Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Alles over dagstarts, deel 2: regelkringen(20)

Anzeige

Alles over dagstarts, deel 2: regelkringen

 1. Yokoten Alles over DAGSTARTS
 2. 1 DAGSTARTS – INLEIDING ; WAT IS EEN DAGSTART? Yokoten 2 DAGSTARTS – KPI’s – REGELKRINGEN 3 DAGSTARTS – HET BORD 4 DAGSTARTS – HET TEAM Alle 4 YouTube filmpjes over DAGSTARTS: 5 DAGSTARTS – DE VOORZITTER 6 DAGSTARTS – HET GOEDE GESPREK 7 DAGSTARTS – BESLUITVORMING
 3. Yokoten 2 KPI’s - REGELKRINGEN Alles over DAGSTARTS
 4. Lees meer in ons Boek: Dagstarts en Hoshin Kanri Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 5. DE BEDOELING Review en Preview TERUG KIJKEN EN VOORUIT KIJKEN Yokoten
 6. DE BEDOELING PROCESSEN MONITOREN EN STUREN MET BEHULP VAN REGELKRINGEN MET INDICATOREN Yokoten
 7. INSPANNINGS- INDICATOREN EEN REGELKRING PROCES of WERKSTROOM Regelkringen hebben • meetbare indicatoren, • normen waar de gemeten waarden aan moeten voldoen, • mensen die de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben om bij te sturen
 8. INSPANNINGS- INDICATOREN NORM ? GEMETEN WAARDE BIJSTUREN DAGSTART PRESTATIE- DIALOOG IN EEN DAGSTART EEN COMPLETE REGELKRING INDICATOR PROCES of WERKSTROOM
 9. Elke regelkring heeft een verantwoordelijke (een mens of een team), die bevoegd is om bij te sturen
 10. Deel het meten, het monitoren, en het bijsturen in een regelkring nooit op over meerdere mensen of meerdere lagen. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor een regelkring moeten bij één persoon of in één team liggen.
 11. • Zeggen iets over hoe het (met het proces) gaat en over de producten en diensten die er uit komen • Zijn specifiek (ipv containerbegrippen zoals ‘de kwaliteit’ of ‘de klanttevredenheid’) • Zijn altijd meetbaar INDICATOREN Yokoten
 12. Er zijn verschillende soorten indicatoren, verdeelt over het proces of de waardestroom (value Stream) INDICATOREN
 13. RESULTAAT- INDICATOREN RESULTAAT-INDICATOREN • Tijdigheid • Totale doorlooptijd • % in-een-keer-goed
 14. Als je in dagstarts alleen naar de resultaten kijkt, Alleen terugkijkt Kan je moeilijk sturen.
 15. RESULTAAT- INDICATOREN INPUT-INDICATOREN • Instroom van klantvragen • Instroom van orders INPUT Yokoten
 16. RESULTAAT- INDICATOREN INSPANNINGS-INDICATOREN • Bruto capaciteit (uren) • Netto capaciteit (uren) • Aantal controles (stuks) INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN
 17. Inspannings-indicatoren zijn de meest controversiële, Want die roepen de meeste weerstand en conflicten op.
 18. PROCES-INDICATOREN INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN RESULTAAT- INDICATOREN • Openstaande voorraad (Onderhanden Werk) • Doorlooptijd per processtap • Handelingstijd per processtap PROCES-INDICATOREN Yokoten
 19. RESULTAAT INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN PROCES-INDICATOREN VERHOUDINGS- INDICATOREN • Verhoudingen/ratio’s • Uren per klantvraag • Fouten per 100 klantvragen VERHOUDINGS- INDICATOREN VERHOUDINGS-INDICATOREN
 20. RESULTAAT INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN PROCES-INDICATOREN VERHOUDINGS- INDICATOREN De bedoeling van het proces • Armoede bestrijden • Betrokkenheid in de maatschappij EFFECT- INDICATOREN EFFECT-INDICATOREN EFFECT
 21. Effect-indicatoren zijn de meest betekenisvolle indicatoren. Want het gaat erom of en welk effect het proces heeft. Effecten zijn vaak moeilijk te meten Maar als je het niet meet, weet je niets
