Anzeige
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Anzeige
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Anzeige
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Anzeige
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Nächste SlideShare
Blitz juni 2012Blitz juni 2012
Wird geladen in ... 3
1 von 16
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Blitz marts 2012

 1. BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik ........................................................................... 2 Udviklingen i prisindekset ......................................................................... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen ........................................................... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien ........................................................ 3 Bilhandlen ...................................................................................................... 4 Vurderinger og forventninger .................................................................... 4 Rekordår for nybilsalget ............................................................................. 5 Husholdningernes bilkøb ........................................................................... 6 Erhvervssalg og leasing.............................................................................. 6 Brugtvognssalget af personbiler ................................................................. 7 Varebilsalget .............................................................................................. 9 Lastbilsalget ............................................................................................. 10 Eftermarkedet ............................................................................................... 10 Vurderinger og forventninger .................................................................. 10 Forbrugerne om værkstedsvalget ............................................................. 11 Kørselsafstanden til værkstedet................................................................ 12 Bilsalget internationalt ................................................................................. 14
 2. BILBRANCHEN MARTS 2012 Det hurtige februar, svarende til en stigning på 1,5 pct. i indekset fra februar 2011 til februar 2012. brancheoverblik Omsætningsstigning for Udviklingen i prisindekset bilhandlen Personbilpriserne følger fortsat ikke de Fornuftig omsætningsudvikling over hele øvrige markeder, men er dog stabile linjen sidst på året i 2011 Som i sidste udgave af Blitz har prisindekset for Indekset for omsætningen i detailhandlen med personbiler ligget stabilt lige omkring de 117. I biler faldt en smule fra november til december januar lå indekset således på 117,3, men det steg 2011 (fra 93,4 til 91,3), men stadig har der været dog i februar til 118. Det giver et samlet tale om det højeste indeksniveau siden krisen indeksfald siden februar 2011 på 0,6 pct. indtraf i 2008. Kun maj 2011 lå højere med 96,7. Den samlede indenlandske omsætning endte Det samlede nettoprisindeks har ligget stabilt dermed på mia. kr. 35,7 i 2011 mod mia. kr. 32,8 i omkring de 128 siden april 2011. I februar steg 2010 (sæsonkorrigeret). I januar 2012 faldt det dog til 129,9, en indeksstigning på 2,4 pct. indekset igen, nu til 88,4. siden februar 2011 (126,9). Igen følger personbilerne altså ikke den generelle prisudvikling. Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 2001 = 100 150 Nettoprisindeks 140 130 Indeks 2000 = 100 120 160 110 100 150 90 140 80 70 130 60 120 110 Detailhandel undt. med biler Dækservice 100 Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Kilde: Danmarks Statistik Nettoprisindeks Personbiler Reservedele og tilbehør Service og reparation Kilde: Danmarks Statistik Det er fortsat autoværkstederne, som følger den øvrige detailhandel tættest. Omsætningen nåede Indekset for reservedele og tilbehør er samlet således op på mia. kr. 12,5 i 2011 mod mia. kr. steget med 2,1 pct. fra februar 2011 til februar i 12,1 i 2010 (sæsonkorrigeret). Efter stigning i år. Indekset har været svagt stigende siden april indekset for autoværkstederne fra august til 2011, men ligger dog meget stabilt omkring de november 2011, faldt indekset lidt igen i 123/124. december 2011 (111,2), for blot at stige igen i januar 2012 til 115. Prisindekset på service og reparation har haft en udvikling med stigende priser over meget lang tid. Dette er fortsat tendensen med et indeks på 152,5 i 2
