68 A897 A836 A836A838 A838 A837 A839 A837 A836 A832 A832 A832 A890 A814 A811 A846 A846 A846 A848 A849 A884 A857 A858 A859 A966 A961 A967 A968 A970 A970 A970 A971 A713 A714 A712 A702 A708 A701 A170 A171 A165 A165 A19 A688 A61 M60 M61 M66 A623 A617 A158 A15 A15 A1031 A52 A17 A17 A494 A456 A429 A487 A48 A4103 A449 A417 A149 A149 A140 A5 A5 A24 M20 M26 A299 A272 A272 A265 A229 A22 A3(M) A33 A4 A4 A303 A30 A30 A30 A30 A338 A338 A354 A37 A37 A37 A350 A429 A34 A339 A3055 A351 A39 A39 A386 A386 A379 A377 A358 A130 A127 A54 A515 A515 A596 A697 A850 A505 A31 A29 A29 A29 A28 A28 A27 A25 A24 A6 A42 A94 A3 A74 A595 A595 M18 M18 M181 A148 A28 A28 A376 A847 A866 M6 toll road Thurso Wick Ullapool Inverness Aberdeen Kyle of Lochalsh Mallaig Fort William Oban DundeePerth Stirling Edinburgh Glasgow Hawick Prestwick Stranraer Workington Carlisle Penrith Newcastle upon Tyne Sunderland Middlesbrough Darlington Scarborough Hull Grimsby Berwick upon Tweed York Leeds Bradford Barrow- in-Furness Blackpool Preston Liverpool Manchester Sheffield Doncaster Chester Holyhead Bangor Shrewsbury Aberystwyth Fishguard Milford Haven Pembroke Swansea Cardiff Newport Hereford Gloucester Swindon Oxford Reading Bristol Bath Taunton Salisbury Gatwick Stoke on Trent Derby Nottingham Leicester Birmingham Coventry Rugby Northampton King’s Lynn Norwich Great Yarmouth Ipswich Felixstowe Harwich ColchesterLuton London Dover Folkestone Hastings Brighton Portsmouth Southampton Exeter Plymouth Penzance Coleraine Londonderry Ballymena Larne Antrim Belfast Dungannon Armagh Newry Enniskillen Burnley Cambridge Dumfries Sheerness Truro Campbeltown Troon Cairnryan Heysham Fleetwood Isle of Man Ballycastle Kirkwall Lerwick Skegness Exmouth Partly based on Ordnance Survey mapping, with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office Crown Copyright, Office for National Statistics GD272183© REPUBLIC OF IRELAND Orkney Islands Shetland Islands Motorways and major roads
 • 64. 0 40 80 120 km 0 20 40 60 80 miles Channel Tunnel Passenger railway network S C O T L A N D N O R T H E R N I R E L A N D E N G L A N D W A L E S F R A N C E REPUBLIC OF IRELAND Shetland Islands Orkney Islands Wick Inverness Kyle of Lochalsh Mallaig Fort William Aberdeen Dundee Stirling Perth Oban Edinburgh Glasgow Stranraer Carlisle Newcastle uponTyne Sunderland Hartlepool MiddlesbroughDarlington Scarborough Harrogate York Hull Grimsby Leeds BradfordBlackpool Liverpool Preston Bolton Manchester Doncaster Retford Lincoln Newark Grantham Nottingham Chester Crewe Stoke onTrent Shrewsbury Wolverhampton Birmingham Leicester Peterborough KetteringRugby Coventry Worcester Hereford Gloucester Cheltenham Northampton Milton Keynes Cambridge King’s Lynn Norwich Harwich Colchester Southend Reading Margate Canterbury Dover Folkestone Ashford Gatwick Stansted Hastings EastbourneBrightonPortsmouth Southampton Oxford Swindon Bristol Taunton Bath Salisbury Bournemouth Weymouth Exeter Newton Abbot Plymouth Penzance Fishguard Swansea Cardiff Newport Holyhead Belfast Londonderry London Sheffield Passenger railway network
