SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PRÀCTICA 4: Assaig clínic
Farmacologia Clínica
Grup F6A
Bianca Ciobanu
5è Medicina URV, UD Hospital Universitari Joan XXIII, Curs 2022/23
Article d’estudi:
ÍNDEX
1. Definició de l’objectiu de l’estudi
2. Criteris de selecció dels pacients
3. Definició del tractament experimental i control
4. Comparabilitat dels grups de tractament (Assignació aleatòria)
5. Mesurament objectiu dels resultats (Emmascarament)
6. Variable principal de valoració (end point)
7. Criteris d'avaluació de la resposta
8. Pèrdues
9. Disseny estadístic
10. Anàlisi dels resultats
11. Conclusions
12. Aprovació per comité d’ètica
13. Valoració nostra.
1. OBJECTIUS
Objectiu:
Avaluar si l’ús combinat d’Aspirina + Clopidogrel NO es INFERIOR a la teràpia actual
d’anticoagulació oral per prevenir esdeveniments vasculars en pacients amb FA.
Hipòtesi nula:
“Si combinem l’aspirina amb Clopidogrel, proporcionarà un benefici NO-INFERIOR a la
teràpia amb ACO”.
2. CRITERIS DE SELECCIÓ Assaig ACTIVE W
Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió
Evidencia ECG de FA o almenys un:
- ≥ 75 anys.
- Tractament de la HTA sistèmica.
- ACV previ, AIT o èmbol fora de SNC.
- Disfunció ventricular amb
FEVI<45%.
- Malaltia arterial perifèrica.
Si els pacients estan entre 55-74 anys
(sense un dels criteris previs):
- DM amb tractament farmacològic.
- Coronariopatia prèvia.
- Contraindicació per a clopidogrel o ACO.
- Malaltia ulcerosa pèptica documentada
<6m.
- Hemorràgia intracerebral prèvia.
- Trombocitopènia significativa (plaquetes
<50*10^9/L.).
- Estenosi mitral
PARTICIPANTS
Pacients elegibles i disposats a prendre
tractament anticoagulant oral
Tractament amb
Clopidogrel +
Aspirina
3371 3335
Tractament amb ACO
3. DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT
EXPERIMENTAL I CONTROL
TRACTAMENT
EXPERIMENTAL
REPRODUÏBLE→ Dosi, via d’administració, durada
CONTROL
Pacients tractats amb ACO → Cada mes control INR
Pacients tractats Aspirina + Clopidogrel → NO control INR
NO especifica
Si és necessari un període de rentat
Si es mesura l’adherència al tractament
TRACTAMENT CONCOMITANT
4. COMPARABILITAT DE GRUPS
GRUPS COMPARABLES→ per % de persones i sexe, EKG, medicació base…
Exemple: Grupo 1 (clopi +asp) homes 2219 / Grupo 2 (ACO) homes 2211
ASSAIG CLÍNIC CONTROLAT ALEATORITZAT
Procés de randomització
Els pacients van ser aleatoris mitjançant un sistema de resposta
de veu interactiu central automatitzat, en una proporció 1:1
5. MESURAMENT OBJECTIU DE RESULTATS
Estudi NO emmascarat Tractament obert
ADJUDICACIÓ CEGA DELS
RESULTATS
Observer-blinded
Professionals externs
experts
6. VARIABLE PRINCIPAL DE VALORACIÓ
Els metges seguiran utilitzant ACO com a primera opció terapèutica per la prevenció dels esdeveniments.
Variable principal
(END-POINT)
-Primera aparició d'ictus
-Embòlia sistèmica no SNC
-Infart de miocardi
-Mort vascular.
És OBJECTIVA i RELLEVANT
des del punt de vista clínic
RELLEVÀNCIA → Com impactaran en el
context de la pràctica clínica?
Disminució del risc
acumulatiu de
resultats primaris:
7. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESPOSTA
→ NO HI HA seguiment post-tractament.
→ El comitè de supervisió de dades i seguretat va recomanar que s'interrompés l'estudi per
clara evidència de la superioritat de l'anticoagulació oral sobre el clopidogrel +
l'aspirina.
Esdeveniments Risc anual (%)
164 amb ACO 3,90
234 clopidogrel + aspirina 5,60
Risc relatiu [RR] 1,44
IC del 95%
El risc acumulat d’interrupció permanent de la medicació de estudi als 18
mesos va ser del 7,8% per al grup d’anticoagulació oral i del 13,8% per al grup
de clopidogrel.
CRITERI DE
FRACÀS
8. PÈRDUES
PÈRDUES PRE-RANDOMITZACIÓ:
749 Exclosos:
- 175→ Per no complir els criteris d’inclusió.
- 405→ Negació a participar
- 169→ Altres raons
PÈRDUES POST-RANDOMITZACIÓ:
Pèrdues en el seguiment:
- Retirada de consentiment
- Impossibilitat de contacte
Interrupció de la intervenció:
-Retirada de consentiment
-Altres raons
Tx ACO:
15 pèrdues en el seguiment
224 interrupció en la intervenció
