Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Positioneren ga 7feb2014.key

 1. Nut en noodzaak van positioneren ! Of: FOOD Wzgd? for THOU GHT Bascommunicatie
 2. Even voorstellen Procesbegeleider! Consultant! Manager! Scrum Master! ! Lid auditteam! 27 DOOR BAS DOUMA ÉÉN SCRUM IS GEEN SCRUM REGELS VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING Bascommunicatie Communicatieprofessionals moeten steeds beter laten zien wat hun toegevoegde waarde is. De sector blinkt niet uit in werken met beproefde methodes, en zonder dat lukt het niet langer. Hoogste tijd om te zoeken naar nieuwe methodes, uit andere disciplines. De ervaringen van Scrum-professionals. SCRUMMEN lende disciplines of teams) uit te voeren. Ook het traditionele communicatieplan is hiervan een voorbeeld. Zoals Betteke van Ruler het stelt: veranderen de omstandigheden, dan moeten we achteraf toegeven dat we geen realistische doelstellingen hadden, niet de juiste strategie, doelgroepen of boodschap hadden gekozen. Met meerdere disciplines tegelijk aan een complex project werken: zo typeren de praktijkmensen de Scrum-methode. Bij ING pasten ze de methode al langer toe in de ict en sinds een half jaar bij de ontwikkeling van campagnes en nieuwe diensten. Robert-Frank Hofland: ‘Omdat onze medewerkers vanuit meerdere perspectieven, disciplines en specialiteiten tegelijk een campagne of dienst ontwikkelen, til je de kwaliteit en ook de communicatie ervan naar een hoger niveau. Scrum helpt de muurtjes te slechten, om de vertragingen te verminderen die altijd in projecten sluipen.’ De ervaring van Tibert van Dijk en Pieter Jongerius: ‘De methode daagt professionals uit om in een multidisciplinair team hun rol te spelen én aan het hele team toegevoegde waarde te leveren.’ IN STROOP ZWEMMEN WEL OF NIET SCRUMMEN? Scrummen is geschikt voor: met meerdere disciplines product eindproducten kenis of externe) klantvraag Zie Scrum níet als de vervanger van voortkabbelende of vastlopende processen of van regulier afstemmingsoverleg! Onlangs verscheen de ‘bèta-versie’ van ‘Reflectieve Communicatie Scrum. Zó ben je accountable!’ van Betteke van Ruler. We volgen haar verkenning: wat is scrummen, waar wordt het al succesvol toegepast, wat zijn de ervaringen en wat kan communicatie ermee? Scrum, een term ontleend aan de rugbysport, stelt een organisatie in staat versnelling in projecten aan te brengen, sneller waarde te creëren, om beter aan te sluiten op wensen en eisen van de omgeving. Een omgeving die complex en turbulent is. Waar de traditionele ‘waterval methode’ niet meer voldoet, biedt Scrum de mogelijkheid om succesvolle resultaten te boeken. Veel organisaties over de hele wereld passen de methode al toe. Zo ook in Nederland. ProRail, Ziggo, Exact, CPB, Albert Heijn, de gemeentes Amsterdam en Groningen en ING: voorbeelden van organisaties waar de methode wordt toegepast buiten de ict. MINDER VERTRAGING Vaak organiseren we onze activiteiten, zeker in een complex project, als een ‘waterval’ en voeren ze ook zo uit: achter het bureau plannen we alles om ze daarna volgordelijk (door verschil- Voordelen van serieus scrummen: een kortere time-to-market, snel zien wat het effect is van wat je hebt bedacht, ontdekken dat iets misschien toch nog niet helemaal goed is en dan meteen bijsturen. Voor Gidion Peters (Scrum4gov) is Scrum ‘the art of the possible’: ‘Projecten en programma’s beginnen vaak met ónmogelijkheden. Scrum is: wat kunnen we nú doen, hoe kunnen we snelheid maken. Dat spreekt iedereen aan, wie houdt nou van in stroop zwemmen? Weg van het grote plan, terug naar het doen: rapid prototyping. Ook of juist in een politiek-bestuurlijke organisatie!’ We weten allemaal dat werkplezier direct verband houdt met de productiviteit van medewerkers. Hofland: ‘Medewerkers willen graag in scrumteams werken. Wat is leuker als iets goed en zichtbaar lukt en ook nog sneller, daar krijg je toch een kick van?’ Scrum staat voor teambuilding en -ontwikkeling, voor interpersoonlijke effectiviteit. Grote woorden? Sabina Renshof (JE Consultancy): ‘Absoluut niet. Medewerkers hebben door Scrum meer werkplezier. Ze worden uitgedaagd in het werken met collega’s uit andere disciplines. Samen toegevoegde waarde creëren. Happy teams maken dingen die ertoe doen.’ Van Dijk/Jongerius: ‘Scrum accepteert menselijke tekortkomingen, zoals een gebrek aan voorspellend vermogen en overzicht, en is bedacht om die te omzeilen.’