 • 66. Shetland Islands Orkney Islands 0 40 80 120 km 0 20 40 60 80 miles Speyside Way West Highland Way Southern Upland Way Cleveland Way Pennine Way Pennine Way Pennine Bridleway Yorkshire Wolds Way Offa’s Dyke Path Peddars Way and Norfolk Coast Path Ridgeway Thames Path North Downs Way South Downs Way South Downs South West Coast Path South West Coast Path Pembrokeshire Coast Path Cotswold Way Hadrian’s Wall Path Northumberland North York Moors Yorkshire Dales Peak District Snowdonia Pembrokeshire Coast Brecon Beacons Exmoor Dartmoor The Broads Lake District S C O T L A N D E N G L A N DW A L E S NORTHERN IRELAND (Equivalent to National Park) Major conservation and recreation areas Loch Lomond andTrossachs Clyde Muirshiel Pentland Hills Fife New Forest Proposed Great Glen Way Isles of Scilly Cairngorms National Parks1 Regional Parks (Scotland) Forest Parks and Forest Recreation Areas Community Forests (England) Areas of Outstanding Natural Beauty (National Scenic Areas in Scotland) Heritage Coasts (England and Wales) National Trails (Long Distance Routes in Scotland) World Heritage Sites ✦ 1 The New Forest National Park was confirmed in June 2004; the South Downs National Park is awaiting confirmation. ✦ ✦ ✦✦✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 1 2 4 3 5 9 8 7 7 6 6 10 11 12 12 12 12 16 17 18 18 19 21 22 23 14 13 14 15 20 World Heritage Sites Canterbury Cathedral, etc. Maritime Greenwich Tower of London Palace of Westminster, etc. Royal Botanic Gardens, Kew Dorset and East Devon Coast Stonehenge and Avebury City of Bath Blenheim Palace Blaenavon Industrial Landscape Ironbridge Gorge Castles of Edward I Liverpool – Maritime Mercantile City Derwent Valley Mills Saltaire Studley Royal Gardens and Fountains Abbey Durham Cathedral and Castle Hadrian’s Wall Edinburgh Old and New Towns New Lanark Giant’s Causeway St Kilda The Heart of Neolithic Orkney 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Major conservation and recreation areas
 • 67. Регионалното развитие в България, тенденции Регионалното развитие в България, тенденции засилване на местна власт, натиск над областните администрации опити за интегриране на секторните политики от страна на Правителството допитване до бизнеса: професионални и икономически организации
 • 68. Регионално делене на Република БългарияРегионално делене на Република България
 • 69. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НСРРНСРР НОПРРНОПРР РЕГИОНАЛНИРЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕПЛАНОВЕ ОБЛАСТНИОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ ОБЩИНСКИОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕПЛАНОВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ
 • 70. НПР НСРРНОПРР РПР ОСР ОПР цели, приоритети индикатори методика координация мерки, хоризонтални приоритети, финансова рамка, оценка цели приоритети, Индикатори, методики за ОСР, оценка предложения на проекти за регионално и общинско развитие областна рамка за Общинските цели и приоритети икономически цели приоритети, макро- рамка, индикатори съгласуване на секторни с регионалната ОП, финансиране, изпълнение, мониторинг, оценка ПЛАНИРАНЕ