TOTAL: 239
Tx Aspirina + clopidogrel:
7 pèrdues en el seguiment
413 interrupció en la intervenció
TOTAL: 420
9. DISSENY ESTADÍSTIC
CÀLCUL A PRIORI DEL Nº DE PACIENTS
Sobre la base:
-Taxa d'esdeveniments anuals esperada del 7%
-2 anys d'inscripció
-2 anys de seguiment (interrupció temprana)
-Taxa d'abandonament del 5% al llarg de 3
anys
-α unilateral de 0,025
Assaig de 6.500 pacients per tal de tenir una potència
(o poder estadístic) del 85% per demostrar la no
inferioritat.
TEST ESTADÍSTIC
T de Student per
comparar les
variables contínues
Poder estadístic de l’estudi*
Afirma el rebuig de la hipòtesi nul·la per que realment es falsa
Comparació de variables
qualitatives i quantitatives.
Diferències clínicament rellevants:
9.1 DISSENY ESTADÍSTIC
77% dels pacients rebia
tractament anticoagulant oral
a l'hora d'entrar a l'estudi
23% NO rebia cap tractament
previ a l’estudi.
Risc molt augmentat amb
clopidogrel + aspirina
respecte a ACO
Risc moderat
10. ANÀLISI DE RESULTATS
No es valora la repercussió de les pèrdues.
Totes les dades es van gestionar al Population Health Research
Institute (Hamilton, ON, Canadà) sota la supervisió del grup de
redacció, que va tenir accés il·limitat a totes les dades. Les
anàlisis van ser per intenció de tractar.
Consideracions de resultats:
El comitè de direcció va reconèixer que l'ús previ de la teràpia anticoagulant oral era un
factor que podia afectar la resposta al tractament.
Pacients que prenien ACO vs els que no. Possibilitat de biaix.
Es relitza anàlisis de subgrups sobre una hipòtesi especificada priori?
Es fan subgrups de tractament segons les dues teràpies que es volen comparar,
evidenciades en la hipòtesi
11. CONCLUSIONS PRINCIPALS
S'ha demostrat: teràpia d’ACO és
superior a clopidogrel + aspirina per a
la prevenció d'esdeveniments vasculars
La teràpia d'anticoagulació oral és particularment eficaç contra la trombosi auricular esquerra.
Les taxes de mortalitat van ser les mateixes amb els dos tractaments.
SIGNIFICÀNCIA:
- Rebuig hipòstesi nula
- Aceptació hipòtesi alternativa
en pacients
- FA
- Risc d'ACV alt
-Sense contraindicacions per a la
teràpia d'ACO.
12. Aprovació del protocol per un comitè
d’ètica.
El comitè d’ètica a tots els
centres d’estudi van aprovar
l’estudi i tots els pacients van
firmar el consentiment
informat (BPC).
13. VALORACIÓ NOSTRA
EL DISSENY DE L’ESTUDI HA SIGUT ADEQUAT PER OBTENIR ELS RESULTATS
- No es contemplava el període de rentat.
- Les pèrdues estan registrades.
- Els protocols per prevenir futurs events segueixen igual que a l’inici de l’estudi.
No hi ha hagut una proposta de canvi.
- Interrupció de l’estudi per clares evidències contra la hipòtesi nul·la.
- Els pacients sí que es poden veure beneficiats per l’estudi: ha demostrat que els
ACO són superiors a la teràpia combinada.
VALORACIÓ
ELS AUTORS DESCRIUEN EL
MÈTODE UTILITZAT AMB
SUFICIENT DETALL COM PER A
REPRODUCIR EL TREBALL?
LES CONCLUSIONS
DERIVEN DE L’ANÀLISI
DE RESULTATS I
ESTAN JUSTIFICADES?
ES COMENTEN ELS
BIAIXOS ATRIBUIBLES AL
DISSENY DE L’ESTUDI?
SÍ SÍ SÍ
BIBLIOGRAFIA
1. Endpoint Adjudication: Definitions and Tools [Internet]. Endpointadjudication.com. 2022 [cited 18 October 2022].
Available from: https://www.endpointadjudication.com/endpoint-adjudication/endpoint-adjudication-glossary
2. [Internet]. Imim.cat. 2022 [cited 18 October 2022]. Available from:
https://www.imim.cat/media/upload/arxius/terminologia.pdf
3. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Adjusted dose warfarin versus low intensity fixed dose warfarin
plus aspirin for high risk patients with atrial fibrillation: The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomized
clinical trial. Lancet 1996; 348: 633–38.
4. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with
Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. The Lancet.
2006;367(9526):1903-1912.
5. Sacristán, J., 2022. Evaluación crítica de ensayos clínicos.
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Grup F6A
Bianca Ciobanu, Maria Georgescu, Dolors Gil, Isabel Pastor

