Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Casusbeschrijvingen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Cases Inhousedag
Cases Inhousedag
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Casusbeschrijvingen (20)

Weitere von Berenschot (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Casusbeschrijvingen

 1. 1. Openbaar 1 Inhousedag 23 april 2018 Casusbeschrijvingen
 2. 2. Openbaar 2 1 3 5 4 6 State-of-the art HR-beleid ontwikkelen: Talent Management Interessegebied: Human Resources Interessegebied: Strategie en innovatie Interessegebied: Maatschappelijke ontwikkeling Interessegebied: Maatschappij & zorg Interessegebied: Bedrijfsvoering Interessegebied: Organisatiestructuren 8 7 9 11 10 12 Kleine innovaties in Smart Mobility groot maken Interessegebied: Informatiemanagement Interessegebied: Operational Excellence Interessegebied: Fysieke leefomgeving Interessegebied: Veiligheid, bestuur en recht Interessegebied: Samenwerking en Publieke Innovatie Interessegebied: Assessment & Ontwikkeling Meld je aan voor de Inhousedag op www.berenschot.nl/inhousedag De twaalf cases 2 Global growth strategy – Prism Pro Seeds B.V. Haalbaarheidsonderzoek naar één Nederlandse staatskrant Tekort aan verpleegkundigen in de regio Een kleine gemeente: zelfstandig en financieel gezond: Illusie of realiteit? Performance management bij Vian IT Solutions Fabrieksinrichting en -besturing De Omgevingswet komt eraan! Impuls voor participatie? Integriteit en veiligheid binnen het voetbal Grip op regionale samenwerking Assessment & Ontwikkeling, ben jij geschikt?!
 3. 3. Openbaar Interessegebied: Human Resources #1 State-of-the art HR-beleid ontwikkelen: Talent Management 3 Talent management staat tegenwoordig hoog op de agenda van organisaties: het draagt bij aan de prestaties, kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Maar hoe organiseer je state-of-the-art talent management zodat het maximale waarde levert aan jouw organisatie? Daarbij rijst een aantal vragen: Wat is ‘talent’? Wat is talent ‘managen’? Hoe draagt talent management bij aan de organisatie? Welke inrichting van talent management past het beste bij de organisatie? Hoe realiseer je talent management? Om er een paar te noemen. Tijdens deze case ontwikkel je zelf state-of-the art beleid voor het aantrekken, ontwikkelen, behouden en laten gaan van talent. Daarnaast buig je je ook over de implementatie en uitvoering hiervan. Je leert de stappen in het proces voor het ontwikkelen van topbeleid en kunt dit later zelf toepassen op elk strategisch HR-vraagstuk binnen de organisatie.
 4. 4. Openbaar Prism Pro Seeds B.V. is a fast growing, privately owned breeding company of vegetable seeds. We develop, produce and sell vegetable seeds to the worldwide market, with main focus on Western Europe, the United States and Russia. Our company was founded by Ruud Driehoek, a Wageningen UR professor, in 1985. After his retirement in 1997, his two children Rick and Rianne took over the company. Back then Prism Pro Seeds was a small player in the seed market, with an annual turnover of around € 8 million. In 2001, Rick and Rianne decided to sell the company to a group of international investors, because a capital injection was needed to fund the large growth opportunities in the market. Both stayed on board as CEO and COO. The board of directors consists of nine people, including Rick an Rianne. Our yearly turnover in 2016 amounted to € 60 million. In the last five years, we experienced on average a growth of 7,5% annually. The forecast for 2017 is € 62 million turnover. We invest 21% of our annual revenue in R&D. Our return on sales in 2016 was 10% and is fairly constant over the years. In the annual shareholders meeting on September 5, our investors have asked the board of directors to come up with a growth strategy for Prism Pro, that will ensure profitable growth to at least € 100 million revenue. We would like to invite you to receive more detailed information about this project on April 23rd and after that we would like to hear your proposal. In your poposal we would like to hear: • The main strategic question that needs to be answered. • Your step by step strategic approach in answering this question • Time and investment involved in answering the question Interessegebied: Strategies, Funding and Innovation #2 Global growth strategy – Prism Pro Seeds B.V. 4