 • 71. Програмно допълнение Схема 1: Планови и програмни документи – съдържание, закони Планиране и програмиране Стратегическо планиране Отдолу на горе Отгоре на долу Финансиране и изпълнение Хоризонтални връзки Ex-ante, mid-term и ex-post оценки Ex-ante оценка Регионална политика на ЕС Национална регионална политика Национален План за Развитие: Проект за ЗРР, ПМС 171, ЗДБ Национална Стратегия за Регионално Развитие: ЗРР+ Наредби, Уст. Правилник МРРБ Национална Оперативна Програма за Регионално Развитие 1260/99, 438/01, 1059/03 ФАР, ЗРР, ЗДБ, ЗДП Областна Стратегия за Развитие: ЗРР, ЗУТ, ЗДърж. Собств. Регионален План за Развитие: 1260/99, 438/01, 1059/03, ЗРР, ЗДБ,ЗДП + др. закони Общински План за Развитие: ЗРР, ЗУТ, ЗОбщинска Соб., ЗМСМА Цели, приоритети, индикатори Методика, координация на ОСР в Района за планиране Цели, приоритети, Ex-ante оценка, мето- дики за ОСР и Общински планове Областна рамка за общините – цели, приоритети Мерки, хоризонтални приоритети, индикатори, определяне РЦВ, определяне проекти, финансова рамка, ex- ante оценка Съгласуване секторни с регионални Оперативни Програми, финанси- ране, изпълнение, мониторинг, ex-ante, mid-term и ex-post оценки, отчети Предложения за проекти за регио- нално развитие и за местно развитие Икономически цели, приоритети, макро- рамка, индикатори
 • 72. Схема 2: Планиращи и програмиращи звена – функции Планиране и програмиране Стратегическо планиране Отдолу на горе Отгоре на долу Финансиране и изпълнение Хоризонтални връзки Ex-ante, mid-term и ex-post оценки Ex-ante оценка Регионална политика на ЕС Национална регионална политика МФ (АИАП), Министерства с Оперативни Програми МРРБ – Д”СПРПКПП” МРРБ – ГД”ПРР”, Д”ИАФАР”, териториални звена МРРБ – Д”СПРПКПП”, Областна адм. РР, Териториални звена МРРБ – Д”СПРПКПП”, Д”ТСКУРПП” (NUTS 2) Териториални звена МРРБ – Д”СПРПКПП”, Общинска администрация Участва в разработването, наблюдава Разработва указания, координира, обучава, консултира, осигурява публичност на процеса на планиране МРРБ Д”УТ” Разработва методически указания, обучава, консултира Разработва методически указания, обучава, консултира Подготвя и избира проекти, съгласува, управлява, отчита се Провежда търгове, договорира, управлява, прилага, контролира, оценява, плаща, докладва Възлага, контролира, консултира
 • 73. Изводи:Изводи: По-добра координация Вертикална Хоризонтална Между отделни сектори Приложение на добри практики Бъдеще – изработване на обща схема Благодаря за вниманието! Забележка: Използвани са графични материали от приложенията и лекционния курс
 • 74. ESPON ATLAS Mapping the structure of the European territory October 2006
 • 75. Information on the ESPON programme and projects can be found on www.espon.eu The web side provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. ISBN 3 - 87994 - 024 - X © The ESPON Monitoring Committee and the partners of the projects mentioned. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged and a copy is sent to the ESPON coordination unit. Printed in Germany October 2006 Printed on white chlorine-free paper. Disclaimer The content of this document is based on the results of applied research provided by the transnational teams of researchers taking part in the ESPON programme. As such, the maps and their texts do not necessarily reflect the opinion of the members of the Monitoring Committee.
