Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Alzheimeri Tõbi

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Alzheimeri Tõbi

 1. 2. Mis on Alzheimeri tõbi? <ul><li>Alzheimeri tõbi on: </li></ul><ul><ul><li>Haigus, mis ründab aju ning ohustab peamiselt üle 60-aastaseid inimesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Levimusega üle 65- aastaste inimeste populatsioonis 1% aastas ning üle 85-aastaste hulgas üle 50%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süvenev kognitiivsete funktsioonide (mälu, intellekt) kahjustus ilma teadvuse häireteta, mis märgatavalt häirib inimese igapäevast toimetulekut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Progresseeruv ja pöördumatu. </li></ul></ul>
 2. 3. <ul><li>Alois Alzheimer, Saksa neuroloog, kirjeldas 1906.a. esmakordselt keskealist patsienti, kes kannatas järjest süvenevate mäluhäirete all, mis kahjustasid kõnet ja käitumist. </li></ul><ul><li>Pärast 55 aastaseks saanud patsiendi surma avastas Alzheimer lahangul ajukoest iseloomulikud muutused. </li></ul>Alois Alzheimer, Saksa neuroloog
 3. 4. <ul><li>Algselt nimetati Alzheimeri tõveks dementsust, kui see ilmnes patsientidel enne 65-eluaastat, ehk tõve varase algusega vormi. </li></ul><ul><li>Kui leiti, et Alzheimeri tõve ja vanadus-nõdrameelsuse põhjused on samad, hakati alates 1977 aastast ka viimast Alzheimeri tõvena diagnoosima. </li></ul>Auguste D, patsient kellel A.Alzheimer tõve 1906.a avastas
 4. 5. Avaldumine <ul><li>Kindlalt esinevad: </li></ul><ul><ul><li>Mäluhäired </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ei suudeta omandada, säilitada ega reprodutseerida uut informatsiooni </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kõnehäired </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sõnavara vähenemine, kõne mõistmise häire, vale sõnakasutus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ruumitajuhäire </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegevuse sooritamise häire </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raskused planeeritud, sihipärase tegevuse sooritamisel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Võimetus ära tunda tuttavaid objekte ja isikuid </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Samuti võib esineda: </li></ul><ul><ul><li>Meeleoluhäireid </li></ul></ul><ul><ul><li>Insomniat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärevust </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärrituvust </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallutsinatsioone </li></ul></ul><ul><ul><li>Meelepetteid </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahtmatuid lihastõmblusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõnnakuhäireid </li></ul></ul><ul><ul><li>Neelamishäireid </li></ul></ul>
 6. 7. Tekkepõhjused <ul><li>Vähemolulised riskifaktorid on: </li></ul><ul><ul><li>Sugu </li></ul></ul><ul><ul><li>Perekondlik eelsoodumus </li></ul></ul><ul><ul><li>Madal haridustase </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajutraumad </li></ul></ul><ul><ul><li>Downi sündroom </li></ul></ul><ul><ul><li>Närvirakkude kestev oksüdatiivne stress </li></ul></ul>Intellektuaalsete tegevustega tegelemine vähendab oluliselt Alzheimeri tõve ohtu <ul><li>Olulisim Alzheimeri tõve riskifaktor on vanus. </li></ul>
 7. 8. Muutused ajus <ul><li>Teadaolevalt on Alzheimer’i tõve sümptomite põhjuseks ajukoe laiaulatuslik oksüdatiivne stress ja närvirakkude hävimine tänu lokaalsetele põletikukolletele. </li></ul><ul><li>On täheldatud ebanormaalsete beeta amüloidist koosnevate valgukogumike kuhjumist neuronite vahele. </li></ul><ul><li>Amüloidfibrillide kuhjumine kiirendab põletikureaktsiooni ning ajurakkude hävimist. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Kahjustatud ajukoes on oluliselt vähem närvirakke ja –ühendusi kui terves koes. </li></ul><ul><li>Ajurakkude suremine tingib ajukoe mahu vähenemise. </li></ul><ul><li>Ajukoor kuivab kokku, kahjustada saavad esmalt mõtlemise, planeerimise ja mäluga seotud piirkonnad. </li></ul><ul><li>Eriti tugevalt saab kannatada hipokampus – piirkond, mis on võtmetähtsusega uue info meeldejätmisel. </li></ul>Varajane Alzheimeri tõbi Keskmises staadiumis Alzheimeri tõbi Kaugelearenenud Alzheimeri tõbi