 3. BILBRANCHEN MARTS 2012 For karosseriværksteder og autolakerere Forbrugerforventninger knækkede kurven i august, hvor indekset igen 60 begyndte at stige efter et lille fald i juni og juli. 50 Siden august er indekset steget fra 99,7 til 107,7 i 40 30 januar 2012. 20 10 Det er det højeste niveau indekset har ligget på 0 siden december 2008 og dermed ser det ud til, at -10 -20 også karosseriværksteder og autolakerere er ved at indhente niveauet fra før krisen. Der er dog lidt vej endnu. Den totale indenlandske omsætning Forbrugertillidsindikatoren Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag blev i 2011 mia. kr. 1,8 mod mia. kr. 1,7 i 2010 Anskaf f else af større f orbrugsgoder, inden f or de næste 12 mdr. (sæsonkorrigeret). Kilde: Danmarks Statistik For dækservice tordnede omsætningen derudad i Siden september 2011 har forventningerne til andet halvår af 2011. I både september og oktober arbejdsløsheden været stigende (her betyder en var indekset godt over de 130. Markedet kølede positiv indikator stigende arbejdsløshed). I januar dog noget af i november og december, men dog i år var forbrugernes forventning til fortsat med flotte tal. Således sluttede indekset for arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i indenlandsk omsætning af på 114,3 i december dag, på hele 26,1. Heldigvis øjnes nu plads til 2011. I januar viser de nyeste tal vi har fået optimisme og i februar vendte kurven således igen udleveret af Danmarks Statistik, at indekset er den rigtige vej og var faldet til 12,3. faldet til 86,3. Samlet set nåede den indenlandske omsætning for dækservice i 2011 op på mia. kr. Også forventningerne til anskaffelser af større 2,5 mod mia. kr. 2,3 i 2010 (sæsonkorrigeret). forbrugsgoder de kommende 12 måneder har haft en positiv udvikling. I januar lå denne, efter 4 måneders fald, på -10,3 mod -8,5 i februar. Det Forbrugerne ser lysere på må konkluderes, at forbrugerne ser lidt lysere på økonomien fremtiden nu end de gjorde ved årsskiftet. Nu vender indikatorerne igen den rigtige Som vi skrev i seneste udgave af Blitz, så pegede vej og forbrugernes tillid til den DI prognosen fra november på en stigning i privatforbruget på 1,4 pct. i 2012 og 0,5 pct. i økonomiske udvikling lysner 2013. Grundet positive tendenser i både Forbrugerforventningsindikatorerne bygger på privatforbruget og den internationale økonomi forbrugernes syn på landets og egen økonomiske mere generelt, forventer vi nu at udviklingen på situation samt forventningerne til udvikling af sigt (2013 og 2014) ser endnu lysere ud. disse i det kommende år. Den 21. marts udkom Danmarks Nationalbank Ved seneste måling i februar var den samlede med deres kvartalsoversigt for 1. kvartal 2012. indikator for forbrugertilliden steget til -4,8. Nationalbanken vurderer, på baggrund af de Bundniveauet blev ramt i december 2011 med - seneste måneders positive udvikling, at væksten i 9,8, det laveste siden marts 2009 (-11,7). Til trods Danmark vil blive på 1,2 pct. i 2012 og dernæst for at forbrugertillidsindikatoren fortsat er i 1,6 pct. og 1,7 pct. i henholdsvis 2013 og 2014. minus, ser vi altså at det går fremad også i en grad Privatforbruget forventes at vækste med 1,1 pct. i der kan mærkes. år, 1,7 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014. Privatforbruget er fortsat i lavt gear, men 3
 4. BILBRANCHEN MARTS 2012 udsigterne til en let stigende beskæftigelse, Tendens – Bilhandlen udbetaling af efterlønsbidrag til de som træder ud Vurdering af foregående 3 mdr. af efterlønsordningen og en privatopsparing, som 100% efterhånden er nået et niveau hvor folk igen føler sig ’sikre’, er alle faktorer som gør, at vi er nået et 80% punkt hvor privatforbruget igen vil stige. 60% Prognosen fra Nationalbanken er dermed en smule 40% mere positiv end prognosen fra december. Der 20% lægges dog fortsat vægt på, at en stor 0% usikkerhedskilde er den europæiske gældskrise, nov f eb nov f eb nov f eb som gør at der er risiko for tilbageslag. Det skal Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser blive meget spændende at følge udviklingen de Større Uændret Mindre kommende måneder. Ny DI prognose forventes Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel ultimo maj. inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og Bilhandlen påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik Vurderinger og forventninger Oplevelserne omkring beskæftigelsen har fra november til februar været stort set uændrede. Der Danmarks Statistik følger i et konjunktur- er dog 27 pct., mod 22 pct. i november- barometer udviklingen i detailhandlen, herunder besvarelserne, som har oplevet et fald i også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt salgspriserne. om at vurdere, hvordan tendensen har været de foregående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre Forventning – Bilhandlen måneder. (Se lignende analyse på side 10 for Forventning til kommende 3 mdr. eftermarkedet). 