Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Konjunkturbarometer november 2012

276 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Automobil
  • Als Erste(r) kommentieren

Konjunkturbarometer november 2012

  1. 1. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Konjunkturbarometer – November 2012Tendenser og forventninger ibilhandlen og på eftermarkedet
  2. 2. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været deforegående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til dekommende tre måneder.Fx i november besvarelserne:• Svar vedr. de foregående tre måneder afspejler perioden august-oktober• Svar vedr. de kommende tre måneder afspejler november-januarSpørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’.Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, menblot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 2
  3. 3. Konjunkturbarometer 29. nov. 12BilhandlenVurdering af foregående 3 måneder100%80% I forhold til sidste måned er vurderingerne omkring omsætningen nogenlunde uændrede, ! men med en lille60% fremgang. Der er dog fortsat lang vej tilbage til sommerens tal.40% Beskæftigelsen går20% fortsat den forkerte vej. I august havde 14% oplevet faldende 0% beskæftigelse, i aug nov aug nov aug nov aug nov november var tallet 33 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser %, mens 64 % ser den leverandører som uændret og 3 % at Større Uændret Mindre den er steget. Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, Kilde: Danmarks Statistik lastbiler og påhængsvogne. 3
  4. 4. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Bilhandlen !Forventning til kommende 3 måneder100% For perioden november til januar er forventningerne i 80% det store hele uændrede. Flere hælder stadig til ’mindre’ end ’større’, mens 60% det overvejende flertal tror på uændrede forhold. 40% På omsætningen er forventningerne mest delte. 22% tror på en stigning, 27% 20% et fald og 51% tror på en uændret situation. 0% Meget få tror at Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser beskæftigelsen vil blive hos leverandører forbedret (3%), og 22% mener den vil falde i den Større Uændret Mindre kommende tid. Kilde: Danmarks Statistik 4
  5. 5. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Eftermarkedet - bilværkstederVurdering af foregående 3 måneder100% 80% På bilværkstederne går det fortsat trægt med udviklingen. Vi ser en ! lille stigning fra 60% oktober til november i hvor mange der har oplevet større 40% omsætning(3%). 20% Desværre er det nu flertallet som oplever en mindre omsætning, 0% 16 % i august og hele aug nov aug nov aug nov aug nov 45% i november. Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 5
  6. 6. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Eftermarkedet - bilværksteder !Forventning til kommende 3 måneder100% Der lader til at være en forventning om forbedring på eftermarkedet. I sidste 80% måned troede 39% at omsætningen ville falde, mens det nu er nede på 23%. 60% 56% tror på uændret omsætning og 21% at den vil 40% stige. Beskæftigelsen forventes af 20% 78% at forblive uændret af, 19% tror den vil falde. 0% Færre tror ordre- Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser beholdningen vil falde end de hos leverandører gjorde sidste måned, 35% i oktober og 22% i november. Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 6
  7. 7. Konjunkturbarometer 29. nov. 12Næste opdatering kommerprimo januar 7

×