 5. 5. Openbaar Op dit moment zijn er in Nederland zes regionale straatkranten ((Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Groningen, Den Bosch), voortgekomen uit de daklozenkranten die midden jaren '90 zijn gestart. Hiermee wordt dak- en thuislozen een manier geboden om op een ondernemende manier wat geld te verdienen en maatschappelijk aansluiting te maken. De vijf kranten voorzien in een behoefte maar hebben moeite om hun exploitatie rond te krijgen en dreigen daarom te verdwijnen. In deze case verken je de mogelijkheden voor het uitgeven van één Nederlandse straatkrant tegen lage kosten op basis van een stabiele exploitatie. Je kijkt naar de voordelen van de fusie (meer slagkracht, bredere onderwerpskeuze, regionaal publiek, landelijke mogelijkheden voor advertentieverkoop, marketing en sponsoring, lagere productie- en huisvestingskosten), en denkt mee over de nadelen. Hoe kan worden omgegaan met de verhoogde kosten voor branding en de tijdsintensivering voor planning, distributie en communicatie? Hoe zorg je ervoor dat er toch regionale binding blijft met koper en verkoper (‘ons krantje’)? Hoe behoud je de binding met lokale overheden en (zorg-)organisatie? Vind je het leuk om je advies-skills in te zetten en zo de daklozenkrant een stap verder te helpen? Schrijf je dan in voor deze case! Interessegebied: Maatschappelijke ontwikkeling #3 Haalbaarheidsonderzoek naar één Nederlandse staatskrant 5
 6. 6. Openbaar Nederland vergrijst. Op basis van de huidige prognoses zullen we in 2040 landelijk 100.000-200.000 extra zorgprofessionals nodig hebben. Momenteel is de gemiddelde leeftijd van werknemers in de Zorg en Welzijnssector 42,7 jaar. Deze werknemers zullen langzaam uitstromen en de zorgvraag zal stijgen. Dit alles leidt ertoe dat wij genoodzaakt zijn om hierop in te spelen. Wij, Zorg voor Utrecht, zijn de koepelorganisatie voor zorginstellingen in de regio Utrecht. Wij zijn de stem van de zorginstellingen in regio groot Utrecht en wij fungeren als spil tussen het veld en de overheid. Verschillende zorginstelling hebben reeds bij ons aangeklopt met de vraag ‘’Hoe maken wij ons beleid toekomstbestendig?’’. Omdat wij zelf onvoldoende zicht hebben op de verschillende stakeholders, hun belangen, de uitdagingen en de mogelijke oplossingen van dit vraagstuk, hebben wij jullie, Berenschot, benaderd om ons te helpen. Interessegebied: Maatschappij & zorg #4 Tekort aan verpleegkundigen in de regio 6
 7. 7. Openbaar Gemeenten worden steeds complexer en dynamischer. De provincie stimuleert gemeenten om de samenwerking op te zoeken om taken gezamenlijk uit te voeren om zo schaalvoordelen te behalen. De inwoners van deze gemeente hebben via een referendum laten weten niet te willen fuseren met een andere gemeente. Nu willen ze meer informatie over de kosten van het zelfstandig blijven van de gemeente en eventuele gevolgen van samengaan met andere (omliggende) gemeenten. De casus gaat in op een vaak voorkomende onderzoeksvraag bij gemeenten: “Welke scenario biedt het beste perspectief voor de gemeente om de taken duurzaam (dus nu en in de toekomst) naar behoren te kunnen uitvoeren?” Om hier een uitspraak over te kunnen doen, moet daar waar relevant rekening worden gehouden met strategische, organisatorische, financiële, politieke en maatschappelijke aspecten. Interessegebied: Bedrijfsvoering 7 #5 Kleine gemeente: zelfstandig en financieel gezond: Illusie of realiteit?
