Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Creeer Flow op Kantoor Deel 5 De waardestroom analyse.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Morphis LEAN klantprocessen
Morphis LEAN klantprocessen
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige

Creeer Flow op Kantoor Deel 5 De waardestroom analyse.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Creëer FLOW op kantoor.

Verkort de behandeltijd. Schets het proces met een Makigami of WaardestroomAnalyse.

Bepaal wat waardecreatie is. En haal de verliezen eruit.

En vermijdt navraag en foutvraag.

Wie is de klant?

Creëer FLOW op kantoor.

Verkort de behandeltijd. Schets het proces met een Makigami of WaardestroomAnalyse.

Bepaal wat waardecreatie is. En haal de verliezen eruit.

En vermijdt navraag en foutvraag.

Wie is de klant?

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Creeer Flow op Kantoor Deel 5 De waardestroom analyse.pptx (20)

Weitere von BertTeeuwen1 (20)

Anzeige

Creeer Flow op Kantoor Deel 5 De waardestroom analyse.pptx

 1. 1. CREËER KANTOOR Yokoten op 5
 2. 2. o Hoe een klantvraag door een proces heen stroomt, namelijk o Zonder onderbrekingen (stilstanden, wachten, opstoppingen, haperingen) o Zonder vertragingen en versnellingen WAT IS FLOW? Twee toestanden: Gelijkmatig Stromen of stilstaan
 3. 3. 1 Het PERFECTE systeem en de Wet van Little Yokoten 2 Kingmans vergelijking / wachtrij-theorie 3 Het STABIELE systeem met buffers 4 Een hoge bezettingsgraad met bundels 5 De Waardestroom-analyse Alle 6 YouTube filmpjes over FLOW OP KANTOOR: 6 Werk verdelen en het Pull-principe
 4. 4. WAARDE ANALYSE Yokoten de 5 STROOM
 5. 5. DOEL 1. EEN STABIEL SYSTEEM DOEL 2.EEN ZO HOOG MOGELIJKE BEZETTINGSGRAAD Om administratieve systemen te optimaliseren kan je twee doelen stellen. Eerst Doel 1:
 6. 6. HOE? DOEL 2.EEN ZO HOOG MOGELIJKE BEZETTINGSGRAAD
 7. 7. DOEL 2.EEN ZO HOOG MOGELIJKE BEZETTINGSGRAAD HOE: 1.Variabiliteit en variatie verminderen 2.Behandeltijd verkorten Variatie en variabiliteit verminderen of opvangen met buffers en bundels hebben we in film 3 en 4 behandeld.
 8. 8. KINGMANS VERGELIJKING Wachttijd = x x BT B 1 - B ( ( 2 i VC 2 b VC 2 + ( ( De Britse wiskundige John Kingman ontwierp aan de hand van verkeerskundig onderzoek een vergelijking. De lengte van de wachttijd of wachtrij is afhankelijk van drie factoren: 1. De bezettingsgraad van het systeem 2. De variatie en variabiliteit in en op het systeem 3. De duur van de behandeling van de klantvraag = Behandeltijd In het boek gaan we er dieper op in.
 9. 9. Boek: Creëer Flow op Kantoor Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 10. 10. KINGMANS VERGELIJKING Wachttijd = x x BT B 1 - B ( ( 2 i VC 2 b VC 2 + ( ( Doorlooptijd = Wachttijd + Behandeltijd (BT) De lengte van de wachttijd of wachtrij is afhankelijk van drie factoren: 1. De bezettingsgraad van het systeem 2. De variatie en variabiliteit in en op het systeem 3. De duur van de behandeling van de klantvraag = de behandeltijd De behandeltijd werkt extra hard in op de doorlooptijd. Want die reken je uit met:
