Krijimi i shtetit shqiptar

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Teorema e talesit

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Syprina e paralelogramit

Adelina Fejzulla Vor 8 Jahren

Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit

Adelina Fejzulla Vor 8 Jahren

Syprina

Adelina Fejzulla Vor 8 Jahren

Syprina e trekëndëshit

Adelina Fejzulla Vor 8 Jahren

Syprina e trapezit

Adelina Fejzulla Vor 8 Jahren

Skënderbeu

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Rënia e shtetit romak

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Shteti i frankëve

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Properties of a parallelogram

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Paralelogrami, trapezi, rombi

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave 2

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Shumzimi dhe pjestimi i numrave racionl!

Xhenet RashiTi Vor 9 Jahren

Simetria qendrore

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Shumëzimi i numrave dhjetorë

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Llojet e paralelogrameve

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Trapezi barakrahas

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Delltoidi

Ysni Ismaili Vor 8 Jahren

Alfabeti i gjuhes gjermane

Shpend Memaj Vor 10 Jahren