 8. 8. Openbaar De krantenkoppen staan er vol mee: de arbeidsmarkt trekt aan en het gaat goed met de Nederlandse economie. Dit is misschien wel het meest merkbaar binnen de IT-markt. Vian IT Solutions is in 2008 opgericht en sindsdien als een paddenstoel uit de grond geschoten. Sinds de laatste twee jaar blijkt het moeilijk om passende mensen te kunnen vinden, en met name te behouden. Dat terwijl de markt deze IT-dienstverlener goed weet te vinden en Vian IT Solutions nog altijd hard groeit. Als consultant van Berenschot is jou gevraagd om het arbeidsvoorwaardenpakket en performance management van Vian IT Solutions onder de loep te nemen en met concrete aanbevelingen te komen. Je gaat actief aan de slag met het analyseren van data en houdt in een rollenspel een interview met de opdrachtgever om tot een persoonlijk en goed onderbouwd advies te kunnen komen. Hoe kan Vian IT Solutions volgens jou goede IT-ers aantrekken en behouden middels aanpassingen aan haar performance management? Interessegebied: Organisatieontwerp en -inrichting #6 Performance management bij Vian IT Solutions 8
 9. 9. Openbaar Zelfrijdende auto’s kunnen een uitkomst bieden om mindervalide mensen van a naar b te brengen. De techniek is er, maar we missen bestuurlijke- en organisatorische slagkracht om kleine successen groot te maken. Vanaf juni 2016 is er bijvoorbeeld in Wageningen geëxperimenteerd met een zelfrijdende bus tussen het station Ede-Wageningen en het Wageningen University & Research Centre, de WEpod. Er is onderzocht hoe zelfrijdende bussen ingezet kunnen worden voor gehandicaptenvervoer. Je kunt je voorstellen dat dit een uitkomst is voor de structurele bezuinigingen op vervoer in de zorg (zoals de AWBZ). Op papier biedt dit grote kansen, echter blijkt in de praktijk dat er een aantal moeilijkheden zijn. Bij informatiemanagement nodigen wij je uit om met ons mee te denken over de manier waarop we geslaagde pilots, zoals de WEpod kunnen opschalen. Hierbij moeten we zorgvuldig kijken naar de techniek, informatievoorziening en governance. De techniek is getest in de pilots, maar slechts op kleine schaal. De informatievoorziening is in orde, maar kunnen we met big data efficiënter inrichten. De governance is voor een pilot in orde, maar organisaties, ketenpartners en andere stakeholders lijken structurele afspraken te schuwen. Er zijn ook ethische vraagstukken om over na te denken. Daarbij is er ook geldende wet- en regelgeving, regels worden opgerekt voor pilots maar lijken minder buigzaam bij opschalingen. Daarnaast is er ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bij deze wet worden (bijzondere) persoonsgegevens zoals medische gegevens bij gehandicaptenvervoer extra beschermd. Kortom, help ons om de kleine successen groot te maken door in kaart te brengen, wat er mag, wat er kan en hoe we dat met elkaar vormgeven. Interessegebied: Informatiemanagement #7 Kleine innovaties in Smart Mobility groot maken 9
 10. 10. Openbaar Een toeleverancier in de high tech systems keten wordt geconfronteerd met een grote groei van zijn afnemer. Om deze groei te kunnen realiseren moeten forste investeringen worden gedaan. Hoe zorg je voor een beheerste groei en een goede layout voor de toekomst. Kun jij helpen dit in goede banen te leiden? Interessegebied: Operational Excellence #8 Fabrieksinrichting en -besturing 10
 11. 11. Openbaar Gemeenten doen steeds meer hun best om burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen te betrekken bij het maken van visies en plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit gaat echter niet vanzelf. De Omgevingswet – die in 2021 in werking treedt – probeert een impuls te geven aan participatie. Zo schrijft de wet voor dat gemeenten en initiatiefnemers bij het maken van plannen aangeven op welke wijze zij hun omgeving hebben betrokken bij de totstandkoming ervan. De Omgevingswet vermeldt echter niet aan welke procesvereisten participatie dient te voldoen en welke vormen al dan niet acceptabel zijn. Dit wordt overgelaten aan gemeenten. Het is aan hen om beleidskaders te ontwikkelen en zo houvast te bieden aan de gemeenteraad, ambtenaren, initiatiefnemers en burgers. Maar hoe doe je dat? Hoe weet je of er draagvlak is voor een initiatief? Wanneer zijn welke vormen van participatie passend? Hoe bepaal je of een participatietraject procesmatig goed is verlopen? Hoe ga je om met onwelgevallige uitkomsten? Kortom, welk stempel wil/moet je als gemeente op participatietrajecten drukken? Interessegebied: Besturing & Samenwerking Fysieke Omgeving #9 De Omgevingswet komt eraan! Impuls voor participatie? 