 11. 11. WAT IS DE BEHANDELTIJD De totale tijd die behandelaars besteden aan het behandelen van een klantvraag. (minuten of uren) Exclusief het wachten. Doorlooptijd (dagen) = Wachttijd + Behandeltijd Niet alle bestede tijd in de behandeltijd is waardecreatie.
 12. 12. BEHANDELTIJD De behandeltijd is kostbaar en heeft groot effect op de doorlooptijd en op de bezettingsgraad. Daarom moet de behandeltijd zo effectief (gelijk raak) mogelijk zijn. En zo efficiënt mogelijk. Efficiënt = met maximale waardecreatie en zo min mogelijk verspillingen.
 13. 13. Yokoten WAARDE CREËREN Wat is waardecreatie?
 14. 14. WAT IS WAARDECREATIE Iets maken wat de klant hebben wil (voor betalen wil). Daarvoor moet je weten: WIE IS DE KLANT? WAT WIL DE KLANT?
 15. 15. Er is sprake van waardecreatie, als er • Een transformatie of opwaardering is • Het in-één-keer-goed is • En de klant is tevreden en bereidt ervoor te betalen WAARDECREËERENDE HANDELING Niet alle bestede tijd van de behandeltijd is waardecreatie. Een aanzienlijk deel wordt besteed aan verliezen.
 16. 16. 1 2 3 1 1 1 4 2 5 15 20 10 5 Behandeltijd (minuten) 0 Waarde creëren = 5 minuten Verliezen (Muda) = 15 minuten WAARDECREATIE en VERLIEZEN (MUDA) In dit voorbeeld is van een afhandeling van een klantvraag slechts 5 minuten waardecreatie en 15 minuten niet.
 17. 17. Niet alle behandeltijd is waardecreërende tijd
 18. 18. ALLES of NIETS DE TOTALE BEHANDELTIJD WAARDECREËRENDE TIJD VERLIEZEN _ Het is alles of niets: een handeling is waardecreërend in de ogen van de klant (of burger) of is dat niet (= verliezen).
 19. 19. Het is belangrijk om in een proces te weten welke handeling(en) Waarde creërend zijn. En welke dus niet = de verliezen.
 20. 20. Yokoten VERLIEZEN
 21. 21. • Handelingen of activiteiten die geen waarde creëren • Klantvragen die niet tot waardecreatie leiden VERLIEZEN Twee soorten verliezen:
 22. 22. VERLIEZEN WACHTEN CONTROLE VERPLAATSEN OMSTELLEN FOUTEN en GEBREKEN ZOEKEN CORRIGEREN, HERSTELLEN DUBBELOP DOEN VOORRAAD OVER-PROCESSING Als het geen waardecreërende handeling is, dan is het verspilling/verlies. Er zijn meerdere soorten, zoals deze:
 23. 23. FOUTEN en GEBREKEN Producten en diensten die niet in-één-keer-goed zijn. Tijd besteedt aan fouten en gebrekkige producten.
 24. 24. HERBEWERKEN en DUBBELOP Producten en diensten die niet in-één-keer-goed zijn, (gedeeltelijk) opnieuw maken of corrigeren/herstellen. Tijd besteedt om fouten en gebrekkige producten te herstellen.
 25. 25. CONTROLE en INSPECTIE Controle als reactie op de onbetrouwbaarheid van het proces of de producten. Teams die elkaars werk controleren. Tijd besteedt om fouten en gebrekkige producten tijdig te onderscheppen.
 26. 26. WACHTEN Het proces staat stil. Niemand doet iets met de klantvraag
 27. 27. VERPLAATSEN De route die mensen, dossiers, materialen, producten of informatie aflegt door het gebouw, de keten of door de systemen heen. Van het kastje naar de muur.
 28. 28. ZOEKEN Zoveel data hebben dat je cruciale informatie niet meer kunt vinden. Of aan de klant vraagt om ze nogmaals aan te leveren.
 29. 29. VOORRAAD • Stilstaand werk OHW (Onder Handen Werk). • Ongeopende e-mails. • Wachtende dossiers. • Een rij wachtenden.