 • 76. ESPON ATLAS Mapping the structure of the European territory October 2006
 • 77. ESPON Project 3.1 – ESPON Atlas Editor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Bonn, Germany Conception and Editing: Volker Schmidt-Seiwert, Lars Porsche, Peter Schön Conceptual Design and Cartography: Dirk Gebhardt, Ingo Heidbrink, Kai Pflanz Language Editing: Cliff Hague Layout and Graphic Design: Brinkschulte & Partner
 • 78. This present ESPON Atlas provides a synoptic and comprehensive overview of findings from the projects. The results have been compiled thematically and arranged in the form of synthesis maps which combine results of different projects. These synthetic maps are prefaced by original project maps to provide users with more in-depth background information. The Atlas is one publication in a series of ESPON documents. Together they provide new insights into European spatial development, trends and possible policy inter- ventions. In particular the Atlas has been designed to accompany the final ESPON synthesis report by deepening the thematic and project- related information provided there and giving more space to visual presentations of project results. It is based on information provided by the ESPON projects. INTRODUCTION The ESPON 2006 programme had its origins in the European Spatial Development Perspective (ESDP). The aim was to develop an observatory able to undertake continuous spatial monitoring. ESPON’s research has broadened the knowledge basis about territorial structures and trends that influence spatial development. It has filled a big gap by making available comparable data, indicators and analyses across Europe. Altogether there were 34 projects. Some dealt with themes, such as transport or demography. Others analysed the territorial impacts of policies in a variety of sectors such as agriculture or R&D. A third group of projects were cross-thematic. These included work to develop scenarios about what Europe might look like in 2030 depending on what priority it gives to cohesion or to competitiveness. Hundreds of maps have been created that give a visual impression of the spatial structures and trends. A unique feature of ESPON has been that its study area encompassed 29 countries. These are the 25 states that were EU members by 2005, plus Bulgaria and Rumania who were on the path to joining the EU, and the neighbouring countries of Norway and Switzerland. INTRODUCTION
 • 79. I INTEGRATED APPROACH AND TERRITORIAL DIMENSION II TERRITORIAL CHALLENGES FOR THE UNION II.1 The territorial aspects of demographic change II.2 Economic concentration and balanced growth II.3 European labour market II.4 Regional European specialisation II.5 European cluster of competitiveness and innovation III METROPOLITAN REGIONS, URBAN AREAS AND THE DIVERSITY OF RURAL AREAS III.1 Functional urban areas and the European urban system III.2 Metropolitan regions and their competitiveness III.3 Rural Areas and their regional diversification IV ACCESSING THE TERRITORY – EUROPEAN ACCESSIBILITY CONTEXT IV.1 The core and the periphery IV.2 Polycentric accessibility in the European regions IV.3 Transport gateways and overloaded corridors IV.4 Telecommunication connecting the territory V THE CULTURAL AND NATURAL ASSETS – OPPORTUNITIES AND HAZARDS V.1 The cultural heritage of the territory V.2 The natural assets of the territory V.3 Natural and technological hazards VI GEOGRAPHIC DETERMINATION – THE TERRITORIAL CONDITIONS VI.1 Costal regions and islands VI.2 Mountain Regions VI.3 Outermost areas TABLE OF CONTENT Theme Page 8 10 14 18 22 24 28 30 32 34 36 40 42 44 46 48 50 52 54
 • 80. VII BRIDGING THE TERRITORY – TERRITORIAL CO-OPERATION AND SIMILARITIES VII.1 Acting together – cross border and transnational co-operation VII.2 Homogeneous territories – talking the same spatial language VII.3 From government to governance in European spatial development VIII EUROPE IN THE WORLD VIII.1 The neighbourhood perspective VIII.2 The global view IX THE FUTURE OF THE CONTINENT – THE TERRITORIAL IMAGE OF EUROPE BY 2030 IX.1 Baseline scenario IX.2 Cohesion oriented scenario IX.3 Competitiveness oriented scenario ANNEX THE REGIONAL SETTING AND THE DATA BASED REPRESENTATION CONTRIBUTIONS AND REFERENCES ABBREVIATIONS Theme Page 56 58 60 62 64 66 68 70 74 84 88
 • 81. 8 ESPON ATLAS NAFTA countries (25,000 Euros) also exceed the average ESPON figure. Cities and urban regions concentrate Europe’s population. In the 29 countries of the ESPON programme, some 34 % of the population, 173 million people, live in cities and urban regions of more than 100,000 inhabitants. Cities with more than 250,000 inhabitants have 125.5 million people living there, while the 27 city regions of over a million inhabitants have a population of around 65 million, or 13 % of the total number of people. 