Anzeige

1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx

30. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx

 1. Unang Markahan Modyul 1 and 2: ANG KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
 2. Modyul 1
 3. MGA LAYUNIN: 1. Nailalarawan ang Asya bilang isang kontinente 2. Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating-heograpiko: Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilaga/Gitnang Asya (MELC) 3. Naibibilang ang mga bansang Asyano sa mga rehiyon ng Asya 4. Napahahalagahan ang pananaw ng mga Asyano tungkol sa Asya.
 4. 1. Ang Pag-aaral ng Heograpiya
 5. HEOGRAPIYA (Geography) GEOGRAPHIA (salitang Griyego) GEO (lupa) GRAPHIEN (sumulat) “SUMULAT UKOL SA LUPA” O “PAGLALARAWAN NG MUNDO”
 6. Ano ang Heograpiya? • Pag-aaral ng mundo at mga taong naninirahan dito • Pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo: mga anyong lupa at anyong tubig, klima, at likas na yaman ng isang pook
 7. 2. Ang Kontinente ng Asya
 8. Ano ang Kontinente? • Pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig
 9. Kontinente ng Daigdig Ayon sa Sukat 1 2 3 4 5 6 7
 10. Kontinente ng Asya • Pinakamalaking kontinente sa buong daigdig KABUUANG SUKAT: 17 milyong milya kuwadrado (humigit-kumulang na 44,486,104 kilometro parisukat)
 11. Pinagmulan ng Salitang “Asya” • Pagbubukang liwayway • Pinagsisikatan ng araw • Silangan ASU (salitang Griyego)
 12. Pagkuha ng Lokasyon ng Isang Kontinente at Bansa LATITUDE - Distansyang angular na natutukoy sa hilaga o timog ng equator LONGITUDE - Distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian
 13. Latitude at Longitude
 14. Equator at Prime Meridian EQUATOR -Zero-degree latitude at humahati sa globo sa hilaga at timog na hemisphere nito PRIME MERIDIAN - Zero-degree longitude na humahati sa kanluran at silangan na hemisphere nito
 15. Equator at Prime Meridian
 16. Greenwich Royal Observatory (Prime Meridian Line)
 17. Kontinente ng Asya Nasasakop ng Asya ang mula 10o Timog hanggang 90o Hilagang latitude at mula 11o hanggang 175o Silangang longitude.
 18. Mga Hangganan ng Asya • A – Ural Mountains • B – Kara Sea • C – Bering Strait • D – Pacific Ocean • E – Japan • F – Pilipinas • G – Timor Sea • H – Indian Ocean • I – Arabia Sea • J – Red Sea • K – Turkey • L – Caspian Sea B A L K J I H G F E D C
 19. Pinagmulan ng Salitang “Asya” • Lupang sinisikatan ng araw ASU (salitang Griyego)
 20. Pananaw sa Pag-aaral ng Asya Eurocentric (Eurosentrikong Pananaw) Asiacentric (Asyanosentrikong Pananaw) Near East Middle East Far East Kanlurang Asya Hilagang Asya Timog Asya Silangang Asya Timog-Silangang Asya
 21. Paghahating Heograpiko ng Asya Hilagang Asya Kanlurang Asya Timog Asya Silangang Asya Timog Silangang Asya
 22. Ano ang tawag sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig? HEOGRAPIYA
 23. Ano ang tawag sa detalyadong pag-aaral ng anyong tubig at anyong lupa? TOPOGRAPIYA
 24. Ano ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig? KONTINENTE
 25. Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdig? PITO o 7
 26. Ilang rehiyon naman ang bumubuo sa Asya? LIMA O 5
 27. May pitong malalaking kontinente sa mundo. Ano ang panakamalaking kontinente sa lahat? ASYA o ASIA
 28. Kung ang Asya ang pinakamalaking kontinente, ano naman ang pinakamaliit? AUSTRALIA
 29. Ano ang naging batayan sa paghahati-hati ng mga rehiyon sa Asya? Historikal, Pisikal, Kultural at Politikal
 30. Bakit tinawag na Farther India at Little China ang Timog-Silangang Asya? Dahil sa maraming impluwensiya ng India at China sa kultura ng mga bansa sa rehiyong ito.
 31. Anong rehiyon sa Asya ang tinawag na “Moslem World” dahil sa dami ng mga Muslim na naninirahan dito? Kanlurang Asya o West Asia
 32. Anong rehiyon sa Asya ang tinawag na “Land of Mysticism” dahil sa mga relihiyon at pilosopiyang namamayani dito? TIMOG ASYA
 33. Ang bundok na naghihiwalay sa pagitan ng Asya at Europa? Ural Mountain
 34. Ang Asya ay nagmula sa salitang Griyego na ASU na ang ibig sabihin ay? Lugar na sinisikatan ng araw
 35. Kung ikaw ay namasyal sa Korea upang makita ang mga idolo mong K-Pop, saang rehiyon ka naroon? Silangang Asya o East Asia
 36. Performance Task No. 1
Anzeige