 30. 30. 8 OMSTELLEN De tijd tussen het afsluiten van de ene taak en het starten met de volgende. • Tijdverlies door multitasken. • Telefoontjes of gezeur van collega’s tussendoor.
 31. 31. OVER-PROCESSING Meer tijd en arbeid besteden aan een product of dienst of een handeling dan strikt noodzakelijk. • Dik, glossy rapport maken. • Lange onbegrijpelijke zinnen. • Met meer mensen vergaderen dan nodig is.
 32. 32. Een werkdag = tijd besteedt aan waarde creëren + tijd besteedt aan verliezen ALLES of NIETS
 33. 33. WAARDECREËRENDE HANDELING? Vaak zitten in een proces maar één of enkele waardecreërende handelingen, de rest is verlies. Welke en hoeveel van die verliezen kunnen uit het proces? En waar zitten ze? Maak eerst een waardestroomanalyse (WSA).
 34. 34. Yokoten WAARDE STROOM ANALYSE
 35. 35. • Proces (de route van klantvragen) visualiseren • Verliezen zichtbaar maken WAARDESTROOM ANALYSE Administratieve processen zijn meestal niet zichtbaar. Met een waardestroomanalyse (ook wel Makigami of Value Stream Map genoemd) visualiseer je een administratief proces.
 36. 36. DOOR- LOOPTIJD (dagen): 1 – 6 dagen 4 – 6 dagen 2 – 12 dagen 5 – 7 dagen 10 – 24 dagen 22 – 55 dagen Medewerker Postkamer Post uit bus halen en naar postkamer brengen Post sorteren naar afdeling en in postmap doen Postmap naar secretariaat brengen Secretariaat Consulent Jurist Registreert de aanvraag en zet datum- stempel Aanvraag in het system openen en bestuderen Klant Stuurt een aanvraag - formulier Klant bellen voor aan- vullende informatie Vraagt het secretariaat om een ontvangst- bevestiging te maken Maakt een ontvangst- bevestiging Aanvraag beoordelen Controle op juistheid en onder- tekening Doet de brief in een envelop, en die in postmap Haalt de postmap op, verzend de post Ontvangt (via de post) de beschikking Toekennen? nee ja Ontvangst- bevestiging ontvangen Ontvangst- bevestiging opsturen Compleet? ja nee Aanvullende info sturen Beschik- king maken Dossier op ‘gedaan’ zetten Toelage berekenen TOTAAL V 11 V 9 V 7 V 21 Belem- mering Percentage compleetheid 73% Compleet 27% Niet compleet Trend doorlooptijden  WAARDESTROOM-ANALYSE Met een WSA laat je zien hoe de klantvraag door het proces stroomt. Welke handelingen er zijn, de wacht-momenten en waar de waardecreërende handelingen.
 37. 37. POST-IT’S Dit zijn de basis post-its voor de WSA.
 38. 38. Medewerker Postkamer Post uit bus halen en naar postkamer brengen Post sorteren naar afdeling en in postmap doen Postmap naar secretariaat brengen Secretariaat Consulent Jurist Registreert de aanvraag en zet datum- stempel Aanvraag in het system openen en bestuderen Klant Stuurt een aanvraag - formulier Klant bellen voor aan- vullende informatie Vraagt het secretariaat om een ontvangst- bevestiging te maken Maakt een ontvangst- bevestiging Aanvraag beoordelen Controle op juistheid en onder- tekening Doet de brief in een envelop, en die in postmap Haalt de postmap op, verzend de post Ontvangt (via de post) de beschikking Toekennen? nee ja Ontvangst- bevestiging ontvangen Ontvangst- bevestiging opsturen Compleet? ja nee Aanvullende info sturen Beschik- king maken Dossier op ‘gedaan’ zetten Toelage berekenen WAARDESTROOM-ANALYSE Bepaal met een team van mensen die regelmatig in en aan het proces werken wat de handelingen zijn en in welke volgorde. Beschrijf niet een exotische variant, maar hoe het proces voor 80% van de klantvragen loopt.