1 The development path that Europe has followed has been long, but marked by decisive breaks and discontinuities. This history is imprinted in the European territory and reflected in the diversity of the countries that make up the ESPON space. Today these countries are embedded in global networks and competition, but they have to manage their own internal disparities too, whilst also working to re-integrate Europe after the political developments of the 1990s. The continent is on the move in ways not matched in other area of the world. New countries came into being after the opening of the “Iron Curtain”. New economic opportunities and links opened amongst many countries that were previously isolated from one another. The process of political convergence that was achieved by the enlargement of the European Union 2004, increased the importance of the territorial dimension of the “European project”, particularly because of the challenges posed by inherited terri- torial imbalances. The countries participating in the ESPON programme mirror this “new Europe”. They are at different points along the road towards European integration and collaboration, and are moving at different speeds. Some have been EU member states for a long time; others did not regain their statehood until after the disintegration of the Soviet Union. Then there I INTEGRATED APPROACH AND TERRITORIAL DIMENSION are also candidate countries and neighbouring countries of the Union which are members of the European Economic Area (EEA), like Norway, or the European Free Trade Association (EFTA), like Switzerland. Between them, the ESPON countries have differing orientations towards European integration. Some share the Euro as their common currency, and others are on the cusp of this group, like Slovenia. Some belong to the Schengen group which has no internal border checkpoints and controls. Norway and Iceland for example are part of this group, but not members of the European Union. Ten countries in total are simultaneously members of the European Union, the Euro countries and the Schengen Group. 2 The ESPON space stretches 4,100 km from the north of Norway to Cyprus and 4,300 km to the south of Spain. The distance from West Portugal to Cyprus is 3,000 km. The 29 countries participating in the programme cover a total area of 4.7 million km² and have 502 million inhabitants. The area is almost half of the size of the United States, but is home to 200 million more people. The average economic strength as measured by GDP per capita of the ESPON countries was 22,000 Euro in 2004, about two-thirds of the level in the United States, which was 32,000 Euro. Japan (29,000 Euros) and the INTEGRATEDAPPROACHANDTERRITORIALDIMENSION
 • 83. 10 ESPON ATLAS II TERRITORIAL CHALLENGES FOR THE UNION Births and deaths, ageing and the balance of inward- and outward- migration shape the demographic structure of a territory. Their complex combination is further influenced by external factors like economic conditions, changes in life styles, cultures and aspirations. The interplay of all these interrelated components ultimately is manifested in the total number of inhabitants and in population trends within and between territories. In 2005, the countries of the ESPON space were home to about 502 million inhabitants. This was an increase of almost 4 % on the figure for 1990. In the member states of the European Union the growth over the period was 4.6 %. There are distinct national as well as regional differences hidden within these overall figures. Some countries experienced significant in- creases in population. For growth in Cyprus amounted to 30 %, while in Luxembourgitwas20%,inIreland17% and around 10 % in Switzerland, the Netherlands, Greece and Spain. In contrast, there were population decreases of almost 14 % in Estonia and Latvia, while population levels changed little or fell by between 1.5 and 3 % in the larger countries that joined the EU in 2004, like Poland, the Czech Republic and Hungary. 3 At regional level, differences in population development are getting greater. Around 40 % of NUTS 3 regions experienced a decline in their population numbers between the beginning and end of the 1990s. No less than 14 countries are represented in the list of the ten percent of NUTS 3 regions registering the largest population losses. Eighty of the 133 “most declining regions” regions are in Germany, Eighteen are in Bulgaria, 11 in Spain, 10 in Romania, 7 in Estonia, 5 in Portugal and 4 each are in the United Kingdom and Latvia. 5 Many of the regions losing population are relatively rural, and often are sparsely populated and geographically remote. However, old industrial areas and regions in the central space of the territory are also affected. Over any given period, a region’s population change is the sum of the region’s natural population change (excess of births over deaths) and net migration. The general trend in Europe is that the natural change component has gradually turned from being a positive contributor to regional population change to being a negative one. This is a consequence of fertility decline and population ageing, which combine to alter the “rules” of the regional-demographic “game”; migration - both inward and outward - becomes increasingly important. TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION II.1 The territorial aspects of demographic change