100% 80% Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling de foregående tre måneder. 60% Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene 40% afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i 20% omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 0% Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos leverandører Af grafen ses det, at omsætningen nu er begyndt Større Uændret Mindre at vende igen. I februar svarede 23 pct. at de, de Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel foregående tre måneder, havde oplevet en større inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks omsætning. For 36 pct. er den faldet, men Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen udviklingen går den rigtige vej. 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik 4
 5. BILBRANCHEN MARTS 2012 Ser vi fremad og i stedet kigger på hvad Segmentfordeling virksomhederne forventer de kommende tre Nyregistrerede personbiler, pct. måneder, så ses det af grafen ovenfor, at flertallet ændring på 44 pct. forventer en uændret omsætning. 24 Ændring Ændring Ændring fra året fra året fra året pct. tror omsætningen vil stige og 32 pct. tror den 2009 før 2010 før 2011 før Lille klasse 50.957 -24,0% 72.520 42,3% 79.447 9,6% vil falde. Ml.klasse 1 22.203 -28,3% 32.902 48,2% 35.288 7,3% Ml.klasse 2 21.670 -22,7% 23.399 8,0% 27.034 15,5% Stor klasse 2.491 -38,9% 3.492 40,2% 3.550 1,7% 71 pct. mener at beskæftigelsen i bilhandlen vil Luksus 99 -58,9% 103 4,0% 128 24,3% Sport 178 -42,0% 188 5,6% 169 -10,1% forholde sig uændret de kommende tre måneder MPV 10.706 -20,2% 16.202 51,3% 19.002 17,3% Øvrige -32,4% 23,1% 7,6% (feb.-april) mens 23 pct. desværre mener 3.966 -25,1% 4.882 36,9% 5.255 10,5% Total 112.270 153.688 169.873 beskæftigelsen vil falde. Kilde: Bilstatistik.dk Ikke mange mener ordrebeholdningen vil stige (12 Den lille klasse er fortsat dominerende i salget og pct.). I stedet forventer et flertal på 60 pct. at den består i 2011 af 46,8 pct. af salget af personbiler, vil forholde sig uændret, mens 28 pct. forventer et mod 47,2 i 2010. MPV klassen steg fra at fald de kommende måneder. repræsentere 10,5 pct. af totalsalget i 2010 til 11,2 pct. i 2011. Faktisk var segmentfordelingen på Stort set ingen forventer stigende salgspriser, men totalmarkedet i 2011 og 2010 næsten identisk. 82 pct. mener i stedet, at priserne vil forholde sig uændrede. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, total 2007- Rekordår for nybilsalget 2011 100% 2011 blev i sandhed et rekordår for 90% bilsalget med 169.873 solgte personbiler og 80% dermed blev den hidtidige rekord fra 1986 70% med 169.492 biler slået 60% 50% Vi må indrømme at vi var for konservative i vores 40% forventninger med 163.000 solgte personbiler i 30% 2011. Vi vidste at det ville blive et rigtig godt 20% bilår, men at rekorden ligefrem blev slået var 10% alligevel en overraskelse. 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Der var også kun et segment som gik tilbage i Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige 2011 i forhold til 2010 og det blev sport. Kilde: Bilstatistik.dk Hvad kan vi så forvente os af salget i 2012? Det er et meget svært spørgsmål i disse tider. I efteråret lød Bilbranchens prognose på ca. 140.000 solgte personbiler i 2012. De seneste måneder har der dog været flere positive tegn i den danske økonomi og forbrugerforventningerne, som gør, at vi opjusterer forventningen til ca. 150.000 enheder. Det er reelt fortsat svært at vurdere hvilken effekt det nye lovforslag om leasing- og 5
 6. BILBRANCHEN MARTS 2012 demonstrationsbiler (L94) vil få på bilsalget på Fordelt på privatleasing og erhvervsleasing den lange bane. Men de umiddelbare signaler fremgår det tydeligt af nedenstående graf, peger ikke på, at selve erhvervsleasingen vil blive hvorledes erhvervsleasingen har taget fart de synderligt hårdt ramt. Privatleasing vil få en hård seneste år. Privatleasingen har således forholdt sig opbremsning, men det er også primært omkring de 11 pct. af erhvervssalget de seneste 3 erhvervsleasing som holder salgstallene oppe. år. Husholdningernes bilkøb Udvikling i leasing 2008-2011 Privat- og erhvervsleasede biler Privatsalget af nye personbiler stod i 2011 for 49 pct. af totalsalget med 83.269 personbiler. Det 60.000 svarer til en fremgang på 11,3 pct. i forhold til 50.000 salget i 2010. Måned for måned gik salget også 40.000 kun tilbage juni, september og oktober, når man sammenligner med året før. Markedet var altså 30.000 begyndt at gå i stå i slutningen af året, men vendte 20.000 igen i november og december. 