 39. 39. POST-IT’S
 40. 40. Medewerker Postkamer Post uit bus halen en naar postkame r brengen Post sorteren naar afdeling en in postmap doen Postmap naar secretaria at brengen Secretariaat Consulent Jurist Registree rt de aanvraag en zet datum- stempel Aanvraag in het system openen en bestuderen Klant Stuurt een aanvraag - formulier Klant bellen voor aan- vullende informat ie Vraagt het secretari aat om een ontvang st- bevestig ing te maken Maakt een ontvang st- bevestig ing Aanvraa g beoorde len Control e op juistheid en onder- tekening Doet de brief in een envelop, en die in postmap Haalt de postmap op, verzend de post Ontvangt (via de post) de beschikki ng Toekennen? nee ja Ontvangst - bevestigin g ontvangen Ontvang st- bevestig ing opsturen Compleet? ja nee Aanvullen de info sturen Beschik -king maken Dossier op ‘gedaan ’ zetten Toelage bereken en BEHANDEL -TIJD (minuten): 2 - 5 8 - 12 7 - 21 4 - 6 8 - 15 6 - 18 2 - 7 10 4 - 31 4 - 6 9 - 15 2 - 12 7 - 9 4 - 6 15 - 35 102 – 248 minuten TOTAAL WAARDESTROOM-ANALYSE Als het de bedoeling is om de doorlooptijd te verkorten, laat dan de deel-doorlooptijden zien. Als het de bedoeling is om verliezen uit het proces te halen, meet dan met een stopwatch hoe lang elke handeling duurt. (schattingen zijn te onzuiver)
 41. 41. WAARDESTROOM-ANALYSE Voeg eventueel in het proces gebruikte documenten toe en grafieken.
 42. 42. VERLIEZEN of FLOW-BELEMMERINGEN
 43. 43. VERLIEZEN WACHTEN CONTROLE VERPLAATSEN OMSTELLEN FOUTEN en GEBREKEN ZOEKEN CORRIGEREN, HERSTELLEN DUBBELOP DOEN VOORRAAD OVER-PROCESSING Nu komt het onderscheid. Bepaal wie de klant(en) van het proces is/zijn. En wat de waardecreërende handeling is.
 44. 44. DOOR- LOOPTIJ D (dagen): 1 – 6 dagen 4 – 6 dagen 2 – 12 dagen 5 – 7 dagen 10 – 24 dagen 22 – 55 dagen Medewerke r Postkamer Post uit bus halen en naar postk amer breng en Post sorter en naar afdel ing en in post map doen Post map naar secre tariaa t breng en Secretariaat Consulent Jurist Regis treert de aanvr aag en zet datu m- stem pel Aanvra ag in het system openen en bestude ren Klant Stuur t een aanvr aag - form ulier Klan t bell en voor aan- vull ende infor mati e Vraa gt het secr etari aat om een ontv angs t- beve stigi ng te mak en Maa kt een ontv angs t- beve stigi ng Aan vraa g beoo rdel en Cont role op juist heid en onde r- teke ning Doet de brief in een enve lop, en die in post map Haal t de post map op, verz end de post Ontva ngt (via de post) de beschi kking Toekennen? nee ja Ontva ngst- bevest iging ontva ngen Ont vang st- beve stigi ng opst uren Compleet? ja nee Aanv ullend e info sturen Besc hik- king mak en Doss ier op ‘ged aan’ zette n Toel age bere kene n TOTAAL V 11 V 9 V 7 V 21 Bele m- meri ng Percentage compleetheid 73% Compleet 27% Niet compleet Trend doorlooptijden  WAARDESTROOM-ANALYSE De groene post-it is de waardecreërende handeling. Alle andere handelingen zijn verliezen. Of, als je de doorlooptijd wilt verkorten, laat dan met roze post-its zien waar de belemmeringen zitten die een korte doorlooptijd verhinderen.