 3. Positioneren: positie in brein van klant Bascommunicatie
 4. Positioneren = keuzes maken = managementproces! Bascommunicatie
 5. Positioneren: wat wil je laten zien? Product Dienst Wat wel?! Wat niet? Organisatie Welke doelgroep? Welke betekenis? Wie zie je als concurrent? Welk onderscheid? Bascommunicatie
 6. Positioneren: breed of scherp met profiel? CIV CoE Hogeschool ROC Bascommunicatie
 7. Merkdenken: meer organisatie dan communicatie Positioneren =! managementproces competenties CoE cultuur cognitie CIV + merk communicatie marketing sterk merk Bascommunicatie +
 8. Hoe sterk is uw beleving bij een merk? atie?! is organ ijn? w at is u willen z 1. W t zou u . Wa 2
 9. Merk zijn: waarom moet dat nou? Bascommunicatie
 10. Merk zijn: waarom moet dat nou? Ja, want ….. Productexplosie Organisatieexplosie Ook:! diensten en opleidingen Bascommunicatie Mediaexplosie
 11. En waar zijn wij als CoE of CIV? Nieuw Onbekend Onbemind? Behoefte aan ons? Bascommunicatie Daarom: noodzaak tot scherp positioneren én profileren = betekenis geven = merkladen. Maar toetreder in een nieuwe markt, dus goed om ons heen kijken: waar liggen de kansen, nu en straks? Merkdenken is daarbij een belangrijk instrument
 12. Kennen = naamsbekendheid = levensbelang Onbekend Geen herkenning Passief bekend Herkenning Actief bekend Herinnering Betekenisvol Top-of-mindawareness 1. 2. Wat is uw organisatie?! Wat zou u willen zijn? Bascommunicatie
 13. Van algemeen naar merk Cola Auto Supermarkt Bascommunicatie
 14. Van algemeen naar (sterk) merk logo/beeldmerk belevenis associatie + sterk merk wat willen we zijn?! [organisatie + identiteit] + Bascommunicatie hoe moet men ons zien?! [merk + imago]
 15. Soort organisatie maakt het merk 1! Marktgeoriënteerd! 2! Organisatiegeoriënteerd! ! ! ”zij”! marktkennis + klantcontact! prestatiecultuur ”wij”! motivatie + samenwerken! adhocratie-cultuur 3! Procesgeoriënteerd! 4! Productgeoriënteerd! ! ! ”het”! interne en externe logistiek! formele cultuur ”ik”! uitvinden en/of productie! familiecultuur! Bascommunicatie
 16. Soort organisatie maakt het merk Open 1! Marktgeoriënteerd! Verkopers 2! Organisatiegeoriënteerd! Leiders Controle Flexibiliteit 3! Procesgeoriënteerd! Sceptici 4! Productgeoriënteerd! Opvoeders Gesloten 1. 2. Bascommunicatie Wat is u Wat z w organis at ou u w illen z ie?! ijn?