 9. 10. Ajukoore kärbumine Oluliselt suurenenud ajuvatsakesed Hipokampuse kärbumine
 10. 11. Staadiumid <ul><li>Eelnähud - </li></ul><ul><ul><li>Mõningased mäluhäired, võivad olla kombineeritud liikumisraskuste, lõhnataju häiretega. </li></ul></ul><ul><li>Varane staadium – </li></ul><ul><ul><li>Mäluhäired süvenevad </li></ul></ul><ul><ul><li>Häiruvad teised kognitiivsed funktsioonid: tekivad keskendumisraskused, suutmatus orienteeruda, otsustusvõime langus jne. </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>Keskmine staadium </li></ul><ul><ul><li>Kahjustuvad ajuosad, mis kontrollivad keelekasutust, arutlusvõimet, aistingute tajumisvõimet jne. </li></ul></ul><ul><li>Kaugelearenenud staadium- </li></ul><ul><ul><li>Kahjustunud on suurem osa ajukoest. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inimene ei ole suuteline enam kommunikeeruma ja sõltub täielikult teiste abist. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lõppstaadiumis keha funktsioonid lakkavad järk-järgult, kuni saabub surm. </li></ul></ul>
 12. 13. Ravi <ul><li>Alzheimeri tõvel puudub käesoleval ajal parandav ravi, küll saab ravimitega sümptomeid leevendada või edasi lükata. </li></ul><ul><ul><li>Antioksüdantne ravi (Gingko Biloba, E-vitamiini suuremad annused) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajukoe põletikulist reaktsiooni takistav ravi (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärevust pidurdavad ravimid (rahustid, antidepressandid) </li></ul></ul><ul><li>Väljatöötamise lõppjärgus on: </li></ul><ul><ul><li>Immunoloogilised meetodid, mis takistaksid amüloidfibrillide moodustumist </li></ul></ul>
 13. 14. Kasutatud kirjandus <ul><li>Alzheimer Disease Fact Sheet. National Institute on Aging (U.S). http://www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/adfact.htm (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Alzheimeri tõbi. Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinik. http://www.kliinikum.ee/narvikliinik/index.php?option=com_content&view=article&id=13:alzheimeri-tobi&catid=9:patsiendile&Itemid=29 (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Alzheimeri tõbi. Terviseportaal Inimene.ee. http://www.inimene.ee/?disease=a&sisu=disease&did=187 (11.03.2009) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Ello Karelson, Mihkel Zilmer. Alzheimeri tõve etiopatogeneesi mitmetahuline mehhanism ja ravi võimalikud strateegiad .(2002). Eesti Arst. 81 (4):241-245 http://www.med24.ee/static/files/047/alzheimeri_tove_etiopatogeneesi_mitmetahuline_mehhanism_ja_ravi_voimalikud_strateegiad.pdf (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Inside the brain: An Interactive Tour. Alzheimer’s Association. (2010) http://www.alz.org/brain/01.asp (11.03.2010) </li></ul><ul><li>What Is Dementia or Alzheimer? CEDA Care. http://www.cedacare.co.uk/dementia.html (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Õendushoolduse osutamise nõuded. (2007). Eesti Haigekassa, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Hooldusravi Osutajate Ühendus, Eesti Õdede Liit. http://209.85.229.132/search?q=cache:WuvYgoPhoe8J:www.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_ravijuhendid_andmebaas_tunnustatud/tegevusjuh.doc+alzheimer+geriaatria&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=uk (11.03.2010) </li></ul>
 15. 16. Tänan kuulamast!

×