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Assaig clínic CC4.pdf

Valoració de l’adherència al tractament 2011
Valoració de l’adherència al tractament 2011Valoració de l’adherència al tractament 2011
Valoració de l’adherència al tractament 2011José Joaquín Machí Ribes
 
20150716 experiència tic salut 3
20150716 experiència tic salut 320150716 experiència tic salut 3
20150716 experiència tic salut 3jescarra
 
El moviment Right Care al món: conceptes i tendències
El moviment Right Care al món: conceptes i tendènciesEl moviment Right Care al món: conceptes i tendències
El moviment Right Care al món: conceptes i tendènciesJordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_catColobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_catCIMSFHUVH
 
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...Institut Català de la Salut
 
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...Badalona Serveis Assistencials
 
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICADETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICAlprats
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...Jordi Varela
 
Una altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaUna altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaJordi Varela
 
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. VarelaDecàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. VarelaJordi Varela
 
Les decisions clíniques compartides - Jordi Varela
Les decisions clíniques compartides - Jordi VarelaLes decisions clíniques compartides - Jordi Varela
Les decisions clíniques compartides - Jordi VarelaJordi Varela
 
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casos
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casosCurs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casos
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casosFerro Rivera Juan Jose
 
Sitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 FiSitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 Fijescarra
 
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOC
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOCBRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOC
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOCbrnmomentum
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 

Ähnlich wie Assaig clínic CC4.pdf (20)

Valoració de l’adherència al tractament 2011
Valoració de l’adherència al tractament 2011Valoració de l’adherència al tractament 2011
Valoració de l’adherència al tractament 2011
 
20150716 experiència tic salut 3
20150716 experiència tic salut 320150716 experiència tic salut 3
20150716 experiència tic salut 3
 
El moviment Right Care al món: conceptes i tendències
El moviment Right Care al món: conceptes i tendènciesEl moviment Right Care al món: conceptes i tendències
El moviment Right Care al món: conceptes i tendències
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_catColobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
 
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...
GTMS. Abordatge global de les determinacions pediatriques en un laboratori d'...
 
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...
3b. Rosa Morros. "Ús de les dades aplicades a la recerca clínica". Taula rodo...
 
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICADETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...
Els valors de la pràctica clínica i les pràctiques clíniques de valor - Jordi...
 
Una altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaUna altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínica
 
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. VarelaDecàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
 
Les decisions clíniques compartides - Jordi Varela
Les decisions clíniques compartides - Jordi VarelaLes decisions clíniques compartides - Jordi Varela
Les decisions clíniques compartides - Jordi Varela
 
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casos
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casosCurs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casos
Curs grade juanjo- teoria lectura crítica i presentació casos
 
Què no fer. 2019
Què no fer. 2019Què no fer. 2019
Què no fer. 2019
 
Sitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 FiSitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 Fi
 
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOC
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOCBRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOC
BRN Seminar 13/12/16 Proposta d'avaluació de la VNI en l'MPOC
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Guia Terapèutica electrònica. Sara Bonet. ICS
Guia Terapèutica electrònica. Sara Bonet. ICSGuia Terapèutica electrònica. Sara Bonet. ICS
Guia Terapèutica electrònica. Sara Bonet. ICS
 