 17. Altijd handig: visie en missie (o ja?) Visie Missie beeld van de markt over 5-10 jaar wat willen we bereiken binnen deze visie? Marktgeoriënteerd! zwakke visie! sterke missie Organisatiegeoriënteerd! sterke visie! sterke missie Procesgeoriënteerd! zwakke visie! zwakke missie Productgeoriënteerd! sterke visie! zwakke missie 1. W at is u 2. W w at zou organisat ie?! u wille n zijn ? *op basis van onderzoek en vergelijkingen Bascommunicatie
 18. Werken aan je merk(bekendheid) Bascommunicatie
 19. Doelgroep = ontvanger centraal = analyse Studenten Kan een CoE/CIV de USP zijn van de betrokken instellingen? Wat verwachten, willen studenten?! Welke betekenis/associatie moet ik dan mijn CoE/CIV als merk geven? Bedrijfsleven Wat maakt ons anders, wat kan een klant bij óns krijgen aan product, dienst, service, prijs,….! ! Welke betekenis/associatie moet ik dan mijn CoE/CIV als merk geven? Stakeholders Wat verwachten onze stakeholders van ons, hoe zien ze ons?! ! Welke betekenis/associatie moet ik dan mijn CoE/CIV als merk geven? Bascommunicatie
 20. Met klant/doelgroep op zoek naar visie en DNA Zijn jullie dat dan? Zijn jullie dit? Niet helemaal, maar als… Nee, want…. *Ervaring van en bij CHILL Dus als we het zo doen, dan Ja, dat zijn we! klopt het? Bascommunicatie
 21. FOOD for THOUGHT Bascommunicatie
 22. Wzgd? Wat zou Google doen? Bascommunicatie Het positioneren van een (nieuwe) organisatie moeten we proberen te realiseren in een tijdperk waarin andere/nieuwe regels gelden, ook waar het gaat om merkbeleving, waarde en betekenis geven.! Denk onder andere aan……..
 23. Wat zou Google doen? Andere, nieuwe regels!! ! Ook als het gaat om:! - merkbeleving! - waarde (geven)! - betekenis (geven) Bascommunicatie
 24. Wat zou Google doen? Student kiest ……macht aan de klant:! -student kiest zelf en betrekt daarbij diverse aspecten! -bedrijfsleven maakt eigen keuze waar bijv. bedrijfsopleidingen kunnen worden georganiseerd en ingekocht Bedrijfsleven maakt eigen keuze Bascommunicatie
 25. Wat zou Google doen? 24 / 7 ……….klanten (huidig en potentieel) willen op elk moment iets over je (merk) lezen, weten; willen je ‚liken’ of als je iets niet doet ook Bascommunicatie
 26. Wat zou Google doen? Massamarkt Massaniches Bascommunicatie
 27. Wat zou Google doen? Marketing? Onderdeel van community! In gesprek zijn! ! ”Sociale logica!” Bascommunicatie ……….organisaties zijn niet/minder afhankelijk van markerting, maar van het ‚in gesprek zijn’, onderdeel zijn van een community (in de woorden van Arjo
 28. Wat zou Google doen? Kennis delen met klanten! ! Samen optrekken met klanten! ! Samen producten ontwikkelen! ! Onderdeel zijn van een netwerk Bascommunicatie
 29. Wat zou Google doen? WAT ZOU GOOGLE DOEN: durf om vanuit een totaal andere scope/insteek naar je eigen organisatie kijken, dus van buiten naar binnen, vanuit je klanten-relaties, vanuit je concurrenten. En daarbij betrek je je gehele organisatie en daarmee is positioneren een managementproces CoE CIV Studenten Klanten-relaties Bascommunicatie Concurrenten
 30. Positioneren =! managementproces Succes! Bascommunicatie
Anzeige