10.000 I januar i år er der solgt 7.346 personbiler til 0 2008 2009 2010 2011 private, en fremgang på 3,4 pct. i forhold til januar Privatleaset Erhvervsleaset 2011. Indtil videre viser tallene for februar en tilbagegang på 1,4 pct. med 6.752 solgte Kilde: Bilstatistik.dk personbiler til private. Men disse tal er endnu I cirkeldiagrammet nedenfor ses hvorledes midlertidige. leasingen af personbiler er fordelt på regionerne (privat- og erhvervsleasede biler). Erhvervssalg og leasing Leasing i regionerne i 2011 Erhvervssalget af personbiler kom hurtigt igen Regionsfordeling og udvikling fra 2010 efter faldet i oktober og endte dermed på 86.604 i 2011. Det er en fremgang på 9,8 pct. siden 2010. Hovedstaden Midtjylland Som det også har været tilfældet de foregående år, 14,6% Nordjylland tegnede leasingdelen sig for en meget stor andel af +9% Sjælland erhvervssalget. I 2011 endte leasing med 66,9 pct. 9,2% Syddanmark af det totale erhvervssalg af personbiler, svarende +2% 6,1% 52,7% til en stigning på 13,4 pct. i forhold til 2010. -4% +21% 17,4% Personbilssalg og leasing +11% Leasingandelen af erhvervssalget 2009-2011 2009 2010 2011 Kilde: Bilstatistik.dk Personbiler 112.270 153.688 169.873 Privat 61.815 74.801 83.269 Erhverv 50.455 78.887 86.604 I 2011 blev 57.931 af de nyregistrerede Leasingandelen af erhvervssalget Leasing 28.370 56,2% 51.064 64,7% 57.931 66,9% personbiler leaset. Heraf aftog virksomheder og Privat 5.876 11,6% 9.283 11,8% 9.677 11,2% Erhverv 22.494 44,6% 41.781 53,0% 48.254 55,7% private i Region Hovedstaden de 52,7 pct. (30.517 Kilde: Bilstatistik.dk 6
 7. BILBRANCHEN MARTS 2012 biler). Det svarer til en stigning på 20,8 pct. siden 6 dage (4.302). Heraf var i alt 61 pct. leasingbiler 2010. fordelt på 2.400 på erhvervsleasing og 231 til private. I Region Midtjylland var der en stigning fra 2010 til 2011 på 10,8 pct. og i Region Syddanmark på ”Udviklingen i salget af nye biler i februar 9,2 pct. Nordjyderne leasede 4,3 pct. færre biler i understreger endnu en gang, hvor prisfølsomt det 2011 og endelig aftog Region Sjælland 1,7 pct. danske bilmarked er. Vi kan selvfølgelig i flere i 2011 end i 2010. branchen glæde os over det store salg i februar, men der er selvfølgelig først og fremmest tale om Ovenstående diagram viser andele af et fremrykket salg, så vi må forvente at det har nyregistrerede personbiler anvendt til leasing. Ser negative konsekvenser senere på året. De første man i stedet på totalbestanden af leasingbiler, vil indikationer fra bilimportørerne og procent-fordelingen på regionerne være næsten leasingselskaberne af de nye priser for hhv. den samme. Dette skyldes naturligvis det faktum, erhvervs- og privatleasing tyder imidlertid på, at at leasingbiler ikke benyttes som sådanne i ret prisforhøjelserne pga. L94 måske bliver mindre mange år. end man kunne have forventet. Salget af leasingbiler til erhverv bliver således ikke Således var den samlede bestand af leasingbiler nødvendigvis markant lavere i 2012 ift. 2011. pr. 31.12.11 på 90.471 personbiler. 44 pct. af disse Salget af privatleasingbiler forventes at blive var 0-1 år gamle, de næste 27 pct. var 1-2 år og 13 markant negativt påvirket af L94” udtaler pct. var 2-3 år osv. Branchedirektør René Tønder Nielsen. Hektisk aktivitet primo 2012 Brugtvognssalget af I januar 2012 gik salget stille frem med 4,6 pct. i personbiler forhold til januar 2011, mens februar tegner til at blive en rigtig god måned. Ifølge de midlertidige Salget gik samlet set frem i 2011, igen med tal fra februar er fremgangen på hele 56,8 pct. i det lille segment med den største vækst forhold til samme måned året før med et salg på Brugtvognssalget af personbiler gik frem i januar 7.415 personbiler mod 4.729 i februar 2011. med 5,8 pct. sammenlignet med januar 2011. Fremgangen i februar skyldes uden tvivl Således blev der i årets første måned solgt i alt regeringens lovforslag, L94, med henblik på 41.387 personbiler i januar. De midlertidige tal fra stramning af reglerne for leasing- og februar (trukket 22.03.12) viser en lille demonstrationsbiler. Selvom vi fortsat taler om tilbagegang i februar på 2,1 pct. med 38.104 midlertidige tal for februar måned, så er der ikke solgte biler. meget at tage fejl af. Lovforslaget satte for alvor 2011 sluttede af med et samlet brugtvognssalg på gang i aktiviteten i februar. 486.866 personbiler. En fremgang på 2,6 pct. i Ifølge de midlertidige tal fra bilstatistik.dk forhold til 2010. (trukket den 22. marts 2012) blev hele 42 pct. af alle personbilerne, der blev solgt i februar, solgt i dagene 22.-27. februar. Det vil sige 5.993 personbiler ud af samlede 14.167 personbiler solgt i februar. Lovforslaget blev varslet den 22. og fremsat den 28. februar. Af erhvervssalget følger det, at hele 58 pct. af bilerne blev solgt over disse 7