 • 84. ESPON ATLAS 11 from less developed countries also have grown to a level never reached before. Allmigratoryflows,whetherexternal or internal in relation to the EU, as well as in inter- and intra-regional movements, are regionally targeted andage-specific.Aredistributionofthe population from less favoured to more favoured areas occurs, for example from rural, sparsely populated areas, geographically remote regions and old industrial areas to more attractive local and regional centres and especially to metropolitan areas. 4 Migration flows are also age-specific. Younger people are the most mobile. Above all, they move to large urban areas and to some very attractive central parts of Europe such as a large part of Germany, Switzerland, Paris and southern England. They mainly leave peripheral and less prosperous regions in the south of Italy, eastern France, or northern Scandinavia. Areas which combine pleasant surroundings and regional attractiveness can attract middle- and high-age groups and so achieve a positive migratory balance, though their age profiles get older. Such regions are in western and southern France, northern Portugal, northern Scotland and in the south- west of England, for example. 4 Demographic structures and trends in Europe highlight the potential for a further increase in A negative natural change signals the possibility of a long-term weakening of a region’s growth potential. It can trigger a spiral where there are fewer young people, and then a further round of low or declining fertility rates, so that demographic decline becomes structural and the region’s population ages and dwindles. The risk of problematic depopulation processes is high among regions where this type of situation is not compensated by in-migration. The danger is even greater where decline is reinforced by out-migration over longer periods of time. 1 Regions, which show both a negative natural population change and net losses due to migration can be characterised as depopulation areas. This combination marks the worst case, and these regions face a significant challenge to sustain their existing population levels. In sharp contrast are the growing regions which combine natural increase with a migratory surplus. Around 30 % of all NUTS 3 regions belong to this group. There are other regions which are able to compensate for or even turn around low fertility and falling numbers in the child- bearing age groups by selective in- migration, e.g. of younger people. Some 20 % of regions belong to this second type of growth region. A further 10 % of regions show an overall deficit in terms of migration, but a positive natural balance. So in total, 60 % of NUTS regions experienced a population increase in the 1990s, whereas 40 % were characterised by a declining number of inhabitants. The “at risk” regions with a negative natural change and further losses through net out-migration, were 17 % of the NUTS 3 regions. Fertility rates and the age structure are interrelated. The total fertility rate has declined in every part of Europe since the 1960s and is now below the reproduction rate of 2.1 in every country. 2 Sincethe1960s,adramatic change has occurred; countries with traditionally high fertility rates became low-fertility countries. There are still regions with relatively high total fertility rates, but in some cases the overall age structure means that even this does not prevent natural population decrease, for example in northern Finland and Central France. Other regions, for example in northern Spain and the south of Italy, still have a natural population increase despite low total fertility rates today. 5 Migration is the prime driver behind population changes both with regard to size and structure. Since the 1990s, Europe has become one of the major destinations for migrants from all over the world and thus has become a continent of net immigration. In this period, east-west migration has developed as a result of the opening of the “Iron Curtain” and ongoing integration processes. Migratory flows TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
 • 85. 12 ESPON ATLAS TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION regional polarisation, with declining and growing areas existing side by side. Urban areas and metropolitan agglomerations are the main winners from current demographic trends. They are the regions in which positive migratory balances reinforce positive natural increases or compensate for natural population losses in this era when families have fewer children. The south of Germany, central England and southern and western France, as well as Ireland, are representatives of this kind of region. 1 The situation is very different in regions at risk of depopulation. Negative natural balances and overall out-migration, especially of the younger generation, pose challenges to these regions, both in terms of economic regeneration and to sustain services of general interest to underpin future living conditions.