 22. Beheers het proces door te luisteren naar: Yokoten ‘DE STEM VAN HET PROCES’ Indicatoren geven het proces een stem.
 23. Als het proces geen stem (geen indicatoren) heeft, is het niet goed mogelijk om het proces te beheersen
 24. Luister niet alleen naar de stem van het proces, maar zeker ook naar de stem van de klant
 25. Als je het kan meten, kan je het begrijpen Als je het kan begrijpen, kan je het beheersen Als je het kan beheersen, kan je het verbeteren.
 26. Kies Indicatoren en doelen in de eigen taal en waar het team zelf invloed op heeft: INDICATOREN
 27. Kies indicatoren die passen bij de voertaal van de deelnemers aan de dagstart. Managers praten vaak in euro’s en procenten, de mensen in de teams in stuks en tijd.
 28. • Een prestatie indicator is wat je meet • Een doelstelling is wat je wilt bereiken INDICATOREN Yokoten
 29. Niet alle indicatoren hebben een doelstelling. Alleen de indicatoren waarop een verbeterslag gewenst is krijgen een doelstelling.
 30. DAG- OF WEEKSTART In plaats van een dagstart kan je ook een weekstart doen. Terugkijken naar de afgelopen week en vooruitkijken naar de week die begonnen is.
 31. Met dagstarts kan je: Sneller, Eerder en Vaker reageren. Omdat je vaker over de regelkringen praat. DAG- OF WEEKSTART Maar dan moet er wel sprake zijn van - Een beweeglijke situatie - Snelle informatievoorziening - En de mensen zelf direct invloed hebben op de resultaten. - En week in plaats van dagdoelen hebben
 32. MONITOREN = luisteren naar de stem van het proces (BIJ)STUREN = reageren en corrigeren BEHEERSEN = MONITOREN + (BIJ)STUREN + Yokoten
 33. Als een team in zijn dagstart alleen maar monitort, over cijfers en grafieken praat, en niet bij- (kan of mag) sturen, Is de dagstart zinloos en kansloos.
 34. •LEADING Indicatoren – Zijn voorspellend en nog te beïnvloeden. Hiervan leren om bij te sturen of te anticiperen. •LAGGING Indicatoren – Dan is het werk of de order gereed of geleverd. Het is achteraf kijken. Hiervan leren om het de volgende keer beter te doen. LEADING en LAGGING
 35. RESULTAAT INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN PROCES-INDICATOREN LAGGING = TERUGKIJKEND EFFECT Yokoten Hoe ging het?
 36. Sturen op (lagging) resultaat-indicatoren (op output), vergroot de kans op brandjes blussen.
 37. RESULTAAT INPUT CAPACITEIT INSPANNINGEN PROCES-INDICATOREN LEADING = VOORSPELLEND EFFECT Yokoten Hoe gaat het?
 38. Kies een goede mix van leading en lagging indicatoren.
 39. FEEDBACK-REGELKRING Feedback-regelkring: kijken naar de resultaten en aan de hand daarvan bijsturen.
 40. FEED FORWARD-REGELKRING Feed forward-regelkring: kijken naar wat er voor of in het proces gebeurt en aan de hand daarvan bijsturen.
 41. Feed forward regelkringen hebben een belangrijk voordeel, omdat ze voorspellend zijn voor de resultaten, en omdat ze vaak nog ruimte bieden om op tijd bij te sturen.
 42. 60% GETAL
 43. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% weeknr 90% 100% norm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60% 60% GETAL of GRAFIEK?
 44. Beter een grafiek met een trendlijn dan een los getal
 45. GRAFIEKEN Yokoten Visualiseer altijd de meetwaarden in goed leesbare grafieken. Voor op het dagstartbord. En die van afstand leesbaar zijn.
 46. Een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden. Zorg voor heldere en van afstand leesbare grafieken op het dagstartbord
 47. Yokoten 3 HET BORD Alles over DAGSTARTS
 48. Boek: Continu Verbeteren Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten

Hinweis der Redaktion

 1. Er zijn twee toepassingen van dag- en weekstarts: Werk beheersen (wat hebben we gisteren gedaan, wat gaan we vandaag doen; voor de SVB: welke dossiers, welke voorraad gaan we vandaag wegwerken) Continu leren en verbeteren (zijn er obstakels, zijn er verbeterideeen, spreken we af om het eens anders te gaan doen?. Het volgen van de PDCA). Allebei kan ook. Meestal eerst met de 1e bedoeling beginnen. Eerst beheersen, daarna verbeteren.
 2. Er zijn twee toepassingen van dag- en weekstarts: Werk beheersen (wat hebben we gisteren gedaan, wat gaan we vandaag doen; voor de SVB: welke dossiers, welke voorraad gaan we vandaag wegwerken) Continu leren en verbeteren (zijn er obstakels, zijn er verbeterideeen, spreken we af om het eens anders te gaan doen?. Het volgen van de PDCA). Allebei kan ook. Meestal eerst met de 1e bedoeling beginnen. Eerst beheersen, daarna verbeteren.
 3. Wat is een prestatie-indicator eigenlijk?
 4. Elk niveau heeft haar eigen pi’s. Maar dan in hun eigen taal. Mdw op de werkvloer praten niet in procenten tijdigheid, maar in aantal dossiers te laat, aantallen bijna te laat en hoelang het duurt om een bepaalde handeling te doen. In weekstarts alleen praten over pi’s waar de deelnemers invloed op hebben. PI’s waar ze geen directe invloed op hebben of die niet in hun taal zijn geformuleerd zijn slechts ter informatie.
 5. Een PI of een KPI is niet hetzelfde als een doelstelling. Een PI of KPI is een metertje of een klokje waarmee je een bepaalde prestatie wilt meten. Een PI of KPI hoeft niet per se beter. Soms wil je het alleen maar weten of ben je tevreden over het niveau en hoeft het niet beter. Je kunt aan een PI wel een doelstelling hangen als je ontevreden bent over het niveau. Als het beter moet. Een doelstelling is altijd meetbaar. Dus elke doelstelling is een KPI Maar niet elke KPI heeft een doelstelling
 6. Dagstarts is voor ‘productieteams’ altijd beter, want kort op de bal. Vooral operationele teams met werkstroombeheersing kan je eigenlijk niet anders dan dagstarts inzetten.
 7. Dagstarts is voor ‘productieteams’ altijd beter, want kort op de bal. Vooral operationele teams met werkstroombeheersing kan je eigenlijk niet anders dan dagstarts inzetten.
 8. Eerst het verschil uitleggen en dan voorbeelden noemen adhv sheet 3. Resultaat PI’s zijn vrijwel altijd lagging. Als die cijfers er eenmaal zijn, zijn die niet meer te corrigeren. Je kunt er wel van leren en het de volgende keer beter doen. Leading indicatoren geven de mogelijkheid om nog wel bij te kunnen sturen. Dat doet de SVB ook, bijvoorbeeld door te beoordelen hoe ‘oud’ dossiers zijn adhv de zogenaamde resterende tijd. Ze pakken dan vooral voorraden op die bijna te laat zijn. Zo voorkomen ze tijdigheidsproblemen. Vraag voorbeelden uit hun eigen praktijk aan de deelnemers
 9. Een norm of een Doelstelling?
 10. Een norm of een Doelstelling?
 11. Een vorm van zo’n klokje of metertje is de grafiek. Als je grafieken gebruikt, moeten die wel voldoen aan enkele criteria. Zoals dat die tijdens de weekstart goed leesbaar is vanaf een paar meter (want de deelnemers staan een paar meter van het bord af). Altijd een duidelijke koptitel en astitels, en gebruik doel- of normlijnen.
Anzeige