 8. BILBRANCHEN MARTS 2012 Segmentfordeling Totalsalget 2007-2011 Brugtvognssalget, pct. ændring Ny- og brugtvognsregistreringer 600.000 Ændring Ændring Ændring Brugtvognshandlen Nybilsalget fra året fra året fra året 2009 før 2010 før 2011 før 500.000 Lille klasse 109.762 3,3% 127.250 15,9% 139.558 9,7% Ml.klasse 1 121.214 -5,0% 127.943 5,6% 129.562 1,3% 400.000 Ml.klasse 2 113.542 0,7% 121.752 7,2% 122.070 0,3% Stor klasse 24.611 -1,8% 25.463 3,5% 24.934 -2,1% Luksus 1.614 5,0% 1.734 7,4% 1.824 5,2% 300.000 Sport 4.294 -10,0% 4.237 -1,3% 4.303 1,6% MPV 24.483 5,3% 32.782 33,9% 34.694 5,8% 200.000 Ikke-def. Segment 10.784 -0,8% 12.607 16,9% 12.026 -4,6% 100.000 Øvrige 25.179 -19,7% 20.766 -17,5% 17.895 -13,8% Total 435.483 -1,8% 474.534 9,0% 486.866 2,6% 0 Kilde: Bilstatistik.dk 2007 2008 2009 2010 2011 Brugtvognshandlen 480.766 443.465 435.483 474.530 486.866 Nybilsalget 159.383 149.901 112.270 153.687 169.873 Igen i 2011 var det især den lille klasse, der gik frem med 9,7 pct. og dernæst MPV klassen med Kilde: Bilstatistik.dk 5,8 pct. Som det ses af grafen nedenfor, står det lille segment for en stødt voksende andel af Prisudviklingen på brugtvognssalget har gennem totalsalget også på brugtvognssiden. I 2011 bestod hele 2011, især den sidste del, været faldende. Det det lille segment således af 28,7 pct. af totalsalget, var også tilfældet i januar og februar. mod 26,8 pct. i 2010. Ifølge Bilbasen er der i gennemsnit observeret sænkning af bilpriserne på 5.600 biler pr. uge de Segmentfordeling seneste måneder. Denne udvikling er dog stoppet i Brugtvognssalget, total 2007-2011 forbindelse med lovforslaget om ændring af 100% registreringsafgiftsloven (L94) med henblik på 90% stramning af reglerne for leasing- og 80% demonstrationsbiler. Fra lovforslaget blev fremsat 70% den 28. februar 2012 er markedet tydeligvis skiftet 60% til en mere afventende position. Dermed var der 50% blot 1.971 prissænkninger på bilbasen.dk i ugen 40% efter fremsættelsen af lovforslaget. Prisstigninger 30% har der været omkring 1.500 af pr. uge de seneste 20% måneder, dette var i ugen efter L94 fremsættelsen 10% faldet til blot 731. 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Lille klasse Stor klasse Mellemklasse 1 Luksus Mellemklasse 2 Sport Prisindeks brugtbiler MPV Øvrige Ikke-def . Segment Januar 2011 = 100 Kilde: Bilstatistik-dk 105 Ny- og brugtvognssalget endte med en fremgang 100 på begge markeder og en total fremgang på 4,5 95 pct. 90 85 80 Kilde: Bilbasen 8
 9. BILBRANCHEN MARTS 2012 ”På kort sigt kan L94 medvirke til en stabilisering med samme måned året før, har der været positiv af brugtvognspriserne, specielt på typiske udvikling måned for måned siden august 2010. firmabiler. Samtidig kan L94, som specielt brugtvognsforhandlerne har gjort gældende, I forhold til tidligere måneders meget høje medføre en mere naturlig tilgang af 3 – 4 år stigninger, så aftog salgsfremgangen noget i gamle biler til markedet. Imidlertid er reglerne januar 2012 med en samlet stigning på 6,5 pct. omkring forholdsmæssig betaling af siden januar 2011. De endnu midlertidige tal fra registreringsafgift på leasingbiler jo ikke blevet februar viser en fremgang på 2,6 pct. ift. 2011. ændret af L94, hvorfor biler der går ”off-lease” stadig kan omsættes i udlandet uden de 15 pct. Kigger vi på leasingdelen af de nyregistrerede fradrag i tilbagebetaling af registreringsafgift, varebiler, så har der været en kraftig stigning i som ikke-leasingbiler bliver pålagt. Det bliver 2011. I 2011 blev der leaset flere nye varebiler spændende at følge udviklingen på (14.316) end der blev solgt til erhverv hele 2010 brugtvognsmarkedet resten af året” konstaterer (14.172). 16,5 pct. af erhvervssalget var leasing- Branchedirektør René Tønder Nielsen. varebiler i 2011. Varebilssalg og leasing Varebilsalget Leasingandelen af erhvervssalget 2009-2011 2011 blev et godt år for nyvognssalget af 2009 2010 2011 varebiler, mens det gik tilbage for Varebiler Privat 15.207 1.967 16.229 2.057 24.291 2.638 brugtvognssalget Erhverv 13.240 14.172 21.653 Leasingandelen af erhvervssalget Leasing 8.109 61,2% 8.836 62,3% 14.316 66,1% Privat 33 0,2% 28 0,2% 19 0,1% I 2011 gik det i 9 ud af 12 måneder tilbage for Erhverv 8.076 61,0% 8.808 62,2% 14.297 66,0% brugtvognssalget af varebiler. Kun maj, august og Kilde: Bilstatistik.dk december var bedre end samme måned året før. Ikke overraskende er næsten 100 pct. Dermed endte brugtvognssalget da også med en erhvervsleasing. Kun 19 varebiler blev leaset ud samlet tilbagegang på 6 pct. til private i 2011. Udvikling i varebilsalget Udvikling i leasing 2008-2011 Ny- og brugtvognsregistreringer 12.000 Privat- og erhvervsleasede varebiler 10.000 20.000 18.000 8.000 16.000 14.000 6.000 12.000 4.000 10.000 8.000 2.000 6.000 4.000 0 2.000 0 2008 2009 2010 2011 Nyregistreringer Brugtregistreringer Privatleaset Erhvervsleaset Kilde: Bilstatistik.dk Kilde: Bilstatistik.dk I 2011 vendte udviklingen i salget af nye varebiler rigtig og man oplevede en salgsfremgang på hele 62,3 pct. i forhold til 2010. Ved sammenligning 9