Assaig clínic CC4.pdf

 • 1. PRÀCTICA 4: Assaig clínic Farmacologia Clínica Grup F6A Bianca Ciobanu 5è Medicina URV, UD Hospital Universitari Joan XXIII, Curs 2022/23
 • 3. ÍNDEX 1. Definició de l’objectiu de l’estudi 2. Criteris de selecció dels pacients 3. Definició del tractament experimental i control 4. Comparabilitat dels grups de tractament (Assignació aleatòria) 5. Mesurament objectiu dels resultats (Emmascarament) 6. Variable principal de valoració (end point) 7. Criteris d'avaluació de la resposta 8. Pèrdues 9. Disseny estadístic 10. Anàlisi dels resultats 11. Conclusions 12. Aprovació per comité d’ètica 13. Valoració nostra.
 • 4. 1. OBJECTIUS Objectiu: Avaluar si l’ús combinat d’Aspirina + Clopidogrel NO es INFERIOR a la teràpia actual d’anticoagulació oral per prevenir esdeveniments vasculars en pacients amb FA. Hipòtesi nula: “Si combinem l’aspirina amb Clopidogrel, proporcionarà un benefici NO-INFERIOR a la teràpia amb ACO”.
 • 5. 2. CRITERIS DE SELECCIÓ Assaig ACTIVE W Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió Evidencia ECG de FA o almenys un: - ≥ 75 anys. - Tractament de la HTA sistèmica. - ACV previ, AIT o èmbol fora de SNC. - Disfunció ventricular amb FEVI<45%. - Malaltia arterial perifèrica. Si els pacients estan entre 55-74 anys (sense un dels criteris previs): - DM amb tractament farmacològic. - Coronariopatia prèvia. - Contraindicació per a clopidogrel o ACO. - Malaltia ulcerosa pèptica documentada <6m. - Hemorràgia intracerebral prèvia. - Trombocitopènia significativa (plaquetes <50*10^9/L.). - Estenosi mitral
 • 6. PARTICIPANTS Pacients elegibles i disposats a prendre tractament anticoagulant oral Tractament amb Clopidogrel + Aspirina 3371 3335 Tractament amb ACO
 • 7. 3. DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT EXPERIMENTAL I CONTROL TRACTAMENT EXPERIMENTAL REPRODUÏBLE→ Dosi, via d’administració, durada CONTROL Pacients tractats amb ACO → Cada mes control INR Pacients tractats Aspirina + Clopidogrel → NO control INR NO especifica Si és necessari un període de rentat Si es mesura l’adherència al tractament
 • 9. 4. COMPARABILITAT DE GRUPS GRUPS COMPARABLES→ per % de persones i sexe, EKG, medicació base… Exemple: Grupo 1 (clopi +asp) homes 2219 / Grupo 2 (ACO) homes 2211 ASSAIG CLÍNIC CONTROLAT ALEATORITZAT Procés de randomització Els pacients van ser aleatoris mitjançant un sistema de resposta de veu interactiu central automatitzat, en una proporció 1:1
 • 10. 5. MESURAMENT OBJECTIU DE RESULTATS Estudi NO emmascarat Tractament obert ADJUDICACIÓ CEGA DELS RESULTATS Observer-blinded Professionals externs experts
 • 11. 6. VARIABLE PRINCIPAL DE VALORACIÓ Els metges seguiran utilitzant ACO com a primera opció terapèutica per la prevenció dels esdeveniments. Variable principal (END-POINT) -Primera aparició d'ictus -Embòlia sistèmica no SNC -Infart de miocardi -Mort vascular. És OBJECTIVA i RELLEVANT des del punt de vista clínic RELLEVÀNCIA → Com impactaran en el context de la pràctica clínica? Disminució del risc acumulatiu de resultats primaris:
 • 12. 7. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESPOSTA → NO HI HA seguiment post-tractament. → El comitè de supervisió de dades i seguretat va recomanar que s'interrompés l'estudi per clara evidència de la superioritat de l'anticoagulació oral sobre el clopidogrel + l'aspirina. Esdeveniments Risc anual (%) 164 amb ACO 3,90 234 clopidogrel + aspirina 5,60 Risc relatiu [RR] 1,44 IC del 95% El risc acumulat d’interrupció permanent de la medicació de estudi als 18 mesos va ser del 7,8% per al grup d’anticoagulació oral i del 13,8% per al grup de clopidogrel. CRITERI DE FRACÀS
 • 13. 8. PÈRDUES PÈRDUES PRE-RANDOMITZACIÓ: 749 Exclosos: - 175→ Per no complir els criteris d’inclusió. - 405→ Negació a participar - 169→ Altres raons PÈRDUES POST-RANDOMITZACIÓ: Pèrdues en el seguiment: - Retirada de consentiment - Impossibilitat de contacte Interrupció de la intervenció: -Retirada de consentiment -Altres raons Tx ACO: 15 pèrdues en el seguiment 224 interrupció en la intervenció TOTAL: 239 Tx Aspirina + clopidogrel: 7 pèrdues en el seguiment 413 interrupció en la intervenció TOTAL: 420
