Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Unitat 4

  1. 2n trimestre
  2. Què aprendrem?  Obtenir múltiples d’un nombre.  Trobar el m.c.m de dos nombres o més.  Calcular el divisor d’un nombre.  Trobar el m.c.d de dos nombres o més.  Reconèixer si un nombre és primer o compost.
  3. Continguts 1. Múltiples d’un nombre. 2. M.C.M 3. Divisors d’un nombre. 4. M.C.D 5. Nombres primers i compostos 6. Resolució de problemes amb MCM i MCD
  4. 1. Múltiples d’un nombre  Els múltiples d’un nombre es troben multiplicant el nombre pels nombres naturals: 0,1,2,3...  Ex: Múltiples de 4: 0,4,8,12,16,20,24... Múltiples de 9: 0,9,18,27,36,45,54,63...
  5. 2. Mínim comú múltiple (M.C.M)  El mínim comú múltiple de dos nombres o més és el múltiple comú més petit que tenen diferent de zero (d’aquí ve el seu nom)  Ex: m.c.m de 7 i 9=  Múltiples de 7: 0,7,14,21,28,35,42,49,56,63,70...  Múltiples de 9: 0,9,18,27,36,45,54,63, 72,81,90...  El 63 és el múltiple més petit que comparteixen (diferent de 0)
  6. 3. Divisors d’un nombre  Un nombre és divisor d’un altre si en dividir el primer entre el segon la divisió és exacta.  Ex: 6:6= 1 (el 6 és divisor de 6) 6: 5= 1,2 (5 no és divisor de 6) 6:4 = 1,5 (el 4 no és divisor de 6) 6:3= 2 (el 3 és divisor de 6) 6:2= 3 (el 2 és divisor de 6) 6:1= 6= (l’1 és divisor de 6) Truc! Per anar més ràpid penseu en tots els nombres que multiplicats entre ells donen el nombre que busqueu. Tots seran divisors!
  7. 4. Màxim comú divisor (M.C.D)  El màxim comú divisor de dos nombres o més és el divisor més gran que tinguin en comú.  Ex: m.c.d 6 i 8:  Divisors de 6: 1,2,3,6  Divisors de 8: 1,2,4,8 El m.c.d de 6 i 8 és 2.
  8. 5. Nombres primers i compostos  Un nombre primer és aquell que només té dos divisors: l’1 i ell mateix.  Ex: 3 (divisors: 1 i 3) 7 (divisors 1 i 7) 11 (divisors 1 i 11)  Un nombre compost té més de dos divisors.  Ex: 4 (divisors: 1,2 i 4)
  9. Repàs final  Paraules claus:  Múltiples i divisors  M.C.M i M.C.D  Nombres primers i compostos
  10. Repàs final  Paraules claus:  Múltiples i divisors  M.C.M i M.C.D  Nombres primers i compostos
Anzeige