 10. BILBRANCHEN MARTS 2012 Lastbilsalget Salgsfremgangen skinner tydeligt igennem når man ser nærmere på nedenstående tabel, hvoraf Salget af nye lastbiler gjorde et comeback i det fremgår hvorledes mærkerne har klaret sig. 2011. Men der er dog fortsat lang vej til Kun for DAF gik salget tilbage i 2011. salgstallene fra før krisen Markedsudvikling pr. mærke Brugtvognssalget af lastbiler gik 7,4 pct. tilbage i Nyregistrerede lastbiler >= 16 ton 2011 i forhold til 2010, med et salg på 6.535 Ændring Ændring Ændring lastbiler (>= 16 ton). 2012 startede dog med en fra året fra året fra året 2009 2010 2011 før før før salgsfremgang i januar på 17,8 pct. svarende til et Caetano - - - - 34 - DAF 258 -47,9% 342 32,6% 240 -29,8% salg på 570 nye lastbiler. De midlertidige tal fra Dennis 6 100,0% 4 -33,3% 9 125,0% februar viser også en fremgang, dog noget mindre, Iveco 78 -70,9% 73 -6,4% 173 137,0% MAN 484 -51,7% 469 -3,1% 773 64,8% i forhold til samme måned året før (4,9 pct.). Mercedes- -55,1% -4,8% 29,7% Benz 293 279 362 Renault 112 -2,6% 51 -54,5% 90 76,5% Efter nogle meget hårde år for salget af nye Scania 736 -49,9% 515 -30,0% 755 46,6% Volvo 721 -54,0% 509 -29,4% 826 62,3% lastbiler, så vendte salget endelig i 2011. Salget Total 2.688 -51,8% 2.242 -16,6% 3.262 45,5% Kilde: Bilstatistik.dk gik frem i 11 ud af 12 måneder i forhold til samme måned året før og endte på et samlet nysalg på 3.262 lastbiler (16 ton eller over). Det svarer til en fremgang på 45,5 pct. i forhold til Eftermarkedet 2010 salget (2.242). Vurderinger og forventninger Lastbilsalget Ny- brugtregistreringer på lastbiler Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om >=16 ton den faktiske udvikling, de havde oplevet de 800 foregående tre måneder. Besvarelserne fra februar 700 gælder månederne november-januar. 600 500 400 Tendens – Eftermarkedet 300 Vurdering af foregående 3 mdr. 200 100 100% 0 80% Brugtregistreringer Nyregistreringer 60% Kilde: Bilstatitsik.dk 40% NB: I Blitz fra december brugte vi tal fra 12 ton, dette er nu ændret til 16 ton på baggrund af forespørgsel fra medlemmer. 20% Også 2012 startede godt med en fremgang på 34,1 0% nov f eb nov f eb nov f eb pct. i forhold til januar 2011. De midlertidige tal Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser for februar viser et salg på 242 lastbiler over 16 Større Uændret Mindre ton. Det er næsten det samme som i 2011 hvor Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt salget var på 241 i februar. ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 10
 11. BILBRANCHEN MARTS 2012 I november vurderede 39 pct. at deres omsætning På beskæftigelsen mener 73 pct. at denne vil var steget de forgangne tre måneder. I februar var forholde sig uændret. Det samme gælder dette tal faldet til 15 pct. I stedet havde 44 pct. ordrebeholdningen hos leverandører hvor 74 pct. oplevet faldende omsætning i perioden november- tror på en uændret situation. Det er en positiv januar. udvikling ift. november, hvor hele 35 pct. forventede faldende ordrebeholdningen. Denne Langt størstedelen havde i perioden august til forudsigelse viste sig at holde stik i månederne oktober ikke oplevet ændringer i beskæftigelsen som fulgte (jf. de faktiske oplevelser beskrevet (73 pct.). Mens 60 pct. stadig havde oplevet en tidligere). uændret beskæftigelse i februarbesvarelserne, så svarede hele 37 pct. at beskæftigelsen var blevet Langt hovedparten, 88 pct., mener ikke, at mindre. salgspriserne vil ændre sig i perioden februar til april. Lidt flere har oplevet faldende salgspriser i februarbesvarelserne, men et overvejende flertal har set uændrede priser det seneste halve år. Der Forbrugerne om er dog tegn på et aftagende salg, idet 17 pct. i værkstedsvalget november svarede at ordrebeholdningen hos deres leverandører havde været aftagende, mens dette Hvad er vigtigt for bilejerne når de vælger tal var steget til 45 pct. i februar. værksted og hvor langt vil de egentlig køre? Ikke ret langt tyder det på Når der spørges til virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder (feb.-april), så ligner Mange i autobranchen har et billede af hvilke billedet meget det vi så i sidste Blitz med faktorer bilejerne mener, er væsentlige for deres november tallene. 23 pct. forventer en stigning i værkstedsvalg. Branchen taler også ofte om, hvor omsætningen, mens flertallet på 57 pct. forventer langt kunderne er villige til at køre for at få bilen en uændret omsætning. på værksted. I november fik Bilbranchen derfor lavet en undersøgelse blandt 886 bilejere om deres Forventning – Eftermarkedet værkstedsvalg. Forventning til kommende 3 mdr. Fra tidligere undersøgelser ved man selvfølgelig hvilke kriterier kunderne finder vigtige såsom 100% pris, kvalitet og god service. Men nedenfor ses 80% hvor stor en betydning de forskellige kriterier egentlig tillægges af bilejerne. 60% 40% 20% 0% Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 11