11
 12. 12. Openbaar Binnen de afdeling Veiligheid, Bestuur en Recht (VBR) wordt veel onderzoek gedaan naar incidenten en integriteitskwesties. Binnen de workshop van VBR op de Inhousedag zullen wij daarom 2 cases demonstreren uit het betaald voetbal in Nederland en die wij tegenkomen in onze praktijk. Case 1: Incidentanalyse - Al jaren heerst er grote rivaliteit tussen de clubs ‘Berenschot United’ en ‘FC Consultancy’. Dit is het geval sinds Berenschot United een beslissende wedstrijd tegen FC Consultancy in de laatste minuut won en FC Consultancy daardoor degradeerde naar de Jupiler League. Sindsdien zijn er grimmige confrontaties tussen de supporters. Bij een bekerwedstrijd die door Berenschot United glorieus gewonnen wordt, slaat de vlam in de pan en gaan supporters van FC Consultancy het veld op en vallen spelers en arbitrage aan. Naar aanleiding hiervan wordt een incidentonderzoek ingesteld dat jij gaat uitvoeren. In deze workshop zullen wij samen de opzet voor dit incident uitwerken. Case 2: Integriteit - Je bent bestuurder van een betaalde voetbalorganisatie (Forza BT). Je club zit al tijden in financieel slecht weer en dreigt te degraderen naar de Jupiler League. De spelers presteren ondermaats, supporters laten van zich horen en sponsoren dreigen hun contract te verscheuren als het zo doorgaat. Daarnaast rammelen al tijden lang Chinese en Russische investeerders aan de poort die de club graag overnemen en de supporters gouden bergen beloven. Het gebrek aan financiële armslag leidt er wel toe dat talenten de kans krijgen zich in het eerste elftal te bewijzen. Youri is een van die talenten. Hij is 16 jaar oud en staat aan het begin van een hopelijk succesvolle carrière als profvoetballer. De eerste zaakwaarnemers hebben zich al gemeld en de aandacht voor Youri neemt toe. Benieuwd hoe dit af gaat lopen? Verplaats jezelf in de schoenen van de bestuurder en Youri en ervaar voor welke dilemma’s op het gebied van integriteit en veiligheid je als bestuurder en voetballer komt te staan. Interessegebied: Veiligheid, bestuur en recht #10 Integriteit en veiligheid binnen het voetbal 12
 13. 13. Openbaar Een steeds groter deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je nu als raad grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan? U onderzoekt in deze case praktische handvatten om de grip op individuele samenwerkingsverbanden en het geheel aan regionale samenwerking te versterken. U geeft hierover gericht advies aan een middelgrote gemeente. Interessegebied: Samenwerking en Publieke Innovatie #11 Grip op regionale samenwerking 13
 14. 14. Openbaar Hoe bepaal je of iemand geschikt is voor een functie en identificeer je menselijk talent? Hoe beoordeel je het potentieel van mensen en bevorder je hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Welke instrumenten en activiteiten gebruik je daarvoor? Tijdens deze case ontdek je zelf hoe het is om mensen te beoordelen en talent te identificeren. Je maakt kennis met de werkwijze van Berenschot en komt erachter hoe een dag van een assessment psycholoog eruit ziet. Let op: alleen inschrijven als je een achtergrond in de psychologie hebt! Interessegebied: Assessment & Ontwikkeling #12 Assessment & Ontwikkeling, ben jij geschikt?! 14
 15. 15. Zien we jou op 23 april 2018? Meld je aan voor de Inhousedag op www.berenschot.nl/inhousedag
 16. 16. Openbaar www.berenschot.nl /berenschot 16

×