 • 87. 14 ESPON ATLAS II.2 Economic concentration and balanced growth There are national and regional disparities in economic strength and growth within the European territory. The reduction of such disparities is one of the main focuses in European spatial policy. Balanced overall growth of the territory is considered to be a precondition for equity in living conditions across the whole of the EU. The economic success of a region can be assessed in many ways. A measure that is often used is Gross Domestic Product (GDP), which is calculated by adding up all the economic activities of a national or regional economy. As well as the absolute figure, it is helpful to measure economic growth, the rate of change in GDP. There are also a number of indicators of performance according to the Lisbon Agenda, which aims at a competitive and dynamic knowledge- driven economy for the European territory. The territorial picture sketched in this section concentrates on the first aspect, the differences and trends in economic production. The process of convergence in the European territory is still characterised by different strengths and speeds in economic development and considerable differences in national and regional GDP. Disparities have increased after the 2004 enlargement of the Union and will probably deepen in the upcoming accession rounds. The economic size of European countries differs independently from their population size. This is especially so when making East-West comparisons. Thus Spain and Poland are similar in population, but in 2003 Spain contributed 7.5 % to the total economic output of ESPON countries whereas Poland only accounted for 1.8 %. Altogether the states that joined the Union in 2004 make up 4.3 % of the GDP in euros of ESPON countries. 1 Almost 64 % of the GDP in euros of ESPON countries is produced by Germany, the United Kingdom, France and Italy, a strong indication of the current extent of economic concentration. At regional level in 2003, there was a strong concentration of both regional shares in the total ESPON GDP, and above-average GDP per capita values, in the central area of the European territory, stretching from Ireland, Scotland and the Scandinavian countries, through large parts of France and Western Germany, to central Spain in the west and to Austria in the east. A closer look reveals that the highest GDP per capita values are generally in urban agglomerations. In the west of Spain and Portugal as well as in the eastern and southern part of the European territory, the regions in general have values below the EU 25 average. Exceptions in these areas are mainly important urban agglomerations like Budapest, Prague TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION
 • 88. ESPON ATLAS 15 TERRITORIALCHALLENGESFORTHEUNION and Bratislava. 2 Only two regions in the countries that joined in 2004, are represented amongst those regions which contribute 50 % of the ESPON GDP in total (in a list starting at the highest regional share). These are Warsaw and the Budapest region. 5 The scale of a regional economy substantially reflects the legacy from the past. If we look at economic growth rates a different territorial picture emerges. Regions in Ireland, Estonia, Latvia and Lithuania now have the highest GDP growth rates in Purchasing Power Standards (PPS), with over 8 % per year between 1995 and 2003 on average. Many regions in Slovakia, Slovenia, Poland, Greece, Hungary, Spain, Romania and Portugal also achieved growth rates rarely seen in the core of Europe. Thus, one might argue that these regions are catching up and that this points towards more cohesion. However, these comparably high percentages in growth rates should be treated with caution. Annual growth measured by PPS per capita is still comparably low in these areas compared to the core of Northern Europe. The most competitive regions are those which are able to respond to competition on a European and global scale. Regional disparities within the ESPON space are visible, especially the continuing economic differences between the old member states and the rest, along with, Bulgaria and Romania. The GDP per inhabitant in PPS in 2003 shows the huge difference between the pre-2004 member states and the rest of the Union. Prague and Bratislava are the only regions with values above the EU 25 average, and while the figures for the Budapest region and Slovenia are between 75 % and 100 % of this threshold, all other region have less than 75 %. The highest regional per capita income levels are concentrated in regions of the central “core” of Europe and major metropolitan regions outside it, like Madrid and the Scandinavian capitals. The are not necessarily the main political or financial centres as well, as the examples of Germany and Italy show. 2 The richest regions in terms of GDP per capita in PPS compared to the EU 25 average are the capital regions in most of the countries along with dominant economic centres in countries like Italy, Switzerland and Germany. Strong disparities between the capital regions and selected neighbouring areas characterise for example the Scandinavian capitals, but also Paris stands out from the rest of France and in Germany the regions of Oberbayern and Darmstadt with Munich and Frankfurt distinguish clearly. Luxemburg is visible in sharp difference to the surrounding regions. In 2003 some countries had quite homogenousincomepatternsamongst their NUTS 3 regions. Spain, Finland,