 • 14. 9. DISSENY ESTADÍSTIC CÀLCUL A PRIORI DEL Nº DE PACIENTS Sobre la base: -Taxa d'esdeveniments anuals esperada del 7% -2 anys d'inscripció -2 anys de seguiment (interrupció temprana) -Taxa d'abandonament del 5% al llarg de 3 anys -α unilateral de 0,025 Assaig de 6.500 pacients per tal de tenir una potència (o poder estadístic) del 85% per demostrar la no inferioritat. TEST ESTADÍSTIC T de Student per comparar les variables contínues Poder estadístic de l’estudi* Afirma el rebuig de la hipòtesi nul·la per que realment es falsa Comparació de variables qualitatives i quantitatives.
 • 15. Diferències clínicament rellevants: 9.1 DISSENY ESTADÍSTIC 77% dels pacients rebia tractament anticoagulant oral a l'hora d'entrar a l'estudi 23% NO rebia cap tractament previ a l’estudi. Risc molt augmentat amb clopidogrel + aspirina respecte a ACO Risc moderat
 • 16. 10. ANÀLISI DE RESULTATS No es valora la repercussió de les pèrdues. Totes les dades es van gestionar al Population Health Research Institute (Hamilton, ON, Canadà) sota la supervisió del grup de redacció, que va tenir accés il·limitat a totes les dades. Les anàlisis van ser per intenció de tractar. Consideracions de resultats: El comitè de direcció va reconèixer que l'ús previ de la teràpia anticoagulant oral era un factor que podia afectar la resposta al tractament. Pacients que prenien ACO vs els que no. Possibilitat de biaix. Es relitza anàlisis de subgrups sobre una hipòtesi especificada priori? Es fan subgrups de tractament segons les dues teràpies que es volen comparar, evidenciades en la hipòtesi
 • 17. 11. CONCLUSIONS PRINCIPALS S'ha demostrat: teràpia d’ACO és superior a clopidogrel + aspirina per a la prevenció d'esdeveniments vasculars La teràpia d'anticoagulació oral és particularment eficaç contra la trombosi auricular esquerra. Les taxes de mortalitat van ser les mateixes amb els dos tractaments. SIGNIFICÀNCIA: - Rebuig hipòstesi nula - Aceptació hipòtesi alternativa en pacients - FA - Risc d'ACV alt -Sense contraindicacions per a la teràpia d'ACO.
 • 18. 12. Aprovació del protocol per un comitè d’ètica. El comitè d’ètica a tots els centres d’estudi van aprovar l’estudi i tots els pacients van firmar el consentiment informat (BPC).
 • 19. 13. VALORACIÓ NOSTRA EL DISSENY DE L’ESTUDI HA SIGUT ADEQUAT PER OBTENIR ELS RESULTATS - No es contemplava el període de rentat. - Les pèrdues estan registrades. - Els protocols per prevenir futurs events segueixen igual que a l’inici de l’estudi. No hi ha hagut una proposta de canvi. - Interrupció de l’estudi per clares evidències contra la hipòtesi nul·la. - Els pacients sí que es poden veure beneficiats per l’estudi: ha demostrat que els ACO són superiors a la teràpia combinada.
 • 20. VALORACIÓ ELS AUTORS DESCRIUEN EL MÈTODE UTILITZAT AMB SUFICIENT DETALL COM PER A REPRODUCIR EL TREBALL? LES CONCLUSIONS DERIVEN DE L’ANÀLISI DE RESULTATS I ESTAN JUSTIFICADES? ES COMENTEN ELS BIAIXOS ATRIBUIBLES AL DISSENY DE L’ESTUDI? SÍ SÍ SÍ
 • 21. BIBLIOGRAFIA 1. Endpoint Adjudication: Definitions and Tools [Internet]. Endpointadjudication.com. 2022 [cited 18 October 2022]. Available from: https://www.endpointadjudication.com/endpoint-adjudication/endpoint-adjudication-glossary 2. [Internet]. Imim.cat. 2022 [cited 18 October 2022]. Available from: https://www.imim.cat/media/upload/arxius/terminologia.pdf 3. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Adjusted dose warfarin versus low intensity fixed dose warfarin plus aspirin for high risk patients with atrial fibrillation: The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomized clinical trial. Lancet 1996; 348: 633–38. 4. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. The Lancet. 2006;367(9526):1903-1912. 5. Sacristán, J., 2022. Evaluación crítica de ensayos clínicos.
 • 22. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! Grup F6A Bianca Ciobanu, Maria Georgescu, Dolors Gil, Isabel Pastor