 12. BILBRANCHEN MARTS 2012 Kriterier for værkstedsvalg unormalt at se bilejere komme langvejs fra. Bilejernes vurdering Spørgsmålet er så, om der er et mønster i, hvor 100% langt bilejerne er villige til at køre. Således 90% spurgte vi 886 bilejere hvad det længste de er 80% villige til at køre er, for at få deres bil på 70% værksted. Afstanden kunne enten være fra deres 60% hjem eller arbejdsplads, afhængigt af hvordan de 50% normalt afleverer bilen på værksted. Deres svar 40% har vi i det følgende kombineret med forskellige 30% variabler, for at se om et mønster kunne dannes. 20% 10% Det første mønster som tegner sig er, at husstande 0% med kun en bil generelt er mindre villige til at Pris Beliggenhed Tillid og Betjening Autoriseret kvalitet værksted køre langt for at få bilen på værkstedet. Hele 37,5 Ligegyldigt Uvigtigt Af mindre betydning Vigtigt Meget vigtigt pct. er ikke villige til at køre mere end 10 km og Kilde: Voxmeter og Bilbranchen 31,4 pct. vil maksimalt køre 20 km. Grafen ovenfor fortæller således hvor mange pct., Bilejere med flere biler er generelt heller ikke som mener, at et kriterium er hhv. ligegyldigt, villige til at køre ret langt med bilen, men der er uvigtigt, af mindre betydning, lidt vigtigt eller dog tale om 15,7 pct. som vil køre mere end 50 meget vigtigt. Fra tidligere undersøgelser ved vi, km. at pris og kvalitet er de væsentligste faktorer og at prisen overvejende vil være den væsentligste Kørselsafstand faktor for flertallet. Det er således interessant her Efter antal biler i husstanden at se, hvordan det faktisk er tilliden til værkstedets 100% kvalitet som for 69 pct. er meget vigtig imens det 90% for prisen er 44,6 pct. At få en høflig og venlig 80% betjening er meget vigtigt for hele 45,6 pct., 70% hvilket naturligvis hænger sammen med tilliden til 60% kvaliteten på værkstedet. 50% For et flertal på 34,8 pct. er det meget vigtigt at 40% deres bil kommer på et autoriseret værksted. 14,7 30% pct. mener det er vigtigt. 20% 10% Beliggenheden er vigtig for 48,3 pct., heraf mener 0% 24,8 pct. at det endog er meget vigtigt hvor 1 bil 2 eller flere biler værkstedet er placeret. Men hvis beliggenheden er Mindre end 10 km 10-20 km 21-35 km 36-50 km vigtig, er det så selve kørselsafstanden til Mere end 50 km værkstedet eller er der andre ting som spiller ind? Kilde: Voxmeter og Bilbranchen I forhold til bilens alder tegner der sig ikke noget Kørselsafstanden til entydigt svar. Umiddelbart vil bilejere af en helt værkstedet ny bil nødigt køre mere end 20 km til værkstedet. De fleste autoværksteder oplever mest at have lokale kunder, mens det hos andre ikke er 12
 13. BILBRANCHEN MARTS 2012 Kørselsafstand bilejere i Region Hovedstaden og Region Efter bilens alder Midtjylland er dem, som er mindst villige til at køre længere afstande til værkstedet. >13 år 12-13 år I de resterende tre regioner udviser bilejerne en større villighed til at køre de mellemlange og 10-11 år lange distancer. Dette skal dog også ses i lyset af 8-9 år udvalget af autoværksteder i de givne områder. 6-7 år Hvis ikke bilens alder eller geografien spiller de 4-5 år helt store roller, hvordan så med bilens pris? Er 2-3 år man fx villig til at køre længere for at finde det rigtige værksted, hvis bilen er i den høje 0-1 år prisklasse. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mindre end 10 km 10-20 km 21-35 km Mere end 50 km 36-50 km Kørselsafstand Kilde: Voxmeter og Bilbranchen Efter bilens pris >500.000 Efterhånden som alderen på registreringsattesten stiger, lempes der lidt på kravene til værkstedets 400.000-499.999 lokalbeliggenhed og flere vil køre længere til værkstedet. Dog ser vi igen en stigende tendens 300.000-399.999 blandt folk, der kun vil køre de kortere afstande 250.000-299.999 fra omkring bilens 4.-5. år. 200.000-249.000 Er der geografiske forskelle på hvor langt folk vil køre i de forskellige regioner? 150.000-199.999 100.000-149.999 Kørselsafstand 50.000-99.999 Efter region 100% Under 50.000 90% 80% 0% 50% 100% 70% Mindre end 10 km 10-20 km 21-35 km 36-50 km Mere end 50 km 60% 50% Kilde: Voxmeter og Bilbranchen 40% 30% Grafen ovenfor viser en overordnet tendens til, at 20% des billigere bil des kortere afstande er bilejerne 10% villige til at køre for at få bilen på værksted. 0% Omvendt vil bilejere med dyrere biler gerne køre Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mindre end 10 km 10-20 km den ekstra distance. Interessant er det dog, 21-35 km 36-50 km Mere end 50 km hvorledes bilejere med biler under kr. 50.000 Kilde: Voxmeter og Bilbranchen udviser større villighed til at køre længere end folk med biler i de efterfølgende prisklasser. Dette Det er ikke de store forskelle der tegner sig kan bl.a. skyldes faktorer såsom at man vil køre mellem regionerne. Overordnet kan man sige, at langt for at finde de billigere værksteder. 13