 45. 45. Bepaal vooraf wat de doelstelling is voor het maken van de WSA
 46. 46. o De doorlooptijd verkorten o De behandeltijd verkorten of van verliezen ontdoen o De Flow in het proces herstellen DOELEN?
 47. 47. WAARDESTROOM-ANALYSE Vaak zijn er bepaalde plekken in de waardestroom waar veel roze post-its hangen. Het perfecte proces heeft geen enkele roze post- it. Als je gaat verbeteren, pak dan vooral de belangrijkste aan. Ze hoeven niet allemaal weggewerkt te worden om flow te creëren.
 48. 48. Obstakels en verliezen uit het proces halen Proces opnieuw indelen OPTIMALISEREN Je kan met het team de waardestroom optimaliseren. Dat is het proces een beetje aanpassen door een paar handelingen eruit te halen of door zoveel mogelijk roze post-its op te lossen, en dan de waardestroom opnieuw indelen in een logische volgorde. Het huidige proces visualiseren
 49. 49. Het ideale proces schetsen Het proces herontwerpen HERONTWERPEN Je kan met het team de waardestroom ook helemaal opnieuw ontwerpen. Schets dan eerst de huidige situatie. Bepaal dan hoe de ideale waardestroom er, vanuit klant- perspectief, uit ziet. Herontwerp dan de waardestroom. Een realistische variant, die in de praktijk gaat werken. Het huidige proces visualiseren
 50. 50. DOEL 2.EEN ZO HOOG MOGELIJKE BEZETTINGSGRAAD HOE: 1.Variabiliteit en variatie verminderen 2.Behandeltijd verkorten Naast het verkorten van behandeltijden door verliezen uit het proces te halen, kan je ook eens kijken naar de instromende klantvragen. Zijn dat werkelijk vragen die vragen om waardecreatie?
 51. 51. Yokoten VERLIEZEN NOG MEER
 52. 52. • Handelingen die geen waarde creëren • Klantvragen die niet tot waardecreatie leiden VERLIEZEN Er zijn vragen van klanten die onnodig zijn. Die voortkomen uit gebreken in het proces. Zoals Foutvragen en Navragen.
 53. 53. FOUTVRAAG en NAVRAAG Vragen van klanten die niet gesteld hadden hoeven worden. Omdat je onduidelijk bent geweest, of omdat je de klant te lang laat wachten. •“wanneer krijg ik dat antwoord nu eindelijk?” •“hoe moet ik op jullie website een aanvraag doen?” “ik begrijp niet hoe dat werkt”
 54. 54. Foutvraag en Navraag leiden tot verstoringen. Namelijk telefoontjes tussendoor. Ze verlagen de bezettingsgraad.
 55. 55. GEMISTE KLANTVRAAG • Het proces zo star maken dat sommige (licht) afwijkende klantvragen er niet in of door kunnen. • Of direct menselijk contact van klant met behandelaar onmogelijk maken. Zodat doorvragen niet meer kan. Minstens zo erg is de gemiste klantvraag. Dan is de ingang tot het systeem zo eng gemaakt dat klanten die ingang niet kunnen vinden. Of is hun vraag net even anders dan de varianten uit het keuzemenu.
 56. 56. VERLIEZEN (DEEL 2) WACHTEN CONTROLE VERPLAATSEN OMSTELLEN GEMISTE KLANTVRAGEN FOUTEN en GEBREKEN FOUTVRAAG en NAVRAAG ZOEKEN CORRIGEREN, HERSTELLEN DUBBELOP DOEN VOORRAAD OVER-PROCESSING Nog meer verliezen:
 57. 57. WERK PULL-PRINCIPE Yokoten en het 6 VERDELEN

Hinweis der Redaktion

 • Verliezen toelichten en waarde creëren
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Figuur 31
 • Verliezen toelichten en waarde creëren
 • Figuur 31

×