Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

portfolio med process

182 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

portfolio med process

 1. 1. PORTFOLIOBenthe Kristina Hilligsø
 2. 2. Strategisk designkonsulent med passion for brugerundersøgelser, in- novation og forretningsudvikling.
 3. 3. STRATEGISKED e s i g n p r o j e k t e r
 4. 4. DESIGN TO INNOVATE En vision om vækst gennem design D2i - Design to innovate er et regionalt støttet projekt, der underviser små og mellemstore virksomheder i at bruge design strategisk. Virksomhederne er glade for undervisningen, men samtidig er de ikke klar til at arbejde videre med design i deres organisation. Min kandidatafhandling tager fat i problematikken og udvikler en løsning. Løsningen er en procesplade der formidler designmetoder og giver virksomhederne et fælles sprog og forståelse for design. Hver metode er udformet som en terning. Virksomheden kan vælge at tage metoden i brug ved at fjerne terningens grå overflade. På denne måde kan virksomheden langsomt udvide sit designrepetoire efterhånden som de bliver fortrolige med værktøjerne.
 5. 5. U d v i k l i n g s p r o c e s s e n Planlægning af forløb Interview med designkonsulten Observation af konsultation Interview med virksomheder Analyse af data Udvikling af løsning Innovationsdrivkraft Hvad driver innovationsprocessen? Design- kompetencer Hvorfra kommer designkompetencerne? Brugerinvolvering I hvilken grad er brugerne involveret? Designbevidsthed Hvem tænker design? Designs betydning i interne processer Hvor bruges design? Teknologidreven innovation Har Ikke designere ansat/ tilknyttet Har eksterne designere tilknyttet Har designere internt i huset/ design- afdeling Har både interne og eksterne designere Ingen involvering Anvendelse af brugersurveys og anden brugerinfo Information indhentes gennem brugerobserva- tioner og fokusgrupper Brugerne deltager som integrerede aktører i virksomhedens processer Ledelsen har design på den strategiske dagsorden Design er på dagsorden- en i enkelte afdelinger Alle medarbejdere ser design som vigtig faktor Ingen betydning Marketing Produkt- og serviceudvikling, herunder finish og styling Produktionsproces Innovationsprojekter Strategi og ledelse Anvendelse af bruger- fælleskaber og lead users Markedsdreven innovation Designdreven innovation (Visioner marked og teknologi) Leverandørdreven innovation Opmærksomhed på at design kunne være en mulighed Design indgår ikke som element Designkapacitet SKEMA A Virksomhedsoplysninger Nuværende status Virksomhed: Udfyldt dato: Udfyldt af:
 6. 6. LIGHTYEARS A/S V i s u e l S t o r y t e l l i n g Virksomheden Lightyears A/S designer og sælger designlamper inspireret af nor- diske designtraditioner. Lamperne bliver designet i samarbejde mellem opkom- mende eller allerede veletablerede designere og virksomheden.Som studieprojekt arbejdede mit team og jeg med virksomhedens visuelle storytelling. Virksomheden havde udviklet en designfilosofi, som skulle være toneangivende for virksomhedens produkter. Med designfilosofien for øje undersøgte vi, hvordan brugerne opfattede og reagerede på virksomhedens forskellige designs. Udfaldet af projektet blev en række retningslinier for hvordan Lightyears A/s kan arbejde med deres designfilo- sofi og i særlig grad deres visuelle storytelling.
 7. 7. Analyse Brandpersonlighed: Aaaker’s ‘the big five’ Visuel storytelling: Greimas’ ‘aktantmodel’ Fem interviews Tre lamper Hvilket af de fire rum passer de i? Marketingsmateriale Hvad siger det om lampen? om målgruppen? Resultat Retningslinier indenfor udformning, ma- terialer farver og iscenesættelse.
 8. 8. PRODUKT D e s i g n
 9. 9. JORDSKOKKEFADET N y N o r d i s k M a d Rodfrugter er nordens forrådskammer. De er nærende, søde og krydrede i smagen, men vi har glemt, hvordan de skal bruges. Jeg ønsker at lade mig inspirere af frugternes former, smag og dufte. Jordskokkefadet er et severingsfad med to tilhørende skåle, som er designet til at passe ned i fadet. Jordskokefadet er et skoleprojekt. Jordskokkefadet er designet i tre varianter. • Standardudgave • Luksusudgave • Kunstudgave.
 10. 10. Indledende Re s e a r c h Desk r e s e a r c h Konceptvalg Serveringsfad med skåle Konceptudvikling Idegenerering Form forsøg Indledende Formskitser Fremstillings metode Farve Forsøg Overflade Forsøg U d v i k l i n g s p r o c e s s e n
 11. 11. MOOD Belysning Bordlampen Mood er designet til at skabe stemning og intimitet. Hygge er identisk med Dan- mark, men hvordan omsættes hygge i en lampe? Og kan glassets hårde overflade virkelig formidle hygge? Mood bruger udsmykning, farve og den runde form til at bryde overfladen, og forener både det fine og afslappende look i ét. Mood vækker tanker om prismer og regnsvejrsdage på én gang.
 12. 12. UNIKAglaskunst
 13. 13. SMUKKE S k a v a n k e r Kroppen er en essentiel del af vores selvopfattelse. Jeg fascineres af, hvor stor en betydning kroppen har for os som mennesker. Vi skammer os over den, vi glædes over den, vi trives eller mistrives med den. Vi plejer eller vanrygter den, men uanset hvad og hvordan, vil kroppen altid være en del af os og måden, vi opfatter os selv. Dette gør sig gældende fra den overvægtige kassedame til den anorektiske topmodel på Paris’ modepodier. Kropsudsmykning er et middel til at ændre vores kropsopfattelse og skabe identitet. Det kan fjerne fokus fra vores skavanker og lede opmærksomheden hen på vores forcer.
 14. 14. Smukke Skavanker Afslut- tende Projekt Dan- marks Design- skole Værket sætter spørgsmålstegn ved kvinders selvkritik gennem brug af volu- miøse og overdrevne smykker Smykkerne udstiler strækmærker og skjuler dobbelthager
 15. 15. HIDDEN WITHIN Unikastykker med indre form I vores hverdag har glas en funktionel form, hvor den indre form afspejler den ydre. Men glas kan være mere end funktion. Glas kan spejle det liv, som vi lever. Mennesker er komplekse væsner, Vi viser forskellige sider af os selv afhængigt af, hvor vi er og hvem vi er sammen med. Vi har hemme- ligheder for vores omverden. Ja, vi kan endda have hemmeligheder for os selv.
 16. 16. HIDDEN WITHIN U n i k a s t y k k e r m e d e n i n d r e f o r m

×