 14. BILBRANCHEN MARTS 2012 Når vi taler om beliggenhed, som er væsentligt kunden at bruge den ekstra rejsetid, være en del af kriterium for mange bilejere, så kan der være tale forklaringen. om afstanden til værkstedet, men også om værkstedet er nemt tilgængeligt fra diverse hovedveje eller om det fx ligger i nærheden af Bilsalget internationalt offentlig transport. Men ser vi nedenstående, er der alligevel noget som tyder på at vigtigheden af Salget er vendt i Tyskland, men hos vores beliggenhed vurderes ud fra kørselsafstanden. nabo til vest er markedet fortsat ikke vågnet Kørselsafstand Efter besvarelser ’meget vigtig/vigtig’ I vores skandinaviske søsterlande Norge og 100% Sverige vendte salgskurven i 2010 ligesom i 90% Danmark. I Danmark kom reaktionen på krisen 80% lidt forsinket ift. Sverige, som illustreret af 70% indekskurverne nedenfor, men udover dette har 60% Danmark og Sveriges salgsudvikling på de nye 50% personbiler fulgt hinanden tæt. 40% 30% 20% Udvikling i personbilssalget 10% Indeks 2005 = 100 0% Pris Beliggenhed Tillid og Betjening Autoriseret 130 kvalitet værksted Mindre end 10 km 10-20 km 21-35 km 120 36-50 km Mere end 50 km 110 Kilde: Voxmeter og Bilbranchen 100 Vi har taget de besvarelser hvor respondenterne 90 har markeret kriterierne pris, beliggenhed, tillid og 80 kvalitet samt om værkstedet er autoriseret som 70 ’meget vigtige’ eller ’vigtige’ (dvs. grøn eller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 orange markering i grafen: Kriterier for UK Tyskland Sverige Norge Danmark værkstedsvalg side 12). Af de som mener Kilde: RMIF, VDIK, Bilsweden.se, Statistisk Sentralbyrå, beliggenheden er vigtig eller meget vigtig, ift. Statens Vegvesen, Bilstatistik.dk - Bilbranchen beregninger deres valg af værksted, vil 42,5 pct. ikke køre Norge har også nogenlunde fulgt samme længere end 10 km og yderligere 35,7 pct. vil kun udvikling, dog ramte krisen knap så hårdt som i køre 10-20 km. Så for de som vægter Danmark og Sverige. Norges laveste indekstal var beliggenheden højt, skyldes det altså afstanden til 90 i 2008, mod Danmark og Sveriges hhv. 76 og værkstedet. 78. For de andre kriterier som bilejerne vægtede højt Anderledes hårdt står det til vestpå, hvor tallene såsom pris, kvalitet, betjening og om værkstedet for Storbritannien og Nordirland (UK) viser, at de er autoriseret, er der ikke tegn på, at kunderne vil stadig ikke rigtig har fået gang i salget igen. 2010 køre meget mere end de 20 km. Af de resterende havde ellers vist spæde tegn på, at markedet var godt 30 pct. som vil køre mere end 20 km kan ved at komme sig, men frygten for den kriterier såsom servicegarantier, loyalitets- økonomiske udvikling har lammet markedet. programmer og priser, som gør det rentabelt for Oven i hatten steg momsen pr. januar 2011 fra 17,5 til 20 pct., hvilket da også fik Society of 14
 15. BILBRANCHEN MARTS 2012 Motor Manufacturers and Traders til i januar 2011 at forudsige et fald på omkring 5 pct. for det samlede år. De endte med et samlet fald fra 2010 til 2011 på 4,4 pct. Hvordan 2012 vil udvikle sig står hen i det uvisse og estimater ligger pt. på +/- 2 pct. i forhold til 2011 tallene. I Tyskland indførte man i 2009 en slags øko-rabat ordning, hvor folk med ældre biler kunne opnå en høj skrotpræmie, såfremt de i stedet købte en ny og miljøvenlig bil. Skrotprogrammet satte gang i salget, som nåede 3,8 mio. og reddede mange job i branchen, samt nedsatte den gennemsnitlige CO2- udledning med ca. 10 g/km (Association of International Motor Vehicle Manufacturers). I 2010, hvor skrotprogrammet ikke længere var gældende, faldt salget naturligvis. Men det var langt fra det fald mange havde frygtet og dermed kun et fald på 5,6 pct. i forhold til 2008-niveauet. Ifølge VDIK findes noget af forklaringen på hvorfor salget ikke faldt mere i 2010 i at mange forbrugere, som købte ny bil i 2009, var dem som hidtil kun havde haft råd til brugtbiler og nu for første gang fik adgang til nyvognsmarkedet. I 2011 er markedet vendt med en stigning ift. 2010 på 8,8 pct. 15
 16. BILBRANCHEN MARTS 2012 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4 gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i juni 2012. Redaktion: René Tønder Nielsen Anni G. Skov Jørgensen Bilbranchen 1787 København V 3377 3377 bil.di.dk bil@di.dk
Anzeige